Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Budżet domowy

Ile wynosi becikowe w 2023 r.?

Becikowe wynosi 1000 zł. Wartość becikowego nie zmieniła się w 2023 r., wciąż obowiązuje też kryterium dochodowe. Przypominamy komu przysługuje becikowe i jak o nie zawnioskować.

Pomoc finansowa z tytułu urodzenia się dziecka, czyli popularne becikowe znacznie straciło na znaczeniu w 2023 r. Wysoka inflacja sprawiła, że 1000 zł, który był kilkanaście lat temu istotnym wsparciem, stał się symbolicznym świadczeniem od państwa.

Co to jest becikowe?

Becikowe jest jednorazową zapomogą przysługującą po urodzeniu dziecka. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka, którym może, ale nie musi być rodzic. Świadczenie wypłacane jest w Polsce od 2006 roku osobom, których dochód netto na osobę nie przekracza 1922 zł miesięcznie.

Becikowe jako jednorazowa zapomoga jest świadczenie bezzwrotnym, uzależnionym jedynie od spełnienia wymagań.

Choć w momencie wejścia w życie becikowe było istotnym wsparciem dla rodziców i opiekunów nowonarodzonych dzieci, później zostało zapomniane przez ustawodawcę. Nigdy nie było w nim żadnego mechanizmu rewaloryzacji, a też nie zmieniono kwoty za pomocą decyzji sejmu. Także limit dochodów nie zmienił się zbytnio.

W kolejnych latach weszły za to w życie inne programy pomocowe, takie jak 500+, które dały rodzicom znacznie solidniejsze wsparcie. W połączeniu z wysoką inflacją w ostatnich latach sprawiło to, że becikowe jest symbolicznym świadczeniem przysługującym coraz mniejszej liczbie osób.

 Dochód na członka rodziny oblicza się na podstawie poprzedniego roku podatkowego. Sumuje się dochody wszystkich osób ze wspólnego gospodarstwa domowego (rodziny mieszkającej razem) i dzieli je przez ilość członków rodziny z uwzględnieniem nowo narodzonego dziecka.

Komu przysługuje becikowe?

Becikowe wypłacane jest na każde dziecko, które urodzi się żywe. Przyznawane jest osobom będącym faktycznymi opiekunami dziecka, czyli rodzicom, opiekunowi prawnemu lub członkowi rodziny adopcyjnej. Przeważnie 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka dostają razem matka i ojciec dziecka, jeśli wspólnie się nim opiekują. Oczywiście becikowe przysługuje tez osobie samotnie wychowującej dziecko, np. gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Opiekun faktyczny dziecka otrzyma becikowe pod warunkiem, że:

 • Dziecko urodziło się żywe,
 • Wniosek został złożony w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka,
 • Średni dochód na osobę w rodzinie beneficjenta nie przekracza 1922 zł miesięcznie, lub matka dziecka musiała przebywać pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży,
 • Opiekun jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, który na stałe mieszka w Polsce (musi być rezydentem na jakiejkolwiek podstawie),Warto pamiętać, że becikowe należy się osobie, która faktycznie dzieckiem się zajmuje. Rodzice, którzy oddali je do adopcji nie maja prawa do zasiłku.

Jak uzyskać becikowe?

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Składa się w urzędzie gminy/miasta lub w urzędzie wyznaczonym do tego celu – w wielu miastach można to zrobić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Można też złożyć wniosek o becikowe online, co jest szybsze i bardziej komfortowe.

Oprócz wypełnionego wniosku potrzebujesz:

 • dowodu tożsamości (najlepiej dowodu osobistego, karty pobytu w przypadku cudzoziemców),
 • dokumentów potwierdzających wysokość dochodu na osobę (otrzymasz je w urzędzie skarbowym).

Matka dziecka, która była od przynajmniej 10 tygodnia ciąży do porodu pod opieką medyczną i nie spełnia kryterium dochodowego, by otrzymać becikowe musi dodać dodatkowy dokument: zaświadczenie lekarskie.

Składając wniosek wskaż sposób w jaki chcesz odebrać zasiłek: przelewem na konto, na poczcie lub w kasie MOPSu.

Jeśli urząd przyznający becikowe odmówi go beneficjentowi, ten może w ciągu 14 dni odwołać się od decyzji administracyjnej.

Jeśli otrzymanie becikowego lub jakiegokolwiek innego świadczenia rodzinnego wydaje Ci się trudne, skontaktuj się ze swoim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPSu chętnie wyjaśnią Ci szczegóły i pomogą uzyskać te zasiłki, które faktycznie Ci przysługują.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o becikowe?

 • Potrzebny jest dokument tożsamości – dowód osobisty w przypadku obywateli Polski, karta pobytu w przypadku rezydentów.
 • Trzeba potwierdzić spełnienie kryterium dochodowego, poprzez zaświadczenia o dochodach członków rodziny.
 • Wypełniony wniosek o becikowe. Najlepiej wypełnij na spokojnie online.
 • Zaświadczenie lekarskie o przebywaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do porodu. Potrzebne jest tylko gdy rodzina nie spełnia kryterium dochodowego.

Żeby dostać świadczenie trzeba więc przenieść zaświadczenie z jednego urzędu do drugiego (z US do Urzędu Gminy lub MOPSu).

Kiedy wypłacane jest becikowe?

Becikowe wypłacane jest najpóźniej do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym składasz wniosek. Jeśli złożysz wniosek od 10 dnia danego miesiąca, otrzymasz świadczenie pod koniec tego samego miesiąca.

Przykład:

Pani Zuza złożyła wniosek 6 lutego, a pani Olga 11 lutego. Pani Zuza otrzyma becikowe do 28 lutego, a pani Olga do końca marca.

Najprostszym sposobem odebrania becikowego jest wskazanie konta, na które powinny zostać przelane pieniądze.

Jeśli pieniądze nie pojawią się na koncie w terminie, zadzwoń do urzędu. Niestety zdarzają się opóźnienia z powodu pomyłek i konieczności przesyłania dokumentacji miedzy różnymi instytucjami.

Czy świadczenia rodzinne są opodatkowane?

Na szczęście nie. Od becikowego i innych świadczeń rodzinnych nie trzeba odprowadzać podatków, ani uwzględniać ich w zeznaniach podatkowych PIT. Byłoby to bardzo niesprawiedliwe, gdyby państwo dawało określoną w ustawie kwotę, ale jednocześnie zabierało jej cześć jako podatek.

Także 500+, zasiłek rodzinny i podobne zapomogi są wolne od podatku. Co ważniejsze, zwolnieniu podlega również zasiłek macierzyński, którego wysokość uzależniona jest od osiąganych wcześniej dochodów.

Po urodzeniu dziecka warto skonsultować się z doradcą podatkowym – polskie przepisy gwarantują opiekunom dziecka wiele przywilejów podatkowych, ale bywają one obwarowane trudnymi do spełnienia warunkami i dużą ilością formalności. Chcąc optymalnie planować budżet i płacić do Skarbu Państwa tylko to co konieczne, należy odrobinę przygotować się do nowej sytuacji.

Na co można przeznaczyć becikowe?

Nie ma żadnych wymagań, świadczenie nie może też być odebrane, jeśli zostało przyznane zgodnie z prawem. Ustawodawca zakłada, że osoba uprawniona do świadczenia wykorzysta je w interesie dziecka i swoim własnym. Jest to raczej uzupełnienie domowego budżetu w momencie, w którym rodzice muszą skupić się na nowonarodzonym dziecku.

Można przeznaczyć pieniądze z becikowego na zakup rzeczy dla niemowlęcia, ale równie dobre będzie wykorzystanie ich na opłacenie rachunków, czy zapewnienie komfortu opiekunom dziecka.

Od czasu gdy becikowe zostało ustanowione, jego wysokość nie wzrosła, podczas gdy inflacja była znacząca. Aktualnie 1000 zł nie wystarcza na wydatki powiązane z przybyciem nowego członka rodziny.

Kiedy nie przysługuje becikowe?

Becikowe nie przysługuje przede wszystkim osobom, których średni dochód na osobę przekracza 1922 zł miesięcznie. Nowo narodzone dziecko liczone jest jako członek rodziny, ale i tak jeśli rodzice w ostatnich miesiącach zarabiali łącznie 6000 zł lub więcej, nie otrzymają becikowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę oblicza się bez uwzględnienia świadczeń rodzinnych.

Nie mogą się o nie też ubiegać rodzice, którzy nie zajmują się dzieckiem – np. oddali je do adopcji lub porzucili.

Gdy potrzebujesz większej gotówki po tym jak urodzi Ci się dziecko?

Zdarza się, że urodzenie się dziecka powoduje znacznie większe wydatki niż wynosi jednorazowa zapomoga. Jeśli masz pewność, że bez problemu spłacisz pożyczkę po tym, jak sytuacja się ustabilizuje, możesz wykorzystać rozwiązania takie jak:

karta kredytowa – pozwala pożyczyć pieniądze od banku po prostu robiąc zakupy i spłacić je bez odsetek jeśli zmieścisz się w okresie bez odsetkowym. Najlepsze karty kredytowe znajdziesz na stronie Finanse Rankomat

pożyczka krótkoterminowa (chwilówka) – pożyczkodawcy często oferują pożyczki oprocentowane 0% pod warunkiem, że spłacisz je w terminie (30 lub 60 dni).

Pamiętaj, że dziecko będzie generowało wydatki przez kolejne lata. Zaciągnięcie pożyczki ma więc sens głównie wtedy, gdy urodzenie dziecka przeszkodziło Ci w pracy/prowadzeniu działalności i potrzebujesz chwili finansowego oddechu zanim wrócisz do swoich pełnych możliwości finansowych.

Warto wiedzieć

 • Becikowe wynosi 1000 zł – kwota ta nie zmieniła się od kilku lat.
 • Jednorazowa zapomoga przysługuje po urodzeniu dziecka żywego, można o nią wnioskować w ciągu 12 miesięcy.
 • Mogą się o nie ubiegać osoby faktycznie zajmujące się dzieckiem.
 • Dotyczy osób, które mają dochód na osobę niższy niż 1922 zł/miesiąc, lub w sytuacji gdy kobieta w ciąży pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.
 • Podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego, od becikowego nie pobiera się podatku, ani nie uwzględnia go w zeznaniu

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 1. Ile dostaje się za urodzenie dziecka 2023?

  1000 zł becikowego i ewentualnie 4000 zł jeśli dziecko urodziło się z nieuleczalną chorobą.

 2. Co mi się należy po urodzeniu dziecka 2023?

  Zasiłek macierzyński lub kosiniakowe (52 tygodnie), becikowe, zasiłek ojcowski, zasiłek rodzinny – istnieje w Polsce ponad 10 ulg i zapomóg, ale zasady ich przyznawania są zbyt skomplikowane na ten artykuł.

 3. Czy dziecko urodzone w 2023 roku dostanie 12 tys.?

  Dziecko raczej nie, ale rodzice dwóch i więcej dzieci w wieku niemowlęcym dostaną wsparcie 500 zł przez 2 lata (12 tysięcy) lub 1000 zł przez rok.

 4. Co przysługuje po urodzeniu bliźniąt w 2023 r.?

  Przedłużone świadczenie rodzicielskie – 65 tygodni zamiast 52. Poza tym wszystko tak samo jak gdyby dzieci urodziły się w różnym czasie.

 5. Jakie dodatki na dziecko w 2023 roku?

  Dodatki i ulgi na dziecko polecamy sprawdzić na stronie MOPSu, lub urzędu gminy – jest ich ponad 10, ale zasady ich przyznawania są dość skomplikowane.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments