Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Jak zamknąć konto w BNP Paribas?

Otwarcie rachunku bankowego jest proste: można to zrobić online np. za pomocą przelewu weryfikacyjnego, na selfie czy po prostu w oddziale banku. Czy proces związany z zakończeniem współpracy z bankiem jest równie intuicyjny? Sprawdzamy jak zamknąć konto w BNP Paribas.

Promocyjne oferty kont bankowych kierowane przede wszystkim do nowych klientów, zachęcają do zmiany banku i skorzystania z propozycji otwarcia rachunku na warunkach bardziej atrakcyjnych niż dotychczasowe. Pozostawienie aktualnego rachunku bankowego jako zapasowego, nie zawsze się opłaca.

Często brak aktywności związanych z używaniem karty płatniczej czy zapewnienia comiesięcznych wpływów na konto w określonej przez bank wysokości, wiąże się z poniesieniem określonych kosztów. Stąd zmiana banku i otwarcie nowego rachunku bankowego bardzo często wymaga zamknięcia dotychczasowego konta osobistego. Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób można zamknąć rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w BNP Paribas.

Jak zamknąć konto w Banku BNP Paribas?

Złożenie dyspozycji zamknięcia rachunku bankowego można zrealizować na kilka sposobów:

 • osobiście w placówce banku
 • online za pomocą bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej
 • za pośrednictwem infolinii
 • listownie
 • poprzez otwarcie innego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w innym banku z udzieleniem pełnomocnictwa do zamknięcia RORu w poprzednim banku

Określenie ścieżki złożenia wypowiedzenia umowy prowadzenia konta osobistego określa bank. Dlatego nie każda opcja zawsze jest dostępna.

Bank BNP Paribas daje możliwość zamknięcia rachunku bankowego na trzy sposoby:

 • za pomocą infolinii banku
 • w oddziale banku
 • listownie

Jeśli masz rachunek wspólny, który prowadzony jest dla Ciebie i np. Twojej żony, to wystarczy złożenie dyspozycji wypowiedzenia przez jedną ze stron, żeby rachunek zamknąć.

Jak zamknąć konto BNP Paribas przez internet?

Zamknięcie rachunku bankowego za pomocą bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej banku BNP Paribas na ten moment nie jest możliwe. To niewątpliwy minus. Bo w momencie rozwoju usług elektronicznych złożenie oświadczenia o wypowiedzenie umowy rachunku bankowego powinno być standardem. Szkoda, że w tym przypadku nie jest.

Jest jednak sposób, żeby zamknąć konto w BNP Paribas nawet bez konieczności kontaktu z bankiem. W przypadku otwarcia rachunku osobistego w innym banku, możesz przy okazji złożyć dyspozycję zamknięcia konta w tym dotychczasowym czyli w BNP Paribas. Nie musisz wówczas składać osobnego wypowiedzenia umowy prowadzenia rachunku bankowego, bo upoważniony bank zrobi to za Ciebie. Niestety ta opcja nie będzie dostępna w każdym banku, ale zawsze warto zapytać. Takie rozwiązania to dodatkowa oszczędność czasu.

Jak zamknąć konto w BNP Paribas korespondencyjnie?

Dyspozycję zamknięcia konta w banku BNP Paribas można złożyć korespondencyjnie listem poleconym wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres banku:

 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ul. Kasprzaka 2
 • 01-211 Warszawa

Czy zwrotne potwierdzenie odbioru jest konieczne? Okres wypowiedzenia umowy biegnie od momentu dostarczenia korespondencji do banku, zatem dzięki zwrotce ZPO masz nie tylko pewność, że dokument dotarł do banku, ale wiesz również kiedy został odebrany czyli masz potwierdzenie przyjęcia dyspozycji wypowiedzenia.

W razie wątpliwości masz więc dowód, kiedy okres wypowiedzenia się rozpoczął i kiedy Twoja umowa prowadzenia rachunku bankowego się powinna zakończyć.

Wzór wypowiedzenia możesz pobrać bezpośrednio ze strony banku, ale nie jest to obowiązkowe. Wypowiedzenie możesz też napisać sam. Powinno ono zwierać takie elementy jak:

 • data i miejscowość sporządzenia pisma
 • Twoje dane osobowe: imię nazwisko, adres
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego
 • dane kontaktowe – np. numer telefonu
 • numer zamykanego rachunku
 • nazwę banku
 • tytuł – (choć nie jest obowiązkowy to ułatwia przekazanie sprawy do odpowiedniego działu) – wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
 • dyspozycję zamknięcia rachunku oraz informacja na jaki rachunek powinny zostać przekazane ewentualne środki pozostałe na koncie
 • własnoręczny podpis zgodny z wzorem podpisu złożonym w banku

Złożenie wypowiedzenia umowy z bankiem BNP Paribas drogą korespondencyjną jest chyba najmniej wygodne i najbardziej czasochłonne. Trzeba bowiem samodzielnie przygotować dokument wypowiedzenia a później pójść na pocztę i zapłacić za wysyłkę.

Jak zamknąć rachunek bankowy w BNP Paribas w oddziale banku?

Standardowy sposób na likwidację konta w BNP Paribas to wizyta w najbliższej placówce stacjonarnej. Do złożenia wypowiedzenia potrzebny będzie numer dowodu osobistego, zatem tylko ten dokument trzeba mieć ze sobą. Nie musisz nawet pamiętać numeru rachunku bankowego.

Pracownik banku po sprawdzeniu Twojej tożsamości, przygotuje wszystkie dokumenty, które Ty będziesz musiał tylko podpisać.

Oryginał wniosku o zamknięcie konta zostaje w banku, ale dla pewności możesz poprosić o wydanie kopii dokumentu. Dzięki temu będziesz miał dowód w razie gdyby z jakieś powodu złożona dyspozycja nie została zrealizowana o czasie.

Jak zamknąć konto w BNP Paribas z pomocą infolinii?

Kolejny całkiem wygodny sposób na zamknięcie konta bankowego, to kontakt telefoniczny z infolinią banku.

Infolinia banku BNP Paribas czynna jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu pod numerem:

 • +48 500-990-500
 • + 48 22 134 00 00

Przed rozmową warto przygotować dowód osobisty i spisać numer rachunku bankowego, który chcesz zamknąć. W pierwszej kolejności pracownik infolinii potwierdzi Twoją tożsamość, może też zadać dodatkowe pytania np. o inne posiadane produkty finansowe, a następnie będzie wymagał od Ciebie potwierdzenia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu rachunku bankowego. Następnie poinformuje Cię m.in. o:

 • terminie wypowiedzenia
 • możliwości wycofania oświadczenia o wypowiedzeniu w czasie jego trwania
 • możliwości korzystania z rachunku bankowego i karty płatniczej do czasu zakończenia okresu wypowiedzenia
 • zamknięciu konta tylko pod warunkiem uregulowania wszystkich zobowiązań wobec banku.

Po zakończeniu rozmowy z konsultantem informację o przyjęciu dyspozycji zamknięcia konta powinieneś otrzymać na adres e-mail podany do kontaktu z bankiem.

Jak długo trzeba czekać na zamknięcie konta w banku BNP Paribas?

Wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunku osobistego możesz złożyć w każdym czasie:

 • z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia lub
 • w trybie natychmiastowym za porozumieniem stron

Rachunek nie zostanie zamknięty, jeśli masz wobec banku jeszcze jakieś zobowiązania np. nieuregulowaną opłatę za prowadzenie konta czy z tytułu korzystania z karty.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że nie tylko Ty jako posiadacz rachunku możesz wypowiedzieć umowę. Taką opcję ma również Bank BNP Paribas. Okres wypowiedzenia ze strony banku trwa dłużej bo 2 miesiące a dyspozycja wypowiedzenia umowy może być złożona tylko z ważnych powodów wskazanych w Ogólnych warunkach umowy rachunków bankowych, karty oraz elektronicznych kanałów dostępu, m.in.:

 • wycofania z obsługi Banku produktu, który był przedmiotem umowy
 • podania przez posiadacza konta nieprawdziwych informacji w momencie zawarcia lub realizacji umowy
 • wykorzystania rachunku niezgodnie z przeznaczeniem
 • braku złożenia dokumentów wymaganych przez bank w ramach zapewnienia środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • naruszenia przez posiadacza rachunku przepisów o prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub mających związek z działaniami przestępczymi.

Czy przed zamknięciem rachunku w BNP Paribas trzeba wypłacić pieniądze?

Tak. Pieniądze, które znajdują się na rachunku oszczędnościowo – rozrachunkowym warto wypłacić wcześniej, przed jego zamknięciem. Najlepiej zrobić to za pośrednictwem bankowości internetowej i przelać środki na inne konto, wypłacić za pomocą karty debetowej lub w kasie banku. Ta ostatnia opcja może się najmniej opłacać bo bank może naliczyć prowizję z tytułu realizacji takiej transakcji.

Co się stanie, jeśli jakieś pieniądze pozostaną na rachunku w momencie jego zamknięcia? Trafiają na specjalne konto techniczne i żeby je odebrać trzeba raz jeszcze pojawić się w oddziale banku lub złożyć reklamację i wnieść o wypłatę pozostałych środków. Warto jednak pamiętać, że standardowo na rozpatrzenie reklamacji bank ma 30 dni.

Na co jeszcze zwrócić uwagę zamykając rachunek bankowy w BNP Paribas?

 • Po upływie okresu wypowiedzenia (bez względu na sposób złożenia wypowiedzenia) możesz sprawdzić czy masz jeszcze dostęp do bankowości elektronicznej, jeśli tak warto skontaktować się z infolinią i zapytać dlaczego tak jest.
 • Warto potwierdzić czy rachunek osobisty i karta debetowa po upływie okresu wypowiedzenia zastały zamknięte oraz czy umowa ramowa została rozwiązana. To informacja ważna dla korzystania w przyszłości z ewentualnych promocji BNP Paribas. Zwykle regulamin promocji wymaga w takiej sytuacji braku jakichkolwiek aktywnych umów w okresie kilku lub kilkunastu miesięcy przed skorzystanie z oferty.

Warto wiedzieć

 1. Okres wypowiedzenia umowy rachunku osobistego w BNP Paribas wynosi miesiąc.
 2. Dyspozycję zamknięcia konta w BNP Paibas można złożyć korespondencyjnie wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem działającej całą dobę i siedem dni w tygodniu infolinii lub bezpośrednio w oddziale banku.
 3. Wzór wypowiedzenia umowy rachunku można pobrać ze strony internetowej banku lub wypowiedzenie napisać samodzielnie.
 4. Do złożenia dyspozycji zamknięcia rachunku w oddziale banku BNP Paribas potrzebny będzie tylko dowód osobisty.
 5. Przed zamknięciem konta osobistego trzeba spłacić wszystkie zobowiązania wobec banku.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Jak zamknąć konto w BNP Paribas online?

  W BNP Parias możesz zamknąć konto korespondencyjnie, telefonicznie lub bezpośrednio w oddziale. Niestety bank nie daje możliwości zamknięcia konta przez internet ani za pomocą aplikacji mobilne, ani bankowości elektronicznej.

 2. Co trzeba zrobić, aby zamknąć konto w banku?

  Zgłosić dyspozycję likwidacji konta bankowego zgodnie ze ścieżką przewidzianą w danym banku. W BNP Paribas wypowiedzenie umowy rachunku bankowego możesz złożyć w placówce banku, korespondencyjne wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu listem poleconym lub za pomocą całodobowej infolinii.

 3. Jak zrezygnować z karty BNP Paribas?

  Kartę możesz zamknąć w oddziale banku lub za pośrednictwem całodobowej infolinii czynnej 7 ni w tygodniu pod numerem +48 500-990-500 lub+ 48 22 134 00 00.

 4. Czy można cofnąć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie rachunku bankowego?

  Tak. Oświadczenie o cofnięciu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy można złożyć w okresie wypowiedzenia umowy, ale już nie po jego zakończeniu. Oświadczenie można złożyć za pomocą systemu bankowości internetowej, pocztą elektroniczną wysłaną z adresu e-mail podanego do kontaktu z bankiem czy za pomocą infolinii.

 5. Jaki jest koszt zamknięcia konta w Banku BNP Paribas?

  Zamknięcie rachunku w BNP Paribas jest bezpłatne. Musisz jednak pamiętać o uregulowaniu wszystkich innych zobowiązań wobec banku przed zakończeniem okresu wypowiedzenia. Jakiekolwiek zaległości oznaczają, że bank nie zamknie konta.

Porównaj konta osobiste
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments