Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Budżet domowy

Wakacje kredytowe 2024 – kto skorzysta ze wsparcia i kiedy złożyć wniosek?

Kredytobiorcy zmagający się z terminową spłatą kredytów mieszkaniowych doczekali się nowej formuły ustawowych wakacji kredytowych. Sprawdź, na czym polegać będą wakacje kredytowe 2024, czy zmienią się zasady wparcia w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i kto skorzysta z pomocy.

Łączne zadłużenie gospodarstw domowych na koniec 2023 r. z tytułu wszystkich produktów kredytowych wyniosło niecałe 727 mld zł. W strukturze wartościowej portfela wyraźnie dominują kredyty mieszkaniowe, stanowiące prawie 70% wartości całego portfela, z zadłużeniem wynoszącym 507,3 mld zł – wynika z analiz rynkowych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Niepokojącym zjawiskiem jest jednak widoczny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych, które spłacane są nieterminowo. W grudniu 2023 r. kredyty z opóźnieniem powyżej 30 dni stanowiły 4,8% ogółu (3,3% w styczniu 2023 r.). Natomiast udział kredytów mieszkaniowych z opóźnieniem powyżej 90 dni stanowił 4,2% ogółu (2,9% w styczniu 2023 r.).

Trend ten tłumaczy, dlaczego w dalszym ciągu potrzebny jest łatwo dostępny program wsparcia kredytobiorców hipotecznych, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy, która umożliwia przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Czym są rządowe wakacje kredytowe i czy będą dostępne w 2024 roku?

Rządowe wakacje kredytowe mają na celu wspomóc kredytobiorców zmagających się ze spłatą kredytów hipotecznych udzielonych w złotych polskich. Aby lepiej zrozumieć kontekst całej sytuacji, warto przenieść się w czasie do października 2021 r. Właśnie tego miesiąca Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – w obliczu wymykającej się spod kontroli inflacji – zdecydowała o podwyżce głównych stóp procentowych NBP.

Był to zaledwie początek cyklu, na który ostatecznie złożyło się 11 podwyżek. W efekcie główna stopa referencyjna w niespełna rok wzrosła z poziomu 0,1% do poziomu 6,75%. Ruch ten przełożył się na równie dynamiczny wzrost rat kredytów z oprocentowaniem zmiennym, co w połączeniu z wysokimi kosztami życia zrujnowało wydolność finansową tysięcy gospodarstw domowych.

Aby ulżyć kredytobiorcom pod koniec lipca 2022 r. uruchomiono ustawowy program wsparcia. Dzięki rządowym wakacjom kredytowym pojawiła się możliwość odroczenia maksymalnie 4 rat w 2022 roku (maksymalnie po 2 raty na jeden kwartał) i 4 rat w 2023 roku (po jednej racie na kwartał).

Aktualnie główna stopa referencyjna NBP – po obniżkach we wrześniu i październiku – zameldowała się na poziomie 5,75%. Pomimo tego koszty obsługi zadłużenia w dalszym ciągu są poważnym ciężarem dla wielu gospodarstw domowych. Taki obraz rynku naturalnie prowadzi to do pytania – co z wakacjami kredytowymi w 2024 roku? Program wsparcia będzie kontynuowany, ale zmienią się jego zasady.

Na czym polegają rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku?

Rządowe wakacje kredytowe w 2024 r. pozwolą odroczyć wybranym kredytobiorcom hipotecznym łącznie 4 raty kapitałowo-odsetkowe. Proponowany harmonogram pozwalający na zawieszenie spłaty rat prezentuje się następująco:

 • odroczenie 2 rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.,
 • odroczenie 2 rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r.

Uwaga!

Pamiętaj, że zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego nie oznacza, że bank umorzy odroczone raty. Zwyczajnie okres spłaty zostanie wydłużony o proporcjonalną liczbę miesięcy, w których zrezygnowałeś ze spłaty zobowiązania. Nawet jeśli zawieszona jest cała rata, to w dalszym ciągu masz obowiązek opłacać składki z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową. Przykładowo mowa tu o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego.

Dla kogo rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku?

Dostęp do wsparcia w postaci rządowych wakacji kredytowych w 2024 r. jest ograniczony. W pewnym sensie wynika to z faktu, że wcześniejszy program był zbyt łatwo dostępny. W przestrzeni publicznej pojawiały się zarzuty, że z ustawowych wakacji kredytowych korzystały osoby, które nie wymagały tego typu pomocy. W rezultacie rząd wprowadził ograniczenia.

Pierwszym z nich jest wskaźnik RdD (rata do dochodu). Określa on relację wysokości raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Wskaźnik RdD oblicza się według następującego wzoru:

Wskaźnik RdD = Rata kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) / Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego.

Aby skorzystać z rządowych wakacji kredytowych w 2024 r. wskaźnik RdD – obliczony dla ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku – musi przekraczać 30%. Możesz zatem skorzystać ze wsparcia, kiedy rata kredytu Twojego mieszkaniowego konsumuje ponad 30% łącznych miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. Aby sprawdzić, czy możesz wnioskować o rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku:

 1. Dodaj dochody netto („na rękę”) wszystkich domowników w rozbiciu na miesiące. Dotyczy to także dzieci, których dochodem mogą być zasiłki, a także osób bezrobotnych, które czerpią dochody z innych źródeł niż praca np. z najmu prywatnego.
 2. Oszacuj wskaźnik RdD dla każdego z trzech ostatnich miesięcy i oblicz średnią arytmetyczną.
 3. Wynik wyższy niż 30% potwierdza, że spełniasz warunek ustawodawcy.

Uwaga!

Rodzina utrzymująca co najmniej trójkę dzieci skorzysta z wakacji kredytowych 2024, bez względu na kryterium RdD.

Przykład

Miesięczna rata Twojego kredytu mieszkaniowego wynosi 3.600 zł. Łączne miesięczne dochody gospodarstwa domowego to 8.000 zł netto („na rękę”), na które składa się Twoje wynagrodzenie za pracę (4.000 zł netto), wynagrodzenie drugiego domownika (3.700 zł netto) oraz dochód z najmu komórki lokatorskiej (300 zł netto). Wskaźnik raty do dochodu wynosi 45%, więc możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych w 2024 roku.

Drugim warunkiem ograniczającym liczbę potencjalnych beneficjentów rządowego wsparcia jest ograniczenie wartości kredytu mieszkaniowego do 1,2 mln zł. Warunek ten ograniczy pomoc dla najbogatszych kredytobiorców. Warto w tym miejscu wspomnieć, że według danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) średnia wartość wnioskowanej kwoty kredytu mieszkaniowego wyniosła w kwietniu 2024 roku – 433 tys. zł.

Warto dodać, że wsparcie w ramach wakacji kredytowych 2024 dotyczy osób, które:

 • zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,
 • kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Uwaga!

W zależności od funkcjonalności oferowanych przez bank kredytujący, wniosek o wakacje kredytowe 2024 będzie można złożyć w formie pisemnej w oddziale banku lub w usłudze bankowości elektronicznej.

Czy jest alternatywa dla rządowych wakacji kredytowych w 2024 roku?

Rząd wprowadził też ułatwienia dla osób planujących skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Na pomoc będą mogli liczyć kredytobiorcy, których wskaźnik raty do dochodu gospodarstwa domowego znajdzie się na poziomie przynajmniej 40% (wcześniej 50%). Wśród zmian w procedowanym projekcie wymienić można także:

 • podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do wsparcia z dwukrotności do dwuipółkrotności kryteriów określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego to 1940 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego to 1500 zł pomnożone przez liczbę członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy;
 • zwiększenie wartości maksymalnego wsparcia z poziomu 2.000 zł do 3.000 zł miesięcznie;
 • wydłużenie okresu wypłaty wsparcia z FWK z 36 na 40 miesięcy;
 • wydłużenie okresu spłaty wsparcia lub pożyczki od FWK z 144 rat do 200 rat.

 

Uwaga!

Łączna wartość pożyczki udzielonej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

 

Dotychczasowe wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców spłacało się w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. Jeśli 100 rat zostało uregulowanych rat bez opóźnienia, to pozostała część była umarzana. Dzięki wprowadzonym zmianom po terminowej spłacie 134 rat nastąpi ustawowe umorzenie pozostałych 66 rat pożyczki lub wsparcia. W efekcie kwota umorzenia będzie mogła wynieść 39,6 tys. zł zamiast obecnych 22 tys. zł.

 

Źródła:

 1. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/828303/o-92-proc-r-r-wzrosla-wartosc-zapytan-o-kredyty-mieszkaniowe-w-styczniu-2024-r
 2. https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/mieszkalnictwo/pozyczka-z-funduszu-wsparcia-kredytobiorcow-wsparcie-z-funduszu-wsparcia-kredytobiorcow-na-splate-miesiecznych-rat-kredytu/#c4884
 3. https://www.gov.pl/web/finanse/ustawa-przedluzajaca-wakacje-kredytowe-na-2024-r-podpisana-przez-prezydenta
 4. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/833397/o-58-2-r-r-wzrosla-wartosc-zapytan-o-kredyty-mieszkaniowe-w-kwietniu-2024-r

Warto wiedzieć

 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje pomoc osobom, które spłacają kredyty mieszkaniowe i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Wskaźnik RdD określa stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do dochodu gospodarstwa domowego osiągniętego w tym samym przedziale czasu.
 • Wakacje kredytowe 2024 i pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz wykorzystać jednocześnie. Musisz tylko spełnić odpowiednie kryteria.
 • Jeśli utrzymujesz co najmniej trójkę dzieci to skorzystasz z wakacji kredytowych 2024 bez względu na kryterium RdD.
 • Łączna wartość pożyczki udzielonej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czym są wakacje kredytowe 2024?

  Wakacje kredytowe 2024 są formą rządowego wsparcia w spłacie kredytu hipotecznego, które daje możliwość odroczenia 4 rat kapitałowo-odsetkowych. Dzięki temu możliwe jest zawieszenie 2 rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od 1 czerwca do 30 sierpnia 2024 r. oraz 2 rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r.

 2. Jak kwota kredytu mieszkaniowego wpływa na wakacje kredytowe 2024?

  Wakacje kredytowe 2024 charakteryzują dwa główne ograniczenia, które nie obowiązywały we wcześniejszej wersji programu. Jest to wskaźnik RdD (rata do dochodu) na poziomie przynajmniej 30% oraz limit kwoty kredytu mieszkaniowego – wsparciem objęte będą zobowiązania hipoteczne o wartości do 1,2 mln zł.

 3. Ile rat można zawiesić w ramach wakacji kredytowych 2024?

  Wakacje kredytowe w 2024 roku pozwolą kredytobiorcom hipotecznym odroczyć spłatę łącznie 4 rat. Mowa tu o 2 ratach kapitałowo-odsetkowych w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. oraz po 2 ratach kapitałowo-odsetkowych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2024 r.

 4. Jakie są konsekwencje wakacji kredytowych?

  Korzystając z wakacji kredytowych w wybranych miesiącach nie spłacasz rat swojego kredytu hipotecznego. Nie są one jednak umarzane, tylko bank przenosi je na koniec okresu kredytowania, więc będziesz spłacać takie zobowiązanie dłużej. Nie jest to jednak dużą przeszkodą, kiedy widzisz ryzyko utraty swojej bieżącej płynności finansowej.

 5. Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm przygotowany z myślą o pomocy osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, przez co mogą mieć problemy z terminową spłatą swoich kredytów mieszkaniowych. Ze wsparcia w ramach FWK mogą skorzystać także osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, którego zakup był współfinansowany kredytem, jednak uzyskana kwota ze sprzedaży wystarczy na spłatę kredytu w całości.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

11 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jarek
Jarek
6 dni temu

W Polsce bezrobotny a w Niemczech mam firmę. Mogę złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Barek
Barek
1 miesiąc temu

Czy świadczenie 800plus wlicza się do dochodu?

abc
abc
2 miesięcy temu

Dlaczego 1 lipca 2022 r., a nie np. 1 lipca 2023?

Ewa
Ewa
2 miesięcy temu

Skorzystają bogaci jeśli limit kredytu to milon kto ma taki kredyt?

Sara
Sara
3 miesięcy temu

Dlaczego dochód netto? A jak to się ma do działalności gospodarczej?