Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty samochodowe

Leasing czy kredyt? Co lepiej wybrać?

Leasing i kredyt to najbardziej popularne sposoby finansowania pojazdów. Mogą z nich skorzystać zarówno firmy, jak i osoby fizyczne. Czym różni się kredyt samochodowy od leasingu? Czy są inne sposoby na sfinansowanie zakupu pojazdu? Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu, a jakie do leasingu konsumenckiego?

Kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy lub pożyczka hipoteczna, to tylko kilka możliwości pozwalających pożyczyć pieniądze na zakup pojazdu. Zapewne słyszałeś też o innej formie finansowania, jaką jest leasing. Opłacalność tego rozwiązania zależy m.in. od tego, kto składa wniosek. Przedsiębiorcy, w przeciwieństwem do konsumentów, mają możliwość optymalizacji podatkowej. Nie oznacza to, że nie możesz skorzystać z leasingu konsumenckiego jako osoba fizyczna.

Czym różni się leasing od kredytu samochodowego?

Kredyt samochodowy jest rozwiązaniem pozwalającym pożyczyć od banku pieniądze na zakup pojazdu. Zobowiązanie to możesz przeznaczyć na konkretny cel, ale niekoniecznie musi być to auto. Środki z kredytu samochodowego możesz równie dobrze przeznaczyć na zakup innego pojazdu. Wymienić tu można m.in.:

 • motocykl
 • skuter
 • quad
 • przyczepę kempingową
 • autobus
 • motorówkę.

Katalog pojazdów, które możesz sfinansować za pomocą kredytu samochodowego zależy od oferty konkretnego banku oraz od Twojej sytuacji finansowo- majątkowej np. przedstawienie wartościowego zabezpieczenia może być dla banku argumentem za indywidualnym rozpatrzeniem Twojej potrzeby. Zobowiązanie to możesz zaciągnąć na pojazd nowy lub używany, który sprzedawany jest przez osobę fizyczną lub komis. Możliwy jest również zakup pojazdu z zagranicy.

Zaciągając kredyt samochodowy musisz liczyć się z koniecznością ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia na rzecz banku. Jest to element ograniczający ryzyko związane z zaprzestaniem spłaty zobowiązania. Banki dopuszczają następujące formy zabezpieczeń:

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie – prawo własności pojazdu zostanie przeniesione na Ciebie po całkowitej spłacie kredytu samochodowego;
 • Zastaw rejestrowy – do czasu całkowitej spłaty zobowiązania w dowodzie rejestracyjnym pojazdu będzie znajdować się informacja, że stanowi on zabezpieczenie spłaty kredytu samochodowego;
 • Cesja z praw polisy AC (autocasco) – w przypadku szkody na kredytowanym pojeździe lub jego kradzieży, bank ma pierwszeństwo w uzyskaniu odszkodowania;
 • Weksel in blanco – jest to dokument zabezpieczający transakcję, który może być wypełniony w dowolnym momencie przez jego wystawcę. Weksel zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia określonej w nim sumy pieniężnej. W przypadku kredytów samochodowych banki rzadko wykorzystują ten rodzaj zabezpieczenia.

 

Uwaga!

Banki udzielające kredytów samochodowych mogły oczekiwać jako zabezpieczenia również złożenia w depozycie karty pojazdu. Od września 2022 roku zabezpieczenie to nie jest stosowane, ponieważ karty pojazdów nie są już wydawane.

 

Leasing natomiast najczęściej kojarzy się z rozwiązaniem ułatwiającym przedsiębiorcom dostęp do samochodu, a zarazem pozwalającym zoptymalizować taką operację pod kontem podatkowym. W rzeczywistości leasing dostępny jest także dla osób fizycznych (leasing konsumencki), a finansowanie tego typu można przeznaczyć również na m.in. maszyny budowalne, meble, wyposażenie biura, sprzęt elektroniczny, a nawet nieruchomości.

Leasing pozwala Ci korzystać z wybranego przedmiotu finansowania bez konieczności jego zakupu, czyli jego dzierżawę. Jedną stroną umowy jest tu leasingodawca (bank, firma leasingowa), który oddaje użytkowanie na określony czas wybrany przedmiot np. samochód, pod warunkiem terminowej spłaty rat leasingowych. Drugą stroną umowy jest leasingobiorca, czyli Ty. Korzystając z przedmiotu leasingu zobowiązujesz się do wywiązywania z warunków zawartej umowy.

W czasie obowiązywania umowy właścicielem przedmiotu jest leasingodawca, ale po jej zakończeniu możesz zdecydować się na jego wykup (leasing operacyjny). Nie masz jednak takiego obowiązku. W zależności od oferty możesz np. wziąć w zamian inny przedmiot w leasing lub zrezygnować z usług. W przypadku leasingu finansowego automatycznie stajesz się właścicielem przedmiotu finansowania, ponieważ od samego początku jest on środkiem trwałym w Twojej firmie.

Powyższe scenariusze dotyczą przedsiębiorców. Jako osoba fizyczna możesz skorzystać z tzw. leasingu konsumenckiego. W takim wariancie nie masz jednak możliwości optymalizacji podatkowej, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy. Po zakończeniu umowy możesz m.in. wykupić pojazd na własność lub zamienić przedmiot leasingu na inny.

Porównanie kredytu samochodowego z leasingiem konsumenckim

W celu szybkiego i łatwego zestawienia leasingu konsumenckiego z kredytem samochodowym przygotowaliśmy tabelę prezentującą najważniejsze cechy wspólne i różnice opisywanych rozwiązań.

 

Leasing konsumenckiKredyt samochodowy
Prawo własności do finansowanego przedmiotuW trakcie trwania umowy właścicielem pojazdu jest firma leasingowa. Po jej zakończeniu pojawia się możliwość wykupu pojazduWłaścicielem lub współwłaścicielem pojazdu jest kredytobiorca, przy czym przez cały okres finansowania samochód stanowi zabezpieczenie kredytu.
Niezbędne formalnościW procedurze uproszczonej wymagane tylko dokumenty potwierdzające tożsamość. W procedurze standardowej wymagane udokumentowanie dochodów np. na podstawie wyciągu z konta.Oprócz dokumentów związanych bezpośrednio z kredytobiorcą wymagane jest również przedstawienie dokumentacji pojazdu w celu weryfikacji wartości zabezpieczenia
Weryfikacja BIKTakTak
Standardowe kosztyWkład własny, rata leasingowa, wykup (zazwyczaj 1% od początkowej wartości pojazdu)Prowizja za udzielenie kredytu, rata kapitałowo-odsetkowa, opłaty za ustanowienie zabezpieczenia kredytu
Limit kilometrówTak - po przekroczeniu ustalonego limitu firma leasingowa naliczyć może dodatkowe opłaty np. 50 gr za każdy kilometrNie
Wymagana polisa ACTakTak
Naprawy i serwis samochoduW autoryzowanych stacjach obsługiW punktach wybranych przez kredytobiorcę
Możliwość korzystania przez osoby trzecieTak (po otrzymaniu odpłatnego upoważnienia od firmy leasingowej)Tak

 

Zdolność kredytowa przy leasingu konsumenckim i kredycie samochodowym

Ani bank, ani firma leasingowa, nie udzielą Ci finansowania, jeśli Twoja sytuacja finansowa nie będzie pozwalać na terminową spłatę potencjalnego zobowiązania. Nie ma znaczenia, czy wnioskujesz o kredyt samochodowy, czy o leasing konsumencki. Dlatego w obu przypadkach przygotuj się na weryfikację swojej zdolności kredytowej. W zależności od m.in. przedmiotu finansowania i polityki ryzyka obowiązującej w konkretnym banku lub firmie leasingowej, procedury oceny wniosku mogą się od siebie różnić.

Duży wpływ na szczegółowość weryfikacji wniosku ma też sam rodzaj pojazdu. Załóżmy, że masz na oku popularny samochód miejski w podstawowej wersji wyposażenia (taki przedmiot jest z perspektywy banku dobrym zabezpieczeniem, ponieważ w razie kłopotów można go szybko sprzedać na rynku wtórnym). Składając wniosek o kredyt samochodowy w banku, z którym nie masz żadnych relacji, możesz być poproszony o przedłożenie:

 • Dokumentu tożsamości;
 • Dokumentów potwierdzających osiągane dochody. Może być to m.in.:
  • Zaświadczenie od pracodawcy zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia;
  • Historia rachunku, na który wpływa Twoje wynagrodzenie – za okres od 3 do 12 miesięcy;
  • Deklaracja podatkowa za rok poprzedni z potwierdzeniem złożenia jej w urzędzie skarbowym;
  • Ostatni odcinek emerytury lub renty.
 • Dokumenty związane z kredytowanym pojazdem.

Jeśli wnioskujesz o kredyt samochodowy w banku, który od dłuższego czasu prowadzi Twoje główne konto osobiste, na które wpływa Twoje wynagrodzenie, i z którego realizujesz większość operacji finansowych, to możesz liczyć na bardziej uproszczone procedury. W takiej sytuacji bank zna już Twoją tożsamość, a zdolność kredytową może oszacować na podstawie analizy historii rachunku. Pozostaje Ci tylko załączyć dokumenty związane z pojazdem.

W przypadku leasingu finansowego i operacyjnego oraz leasingu konsumenckiego dla finansującego najważniejszy jest przedmiot umowy (zabezpieczenie) oraz wysokość wkładu własnego (czynsz inicjalny). Jeśli chcesz skorzystać z leasingu jako osoba fizyczna, a przedmiotem finansowania jest popularny samochód osobowy, to cała procedura oceny może wymagać tylko dowodu osobistego i oświadczenia o osiąganych dochodach. Nie jest to jednak regułą i może pojawić się konieczność załączenia innych dokumentów.

Jakie alternatywy dla leasingu konsumenckiego i kredytu samochodowego?

Leasing konsumencki i kredyt samochodowy to niejedyne rozwiązanie pozwalające sfinansować zakup lub dzierżawę pojazdu przez osobę fizyczną. Teoretycznie środki na tańszy samochód można pozyskać nawet dzięki takim rozwiązaniom, jak debet na koncie lub karta kredytowa. Z uwagi na m.in. krótki okres spłaty nie są to jednak odpowiednie narzędzia do realizacji tego celu. Co prawda spłatę zadłużenia na karcie kredytowej w niektórych bankach można rozłożyć na raty, ale trudno taki wybór uznać za optymalny.

Środki na zakup samochodu możesz pozyskać zaciągając kredyt gotówkowy. W takiej sytuacji pieniądze pożyczone od banku możesz przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny – w tym na zakup auta. Bank nie będzie oczekiwał żadnego potwierdzenia sposobu wydatkowania środków. Dzięki temu możesz kupić samochód w dowolnym wieku i dowolnym stanie. Nie będziesz musiał się liczyć koniecznością ustanawiania zabezpieczeń na rzecz banku ani obowiązkiem zakupu polisy autocasco.

Utarło się, że niezabezpieczony kredyt gotówkowy powinien być w ogólnym rozrachunku droższy od zabezpieczonego kredytu samochodowego. W końcu bank ponosi większe ryzyko takiej transakcji. W rzeczywistości może okazać się, że kredyt gotówkowy na promocyjnych warunkach będzie rozwiązaniem tańszym. Dlatego przed wyborem ostatecznej opcji porównaj dostępne na rynku oferty.

Zakup samochodu możesz sfinansować również za pomocą środków pozyskanych z pożyczki hipotecznej. Podobnie, jak w przypadku kredytu gotówkowego, pożyczone w ten sposób pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel. Jeśli chcesz skorzystać z tego rozwiązania, to musisz posiadać nieobciążoną nieruchomość, która będzie pełnić rolę zabezpieczenia spłaty zobowiązania. Godząc się na wpisanie w księgę wieczystą hipoteki na rzecz banku, możesz pożyczyć – w zależności od oferty – od 50% do 80% wartości nieruchomości (potwierdzonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym).

Skorzystanie z pożyczki hipotecznej wymaga nie tylko większego zaangażowania z Twojej strony, ale generuje też dodatkowe koszty związane z konieczności ustanowienia zabezpieczenia. Poza tym zastanów się dobrze, czy sensownym jest wykorzystanie nieruchomości jako zabezpieczenia, aby pozyskać środki na zakup samochodu, który jest aktywem nie tylko generującym koszty, ale i szybko tracącym na wartości.

Kredyt czy leasing na samochód używany?

Leasing na samochód używany zasadniczo nie różni się od leasingu na pojazd nowy. Decydując się na “dzierżawę” samochodu używanego staraj się szukać pojazdów w firmach o ugruntowanej pozycji na rynku, aby trafić na egzemplarz w wątpliwym stanie. Oferowane w leasingu pojazdy zazwyczaj mają kilka lat. W przypadku leasingu samochodów używanych często stosowana jest zasada, w której maksymalny okres spłaty uzależniony jest od wieku pojazdu np. wiek pojazdu powiększony o okres spłaty nie może przekroczyć 9 lat.

Większe pole manewru w tum obszarze daje kredyt samochodowy. Banki przychylniejszym okiem patrzą na samochody używane, co jednak nie oznacza, że są gotowe do sfinansowania pojazdu w każdym wieku. W przypadku wątpliwości może pojawić się konieczność przedstawienia wyceny takiego pojazdu. Ograniczenie maksymalnego okresu spłaty uzależnione od wieku samochodu, ale często jest bardziej liberalne niż w przypadku leasingu np. Santander Consumer Bank pozwala na zakup auta w wieku do 12 lat, przy czym w dniu spłaty ostatniej raty pojazd nie może być starszy niż 16 lat.

Leasing konsumencki czy kredyt samochodowy?

Jako osoba fizyczna nie masz możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów ani części odsetkowej rat leasingowych, ani wydatków związanych z ich spłatą. Dlatego wybór oferty prawdopodobnie uzależniony będzie od całkowitych kosztów generowanych przez każde z rozwiązań oraz procedur związanych z udzieleniem finansowania.

Ubiegając się o leasing konsumencki na samochód, prawdopodobnie ominie Cię konieczność załączania dokumentów potwierdzających osiągane dochody – często wystarczające będzie samo oświadczenie. Oprócz tego firma leasingowa poprosi Cię o przedstawienie dokumentu tożsamości oraz złożenie wypełnionego wniosku. Zwróć uwagę na wymagany wkład własny, który przy ofertach promocyjnych może wynosić około 5% wartości początkowej pojazdu, co w odczuwalny sposób zmniejszy Twoje koszty początkowe.

Z drugiej strony minimalny udział własny może być ustalony na poziomie 20%, co może rodzić dyskomfort, kiedy uświadomisz sobie, że pojazd do końca umowy należę będzie do leasingodawcy, a Ty będziesz tylko jego użytkownikiem. Decydując się na leasing konsumencki pamiętaj również o m.in.:

 • Wsparciu firmy leasingowej przy rejestracji samochodu i obsłudze serwisowej;
 • Konieczności serwisowania samochodu tylko w wybranych punktach;
 • Konieczności wykupienia polisy OC i AC z dodatkowymi klauzulami;
 • Przewidzianym w umowie limicie kilometrów;
 • Konieczności wykupienia ubezpieczenia GAP, jeśli chcesz uchronić się przed utratą wartości auta w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej;
 • Możliwości wykupu przedmiotu leasingu.

Kredyt samochodowy to konieczność zgromadzenia większej liczby dokumentów, które pozwalą określić zarówno Twoją sytuację finansową, jak i ocenić wartość zabezpieczenia w postaci przedmiotu kredytowania. Co ważne, w przypadku decyzji pozytywnej stajesz się właścicielem lub współwłaścicielem auta. Podobnie, jak w przypadku leasingu konsumenckiego pojawia się konieczność wykupienia polisy OC i polisy AC z cesją na rzecz banku.

W zależności od oferty, kredyt samochodowy może być spłacany w miesięcznych ratach lub w systemie 50/50. Możliwa jest też spłata raty balonowej na koniec okresu umowy. Zaletą jest również szeroki zakres okresu spłaty – kredyt samochodowy możesz zaciągnąć na okres nawet 144 miesięcy (12 lat).

 

Źródła:

 1. https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-samochodowe/kredyt-na-samochod-uzywany,10.html

Co warto wiedzieć?

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy, cesja z polisy autocasco, weksel in blanco – to zabezpieczenia, które mogą być zastosowane w przypadku kredytu samochodowego.
 • Leasing to forma finansowania, z której korzystają głównie przedsiębiorcy, ale od 2011 roku dostępna jest również dla osób fizycznych, jako tzw. leasing konsumencki.
 • Do skorzystania z oferty kredytu konsumenckiego najczęściej wymagany jest dowód tożsamości i oświadczenie o osiąganych dochodach. W razie wątpliwości firma leasingowa może poprosić o dodatkowe dokumenty.
 • Alternatywą dla kredytu samochodowego i leasingu konsumenckiego może być kredyt gotówkowy lub pożyczka hipoteczna. Rozwiązania te mają jednak swoje wady.
 • Leasingodawca jest właścicielem pojazdu do końca obowiązywania umowy.
 • Leasing łączy w sobie cechy kredytu i dzierżawy. Z jednej strony spłacasz miesięczne raty, a z drugiej strony do końca umowy nie jesteś właścicielem samochodu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy opłaca się auto w leasing?

  Z uwagi na korzyści podatkowe dla przedsiębiorców leasing nadal jest wartą uwagi formą finansowania samochodów. Osoby fizyczne mogą korzystać z leasingu konsumenckiego, jednak nie mają one możliwości skorzystania z takich rozwiązań podatkowych, jak przedsiębiorcy. W takiej sytuacji warto sprawdzić także ofertę kredytów samochodowych i gotówkowych. 

 2. Czy leasing jest opłacalny 2024 roku?

  Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2022 r. środki pozyskane ze sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu traktowane będą jako przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który przeznaczy na prywatne potrzeby auto wykupione z leasingu, będzie musiał zapłacić podatek w okresie 6 lat od momentu jego wykupienia. Pomimo tego leasing nadal jest opłacalnym sposobem finansowania samochodu. 

 3. Jak długo trzeba prowadzić firmę, żeby wziąć auto w leasing?

  W większości przypadków minimalny okres prowadzenia firmy wynosi 6 miesięcy. W przypadku krótszego stażu bank lub firma leasingowa mogą wyrazić zgodę pod warunkiem przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia np. poręczenia podmiotu posiadającego zdolność kredytową. 

 4. Kto jest właścicielem auta w leasingu?

  Właścicielem auta w leasingu jest zawsze leasingodawca. Ty jesteś użytkownikiem dzierżawionego pojazdu. Sytuacja może się zmienić, kiedy na końcu umowy zdecydujesz się na wykup samochodu. Decyzja w tym zakresie należy do Ciebie. 

 5. Czy można nadpłacić leasing?

  Nadpłata leasingu jest możliwa. Warto w tym celu złożyć w firmie leasingowej wniosek o zmianę harmonogramu spłaty. W efekcie nadpłaty leasingu możesz liczyć na obniżenie wysokości miesięcznych rat z zachowaniem dotychczasowego okresu spłaty lub skrócenie okresu umowy. Pamiętaj, że aneks do umowy może być płatny. Potencjalny koszt sprawdzisz w tabeli opłat i prowizji lub kontaktując się ze swoim doradcą leasingowym. 

 6. Czy w leasingu jest limit kilometrów?

  Firmy leasingowe mogą ustalać maksymalny roczny przebieg samochodu, ale możesz trafić też na oferty leasingu bez limitu kilometrów. Dotyczy to zarówno ofert dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych. Im większy deklarowany przebieg roczny, tym wyższa kwota miesięcznej raty. Po przekroczeniu limitu musisz liczyć się z dodatkową opłatą, która naliczana jest najczęściej za każdy nadprogramowy kilometr. 

 7. Kiedy można wrzucić w koszty całość opłat związanych z leasingiem operacyjnym?

  W koszty uzyskania przychodów możesz wrzucać całość opłat związanych z leasingiem operacyjnym, pod warunkiem, że wybrałeś osobowy lub hybrydowy samochód osobowy o wartości poniżej 150.000 zł lub 225.000 zł w przypadku auta elektrycznego.  

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments