Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Co to jest lokata negocjowana?

Czy wiesz, że dysponując odpowiednią kwotą, możesz negocjować warunki lokaty bankowej? Z rozwiązania tego mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa. Sprawdź, czym dokładnie jest lokata negocjowana, jak jest oprocentowania i które banki mają takie depozyty w swojej ofercie?

Lokaty bankowe z uwagi na zrozumiały mechanizm działania, pozwalający m.in. określić wysokość odsetek w przyszłości, cieszą się dużą popularnością wśród klientów banków. Samo procentowanie lokat terminowych jest w dużej mierze powiązane z głównymi stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego (NBP). Ich ostatnie obniżki negatywnie przełożyły się na ofertę depozytową banków. W takim otoczeniu lokata negocjowana może być szansą na wyższe odsetki, ale wcale nie musi.

Czym jest lokata negocjowana?

Lokata negocjowana to rodzaj depozytu terminowego oferowanego przez banki, który jednak różni się od standardowych depozytów bankowych. Jak sama nazwa wskazuje główną cechą lokaty negocjowanej jest możliwość indywidualnego ustalenia z bankiem kluczowych parametrów takiego depozytu, jak oprocentowanie lokaty w skali roku, okres oszczędzania, sposób naliczania odsetek lub konsekwencje związane z zerwaniem umowy przed czasem.

Oferta tego typu nie jest dostępna dla wszystkich. Lokata negocjowana zazwyczaj oferowana jest klientom, którzy chcą wpłacić na jej rachunek przynajmniej pięciocyfrową kwotę. Najczęściej wymagane jest minimum 100.000 zł wsadu. Dlatego jest to rozwiązanie, które oferowane jest przede wszystkim klientom prestiżowym i firmom. Lokata negocjowana może być jednocześnie lokatą walutową.

Przykładowo w Santander Bank Polska możesz założyć lokatę terminową, jeśli posiadasz przynajmniej 30.000 USD (dolarów amerykańskich), 30.000 EUR (euro), 15.000 GBP (funtów brytyjskich), 45.000 CHF (franków szwajcarskich). W przypadku lokat negocjowanych zazwyczaj nie ma górnego limitu wysokości wpłaty.

Kwota, którą możesz przekazać na tego typu lokatę zwiększa Twoją pozycję negocjacyjną. Ostateczne warunki depozytu ustalać będziesz z pracownikiem banku odpowiedzialnym za ten obszar. W niektórych bankach zrobisz to również telefonicznie albo online – przez bankowość elektroniczną lub aplikację mobilną. Z uwagi wyższy próg wejścia lokaty negocjowane nie są tak bardzo eksponowane w ofertach banków, jak standardowe depozyty terminowe.

Poza minimalną kwotą bank może oczekiwać również spełniania dodatkowych warunków pozwalających na założenie lokaty negocjowanej. Może być to np. status klienta premium lub konieczność skorzystania z innych produktów banku.

Jakie jest oprocentowanie lokaty negocjowanej?

Oprocentowanie jest podstawowym parametrem, który jest ustalany w trakcie zakładania lokaty negocjowanej. Aby taka oferta miała sens, to proponowana stawka musi być wyższa od oprocentowania lokat na warunkach standardowych. Dlatego, zanim przystąpisz do negocjowania parametrów lokaty, to sprawdź, na co możesz liczyć wybierając depozyt na zasadach standardowych – także w innych bankach. Możesz to zrobić za pomocą rankingu lokat bankowych.

Może się jednak zdarzyć, że lokata promocyjna w innym banku wygeneruje wyższe odsetki od lokaty negocjowanej. Tłumaczy to, dlaczego tak ważna jest bieżąca znajomość rynku – szczególnie w sytuacji, kiedy zamierzasz założyć lokatę na bardzo wysoką kwotę. Dysponowanie atrakcyjną kontrofertą innego banku może być bardzo dobrym argumentem podczas negocjacji parametrów potencjalnej lokaty.

Ostateczny wpływ na oprocentowanie lokaty negocjowanej ma wiele elementów. Wymienić tu można m.in. kwotę depozytu, czas trwania lokaty, Twoje dotychczasowe relacje z bankiem i zakres współpracy, aktualną sytuację rynkową i poziom stóp procentowych NBP oraz politykę banku obowiązującą w tym zakresie.

Oprocentowanie jest ważnym, ale niejedynym elementem wpływającym na atrakcyjność lokaty. Podczas negocjowania warunków depozytu zwróć uwagę na m.in. minimalną kwotę wsadu, sposób kapitalizacji odsetek i konsekwencje za zerwanie lokaty przed czasem.

Ile można zarobić na lokacie negocjowanej?

Wysokość odsetek z lokaty negocjowanej, a więc Twój przyszły zysk, zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak oprocentowanie, kwota depozytu oraz czas trwania lokaty. Zobrazujmy to na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że zamierzasz założyć depozyt na 100.000 zł i wynegocjowałeś następujące warunki lokaty:

 • wysokość oprocentowania: 5% w skali roku;
 • okres deponowania: 1 rok;
 • kapitalizacja odsetek: jednorazowo na koniec okresu;
 • konsekwencje zerwania lokaty: całkowita utrata wypracowanych odsetek.

Zysk z lokaty możesz obliczyć według następującego wzoru:

Zysk z lokaty = kapitał początkowy x oprocentowanie w skali roku / 100 x czas trwania lokaty

Zatem:

Zysk z lokaty = 100.000 x 5 / 100 x 1 = 5.000

Dzięki wynegocjowanym warunkom Twoja lokata przyniesie po roku 5.000 zł odsetek. Niestety nie jest ostateczna kwota, jaką bank przeleje na Twój rachunek. Jeśli jesteś klientem indywidualnym bank automatycznie pomniejszy naliczone odsetki o 19% podatek od zysków kapitałowych tzw. podatek Belki. W rezultacie otrzymasz na rękę 4.050 zł, bo bank potrąci 950 zł podatku.

Jeśli prowadzisz firmę i korzystasz z lokaty dla przedsiębiorców, to bank z reguły nie pobierze automatycznie podatku Belki. Wypracowane odsetki traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej i musisz rozliczyć je samodzielnie.

Jeśli chcesz szybko i wygodnie obliczyć potencjalny zysk z lokaty, to możesz wykorzystać w tym celu kalkulator lokat. Narzędzie to oblicza, dla przyjętych parametrów, zysk brutto i zysk netto (na rękę) z lokaty oraz kwotę podatku Belki. Kalkulator uwzględnia również wariant, w którym rok liczy 360 dni (niektóre banki praktykują takie podejście).

Jak założyć lokatę negocjowaną?

Procedura związana z założeniem lokaty negocjowanej jest prosta i wygląda bardzo podobnie w większości banków oferujących to rozwiązanie. Aby założyć depozyt tego typu:

 1. Skontaktuj się ze specjalistą odpowiedzialnym za ten obszar. W zależności od banku możesz to zrobić telefonicznie lub online. Może pojawić się również konieczność odwiedzenia oddziału banku.
 2. Ustal warunki lokaty tj. kwota wsadu, oprocentowanie, okres deponowania, sposób naliczania odsetek.
 3. Potwierdź warunki i podpisz umowę.

Jeśli założysz lokatę negocjowaną zdalnie, to bank powinien przesłać na Twój adres poczty elektronicznej zawartą umowę. Może ją również udostępnić w systemie bankowości elektronicznej.

Które banki oferują lokaty negocjowane?

Lokaty negocjowane nie są tak popularne, jak standardowe depozyty bankowe. Wynika to głównie z wymogów dotyczących minimalnej kwoty wsadu. W większości przypadków musisz dysponować oszczędnościami w wysokości nie mniejszej niż 100.000 zł. W efekcie możliwość negocjacji warunków lokaty dostępna jest przede wszystkim dla klientów bankowości prywatnej i firmowej. Wzięliśmy pod lupę kilka dostępnych na rynku ofert (stan na 24.01.2024 r.). Skupiliśmy się przede wszystkim na propozycjach przygotowanych dla klientów indywidualnych.

Lokata negocjowana w Santander Bank Polska

Santander Bank Polska przygotował ofertę lokaty negocjowanej dla klientów indywidualnych. Możesz założyć dowolną liczbę takich lokat. Bank nie wprowadził również górnego limitu dla wysokości wpłaty. Pozostałe parametry lokaty negocjowanej w Santander Bank Polska wyglądają tak:

 • minimalna kwota: 100.000 PLN, 30.000 USD albo EUR, 15.000 GBP, 45.000 CHF;
 • okres deponowania: do 24 miesięcy dla lokat złotowych i do 36 miesięcy dla lokat walutowych;
 • oprocentowanie: ustalane indywidualnie;
 • lokata nie jest odnawialna.

Lokata negocjowana w Banku Pocztowym

Lokatę dla klientów indywidualnych znajdziesz również w Banku Pocztowym. Z oferty możesz skorzystać w placówce lub kontaktując się ze telefonicznie ze specjalistą (dealerem Departamentu Skarbu). Podstawowe parametry lokaty negocjowanej w Banku Pocztowym prezentują się następująco:

 • minimalna kwota: 100.000 PLN;
 • okres deponowania: od 1 do 365 dni;
 • oprocentowanie: ustalane indywidualnie;
 • lokata nie jest odnawialna;
 • w przypadku zerwania lokaty przed czasem odsetki będą naliczone w wysokości 50% oprocentowania lokaty.

Lokata niestandardowa (negocjowana) w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski oferuje możliwość negocjowania warunków lokaty niestandardowej, ale przyjemność ta zarezerwowana jest wyłącznie dla klientów premium posiadających inwestycje. Kluczowe parametry tej oferty prezentują się następująco:

 • minimalna kwota: 100.000 PLN lub 50.000 USD albo EUR;
 • okres deponowania: od 1 do 365 dni;
 • oprocentowanie: stałe w skali roku i zależy od kwoty, czasu trwania lokaty i posiadanych inwestycji.

Czy lokaty negocjowane bankowe są bezpieczne?

Lokaty bankowe, w tym lokaty negocjowane, to jeden z najbezpieczniejszych sposobów gromadzenia i pomnażania oszczędności. Za bezpieczeństwo środków zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach) odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Depozyty gwarantowane są do równowartości kwoty 100.000 euro w złotych polskich.

Limit w systemie gwarantowania depozytów obejmuje łączną kwotę zdeponowaną w danym banku lub SKOK-u, bez względu na liczbę posiadanych lokat i rachunków. Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych polskich, jak i w walutach obcych, ale wypłata tytułem gwarancji odbywa się zawsze w krajowej walucie.

 

Źródła:

 1. https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/wysokosc-gwarancji-bfg/
 2. https://www.ing.pl/premium/inwestycje-i-oszczednosci/lokata-niestandardowa
 3. https://www.santander.pl/klient-indywidualny/oszczednosci-i-inwestycje/lokata-negocjowana
 4. https://www.pocztowy.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci/lokaty-negocjowane

 

Warto wiedzieć

 • Lokata negocjowana powinna zapewnić wyższe oprocentowanie niż lokata na standardowych warunkach. Nie zawsze ma to jednak miejsce, więc przed podjęciem decyzji sprawdź aktualną sytuację na rynku depozytów bankowych.
 • Aby otworzyć lokatę negocjowaną skontaktuj się ze specjalistą zajmującym się tym produktem. Często możesz to zrobić telefonicznie lub w przez bankowość internetową.
 • Założenie lokaty negocjowanej zazwyczaj wymaga zgromadzenia wolnych środków na poziomie 100.000 zł.
 • Lokaty promocyjne mogą zagwarantować oprocentowanie wyższe od lokat negocjowanych.
 • Od zysku z lokaty negocjowanej dla klientów indywidualnych bank automatycznie pobierze tzw. podatek Belki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można negocjować oprocentowanie lokaty?

  Tak, oprocentowanie lokaty można negocjować. Przed rozpoczęciem negocjacji sprawdź oprocentowanie i kluczowe warunki oferowane przez różne banki. Jeśli jesteś lojalnym klientem swojego banku lub planujesz zdeponować bardzo wysoką kwotę, możesz to wykorzystać jako argument w negocjacjach. Jeśli Twój bank nie zaoferuje atrakcyjnego oprocentowania, rozważ propozycje innych instytucji finansowych.

   

 2. Od jakiej kwoty można negocjować lokatę?

  Minimalna kwota, od której można negocjować lokatę, zależy od polityki obowiązującej w konkretnym banku. Najczęściej przepustką do negocjacji jest posiadanie minimum 100.000 zł. Część banków oferuje również lokaty negocjowane w popularnych walutach obcych tj. dolar amerykański (USD), euro (EUR), frank szwajcarski (CHF) i funt brytyjski (GBP). Tutaj również obowiązują minimalne kwoty wsadu.

 3. Jaka jest kara za zerwanie lokaty negocjowanej?

  Konsekwencją zerwania lokaty negocjowanej przed czasem jest całkowita utrata wypracowanych odsetek. Oznacza to, że bank zwróci Ci wyłącznie kapitał wpłacony na rachunek lokaty, co w warunkach wysokiej inflacji nie jest dobrym interesem. Zdarzają się jednak oferty, w których bank gwarantuje wypłatę np. połowy naliczonych odsetek. Wybierając lokatę negocjowaną warto zwrócić uwagę na ten parametr.

 4. Czy możliwa jest lokata negocjowana dla firm?

  Lokaty negocjowane są dostępne także dla firm. Mogą być atrakcyjną opcją zarządzania nadwyżkami finansowymi z uwagi na ich elastyczność i możliwość dostosowania do specyficznych potrzeb biznesowych. Wysokie nadwyżki finansowe mogą być również przepustką do wyższego oprocentowania. Odsetki z lokat firmowych traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej i trzeba rozliczyć je samodzielnie.

 5. Czy lokata negocjowana jest odnawiana automatycznie?

  Wszystko zależy od oferty konkretnego banku. Koniecznie sprawdź ten element zakładając lokatę negocjowaną. Bez względu na to, czy lokata odnawia się automatycznie, czy nie, ustaw powiadomienie o zbliżającym się terminie jej zakończenia. Dzięki temu będziesz mógł ponownie wybrać najlepsze rozwiązanie do pomnażania swoich oszczędności.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments