Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Scoring BIK. Jak go obliczyć?

Co wpływa na wiarygodność finansową klienta (przyszłego pożyczkobiorcy)? Czy brak historii kredytowej może mieć wpływ na odmowę udzielenia kredytu? Wyjaśniamy zasady związane z oceną wiarygodności kredytowej.
Instytucje finansowe pożyczając pieniądze, muszą oszacować ryzyko opóźnionej lub niecałkowitej spłaty zadłużenia przez daną osobę. Dlatego wykorzystują narzędzia mające ułatwić im to zadanie. Jednym z nich jest ocena punktowa wiarygodności klienta, czyli scoring BIK.

Co ciekawe, najnowsze badania BIK potwierdziły, że Polacy terminowo spłacają swoje zadłużenie. Najwyższą ocenę punktową w przedziale pomiędzy 80 a 100 punktów posiada aż 52% spłacających swoje zobowiązania, czyli około 7 mln osób.

Czym jest scoring BIK?

Scoring BIK to nic innego jak formuła matematyczna, która pozwala na określenie wiarygodności kredytowej klienta banku, SKOK-u lub firmy pożyczkowej. Jest to możliwe poprzez utworzenie profilu ocenianego kredytobiorcy i porównanie go do profilu innych klientów spłacających pożyczkę lub kredyt wcześniej. Im większe podobieństwo analizowanej osoby do klientów, którzy spłacali zadłużenie terminowo, tym wyższa punktacja, a tym samym większe prawdopodobieństwo uzyskania pożyczki albo kredytu.

Jakie elementy bierze się pod uwagę obliczając scoring BIK?

Podczas wyliczania scoringu brane są pod uwagę różne cechy klienta. Ogólnie możemy je podzielić na dwie kategorie: czynniki bezpośrednio związane z dotychczasową historią kredytową oraz inne czynniki. Najważniejsze cechy zaliczane do pierwszej grupy to:

  • terminowość spłaty dotychczasowego zadłużenia– według BIK ma ona największy wpływ na ocenę punktową
  • liczba pożyczek zaciąganych w tym samym czasie– pod uwagę bierze się zarówno pożyczki jak i np. limity w koncie osobistym czy też posiadane karty kredytowe
  • ilość wniosków danej osoby o kredyt lub pożyczkę – częste zapytania przesyłane przez instytucje, w których kredyt lub pożyczkę chce zaciągnąć dana osoba, mogą sugerować jej kłopoty finansowe
  • staż kredytowy– czyli to jak długa jest nasza historia kredytowa

Pod uwagę brane są również następujące kwestie:

  • przekroczenia limitu kredytowego
  • okresy za jakie zalegamy ze spłatą zadłużenia
  • częstość występowania opóźnień w spłacie (czy jest to jednorazowa sytuacja, czy też powtarzała się wielokrotnie)
  • wysokość kwoty ze spłatą której się spóźniamy

Inne czynniki kształtujące scoring BIK to takie, na które bardzo często nie mamy wpływu – jak chociażby wiek. W zależności od tego w jakim wieku inne osoby najbardziej rzetelnie spłacają pożyczki, nasza wiarygodność kredytowa wraz z kolejnymi urodzinami może się zmienić. Oczywiście wiarygodność kredytowa, którą ocenia także bank jest uzależniona również od wysokości dochodów, liczby członków rodziny na utrzymaniu czy też miejsca zamieszkania.

Ocena punktowa BIK dzięki zastosowaniu wzoru matematycznego jest obiektywna i dla wszystkich jednakowa. Szczegóły algorytmu odpowiedzialnego za wyliczenia nie są powszechnie znane. Dzięki temu łatwiej można zapobiec ewentualnym manipulacjom związanym z wyliczeniami.

Jak przyznawane są punkty w BIK?

Ocena punktowa w BIK obejmuje wartości od 1 do 100. Wysokość scoringu BIK może być inna każdego dnia. Jest ona bowiem uzależniona od bieżących danych przekazywanych do BIK przez banki lub inne instytucje finansowe (SKOK-i oraz firmy pożyczkowe). Największy wpływ na ocenę punktową (scoring) ma terminowa spłata zadłużenia w trakcie całej historii kredytowej.

Jako ryzykowne będzie postrzegane np. pełne wykorzystywanie możliwości zadłużania się w ramach dostępnego limitu na koncie osobistym lub w karcie kredytowej. Ważna też jest długa oraz pozytywna historia pożyczkowa, która świadczy o rzetelnej spłacie zadłużenia i tym samym niższym ryzyku finansowym dla kredytodawcy/pożyczkodawcy.

Czy można samodzielnie obliczyć scoring BIK?

W Internecie można znaleźć różne kalkulatory pomagające w obliczeniu scoringu BIK. Trzeba jednak pamiętać, że dokładny sposób wyliczania scoringu zna tylko Biuro Informacji Kredytowej. Dlatego w celu uzyskania wiarygodnej informacji, warto zamówić bezpośrednio w BIK raport wraz z oceną wiarygodności kredytowej. Podstawowa wersja raportu, którą można otrzymać raz na 6 miesięcy jest całkowicie bezpłatna.

Jakie czynniki obniżają wiarygodność kredytową?

Tak jak już wspomnieliśmy, nie znamy szczegółowych zasad obliczania scoringu BIK. Tym niemniej, można jednak wskazać pewne czynniki, które zawsze skutkują obniżeniem oceny punktowej danej osoby. Najważniejszym takim czynnikiem są oczywiście zaległości w spłacie rat. BIK oprócz liczby dni zwłoki bierze pod uwagę również częstotliwość opóźnień oraz zaległą kwotę.

Na wiarygodność kredytową negatywnie wpłynie także zaciąganie wielu zobowiązań jednocześnie albo wnioskowanie o jeden kredyt lub jedną pożyczkę w wielu instytucjach finansowych. Taka sytuacja obniża scoring, ponieważ może ona świadczyć o problemach finansowych i/lub nieumiejętności zarządzania domowymi finansami.

Z punktu widzenia BIK-u, negatywnym czynnikiem jest także brak historii kredytowej. Z takim problemem często muszą mierzyć się osoby w młodym wieku. Na całe szczęście, brak wcześniejszych zobowiązań nie przekreśla szans np. na kredytowanie mieszkania o ile wnioskodawca posiada dobrą sytuację finansową.

Warto również zdawać sobie sprawę, że częste oraz intensywne korzystanie z limitów kredytowych (np. na karcie kredytowej lub w rachunku) obniża ocenę punktową danej osoby. Limity nie będą stanowiły problemu przy ocenie punktowej jeśli dana osoba używa ich w sposób umiarkowany. Warto jednak pamiętać, że każde niespłacone zobowiązanie (w tym również związane z aktywnym limitem) obniża zdolność kredytową szacowaną przez bank lub SKOK.

Niski scoring BIK a szanse na pożyczkę

Jeszcze stosunkowo niedawno tylko najwięksi gracze na pożyczkowym rynku korzystali z usług Biura Informacji Kredytowej. Obecnie sytuacja wygląda inaczej – między innymi dlatego, że BIK ma atrakcyjniejszą ofertę współpracy dla pożyczkodawców. Co ważne, przewiduje ona dwustronną wymianę danych. Biuro Informacji Kredytowej przekaże informacje o danej osobie w momencie wnioskowania przez nią o pożyczkę. W zamian BIK oczekuje regularnego przesyłania danych na temat spłaty długu.

Warto zdawać sobie sprawę, że współpraca pożyczkodawców z BIK-iem nie oznacza automatycznego odrzucania wniosków od osób, które mają gorszą historię kredytową. Firmy pożyczkowe po prostu nie mogą sobie pozwolić na taki krok. Nie jest bowiem tajemnicą, że osoby o najlepszym scoringu bardzo często wybierają ofertę banków. Właśnie dlatego nie trzeba obawiać się złożenia wniosku o pożyczkę pozabankową nawet jeśli mamy średni albo nawet słaby scoring BIK-u. Duże szanse na pozabankowe wsparcie mają również osoby nie posiadające historii spłaty długów w Biurze Informacji Kredytowej i jednocześnie nie wpisane do baz nierzetelnych dłużników (takich jak np. BIG InfoMonitor lub ERIF BIG).

Sposoby na poprawę oceny punktowej w scoringu BIK i zdolności kredytowej

Warto wiedzieć, że istnieją pewne sposoby na poprawę swojego scoringu BIK. Takie sprawdzone recepty podaje nawet samo Biuro Informacji Kredytowej. Eksperci BIK-u doradzają na przykład młodym osobom zamierzającym wziąć kredyt mieszkaniowy wcześniejsze zaciągnięcie niewielkiej pożyczki w celu zbudowania swojej wiarygodności finansowej. Do tego celu świetnie nadają się bezpłatne chwilówki o małej wartości (300 zł – 500 zł).

Kolejna dobra rada dotyczy dbałości o terminową spłatę istniejących zobowiązań. Warto złożyć dyspozycję automatycznego obciążania konta bankowego płatnością raty, bo w ten sposób unikniemy ewentualnych opóźnień, które mogą źle wpłynąć na nasz scoring. Zalecane jest również udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o spłacanym kredycie lub pożyczce. Bez takiej zgody, nasza historia kredytowa w BIK będzie ograniczała się tylko do aktualnych zobowiązań oraz wcześniejszych kredytów i pożyczek z opóźnieniami.

W praktyce spore znaczenie ma również mądre korzystanie z dostępnych limitów kredytowych. Wykorzystywanie ich do maksymalnego poziomu nie świadczy dobrze o sytuacji finansowej danej osoby i negatywnie wpływa na scoring BIK.

Podsumowanie

Dla lepszej wiarygodności finansowej, warto dbać o dobrą historię kredytową w BIK. Nie trzeba bać się pożyczki czy też kredytu. Warto jednak zaciągać tylko takie zobowiązania, które bez problemu będzie można spłacić. Posiadanie dobrej historii kredytowej jest wręcz niezbędne w przypadku wystąpienia o kredyt na mieszkanie z niskim wkładem.

Bank łatwiej udzieli kredytu osobie, o której wie, że swoje dotychczasowe zobowiązania regulowała w terminie, niż takiej która nie ma żadnej historii kredytowej.

Na rynku pozabankowym wciąż można znaleźć nieliczne marki pożyczkowe, które przy ocenie zdolności kredytowej klienta nie korzystają ze scoringu BIK. Pożyczek bez BIK udzielają następujące firmy:

PORÓWNAJ KREDYTY
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments