Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Poręczenie pożyczki. Czym to grozi?

Chyba żadna forma zabezpieczenia pożyczki nie wzbudza takich kontrowersji jak jej poręczenie. Jest to bowiem bardzo ryzykowne rozwiązanie – zwłaszcza dla osoby, która decyduje się zostać czyimś żyrantem. Czym grozi poręczenie pożyczki i czy można zminimalizować ryzyko płynące z tego tytułu? Okazuje się, że jest na to kilka sprawdzonych sposobów.

Poręczenie zaciągniętej pożyczki to usługa dosyć nowa w świecie pozabankowym. Dotychczas firmy działające w tym sektorze kładły raczej nacisk na umożliwienie klientowi pożyczenia pieniędzy wyłącznie na podstawie dowodu osobistego. Poręczenie było natomiast taktyką znaną jedynie z działalności bankowej.

Wraz z rozwojem sektora chwilówkowego okazało się jednak, że tego typu usługa będzie potrzebna również i w tej branży. Firmy pożyczkowe zobowiązane są bowiem do kontroli zdolności kredytowej klienta, a ta nie zawsze pozwala, aby otrzymał on taką pożyczkę, o jaką wnioskował.

Aby zaspokoić potrzeby klientów i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo swoim interesom, niektórzy pożyczkodawcy zdecydowali się zatem udostępnić możliwość poręczenia potencjalnego zobowiązania, przez co szanse na pożyczenie gotówki zyskają także te osoby, które nie mają odpowiedniego zabezpieczenia w postaci regularnych dochodów czy pozytywnej historii finansowej.

Szukasz pożyczki z poręczeniem?

[gdlr_button href=”http://sowafinansowa.pl/redirect/rapida-content” target=”_blank” size=”medium” background=”#4099ff” color=”#ffffff”] Skorzystaj z oferty marki Rapida![/gdlr_button]

Poręczenie pożyczki – co to takiego?

W artykule 876 Kodeksu cywilnego można znaleźć informację o tym, że „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”. Ponadto „oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie”. Przepis ten jasno definiuje zarówno samo poręczenie, rolę poręczyciela, jak i formę, w której poręczenie pożyczki powinno zostać zawarte.

Poręczenie pożyczki to nic innego jak zobowiązanie się poręczyciela do spłacenia zobowiązania dłużnika w razie, gdyby ten nie był w stanie zrobić tego w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji zgłosi się do niego wierzyciel, który upomni się o uregulowanie zadłużenia.

kobieta w mieszkaniuKiedy klient firmy pozabankowej decyduje się skorzystać z usługi poręczenia zwykle ma dwie drogi do wyboru: albo sięgnie po poręczyciela (żyranta) oferowanego przez pożyczkodawcę albo sam znajdzie osobę, która zgodzi się wziąć na siebie taką rolę.

Pierwsze wyjście wiąże się zwykle z dodatkowymi kosztami – to na barkach pożyczkodawcy spoczywa bowiem znalezienie instytucji, która udzieli nam potrzebnego poręczenia. Dlatego też drugie rozwiązanie zdaje się być dla pożyczkobiorcy lepszym posunięciem – choć niestety nie zawsze łatwo jest z niego skorzystać.

Wspomniane trudności wynikają z faktu, że osoba decydująca się udzielić poręczenia bierze na siebie konsekwencje powstałe wskutek nieterminowej spłaty zobowiązania przez danego klienta.

Innymi słowy, jeśli osoba, której poręczyliśmy pożyczkę, nie spłaci jej na czas, pożyczkodawca tej spłaty zażąda właśnie od nas. Jeżeli i my nie uregulujemy długu, możemy takim działaniem ściągnąć na siebie windykatora, a w ostateczności do naszych drzwi zapuka komornik i zajmie część naszego majątku adekwatną do poręczonego zobowiązania.

Kim jest poręczyciel?

Poręczyciel (nazywany też żyrantem lub gwarantem) to osoba, która:

 • Pisemnie poświadcza wiarygodność finansową osoby, której decyduje się udzielić poręczenia (dłużnika).
 • Bierze na siebie obowiązek uregulowania rat zobowiązania w przypadku braku terminowej spłaty przez pożyczkobiorcę.

Poręczyciel musi być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednią zdolność kredytową. Nie musi natomiast być spokrewniony z pożyczkobiorcą.

Kiedy może być potrzebny poręczyciel?

Bez poręczyciela nie obejdzie się w sytuacji, gdy pożyczkobiorca z różnych względów nie ma wystarczającej zdolności kredytowej i nie może liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o pożyczkę. Dotyczy to np. osób zadłużonych lub nieposiadających stałego źródła dochodu.

Poręczyciel i jego odpowiedzialność

Działanie poręczyciela zostało dokładnie określone w Kodeksie cywilnym[1]. Zgodnie z art. 859 § 1 tego aktu prawnego „o zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika”. W praktyce oznacza to, że na szczęście, nie zawsze będzie tak, że poręczyciel musi uregulować wszystkie zobowiązania osoby, za którą poświadczył. Wszystko zależy od tego, jak skonstruowana jest umowa poręczenia. Może więc zdarzyć się tak, że będziemy odpowiadać wyłącznie za połowę zaciągniętego długu bądź też nasza odpowiedzialność będzie dotyczyła jedynie określonego czasu.

Zanim więc zdecydujemy się na poręczenie, koniecznie zapoznajmy się z warunkami umowy, a jeśli to możliwe zadbajmy o to, aby znalazły się tam odpowiednie adnotacje działające na naszą korzyć.

Umowa poręczenia, czyli jak się zabezpieczyć

W wielu przypadkach warunki poręczenia pożyczki można uzgodnić z pożyczkodawcą. A jeśli dostajemy do podpisu gotowy dokument – małżeństwo z problemamiprzynajmniej próbujmy wprowadzić do niego kilka kluczowych modyfikacji. Co możemy więc zrobić, aby ograniczyć straty w sytuacji, gdy osoba, której pomoglismy zacznie mieć problemy ze spłata pożyczki? Oto najważniejsze punkty:

1.Negocjujmy kwotę pożyczki, za którą odpowiadamy – w wielu przypadkach z pożyczkodawcą da się pójść na układ stanowiący, że nasze zabezpieczenie będzie odnosiło się wyłącznie do wysokości pożyczonego kapitału. Oznacza to, że nikt nie będzie mógł od nas żądać spłaty prowizji czy powstałych od danego zobowiązania odsetek.

Niekiedy da się także skonstruować umowę tak, aby nasza odpowiedzialność ograniczała się wyłącznie do tej kwoty, która umożliwia pożyczkobiorcy osiągnięcie odpowiedniej zdolności kredytowej. Za całą resztę zobowiązania będzie on natomiast odpowiadał sam.

2. Sprecyzujmy okres działania naszego poręczenia – umowa, na podstawie której stajemy się czyimś poręczycielem, może zostać skonstruowana tak, aby nasza odpowiedzialność ograniczała się wyłącznie do pewnego czasu. Jeśli więc przykładowo, pożyczkobiorca przestanie spłacać swoje zobowiązanie dopiero po upływie wskazanego w umowie terminu, nie będziemy musieli ponosić za to odpowiedzialności.

zabezpieczenie pożyczki3. Zadbajmy kolejność działań egzekucyjnych – tworząc umowę poręczenia możemy zastrzec, że zanim pożyczkodawca zwróci się do nas z nakazem spłaty powstałego długu, musi najpierw wykorzystać wszystkie dostępne ścieżki wyegzekwowania go od należytego dłużnika.

Przykładowo, na poczet powstałej należności w pierwszej kolejności powinien zostać zajęty majątek zobowiązanego, a jeśli jego wartość nie pokryje danego długu lub z jakichś powodów taka windykacja będzie niemożliwa, dopiero w takim wypadku wierzyciel może zwrócić się do nas.

4. Ustalmy system informowania – decydując się na poręczenie, możemy umówić się z pożyczkodawcą, że jeśli tylko dane zobowiązanie przestanie być spłacane, natychmiast zostaniemy o tym poinformowani. Pozwoli nam to na ewentualną interwencję i zapobiegnięcie sytuacji, kiedy naliczane zostają odsetki za opóźnienie, a my nic o tym nie wiemy.

Umowa poręczenia pożyczki. Wzór

Zgodnie z obowiązującym prawem umowa poręczenia w formie pisemnej rygorem nieważności jest zastrzeżona wyłącznie dla poręczyciela. Wierzyciel może z kolei złożyć oświadczenie woli w formie dorozumianej (np. dokumentu, w którym znalazło się oświadczenie woli poręczyciela dotyczące wykonania zobowiązania w razie, gdyby nie był w stanie zrobić tego dłużnik).

Najważniejsze elementy umowy poręczenia pożyczki to:

 1. Określenie stron umowy wraz z podaniem ich danych (imię nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych oraz nazwa, adres siedziby, NIP w wypadku firm)
 2. Określenie przedmiotu umowy
 3. Zakres odpowiedzialności stron
 4. Wszelkie postanowienia dodatkowe (np. dotyczące formy powiadomienia poręczyciela o nieuregulowaniu zobowiązania przez dłużnika)
 5. Podpisy stron umowy

Czy poręczenie pożyczki wpływa na zdolność kredytową?

Przed podjęciem decyzji o poręczeniu pożyczki warto zastanowić się, czy w przyszłości sami nie będziemy chcieli skorzystać z finansowego wsparcia. Jest to niezwykle ważne, ponieważ poręczenie obniża zdolność kredytową żyranta (chociaż oczywiście nie skutkuje całkowitą jej utratą).

O ile pogarsza się zdolność kredytowa żyranta?

Poręczenie pożyczki powoduje, że zdolność kredytowa żyranta pogarsza się dokładnie w takim samym stopniu, w jakim miałoby to miejsce, gdyby zaciągnął on zobowiązanie na własny rachunek. A zatem podżyrowanie zobowiązania może de facto okazać się sporym obciążeniem nawet wtedy, kiedy dłużnik terminowo je spłaca.

Czy w firmach pozabankowych wymagane jest poręczenie pożyczki?

Jak widać, poręczenie pożyczki jest dość ryzykowne dla żyranta. Stąd też duża niechęć potencjalnych gwarantów do podpisywania umowy poręczenia, której raczej trudno się dziwić. Pożyczkodawcy z sektora pozabankowego szybko zauważyli tę zależność i niemal jednomyślnie zrezygnowali z wymagania poręczenia przy udzielaniu chwilówek i pożyczek ratalnych. Najlepszym dowodem na niewielką popularność tego rozwiązania jest fakt, że w momencie powstawania tego artykułu (maj 2022) pożyczki na poręczenie nie oferowała żadna z firm działających na polskim rynku.

Większość pożyczkodawców skupiło się głównie na tym, by zaproponować klientom możliwość szybkiego pożyczenia potrzebnych środków bez nadmiaru formalności i w 100% online. Aby to zrobić, wystarczy zalogować się na stronie konkretnej firmy i wypełnić prosty formularz pożyczkowy – bez konieczności dołączania do wniosku dokumentów takich jak poręczenia czy zaświadczenia o źródle uzyskiwanych dochodów. Wszystko po to, by maksymalnie uprościć całą procedurę oraz skrócić czas weryfikacji i oczekiwania na decyzję pożyczkową.

[1] Z pełnym tekstem Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny można zapoznać się pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093.

Czytaj także:

Pożyczki pod zastaw lub na poręczenie. Sprawdź, gdzie je dostaniesz!

Jak rozłożyć spłatę pożyczki chwilówki na raty?

Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Podsumowanie

 1. Poręczając czyjąś pożyczkę musimy być świadomi, że w przypadku kłopotów to właśnie od nas wierzyciel będzie domagał się jej spłaty.
 2. Taki krok jest więc sporym ryzykiem. Kiedy jednak proszą nas o to najbliżsi, którzy znaleźli się w finansowej potrzebie, ciężko jest odmówić im pomocy.
 3. Warto jednak zadbać także o swoje interesy i zabezpieczyć się odpowiednio skonstruowaną umową poręczenia.
 4. W przeciwnym razie nasze dobre serce może ściągnąć na nas tylko niepotrzebne kłopoty i na długie lata zrujnować nasz domowy budżet.
PORÓWNAJ KREDYTY
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments