Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Ulga odsetkowa. Komu przysługuje?

Kupiłeś nowe mieszkanie albo wybudowałeś dom w latach 2002 – 2006 wspomagając się przy tym kredytem? Być może masz prawo rozliczyć ulgę odsetkową i dzięki temu obniżyć podatek. Sprawdź warunki, jakie trzeba spełnić.

Ulga odsetkowa jest tzw. prawem nabytym. Warunki na jakich podatnik jest uprawniony do rozliczenia ulgi odsetkowej zostały określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Kto może skorzystać z ulgi odsetkowej?

Uprawniony jest podatnik, który podpisał w okresie pomiędzy 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. umowę kredytową na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych. W praktyce oznacza to, że ulga dotyczy tylko jednej nowej inwestycji. W przypadku zakupu kilku mieszkań w wymienionym okresie, w ramach ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają odsetki pochodzące tylko z jednego kredytu.

Warunki kredytu uprawniającego do ulgi

Stronami umowy kredytowej mogli być: podatnik, który ubiega się o ulgę oraz bank lub Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (SKOK). Inwestycja objęta kredytem, która uprawnia do ulgi, mogła polegać na:

  • budowie budynku mieszkalnego,
  • wniesieniu wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
  • kupnie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstało samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Taka konstrukcja przepisów pozwala na korzystanie z uprawnienia tylko osobom, które kupiły mieszkanie na rynku pierwotnym lub wybudowały dom. Prawa do ulgi odsetkowej nie mają osoby, które kupiły mieszkanie lub dom na rynku wtórnym.

Wyłączeni są również podatnicy, którzy uzyskali już pomoc państwa w zakresie zakupu własnych czterech kątów w ramach ustawy z 8 września 2006 r. o wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Co obejmuje ulga odsetkowa?

Przepisy pozwalają na odliczenie odsetek od :

  • kredytu mieszkaniowego,
  • kredytu zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
  • każdego innego kredytu zaciągniętego na spłatę kredytów wymienionych wyżej.

Ulga podatkowa nie obejmuje odsetek zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu lub w jakiejkolwiek innej postaci zwróconych podatnikowi.

Trzeba pamiętać, że w ramach ulgi można odliczyć odsetki tylko od kredytu na mieszkanie lub dom. Wysokość kredytu musi zostać pomniejszona o część przeznaczoną na sfinansowanie zakupu gruntu pod nieruchomość, garażu czy miejsca parkingowego.

Zgodnie z ustawą w ramach ulgi odsetkowej można odliczyć odsetki od tej części kredytu, która odpowiada wartości 70 m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Realizacja uprawnienia jest również ograniczona terminem spłaty zadłużenia określonym w umowie kredytowej, nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Jak rozliczyć ulgę odsetkową ?

Ulga odsetkowa pozwala odliczyć zapłacone odsetki od kredytu od podstawy wymiaru podatku. Odliczenia należy dokonać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-28 lub PIT-37 załączając PIT-D.

  • Do zeznania podatkowego, w którym podatnik po raz pierwszy dokonuje rozliczenia należy dołączyć oświadczenie PIT-2K. Zawiera ono nie tylko dane identyfikacyjne osoby uprawnionej, ale też inne informacje pozwalające organom podatkowym zweryfikować czy ulga faktycznie przysługuje.
  • W kolejnych latach wystarczy złożyć tylko załącznik  PIT-D.

Podsumowanie

Przepisy podatkowe w zakresie rozliczenia ulgi odsetkowej wydają się być dość skomplikowane. Warto jednak skorzystać z uprawnienia i uzyskać dodatkowe oszczędności. Trzeba tylko pamiętać, że dokumenty potwierdzające poniesione wydatki oraz zaświadczenie wystawione przez bank lub SKOK z którego wynika wysokość odsetek i termin ich zapłaty, należy przechowywać dla celów dowodowych przez 5 lat od końca roku w którym złożono zeznanie podatkowe.

 

PORÓWNAJ KREDYTY
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments