Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Czym jest lokata z funduszem?

Lokata z funduszem łączy w sobie dwa elementy: oszczędzania i inwestycji. Dzięki temu można zyskać więcej niż na standardowej lokacie, ale też trzeba liczyć się ze sporym ryzykiem – nawet utraty części zainwestowanego kapitału. Sprawdź wady i zalety tego rozwiązania.

Zwykłą lokatę depozytową można zaliczyć do bezpiecznych sposobów na budowanie oszczędności. Zainwestowany kapitał chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do równowartości 100.000 euro w danym banku. W dobie rosnących stóp procentowych, wraca też wyższe oprocentowanie lokat i większe zyski, co może być dodatkową zachętą na korzystanie z tej formy zabezpieczenia kapitału przed inflacją. 

Dodatkowe możliwości zarobku daje produkt łączony pod postacią lokaty z funduszem. Taki sposób inwestycji to jednak odejście od gwarancji pełnego bezpieczeństwa. Podjęcie ryzyka może się jednak opłacić. Ryzykowne formy oszczędzania mogą przynieść większy zysk. Przed podjęciem decyzji warto przeanalizować wszystkie “za” i “przeciw” – wiedza na temat danego produktu finansowego powinna ułatwić to zadanie.   

Czym jest lokata z funduszem?

Lokata z funduszem to połączenie bezpiecznej lokaty depozytowej z planem inwestycyjnym. Ochronie podlega tylko część kapitału zainwestowanego w standardową lokatę. Kwota przekazana zgodnie z wybranym planem inwestycyjnym może wypracować dodatkowy zysk, ale również przynieść stratę. Także w zakresie wpłaconego kapitału, bo ta część nie podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.  Pozytywny scenariusz zakłada zysk wypracowany w ramach obu produktów. Negatywny to realna strata pomimo zysku z lokaty. 

Jak działa lokata z funduszem inwestycyjnym? 

Szczegółowe warunki działania produktu zależą od oferty banku. Mogą różnić się zarówno w zakresie:

 • wysokości minimalnego kapitału, który trzeba zainwestować,
 • czasu inwestycji, który daje możliwość uzyskania odsetek w ramach lokaty,
 • wysokości ponoszonych opłat,
 • oprocentowania lokaty.

Środki na lokacie są bezpieczne, nawet w przypadku wcześniejszego wycofania się z inwestycji. W takiej sytuacji nastąpi zwrot kapitału, ale bez odsetek. Pieniądze wpłacone na fundusz mogą przynieść zarówno zysk, jak i stratę. W praktyce oznacza to, że można odzyskać mniej niż zostało wpłacone.   

Podział środków pomiędzy lokatą i funduszem

Część kapitału przeznaczana jest bezpośrednio na lokatę a część w wybrany fundusz. Proporcja rozdzielenia środków zależy od propozycji banku, ale najczęściej jest to podział 50% na 50%. Zdarzają się również inne warunki np. z podziałem 70/30 dla obu wariantów.

Przykład:

 • Założona wpłata minimalna: 4.000 zł 
 • Proporcja podziału kapitału: 50/50
 • Lokata: 2.000 zł (kapitał chroniony przez BFG)
 • Fundusz: 2.000 zł (zainwestowana kwota nie podlega ochronie BFG)

Konsekwencje wcześniejszej wypłaty środków z inwestycji 

Lokata z funduszem to umowa terminowa, co oznacza, że jej wcześniejsze zakończenie może oznaczać dodatkowe koszty albo brak odsetek z lokaty. 

Przykład:

 • W mBanku wcześniejsza wypłata środków z inwestycji (przed upływem 300 dni od dnia założenia lokaty) oznacza brak promocyjnych warunków w zakresie oprocentowania lokaty: zamiast 8% tylko 0,01%.
 • W Banku Credit Agricole wypłata środków z lokaty po 3 miesiącach daje możliwość uzyskania pełni odsetek za ten okres. Decyzję o wykupieniu jednostek funduszu można podjąć w każdym momencie, jednak podjęcie takiego działania przed upływem 3 roku trwania programu oznacza konieczność poniesienia opłaty za odkupienie
 • W przypadku wcześniejszej rezygnacji z inwestycji (przed upływem 3 miesięcy) w ING Banku Śląskim – konsekwencją będzie brak naliczonych odsetek i naliczenie opłaty umorzeniowej w wysokości 2%.

Potencjalny zysk na lokacie z funduszem inwestycyjnym

W momencie podpisywania umowy z bankiem klient zna jedynie wysokość odsetek, które może uzyskać na lokacie, pod warunkiem dotrzymania warunków kontraktu. Wysokość potencjalnego zysku na funduszu inwestycyjnym w momencie podpisywania umowy jest nieznana. Klient może zyskać, ale wcale nie musi. 

W praktyce, aby uniknąć rozczarowania, warto założyć dwa scenariusze. 

Pozytywny może wyglądać tak:

Założenia:

 • Inwestycja o wartości 10.000 zł
 • proporcja inwestowanych środków –  50/50
 • oprocentowanie lokaty na poziomie 7% w skali roku
 • inwestycja w wybrany fundusz przyniesie 10% zysku w ciągu roku

oznacza:

 • zysk z lokaty w wysokości 350 zł po roku inwestycji,
 • zysk w ramach funduszu to 500 zł po roku inwestycji.

Łączny zysk wyniesie 850 zł, a kwota do przelewu na rachunek klienta 10.850 zł – jeszcze przed naliczeniem podatku z tytułu osiągniętych zysków kapitałowych.  

Negatywny scenariusz:

Przy takich samych założeniach i:

 • wypracowaniu zysku na lokacie po roku inwestycji,
 • straty  na funduszu w wysokości 10%,

na rachunek klienta może wrócić mniejsza niż zainwestowana kwota. 

 • Lokata – zysk 350 zł – łączna kwota do wypłaty 5.350 zł 
 • Fundusz inwestycyjny – strata 10 % – kwota do zwrotu – 4.500 zł 

Łącznie 9.850 zł

Kto może skorzystać z lokaty z funduszem?

Szczegółowe warunki, które trzeba spełnić, określa bank. Dyspozycję może zrobić tylko osoba pełnoletnia, a do jej realizacji konieczne będzie zaakceptowanie warunków umowy, a następnie wpłacenie co najmniej minimalnej kwoty kapitału określonego przez bank.  

Mogą pojawić się też dodatkowe wymagania np. konieczność otwarcia konta w banku, z którego oferty zamierzamy skorzystać.  

Korzystanie z funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych związanych z ryzykiem po raz pierwszy w danym banku wymaga uzupełnienia ankiety MiFID. Wypełnienie ankiety inwestycyjnej ma na celu pomóc w określeniu jakich produktów inwestycyjnych poszukuje klient, na jakie ryzyko związane z inwestycją jest przygotowany a także jaką wiedzę posiada w zakresie produktów inwestycyjnych. 

Jakie jest oprocentowanie lokaty z funduszem? 

Korzystanie z produktu hybrydowego może oznaczać bardziej atrakcyjne oprocentowanie niż na tradycyjnej lokacie. Różnice jednak nie będą znaczące. Samodzielna lokata terminowa daje zarobić od około 5 do 8% w skali roku. W przypadku lokaty z funduszem będzie to około 8%. Oczywiście podwyżki stóp procentowych mogą wpłynąć na pojawienie się bardziej atrakcyjnych ofert w tym zakresie. Dlatego tak ważne jest porównanie ofert przed podjęciem decyzji.  Najlepsze lokaty to oczywiście te z wysokim oprocentowaniem, jednak zawsze warto sprawdzić wszystkie warunki inwestycji, przede wszystkim te w fundusze inwestycyjne.

Jakie są koszty założenia lokaty z funduszem? 

Uruchomienie lokaty najczęściej jest bezpłatne. Główne koszty, z którymi musi liczyć się inwestor, to:

 • prowizja od zainwestowanego kapitału,
 • opłaty manipulacyjne związane z wcześniejszym wycofaniem z inwestycji, 
 • podatek od zysków kapitałowych – pojawia się tylko w sytuacji wypracowania zysku. 

Czy od zysków z lokaty z funduszem trzeba zapłacić podatek? 

Inwestowanie oznacza, że wypracowanym zyskiem trzeba podzielić się z fiskusem. Podatek od zysków kapitałowych zwany “podatkiem Belki” obowiązuje również w przypadku lokaty z funduszem. Wysokość daniny wynosi 19% i jest naliczana od wartości wypracowanego zysku. 

Przykład:

Przy założeniu, że łączny zysk z lokaty z funduszem inwestycyjnym wyniesie 1.000 zł – podatek to 190 zł.

Jak założyć lokatę z funduszem inwestycyjnym? 

W zależności od oferty lokatę z funduszem można założyć bezpośrednio w placówce banku, albo przez internet. Ta druga opcja będzie najczęściej zarezerwowana dla osób, które już korzystają z usług banku – np. mają otwarty rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Wówczas wystarczy zalogować się do bankowości internetowej i wybrać możliwość złożenia dyspozycji wybranej inwestycji. Jeśli klient po raz pierwszy korzysta z produktów inwestycyjnych, zostanie  poproszony o wypełnienie ankiety MiFID, a następnie zawarcie odpowiedniej umowy. 

Czy lokata z funduszem to bezpieczne rozwiązanie? 

Inwestycje na rynkach finansowych wiążą się z większym ryzykiem. Jak już wcześniej wspomniano BFG chroni tylko część środków do równowartości 100.000 EUR: tych na lokacie. Pieniądze zainwestowane w ramach wybranego funduszu nie podlegają takiej ochronie. Oznacza to, że lokata z funduszem nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa zainwestowanych środków  i trzeba wziąć pod uwagę ryzyko utraty części kapitału.

Które banki oferują lokatę z funduszem?

Lokata z funduszem to propozycja, którą można znaleźć w ofercie wielu banków komercyjnych. Taki produkt oferują m.in.:

Lokata z funduszem w ING Banku Śląskim

 • Kwota inwestycji: minimum 4.000 zł
 • Proporcja zainwestowanego kapitału: 30% środków na lokacie i 70% w funduszu
 • Oprocentowanie na lokacie: 6,5%
 • Czas inwestycji: minimum 3 miesiące
 • Dodatkowe informacje: wycofanie środków z lokaty przed upływem 3 miesięcy oznacza brak naliczenia odsetek, a wcześniejsze wycofanie pieniędzy z funduszu wiąże się z naliczeniem opłaty umorzeniowej w wysokości 2% liczonej od kwoty wykupienia

Lokata z funduszem w Alior Bank

 • Promocyjne warunki obowiązują w okresie od 05.08 do 31.10.2022 r. 
 • Kwota inwestycji: minimum 4.000 zł
 • Proporcja zainwestowanego kapitału: 50% środków na lokacie i 50% w wybranym produkcie inwestycyjnym
 • Oprocentowanie na lokacie: 7% w pierwszych 3 miesiącach

Lokata z funduszem w Santander Bank Polska

 • Promocyjne warunki obowiązują od 15.07. do 31.12.2022 r. 
 • Kwota inwestycji: maksymalnie 100.000 zł
 • Proporcja zainwestowanego kapitału: min. 25.000 zł na lokacie i min. 25.000 zł na fundusz
 • Oprocentowanie na lokacie: 8%
 • Czas inwestycji: lokata na maksymalnie 3 miesiące
 • Dodatkowe informacje: można otworzyć tylko jedną lokatę w ramach promocyjnej oferty

Lokata z funduszem w Credit Agricole

 • Kwota wpłaty: minimalnie 4.000 zł
 • Proporcja zainwestowanego kapitału: 50% na lokacie terminowej + 50% funduszu lub 70% lokata terminowa + 30% fundusz
 • Oprocentowanie na lokacie: 8% przy rozłożeniu kapitału 50/50 lub 6,5% przy rozłożeniu kapitału 70/30
 • Czas inwestycji: lokata na minimalnie na 3 miesiące
 • Dodatkowe informacje: inwestycja w fundusze przez okres 3 lat oznacza brak kosztów z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa z subfunduszu 

Lokata z funduszem w mBanku

 • Promocyjne warunki: obowiązują od 13.07. do 12.09.2022 r. 
 • Kwota inwestycji: minimum 50.000 zł
 • Proporcja zainwestowanego kapitału: min. 25.000 zł na lokatę i min. 25.000 zł na fundusz
 • Oprocentowanie lokaty: 8%
 • Czas inwestycji: co najmniej 300 dni
 • Dodatkowe informacje: wcześniejsza wypłata zainwestowanego kapitału oznacza obniżenie oprocentowania lokaty do 0,01%

Czy warto zdecydować się na lokatę z funduszem? 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Sposób inwestowania kapitału powinien uwzględniać indywidualne preferencje w zakresie akceptowanego ryzyka i oczekiwań dotyczących zysku. Warto też dokładnie wiedzieć jak działa taki produkt finansowy oraz jakie warunki trzeba spełnić, żeby osiągnąć wskazany w ofercie banku zysk. 

Lokata z funduszem to produkt łączony. Gwarancja zainwestowanej kwoty do równowartości 100.000 euro dotyczy tylko środków na lokacie. Środki przekazane zgodnie z planem inwestycyjnym nie zawsze wypracują zysk. Dlatego trzeba zaakceptować możliwość utraty części zainwestowanych pieniędzy. Tylko środki zdeponowane na lokacie dają 100% gwarancji odzyskania wpłaconego kapitału wraz z odsetkami (pod warunkiem, że klient nie wycofa środków przed terminem określonym w umowie). 

Warto wiedzieć

 1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni tylko kapitał przeznaczony na lokatę do kwoty odpowiadającej równowartości 100.000 euro. Część zainwestowana w fundusz inwestycyjny nie podlega takiej ochronie.
 2. Konsekwencją wycofania się z inwestycji przed czasem określonym w umowie może być brak odsetek z lokaty i dodatkowe koszty związane z wykupieniem jednostek funduszu. 
 3. Wypracowany w ramach lokaty z funduszem inwestycyjnym podlega opodatkowaniu. Podatek od zysków kapitałowych wynosi 19%. 
 4. Bank określa proporcję rozdzielenia zainwestowanego kapitału pomiędzy lokatę terminową a fundusz inwestycyjne – najczęściej to 50/50. 
 5. Przed rozpoczęciem inwestycji bank poprosi o wypełnienie ankiety MiFID, która pozwoli dopasować propozycję produktów inwestycyjnych do potrzeb, oczekiwań i wiedzy inwestora. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Co to jest lokata z funduszem?

  To produkt finansowy, który łączy w sobie dwa elementy: inwestycję środków w bezpieczną lokatę terminową i obarczony ryzykiem fundusz. Większe ryzyko, które ponosi inwestor może przynieść większy zysk, ale też trzeba liczyć się z możliwością poniesienia straty. 

 2. Lokata z funduszem czy konto oszczędnościowe - co wybrać?

  Nie jest łatwo porównać oba rozwiązania, bo to dwa różne produkty finansowe. Rachunek oszczędnościowy można porównać z samą lokatą – w obu przypadkach środki podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Opcja łączona nie jest już tak bezpieczna i może przynieść zarówno zysk, jak i stratę. Wybór sposobu odkładania lub inwestowania pieniędzy to indywidualna decyzja i zależy w dużej mierze od akceptacji ewentualnego ryzyka i wysokości oczekiwanego zysku.  

 3. Dla kogo lokata z funduszem?

  Z takiej formy inwestycji może skorzystać właściwie każdy, kto chce zainwestować własne środki i akceptuje większe ryzyko, a jednocześnie  poszukuje możliwości osiągnięcia większego zysku niż np. na lokacie. 

 4. Czy warto założyć lokatę z funduszem inwestycyjnym?

  Wybór produktów inwestycyjnych zależy od indywidualnych preferencji. Ten rodzaj inwestycji może pozwolić na osiągnięcie większego zysku, ale też wiąże się z ryzykiem straty.  Dlatego to klient zdecyduje w co zainwestować i jak korzystać ze swoich pieniędzy. Wiedza w zakresie zasad działania różnych produktów finansowych ułatwi podjęcie świadomej decyzji gdzie zainwestować pieniądze. 

 5. Ile kosztuje lokata z funduszem?

  Rodzaj i wysokość kosztów zależą od oferty banku. Może to być prowizja od zainwestowanego kapitału, a także opłaty manipulacyjne. Te drugie to koszt, który pojawi się w momencie przedterminowego wycofania kapitału.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments