Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Jeśli pożyczkobiorca nie spłaci swojego zobowiązania na czas, firma pozabankowa ma prawo domagać się zwrotu zadłużenia np. na drodze sądowej. Musi to jednak zrobić w określonych ramach czasowych. Pożyczka może bowiem ulec przedawnieniu.

Niektórzy pożyczkobiorcy łudzą się nadzieją, że nie spłacając na czas pożyczki bądź w ogólnie nie regulując długu zaciągniętego w firmie pożyczkowej, ich dług z czasem magicznie sam „zniknie” i ulegnie przedawnieniu. Niestety rzeczywistość może boleśnie rozczarować wszystkich, którzy liczyli na taki przebieg sytuacji. W artykule opisujemy, czym jest przedawnienie i przerwanie pożyczki, jakie są konsekwencje przedawnienia pożyczki i po jakim czasie następuje takie działanie.

Na czym polega przedawnienie pożyczki i chwilówki?

Tutaj warto odnieść się do terminologii prawnej. Z przedawnieniem pożyczki mamy do czynienia, jeżeli istnieje możliwość uchylenia roszczeń względem pożyczkobiorcy w określonych przypadkach, dzięki czemu nie jest zobowiązany do spłaty długu.

Dokładne informacje na ten temat opisuje artykuł 118 Kodeksu Cywilnego, który wskazuje:

“Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata” 

Powyższy artykuł wskazuje nie tylko terminy, kiedy można mówić o przedawnieniu pożyczki, ale również jakie rozróżnienie czasowa przypada dla osób fizycznych, a osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Przedawnienie inaczej wygląda w przypadku pożyczek od osób fizycznych, a osób, które zaciągnęły pożyczkę od instytucji finansowych, czyli firm pozabankowych. Określenie terminu spłaty lub brak takiego terminu również jest bardzo ważne w tym przypadku.

Mówiąc o przedawnieniu, trzeba pamiętać, że nie następuje ono automatycznie po upływie czasu określonego w Kodeksie cywilnym. Oznacza po prostu, że nie istnieją prawne podstawy, do których mógłby odwołać się wierzyciel, gdyby chciał dochodzić spłaty długu przez dłużnika na drodze sądowej, ponieważ dłużnik może powołać się na obowiązujące przepisy i odmówić uregulowania swoich zobowiązań. Przenosząc to na grunt pożyczek pozabankowych, można powiedzieć, że w przypadku pożyczkodawców ich zobowiązanie nie wymaga spłaty nawet wtedy, gdy firma pozabankowa będzie się o to upominała.  

Przedawnienie pożyczki prywatnej i w instytucji pozabankowej

#1. W myśl tego zapisu, przedawnienie zobowiązania względem instytucji pozabankowej następuje po upływie 3 lat, a wobec osób fizycznych dopiero po 6 latach.

#2. Jeżeli więc pożyczkobiorca nie odda długu w terminie określonym umową, pożyczkodawca instytucjonalny ma dokładnie trzy lata (licząc od daty ustalonej jako dzień spłaty pożyczki), aby wyegzekwować zwrot należności. W tym czasie może podjąć różnorakie działania windykacyjne, w tym także skierować sprawę do sądu.

#3. Jeśli jednak firma pożyczkowa nie podejmie żadnych działań lub w pewnym momencie porzuci wszelkie starania o odzyskanie długu, po upływie trzech lat pożyczonych pieniędzy może już nie odzyskać. Klient nie musi (choć powinien!) regulować takiego długu.

Jak wyliczyć datę przedawnienia pożyczki?

Zanim wprowadzono powyższą ustawę, dokładne ustalenie daty przedawnienia pożyczki było bardzo trudne. Problemy w ustaleniu daty sprawiały również kwestie lat przestępnych, wolnych dni od pracy, czy długości miesięcy. Zazwyczaj kończyło się to indywidualnie rozpatrywanymi interpretacjami prawa sądowego i komorniczego.

W tym momencie bardzo prosto jest wyliczyć dokładną datę przedawnienia pożyczki.

Zgodnie z aktualnymi zasadami, pożyczka staje się zobowiązaniem naturalnym (nie wymaga już spłaty) w ostatnim dniu roku, którego upływa termin przedawnienia. To proste i łatwe rozwiązanie zacznie ułatwiło życie nie tylko pożyczkobiorcom, ale też firmom pożyczkowym.

Wyjaśnimy to na przykładzie: gdy termin spłaty zobowiązań minie np. 16 stycznia 2021 roku, dług wobec firmy pożyczkowej ulegnie przedawnieniu dopiero 31 grudnia 2024 roku. Tym samym ustawowe 3 lata mogą wydłużyć się prawie do 4 lat.

Od kiedy liczy się przeterminowanie długu?

Przeterminowanie długu liczymy w odniesieniu do ostatniego znanego terminu spłaty pożyczki. W tym celu warto wcześniej dokładnie przeanalizować swoją historię kredytową i sprawdzić, kiedy nastąpiła ostatnia rata pożyczki. Jeśli od tego czasu firma pożyczkowa nie kontaktowała się i nie wyniosła konsekwencji wobec pożyczkobiorcy, można od wtedy liczyć termin „przeterminowania długu”.

Konsekwencje związane z przedawnieniem pożyczki i chwilówki

Nieuczciwie postępowanie, takie jak świadome niespłacanie długu wobec firmy pożyczkowej zawsze kończy się źle dla pożyczkobiorcy. Trudno przypuszczać, by pożyczkodawca bezczynnie czekał, aż dojdzie do przedawnienia. Zanim to się stanie, podejmie zapewne określone kroki. 

Wierzyciel ma prawo zastosować wiele czynności, aby wyegzekwować dług od pożyczkobiorcy. Na początku dłużnik otrzymuje monity, czyli upomnienia dotyczę nieuregulowanych terminowo spłat.

Firma pozabankowa może zlecić działania windykacyjne firmie windykacyjnej, a ta może nawiązać porozumienie z dłużnikiem lub przeprowadzić postępowanie windykacyjne. Windykator nie egzekwuje należności, gdyż leży to w kompetencjach komornika. W momencie, gdy sprawa trafia do komornika, do długu doliczane są również pozostałe koszty niedotrzymania terminu, w tym karne odsetki.

Dodatkowo dłużnik trafia do baz dłużników. Oznacza to, że nie będzie można ubiegać się o kolejną pożyczkę bądź kredyt w kolejnej firmie. Dodatkowo obecność w bazach uniemożliwia np. kupna telefonu na abonament czy zakupów na raty.

Przerwanie biegu przedawnienia

W kontekście tematu przedawnienia pożyczki pojawia się również ważny temat, którym jest przerwanie biegu przedawnienia. Co to oznacza? Przerwany bieg przedawnienia występuje, gdy przedawnienie zaczyna się od nowa. W takim przypadku nie wystarczy obliczać trzech lat od chwili, kiedy miała nastąpić spłata, gdyż bieg przedawnienia mógł zostać w tym czasie przerwany.

Jakie działania można uznać za „przerwanie biegu przedawnienia”? Na przykład rozpoczęcie mediacji, ale również uznanie długu przez dłużnika. Firmy pozabankowe oraz firmy windykacyjne działające w ich imieniu, wykorzystują wszystkie możliwe sposoby, aby odzyskać dług.

Najczęstszą metodą, w celu odzyskania długu jest skierowanie sprawy do sądu. Każda czynność podejmowana przez sąd przerywa przebieg przedawnienia. Dlatego przedawnienie będzie liczone na nowo, dopiero od zakończenia sprawy sądowej.

Samo wysłane wezwanie do zapłaty od firmy pożyczkowej nie przerywa biegu przedawnienia. Jego rolą jest przypomnienie o konieczności spłaty długu.

Czy warto czekać na przedawnienie pożyczki lub chwilówki?

Nie warto. Niespłacanie w terminie pożyczki ratalnej bądź chwilówki zawsze skończy się dla dłużnika wieloma negatywnymi konsekwencjami oraz bardzo wysokim długiem do spłaty.

Pożyczkodawca nie zawsze zgodzi się na bezpłatne refinansowanie czy przedłużenie spłaty terminu pożyczki, aczkolwiek nawet to rozwiązanie jest finalnie znacznie tańsze i bezpieczniejsze niż mierzenie się z konsekwencjami czekania na przedawnienie.

Dodatkowo dłużnik, który nie spłacił w terminie pożyczki bądź raty i nie zwrócił się do swojej firmy pozabankowej bądź banku o odroczenie terminu spłaty – trafia do bazy dłużników. Negatywna historia w BIK, ERIF czy BIG na trwałe może przekreślić szansę na otrzymanie pożyczki bądź kredytu w przyszłości.

Czy da się odzyskać przedawniony dług? 

Dług, który uległ przedawnieniu, to „zobowiązanie naturalne”, czyli takie, którego nie można dochodzić w sądzie. Czy w takiej sytuacji wierzycielowi pozostają jakieś inne opcje? Cóż, jedyna to chyba… liczenie na to, że dłużnik zechce uczciwie spłacić swój dług. Największą bronią w ręku firm pozabankowych jest wspominana wyżej możliwość dodania informacji o nierzetelnym kliencie do ogólnokrajowych rejestrów dłużników, które skutecznie utrudnią mu wnioskowanie o pożyczki i inne produkty finansowe czy nawet zakup sprzętu na raty w przyszłości.  

Przedawnienie pożyczki, a ugoda z firmą pożyczkową

Jak już wspominaliśmy, jednym z rozwiązań dla pożyczkobiorcy, który posiada niespłacony dług jest ugoda z firmą pożyczkową.

Podpisując umowę pożyczki, warto pamiętać, że pożyczkodawcy przygotowali szereg rozwiązań dla osób, które z różnych przyczyn nie są stanie spłacić pożyczki na czas.

W przypadku problemów ze zwrotem długu można zatem skorzystać z opcji refinansowania bądź przedłużenia pożyczki, a w szczególnych wypadkach negocjować z pożyczkodawcą indywidualne warunki spłaty.

Do ugody z firmą pożyczkową zawsze dochodzi na określonych indywidualnie, między oboma stronami warunkach. Firmy pożyczkowe zazwyczaj chętnie godzą się na ugodę, tak aby pożyczkobiorca mógł uregulować dług i firma mogła odzyskać należne pieniądze.

(Nie)skuteczna windykacja po latach

#1. Sytuacje kiedy pożyczkodawca przypomina sobie o zadłużonym kliencie po 5 czy 6 latach nie są jednak rzadkością.

 • Instytucje finansowe często bazują na niewiedzy konsumentów w temacie przedawnień i próbują odzyskać dług, którego pożyczkobiorca teoretycznie nie musi wcale oddawać.
 • Przy okazji bardzo często straszą także konsekwencjami wynikającymi z braku takiej spłaty.

#2. Nie mający rozeznania w temacie i przestraszeni klienci godzą się zatem na “polubowne” załatwienie sprawy.

 • Tym samym zostają zobligowani do spłaty przedawnionego zobowiązania na określonych warunkach – jeśli tego nie zrobią, sprawa może trafić do sądu, a tu często już tylko krok dzieli ich od egzekucji komorniczej.

#3. Mając odpowiednią wiedzę o przedawnieniu można jednak uniknąć opisanego wyżej scenariusza.

 • Wystarczy przy próbie windykacji poinformować windykatora, że zobowiązanie zostało przedawnione i nie musimy go spłacać. Podobną argumentację można także zastosować w przypadku skierowania sprawy do sądu.
 • Niemal we wszystkich takich przypadkach roszczenia wierzyciela powinny zostać oddalone.

Ciemne strony przedawnienia

#1. Choć wydawać się może, że przedawnienie to dla klienta sytuacja komfortowa (nie musi przecież zwracać pożyczonych pieniędzy), tak naprawdę niespłacony dług może mocno zaciążyć na jego wiarygodności kredytowej.

#2. Bazy takie jak BIK będą przechowywały informacje o takim zobowiązaniu wraz z adnotacją iż nie zostało ono uregulowane.

 • Tym samym scoring punktowy takiego konsumenta poszybuje mocno w dół.
 • To z kolei rodzi problemu z zaciągnięciem kolejnej pożyczki, wzięciem kredytu czy choćby zrobieniem zakupów na raty.

#3. Ze względu na negatywny wpływ niespłaconego długu na wygląd historii kredytowej, wielu klientów mimo prawa do przedawnienia decyduje się uregulować zaległe zobowiązanie.

Przedawnienie – smutna konieczność

Czekanie aż roszczenie firmy pożyczkowej się przedawni nie jest dobrym wyjściem.

 • Po pierwsze, zamyka nam to drogę do innych produktów finansowych, a po drugie, pożyczkodawcy pozabankowi nie wahają się skierować sprawy na drogę sądową, co generuje jedynie dodatkowe koszty po stronie klienta.
 • Lepiej zatem otwarcie przyznać się do problemu ze spłatą i podjąć próbę negocjowania warunków umowy.
 • Pożyczkodawcy również zależy na odzyskaniu swoich pieniędzy, więc w większości przypadków powinien pójść nam na rękę.

Potrzebujesz pożyczki, ale obawiasz się ewentualnych konsekwencji nieterminowej spłaty? Zobacz, gdzie bezpiecznie pożyczysz pieniądze, a w razie problemów będziesz mógł skorzystać z refinansowania bądź przedłużenia spłaty zobowiązania!

Podsumowanie

 1. Świadome czekanie na przedawnienie pożyczki nie jest dobrym rozwiązaniem, a może wiązać z niepotrzebnymi kłopotami.
 2. Przedawnienie zobowiązania (pożyczki) względem instytucji pozabankowej następuje po upływie 3 lat, a wobec osób fizycznych dopiero po dekadzie, czyli po 6 latach.
 3. Aby wyegzekwować zwrot należności, firma w tym czasie może podjąć różne działania windykacyjne wraz z zajęciem komorniczym
 4. Jeżeli firma zdecyduje się zaprzestać działań w celu odzyskania długu, ten może się przedawnić
 5. Pożyczka staje się zobowiązaniem naturalnym i nie wymaga już spłaty – w ostatnim dniu roku, którego upływa termin przedawnienia

 

PORÓWNAJ KREDYTY
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments