Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Co to jest lokata dwuwalutowa?

Masz do zainwestowania większe środki i śledzisz rynek walutowy? Być może idealnym rozwiązaniem dla Ciebie są inwestycje dwuwalutowe. Przeczytaj artykuł i poznaj kluczowe informacje na ich temat.

Jak wynika z badania „Wskaźnik gotowości inwestycyjnej Polaków”, przeprowadzonego w 2022 r. przez Assay Group, wśród ogółu Polaków posiadających oszczędności, 27% deklaruje, że nie ma dużego doświadczenia z inwestowaniem i nadwyżkę środków trzyma na ROR lub zwykłych lokatach. Tylko 4% ankietowanych przyznało, że zna zaawansowane instrumenty finansowe, wie, co dzieje się na rynku i wielokrotnie lokowało kapitał samodzielnie lub ze wsparciem doradcy. Ta druga grupa być może miała już do czynienia z inwestycją dwuwalutową, która potrafi wygenerować ponadprzeciętne zyski.

Co to jest lokata dwuwalutowa?

Lokata dwuwalutowa to rodzaj inwestycji dwuwalutowej składającej się z:

 • lokaty terminowej o stałym oprocentowaniu,
 • opcji walutowej.

Są to produkty inwestycyjne oferujące oprocentowanie wyższe niż tradycyjnych lokat, przy jednoczesnym większym ryzyku. Krótko mówiąc – na lokacie dwuwalutowej możesz zarobić więcej niż na zwykłej, ale musisz liczyć się z tym, że stracisz.

Lokaty dwuwalutowe są instrumentami pochodnymi w rozumieniu MiFID – to angielski skrót od dyrektywy unijnej Markets in Financial Instruments Directive (2004/39/WE).

Aby lokować dwuwalutowo z zyskiem, warto przynajmniej trochę znać i śledzić rynek walutowy. Oczywiście możliwy jest zarobek przy strzale na chybił trafił, ale w takim przypadku istotny jest zwykły łut szczęścia i nie rekomendujemy inwestować w ten sposób większych środków. Zalecamy, żeby przed zawarciem transakcji klient podjął kroki w celu zrozumienia, jakie ryzyko prawne i finansowe podejmuje.

Jak działa lokata dwuwalutowa?

Lokaty dwuwalutowe to połączenie tradycyjnej lokaty terminowej z opcją walutową. Jako klient składasz w banku oprocentowany depozyt (w walucie bazowej) i wskazujesz kurs wymiany. Jeżeli zostanie przekroczony – Twój depozyt zostanie przewalutowany wg kursu z dnia otwarcia lokaty.

Lokatę dwuwalutową otwierasz w walucie bazowej i uzgadniasz:

 • drugą walutę (walutę wymiany),
 • kurs wymiany (może to być bieżący kurs rynkowy lub uwzględniać przesunięcie),
 • okres inwestycji,
 • oprocentowanie (może być ono z góry narzucone przez bank lub negocjowane).

Inwestycja dwuwalutowa zakończy się jednym z dwóch scenariuszy.

Wariant 1

 • waluta bazowa nie umacnia się do waluty wymiany ponad kurs wymiany – otrzymasz wpłacony kapitał powiększony o odsetki,

Wariant 2

 • waluta bazowa umacnia się do waluty wymiany – otrzymasz wpłacony kapitał (wraz z odsetkami), ale przewalutowany po kursie wymiany z początku inwestycji.

Tan drugi wariant jest dla Ciebie pesymistyczny, ponieważ kurs z początku inwestycji był korzystniejszy niż aktualny.

Przykład

Twój depozyt: 100 000 zł, druga waluta to EUR, na dzień rozpoczęcia inwestycji kurs pary walutowej EUR/PLN to 5.0 (czyli Twoje 100 000 PLN jest warte 20 000 EUR).

Jeżeli kurs złotówki się nie umocni – dostaniesz zwrot depozytu (100 000 zł) wraz z odsetkami. W sytuacji, kiedy kurs złotówki się umocni (np. do 4.0 – czyli za 100 000 PLN aktualnie możesz kupić 25 000 EUR), Twój depozyt zostanie przeliczony po kursie z dnia zawarcia (tj. 5.0) i dostaniesz 20 000 EUR plus odsetki.

Należy pamiętać, że przepisy podatkowe zobowiązują banki do potrącania i odprowadzania 19% stawki podatku od wartości naliczonych odsetek.

Kto może skorzystać z lokaty dwuwalutowej?

Teoretycznie z lokaty dwuwalutowej może skorzystać każda pełnoletnia osoba. Jednak barierą wejścia jest depozyt – minimalnie jest to kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy złotych (lub równowartość w innej walucie). Z tego powodu ten typ lokaty to rozwiązanie dla zamożniejszych klientów, którzy:

 • posiadają większe środki,
 • liczą się z tym, że na inwestycji mogą stracić.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otworzyć lokatę dwuwalutową?

Jedyny warunek to posiadanie odpowiednich środków i podpisanie umowy.

Twoja decyzja o zainwestowaniu środków musi być świadoma, że finansowe instrumenty pochodne nie dają gwarancji osiągnięcia zysku.

Warto przy tym wiedzieć, że żaden bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, a przynajmniej – nie z zasady. Jeżeli jako klient masz potrzebę skorzystania z tego typu doradztwa, musisz podpisać oddzielną umowę o taką usługę. Nie możesz traktować jako porady inwestycyjnej rozmowy z pracownikiem banku.

W jakiej walucie można otworzyć lokatę dwuwalutową?

Lokaty dwuwalutowe otwiera się, jak sama nazwa wskazuje, w parach walutowych. W większości banków dostępne są najpopularniejsze waluty:

 • PLN,
 • EUR,
 • USD,
 • GBP,
 • CHF.

W niektórych bankach klient ma prawo sam wybrać i utworzyć pary walut. Może zatem zdecydować, że walutą bazową będzie np. GBP a walutą wymiany – USD lub wybrać parę z walutą bazową EUR i PLN jako drugą. Wszystko zależy od tego, jakie klient ma przewidywania co do powodzenia wybranej inwestycji.

Jaka jest kwota depozytu?

Wysokość depozytu zależy od banku, jednak są to kwoty dużo wykraczające ponad minimum dla tradycyjnych lokat. Obecnie (według danych aktualnych na dzień 15.02.2024 r.) 30 000 zł (lub równowartość w innej walucie) wystarczy do założenia lokaty dwuwalutowej w banku City Handlowym S.A., ale np. w PKO BP najniższy depozyt jest kilkukrotnie wyższy i wynosi 50 000 euro.

Jakie są koszty lokaty dwuwalutowej?

Samo założenie lokaty jest bezpłatne. Musisz się tylko brać pod uwagę ryzyko straty środków w razie negatywnego scenariusza, czyli umocnienia się waluty bazowej.

Możesz wypowiedzieć umowę przed czasem (czyli zerwać lokatę), ale poniesiesz za to opłatę. Jej wysokość zależy od kosztów związanych z zawarciem przez bank transakcji zamykającej pozycję zabezpieczającą inwestycję na rynku międzybankowym. W banku Citi Handlowym S.A. opłata może wynieść do 20% depozytu. Oczywiście, wypowiadając umowę, nie otrzymasz należnych odsetek.

Jak założyć lokatę dwuwalutową?

Musisz skontaktować się z bankiem i podpisać umowę. Umowy o inwestycję dwuwalutową mają charakter ramowy. To znaczy, że są podpisywane na długi czas (lub okres nieoznaczony) i zawierają warunki składania dyspozycji zlecenia otwarcia lokaty.

Dzięki temu przez cały okres obowiązywania umowy możesz otwierać i zamykać lokaty na zasadach przewidzianych umową. Musisz tylko pamiętać, żeby zapewnić na rachunku środki w walucie bazowej w dniu rozpoczęcia danej lokaty.

Ile można zarobić na lokacie dwuwalutowej?

Twoim (ewentualnym) zyskiem z lokaty są odsetki. Na lokacie dwuwalutowej z założenia są one wyższe niż na tradycyjnej. To dlatego, że muszą przyciągnąć inwestorów z grubszymi portfelami, którzy dodatkowo nie boją się ryzyka utraty części zdeponowanych środków.

Aktualne (na dzień 15.02.2024 r.) oprocentowanie „zwykłych” lokat to 4-5,5% w skali roku. Na inwestycji dwuwalutowej można zarobić od 6-7% wzwyż. Nie możemy niestety wskazać konkretnej wartości ze względu na to, że banki ich nie podają. Ponadto, przy dużych pieniądzach, które wchodzą w grę przy tego typu inwestycjach, zawsze można negocjować. Jeżeli zatem chcesz ulokować większą kwotę, nie obawiaj się targować z instytucją finansową.

Czy na lokacie dwuwalutowej można stracić?

Zawierając lokatę i nie wypowiadając jej przed czasem, masz pewność, że dostaniesz odsetki bez względu na to, czy kurs waluty w dniu zamknięcia lokaty będzie dla Ciebie korzystny, czy nie. Jednak gwarancję zarobku masz tylko w sytuacji, kiedy Twoja waluta bazowa się nie umocni.

Jeżeli jej wartość wzrośnie (względem kursu drugiej waluty), dostaniesz odsetki plus kapitał przewalutowany wg kursu w dniu otwarcia lokaty. Zakładając, że różnica kursowa pomiędzy dniem otwarcia i zamknięcia będzie duża, może się zdarzyć, że odsetki jej nie pokryją i finalnie bank wypłaci Ci mniej niż wartość depozytu. To rodzaj ryzyka, które zawsze należy brać pod uwagę przy inwestycji dwuwalutowej.

Możesz nieco zdywersyfikować ryzyko poprzez:

 • otwarcie kilku lokat w różnych przedziałach czasowych – dzięki temu Twój całościowy zysk (strata) nie jest zależny od kursu z jednego dnia,
 • otwarcie kilku lokat w różnych parach walut – dzięki temu wynik nie zależy od zachowania jednej pary walutowej.

Jakie są wady i zalety lokaty dwuwalutowej?

Plusy lokaty dwuwalutowej:

 • ewentualny zysk jest większy niż przy tradycyjnej lokacie,
 • możliwość wyboru okresu inwestycji,
 • możliwość dopasowania waluty i kursu wymiany do planów inwestycyjnych w przyszłości.

Minus lokaty dwuwalutowej jest właściwie jeden – ryzyko utraty części środków. Jednak inwestorzy, którzy nie muszą wypłacać natychmiast środków, nie powinni się przerażać takim zakończeniem. Mogą poczekać ze środkami w walucie wypłaty, aż jej kurs się umocni i wtedy sprzedać walutę lub otworzyć kolejną transakcję.

Tym samym lokaty dwuwalutowe to rozwiązanie dla osób mogących obracać środkami przez dłuższy czas. Kiedy otrzymasz duży zastrzyk gotówki i jednocześnie wiesz, że za miesiąc musisz wydać je na nieruchomość, zalecamy skorzystanie z lokaty w tradycyjnej formie. Zysk jest mniejszy, ale za to pewny.

W jakim banku można otworzyć lokatę dwuwalutową?

Oferty tylko kilku banków zawierają lokaty dwuwalutowe:

 • Bank Pekao S.A. („z żubrem”) – lokatę można założyć na okres od 7 do 180 dni. Osoby chętne, które posiadają Konto Private Banking, powinny kontaktować się ze swoim bankierem a pozostałe – wypełnić formularz na stronie banku, bank nie informuje o minimalnym depozycie.
 • PKO BP – okres umowy od 5 dni do 12 miesięcy, wysokość minimalnego depozytu to 50 000 euro.
 • Citi Handlowy S.A. – czas trwania inwestycji: od 1 tygodnia do 6 miesięcy, minimalny depozyt: 30 000 zł,
 • BNP Paribas S.A. – informacja podane na stronie banku są szczątkowe, instytucja odsyła zainteresowanych usługą do kontaktu z oddziałami.

Ponadto transakcje dwuwalutowe dla swoich klientów korporacyjnych przygotowali mBank S.A. i Alior Bank S.A.

Źródła:

 • assay.pl/strefa-inwestora/raporty-assay/assay-index-2022/

Warto wiedzieć

 1. Lokata dwuwalutowa polega na określeniu kursu pary walutowej. W zależności, czy przewidywany kurs zostanie przekroczony, czy nie, można stracić lub zyskać.
 2. Trzeba wpłacić min. 30 000 zł depozytu, aby zawrzeć umowę o tej rodzaj inwestycji.
 3. Oprocentowanie lokat dwuwalutowych jest wyższe niż tradycyjnych.
 4. Odsetki od lokaty wypłacane są zawsze – niezależnie od kursu waluty w dniu zamknięcia lokaty.
 5. Na lokacie można stracić, jeżeli odsetki nie pokryją różnicy wynikającej z przewalutowania kapitału.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy lokata dwuwalutowa się opłaca?

  Jest to instrument inwestycyjny z którego można dostać zysk większy niż na tradycyjnej lokacie, ale jednocześnie możliwa jest też strata (tzn. otrzymamy mniej pieniędzy niż zdeponowaliśmy).

 2. Od czego zależy oprocentowanie lokaty dwuwalutowej?

  Zależy ono do regulaminu banku i możliwości negocjacyjnych klienta, szczególnie tego z bardziej zasobnym portfelem. Warto pamiętać, że przepisy prawa podatkowego nakazują bankom pobrać i odprowadzić 19% od naliczonych odsetek.

 3. Czy z lokaty dwuwalutowej można wcześniej wypłacić pieniądze?

  Lokatę można wypowiedzieć w każdej chwili. Należy tylko liczyć się z tym, że bank potrąci opłatę, którą poniósł, aby zabezpieczyć transakcję (bank City Handlowy S.A. zastrzega, że może to być aż do 20% depozytu).

 4. Ile można wpłacić na lokatę dwuwalutową?

  Z zasady nie ma limitu górnego, chyba że określa go regulamin danego banku.

 5. Czym różni się lokata dwuwalutowa od lokaty walutowej?

  Lokata walutowa to rodzaj tradycyjnej lokaty w walucie obcej. Klient deponuje np. 1 000 USD i ma gwarancję, że po określonym czasie otrzyma 1 000 USD plus odsetki. Inwestycja dwuwalutowa opiera się na określeniu jak kursowo zachowa się para walut. Przewidując, że jedna z walut nie wzrośnie względem drugiej, należy wybrać ją jako bazową i wpłacić w tej walucie depozyt. Przy pomyślnym scenariuszu, klient otrzyma cały kapitał (w takiej walucie, w jakiej wpłacił) wraz z odsetkami, które są wyższe niż przy lokatach walutowych.

Porównaj lokaty
Justyna Czerwińska
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments