Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Budżet domowy

Kwota słownie – generator. Jak napisać liczbę słownie? 

W dokumentach elektronicznych konieczność zapisania kwoty słownej już nie występuje. Wciąż jednak wypełniamy wiele papierowych dokumentów, w których zapisywanie kwoty słownie jest potrzebne, by uniknąć oszustw i zmieniania kwoty już po zawarciu umowy.

W dalszej części staramy się pomóc w prawidłowym zapisywaniu liczb, ale polecamy też użycie generatora kwoty słownie, jeśli przypadkiem zapomnisz jak zapisać 89.

Generator kwoty słownie
Proszę wprowadzić kwotę do zmiany na wartość słowną
Słownie:

Kwota słownie – jak poprawnie ją napisać? 

Niestety trzeba znać polskie zasady pisowni i gramatyki. Ogólne zasady są następujące.

 • Nie łączymy zapisu kwoty w jedno długie słowo.W przeciwieństwie do języka niemieckiego, język polski podkreśla granice między słowami. Poprawny zapis słowny kwoty 125 zł to: sto dwadzieścia pięć złotych, a nie stodwadzieściapięć lub sto-dwadzieścia-pięć.
 • Przeważnie każda cyfra ma przypisane sobie jedno słowo, ale są od tej zasady dwa wyjątki.Cyfra 0 określana jest przez połączenie z cyfrą, która ją poprzedza. 20 zł piszemy dwadzieścia złotych, a nie dwadzieścia-zero. Podobnie 3000 (trzy tysiące), 10 (dziesięć) czy 350 (trzysta pięćdziesiąt).Jeśli kwota zawiera „kilkanaście” to dwie cyfry piszemy łącznie. 12 zł piszemy dwanaście zł, a nie dziesięć-dwa, czy jeden-dwa. Nie zawsze jest to intuicyjne dla obcokrajowców.
 • Dodajemy określenia tysięcy, milionów, miliardów (i kolejnych potęg 1000) po zapisie słownym dotyczącym ich ilości.Przykładowo kwota 3000 to trzy tysiące. Niedozwolona jest forma tysiące-trzy, ani tysięcy-trzy, choć w języku staropolskim mogłaby ona być uznana za poprawną. Tak samo 23 300 000 to dwadzieścia trzy miliony trzysta tysięcy.
 • Dziesiątki zapisujemy dodając do zapisu cyfry dziesiątek końcówki (dzieścia, dzieści, dziesiąt)Niestety 20 i 30 mają swoje historyczne korzenie i nie można ich zapisać dwadziesiąt i czy trzydziesiąt co z pewnością ułatwiłoby naukę języka.
 • Setki zapisujemy dodając do zapisu cyfry setek końcówkę (sta)Niestety po raz kolejny mamy wyjątek. Piszemy dwieście (200), a nie dwasto. Też byłoby to prostsze dla obcokrajowców i dzieci uczących się języka.
 • Grosze możemy zapisać cyframi nawet w zapisie słownymPrzykładowo w kwocie 1523 zł 45 gr, zapis słowny będzie wyglądał następująco: tysiąc pięćset dwadzieścia trzy złote i 45 groszy. Można wpisać czterdzieści pięć groszy, ale nie jest to wymagane poza przypadkami gdy te „grosze” są bardzo istotne. Np. jeśli koszt transportu jednego opakowania wynosi 37 groszy, to warto w umowie zapisać to słownie jako trzydzieści siedem groszy.

Zapis kwoty słownie – ważne informacje 

Polski zapis słowny liczb wynika z historycznego sposobu liczenia. Pięćdziesiąt (50) to nic innego jak pięć-dziesiątek, trzysta (300) to trzy-sta czy staropolskie trzy stówki.

 • 1- jeden // 10 – dziesięć // 100 – sto
 • 2 – dwa // 20 – dwadzieścia // 200 – dwieście
 • 3 – trzy // 30 – trzydzieści // 300 – trzysta
 • 4 – cztery // 40 – czterysta // 400 – czterysta
 • 5 – pięć // 50 – pięćdziesiąt // 500 – pięćset
 • 6 – sześć // 60 – sześćdziesiąt // 600 – sześćset
 • 7 – siedem // 70 – siedemdziesiąt // 700 – siedemset
 • 8 – osiem // 80 – osiemdziesiąt // 800 – osiemset
 • 9 – dziewięć // 90 – dziewięćdziesiąt // 900 – dziewięćset

Niestety tam gdzie wchodzi w grę kwota kilkanaście nie jest już tak prosto. W kwotach gdzie występuje 15, 16, 19 „ć” zostało zamienione na „t”. Zamiast pięćnaście mamy więc piętnaście. Dodatkowo w 14 usunięto y, więc zamiast czterynaście mamy prostsze do wymówienia czternaście.

 • 11 – jedenaście
 • 12 – dwanaście
 • 13 – trzynaście
 • 14 – czternaście
 • 15 – piętnaście
 • 16- szesnaście
 • 17 – siedemnaście
 • 18 – osiemnaście
 • 19 – dziewiętnaścieJeśli pomylisz się w zapisie kwoty – najlepiej przekreśl ją i zapisz od nowa. Natomiast gdy po prostu popełnisz drobny błąd ortograficzny i zorientujesz się już po zapisaniu kwoty to możesz go tak zostawić bez obaw. Jeśli zapisana słownie wartość będzie oczywista, to ani urząd, ani poczta nie odrzucą Ci zapisu z powodu literówki. Zapis słowny ma potwierdzić kwotę wpisaną cyframi, a nie Twoją zdolność pisania poprawną polszczyzną.

Kiedy musimy zapisać kwotę słownie? Przykłady 

Przykładów gdy zapis słowny jest potrzebny mamy bardzo dużo. Niemal wszędzie, gdzie pojawia się kwota zapisana ręcznie (zamiast wydrukowanej lub wpisanej online), mamy też miejsce, by określić ją słownie. Sytuacje, z którymi spotkasz się najczęściej to:

 • Umowy podpisywane z osobami fizycznymi – Jeśli wynajmujesz mieszkanie, albo kupujesz samochód, to najprawdopodobniej korzystasz ze znalezionego w sieci szablonu umowy, który wypełniasz już długopisem. Określenie kwot (np. czynszu, kosztu samochodu) zapobiega oszustwom z obu stron. Nikt nie może dopisać 0, ani zmienić 3 na 8 jeśli kwota została zapisana słownie.
 • Przelewy i inne czynności na poczcie – Gdy wykonujesz przelew za pośrednictwem Poczty Polskiej, wymagane jest podanie kwoty słownie. To tam właśnie, śpiesząc się i próbując nie pomylić w długim numerze konta, najczęściej piszemy kwoty błędnie.
 • Pisma urzędowe – Jeśli wypełniasz dokumenty urzędowe odręcznie, zawsze znajdziesz na drukach miejsce na zapis słowny. Zdarza się, że urzędnicy zwracają dokumenty z powodu nie wpisania kwot słownie, przeważnie jednak po prostu proszą o uzupełnienie lub nawet w tym pomagają.
 • Oświadczenia, zapis wartości dla ubezpieczyciela – Jeśli np. coś zostało zniszczone lub skradzione, dość często trzeba podać tego wartość. Dla bezpieczeństwa podaje się ją także słownie.
 • Wewnętrzne dokumenty firm – Firma może wymagać od pracownika zapisania sumy wartości sprzedaży netto czy kwoty wszelkich upustów w tradycyjny sposób. Większość przedsiębiorców przeszła już w pełni na fakturowanie i księgowość elektroniczną, ale oporni się zdarzają.

Generator kwoty słownie. Jak działa? 

Generator kwoty słownie to prosta aplikacja, w której wpisujesz cyfry, a kwota słownie pojawia się w ekranie wyników. Bardzo przydaje się obcokrajowcom, którzy nie radzą sobie z polską pisownią. Faktycznie jest ona jedną z bardziej skomplikowanych, gdy chodzi o zapisywanie kwot słownie.

Kwota słownie z generatora na ogół jest zapisana poprawnie, ale nie każdy generator kwoty słownie radzi sobie z ułamkami i procentami.

Co ciekawe jako generatora kwoty słownie można też użyć wielu nieprzeznaczonych do tego narzędzi takich jak google translate. Internetowe translatory na ogół bardzo dobrze radzą sobie z liczbami i ich zapisem. Można bez problemu sprawdzić słowny zapis kwoty w każdym powszechnie używanym języku.

Kwota słownie czy cyfra – co jest ważniejsze?

Oba są równie ważne, a jeśli się nie zgadzają, jest to powód, by przynajmniej wyjaśnić sprawę. Zapisywanie kwoty słownie jest właśnie systemem sprawdzającym – jeśli zapis zgadza się z cyframi, to wszystko jest w porządku. Jeśli kwoty różnią się, to znaczy, że mogło dość do pomyłki lub oszustwa. Intuicyjnie zakładamy, że zapis słowny kwoty trudniej zmienić i podrobić. Mógłby więc być traktowany priorytetowo, ale ponieważ łatwiej się w nim pomylić, to każdy taki przypadek powinien być rozpatrywany oddzielnie i bardzo dużą dokładnością.

Jeśli widzisz różnicę pomiędzy zapisem i cyframi, to postaraj się natychmiast wyjaśnić sprawę. Najprawdopodobniej ktoś po prostu się pomylił, ale może dzięki swojej czujności zapobiegniesz oszustwu, np. nie przepłacisz, albo nie potwierdzisz fałszywki.

Jak szybko zapisywać kwotę słownie w dokumentach? 

Pisz ją po kolei. Słowo po słowie. Nie próbuj ułożyć w głowie zapisu kwoty siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych. Słowny zapis kwot zawsze powoduje pewną stratę czasu i nie bardzo można jej uniknąć. Nawet osoby zawodowo zajmujące się pisaniem czy księgowością zwalniają na chwilę zapisując liczby słownie. Zasadniczo taka jest idea słownego zapisu – ma zmusić nas do zatrzymania się i sprawdzenia czy wpisaliśmy kwotę poprawnie.

Jeśli piszesz wielokrotność dziesiątki (sześćdziesiąt, osiemdziesiąt) lub setki (trzysta, dziewięćset), to najpierw zapisz cyfrę (sześć, osiem, trzy, dziewięć), a potem dodaj do niej końcówkę. Znacznie zmniejsza to ryzyko pomyłki.

Jakie są najczęstsze błędy przy zapisywaniu kwoty słownie?

Przeważnie „zjadamy” jedną spółgłoskę lub popełniamy proste błędy ortograficzne.

 • 3 – poprawny zapis to trzy, ale zdarza się też „czy”, „tszy”.
 • 6 – należy zapisywać sześć, typowe pomyłki to „sześ”, „szeć”
 • 9 – prawidłowo jest dziewięć, a nieprawidłowo „dziewinć”, „dziewieńć”,
 • 50 – należy pisać pięćdziesiąt, ale zdarzają się: piedziesiąt, pinćdziesiont, pięćdziesiont, a nawet pinsiont
 • 69 – prawidłowo będzie sześćdziesiąt dziewięć, pomyłki w użyciu to np.: „sześdziesiąt dziewięć”, „sześćdziesiont dziewienć” i wiele innych wersji
 • 300 – prawidłowa forma to trzysta, zdarzają się też „czysta” i „tszysta”

Do tego pojawiają się typowe błędy obcokrajowców, którzy próbują zapisywać kwoty tak jak robi się to w ich kraju. Przykładowo Amerykanin mógłby zapisać datę 1912 jako „dziewiętnaście-dwanaście”. Niemiec miałby szansę zapisać kwotę 51 zł jako jeden pięćdziesiąt złotych.

Warto wiedzieć

 • Kwota słownie pozwala zapobiec oszustwom i zmniejsza ryzyko pomyłki.
 • Słowny zapis kwoty wymagany jest głównie w dokumentach wypełnianych odręcznie, w których łatwo byłoby „poprawić kwotę”.
 • Generator kwoty słownie znajdziesz zawsze mając pod ręką telefon z dostępem do Internetu.
 • Podpisując umowę lepiej nawet napisać liczbę słownie z błędem ortograficznym niż nie zapisać jej wcale.
 • Liczbę groszy możesz zapisywać cyframi, nawet jeśli masz wykonać zapis kwoty słownie.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak zapisywać kwoty w złotych?

  Zapisujemy po kolei, dodając jedno słowo za każdą cyfrę różną od 0. Przykładowo 3 526 052 zł to trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote.

 2. Jak się pisze słownie 1000 zł?

  Tysiąc złotych. Można zapisać „jeden tysiąc złotych”, ale nie jest to wymagane i raczej nikt tego nie robi.

 3. Jak się pisze 1500 zł?

  Tysiąc Pięćset złotych. Można rozszerzyć do „jeden tysiąc pięćset złotych”, ale nie jest to ani potrzebne, ani popularne.

 4. Jak się pisze słownie 900 zł?

  Dziewięćset złotych.

 5. Jak się pisze 20.000 zł?

  Dwadzieścia tysięcy złotych. 

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments