Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Krajowy Rejestr Długów (KRD) – co to jest i jak działa?

Krajowy Rejestr Długów to baza dłużników, z którą współpracują m.in. banki, firmy udzielające pożyczek czy inne instytucje finansowe. Wpis do KRD może Ci skutecznie przeszkodzić w uzyskaniu kredytu. Z drugiej strony to również sposób na odzyskanie pieniędzy od dłużnika. Sprawdź co to jest i jak działa Krajowy Rejestr Długów.

Sytuacja finansowa osób indywidualnych i firm to element, który warto sprawdzić przed nawiązaniem współpracy. W Krajowym Rejestrze Długów masz możliwość dokonać takiej analizy również na swój temat np. przed złożeniem wniosku o kredyt czy pożyczkę. Dzięki temu ustalenie poziomu własnej wiarygodności finansowej staje się łatwiejsze.

Co to jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA – tak brzmi pełna nazwa jednej z popularniejszej baz dłużników działających w kraju.

Jak czytamy na stronie KRD jest to największa platforma służąca do wymiany informacji gospodarczej w Polsce, która działa już ponad 20 lat.

KRD gromadzi i udostępnia dane dotyczące sytuacji finansowej (zadłużenia) konsumentów (osób fizycznych zaciągających zobowiązania niezwiązane z ich działalnością zawodową lub gospodarczą) i firm – zarówno małych przedsiębiorców, jak i dużych koncernów.

Krajowy Rejestr Długów to nie tylko możliwość wpisania danych dłużnika do bazy, ale również kompleksowy zestaw narzędzi, które pomagają odzyskać zaległe pieniądze, a także monitorować swój status zadłużenia.

Jaka jest podstawa prawna działania KRD?

Podstawą działania KRD jest ustawa z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W Polsce działa więcej tzw. BIG-ów, a KRD jest jednym z nich. Pozostałe to:

 • BIG InfoMonitor SA
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej SA
 • i KRD czyli Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

Kiedy można trafić do Krajowego Rejestru Długów?

Podstawą wpisu do rejestru dłużników jest zadłużenie. Pojawienie się zaległości nie oznacza automatycznego ujawnienia Twoich danych w KRD (jak to ma miejsce w bazie BIK). Wpis realizowany jest na wniosek wierzyciela pod warunkiem spełniania określonych przesłanek.

Zgłoszenie osoby fizycznej do KRD

Jako konsument możesz trafić do KRD, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie powstało związku z określonym stosunkiem prawnym – np. w związku z umową o kredyt konsumencki
 • Twoja łączna kwota zobowiązań wynosi co najmniej 200 zł i są one wymagalne od co najmniej 30 dni
 • upłynął minimum miesiąc od wysłania Ci przez wierzyciela wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania danych do KRD – wierzyciel może wysłać wezwanie listem poleconym lub doręczyć pismo do rąk własnych dłużnika na podany adres do doręczeń, a jeżeli takiego adresu nie ma, to na adres zamieszkania albo adres do doręczeń elektronicznych
 • nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznania danej sprawy czy orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia

Zgłoszenie firmy do KRD

Możliwość zgłoszenia zaległości dłużnika innego niż konsument wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym – w szczególności chodzi tu o umowy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej
 • minimalna kwota zadłużenia wynosi 500 zł
 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze zgłoszenia zaległości do bazy KRD

Dodatkowo wierzyciel może przekazać do KRD informacje o zobowiązaniu każdego dłużnika – zarówno osoby fizycznej, jak i firmy, jeśli zobowiązanie to zostało stwierdzone tytułem wykonawczym.

Wierzyciel musi w takiej sytuacji przekazać do KRD dane organu, który wydał orzeczenie, datę jego wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego.

Pozostałe warunki, które umożliwiają takie zgłoszenie to:

 • upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela pisma ostrzegającego o zamiarze przekazania informacji o niespłaconym zadłużeniu do bazy KRD
 • od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu lub innym organem uprawnionym do rozpoznawania sprawy, nie upłynęło 6 lat

Z tytułu jakich zaległości można zostać wpisanym do KRD?

Powodem wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników mogą być m.in.:

 • zaległe alimenty
 • nieterminowo spłacany kredyt hipoteczny czy gotówkowy
 • zadłużenie wynikające z pożyczki
 • niezapłacone mandaty
 • zaległości w płatności za czynsz, media itp.
 • zaległości w spłacie zobowiązań wynikających z umów cywilno-prawnych

Jakie są skutki wpisu do KRD?

Przede wszystkim jako dłużnik wpisany do Krajowego Rejestru Długów, stajesz się mniej wiarygodny w oczach banku czy innej instytucji finansowej. Zatem taki wpis może Ci utrudnić uzyskanie kredytu czy pożyczki. Jeśli chcesz złożyć wniosek o finansowanie w banku, masz motywację, żeby jak najszybciej spłacić zadłużenie.

Wpis do bazy KRD może również utrudniać działalność gospodarczą. Jako nierzetelny kontrahent masz mniejsze szanse na nawiązanie nowej współpracy. Potencjalny zleceniodawca lub firma, która chce rozpocząć współpracę, może wcześniej sprawdzić bazę danych KRD na Twój temat i z uwagi na niespłaconą zaległość uznać Cię jako nierzetelnego kontrahenta.

Jak sprawdzić kontrahenta w KRD?

Wiedza na temat sytuacji finansowej firmy, z którą chcesz nawiązać współpracę, pozwala uniknąć kłopotów w przyszłości. Taką opcję daje Ci dostęp do bazy danych KRD.

Jak sprawdzić przyszłego lub obecnego kontrahenta w Krajowym Rejestrze Długów? To proste:

 • Zaloguj się do Panelu Klienta
 • Wpisz NIP firmy, którą chcesz zweryfikować

Informacje w zakresie ewentualnego zadłużenia sprawdzanej firmy otrzymasz w ciągu kilku sekund. Uzyskasz m.in. dane na temat:

 • zaległości wobec ZUS
 • zaległości wobec urzędu skarbowego
 • zdarzeń dot. postępowania komorniczego
 • łącznej kwoty zobowiązań wraz z listą informacji negatywnych zawierającą tytuł prawny będący podstawą zadłużenia, liczbę dni opóźnienia, a także dane wierzyciela (o ile nie zostały zastrzeżone)
 • terminowo spłaconych zobowiązań

Dodatkowa Analiza Wiarygodności Płatniczej danego podmiotu (innego niż konsument), da Ci odpowiedź na pytanie czy potencjalny kontrahent ma zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań w ustalonym terminie oraz określi ryzyko wpisania takiego podmiotu do Rejestru Dłużników.

Czy można sprawdzić siebie w KRD?

Jako konsument możesz sprawdzić informacje zawarte w KRD o sobie. Możesz to zrobić zupełnie za darmo, jeśli korzystasz ze swoich uprawnień, które gwarantują Ci przepisy czyli nie częściej niż raz na pół roku.

Jak to zrobić? Dla Twojej wygody zamieszczamy instrukcję jak sprawdzić informacje w KRD o sobie krok po kroku:

 • Zaloguj się na swoje konto klikając na stronie konsument.krd.pl czerwony przycisk, który znajduje się w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz opcję „Sprawdź czy jesteś wpisany do Krajowego Rejestru Długów”.
 • W kolejnym kroku kliknij przycisk „Sprawdź” i zleć przygotowanie raportu. Zostanie on przygotowany i możliwy do pobrania z Twojego konta po potwierdzeniu Twojej tożsamości.
 • Informację o możliwości pobrania gotowego raportu otrzymasz na podany wcześniej adres mailowy.

Jeśli nie masz jeszcze konta KRD załóż je postępując z godnie z poniższymi wskazówkami.

Założenie konta dla konsumenta w Krajowym Rejestrze Długów

Na stronie konsument.krd.pl znajdź informację o ustawowym sprawdzeniu siebie i rejestru zapytań raz na pół roku i kliknij w podlinkowaną informację o możliwości założenia konta w serwisie transakcyjnym (link opisany jest hasłem „serwisie transakcyjnym”).

Zostaniesz przeniesiony na stronę, która da Ci jako konsumentowi możliwość założenia konta w rejestrze KRD. (Jeśli chcesz założyć konto dla firmy, procedura jest inna).

 • W pierwszym kroku podaj wymagane informacje: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, kod pocztowy i kraj zamieszkania (domyślnie ustawiona jest Polska)
 • Następnie podaj numer PESEL (docelowo będzie to Twój login) i utwórz, a następnie powtórz hasło.
 • Oznacz reCAPTCHA „Nie jestem robotem”
 • Zaznacz zgody wymagane do aktywacji konta. Możesz to szybko zrobić klikając w opcję „Zaznacz wszystkie” – w tym przypadku wszystkie są obowiązkowe. Następnie przejdź do zgód opcjonalnych – możesz również zdecydować się na jedną opcję „Zaznacz wszystko” lub odznaczyć tylko te, które chcesz lub nie wyrażać zgody na żadną z nich.
 • Po kliknięciu w czerwony przycisk „Dalej” w formularzu należy wpisać swój adres zamieszkania.
 • W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości. W tym celu zeskanuj lub zdjęcie swojego dowodu osobistego. Na zdjęciu widoczne muszą być: Twoje zdjęcie, imię i nazwisko, numer PESEL oraz data ważności dokumentu. Pozostałe dane należy zamazać. Na koniec pozostaje jeszcze jedna weryfikacja reCAPTCHA.
 • Po przeprowadzeniu pomyślnej weryfikacji czas na logowanie. Potrzebne Ci do tego będzie login czyli Twój PESEL i ustawione wcześniej hasło.

Jakie dane zwiera Raport KRD?

Raport KRD na temat osób indywidualnych zawiera informacje o terminowej spłacie zobowiązań i dane negatywne dotyczące zadłużeń.

Warto wspomnieć, że KRD udostępni Ci dokładnie ten sam raport, który otrzymają sprawdzające Cię instytucje przed podpisaniem z Tobą umowy lub udzieleniem kredytu czy pożyczki.

Ile kosztuje Raport z KRD?

Jako klient indywidualny możesz nie częściej niż raz na pół roku pobrać raport o sobie za darmo. Jeśli chcesz sprawdzić i monitorować swój PESEL częściej, masz do wyboru następujące opcje:

Pakiet za 39 zł na 2 miesiące w ramach którego:

 • możesz sprawdzić czy jesteś wpisany do KRD – z tego uprawnienia możesz skorzystać 1 raz na 2 miesiące
 • korzystasz bez limitu z opcji powiadomień o dopisaniu Twojego PESELu w KRD
 • możesz sprawdzić kto w ciągu 12 miesięcy wykorzystał Twój PESEL – ta opcja jest dostępna 1 raz na 2 miesiące

lub

Pakiet za 59 zł na 2 miesiące w ramach którego możesz:

 • 3 razy na 2 miesiące sprawdzić czy jesteś wpisany do KRD
 • skorzystać z opcji powiadomień o dopisaniu Twojego PESEL w KRD – bez limitu
 • możesz sprawdzić kto w ciągu 12 miesięcy wykorzystał Twój PESEL – ta opcja jest dostępna 1 raz na 2 miesiące

Czy można pobrać Raport w KRD za darmo?

Jako osoba fizyczna, masz prawo do sprawdzenia jakie dane są gromadzone w KRD i innych BIG-ach na Twój temat i to bez żadnych kosztów. Zgodnie z przepisami prawo do darmowego raportu z KRD o sobie przysługuje Ci nie częściej niż raz na pół roku. To wystarczy, żeby monitorować swój stan zadłużenia i ustrzec się np. błędnego wpisu czy wyegzekwować usunięcie wpisu o zadłużeniu, które zostało już spłacone.

Czy można usunąć wpisy w KRD?

Jak najbardziej. Podstawą do usunięcia wpisu w KRD jest spłata zadłużenia. W takim przypadku wierzyciel ma 14 dni na zgłoszenie tego faktu do KRD. Biuro Informacji Gospodarczej na reakcję ma 7 dni od złożenia wniosku.

Zatem trzeba przyjąć, że od momentu spłaty do usunięcia wpisu z Bazy KRD może upłynąć około 21 dni.

Kiedy warto sprawdzić Krajowy Rejestr Długów?

Rejestr Dłużników warto sprawdzić jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt czy pożyczkę. Ale nie tylko. Z danymi na swój temat warto zapoznać się na zasadzie monitorowania własnej sytuacji finansowej. Szczególnie, że taki raport możesz nie częściej niż raz na 6 miesięcy pobrać za darmo.

Dzięki dostępowi do KRD jako osoba fizyczna możesz sprawdzić nie tylko kto wpisał Cię do bazy dłużników, ale również kto pobierał dane na Twój temat i jakie informacje uzyskał.

Uprawnienie w zakresie weryfikacji innych podmiotów, jak i siebie w KRD mają również firmy. Oferta monitoringu zadłużenia kierowana przez KRD do firm jest znacznie szersza niż dla osób fizycznych i obejmuje m.in.:

 • Sprawdzenie dowolnej firmy w Polsce
 • Dopisanie dłużnika do KRD
 • Analizę Wiarygodności Płatniczej
 • Monitoring firm
 • Raport o sobie
 • Informację: „Kto o mnie pytał”
 • Monitoring własnej firmy

Taki zestaw narzędzi pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu: monitorowanie własnej sytuacji finansowej i przyszłych lub obecnych kontrahentów.

Czym różni się Krajowy Rejestr Długów od Biura Informacji Kredytowej?

Do BIK czyli Biura Informacji Kredytowej automatycznie wpisywane są informacje o każdej pożyczce czy kredycie oraz o spłacie zobowiązania: zarówno terminowej regulacji rat, jak i ewentualnych opóźnieniach. Spłata zobowiązania nie oznacza usunięcia wpisów. Co więcej, pozytywne wpisy do BIK budują dobrą historię kredytową i są elementem zdolności kredytowej osoby wnioskującej o kredyt. Negatywny wpis może obniżyć scoring BIK na długi czas, nawet po spłaceniu zadłużenia.

Natomiast do Rejestru KRD trafiają informacje o zadłużeniu firmy lub osoby fizycznej wpisane na wniosek wierzyciela. Spłata zobowiązania umożliwia usunięcie negatywnego wpisu. To podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma bazami, ale nie wszystkie. Różnice w funkcjonowaniu BIK i KRD prezentujemy w poniższej tabeli:

Krajowy Rejestr DługówBiuro Informacji Kredytowej
Podstawa prawna działaniaUstawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczychPrawo bankowe
Podmiot uprawniony do zgłoszenia danych do bazyWierzyciel - zarówno firma, jak i osoba fizycznaInstytucje z branży finansowej – banki, SKOKI, firmy pożyczkowe
Forma zgłoszeniaNa wniosek wierzycielaAutomatycznie w momencie zaciągnięcia zobowiązania
Rodzaj wpisówNegatywne – o zadłużeniuNegatywne i pozytywne
Możliwość usunięcia wpisówTak - po spłacie zadłużeniaNie - po spłacie zadłużenia wpisy w BIK pozostają zarówno pozytywne jak i negatywne wpisy
Kto może skorzystać z danych zgromadzonych w baziePrzede wszystkim firmy reprezentujące różne rodzaje działalnościBanki, SKOKI, firmy pożyczkowe i inne instytucje współpracujące z BIK

Źródła:

 • https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wykaz-biur-wykonujacych-dzialalnosc-gospodarcza
 • https://krd.pl/dokumenty-dodatkowe/raport-rozszerzony-ocena-h-limit-kupiecki-pl-03
 • https://krd.pl/oferta-krd/sprawdz-dowolna-firme-w-polsce
 • https://konsument.krd.pl/#_ga=2.69430672.1287619992.1705401447-1145758115.1704974862

 

 

Warto wiedzieć

 1. Krajowy Rejestr Długów gromadzi i udostępnia dane dotyczące zadłużenia osób fizycznych (konsumentów) i firm.
 2. W przypadku osób fizycznych podstawą wpisu do KRD może być kwota zadłużenia w wysokości 200 zł.
 3. Osoby fizyczne mogą raz na pół roku bezpłatnie pobrać raport KRD na swój temat.
 4. Do Krajowego Rejestru Długów możesz zostać zgłoszony przez wierzyciela.
 5. Wpis w bazie KRD obniża Twoją wiarygodność finansową – i utrudnia zaciągnięcie kredytu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak sprawdzić KRD za darmo?

  Jako konsument możesz sprawdzić informacje w bazie KRD na swój temat za darmo. Dostęp do bezpłatnego raportu przysługuje Ci nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Jak pobrać raport? Najszybciej online za pomocą konta w serwisie transakcyjnym KRD. Możesz też złożyć wniosek pocztą lub osobiście w siedzibie biura KRD. 

 2. Gdzie można sprawdzić czy ktoś ma długi?

  Ewentualne zadłużenie firmy można sprawdzić w bazie dłużników typu Krajowy Rejestr Długów.  

 3. Co to znaczy, że zostałem zweryfikowany w Krajowym Rejestrze Długów?

  Weryfikacja w bazie KRD oznacza, że inna osoba lub podmiot sprawdzała informacje na Twój temat. W KRD masz możliwość sprawdzenia kto Cię weryfikował. Ta opcja jest dostępna zarówno dla osób fizycznych, jak i firm.  

 4. Jak sprawdzić czy ktoś jest na liście dłużników w rejestrze KRD?

  Krajowy Rejestr Długów daje przedsiębiorcy możliwość sprawdzenia sytuacji finansowej innych firm, których dane figurują w KRD. Można to szybko i łatwo zrobić przez Panel Klienta. 

 5. Jak długo figuruje się w Krajowym Rejestrze Długów?

  Do momentu spłaty zadłużenia. Twój wierzyciel ma obowiązek zawiadomić KRD o tym, że spłaciłeś zaległe zobowiązanie. Ma na to 14 dni od momentu spłaty. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
maciej
maciej
5 miesięcy temu

I w dodatku można w bazie sprawdzić samego siebie. Czasem warto jak mamy dużo na głowie i mogliśmy po prostu zapomnieć o uregulowaniu jakiejś płatności

tobi
tobi
5 miesięcy temu

KRD w praktyce jest proste w ogarnięciu i niezwykle pomocne. Dla mnie to obowiązakowe narzędzie dla każdego szanującego się przedsiębiorcy.