Ranking lokat bankowych - Wrzesień 2018

Prezentujemy ranking najlepszych lokat dla kwoty 10 000 zł na podstawie rankingu stworzonego przez Rankomat. Zestawienie uwzględnia lokaty o różnych okresach – od jednego do dwunastu miesięcy. Dzięki temu z łatwością sprawdzicie czy dłuższy termin lokaty to gwarancja najwyższego zysku.

 

Mając na uwadze informacje napływające z rynku, trudno spodziewać się podwyżek stóp procentowych w 2018 i 2019 roku, a co za tym, idzie wzrostu oprocentowania lokat w związku z zacieśnieniem polityki pieniężnej. Nie oznacza to jednak, że banki odpuszczą walkę o uwagę i portfele klientów na polu tradycyjnych depozytów terminowych. Są ku temu co najmniej dwa powody.

Po pierwsze, nie pozwala na to otoczenie konkurencyjne, dzięki czemu na rynku cyklicznie pojawiają się oferty promocyjne gwarantujące ponadprzeciętne oprocentowanie. Po drugie, banki muszą liczyć się z potencjalnym odpływem kapitału w kierunku oferujących wyższą stopę zwrotu obligacji skarbowych czy funduszy inwestycyjnych. Aby sięgnąć po najwyższe odsetki korzystając z tradycyjnych lokat, należy bardzo dobrze przyjrzeć się warunkom i parametrom poszczególnych depozytów.

Najlepsze lokaty terminowe – założenia rankingu

Z myślą o osobach oczekujących zwartej informacji oraz czytelnego komentarza, prześwietliliśmy po trzy najbardziej dochodowe lokaty o różnym okresie zapadalności – od jednomiesięcznych do rocznych. Stopa procentowa komunikowana jest zawsze w skali roku, a kwota zysku każdorazowo obliczana jest dla wsadu w wysokości 10 000 zł. Wynik szacujemy w oparciu o rok kalendarzowy liczący 365 dni. W zestawieniu znajdują się zarówno propozycje związane z założeniem samej lokaty, jak i te wymagające spełniania dodatkowych warunków.

 

Najlepsze lokaty jednomiesięczne

Na pierwszym miejscu depozytów jednomiesięcznych znalazła się Lokata Na Nowe Środki, pochodząca z oferty Idea Banku. Produkt charakteryzuje oprocentowanie stałe wynoszące 2,80% w skali roku, co gwarantuje zysk netto w dniu zapadalności lokaty na poziomie 18,64 zł. Promocyjną stawką objęte są środki stanowiące nadwyżkę nad saldem lokat i rachunków oszczędnościowych na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek lokaty.

Na uwagę zasługuje dopuszczalna kwota wsadu mieszcząca się w przedziale 500 zł – 1 000 000 zł oraz brak konieczności zakładania konta osobistego. Depozyt skierowany jest do zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku.

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,80 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Na drugim miejscu rankingu uplasowała się Lokata Desire oferowana przez Lion’s Bank. Propozycja zachęca oprocentowaniem stałym sięgającym 2,80% w skali roku, co przekłada się na zysk netto w wysokości 18,64 zł. Akceptowalna kwota wsadu mieści się w przedziale 10 000 zł – 1 000 000 zł. Wysoki próg wejścia wynika z faktu, że oferta Lion’s Banku skierowana jest do klientów zamożnych. Skorzystanie z lokaty wymaga założenia konta osobistego, które po spełnieniu określonych warunków może być bezpłatne. Depozyt adresowany jest do nowych i obecnych klientów banku.

Zakres kwoty
10 000 - 1 000 000
Procent
2,80 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Stawkę depozytów jednomiesięcznych zamyka Lokata NR 1, którą znajdziecie w ofercie Idea Banku. Niestety oprocentowanie jest wyraźnie niższe i wynosi 2,20% w skali roku. Zapewnia to zysk netto w dniu zapadalności w wysokości 14,65 zł. Dopuszczalna kwota wsadu, podobnie jak u poprzedników, mieści się w przedziale 500 zł – 1 000 000 zł. Depozyt adresowany jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku. Skorzystanie z Lokaty NR 1 nie wymaga zakładania konta osobistego. Depozyt można uruchomić online lub przez aplikację mobilną.

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,20 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
od 500
Procent
1,50 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,40 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,30 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,10 %
Okres
1 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Najlepsze lokaty dwumiesięczne

Na pierwszym miejscu depozytów dwumiesięcznych znalazła się Lokata Mobilna pochodząca ze stajni Getin Banku. Depozyt zachęca oprocentowaniem stałym w wysokości 3,00% w skali roku, co w dniu zapadalności daje zysk netto równy 39,95 zł. Dopuszczalna kwota wsadu mieści się w przedziale 500 zł – 10 000 zł. Lokatę założyć można tylko raz, wykorzystując w tym celu system bankowości mobilnej. Depozyt wymaga założenia konta osobistego. Wystarczy jednak tylko jedna płatność kartą miesięcznie, aby cieszyć się darmowym prowadzeniem rachunku i bezkosztowymi wypłatami ze wszystkich bankomatów w Polsce.

Zakres kwoty
500 - 10 000
Procent
3 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

Na drugim miejscu znalazła Lokata Na Nowe Środki, którą znajdziecie w ofercie Idea Banku. Depozyt charakteryzuje oprocentowanie stałe wynoszące 3,00% w skali roku. Proponowana stawka przekłada się na zysk netto w wysokości 39,95 zł. Depozyt adresowany jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku. Skorzystanie z Lokaty Na Nowe Środki nie wymaga założenia konta osobistego.

Promocyjną stawką objęte są środki stanowiące nadwyżkę nad saldem lokat i rachunków oszczędnościowych na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek lokaty. Depozyt można uruchomić online lub przez aplikację mobilną.

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
3 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

Trzecie miejsce podium przypadło Lokacie Miracle oferowanej przez Lion’s Bank. Niestety należy nastawić się tu na drastyczny spadek oprocentowania, które ustalono na poziomie 1,35% w skali roku. Przekłada się na zysk netto w wysokości 17,98 zł. Dopuszczalna kwota wsadu startuje od 10 000 zł. Bank nie zdefiniował górnego limitu lokaty. Wysoki próg wejścia wynika z faktu, że oferta Lion’s Banku skierowana jest do klientów zamożnych. Założenie lokaty wymaga założenia lub posiadania konta osobistego, które po spełnieniu określonych warunków może być bezpłatne. Depozyt adresowany jest do nowych i obecnych klientów banku.

Zakres kwoty
od 10 000
Procent
1,35 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,30 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,10 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
od 3 000
Procent
1,20 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,30 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
1,10 %
Okres
2 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Najlepsze lokaty trzymiesięczne

W obszarze lokat o trzymiesięcznym terminie zapadalności, na pierwszym miejscu znalazła się Lokata na start Plus Banku. Propozycja adresowana jest do klientów posiadających Konto Plus, które założone zostało w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Z oferty nie skorzystają osoby, które posiadały wcześniej jakiekolwiek lokaty Plus Banku. Depozyt ma charakter progresywny. Jego oprocentowanie rośnie w każdym kolejnym miesiącu, dając średnią stopę zwrotu na poziomie 4,00% w skali roku.

Odsetki wypłacane są po każdym miesiącu trwania lokaty i mogą być przekazywane na rachunek bankowy lub dopisywane do kwoty lokaty. W pierwszym wariancie zysk netto wynosi 79,89 zł. W przypadku wykorzystania mechanizmu miesięcznej kapitalizacji odsetek dochód z lokaty wzrasta do 80,09 zł. Dopuszczalna kwota lokaty mieści się w przedziale 1 000 zł – 10 000 zł.

Zakres kwoty
1 000 - 10 000
Procent
4 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Tuż za liderem znalazła się Lokata Witaj oferowana przez Nest Bank (instytucja powstała w wyniku połączenia Banku Smart i FM Banku). Propozycja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów. Z depozytu skorzystać można w przeciągu trzydziestu dni od założenia konta osobistego. Bez obaw – otwarcie i prowadzenie rachunku w Nest Banku jest bezwarunkowo bezpłatne. Oprocentowanie lokaty wynosi równe 4,00% w skali roku. Odsetki wypłacane są jednorazowo w dniu zapadalności lokaty, a zysk netto z depozytu wynosi 79,89 zł. Na rachunek lokaty wpłacić można od 1000 zł do 10 000 zł.

nowy
klient
Zakres kwoty
1 000 - 10 000
Procent
4 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Trzecie miejsce należy do Lokaty Happy, która po zmianach w ofercie Idea Banku dostępna jest wyłącznie w wariancie trzymiesięcznym. Depozyt charakteryzuje oprocentowanie stałe na poziomie 4,00% w skali roku, co gwarantuje zysk netto w dniu zapadalności lokaty na poziomie 79,89 zł. Dopuszczalna kwota wsadu mieści się w przedziale 500 zł – 20 000 zł. Bank nie wymaga zakładania konta osobistego ani korzystania z innych produktów. Depozyt skierowany jest wyłącznie do nowych klientów Idea Banku.

nowy
klient
Zakres kwoty
500 - 20 000
Procent
4 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

Pozostałe lokaty:

nowy
klient
Zakres kwoty
500 - 20 000
Procent
4 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾
nowy
klient
Zakres kwoty
20 000,01 - 100 000
Procent
3 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

nowy
klient
Zakres kwoty
1 000 - 20 000
Procent
3,50 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

nowy
klient
Zakres kwoty
500 - 10 000
Procent
3,50 %
Okres
3 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Najlepsze lokaty sześciomiesięczne

W ujęciu półrocznym pierwsze miejsce należy do Lokaty Witaj, oferowanej przez Nest Bank. Z oferty skorzystać można w ciągu 30 dni od założenia rachunku osobistego. Promocyjne oprocentowanie dostępne jest dla osób, które w okresie do 60 dni od założenia lokaty zapewnią wpływy na Nest Konto w kwocie min. 2 500 zł tytułem wynagrodzenia, emerytury, renty lub świadczenia Rodzina 500+. Oprocentowanie sięgające 4,00% w skali roku zapewni posiadaczowi depozytu 159,78 zł zysku „na rękę”. Odsetki wypłacane są jednorazowo w dniu zapadalności lokaty. Niestety, maksymalna kwota wsadu to tylko 10 000 zł.

nowy
klient
Zakres kwoty
1 000 - 10 000
Procent
4 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

Drugie miejsce należy do Lokaty Na Nowe Środki znajdującej się w ofercie Idea Banku. Depozyt zachęcać ma oprocentowaniem stałym na poziomie 2,70% w skali roku, które zapewnia zysk netto, w dniu zapadalności lokaty, na poziomie 107,85 zł. Promocyjną stawką objęte są środki stanowiące nadwyżkę nad saldem lokat i rachunków oszczędnościowych na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek lokaty. Dopuszczalna kwota wsadu mieści się w przedziale 500 zł – 1 000 000 zł. Założenie lokaty nie wymaga posiadania konta osobistego.

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,70 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

Stawkę depozytów zamyka Lokata Desire od Lion’s Banku. Tym razem w opcji sześciomiesięcznej. Depozyt oferuje oprocentowanie stałe na poziomie 2,70% w skali roku. Stawka ta zapewnia zysk netto w kwocie 107,85 zł. Oprocentowanie dostępne jest dla środków, stanowiących nadwyżkę nad saldem rachunków i produktów oszczędnościowych w Lion’s Banku i Idea Banku na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty Desire.

Dopuszczalna kwota wsadu mieści się w przedziale od 10 000 zł – 1 000 000 zł. Podobnie jak w wariancie jednomiesięcznym, skorzystanie z lokaty wymaga założenia konta osobistego, którego prowadzenie może być darmowe po spełnieniu określonych warunków.

Zakres kwoty
10 000 - 1 000 000
Procent
2,70 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
3 000 - 18 000
Procent
2,50 %
Okres
180 dni
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
5 000 - 50 000
Procent
2,40 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,40 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,20 %
Okres
6 mies.
Pokaż więcej ▾

 

Najlepsze lokaty roczne

Pierwsze miejsce podium w kategorii depozytów rocznych należy do Lokaty NR1, którą znajdziecie w ofercie Idea Banku. Propozycja skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych klientów banku. Oprocentowanie depozytu wynosi 2,60% w skali roku, co zapewnia zysk „na rękę” w wysokości 210,60 zł. Skorzystanie z lokaty nie wymaga posiadania konta osobistego. Akceptowalna kwota lokaty mieści się w przedziale od 500 zł do 1 000 000 zł. Depozyt założyć można przez bankowość elektroniczną lub przez aplikację mobilną.

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,60 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Na drugim miejscu znalazły się dwa depozyty Nest Banku. Pierwszy to Nest Lokata Lojalna, zachęcająca stawką rzędu 2,60% w skali roku, która gwarantuje zysk netto w wysokości 210,60 zł. Atrakcyjne oprocentowanie dostępne jest wyłącznie dla klientów lojalnych, czyli osób które zapewnią wpływy na Nest Konto w kwocie min. 2 500 zł tytułem wynagrodzenia, emerytury, renty lub świadczenia Rodzina 500+. Wymagana jest również akceptacja i podtrzymanie zgód marketingowych w okresie trwania lokaty. Maksymalna kwota lokaty wynosi aż 2 000 000 zł.

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,60 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Alternatywą dla Lokaty Lojalnej może być Lokata Nowe Środki. Jej oprocentowanie oraz maksymalna kwota wsadu są identyczne jak w przypadku poprzedniczki. Różnica polega na tym, że promocyjną stawką objęte zostaną wyłącznie nowe środki, czyli takie, które stanowią nadwyżkę nad środkami pieniężnymi w Nest Banku na dzień bazowy. Ten aktualnie przypada na 31 maja 2018 roku. Oczywiście deponent nie musi spełniać już warunku wpływów na rachunek.

W przypadku niespełnienia kryterium „nowych środków” oprocentowanie lokaty spada do poziomu 1,20% w skali roku. Skorzystanie z oferty wymaga założenia bezwarunkowo darmowego konta osobistego. Osoby, które nie chcą otwierać rachunku również mogą uruchomić Nest Lokatę Nowe Środki, jednak jej oprocentowanie wynosić będzie 2,40% w skali roku.

Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,60 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
1 000 - 2 000 000
Procent
2,40 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Stawkę najlepszych depozytów rocznych zamyka propozycja estońskiego Inbanku. Oferta skierowana jest do nowych i obecnych klientów banku. Lokata zachęca oprocentowaniem stałym na poziomie 2,60% w skali roku. Gwarantuje to zysk netto w dniu jej zapadalności w wysokości 210,60 zł. Dopuszczalna kwota wsadu mieści się w przedziale 500 zł – 50 000 zł, przy czym maksymalna łączna wartość lokat od jednego klienta to 200 000 zł. Warto zaznaczyć, że bezpieczeństwo zdeponowanych środków gwarantuje estoński odpowiednik BFG – Tagatisfond.

Zakres kwoty
5 000 - 50 000
Procent
2,60 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Pozostałe lokaty:

Zakres kwoty
500 - 1 000 000
Procent
2,60 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾

Zakres kwoty
od 1 000
Procent
2,25 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾
Zakres kwoty
od 1 000
Procent
1,75 %
Okres
12 mies.
Pokaż więcej ▾


Naszym zdaniem

W ostatnich miesiącach banki uruchomiły proces upraszczania oferty depozytowej. Największe zmiany wprowadzone zostały w Idea Banku oraz siostrzanym Lion’s Banku. Niestety uproszczenie oferty pociągnęło za sobą widoczne obniżenie oprocentowania niektórych depozytów np. Lokata Na Nowe Środki w wariancie 6 miesięcznym, do niedawna zachęcająca stawką 3,10%, oferuje aktualnie 2,70% w skali roku.

Dobrym przykładem jest także Lokata Happy, która była prawdziwym „game changerem” w obszarze depozytów jedno-, dwu- i trzymiesięcznych. Aktualnie jest ona oferowana wyłącznie w wariancie kwartalnym. Z rynku zniknął także wielomiesięczny lider w segmencie depozytów jednomiesięcznych – Lokata LOGujesz-LOKujesz od Eurobanku oprocentowana na 3,50% w skali roku. Jej miejsce zajęła Lokata Na Nowe Środki od Idea Banku ze stawką niższą o 0,70%.

Jedynie część z przedstawionych depozytów, po uwzględnieniu bieżącej inflacji oraz podatku Belki, w dalszym ciągu pozwala osiągać rzeczywiste zyski. Niestety zarabianie na lokatach często związane jest to z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków oraz gotowością na migracje do innych banków. Osoby planujące pomnażać oszczędności na lokatach bankowych, którym zależy na szerszej analizie rynku, zapraszamy do skorzystania z naszej porównywarki lokat bankowych.

 

Czytaj też: Ranking kredytów gotówkowych

Czytaj też: Ranking kredytów hipotecznych