Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

CIT – co to takiego?

Benjamin Franklin mawiał, że „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. O tej pierwszej możemy starać się nie myśleć, ale podatki – ukryte za niepozornymi, wdzięcznie brzmiącymi skrótami – przypominają o sobie raz w roku lub częściej. To jeden z powodów, dla którego warto wiedzieć o nich jak najwięcej. Tym razem odpowiemy na pytanie, czym jest CIT.

Co roku rozliczamy PIT. Na paragonie, jaki otrzymujemy przy kasie przy okazji każdych zakupów, bez problemu znajdziemy informację o wysokości VAT. O CIT na co dzień słyszymy trochę mniej.

Co to jest CIT?

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, który został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku. Jego nazwa pochodzi od angielskiego zwrotu corporate income tax. Jest to tzw. podatek bezpośredni.

Aktualne stawki podatku dochodowego

 • Aktualna stawka podatku CIT płaconego na zasadach ogólnych to 19% (obowiązuje również w przypadku dywidend i udziałów w zyskach, spółek posiadających siedzibę w Polsce lub spółek zagranicznych kontrolowanych przez podmiot mający siedzibę w Polsce)
 • Podmioty, które rozpoczęły działalność w danym roku podatkowym (tzw. mali podatnicy), a ich przychód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro, płacą 9%
 • Podmioty uzyskujące przychód w Polsce, ale nieposiadające tu siedziby lub zarządu rozliczają się wg stawki 10 lub 20%

Kto płaci podatek CIT?

Zobowiązane do płacenia podatku CIT są:

 • Osoby prawne
 • Spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski
 • Spółki kapitałowe w organizacji
 • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki komandytowe oraz spółki partnerskie)
 • Podatkowe grupy kapitałowe (po spełnieniu odpowiednich warunków)
 • Spółki nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie (jeżeli są traktowane jako osoby prawne zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym państwie i podlegają w nim opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na to, w jakim miejscu je uzyskują)

Kto jest zwolniony z podatku CIT?

Nie każdy musi płacić CIT. Na mocy art. 6. Ustawy o podatku  od osób prawnych zwolnienie podmiotowe obejmuje m.in:

 • Skarb Państwa
 • Narodowy Bank Polski
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)
 • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
 • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne
 • Gminy (w zakresie dochodów własnych)
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Organizacje religijne

Art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozróżnia również tzw. zwolnienie przedmiotowe, które ma zastosowanie w przypadku:

 • Dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego (tylko wtedy, gdy sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub nabycie w niej udziałów)
 • Dochodów z działalności organizacji i partii politycznych (przeznaczonych na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej)
 • Dochodów organizacji użytku publicznego (przeznaczonych na cele statutowe)
 • Dochodów z tytułu prowadzenia szkół (przeznaczonych na cele szkoły)
 • Dochodów kościelnych osób prawnych (dotyczy to również związków wyznaniowych)

Czego nie obejmuje CIT?

W niektórych przypadkach ustawa o CIT nie ma zastosowania. Dzieję się tak m.in. w przypadku:

 • Przychodów pochodzących z działalności rolniczej (wyjątek stanowi sytuacja, gdy źródłem dochodu jest tzw. specjalna produkcja rolna)
 • Przychodów uzyskanych w wyniku działalności żeglugowej (armatorzy), która jest opodatkowana podatkiem tonażowym
 • Przychodów pochodzących z gospodarki leśnej (w rozumieniu ustawy o lasach)
 • Przychodów wynikających z czynności niemogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy

Podsumowując: Podatek CIT to w zasadzie odpowiednik podatku PIT od osób fizycznych. Różnica polega na tym, że płacą go podmioty posiadające status osoby prawnej.

Oceń artykuł
Oceń tą stronę

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments