Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Ranking lokat bez konta osobistego 2024

Skorzystanie z wysokooprocentowanej lokaty kojarzy się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków – w tym założenia konta osobistego. To duże utrudnienie, a do tego kolejny rachunek ROR może być źródłem dodatkowych kosztów. Są jednak banki, które nie mają takich oczekiwań. Sprawdź, gdzie znajdziesz najlepsze lokaty bez konta i na co zwracać uwagę wybierając ofertę.

Spadek poziomu inflacji konsumenckiej dał Radzie Polityki Pieniężnej przestrzeń do obniżek głównych stóp procentowych. Konsekwencje tej decyzji widoczne są na wielu płaszczyznach i dotykają również deponentów. Lokaty terminowe zachęcające oprocentowaniem przekraczającym 8% w skali roku to już przeszłość. Aktualnie oferowane stawki są wyraźnie niższe, co nie oznacza, że nie można znaleźć atrakcyjnie oprocentowanego depozytu – i to bez konieczności zakładania konta.

Jakie są najlepsze lokaty bankowe bez konta osobistego?

Sytuacja na rynku lokat bankowych dynamicznie się zmienia, więc wybór najlepszej opcji wymaga regularnej weryfikacji ofert. W poszukiwaniach lokaty terminowej dopasowanej do Twoich bieżących potrzeb mogą być pomocne dostępne w sieci narzędzia i zestawienia. Jednym z nich jest ranking lokat bankowych.

Korzystając z tego rozwiązania możesz samodzielnie określić kwotę, jaką chcesz ulokować oraz wskazać okres deponowania. Masz również dostęp do użytecznych filtrów, które pozwolą Ci zawęzić obszar poszukiwań. Dzięki temu wykluczysz np. depozyty terminowe wymagające założenie konta osobistego. Poniższa lista lokat została zweryfikowana 16 stycznia 2024 roku.

Lokata na Start w Inbanku

Lokatę na Start możesz założyć na okres 3 miesięcy. Dopuszczalna kwota depozytu mieści się w przedziale od 1.000 do 50.000 zł. Pamiętaj jednak, że jest to oferta skierowana wyłącznie do nowych klientów indywidualnych – jeśli nie spełniasz tego warunku, to oprocentowanie zostanie obniżone do poziomu standardowego. Pozostałe parametry Lokaty na Start prezentują się następująco:

 • Oprocentowanie lokaty: 6% w skali roku
 • Oferta na nowe środki: tak
 • Dostępność: online
 • Maksymalna liczba lokat: 1
 • Kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • Konsekwencje zerwania przed terminem: całkowita utrata naliczonych odsetek.
nowy
klient
Zakres kwoty
1 000 - 50 000
Oprocentowanie:
Procent
5,45 %
Okres
3 mies.
Szczegóły oferty

Lokaty założone w Inbanku gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, który jest odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Gwarancja dotyczy depozytów wraz z odsetkami do wysokości maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego deponenta.

Inbank jest instytucją finansową utworzoną za zezwoleniem estońskich władz nadzorczych i prowadzi działalność w Polsce przez oddział. Inbank działa w oparciu o licencję bankową Unii Europejskiej. Instytucja ta znana jest w atrakcyjnie oprocentowanych lokat terminowych, które oferowane są bez konta osobistego. Wynika to z faktu, że Inbank nie oferuje takich rachunków.

Lokata na Nowe Środki w VeloBanku

Lokatę na Nowe Środki w VeloBanku założysz bez konieczności otwierania konta osobistego w tej instytucji. Masz możliwość wyboru okresu deponowania, ale pamiętaj, że czas trwania lokaty wpływa na wysokość oprocentowania. Podstawowe parametry Lokaty na Nowe Środki w Velo Banku prezentują się następująco:

 • Oprocentowanie lokaty:
  • 5,5% w skali roku przy 2-miesięcznym okresie deponowania
  • 5,8% w skali roku przy 3-miesięcznym okresie deponowania
  • 5% w skali roku przy 6-miesięcznym okresie deponowania
 • Dopuszczalna kwota lokaty: 1.000 – 150.000 zł
 • Oferta tylko dla nowych klientów: nie
 • Oferta na nowe środki: tak
 • Dostępność: online, w aplikacji mobilnej i w oddziale VeloBanku
 • Maksymalna liczba lokat: 3
 • Kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • Konsekwencje zerwania przed terminem: całkowita utrata naliczonych odsetek.
Zakres kwoty
1 000 - 180 000
Oprocentowanie:
Procent
5 %
Okres
3 mies.
Szczegóły oferty

Lokata Online Nowe Środki w Santander Consumer Banku

Santander Consumer Bank przygotował dla swoich klientów lokatę online, którą można założyć na okres od 1 do 36 miesięcy. Naturalnie okres deponowania wpływa na wysokość oprocentowania. Lokatę założysz wyłącznie bez konta osobistego, ponieważ Santander Consumer Bank nie ma takiego produktu w swojej ofercie. Podstawowe parametry Lokaty Online Nowe Środki prezentują się następująco:

 • Oprocentowanie lokaty:
  • 2% w skali roku przy 1-miesięcznym okresie deponowania
  • 5% w skali roku przy 3-miesięcznym okresie deponowania
  • 5% w skali roku przy 4-miesięcznym okresie deponowania
  • 5% w skali roku przy 6-miesięcznym okresie deponowania
  • 4,5% w skali roku przy 12-miesięcznym okresie deponowania
  • 4% w skali roku przy 24-miesięcznym okresie deponowania
  • 4% w skali roku przy 36-miesięcznym okresie deponowania
 • Dopuszczalna kwota lokaty: 1.000 – 400.000 zł
 • Oferta tylko dla nowych klientów: nie
 • Oferta na nowe środki: tak
 • Dostępność: online
 • Maksymalna liczba lokat: 1
 • Kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • Konsekwencje zerwania przed terminem: całkowita utrata naliczonych odsetek.
Zakres kwoty
1 000 - 400 000
Oprocentowanie:
Procent
4,50 %
Okres
12 mies.
Szczegóły oferty

Na co zwracać uwagę wybierając lokatę bankową?

Biorąc pod uwagę temat niniejszego poradnika, w pierwszej kolejności sprawdź, czy skorzystanie lokaty wymaga równoczesnego założenia konta osobistego. Dodatkowy rachunek ROR nie musi być Ci w ogóle potrzebny, a koszty jego prowadzenia mogą przewyższyć zyski z planowanego depozytu. Aby ułatwić sobie zadanie możesz sprawdzić ranking lokat bez konta i zawęzić obszar poszukiwań wskazując kluczowe parametry oferty.

Kiedy już wiesz, które banki oferują lokatę bez konta i masz na oku kilka ofert, to podczas wyboru zwróć uwagę na następujące elementy:

 • Oprocentowanie nominalne – to jedno z głównych kryteriów wyboru lokaty bankowej. Im wyższe oprocentowanie tym wyższy zysk z lokaty bankowej w postaci wypracowanych odsetek. Oprocentowanie lokaty zawsze komunikowane jest w skali roku i najczęściej jest stałe w całym okresie deponowania. Pamiętaj, że wypracowane na lokacie odsetki zostaną automatycznie pomniejszone o 19% podatek od zysków kapitałowych – tzw. podatek Belki. Bank zrobi to automatycznie podczas wypłaty środków z lokaty, więc jako konsument nie musisz składać w tym zakresie deklaracji podatkowej.
 • Maksymalna kwota lokaty – to szczególnie ważny parametr, kiedy zamierzasz wpłacić na lokatę większą kwotę. Depozyty promocyjne zachęcające wysokim oprocentowaniem mają zazwyczaj ograniczenie w tym zakresie np. promocyjną stawką objęty jest wsad do 20.000 zł.
 • Maksymalna liczba lokat – w nawiązaniu do wcześniejszego punktu, lokata może mieć ograniczenie kwotowe, ale jednocześnie bank może pozwalać na założenie kilku takich depozytów jednocześnie. Dzięki temu ulokujesz nie tylko więcej pieniędzy, ale możliwe, że w razie nagłej potrzeby nie będzie konieczności zrywania wszystkich lokat, co najczęściej wiąże się z całkowitą utratą odsetek.
 • Czas trwania lokaty – depozyty bankowe mogą być zakładane na okres od 1 do nawet 60 miesięcy. Najbardziej popularne są jednak lokaty o terminie zapadalności do jednego roku. W tym przedziale znajdziesz najwięcej lokat promocyjnych, które po spełnieniu określonych warunków pozwalają cieszyć się wyższym oprocentowaniem. Lokaty długoterminowe wybierane są rzadziej, bo nie każdy jest gotowy do „zamrożenia” swoich oszczędności na okres kilku lat.
 • Kapitalizacja odsetek – określa częstotliwość z jaką bank dopisuje wypracowane odsetki do kapitału lokaty. Im częstsza kapitalizacja, tym większy zysk. Najczęściej banki stosują kapitalizację jednorazową – na koniec okresu deponowania.
 • Konsekwencje za przedterminowe zerwanie lokaty – przykładowo, kiedy założysz lokatę na jeden rok, a po 10 miesiącach będziesz potrzebować tych pieniędzy, to za zerwanie lokaty przed końcem umowy niemal na pewno spotka Cię kara w postaci całkowitej utraty odsetek. Oznacza to, że bank zwróci Ci wyłącznie kwotę, która wpłacona została na lokatę.
 • Warunki dodatkowe – sprawdzić, kto właściwie może skorzystać z konkretnej oferty i na jakich warunkach. Możesz spotkać się przykładowo z lokatą tylko dla nowych klientów banku lub wyłącznie na nowe środki.
 • Sposób założenia lokaty – jeśli zależy Ci na wygodzie i chcesz oszczędzić czas, to sprawdź, czy możesz założyć lokatę przez bankowość internetową lub aplikację mobilną. Część banków pozwala również założyć lokatę przez infolinię. Rzadko zdarza się, że oferta dostępna jest wyłącznie w oddziale banku.

Jak obliczyć zysk z lokaty bankowej?

Kluczowym elementem wpływającym na zysk z lokaty jest jej oprocentowanie nominalne. Jest ono komunikowane w skali roku i w większości przypadków jest ono stałe. W celu uproszczenia obliczeń załóżmy, że decydujesz się na lokatę na 180 dni, której oprocentowanie jest stałe i wynosi 5% w skali roku. Wpłacasz na jej rachunek 10.000 zł. Bank naliczy odsetki jednorazowo – na końcu okresu deponowania. Aby samodzielnie obliczyć zysk z takiej lokaty:

 1. Pomnóż kwotę lokaty przez stawkę oprocentowania i liczbę dni trwania lokaty.
 2. Podziel wynik przez 365 dni (niektóre banki przyjmują, że rok ma 360 dni).
 3. Otrzymaną kwotę pomniejsz o 19% podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki.

W omawianym przypadku zysk brutto z lokaty wyniesie 246,58 zł, a zysk netto (po potrąceniu podatku Belki) 199,73 zł. Obliczenia przeprowadziliśmy w następujący sposób:

 • Zysk brutto z lokaty: 10.000 zł x 5% x 180 dni / 365 dni = 246,58 zł
 • Zysk z lokaty pomniejszony o podatek Belki: 246,58 zł – 246,58 zł x 19% = 246,58 zł – 46,85 zł = 199,73 zł.

Jeśli wywiążesz się z warunków umowy i nie zerwiesz lokaty przed czasem, to bank powinien przelać na Twoje konto kwotę w okolicach 10.200 zł. Niestety w warunkach wysokiej inflacji zdecydowana większość depozytów przynosi realną stratę, ponieważ siła nabywcza Twoich pieniędzy kurczy się szybciej niż zyskowność lokaty. Wszystko zatem sprowadza się do znalezienia depozytu, który maksymalnie ograniczy erozję siły nabywczej Twoich oszczędności.

Jakie są konsekwencje za zerwanie lokaty przed czasem?

Bez względu na to, czy zakładasz lokatę bez konta, czy wraz z rachunkiem ROR, to umowa zawierana jest na określony czas. W zamian za przekazanie pieniędzy na rachunek lokaty otrzymasz określone odsetki, a bank będzie mógł w terminie umownym korzystać z Twoich pieniędzy. Jeśli jednak zerwiesz lokatę przed czasem, to musisz liczyć się z konsekwencjami.

Najczęściej wiąże się to z całkowitą utratą odsetek. Bank zwróci Ci tylko wpłacony kapitał. Niby nic nie tracisz, ale w rzeczywistości musisz wziąć po uwagę utratę siły nabywczej zwróconych środków, która została nadgryziona przez inflację. W skrócie za te same pieniądze kupisz mniej produktów i usług niż w momencie zakładania lokaty.

Sporadycznie zdarza się, że banki w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej decydują się na ustępstwa w tym obszarze. Niestety, jeśli już pojawiają się odsetki wypłacane podczas przedterminowej likwidacji lokaty to są one zazwyczaj symboliczne i wynoszą np. 0,01% od zdeponowanej kwoty. Jeśli przewidujesz ryzyko związane z wcześniejszym zerwaniem umowy, to zwróć uwagę na ten parametr lub zdecyduj się na konto oszczędnościowe, które zapewnia bardziej elastyczny dostęp do Twoich pieniędzy.

Czy lokaty bankowe są bezpieczne?

Lokaty bankowe są uważane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów pomnażania oszczędności. Za bezpieczeństwo środków zgormadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach) odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Depozyty gwarantowane są do równowartości kwoty 100.000 euro w złotych polskich. Zgodnie z tabelą Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2024 roku średni kurs euro wynosił 4,3934 zł, więc limit gwarancji BFG obejmował w tym czasie kwotę w okolicach 440.000 zł.

Pamiętaj, że limit gwarancji dotyczy łącznej kwoty zdeponowanej w danym banku lub SKOK-u. Nie ma tu znaczenia liczba posiadanych lokat i rachunków. Gwarancjami objęte są zarówno depozyty w złotych polskich, jak i w walutach obcych, ale wypłata tytułem gwarancji odbywa się zawsze w złotówkach. Pamiętaj, że lokaty niektórych banków działających w Polsce podlegają gwarancjom zagranicznych odpowiedników BFG. Więcej na ten temat znajdziesz w poradniku: Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny i jak działa?

Czym różni się lokata bankowa od konta oszczędnościowego?

Konto oszczędnościowe jest, zaraz obok lokaty bankowej, jednym z najpopularniejszych sposobów na pomnażanie nadwyżek finansowych. W dużej mierze wynika to z jasnych zasad działania obu produktów i bezpieczeństwa całkowitego zwrotu wsadu, które do równowartości 100.000 euro w złotych polskich zapewnia BFG (szczegółowe zasady opisaliśmy w poprzednim rozdziale).

Czym zatem konto oszczędnościowe różni się od lokaty bankowej? Przede wszystkim bardziej elastycznym dostępem do pieniędzy, które przekazałeś na oprocentowany rachunek. Co do zasady możesz w dowolnym momencie wpłacać i wypłacać środki na konto oszczędnościowe – odsetki będą zawsze naliczane od bieżącego salda na rachunku.

Oznacza to, że w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń, np. awarii samochodu, możesz swobodnie wypłacić środki z konta, a naliczone do tej pory odsetki i tak zostaną przekazane na Twój rachunek w dniu rozliczeniowym. Ich wysokość będzie uzależniona od wysokości salda konta oszczędnościowego w poszczególnych dniach. Tyle w teorii. W praktyce trzeba uważać na pewną pułapkę.

Korzystając promocyjnych kont oszczędnościowych oferujących ponadprzeciętne oprocentowanie pamiętaj, że często masz do wykorzystania tylko jeden bezpłatny przelew z takiego rachunku w miesiącu. Za każdy kolejny przelew bank może obciążyć Cię opłatą w wysokości od kilku do kilkunastu złotych. W efekcie częste wypłaty z konta oszczędnościowego mogą skonsumować w całości, a nawet przewyższyć kwotę naliczonych odsetek.

Często podnoszoną zaletą konta oszczędnościowego jest miesięczna kapitalizacja odsetek. Oznacza to, że każdego miesiąca możesz się cieszyć zyskiem wypracowanym przez powierzony bankowi kapitał. Z jednej strony możesz przeznaczyć dodatkowe środki na bieżącą konsumpcję, a z drugiej pozostawić je na koncie oszczędnościowym dzięki czemu odsetki będą naliczane od wyższej kwoty.

Nie każde konto oszczędnościowe zapewnia miesięczną kapitalizację odsetek. Możesz trafić na oferty, w których bank wypłaci Ci odsetki jednorazowo np. po 3 miesiącach. Zazwyczaj okres ten jest powiązany z dniem zakończenia promocyjnych warunków konta oszczędnościowego.

 

Źródła:

 1. https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/
 2. https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/tabela-a/

Warto wiedzieć

 • Wysokość odsetek zależy w dużej mierze od oprocentowania lokaty. Jest to zatem jeden z podstawowych elementów branych pod uwagę podczas wybierania depozytu.
 • Lokata bez konta bankowego dostępna jest w m.in. Inbanku, Santander Consumer Banku i VeloBanku.
 • Gwarancja BFG zapewnia bezpieczeństwo lokat bankowych do równowartości 100.000 euro wyrażonej w złotych polskich.
 • W przypadku lokat długoterminowych mówimy o okresie deponowania powyżej 12 miesięcy. Na rynku obecnie są dostępne lokaty dwu-, trzy- i pięcioletnie.
 • Aktualne oferty lokat bankowych możesz sprawdzić w dostępnych w internecie zestawieniach i rankingach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Który bank ma najwyższe oprocentowanie lokat bez konta?

  Sytuacja na rynku lokat zmienia się bardzo dynamicznie, więc trudno wskazać jednoznacznego lidera w tym obszarze. Z wysokiego oprocentowania lokat znany jest Inbank, ale gwarancje estońskiego odpowiednika BFG nie wszystkich zachęcają do skorzystania z oferty. Warto sprawdzić również propozycje VeloBanku, Santander Consumer Banku i Toyota Banku.

 2. Jakie lokaty bez zakładania konta osobistego?

  Wiele zależy od Twoich oczekiwań. Podstawowym parametrem branym pod uwagę podczas wyboru lokaty jest oprocentowanie, bo to ono wpływa na wysokość odsetek. Jest jednak szereg innych elementów, które mogą wpłynąć na Twoją decyzję tj. maksymalna kwota lokaty, okres trwania lokaty, możliwość założenia depozytu w bankowości elektronicznej lub częstotliwość naliczania odsetek.

 3. Jak działa lokata bez konta osobistego?

  Lokata bez konta osobistego działa w taki sam sposób, jak każda inna lokata. Nie ma tu tylko obowiązku zakładania rachunku ROR w tym samym banku. Korzystając z takiej oferty trzeba jednak wskazać numer konta, na które bank po zakończeniu lokaty przeleje kapitał powiększony o odsetki.

 4. W czym pomaga ranking lokat bankowych?

  Ranking lokat bankowych pozwala porównać w jednym miejscu oferty wielu banków. W ten sposób możesz szybko i wygodnie sprawdzić takie parametry jak np. oprocentowanie, czas trwania lokaty, dopuszczalna kwota wsadu, wymóg posiadania konta osobistego czy prognozowany zysk. Pamiętaj jednak, że w poszczególnych rankingach lokat bankowych nie zawsze znajdziesz oferty wszystkich instytucji finansowych.

 5. Co oznacza, że lokata jest nieodnawialna?

  Lokata nieodnawialna nie zostanie automatycznie przedłużona przez bank na kolejny okres. Po zakończeniu umowy kapitał powiększony o odsetki zostanie przekazany na wskazany rachunek bankowy. Zwróć uwagę na ten parametr korzystając z lokat promocyjnych. Jeśli są one odnawialne, to niemal zawsze są one wznawiane na standardowych warunkach, które są dużo gorsze o oferty promocyjnej.

 6. Jakie może być oprocentowanie lokat bankowych?

  Najczęściej oprocentowanie lokat bankowych jest stałe. Oznacza to, że nie zmienia się w trakcie obowiązywania umowy, dzięki czemu możesz już na wstępie oszacować potencjalny zysk z lokaty (pamiętaj, że zostanie on pomniejszony o 19% podatek Belki). Sporadycznie można trafić na lokaty z oprocentowaniem zmiennym, które zależy od wysokości konkretnego wskaźnika np. stawki WIBOR. Oprocentowanie lokaty może się zmieniać również wraz z długością okresu deponowania – mechanizm ten jest stosowany w lokatach progresywnych.

 7. Jaki jest okres trwania lokaty bankowej bez konta osobistego?

  Wszystko zależy od oferty konkretnego banku. Najbardziej popularne okresy to 1 miesiąc, 2 miesiące, kwartał, pół roku i rok. Są też banki oferujące lokaty bez konta na okres dwóch lub pięciu lat. Dużo rzadziej spotykane są depozyty 4-miesięczne.

Porównaj lokaty
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments