Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Budżet domowy

Wakacje kredytowe 2024 – nowy termin wejścia w życie i próg.

Kredytobiorcy zmagający się z terminową spłatą kredytów mieszkaniowych z niecierpliwością wyczekują na nową formułę ustawowych wakacji kredytowych. Prace nad projektem są na zaawansowanym etapie, a rząd dodatkowo planuje zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Sprawdź, na czym polegać będą wakacje kredytowe 2024 i kto skorzysta z pomocy.

Łączne zadłużenie gospodarstw domowych na koniec 2023 r. z tytułu wszystkich produktów kredytowych wyniosło niecałe 727 mld zł. W strukturze wartościowej portfela wyraźnie dominują kredyty mieszkaniowe, stanowiące prawie 70% wartości całego portfela, z zadłużeniem wynoszącym 507,3 mld zł – wynika z analiz rynkowych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Niepokojącym zjawiskiem jest jednak widoczny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych, które spłacane są nieterminowo. W grudniu 2023 r. kredyty z opóźnieniem powyżej 30 dni stanowiły 4,8% ogółu (3,3% w styczniu 2023 r.). Natomiast udział kredytów mieszkaniowych z opóźnieniem powyżej 90 dni stanowił 4,2% ogółu (2,9% w styczniu 2023 r.). Trend ten tłumaczy, dlaczego w dalszym ciągu potrzebny jest łatwo dostępny program wsparcia kredytobiorców hipotecznych, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej.

Czym są rządowe wakacje kredytowe i czy będą dostępne w 2024 roku?

Rządowe wakacje kredytowe mają na celu wspomóc kredytobiorców zmagających się ze spłatą kredytów hipotecznych udzielonych w złotych polskich. Aby lepiej zrozumieć kontekst całej sytuacji, warto przenieść się w czasie do października 2021 r. Właśnie tego miesiąca Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – w obliczu wymykającej się spod kontroli inflacji – zdecydowała o podwyżce głównych stóp procentowych NBP.

Był to zaledwie początek cyklu, na który ostatecznie złożyło się 11 podwyżek. W efekcie główna stopa referencyjna w niespełna rok wzrosła z poziomu 0,1% do poziomu 6,75%. Ruch ten przełożył się na równie dynamiczny wzrost rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym, co w połączeniu z wysokimi kosztami życia zrujnowało wydolność finansową tysięcy gospodarstw domowych.

Aby ulżyć kredytobiorcom pod koniec lipca 2022 r. uruchomiono ustawowy program wsparcia. Dzięki rządowym wakacjom kredytowym pojawiła się możliwość odroczenia maksymalnie 4 rat w 2022 roku (maksymalnie po 2 raty na jeden kwartał) i 4 rat w 2023 roku (po jednej racie na kwartał).

Aktualnie główna stopa referencyjna NBP – po obniżkach we wrześniu i październiku – zameldowała się na poziomie 5,75%. Pomimo tego koszty obsługi zadłużenia w dalszym ciągu są poważnym ciężarem dla wielu gospodarstw domowych. Taki obraz rynku naturalnie prowadzi to do pytania – co z wakacjami kredytowymi w 2024 roku? Program będzie kontynuowany, ale zmienią się jego zasady.

Na czym polegają rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku?

Rządowe wakacje kredytowe w 2024 r. pozwolą odroczyć wybranym kredytobiorcom hipotecznym łącznie 4 raty kapitałowo-odsetkowe. Prace są jeszcze na etapie projektu, ale planowana jest możliwość zawieszenia spłaty kredytu według poniższego harmonogramu:

 • odroczenie 1 raty w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r.,
 • odroczenie po 1 racie w każdym z 3 kolejnych kwartałów.

Pamiętaj, że zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego nie oznacza, że bank umorzy odroczone raty. Zwyczajnie okres spłaty zostanie wydłużony o proporcjonalną liczbę miesięcy, w których zrezygnowałeś ze spłaty zobowiązania. Nawet jeśli zawieszona jest cała rata, to w dalszym ciągu masz obowiązek opłacać składki z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową. Przykładowo mowa tu o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego.

Dla kogo rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku?

Wszystko wskazuje na to, że dostęp do wsparcia w postaci rządowych wakacji kredytowych w 2024 r. będzie ograniczony. W pewnym sensie wynika to z faktu, że wcześniejszy program był zbyt łatwo dostępny. W przestrzeni publicznej pojawiały się zarzuty, że z ustawowych wakacji kredytowych korzystały osoby, które nie wymagały tego typu pomocy. W rezultacie w projekcie ustawy pojawiły się dwa ograniczenia.

Pierwszym z nich jest wskaźnik RdD (rata do dochodu). Określa on relację wysokości raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Wskaźnik RdD oblicza się według następującego wzoru:

Wskaźnik RdD = Rata kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) / Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego.

Aby skorzystać z rządowych wakacji kredytowych w 2024 r. wskaźnik RdD – obliczony dla ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – musi przekraczać 35%. Zatem możesz skorzystać ze wsparcia, kiedy rata Twojego kredytu mieszkaniowego konsumuje ponad 35% łącznych miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Aby sprawdzić, czy możesz wnioskować o rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku:

 1. Dodaj dochody netto („na rękę”) wszystkich domowników w rozbiciu na miesiące. Dotyczy to także dzieci, których dochodem mogą być zasiłki, a także osób bezrobotnych, które czerpią dochody z innych źródeł niż praca np. z najmu prywatnego.
 2. Oszacuj wskaźnik RdD dla każdego z trzech ostatnich miesięcy i oblicz średnią arytmetyczną.
 3. Wynik wyższy niż 35% potwierdza, że spełniasz warunek ustawodawcy.

Przykład

Miesięczna rata Twojego kredytu mieszkaniowego wynosi 3.600 zł. Łączne miesięczne dochody gospodarstwa domowego to 8.000 zł netto („na rękę”), na które składa się Twoje wynagrodzenie za pracę (4.000 zł netto), wynagrodzenie drugiego domownika (3.700 zł netto) oraz dochód z najmu komórki lokatorskiej (300 zł netto). Wskaźnik raty do dochodu wynosi 45%, więc możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych w 2024 roku.

Drugim warunkiem ograniczającym liczbę potencjalnych beneficjentów rządowego wsparcia jest ograniczenie wartości kredytu mieszkaniowego. Obowiązywać ma limit na poziomie 2 mln zł. Warunek ten ograniczy pomoc dla najbogatszych kredytobiorców. Warto w tym miejscu wspomnieć, że według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w styczniu 2024 r. 426,88 tys. zł.

Czy jest alternatywa dla rządowych wakacji kredytowych w 2024 roku?

Rząd pracuje nie tylko nad nową odsłoną ustawowych wakacji kredytowych. Planowane są również zmiany zasad zwiększających dostępność pomocy w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Od maja 2024 r. na pomoc będą mogli liczyć kredytobiorcy, których wskaźnik raty do dochodu gospodarstwa domowego znajdzie się na poziomie przynajmniej 40% (wcześniej 50%). Wśród zmian w procedowanym projekcie wymienić można także:

 • podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia z dwukrotności do dwuipółkrotność kryteriów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • zwiększenie wartości maksymalnego wsparcia z poziomu 2.000 zł do 3.000 zł miesięcznie;
 • wydłużenie okresu wypłaty wsparcia z FWK z 36 na 40 miesięcy;
 • wydłużenie okresu spłaty wsparcia lub pożyczki od FWK z 144 rat do 200 rat;

Aktualnie wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców spłaca się w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Jeśli 100 rat zostanie uregulowanych rat bez opóźnienia, to pozostała część jest umarzana. Planowane zmiany zakładają, że po terminowej spłacie 134 rat nastąpi ustawowe umorzenie pozostałych 66 rat pożyczki lub wsparcia.

Przepisy wprowadzające zmiany w działaniu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mają obowiązywać od 1 maja 2024 roku.

 

Źródła:

 1. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/828303/o-92-proc-r-r-wzrosla-wartosc-zapytan-o-kredyty-mieszkaniowe-w-styczniu-2024-r
 2. https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/pozyczka-z-funduszu-wsparcia-kredytobiorcow-wsparcie-z-funduszu-wsparcia-kredytobiorcow-na-splate-miesiecznych-rat-kredytu/#c4884
 3. https://media.bik.pl/analizy-rynkowe

Warto wiedzieć

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje pomoc osobom, które spłacają kredyty mieszkaniowe i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Wprowadzenie wakacji kredytowych 2024 i zmian w FWK wymaga nowelizacji ustaw o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
 • Wskaźnik RdD określa stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do dochodu gospodarstwa domowego osiągniętego w tym samym przedziale czasu.
 • Wstępnie projekt ustawy dotyczącej zmian w FWK zakładał możliwość uzyskania wsparcia w przypadku miesięcznych dochodów nieprzekraczających trzykrotności kryteriów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Aktualnie procedowana jest dwuipółkrotność tej wartości.
 • Wakacje kredytowe 2024 i pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz wykorzystać jednocześnie. Musisz tylko spełnić odpowiednie kryteria.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym są wakacje kredytowe 2024?

  Wakacje kredytowe 2024 są formą rządowego wsparcia w spłacie kredytu hipotecznego, które daje możliwość odroczenia 4 rat kapitałowo-odsetkowych. Zgodnie z procedowanym projektem dostępne będzie zawieszenie 1 raty w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 marca 2024 r. oraz odroczenie po 1 racie w każdym z 3 kolejnych kwartałów 2024 r.

 2. Jak kwota kredytu mieszkaniowego wpływa na wakacje kredytowe 2024?

  Wakacje kredytowe 2024 charakteryzują dwa główne ograniczenia, które nie obowiązywały we wcześniejszej wersji programu. Jest to wskaźnik RdD (rata do dochodu) na poziomie przynajmniej 35% oraz limit kwoty kredytu mieszkaniowego – wsparciem objęte będą zobowiązania hipoteczne do 2 mln zł.

 3. Ile rat można zawiesić w ramach wakacji kredytowych 2024?

  Zgodnie z procedowanym projektem, wakacje kredytowe w 2024 roku pozwolą kredytobiorcom hipotecznym odroczyć spłatę łącznie 4 rat. Z uwagi na fakt, że przepisy nie weszły jeszcze w życie, to pierwszą ratę będzie można zawiesić w marcu 2024 r., a następnie po jednej w każdym z pozostałych kwartałów bieżącego roku.

 4. Jakie są konsekwencje wakacji kredytowych?

  Korzystając z wakacji kredytowych w wybranych miesiącach nie spłacasz rat swojego kredytu hipotecznego. Nie są one jednak umarzane, tylko bank przenosi je na koniec okresu kredytowania, więc będziesz spłacać takie zobowiązanie dłużej. Nie jest to jednak dużą przeszkodą, kiedy widzisz ryzyko utraty swojej bieżącej płynności finansowej.

 5. Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm przygotowany z myślą o pomocy osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, przez co mogą mieć problemy z terminową spłatą swoich kredytów mieszkaniowych. Ze wsparcia w ramach FWK mogą skorzystać także osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, którego zakup był współfinansowany kredytem, jednak uzyskana kwota ze sprzedaży wystarczy na spłatę kredytu w całości.

Porównaj kredyty hipoteczne
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa
Ewa
6 dni temu

Nie rozumiem, dlaczego trzeba zliczać dochody wszystkich domoników??? To ja brałam kredyt sama, i sama go spłacam. Zatem dlaczego na kredyt ma być „składka”??

Maciej
Maciej
24 dni temu

A co z premiami np kwartalnymi jeśli w jednym miesiącu przekroczę a w reszcie nie to liczy się średnia z 3 miesięcy ?

oNa
oNa
25 dni temu

Co w przypadku, gdy kredyt hipoteczny jest na jednego z małżonków, ale mają podpisaną rozdzielność majątkową? Czy dochód małżonka zostaje wliczony do tego, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?

Marcin
Marcin
25 dni temu

Według moich wyliczeń z nowych zasad skorzysta bardzo niewielu kredytobiorców, praktycznie nikt. Są bardzo sprytnie przemyślane, aby tak właśnie było. W Państwa przykładzie, rata 3600zł to kredyt powyżej 500tys. zł, a przecież przy łącznym dochodzie gospodarstwa 8000zł żaden bank nie udzieliłby nigdy takiego kredytu. Dla mnie jest to farsa, ustalone byle by było. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że raty wzrosły dwukrotnie, a część odsetkowa (czyli zarobek banku) około trzykrotnie, stosunek części raty odsetkowej do części spłacanego kapitału to 85% do 15%. Najwięcej zarabiają na tym banki, czemu nikt o tym głośno nie mówi??? Mówione jest tylko, że banki jeszcze ponoszą z tytułu wakacji kr, koszty, bzdura!!!