Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Budżet domowy

Bon energetyczny 2024. Znamy szczegóły projektu

Rząd przyjął projekt ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. We wspomnianej ustawie znajdą się m.in. przepisy, zgodnie z którymi w II połowie 2024 r. maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będzie wyższa niż obecnie.

Jak można przeczytać w informacji zamieszczonej na stronie gov.pl, działania osłonowe związane przede wszystkim z kosztami energii elektrycznej będą kontynuowane także w drugiej połowie 2024 r. Wsparciem dla różnych grup odbiorców energii elektrycznej ma być m.in bon energetyczny oraz ustalenie maksymalnej ceny energii elektrycznej na poziomie 500 zł netto/MWh.

Maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

Do czerwca 2024 r. ma obowiązywać maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, która będzie wynosić 412 zł netto (bez VAT i akcyzy) za 1 MWh w przypadku odbiorców energii, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów. Dla większości gospodarstw domowych limit ten wynosi 1500 kilowatogodzin. Wyższe limity obowiązują w sytuacji, gdy:

  • osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe posiadają Kartę Dużej Rodziny – w takim przypadku limit wynosi 2000 kilowatogodzin;
  • gospodarstwo domowe tworzą osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – w takich okolicznościach limit wynosi 1800 kilowatogodzin;
  • osoby mieszkające wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej – w ich przypadku limit wynosi 2000 kilowatogodzin;

W ustawie zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energie elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty. (gov.pl)

Dla kogo bon energetyczny?

Bon energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane tym gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. (gov.pl)

Ze wsparcia w postaci bonu energetycznego mogą skorzystać osoby o niskich dochodach, ale także odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te domostwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu, zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego. Co ważne, dotyczy to w szczególności odbiorców wrażliwych energii elektrycznej samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, w trudnej sytuacji materialnej. (gov.pl)

Jak wynika dalej z informacji zamieszczonej na gov.pl, przyjęte założenia pozwolą objąć wsparciem różne grupy odbiorców energii np. emerytów ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury lub emerytów i rencistów ze świadczeniem równym najniższej emeryturze (tak jak w przypadku dodatku osłonowego). Co więcej, bon energetyczny pozwoli częściowo pokryć koszty energii elektrycznej osobom zagrożonym tzw. ubóstwem energetycznym. Na podwyższone wsparcie mogą też liczyć osoby korzystające ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną, takich jak np. pompy ciepła.

Przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi URE zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Zakładanym efektem będzie obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych. (gov.pl)

Ile wyniesie bon energetyczny?

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych – 300 zł,
  • w przypadku gospodarstw dwu- lub trzyosobowych – 400 zł
  • w przypadku gospodarstw cztero- lub pięcioosobowych – 500 zł
  • w przypadku gospodarstw sześcioosobowych i większych – 600 zł

Gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki. (gov.pl)

Ceny gazu również w ustawie

(…) celem nowych przepisów jest zapewnienie do 31 grudnia 2024 r. dostaw paliw gazowych na stabilnym, akceptowalnym poziomie cenowym dla odbiorców paliw gazowych. Do 30 czerwca 2025 r. przedłużone zostanie także funkcjonowanie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła. (gov.pl)

O ile wzrosną ceny prądu w II połowie 2024 r.?

Na podstawie ustawy o bonie energetycznym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oszacowało, że w drugiej połowie roku rachunki za energię elektryczną mogą wzrosnąć o 29%, a opłaty za gaz o 15%. Brak działań osłonowych spowodowałby, że wysokość opłat za energię elektryczną dla większości gospodarstw domowych, w porównaniu z pierwszą połową roku, mogłaby wzrosnąć o ok. 62% w drugim półroczu 2024 r. 

Źródło:

Projekt ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Porównaj konta osobiste
Katarzyna Gaweł
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments