Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Lokaty dla firm – kto oferuje najlepsze?

Nadwyżki finansowe w firmie możesz przeznaczyć na rozwój działalności, pozostawić na koncie firmowym dla zachowania płynności lub inwestować. Jedną z możliwości do rozważenia w zakresie inwestycji jest lokata dla firm. Sprawdź czym lokata firmowa różni się od indywidualnej, na jakie warunki możesz liczyć i jak znaleźć najlepszą ofertę.

Lokata terminowa jest jedną z najbardziej bezpiecznych form oszczędzania. Ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy jest właściwie zerowe. Korzystanie z lokaty dla firm opłaca się bardziej niż trzymanie środków na nieoprocentowanym koncie firmowym. Sprawdzamy ile można zarobić na lokacie i jakie warunki depozytów dla firm oferuje rynek.

Na czym polega lokata dla firm?

Lokata dla firmy działa na podobnych zasadach jak ta, oferowana klientowi indywidualnemu. Zatem w zamian za otwarcie depozytu i wpłatę określonej kwoty, bank zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia pod postacią odsetek obliczonych zgodnie z ustalonym wcześniej oprocentowaniem.

Lokata terminowa oznacza, że w okresie umownym nie można bez konsekwencji wypłacić części lub całości pieniędzy. Najczęściej karą za zerwanie lokaty jest utrata wypracowanych już odsetek. Nie ma również możliwości dopłaty środków, w celu zwiększenia zysku. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być otwarcie kolejnego depozytu.

Jakie są rodzaje lokat dla firm?

Lokaty dla firm możemy, podobnie jak lokaty dla klientów indywidualnych, podzielić na:

 • lokaty długoterminowe – czas trwania depozytu przekracza 12 miesięcy
 • lokaty krótkoterminowe – co oznacza lokatę bankową na okres nie przekraczający 12 miesięcy
 • lokata odnawialna – oznacza automatyczne odnowienie depozytu na kolejny okres
 • lokata nieodnawialna – kończą się w momencie upływu czasu, na który zostały zawarte

Jako przedsiębiorca możesz skorzystać zarówno z lokaty odnawialnej, jak i nieodnawialnej. W ofercie banków znajdziesz też propozycje lokat krótkoterminowych, jak i długoterminowych zawieranych najczęściej na okres 24 miesięcy.

Oprócz standardowej lokaty w złotówkach, możesz również wybrać depozyt walutowy. Wśród najczęściej proponowanych przez banki walut lokaty dla firm możesz spotkać: EUR, USD, CHF i GBP.

Jak założyć lokatę terminową dla firmy?

Sposób zawarcia lokaty firmowej zależy od oferty banku. W przypadku instytucji finansowej, która posiada placówki stacjonarne, lokatę zawsze można założyć tradycyjnie w oddziale banku.

Jednak szybciej i bez straty Twojego cennego czasu przedsiębiorcy, dyspozycję otwarcia lokaty złożysz telefonicznie. Taką opcję ma w swojej ofercie m.in. Millennium Bank. Lokatę otworzysz kontaktując się z infolinią TeleMillennium. Przy czym ta ścieżka jest dostępna tylko dla klientów, którzy wyrazili zgodę na dostęp do Kanałów Bankowości Mobilnej.

Lokatę terminową otworzysz również przez internet, za pośrednictwem bankowości internetowej. To wygodna i najczęściej wybierana opcja.

Warto pamiętać, że zwykle warunkiem skorzystania z lokaty firmowej będzie otwarcie rachunku firmowego w banku, w którym chcesz otworzyć depozyt. Taka operacja może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dlatego szacując zysk z lokaty weź pod uwagę ewentualne opłaty, które poniesiesz z tytułu założenia drugiego rachunku firmowego.

Kto może założyć lokatę dla firm?

Lokata dla firm to produkt, z którego mogą skorzystać zarówno osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego czy spółka cywilna. Ewentualne ograniczenia co do podmiotu, który może otworzyć depozyt zależą od banku.

Przykład:

Bank Millennium zastrzega, że z uwagi na brak możliwości zapewnienia środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z zasadami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu część klientów biznesowych prowadzących działalność m.in. w zakresie:

 • obrotu wirtualnymi walutami (kryptowaluty) oraz innych usług pomocniczych w tym zakresie
 • świadczenia usługi lombardu
 • świadczenia usług kantorów wymiany walut
 • kasyna, gry losowe i zręcznościowe, a także hazard internetowy prowadzących działalność

nie będzie mogła skorzystać z oferty banku.

Czy środki na lokacie dla firm objęte są gwarancją BFG?

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG) objęte są depozyty do wysokości równowartości w złotówkach 100.000 euro. Przy czym ochronie do wspomnianej wysokości podlegają środki klienta zgromadzone na jego wszystkich rachunkach w danym banku.

Zatem, jeśli zamierzasz przeznaczyć na lokatę kwotę wyższą niż równowartość 100 tys. euro lub Twoje łączne saldo na rachunkach prowadzonych w jednym banku przekracza tą kwotę, dla bezpieczeństwa pomyśl o otwarciu lokaty w innym banku.

Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji gwarancji podlegają środki pieniężne i należności osób fizycznych oraz (w przypadku banku lub oddziału banku zagranicznego):

 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym przepisy przyznają zdolność prawną
 • szkolnych kas oszczędnościowych
 • kas zapomogowo-pożyczkowych
 • rad rodziców

Wyłączone z ochrony są natomiast środki pieniężne i należności należące m.in. do:

 • banków
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych
 • zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
 • funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych

Jakie są wady i zalety lokaty dla firm?

Niewątpliwą zaletą lokat terminowych oferowanych firmom jest możliwość negocjacji warunków umowy. Przedsiębiorcy, jako podmioty, które dysponują większą gotówką niż statystyczny Kowalski, moją szansę na wynegocjowanie lepszych niż standardowe warunków depozytu. Wśród innych korzyści firmowej lokaty terminowej można wymienić:

 • bezpieczeństwo – środki pieniężne deponowane w banku do wysokości równowartości w złotówkach 100.000 euro, podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)
 • dowolna liczba lokat – banki nie ograniczają liczby depozytów, które może otworzyć przedsiębiorca
 • dopasowanie do potrzeb – możliwość wyboru depozytu dopasowanego zarówno w zakresie czasu trwania umowy, wysokości oprocentowania czy waluty lokaty
 • depozyty walutowe – obok standardowej oferty lokat terminowych w złotówkach, w ofercie banków kierowanych do firm, można znaleźć również lokaty walutowe – najczęściej w euro lub dolarach, a także franku szwajcarskim i funcie brytyjskim
 • niski próg wejścia – otwarcie lokaty dla firm jest możliwe już od kwoty 1.000 zł, 200 USD lub 200 EUR (w zależności od oferty banku)
 • dodatkowe zastosowanie depozytu – lokata dla firm może stanowić zabezpieczenie kredytu

Podstawową wadą lokaty jest jej niewielkie oprocentowanie, a tym samym niski zysk. Dodatkowo warto wziąć również pod uwagę konieczność zamrożenia wolnych środków na czas trwania depozytu. W razie pojawienia się zatorów płatniczych ze strony kontrahentów, zamrożenie pieniędzy na lokacie może wiązać się z czasową utratą płynności.

Jak wybrać najlepszą lokatę dla firmy?

Najlepsza oferta lokaty firmowej dla każdego przedsiębiorcy może oznaczać oparcie o nieco inne kryteria. W każdym przypadku finalnie powinien liczyć się zysk – zatem kluczowe znaczenie ma wysokość oprocentowania depozytu. Poszukując najbardziej atrakcyjnej oferty dla siebie, zwróć uwagę na:

 • oprocentowanie lokaty – zasada jest prosta: im wyższe oprocentowanie, tym lepiej
 • czas trwania lokaty – dopasowany do Twoich potrzeb – pamiętaj, że przedwczesne zerwanie lokaty będzie zwykle oznaczać brak odsetek, choć wybór lokaty długoterminowej może oznaczać wyższy zysk, to warto również wziąć pod uwagę konieczność utrzymania płynności firmy w razie nieprzewidzianych okoliczności
 • walutę depozytu – obok złotówek najczęściej będzie to lokata prowadzona w następujących walutach USD, EUR, GBP lub CHF
 • kwotę depozytu – zarówno w zakresie oferty banku, jak i własnych możliwości finansowych firmy
 • konsekwencje wcześniejszej wypłaty środków – zwykle to utrata wypracowanych odsetek, ale mogą pojawić się również dodatkowe opłaty z tego tytułu
 • konto firmowe jako warunek otwarcia depozytu w danym banku – tu warto zwrócić uwagę na koszty prowadzenia konkretnego rachunku
 • automatyczne odnowienie lokaty – ta opcja zapewnia, że korzystanie z lokaty jest bezobsługowe
 • dodatkowe warunki związane z otwarciem depozytu – np. związane z możliwością skorzystania z promocyjnych warunków
 • termin i częstotliwość kapitalizacji odsetek – najczęściej odsetki naliczane są po zakończeniu lokaty

Wybór depozytu i najlepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb, ułatwią Ci dostępne w sieci porównywarki. Niestety oferty lokat firmowych są zwykle mniej korzystne niż te adresowane do klientów indywidualnych. Trudniej również znaleźć oferty promocyjne, które dają wyższy zysk, w zamian za spełnienie określonych warunków.

Ile można zarobić dla lokacie firmowej?

Wysokość zysku na lokacie zależy od oferty banku. Jak wcześniej wspominaliśmy, propozycje lokat firmowych nie są tak atrakcyjne, jak te kierowane do klientów indywidualnych. Część banków daje możliwość negocjacji warunków w zależności od kwoty depozytu. Sprawdźmy co oferuje rynek.

Oferuje lokatę negocjowalną dla firm – w ramach, której można negocjować zarówno termin lokaty, oprocentowanie i wartość depozytu.

 • ING Bank Śląski

Umożliwia założenie lokaty firmowej na okres od 4 do 365 dni w złotówkach oraz innych walutach. Oprocentowanie lokaty jest stałe , ale ustalane indywidualnie w zależności od kwoty i terminu obowiązywania umowy.

Proponuje przedsiębiorcom lokatę na 3 lub 6 miesięcy ze stałym oprocentowaniem do 0,70% w skali roku.

 • Millennium Bank

Oferuje Lokatę Biznes, którą można otworzyć na okres 15 dni lub od 1 do 24 miesięcy. Kwota depozytu wynosi od 2.000 zł do 50.000 zł. Proponowane oprocentowanie lokaty w złotówkach wynosi 0,01%. Nieco wyżej oprocentowane są lokaty walutowe w dolarach, które wynosi 0,05%.

Bank oferuje lokatę odnawialną z minimalną kwotę depozytu w wysokości 2.000 zł. Wysokość oprocentowania zależy od trwania lokaty i wynosi odpowiednio:

 • 1 miesiąc – 0,5%
 • 3 miesiące – 1%
 • 6 miesięcy – 2%
 • 12 miesięcy – 2,5%

Oferty banków aktualne na dzień 28.02.204 r. 

Analiza poszczególnych ofert prowadzi do wniosku, że szansa na wyższe oprocentowanie dotyczy depozytów tych, zawieranych na dłuższy okres – co najmniej 12 miesięcy. Uzyskanie wyższych odsetek jest możliwe również w drodze negocjacji oferty z bankiem. Kartą przetargową może być w takim przypadku zarówno czas trwania lokaty, jak i wartość środków, które możesz przeznaczyć na lokatę dla Twojej firmy.

Źródła:

 • https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/zakres-podmiotowy-gwarancji/
 • https://www.bankmillennium.pl/delegate/managedfiles/1678/latest

Warto wiedzieć

 1. Nadwyżki finansowe w firmie można przeznaczyć na otwarcie lokaty terminowej, co może stanowić korzystniejsze rozwiązanie niż trzymanie pieniędzy na nieoprocentowanym rachunku bieżącym.
 2. Podstawowe kryterium wyboru depozytu to oprocentowanie lokaty – im wyższe, tym lepiej.
 3. Ze względu na czas trwania lokaty, depozyty oferowane firmom można podzielić na długoterminowe i krótkoterminowe.
 4. Warunkiem otwarcia lokaty dla przedsiębiorców zwykle będzie konieczność posiadania konta firmowego w banku, w którym zamierzasz otworzyć depozyt.
 5. Jako przedsiębiorca możesz otworzyć dowolną liczbę lokat.
 6. Środki zgromadzone na lokacie objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości równowartości w złotówkach 100.000 euro.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Który bank ma najwyższe oprocentowanie lokat dla firm?

  Oferta lokat dla firm zmienia się. Wybór lokaty z najwyższym oprocentowaniem ułatwi korzystanie z porównywarki lokat zawsze przed decyzją o skorzystaniu z oferty. 

 2. Czy firma może założyć lokatę?

  Tak, banki mają w swojej ofercie lokaty dla firm. Co więcej bardzo często warunki lokaty oferowanej przedsiębiorcy można negocjować. 

 3. Ile można zyskać na lokacie 3 miesięcznej?

  Zysk na lokacie zależy od proponowanego przez bank oprocentowania i wysokości deponowanej kwoty. Zatem wysokość odsetek warto policzyć dla konkretnej oferty banku, pamiętając jednocześnie, że oprocentowanie lokaty podawane jest w skali roku. 

 4. Ile wynosi oprocentowanie lokaty dla firm?

  Oferty lokat bankowych, których adresatem są firmy zwykle są mniej korzystne niż te, kierowane do osób indywidualnych. Tym niemniej wysokość oprocentowania na lokacie warto sprawdzić na dzień otwarcia depozytu – dzięki temu można wybrać najkorzystniejszą ofertę.  

 5. Czy każda lokata terminowa dla firm to lokata odnawialna?

  Rodzaj lokaty dla firm zależy od oferty banku – nie zawsze musi to być lokata odnawialna. 

Porównaj lokaty
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments