Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Czy można sprawdzić kto jest właścicielem działki?

Czasami chcesz kupić działkę, innym razem po prostu porozumieć się z jej właścicielem. W obu przypadkach musisz wiedzieć do kogo ona należy. Dlatego sprawdzamy jak można sprawdzić kto jest właścicielem danej działki.

Mimo ułatwień w zakresie zakładania ksiąg wieczystych i przepisów wymuszających na deweloperach zakładanie ich dla nowych nieruchomości, wciąż wiele działek nie ma założonej księgi. Sprawę utrudniają dodatkowo przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Czy można sprawdzić kto jest właścicielem działki?

W większości przypadków możliwe jest sprawdzenie do kogo należy dana działka lub inna nieruchomość. Jest to bardzo proste, gdy ma ona założoną księgę wieczystą (a Ty znasz jej numer), nieco bardziej skomplikowane, gdy trzeba sięgnąć do zasobów gminy i rejestru gruntów. Wyjątkowo bywa utrudnione jeśli własność działki jest sporna, nieustalona lub toczy się o nią postępowanie przed sądem.

Teoretycznie państwo powinno udostępnić dane na temat własności gruntów każdej osobie, która wykaże, że ma w tym interes prawny. Jest to bardzo szeroko pojęte i może oznaczać, że pytający:

 • Chce kupić lub wydzierżawić daną nieruchomość (i udowodni to),
 • Jest sąsiadem i potrzebuje ustalić sprawę sąsiedzką,
 • Planuje kupić sąsiadującą nieruchomość,
 • Działka w jakiś sposób zagraża okolicy (np. są na niej składowane toksyczne odpady),
 • Próbuje ustalić sprawy spadkowe.

Faktycznie lista nie jest zamknięta i mając inny interes w uzyskaniu informacji, można wystąpić do sądu/gminy o podanie informacji o właścicielu działki.

W większości wypadków można sprawdzić kto jest właścicielem nieruchomości, płacąc za tę informację i wysyłając odpowiedni wniosek do sądu lub gminy. Zdarzają się jednak działki, które nie pasują do tego schematu ze względu na sporną własność. Postępowanie cywilne (spadkowe, o ustalenie własności, rozwodowe) potrafi trwać w Polsce kilka lat, podczas których praktycznie nie można ani kupić nieruchomości, ani wymóc na jej właścicielach potrzebnych decyzji.

Dlatego gdy trafisz na nieruchomość bez założonej księgi wieczystej, poważnie zastanów się czy wiedza na temat jej właściciela jest Ci faktycznie potrzebna.

Jak i gdzie sprawdzić kto jest właścicielem działki?

Jeśli działka ma założoną księgę wieczystą, jej właściciela można ustalić na podstawie wpisu w księdze. Prowadzi ją Wydział Ksiąg Wieczystych lokalnego sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Do sądu można skierować pisemne zapytanie dotyczące właściciela działki, którą chce się sprawdzić. Dane właściciela nieruchomości zostają udostępnione, często wraz z kontaktem do niego co pozwala załatwić sprawę, która była przyczyną kontaktu.

Drugim miejscem gdzie powinna się znajdować informacja na temat właściciela działki jest oczywiście urząd gminy, w której położona jest nieruchomość. Wszystkie działki powinny znajdować się w Ewidencji gruntów i budynków, chociażby do celów podatkowych. Rzeczywistość może jednak odbiegać od teorii.

Wiele działek w Polsce ma sporną lub nieustaloną własność. Kolejne są współwłasnością wielu osób, np. krewnych, którzy nigdy nie podzielili spadku.

Czy można sprawdzić do kogo należy działka przez internet?

Można to zrobić znając numer księgi wieczystej. W takiej sytuacji należy wejść na stronę www.ekw.ms.gov.pl. Należy wpisać precyzyjny numer działki w wyszukiwarce i jeśli zrobi się to bezbłędnie, uzyska się informację na temat tego, kto i w jakiej części jest jej właścicielem.

W praktyce dla zdecydowanej większości użytkowników sposób ten jest niedostępny, ponieważ nie znają numeru księgi wieczystej, a uzyskanie go jest tak samo trudne, jak dotarcie do ostatecznej informacji o tym, kto jest właścicielem działki.

Sprawdzanie przez internet do kogo należy działka kończy się albo wybraniem płatnej bazy danych, albo napisaniem wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych lub urzędu gminy/miasta.

Numer ewidencyjny działki i jej przybliżone granice można znaleźć na portalu Geoportal.gov.pl, ale nie pomaga to w uzyskaniu informacji o właścicielu działki.

Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki na podstawie numeru księgi wieczystej?

Znając numer księgi wieczystej można skorzystać z w.w. strony Elektroniczne Księgi Wieczyste, lub wysłać zapytanie do sądu rejonowego. To najprostsza sytuacja, która niestety występuje stosunkowo rzadko.

Za wydanie przez sąd odpisu, trzeba będzie zapłacić:

 • 5 zł – odpis z księgi wieczystej jednego konkretnego działu księgi (Dział II zawiera dane właściciela),
 • 20 zł – wypis zwykły z księgi wieczystej, zawiera informacje ze wszystkich działów księgi, a więc także informacje o hipotece czy służebnościach,
 • 50 zł – odpis zupełny księgi wieczystej, a więc także historię prawną nieruchomości.

Natomiast samo przeglądanie księgi wieczystej danej nieruchomości przez internet, jest bezpłatne.

Warto pamiętać, że nieruchomość może być współwłasnością kilku osób, nawet takich które nigdy się nią nie zajmowały. Niestety w księdze wieczystej nie ma informacji o tym kto faktycznie użytkuje nieruchomość, co ułatwiłoby załatwienie sprawy sąsiedzkiej czy istotnej dla osiedla.

Czy można sprawdzić kto jest właścicielem działki bez numeru księgi wieczystej?

Można, ale jest to utrudnione. Należy złożyć wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego ze względu na miejsce położenia działki. We wniosku należy podać swój interes prawny w uzyskaniu tej informacji.

Alternatywnie można skorzystać z jednej z płatnych stron z bazami danych. Płacąc 30-50 zł uzyskuje się dostęp do pojedynczej księgi wieczystej, do której firma-operator bazy zebrała potrzebne informacje w wyżej wymieniony sposób.

W większości wypadków osoby poszukujące właściciela działki nie mają numeru księgi wieczystej i nie mogą go bezpłatnie uzyskać. W dalszym ciągu mogą wykorzystać standardową procedurę, zaczynając od Wydziału Ksiąg Wieczystych, a w razie braku założonej księgi od Urzędu Gminy.

Czy można sprawdzić właściciela działki, która nie posiada księgi wieczystej?

Tak, ale nie jest to takie proste. Chcąc ustalić właściciela działki należy złożyć wniosek w gminie, która prowadzi właściwy rejestr gruntów.

Numer ewidencyjny działki łatwo sprawdzić na portalu Geoportal.gov.pl. Mając go, można złożyć wniosek o udostępnienie danych.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów kosztuje:

 • 140 zł – jeśli pobierzesz go w wersji elektronicznej,
 • 150 zł – gdy chcesz pobrać wydruk w urzędzie miasta/gminy,

By uzyskać wypis z ewidencji gruntów w dalszym ciągu musisz mieć interes prawny w otrzymaniu tej informacji.

Niestety w wielu wypadkach, zwłaszcza gdy chodzi o gospodarstwa rolne, odpowiedź gminy będzie należeć do kategorii „to skomplikowane”. Trudno znaleźć właściciela działki, gdy teoretycznie należy ona do 7 osób, z których dwie nawet nie wiedzą o istnieniu nieruchomości. Konflikty w rodzinie, niechęć do dopełniania formalności i urzędowy bałagan powodują niekiedy duże trudności z ustaleniem właściciela działki i skontaktowaniem się z nim.

Gmina wie, kto płaci podatek od nieruchomości za daną działkę (czyli w domyśle zajmuje się związanymi z nią sprawami), ale nie poda tej informacji ze względu na ochronę danych osobowych.

Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki, gdy znamy tylko adres nieruchomości?

Znając adres nieruchomości, możesz wyszukać jej numer ewidencyjny za pomocą portalu Geoportal.gov.pl. Adres wystarcza, by złożyć wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego sądu rejonowego lub Urzędu Gminy. Warto jednak wcześniej ustalić numer ewidencyjny działki, ponieważ adresy nie zawsze pokrywają się z działkami. Bywa, że jeden budynek stoi na kilku działkach lub pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedna nieruchomość.

Przykład:

Jeśli adres administracyjny działki wygląda np. tak: Żeromskiego 14/18 to prawdopodobnie budynek stoi na wydzielonych działkach Żeromskiego 14, Żeromskiego 16 i Żeromskiego 18.

Prawdopodobnie, bo bywają znacznie bardziej skomplikowane przypadki.

Jak sprawdzić właściciela działki w ewidencji gruntów?

Przeważnie dane właściciela działki posiada Wydział Geodezji i Kartografii w danej jednostce samorządu terytorialnego. Chcąc złożyć wniosek o wypis z ewidencji gruntów najlepiej jednak zacząć od skontaktowania się z właściwym dla nieruchomości urzędem gminy/miasta. Warto zapytać czy interes prawny, jaki ma się w uzyskaniu informacji, jest wystarczający i jak najłatwiej złożyć wniosek. Prawdopodobnie będzie można to zrobić drogą elektroniczną, ale konieczne będzie załączenie dokumentów potwierdzających w.w. interes prawny.

Odpowiedź można uzyskać w formie elektronicznej lub papierowej jako wydruk. Jeśli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, jej numer na pewno znajdzie się w wypisie, podobnie jak dane właściciela działki.

Niestety część działek ma tak nieaktualne dane, że nawet po ich uzyskaniu nie dowiesz się, kto faktycznie jest właścicielem/posiadaczem nieruchomości. Gminy tracą rocznie miliony złotych w niezapłaconych podatkach i opłatach ponieważ nie aktualizują swoich baz danych.

Jak ustalić właściciela działki za darmo?

Zawsze możesz zapytać sąsiadów, którzy mogą mieć niepełne lub nieprawdziwe informacje i nie mają obowiązku Ci ich udzielić. Najczęściej znaleźć właściciela działki można raczej tylko płacąc za to niewielką kwotę. Za dokumenty z Ksiąg wieczystych trzeba zapłacić (chyba że chcesz tylko przejrzeć księgę wieczystą nieruchomości przez internet – taka czynność jest darmowa), tak samo uzyskać informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków. Internetowe portale specjalizujące się w wyszukiwaniu takich danych należą do prywatnych firm, które do opłaty urzędowej doliczą sobie wynagrodzenie za usługę.

W pewnym sensie chroni to też właścicieli nieruchomości. Gdyby wszystkie dane widniały w powszechnie dostępnych bazach danych, mogłoby naruszać to prawo do prywatności. Oczywiście aktualne przepisy utrudniają też np. sprawdzenie problematycznych działek, ale nie są niemożliwe do obejścia. Po prostu trzeba liczyć się z pewnymi kosztami.

Aktualnie ustalenie właściciela działki w legalny sposób kosztuje od kilkudziesięciu do prawie 200 zł.

Jakie są inne sposoby na sprawdzenie kto jest właścicielem działki?

 • Chcąc skontaktować się z właścicielem działki, warto wysłać do niego list na adres działki, zamieszczając w nim swoje dane kontaktowe i wyjaśnienie przyczyny kontaktu. Nie zawsze się to uda, ale czasami poczta ma informacje gdzie przekazać list i przy dobrej woli właściciela działki uda się skontaktować. Ten sam efekt może dać zostawienie mu notki, jeśli na działce jest skrzynka na listy.
 • Kolejny sposób to skorzystanie z płatnych portali, które zasadniczo składają w Twoim imieniu wnioski o udostępnienie danych właściciela nieruchomości i budują bazy danych dotyczące nieruchomości. Korzystanie z nich jest szybsze, ale droższe niż sprawdzanie danych na własną rękę.
 • Ostatecznym sposobem jest zawsze wystąpienie do sądu. Jeśli interes prawny jest ważny, sąd cywilny może wymusić na właścicielu działki działanie lub zaniechanie. Oczywiście postępowanie nie jest w takiej sytuacji ani szybkie, ani tanie. Może zdarzyć się, że ustalenie właściciela będzie wymagało przeprowadzenia całego postępowania sądowego.
 • Czasami faktycznie rozmowa z sąsiadami interesującej Cię działki może pomóc – o ile niekoniecznie podadzą oni czyjeś dane, to jeśli mają kontakt do właściciela działki, przeważnie przekażą mu, że ktoś chciał się z nim skontaktować.

Źródła:

 • https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-wypis-i-wyrys-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow
 • https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-wyciag-albo-zaswiadczenie-z-ksiegi-wieczystej

Warto wiedzieć

 1. W księdze wieczystej są najpełniejsze informacje i tam w pierwszej kolejności warto sprawdzić do kogo należy działka.
 2. Jeśli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, wciąż powinna widnieć w gminnej Ewidencji gruntów i budynków.
 3. By uzyskać dane o właścicielu, trzeba mieć w tym interes prawny. Teoretycznie sąd lub urząd mogą danych nie wydać powołując się na RODO.
 4. Strony Geoportal.gov.pl i www.ekw.ms.gov.pl mogą być w niektórych sytuacjach pomocne, np. gdy potrzebujesz numeru ewidencyjnego działki lub znasz już numer księgi wieczystej.
 5. Przeważnie sprawdzenie właściciela działki będzie wymagać wniesienia opłaty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki?

  Wysłać zapytanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych sądu rejonowego właściwego ze względu na położenie działki. Jeśli to nie pomoże (czyli nieruchomość nie ma księgi wieczystej) zwrócić się do gminy, która prowadzi rejestr gruntów.

 2. Jak znaleźć właściciela działki po adresie?

  Jak wyżej. Można też zapłacić firmie operującej bazami danych, która za kilkadziesiąt zł przedstawi aktualne dane.

 3. Jak znaleźć właściciela działki po nazwisku?

  Znając nazwisko właściciela działki, nie możemy sprawdzić należących do niego nieruchomości. Nawet gdyby istniała możliwość prawna, to właściciele przypisywani są do nieruchomości, a nie odwrotnie.

 4. Jak ustalić właściciela działki, która nie ma księgi wieczystej?

  Należy wystąpić o wypis z Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonych przez właściwy urząd gminy (urząd miasta w gminach miejskich, urząd dzielnicy w Warszawie).

 5. Ile kosztuje sprawdzenie kto jest właścicielem działki?

  Od 20 zł za wypis z księgi wieczystej, do 200 zł jeśli potrzebujesz wypisu z ewidencji gruntów i korzystasz z zewnętrznej firmy, która ma Ci go dostarczyć.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments