Ranking lokat bankowych - Styczeń 2019

Prezentujemy ranking najlepszych lokat dla kwoty 10 000 zł na podstawie rankingu stworzonego przez Rankomat. Zestawienie uwzględnia lokaty o różnych okresach – od jednego do dwunastu miesięcy. Dzięki temu z łatwością sprawdzicie czy dłuższy termin lokaty to gwarancja najwyższego zysku.

 

Mając na uwadze informacje napływające z rynku, trudno spodziewać się podwyżek stóp procentowych w 2018 i 2019 roku, a co za tym, idzie wzrostu oprocentowania lokat w związku z zacieśnieniem polityki pieniężnej. Nie oznacza to jednak, że banki odpuszczą walkę o uwagę i portfele klientów na polu tradycyjnych depozytów terminowych. Są ku temu co najmniej dwa powody.

Po pierwsze, nie pozwala na to otoczenie konkurencyjne, dzięki czemu na rynku cyklicznie pojawiają się oferty promocyjne gwarantujące ponadprzeciętne oprocentowanie. Po drugie, banki muszą liczyć się z potencjalnym odpływem kapitału w kierunku oferujących wyższą stopę zwrotu obligacji skarbowych czy funduszy inwestycyjnych. Aby sięgnąć po najwyższe odsetki korzystając z tradycyjnych lokat, należy bardzo dobrze przyjrzeć się warunkom i parametrom poszczególnych depozytów.

Najlepsze lokaty terminowe – założenia rankingu

Z myślą o osobach oczekujących zwartej informacji oraz czytelnego komentarza, prześwietliliśmy po trzy najbardziej dochodowe lokaty o różnym okresie zapadalności – od jednomiesięcznych do rocznych. Stopa procentowa komunikowana jest zawsze w skali roku, a kwota zysku każdorazowo obliczana jest dla wsadu w wysokości 10 000 zł. Wynik szacujemy w oparciu o rok kalendarzowy liczący 365 dni. W zestawieniu znajdują się zarówno propozycje związane z założeniem samej lokaty, jak i te wymagające spełniania dodatkowych warunków.

 

Najlepsze lokaty jednomiesięczne

Pierwsze miejsce wśród depozytów jednomiesięcznych należy do Lokaty NR 1 oferowanej przez Idea Bank. Produkt charakteryzuje oprocentowanie stałe na poziomie 3,40% w skali roku, co gwarantuje zysk netto w dniu zapadalności lokaty na poziomie 22,64 zł. Na uwagę zasługuje dopuszczalna kwota wsadu mieszcząca się w przedziale od 500 zł do 1 000 000 zł oraz brak konieczności zakładania konta osobistego. Depozyt skierowany jest do zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku. Lokatę założyć można przez system bankowości internetowej lub przez aplikację mobilną.

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
3 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Na drugim miejscu rankingu uplasowała się Lokata Desire oferowana przez Lion’s Bank. Propozycja zachęca oprocentowaniem stałym sięgającym 2,70% w skali roku, co przekłada się na zysk netto w wysokości 17,98 zł. Akceptowalna kwota wsadu mieści się w przedziale 10 000 zł – 1 000 000 zł. Wysoki próg wejścia wynika z faktu, że oferta Lion’s Banku skierowana jest do klientów zamożnych. Skorzystanie z lokaty wymaga założenia konta osobistego, które po spełnieniu określonych warunków może być bezpłatne. Depozyt adresowany jest do nowych i obecnych klientów banku.

Zakres kwoty
10 000 - 1 000 000
Procent
2,70 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Stawkę zamyka debiutant w naszym rankingu – EnveloLokata Mobilna, która oferowana jest przez EnveloBank. Produkt charakteryzuje oprocentowanie stałe wynoszące 1,50% w skali roku, co gwarantuje zysk netto w dniu zapadalności lokaty na poziomie 9,99 zł. Minimalna kwota lokaty to 500 zł. Maksymalny limit wsadu nie został ustalony. Depozyt skierowany jest do nowych i obecnych klientów banku. Jak nazwa wskazuje, lokatę można założyć wyłącznie przez aplikację mobilną EnveloBanku.

Zakres kwoty
od 500
Procent
1,50 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,40 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
od 10 000
Procent
1,30 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,30 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,10 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Najlepsze lokaty dwumiesięczne

Na pierwszym miejscu depozytów dwumiesięcznych znalazła się Lokata Mobilna oferowana przez Getin Bank. Depozyt zachęca oprocentowaniem stałym w wysokości 4,00% w skali roku, co gwarantuje 53,26 zł zysku „na rękę”. Dopuszczalna kwota wsadu mieści się w przedziale 500 zł – 10 000 zł. Lokatę założyć można tylko raz, wykorzystując w tym celu system bankowości mobilnej.

Depozyt wymaga otwarcia konta osobistego – wystarczy jednak tylko jedna płatność kartą miesięcznie, aby cieszyć się darmowym prowadzeniem rachunku i bezkosztowymi wypłatami ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Zakres kwoty
500 - 20 000
Procent
4 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

Drugie miejsce należy do Lokaty Tradycyjnej, która znajduje się w ofercie Noble Banku. Depozyt charakteryzuje oprocentowanie stałe wynoszące 2,70% w skali roku. Proponowana stawka przekłada się na zysk netto w wysokości 35,95 zł. Minimalna kwota wsadu to 500 zł. Z lokaty skorzystać mogą nowi i dotychczasowi klienci bankowości osobistej, private banking oraz osoby korzystające z bankowości internetowej. Ostatnia grupa może założyć depozyt bez konieczności otwierania konta osobistego.

Zakres kwoty
od 500
Procent
2,70 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

Trzecie miejsce przypadło Lokacie Miracle oferowanej przez Lion’s Bank. Niestety należy się tu przygotować na drastyczny spadek oprocentowania, które wynosi zaledwie 1,35% w skali roku. Przekłada się to na zysk netto w wysokości 17,98 zł. Dopuszczalna kwota wsadu zaczyna się od 10 000 zł. Bank nie zdefiniował górnego limitu lokaty. Wysoki próg wejścia wynika z faktu, że oferta Lion’s Banku skierowana jest do klientów zamożnych.

Skorzystanie z lokaty wymaga założenia lub posiadania konta osobistego, które po spełnieniu określonych warunków może być bezpłatne. Depozyt adresowany jest do nowych i obecnych klientów banku.

Zakres kwoty
od 10 000
Procent
1,35 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,30 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,10 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,20 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Najlepsze lokaty trzymiesięczne

W obszarze lokat o trzymiesięcznym terminie zapadalności, na pierwszym miejscu znalazła się Lokata na start Plus Banku. Propozycja adresowana jest do klientów posiadających Konto Plus, które założone zostało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z oferty nie skorzystają osoby, które posiadały wcześniej jakiekolwiek lokaty Plus Banku. Depozyt ma charakter progresywny. Jego oprocentowanie rośnie w każdym kolejnym miesiącu, dając średnią stopę zwrotu na poziomie 4,00% w skali roku.

Odsetki wypłacane są po każdym miesiącu trwania lokaty i mogą być przekazywane na rachunek bankowy lub dopisywane do kwoty lokaty. W pierwszym wariancie zysk netto wynosi 79,89 zł. W przypadku wykorzystania mechanizmu miesięcznej kapitalizacji odsetek dochód z lokaty wzrasta do 80,09 zł. Dopuszczalna kwota lokaty mieści się w przedziale 1 000 zł – 10 000 zł.

Zakres kwoty
1 000 - 10 000
Procent
4 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Tuż za liderem znalazła się Lokata Witaj oferowana przez Nest Bank (instytucja powstała w wyniku połączenia Banku Smart i FM Banku). Propozycja lokaty skierowana jest wyłącznie do nowych klientów. Z depozytu skorzystać można w przeciągu trzydziestu dni od założenia konta osobistego. Bez obaw – otwarcie i prowadzenie rachunku w Nest Banku jest bezwarunkowo bezpłatne.

Oprocentowanie lokaty wynosi równe 4,00% w skali roku. Odsetki wypłacane są jednorazowo w dniu zapadalności lokaty, a zysk netto z depozytu wynosi 79,89 zł. Na rachunek lokaty wpłacić można od 1000 zł do 10 000 zł.

nowy
klient
Zakres kwoty
1 000 - 10 000
Procent
4 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Trzecie miejsce podium zajęły równolegle dwie oferty Idea Banku – Lokata HIT i Lokata HIT Plus. Oba depozyty charakteryzują się oprocentowaniem stałym wynoszącym 3,90% w skali roku zapewniającym zysk netto w wysokości 77,89 zł. Zerwanie lokat przed czasem nie skutkuje utratą wszsytkich zgromadzonych odsetek. Depozyty oferują także taki sam zakres dopuszczalnego wsadu mieszczący się w przedziale 500 zł – 1 000 000 zł.

Lokata HIT adresowana jest wyłącznie do nowych klientów i nie wymaga zakładania konta osobistego. Wersja z plusem skierowana jest dodatkowo do obecnych klientów, jednak aby skorzystać z oferty konieczne jest założenie rachunku w Idea Banku.

nowy
klient
Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
3,60 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
3,60 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
3,40 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

nowy
klient
Zakres kwoty
1 000 - 20 000
Procent
3,50 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

nowy
klient
Zakres kwoty
500 - 10 000
Procent
3,50 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Najlepsze lokaty sześciomiesięczne

W obszarze depozytów sześciomiesięcznych pierwsze miejsce zgarnął Nest Bank z Lokatą Witaj. Z oferty skorzystać można w ciągu 30 dni od założenia rachunku osobistego. Promocyjne oprocentowanie dostępne jest dla osób, które w okresie do 60 dni od założenia lokaty zapewnią wpływy na Nest Konto w kwocie min. 1 000 zł tytułem wynagrodzenia, emerytury, renty lub świadczenia Rodzina 500+.

Oprocentowanie sięgające 4,00% w skali roku zapewni posiadaczowi depozytu 159,78 zł zysku „na rękę”. Odsetki wypłacane są jednorazowo w dniu zapadalności lokaty. Niestety, maksymalna kwota wsadu to tylko 10 000 zł.

nowy
klient
Zakres kwoty
1 000 - 10 000
Procent
4 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

Drugie miejsce zajęła Lokata NR 1 w wariancie sześciomiesięcznym. Produkt oferowany przez Idea Bank charakteryzuje oprocentowanie stałe wynoszące 3,40% w skali roku, co zapewnia zysk netto w dniu zapadalności lokaty na poziomie 135,81 zł. Na uwagę zasługuje dopuszczalna kwota wsadu mieszcząca się w przedziale od 500 zł do 1 000 000 zł oraz brak konieczności zakładania konta osobistego.

Depozyt skierowany jest do zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku. Lokatę założyć można przez system bankowości internetowej lub przez aplikację mobilną.

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
3,40 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

Stawkę depozytów sześciomiesięcznych zamyka Lokata Desire oferowana przez Lion’s Bank. Propozycja zachęca oprocentowaniem stałym sięgającym 3,00% w skali roku, co przekłada się na zysk netto w wysokości 119,84 zł. Akceptowalna kwota wsadu mieści się w przedziale 10 000 zł – 1 000 000 zł. Wysoki próg wejścia wynika z faktu, że oferta Lion’s Banku skierowana jest do klientów zamożnych.

Skorzystanie z lokaty wymaga założenia konta osobistego, które po spełnieniu określonych warunków może być bezpłatne. Depozyt adresowany jest do nowych i obecnych klientów banku. Lokatę uruchomić można online, telefonicznie lub bezpośrednio w oddziale banku.

Zakres kwoty
10 000 - 1 000 000
Procent
3 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,55 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,50 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,30 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
5 000 - 50 000
Procent
2,65 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Najlepsze lokaty roczne

Pierwsze miejsce podium w kategorii depozytów rocznych należy do Lokaty NR1, która urozmaica bogatą ofertę Idea Banku. Propozycja skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku. Oprocentowanie depozytu wynosi 3,10% w skali roku, co zapewnia zysk „na rękę” w wysokości 251,10 zł.

Skorzystanie z lokaty nie wymaga posiadania konta osobistego. Akceptowalna kwota wsadu mieści się w przedziale od 500 zł do 1 000 000 zł. Depozyt założyć można przez bankowość elektroniczną lub przez aplikację mobilną.

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
3,10 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Drugie miejsce należy do propozycji estońskiego Inbanku. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych klientów tej instytucji. Lokata zachęca oprocentowaniem stałym na poziomie 2,85% w skali roku. Gwarantuje to zysk netto w dniu jej zapadalności w wysokości 230,85 zł. Dopuszczalna kwota wsadu mieści się w przedziale 500 zł – 50 000 zł, przy czym maksymalna łączna wartość lokat od jednego klienta to 200 000 zł.

Depozyt uruchomić można tylko online. Niewymagane jest zakładanie konta osobistego, gdyż Inbank takowych nie prowadzi. Warto zaznaczyć, że bezpieczeństwo zdeponowanych na lokatach środków gwarantuje estoński odpowiednik BFG – Tagatisfond.

Zakres kwoty
5 000 - 50 000
Procent
2,85 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Zestawienie najlepszych depozytów rocznych zamyka Nest Lokata Lojalna zachęcająca stawką równą 2,85% w skali roku. Depozyt gwarantuje zysk netto w wysokości 230,85 zł. Atrakcyjne oprocentowanie dostępne jest wyłącznie dla klientów lojalnych, czyli osób które zapewnią wpływy na Nest Konto w kwocie min. 1 000 zł tytułem wynagrodzenia, emerytury, renty lub świadczenia Rodzina 500+.

Wymagana jest również akceptacja i podtrzymanie zgód marketingowych w okresie trwania lokaty. Maksymalna kwota lokaty wynosi aż 2 000 000 zł. Skorzystanie z depozytu wymaga założenia konta osobistego – prowadzone jest ono bezpłatnie, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków.

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,65 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,60 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,40 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,50 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,50 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Naszym zdaniem

W ostatnich miesiącach banki zainicjowały proces upraszczania oferty depozytowej. Niestety pociągnęło to za sobą widoczne obniżenie oprocentowania niektórych lokat. Na ten moment jednak większość z przedstawionych ofert, po uwzględnieniu bieżącej inflacji oraz podatku Belki, pozwala osiągać rzeczywiste zyski. Osoby planujące pomnażać oszczędności na lokatach bankowych, którym zależy na szerszej analizie rynku, zapraszamy do skorzystania z naszej porównywarki lokat bankowych.

 

Czytaj też: Ranking kredytów gotówkowych

Czytaj też: Ranking kredytów hipotecznych