Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Co to jest lokata bankowa? Definicja i rodzaje lokat

Lokata bankowa to rodzaj umowy z bankiem, na podstawie której klient powierza bankowi określoną kwotę pieniędzy na umówiony czas. Sposoby na oszczędzanie pieniędzy są różne. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się czym jest lokata oraz jakie mamy dostępne lokaty na rynku.

Co to jest lokata?

Lokata bankowa to rodzaj umowy z bankiem, na podstawie której klient powierza bankowi określoną kwotę pieniędzy na umówiony czas. Po upływie okresu umowy bank zwraca pieniądze powiększone o wysokość odsetek. Można powiedzieć, że to taka odwrócona pożyczka – gdzie bank pożycza pieniądze od klienta w zamian za określone wynagrodzenie.

Lokata jest postrzegana jako jeden z najbardziej bezpiecznych instrumentów finansowych – wypłata środków jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 100.000 euro. Lokata ma na celu raczej ochronę kapitału – zachowanie oszczędności niż osiągnięcie zysku.

Lokata bankowa – od czego zależy zysk?

Oprocentowanie lokat i ich opłacalność zależy od kilku czynników, jednak najważniejsza jest wysokość stóp procentowych. Niskie stopy procentowe przekładają się na niższe stawki oferowane przez banki. Wyjątkiem są depozyty promocyjne, jednak cechują się one wieloma ograniczeniami np. limitem dopuszczalnej wpłaty.

Aktualna sytuacja na rynku lokat bankowych jest mało korzystna dla klientów. Stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie, co przekłada się bezpośrednio na niewielkie oprocentowanie depozytów terminowych. Propozycja oprocentowania powierzonych środków na poziomie 0,9% w skali roku aktualnie jest raczej standardem.

Co przy inflacji, która w kwietniu 2020 r. wyniosła 3,4 %, przynosi realną stratę. Oczywiście lepsze to niż trzymanie gotówki pod materacem, gdyż w takim wariancie nie zapewniamy sobie żadnej ochrony przed spadkiem siły nabywczej zgromadzonych oszczędności.

Jak obliczyć wysokość odsetek?

Oprocentowanie lokaty może być stałe lub zmienne. Wysokość oprocentowania, bez względu na czas trwania lokaty, określana jest w skali roku. Dodatkowo z uwagi na sposób liczenia odsetek można wyróżnić:

  • odsetki proste – obliczane od wysokości powierzonego kapitału przez cały okres lokaty,
  • odsetki składane – naliczane wielokrotnie, na początku umowy obliczane od wysokości powierzonego kapitału, następnie doliczane do kapitału i w kolejnym okresie odsetkowym liczone już od powiększonej kwoty.

Wysokość odsetek można obliczyć samodzielnie lub skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów zysków z lokat.

Przykład: Dla lokaty na kwotę 1000 zł na okres 3 miesięcy oprocentowanej 0,9 % w skali roku zysk brutto wyniesie 2,25 zł. Dodatkowo trzeba jeszcze pamiętać, że zysk zostanie pomniejszony o podatek Belki w wysokości 19%, a to oznacza, że bank na konto klienta przeleje kwotę 1,8 zł.

Lokaty bankowe – rodzaje depozytów terminowych

W zależności od rodzaju lokaty, odsetki mogą być wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie albo w całości po zakończeniu umowy. Częstotliwość naliczania odsetek do powierzonego kapitału nazywana się kapitalizacją. Na rynku finansowym można spotkać się z różnymi rodzajami lokat, m.in. można wyróżnić:

Standardowa lokata terminowa

Najbardziej popularny i najczęściej wybierany rodzaj lokaty, polega na powierzeniu instytucji finansowej określonej kwoty pieniędzy na określony z góry termin – np. 3 miesiące. Po zakończeniu umowy bank zwraca klientowi cały kapitał powiększony o wysokość odsetek. Z reguły oprocentowanie lokat terminowych jest stałe, a wcześniejsze zerwanie umowy wiąże się określonymi konsekwencjami – zwykle z utratą wypracowanych odsetek.

Lokata rentierska

To rodzaj lokaty długoterminowej – umowa zawierana jest na co najmniej 12 miesięcy, a częściej na 2 lub 3 lata. Oferta przeznaczona jest dla osób, które chcą szybciej dysponować wypracowanym zyskiem – odsetki wypłacane są w regularnych, z góry określonych odstępach czasu – np. co miesiąc lub co trzy miesiące (a nie na koniec okresu umowy, jak to ma miejsce w przypadku typowej lokaty terminowej).

Oprocentowanie takiej lokaty zwykle jest wyższe. Minusem jest wyższy próg wejścia – lokata rentierska przeznaczona jest często dla klienta zamożnego, który zdecyduje się zamrozić określoną kwotę (zwykle co najmniej 100.000 zł) na dłuższy okres. Zdarzają się jednak oferty, których próg wejścia nie jest określony na tak zaporowym poziomie.

Lokata strukturyzowana

Ten rodzaj lokaty składa się z dwóch części. Cel lokaty jest dwutorowy: ochrona kapitału i osiągnięcie zysku. Dlatego część powierzonego kapitału lokowana jest w bezpieczne instrumenty finansowe – jak obligacje, a część w instrumenty, które pozwolą na osiągnięcie wyższego zysku jednak charakteryzują się wyższym ryzykiem. Lokata strukturyzowana to zwykle inwestycja długoterminowa, po jej zakończeniu bank powinien wypłacić klientowi kapitał w pełnej kwocie plus ewentualnie wypracowane odsetki.

Lokata overnight

Inaczej lokata nocna albo jednodniowa. Kapitał lokowany jest tylko na jeden dzień – kolejnego dnia bank zwraca całość środków wraz z odsetkami. Lokaty overnight były kiedyś bardzo popularne z uwagi na możliwość uniknięcia tzw. podatku Belki. Aktualnie zdecydowanie straciły na atrakcyjności i są dostępne w ofercie tylko kilku banków.

Lokata walutowa

To rodzaj depozytu zawieranego w walutach obcych. Na wysokość osiągniętego zysku wpływają dwa elementy: oprocentowanie oraz różnice kursowe.

Lokata progresywna

Zwykle długoterminowa. Wysokość oprocentowania zależy od wpłaconej kwoty i okresu trwania umowy. Oprocentowanie lokaty progresywnej rośnie w kolejnych miesiącach jej trwania. Oznacza to, że lokowane środki są najniżej oprocentowane na początku umowy, a najwyżej w ostatnich miesiącach.

Decydując się na ten rodzaj lokaty warto sprawdzić ile wynosi efektywna roczna stopa oprocentowania i porównać ją ze zwykłą lokata terminową. Plusem lokaty progresywnej jest zwykle możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy bez ryzyka utraty wypracowanych odsetek.

Podatek od zysków kapitałowych – czy można go uniknąć?

Podatek od zysków kapitałowych zwany inaczej podatkiem Belki to rodzaj daniny, którą trzeba zapłacić od zysków osiąganych m.in. z akcji, obligacji czy lokat kapitałowych. Aktualnie stawka podatku Belki jest stała i wynosi 19 %.

Przed 2012 r. banki oferowały swoim klientom tzw. lokaty antybelkowe albo overnight. Pieniądze były lokowane na jeden dzień – dzięki temu wyliczona kwota podatku była niewielka (0,50 zł lub mniej) a to nie rodziło obowiązku podatkowego. Przepisy zostały jednak uszczelnione i obecnie kwota podatku jest zaokrąglana do pełnych złotych w górę i trzeba ją zapłacić w każdym przypadku. Dlatego nie ma możliwości uniknięcia podatku Belki.

Lokata bankowa – podsumowanie

Bezpieczeństwo lokowania środków i ochrona kapitału czy zysk? Trzeba wybrać, bo lokata bankowa jest co prawda bezpiecznym instrumentem lokowania pieniędzy, jednak najczęściej nie przynosi zadowalającego zysku. Patrząc na aktualne oprocentowanie lokat oraz wysokość inflacji, depozyty bankowe nie przynoszą odczuwalnych korzyści, jednak pozwalają na spokojny sen.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar
Oceń artykuł

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments