Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Lokaty walutowe w GPB, EUR, USD dla klientów indywidualnych

Lokata walutowa to depozyt bankowy, który można założyć w walucie obcej np. w GPB, EUR, USD. Choć na lokatach walutowych bankowych trudno obecnie zarobić, produkty te wciąż mają swoich zwolenników. Depozyty te nie muszą być jednak zakładane w polskiej walucie. Dziś sprawdzamy jak działa lokata w obcej walucie i czy wybór takiego rozwiązania przyniesie nam więcej korzyści finansowych niż jego złotówkowy odpowiednik.

Niskie stopy procentowe nie sprzyjają pomnażaniu swojego kapitału z pomocą lokat. Wybierając klasyczne depozyty bankowe, możemy liczyć na oprocentowanie co najwyżej w okolicach 2%. Zyski z takich inwestycji nie będą więc spektakularne. Mając na uwadzę taką perspektywę, klienci często poszukują alternatywy dla swoich oszczędności w postaci lokaty bankowej walutowej. Niestety, także i w tym przypadku odsetki będą mieć raczej charakter symboliczny.

Czym są lokaty walutowe?

Lokata walutowa to depozyt bankowy, który można założyć w walucie obcej. O walutach, w których taka lokata może być prowadzona, decyduje bank. Najczęściej depozyty te prowadzone są w takich walutach jak:

 • euro,
 • dolar amerykański,
 • frank szwajcarski,
 • funt brytyjski

Lokata bankowa walutowa nazywana bywa również lokatą dewizową.

Pozostałe cechy lokaty są praktycznie takie same jak w przypadku klasycznych depozytów złotowych:

 • lokaty internetowe walutowe mogą mieć charakter długoterminowy bądź krótkoterminowy,
 • lokatę zwykle można założyć na 3,6,9,12,24 lub 36 miesięcy,
 • kapitalizacja odsetek następuje zwykle pod koniec okresu deponowania,
 • bank określa minimalną i maksymalną kwotę depozytu.

Z lokaty często korzystają osoby osiągające dochody w walucie innej niż polski złoty. Trzeba jednak pamiętać, że zysk z takiego depozytu często bywa niższy niż na lokacie założonej w naszej rodzimej walucie. Powodem takiego stanu rzeczy są niskie stopy procentowe obowiązujące w zagranicznych bankach. Tym samym oprocentowanie lokat walutowych w naszym kraju często oscyluje w okolicach 0,01% – 0,4%.

Kiedy warto założyć lokatę walutową?

Lokatę walutową warto założyć wtedy, gdy pracujemy za granicą i osiągamy wpływy w walucie innej niż polski złoty. W takim wypadku lokata nie będzie bowiem obarczona ryzykiem wahań kursowych. W przeciwnym wypadku, po zakończeniu depozytu znajdujący się na lokacie kapitał może zostać przeliczony na złotówki według kursu danej waluty na wskazany dzień. Ostatecznie może się więc okazać, że wypłacimy mniej niż wpłaciliśmy i zamiast zyskać, tylko stracimy na lokacie. 

Jakie jest oprocentowanie lokat walutowych?

Jak już wspomnieliśmy, oprocentowanie lokaty bankowej walutowej jest niższe niż w przypadku depozytu zakładanego w polskim nominale. Aktualne oferty banków w tym zakresie zamykają się w przedziale od 0,01% do 0,4%.

Zysk z lokaty walutowej będzie zatem niewielki. Co więcej, trzeba także pamiętać, że od wypracowanej kwoty, każdy klient będzie musiał zapłacić tzw. podatek Belki w wysokości 19%.

Ostateczny zysk z depozytu można obliczyć samodzielnie bądź skorzystać z gotowych kalkulatorów online. Otrzymana kwota nie zawsze jednak będzie tą, którą realnie wypłaci nam bank. Lokaty tego typu obarczone są bowiem ryzykiem zmienności kursu walutowego.

Porównaj najlepsze

lokaty

Sprawdź oferty

Jak obliczyć zysk z lokaty walutowej?

Aby samodzielnie obliczyć zysk z lokaty walutowej można posłużyć się poniższym wzorem:

Kwota depozytu x ilość dni utrzymywania lokaty x oprocentowanie w skali roku / 365 dni

gdzie:

kwota depozytu – środki, które zdeponowaliśmy na lokacie,

ilość dni utrzymywania lokaty – czas, na jaki założyliśmy lokatę,

oprocentowanie w skali roku – stawka zgodnie z którą naliczane będą odsetki z depozytu,

365 – liczba dni w roku (część banków nalicza zysk z lokaty w oparciu o rok liczący 360 dni – warto zatem sprawdzić jaki okres został przyjęty w regulaminie danej lokaty walutowej).

Zyski z lokaty można obliczyć także za pomocą naszego kalkulatora:

Skorzystaj z kalkulatora lokat

Obliczając zysk z lokaty należy pamiętać, że kwota wypłacona przez bank może nieco odbiegać od naszych obliczeń. Różnica ta wynika z kursu waluty na dany dzień.

Michał Mucha Michał Mucha

Czym jest przelicznik lokat?

Przelicznik lokat to internetowe narzędzie pozwalające szybko obliczyć zysk z lokaty walutowej. Wystarczy podać kwotę wpłaconą na depozyt, rodzaj waluty, oprocentowanie oraz czas trwania lokaty.

Na podstawie podanych przez nas informacji kalkulator obliczy nam potencjalny zysk z lokaty z uwzględnieniem podatku Belki. Niestety, narzędzie to zwykle nie uwzględnia kursu waluty na dany dzień. Kwoty wskazane przez przelicznik lokat należy traktować więc raczej orientacyjnie.

Jak założyć lokatę walutową?

Proces uruchomienia lokaty walutowej różni się nieco od działań podejmowanych w przypadku otwarcia depozytu w złotówkach. Aby skorzystać z tego produktu klient musi więc:

 • ustalić z bankiem wysokość oprocentowania w zależności od czasu trwania lokaty,
 • złożyć wniosek o otwarcie lokaty/podpisać umowę z bankiem,
 • sprawdzić, czy bank przyjmuje środki w formie gotówkowej czy bezgotówkowej (w pierwszym wariancie pieniądze trzeba będzie dostarczyć do banku osobiście, w przypadku drugiego można przelać je na lokatę z innego konta),
 • wpłacić środki finansowe na lokatę.

Niekiedy lokatę można także otworzyć bez wychodzenia z domu. Jest to jednak możliwe głównie wtedy, gdy posiadamy także konto walutowe. 

Lokatę w innej walucie czy lokata w złotówkach?

Wybór waluty w jakiej będzie prowadzona lokata zależy głównie od waluty w jakiej osiągamy dochody. Jeśli wypłatę otrzymujemy w euro, dolarach czy funtach, lepszym wyjściem będzie wybór lokaty walutowej.

Jeżeli jednak wynagrodzenie otrzymujemy w złotówkach, powinniśmy skłonić się raczej w kierunku klasycznego depozytu w polskim nominale. W tym przypadku nie ma bowiem ryzyka wahań kursu, dlatego można od razu oszacować jaki zysk osiągniemy po zakończeniu takiej lokaty. 

Lokata walutowa a lokata w zagranicznym banku

Aktualne oferty lokat bankowych nie dają praktycznie żadnych szans na odczuwalne pomnożenie oszczędności. Osoby, które mimo wszystko chciałby skorzystać z jakiegoś depozytu, mogą jednak zainteresować się ofertą lokat dostępną w bankach zagranicznych.

W porównaniu do lokaty walutowej dostępnej na polskim podwórku bankowym, lokaty w niektórych bankach zagranicznych zwykle są dużo lepiej oprocentowane. Taki stan rzeczy wynika oczywiście z wyższych stóp procentowych.Tym samym na lokatach walutowych można zarobić dużo więcej niż na krajowych depozytach. 

Aktualnie najkorzystniejsze lokaty znajdziemy na Ukrainie, w Turcji i w RPA. 

Niestety, w większości przypadków założenie lokaty w zagranicznym banku będzie wiązało się z koniecznością osobistej wizyty w takiej instytucji. 

Lokata a kursy walut

Jak już pisaliśmy, w przypadku wypłaty środków z lokaty walutowej, duże znaczenie ma kurs waluty na dany dzień. To od niego zależy bowiem jaką ostatecznie kwotę wypłacimy z lokaty. Możliwa jest zatem sytuacja, że przez różnice kursowe wypłacimy z lokaty kwotę mniejszą niż ta, którą pierwotnie zdeponowaliśmy.

Kurs waluty ma jednak także znaczenie podczas wpłaty pieniędzy na konto.

 • Wpłaty na lokatę najlepiej dokonywać bezpośrednio w danej walucie obcej.
 • Jeśli na lokatę  wpłacamy środki finansowe w złotówkach, bank przeliczy je na daną walutę, biorąc pod uwagę kurs bankowy.

Jakie są wady i zalety lokat walutowych?

Jak każdy produkt bankowy, także i lokaty w obcych walutach mają swoje wady i zalety. Plusy i minusy tego rozwiązania przedstawia poniższa tabela:

Wady i zalety lokat walutowych

Wady lokaty walutowejZalety lokaty walutowej
Niskie oprocentowanieMoże stanowić zabezpieczenie dla osób spłacających kredyt w walucie obcej
Niewielka liczba propozycji dostępnych o ofertach polskich bankówMoże służyć tzw. dywersyfikowaniu kapitału*
Brak możliwości oszacowania dokładnego zysku z lokaty
Opcja atrakcyjna wyłącznie dla osób zarabiających w walucie obcej
Konieczność osobistej wizyty w banku w celu założenia lokaty
Źródło: opracowanie własne
*Zgromadzone pieniądze stanowią zabezpieczenie na wypadek sytuacji osłabiających wartość polskiego złotego.

Jak widać, minusów lokaty walutowej jest zdecydowanie więcej. Trzeba jednak pamiętać, że jest to produkt skierowany do konkretnej grupy klientów (osób zarabiających w walucie obcej). Zamiar skorzystania z tego rozwiązania należy więc gruntownie przemyśleć. 

Lokaty walutowe – czy to się opłaca?

Opłacalność lokaty walutowej zależy od tego, w jakiej walucie osiągamy wynagrodzenie bądź czy mamy sporo zgromadzonego kapitału w walucie obcej. Jeśli dodatkowo oszczędzamy w walucie obcej i nie zamierzamy wymieniać tych środków na złotówki, można wziąć takie rozwiązanie pod uwagę. 

Jednocześnie należy pamiętać, że oprocentowanie depozytów tego typu nie jest zbyt wysokie. W tym przypadku nie można się więc spodziewać spektakularnych zysków. Niemniej jednak, jeśli nasze pieniądze miałby leżeć na nieoprocentowanym koncie, lepszy taki zysk niż żaden.

Jakie lokaty walutowe oferują banki?

Banki najczęściej oferują lokaty terminowe w takich walutach jak:

 • euro (EUR),
 • funt brytyjski (GBP),
 • frank szwajcarski (CHF),
 • dolarach amerykańskich (USD).

Jak wybrać najlepszą lokatę walutową?

Aby wybrać najlepszą lokatę , należy zwrócić uwagę na takie parametry jak:

 • wysokość oprocentowania – im wyższe oprocentowanie lokaty walutowej, tym lepiej,
 • konieczność skorzystania z dodatkowych produktów bankowych – najlepiej, żeby otwarcie lokaty walutowej nie wymagało jednocześnie np. prowadzenia konta osobistego w tym samym banku,
 • minimalna kwota depozytu – im mniejsza, tym więcej możliwości dla klienta,
 • maksymalna kwota depozytu – najlepiej, aby górnego pułapu wpłaty w ogóle nie było,
 • forma otwarcia depozytu – większość lokat walutowych trzeba otworzyć osobiście w placówce banku. Ewentualna możliwość otwarcia depozytu online będzie więc tutaj sporą zaletą.

Gdzie założyć lokatę walutową?

Aktualnie lokaty w obcych walutach dostępne są w takich bankach jak:

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/lokata-walutowa-rodzaje-oprocentowanie-zalety-i-wady-depozytu/spdr22f

Warto wiedzieć:

 1. Depozyty prowadzone w walucie obcej, najczęściej EUR, USD,CHF,GBP.
 2. Oprocentowanie lokat walutowych jest bardzo niskie. Obecnie wynosi ono od 0,01% do 0,4%.
 3. Obliczanie zysku z lokaty walutowej w momencie jej uruchomienia jest niemożliwe. Wysokość środków, które wypłacimy po zakończeniu lokaty zależy m.in. od kursu danej waluty na ten dzień.
 4. Aby założyć lokatę zwykle należy udać się osobiście do placówki danego banku.
 5. To dobre rozwiązanie głównie dla osób, które uzyskują dochody w walucie obcej.
 6. To bankowy fundusz gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy mogę zerwać lokatę walutową przed upływem terminu umowy?

  Lokatę bankową walutową można zerwać w dowolnej chwili. Takie działanie zwykle kończy się jednak utratą dotychczas wypracowanych odsetek.

 2. Czy umowa lokaty walutowej ulega automatycznemu przedłużeniu?

  Wszystko zależy od wybranej przez nas oferty bądź ustaleń z bankiem. Informacja o automatycznym odnowieniu lokaty powinna być zawarta w regulaminie tego produktu.

 3. Dlaczego osoby posiadające kredyt w walucie obcej powinny skorzystać z lokaty walutowej?

  Gotówkę zdeponowaną na lokacie walutowej można wykorzystać do spłaty kredytu w sytuacji gdy mocno spadnie wartość złotego w stosunku do danej waluty.

 4. Czym jest spread walutowy?

  Spread walutowy to różnica pomiędzy kursem zakupu waluty a kursem jej sprzedaży.

 5. W jakim banku zagranicznym nie opłaca się obecnie zakładać lokaty?

  Krajami oferującymi oprocentowanie lokat na bardzo niskim poziomie rzędu 0,05% są obecnie np. Niemcy i Szwajcaria.

 6. Czy są lokaty w euro?

  Tak. Możliwość założenia lokaty w euro oferuje m.in. BOŚ Bank, Bank Millennium, Credit Agricole i mBank. Nie można jednak liczyć tu na wysokie oprocentowanie. Wynosi ono od 0,01% do 0,10% w skali roku. Dla porównania najlepsze lokaty w złotych polskich są obecnie oprocentowane na poziomie 8% w skali roku.

 7. Co to lokata walutowa?

  Lokata walutowa to rodzaj depozytu terminowego, który można założyć w walucie obcej. Najczęściej oferowane waluty to EUR, USD (dolarach amerykańskich), CHF o GBP. Z uwagi na niskie oprocentowanie rozwiązanie to nie cieszy się dużą popularnością i znajdziemy je w ofercie zaledwie kilku banków uniwersalnych.  

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
bbt
bbt
2 lat temu

szkoda że brak informacji o kosztach założenia lokaty,
a te ze względu na przelew walutowy zdaje się mogą być spore, prawda?

Stach
Stach
2 lat temu
Reply to  bbt

W EUR chyba zerowe