Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Lokata terminowa czy konto oszczędnościowe? Gdzie lepiej odkładać zaskórniaki?

Możliwości pomnażania oszczędności są zróżnicowane i bardzo często uzależnione od stopnia ryzyka, które jesteśmy w stanie ponieść. Lokata i konto oszczędnościowe to dwa najbardziej bezpieczne sposoby na oszczędzanie. Która opcja bardziej się opłaca?

Lokata terminowa i rachunek oszczędnościowy to produkty, które dają możliwość pomnażania zdeponowanych środków dzięki oprocentowaniu. W obu przypadkach wysokość odsetek zostanie pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych zwany potocznie podatkiem Belki. Na tym jednak kończą się podobieństwa. Różnice dotyczą jednakowo możliwości korzystania z pieniędzy, wysokości oprocentowania czy okresu zawarcia umowy.

Czym jest lokata terminowa?

Lokata terminowa to sposób na pozyskanie przez bank kapitału. W zamian za „pożyczoną” kwotę, instytucja finansowa wypłaca wynagrodzenie, czyli odsetki. Umowa zawierana jest na określony czas: od kilku dni do kilku miesięcy czy nawet kilku lat. Taki sposób pomnażania oszczędności polecany jest w przypadku, kiedy jesteśmy pewni, że powierzone środki nie będą nam potrzebne w okresie trwania depozytu.

Jak działa lokata terminowa?

Lokata oznacza zamrożenie pieniędzy na z góry określony czas. W zamian za powierzone środki i możliwość dysponowania nimi, bank zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia pod postacią odsetek. Wcześniejsze zerwanie lokaty przez klienta oznacza jednak całkowitą lub częściową utratę wypracowanych odsetek. Ryzyko nie dotyczy natomiast powierzonego kapitału — bank zwróci pełną kwotę lokaty.

Jakie jest oprocentowanie lokat terminowych?

Wysokość oprocentowania lokat zależy m.in. od wysokości stóp procentowych. Podwyżka stóp procentowych, choć bolesna dla większości kredytobiorców, wiąże się z bardziej atrakcyjną ofertą lokat terminowych. Drugi czynnik, który ma wpływ na proponowane oprocentowanie, to zapotrzebowanie banków na gotówkę — im większe, tym oferta będzie korzystniejsza (oferty zweryfikowane 21 września 2023 roku).

Lokata w Alior Banku

 • lokata na nowe środki
 • wysokość oprocentowania do 5% w skali roku uzależniona od okresu lokaty
 • maksymalne oprocentowanie 5% przy lokacie na 192 dni lub 182 dni
 • minimalne oprocentowanie 4,5% przy lokacie na rok.

Lokata mobilna w Santander Bank Polska

 • wysokość oprocentowania 5,5% w skali roku
 • okres lokaty 4 miesiące
 • minimalna kwota lokaty: 1.000 zł, maksymalna: 20.000 zł.

Lokata terminowa w PKO BP

 • wysokość oprocentowania 4,5% w skali roku w okresie umownym na 18 miesięcy
 • minimalna wpłata na lokatę to tylko 1.000 zł
 • wysokość oprocentowania w przypadku krótszego okresu lokaty będzie niższa – dla lokaty na okres 3 miesięcy oprocentowanie wyniesie 2%, na 6 miesięcy 3%, a na 12 miesięcy 4%.

Jak wybrać lokatę terminową?

Wybór najlepszej lokaty ułatwią rankingi lokat terminowych, które dają też możliwość szybkiego porównania ofert. Decydując się na określoną propozycję warto zwrócić uwagę na:

 • wysokość oprocentowania — im wyższe, tym lepiej,
 • minimalną kwotę lokaty,
 • okres lokaty,
 • konsekwencje wcześniejszego zerwania umowy — całkowita lub częściowa utrata odsetek to ważna kwestia szczególnie w przypadku lokat długoterminowych,
 • częstotliwość kapitalizacji odsetek — im częściej, tym lepiej,
 • ewentualne obowiązkowe produkty bankowe powiązane z lokatą i ich koszty.

Czym jest konto oszczędnościowe?

Rachunek oszczędnościowy to oprocentowane konto w banku z elastycznym dostępem do gotówki bez ryzyka utraty wypracowanych odsetek. Rachunek oszczędnościowy można otworzyć wraz z kontem osobistym, jak i indywidualnie jako osobny produkt bankowy, choć tych drugich ofert jest zdecydowanie mniej na rynku.

Jak działa konto oszczędnościowe?

Rachunek jest oprocentowany, a odsetki naliczane są już od pierwszej wpłaty. Bank najczęściej wypłaca odsetki co miesiąc (kapitalizacja miesięczna), a przekazana kwota jest pomniejszona o wartość podatku od zysków kapitałowych. Za prowadzenie rachunku bank zwykle nie pobiera opłat, podobnie jak za jeden przelew z konta oszczędnościowego w miesiącu.

Kolejne wypłaty najczęściej wiążą się już z dość wysokim kosztem — zwykle około 10 zł za operację. Posiadacz rachunku może wpłacać pieniądze na konto w dowolnej kwocie i dowolnym czasie zarówno cyklicznie, jak i w razie pojawienia się dodatkowego wolnego kapitału.

Jakie jest oprocentowanie kont oszczędnościowych?

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych nie jest szczególnie wysokie. Warto szukać ofert, które dają szansę na wyższy zysk, zwykle jednak ma to miejsce tylko przez ograniczony czas. Przykład (oferty zweryfikowane 21 września 2023 r.):

Konto Multi Oszczędnościowe w Santander Bank Polska

 • standardowe warunki to tylko 1% w skali roku.

Konto oszczędnościowe Plus w PKO BP

 • warunki promocyjne dla nowych środków — 6 % w skali roku do 250.000 zł przez 90 dni – promocja trwa do 28.09.2023 r.
 • oprocentowanie standardowe promocyjne – 2% w skali roku – promocja obowiązuje do 31.10.2023 r.
 • standardowe oprocentowanie bez promocyjnych warunków to 0,5% w skali roku.

Konto oszczędnościowe w Toyota Bank

 • oprocentowanie od 2 do 5% w skali roku uzależnione od wartości zdeponowanych środków na rachunku,
 • 5% dla kwoty od 50.000 zł do 399.999,99 zł.

Indeksowane Konto Oszczędnościowe w Toyota Bank

 • do kwoty 100.000 zł oprocentowanie równe stawce WIBOR 3M (na dzień 21.09.2023 r. 6,90% w skali roku),
 • powyżej kwoty 100.000 zł oprocentowanie równe stawce WIBOR 3M – 3%.

Konto oszczędnościowe bez konta osobistego — czy to możliwe?

Rachunek oszczędnościowy najłatwiej i najwygodniej otworzyć wraz z kontem osobistym. Obie umowy o prowadzenie konta można podpisać w tym samym czasie. Rachunek oszczędnościowy można też otworzyć później, najczęściej przez internet, korzystając z bankowości elektronicznej. Choć połączenie tych produktów nie jest obowiązkowe, to jednak takie oferty najłatwiej znaleźć.

Jakie są wady i zalety lokaty terminowej?

Zwolennicy lokat bankowych wskazują przede wszystkim na bezpieczeństwo zainwestowanych środków i brak ryzyka utraty powierzonego kapitału. Wśród innych zalet tego rozwiązania można wskazać również:

 • gwarantowany i pewny zysk – można oszacować go przed założeniem lokaty, ponieważ większość banków oferuje oprocentowanie stałe,
 • szeroki wybór lokat – bez problemu można wybrać rozwiązanie spełniające indywidualne oczekiwania klienta,
 • widmo utraty odsetek w przypadku zerwania lokaty przed terminem zniechęca do sięgania po odłożone środki, co sprzyja oszczędzaniu,
 • bezpieczeństwo środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Choć lokata terminowa gwarantuje bezpieczeństwo powierzonych środków, to nie jest rozwiązaniem dla każdego. Wadą tej formy oszczędzania jest:

 • konieczność zamrożenia kapitału na określony czas,
 • przedterminowe zerwanie lokaty najczęściej wiąże się z częściową lub całkowitą utratą odsetek,
 • stosunkowo niski zysk w porównaniu do innych metod inwestowania kapitału,
 • minimalna określona przez bank kwota, która umożliwia założenie lokaty — zwykle w wysokości około 1.000 zł.

Jakie są wady i zalety konta oszczędnościowego?

Konto oszczędnościowe to przede wszystkim wygodny sposób gromadzenia pieniędzy. Zaletą tego rozwiązania jest:

 • otwarcie rachunku przez internet i bez większych formalności,
 • wpłacanie dowolnych kwot w każdym czasie,
 • możliwość wcześniejszej wypłaty środków bez ryzyka utarty wypracowanych odsetek,
 • z reguły miesięczna kapitalizacja odsetek,
 • naliczanie odsetek już od pierwszej wpłaty,
 • pełne bezpieczeństwo środków – oszczędności objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do kwoty depozytu nie przekraczającej równowartości 100.000 euro.

Oczywiście konto oszczędnościowe ma też swoje wady, które mogą zachęcić do poszukiwania innych sposobów na pomnażanie oszczędności:

 • przeważnie niskie oprocentowanie nie pozwala na ochronę kapitału przed utratą wartości pieniądza w czasie,
 • niektóre banki określają maksymalną liczbę darmowych przelewów z konta oszczędnościowego – najczęściej tylko jeden przelew w miesiącu jest bezpłatny, a każda kolejna wypłata łączy się z dość wysoką opłatą – około 10 zł za transakcję,
 • łatwy dostęp do zgromadzonych na rachunku środków bywa przeszkodą w skutecznym pomnażaniu oszczędności.

Co się bardziej opłaca — lokata czy konto oszczędnościowe?

To oczywiście zależy od indywidualnych potrzeb klienta banku i pomysłu na oszczędzanie. Lokata sprawdzi się w przypadku posiadania nadwyżek finansowych i możliwości zamrożenia środków na określony czas. Wybór oferty z wysokim oprocentowaniem, częstą kapitalizacją i gwarancją zachowania części wypracowanych odsetek — w razie wcześniejszego niż określony w umowie terminu wycofania środków — może być korzystną opcją.

Konto oszczędnościowe to rozwiązanie dla osób, które oczekują elastycznego dostępu do zgromadzonych środków, a jednocześnie chcą, choć częściowo ochronić kapitał przed spadkiem wartości pieniądza w czasie.

Warto wiedzieć

 • Lokata wymaga zamrożenia kapitału na z góry określony czas.
 • Wcześniejsze zerwanie lokaty może oznaczać utratę całości lub części wypracowanych odsetek.
 • Wypłata środków z konta oszczędnościowego może wiązać się z dodatkowymi kosztami: z reguły tylko jeden przelew w miesiącu jest darmowy, a za każdy kolejny bank naliczy już opłatę.
 • Umowa prowadzenia rachunku oszczędnościowego zawierana jest na czas nieokreślony.
 • Wpłaty na rachunek oszczędnościowy mogą być realizowane wielokrotnie, bez ograniczeń w zakresie minimalnej kwoty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. 1. Co jest lepsze – lokata czy konto oszczędnościowe?

  Wybór pomiędzy lokatą a kontem oszczędnościowym zależy od indywidualnych potrzeb klienta. Trzeba pamiętać, że lokata oznacza zamrożenie kapitału na określony czas, a ewentualne wcześniejsze rozwiązanie umowy wiąże się z ryzykiem utraty wypracowanych odsetek. Konto oszczędzające zapewnia dużo większą swobodę w dysponowaniu kapitałem, choć zwykle oznacza też niższe oprocentowanie.

 2. 2. Co to jest lokata terminowa?

  Lokata polega na zawarciu umowy, w której klient zobowiązuje się powierzyć bankowi określoną kwotę pieniędzy na określony czas, a bank w zamian za możliwość dysponowania wpłaconymi środkami zobowiązuje się po zakończeniu lokaty zwrócić pełną powierzoną kwotę powiększoną o wynagrodzenie pod postacią odsetek.

 3. 3. Co to jest konto oszczędnościowe?

  Rachunek oszczędnościowy to oprocentowane konto w banku z możliwością elastycznego korzystania ze zgromadzonych środków. Wypłata pieniędzy z rachunku oszczędnościowego nie pociąga za sobą ryzyka utraty wypracowanych odsetek. Wysokość i terminy wpłat na rachunek nie są limitowane.

 4. 4. Jaka lokata jest najlepsza?

  Oprócz bezpieczeństwa powierzonych środków liczy się przede wszystkim zysk. Dlatego lokaty z wysokim oprocentowaniem są szczególnie godne zainteresowania. Znaczenie ma również częstotliwość kapitalizacji odsetek – im częściej, tym lepiej. Warto też sprawdzić, czy w razie wcześniejszego zakończenia umowy, bank gwarantuje wypłatę, choć części wypracowanych odsetek. To opcja szczególnie ważna przy lokatach długoterminowych.

 5. 5. Jaka jest różnica między kontem oszczędnościowym a lokatą?

  Podstawowe różnice dotyczą okresu, na jaki zawierana jest umowa: przy lokacie na czas określony, przy rachunku oszczędnościowym na czas nieokreślony oraz możliwości dysponowania kapitałem: elastycznie jedynie przy koncie oszczędnościowym. Natomiast założenie lokaty oznacza zamrożenie kapitału na określony z góry czas.

   

Porównaj lokaty
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jacek
Jacek
6 miesięcy temu

Witam czy moge wplacac na lokate terminowa co miesiac