Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty samochodowe

Kredyt na samochód używany – gdzie szukać najtańszego?

Kredyt na samochód używany jest rozwiązaniem pozwalającym pozyskać środki na wymarzony pojazd. Nazwa tego produktu sugeruje, że zobowiązanie można zaciągnąć tylko na zakup auta. Nic bardziej mylnego – możliwości są znacznie szersze. Docenią je zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

W bankowym słowniku nie występują określenia spotykane w powszechnym obrocie samochodami osobowymi, jak “prawie nowy” czy „jak z salonu”. Z punktu widzenia banku sytuacja jest znacznie mniej skomplikowana – samochód jest albo nowy, albo używany. Dotyczy to również pojazdów demonstracyjnych, które sprzedawane są gwarancją prosto z salonu. Zakup używanego samochodu wiąże się z większym ryzykiem dla banków, ale zaciągnięcie kredytu na taki cel jest jak najbardziej możliwe. Sprawdzamy, jak się za to zabrać.

Czym jest kredyt na samochód używany?

Kredyt na samochód używany jest kredytem celowym. Oznacza to, że pieniądze pożyczone w ten sposób można przeznaczyć wyłącznie na konkretny cel – zakup pojazdu. Sama nazwa tego produktu może wprowadzać w błąd sugerując, że w taki sposób można sfinansować wyłącznie zakup auta osobowego. Nic bardziej mylnego. W zależności od oferty środki z kredytu samochodowego można przeznaczyć m.in. na zakup:

 • samochodu osobowego
 • samochodu ciężarowego
 • pojazdu specjalnego
 • autobusu
 • motocykla
 • skutera
 • przyczepy
 • łodzi motorowej
 • każdego innego pojazdu, jeśli bank przewiduje taką możliwość.

Choć dla banków najbezpieczniejszą i najbardziej komfortową opcją jest pożyczenie pieniędzy na pojazd nowy oraz cieszący się dużą popularnością wśród użytkowników (zwiększa to szansę na jego szybką sprzedaż na rynku wtórnym w sytuacji, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się z warunków zawartej umowy) to wiele z nich oferuje kredyty na samochody używane. Sam pojazd może być kupiony zarówno od osoby fizycznej, jak i z komisu samochodowego. Możliwy jest również zakup pojazdu z zagranicy. O kredyt samochodowy może wnioskować zarówno firma, jak i osoba prywatna.

W przeciwieństwie do leasingu osoba zaciągająca kredyt na zakup samochodu używanego staje się właścicielem pojazdu. Trzeba jednak pogodzić się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia na rzecz banku na takim samochodzie – oznacza to dodatkowe formalności i koszty. Pojazd musi też zostać ubezpieczony na koszt kredytobiorcy. Oprócz obowiązkowej polisy OC wymagana jest również polisa AC z cesją praw na rzecz banku udzielającego kredytu.

Po akceptacji pojazdu przez bank oraz skutecznym ustanowieniu zabezpieczeń następuje uruchomienie kredytu i zaczyna się jego spłata. Okres spłaty kredytu samochodowego zaciągniętego na zakup pojazdu używanego może wynosić nawet kilka lat (banki często określają maksymalny wiek pojazdu na dzień spłaty ostatniej raty). Kredyt samochodowy nie zawsze musi być spłacany za pomocą standardowych miesięcznych rat. W ofercie banków może pojawić się:

 • kredyt na samochód z ratą balonową (wysoka ostatnia rata) – pożyczony kapitał pomniejszony o wkład własny regulowany jest w miesięcznych ratach, jednak harmonogram spłaty zakończony jest wysoką ratą, która może wynosić nawet kilkadziesiąt procent wartości początkowej samochodu.
 • kredyt na samochód 50/50 – przewiduje tylko 2 raty po 50% wartości pojazdu. Rozwiązanie to może być oferowane także w innych wariantach, zakładających inne proporcję i liczbę oczekiwanych płatności np. 30/30/30. Opcja ta przewiduje konieczność wpłaty 10% wkładu własnego, a następnie kredyt spłacany jest za pomocą 3 rat. Każda z nich odpowiada 30% wartości początkowej samochodu.

Powyższe warianty są jednak bardziej popularne w przypadku zakupu nowych samochodów niż używanych. Najczęściej spotykanym kredytem na samochód używany jest kredyt spłacany w ratach równych. Całkowita kwota kredytu zależy przede wszystkim od oferty konkretnego banku, jednak istotny wpływ na ten parametr ma również zdolność kredytowa osoby składającej wniosek oraz wartości zabezpieczenia.

Kredyty na samochody używane mogą być oferowane z oprocentowaniem stałym i zmiennym, które oparte jest o podlegającą wahaniom stawkę WIBOR i niezmienną marżę banku. Można też trafić na propozycje pozwalające zaciągnąć zobowiązanie, którego kwota będzie wyższa od wartości rynkowej auta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wybrane banki oferują kredyt samochodowy online, który zaciągnąć można bez konieczności wizyty w oddziale – wniosek kredytowy i wszystkie dokumenty przekazywane są przez Internet.

Kto może zaciągnąć kredyt na zakup samochodu używanego?

Kredyt samochodowy przyznawany jest osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym organizacjom. W taki sposób można sfinansować m.in. zakup samochodu miejskiego dla realizacji własnych potrzeb, zakup autokaru, który służyć będzie do przewozu pasażerów czy ciężarówki wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z perspektywy banku procedury oceny wniosku, ustanowienia zabezpieczeń i uruchomienia kredytu są bardzo zbliżone – różnica polega przede wszystkim na rodzaju i wartości pojazdu.

Kredyt na samochód używany może zatem zaciągnąć każda osoba fizyczna i prawna, która ma odpowiednią zdolność kredytową. To najważniejszy krok w drodze do ostatecznej decyzji kredytowej. Przeprowadzenie przez bank oceny kondycji finansowej klienta wymaga złożenia wniosku z szeregiem dokumentów, pozwalających zweryfikować m.in. osiągane dochody, koszty utrzymania i zabezpieczenie kredytu samochodowego.

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu na zakup samochodu używanego?

Lista dokumentów wymaganych do analizy wniosku i otrzymania decyzji kredytowej uzależniona jest przede wszystkim od polityki banku w tym zakresie, sposobu osiągania dochodów oraz od samego przedmiotu finansowania. W przypadku kredytu samochodowego najczęściej wymagane są następujące dokumenty:

 • waży dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający wysokość i częstotliwość osiąganych dochodów,
 • dokumenty związane z kupowanym pojazdem np. faktura pro-forma i faktura ostateczna w przypadku zakupu nowego samochodu z salonu lub umowa kupna-sprzedaży i kserokopia dowodu rejestracyjnego w przypadku zakupu pojazdu używanego od osoby fizycznej.

Duży wpływ na rodzaj dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o kredyt na zakup używanego samochodu ma rodzaj zatrudnienia lub sposób osiągania dochodów. Sprawdźmy zatem najbardziej popularne oczekiwania banków w tym zakresie:

 • osoby osiągające dochody z tytułu umowy o pracę – zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia za wskazany okres (najczęściej 3 ostatnie miesiące),
 • emeryci – ostatni dowód wypłaty świadczenia lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia (bank może oczekiwać przedstawienia oryginałów dokumentów do wglądu),
 • renciści – ostatni dowód wypłaty świadczenia lub legitymacja rencisty lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia (bank może oczekiwać przedstawienia oryginałów dokumentów do wglądu),
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • kserokopia wpisu do CEiDG (ewidencji działalności gospodarczej) lub kserokopia odpisu z KRS,
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego (US),
  • dokumenty finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania np. książka przychodów i rozchodów oraz deklaracje podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym w przypadku firm prowadzących księgowość uproszczoną lub bilans i rachunek wyników za wskazany okres w przypadku podmiotów na pełnej księgowości.

O kredyt na samochód używany wnioskować mogą również osoby prowadzące gospodarstwa rolne lub osiągające dochody z innych źródeł np. wynajmu nieruchomości. W takich sytuacjach lista dokumentów, wymaganych do oceny zdolności kredytowej, ustalana jest indywidualnie.

Jak zabezpieczony jest kredyt na zakup samochodu używanego?

Jednym z głównych elementów odróżniających celowy kredyt samochodowy od kredytu gotówkowego na dowolny cel, jest konieczność zabezpieczenia spłaty takiego zobowiązania. Przekłada się to na więcej formalności oraz dodatkowe koszty związane ze skutecznym ustanowieniem zabezpieczeń. Wysiłek ten może być jednak wynagrodzony korzystniejszymi warunkami kredytowania.

Utarło się, że zabezpieczony kredyt samochodowy, jest tańszy niż kredyt gotówkowy na taką samą kwotę i okres, jednak nie jest to regułą. Jest to tylko jeden z powodów, dla których warto przed podjęciem ostatecznej decyzji porównać dostępne na rynku propozycje banków. Wracając do zabezpieczeń kredytu samochodowego – do najpopularniejszych rozwiązań w tym zakresie należy:

 • Cesja z praw polisy AC – to nic innego, jak zrzeczenie się przez klienta na rzecz banku odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia zdarzenia, które spowodowało uszkodzenie lub utratę kredytowanego pojazdu. Innymi słowy, jeśli samochód został uszkodzony lub skradziony, to bank ma pierwszeństwo przed kredytobiorcą w uzyskaniu odszkodowania wypłacanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • Przewłaszczenie i przewłaszczenie warunkowe – przewłaszczenie, jak sama nazwa sugeruje to przeniesienie części prawa własności na bank udzielający finansowania. Skutkiem takiej operacji jest wpisanie banku do dowodu rejestracyjnego pojazdu jako współwłaściciela. Wpis taki zostanie usunięty w chwili spłaty kredytu. Coraz częściej stosuje się jednak przewłaszczenie warunkowe, czyli brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym pod warunkiem regularnego spłacania kredytu – klient podpisuje tylko dokumenty uprawniające bank do przejęcia pojazdu w przypadku wystąpienia opóźnień w terminowym regulowaniu kredytu.
 • Zastaw rejestrowy – polega na wpisaniu w krajowym rejestrze zastawów oraz w dowodzie rejestracyjnym zastawu na rzecz banku na kredytowanym pojeździe. W przypadku zaprzestania spłaty zobowiązania bank będzie mógł zająć taki pojazd, a następnie go sprzedać.
 • Depozyt karty pojazdu – jak sama nazwa wskazuje zabezpieczenie to wymaga przekazania karty pojazdu do banku. Trwa to do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu. Procedura ta ma zabezpieczyć bank przed sprzedażą przedmiotu finansowania przez klienta w trakcie obowiązywania umowy. Może się zdarzyć, że na czas spłaty kredytu bank finansujący zostanie wpisany do karty, jako współwłaściciel pojazdu.

Jak zaciągnąć kredyt na samochód używany krok po kroku?

Kredyt na samochód używany to stosunkowo prosty i dostępny instrument finansowy, pozwalający pozyskać pieniądze na zakup pojazdu. Zobaczmy zatem, jak wygląda krok po kroku proces zakupu auta z kredytowym wsparciem banku:

 1. Znajdź samochód, który chcesz kupić – bank przyzna Ci kredyt tylko na określoną kwotę i na zakup konkretnego pojazdu, więc musisz wiedzieć jakie auto chcesz kupić i ile będzie Cię ono kosztować.
 2. Przemyśl w jakim terminie jesteś w stanie spłacić taką kwotę – kredyty 50/50 bardzo różnią się kosztami od kredytów z ratami równymi. Im szybciej spłacasz zobowiązanie, tym niższe poniesiesz całkowite koszty, ale wiąże się to z wyższą pojedynczą ratą.
 3. Porównaj oferty kredytów – na tym etapie przydadzą Ci się kalkulator kredytów samochodowych i ranking najlepszych ofert. Jeśli kupujesz auto marki, która ma własny bank, to sprawdź również jego ofertę w tym zakresie.
 4. Sprawdź, czy bank wymaga i jaka jest wysokość wkładu własnego – przeważnie bank sfinansuje całą kwotę potrzebną na zakup samochodu używanego, ale zdarzają się wyjątki, więc lepiej sprawdzić to zanim wypełnisz wniosek. Wpłata własna to kwota, którą musisz posiadać, żeby zaciągnąć takie zobowiązanie.
 5. Wybierz formularz – najłatwiej jest wypełnić wniosek online lub ubiegać się o kredyt podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem banku. Wybierz opcję, która jest dla Ciebie najwygodniejsza. Oczywiście często wszystkie formalności załatwisz również w oddziale banku.
 6. Wypełnij wymagane dane – bank potrzebuje informacji na temat przedmiotu finansowania (model samochodu, marka, wiek pojazdu, wartość, wpłata własna) oraz wstępnych parametrów kredytu, jak rodzaj rat (równe, malejące) czy rodzaj oprocentowania (stałe, zmienne).
 7. Załącz dokumenty – bank będzie wymagać przedstawienia Twoich dokumentów dochodowych, dotyczących pojazdu, a także Twojej działalności gospodarczej, jeżeli taką prowadzisz. Często można dostarczyć je online – bez konieczności wychodzenia z domu.
 8. Zaczekaj na decyzję – w niektórych sytuacjach decyzja będzie bardzo szybka, ale może też zdarzyć się, że bank poprosi o dosłanie dodatkowych dokumentów.
 9. Podpisz umowę kredytową – jeśli masz konto w banku udzielającym kredytu samochodowego, to jest szansa, że jesteś w stanie zrobić to online.
 10. Kup samochód – oczywiście pamiętaj o takich szczegółach jak zarejestrowanie go, ubezpieczenie itp.

Od tego momentu można cieszyć się z pojazdu, ale trzeba pamiętać też o spełnieniu wszystkich warunków określonych przez bank np. związanych z ustanowieniem zabezpieczeń. Przede wszystkim trzeba jednak zadbać o terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Jakie są alternatywy dla kredytów na samochody używane?

Rozwiązaniem, które warto rozważyć nie mając środków własnych, aby kupić samochód za gotówkę, jest z leasing. Aktualnie mogą z niego korzystać zarówno przedsiębiorstwa (leasing finansowy, operacyjny) jak i osoby fizyczne (leasing konsumencki).

Oba rozwiązania (kredyt i leasing) mogą pełnić bardzo podobną funkcję. Osoba fizyczna kupująca samochód używany, z którego nie będzie korzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może po prostu porównać oferty banków oraz firm leasingowych i wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Natomiast przedsiębiorstwa i osoby korzystające z samochodów osobowych w celach zarówno prywatnych jak zawodowych, muszą wykonać głębszą analizę. Na opłacalność będą tu wpływać między innymi podatki i koszty ubezpieczenia pojazdu.

Często wskazywaną alternatywą dla kredytu na samochód używany jest kredyt gotówkowy. Wśród jego zalet można wymienić uproszczone procedury oceny wniosku kredytowego, ograniczoną liczbę wymaganych dokumentów, szeroki zakres oferowanych kwot i okresów finansowania oraz dużą dostępność – kredyt gotówkowy oferowany jest przez niemal wszystkie banki uniwersalne działające w Polsce.

Kredyt gotówkowy to także możliwość przeznaczenia pozyskanych pieniędzy na dowolny cel, w tym na samochód używany. Bank nie będzie oczekiwać przedstawienia żadnych dokumentów potwierdzających kierunek wydatkowania pożyczonych pieniędzy. Kredyt gotówkowy jest z reguły kredytem niezabezpieczonym. Nie trzeba zatem dołączać do wniosku dokumentów związanych z samym pojazdem. Odpada też warunek ustanawiania zabezpieczeń, co ostatecznie pochłania czas i generuje dodatkowe koszty.

Które banki oferują kredyty na samochody używane?

Kilka lat temu kredyty na samochody używane były podstawowymi produktami dostępnymi w ofercie większości banków uniwersalnych. Jednak bardziej skomplikowane procedury oraz brak znaczącej różnicy w cenie, w porównaniu do niezabezpieczonych kredytów gotówkowych, przełożyły się na spadek zainteresowania taką formą finansowania. Aktualnie kredyty samochodowe, traktowane jako odrębny produkt, oferowane są m.in. przez:

Na rynku działalność prowadzą również wyspecjalizowane instytucje finansowe, często przyznające kredyty jedynie na zakup pojazdów koncernu, który reprezentują. Należą do nich:

 • Banque PSA Finance – Peugeot, Citroen
 • Toyota Bank – Toyota, Lexus
 • Volkswagen Bank – Volkswagen, Audi, Śkoda, Seat
 • Fiat Bank – Fiat, Lancia, Alfa Romeo
 • Renault Credit International Bank Polska – Renault.

Chcąc kupić auto używane konkretnej marki często warto udać się do salonu samochodowego lub przynajmniej sprawdzić ofertę powiązanego z nią banku. Oferty banków samochodowych na pojazdy np. poleasingowe bywają bardzo korzystne. Przewagą banków prowadzących ogólną działalność jest natomiast możliwość uzyskania kredytu na samochód dowolnej marki lub na inny pojazd. Pożyczek na zakup samochodu udzielają też SKOK-i i firmy pożyczkowe.

Gdzie znaleźć oferty kredytów na samochód używany?

Wybierając kredyt na samochód używany warto wesprzeć się aktualnym rankingiem kredytów samochodowych. Trzeba jednak pamiętać, że dostępne opcje mogą być ograniczone ze względu na zdolność kredytową kredytobiorcy lub maksymalny wiek pojazdu dopuszczalny przez bank. Parametry kredytów samochodowych w wybranych bankach prezentują się następująco (analiza ofert na podstawie reprezentatywnych przykładów przeprowadzona 02.03.2023 r.).

Kredyt samochodowy w BNP Paribas Bank Polska przeznaczyć można na samochód nowy i używany, ale na zakończenie spłaty kredytu pojazd może mieć maksymalnie 20 lat. Pożyczone środki można przeznaczyć też na m.in. motocykl, skuter, jacht, żaglówkę, przyczepę kempingową czy autobus. Koszty kredytu na zakup używanego pojazdu w cenie 59 370 zł, z wpłatą własną 12 072 zł i z zabezpieczeniem w formie cesji praw do odszkodowania z polisy autocasco, przedstawione w reprezentatywnym przykładzie:

 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu): 47 298 zł
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 77 288,86 zł
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 19,61%
 • oprocentowanie stałe: 13,70%
 • całkowity koszt kredytu 29 990,86 zł w tym:
  • prowizja: 5 486,57 zł
  • odsetki: 24 504,29 zł
 • spłata: 69 miesięcznych rat równych w wysokości 1 104,13 zł i 70. rata wyrównująca w wysokości 1 103,89 zł.

Kredyt samochodowy w banku Credit Agricole udzielany jest na zakup auta lub motocykla. Pojazdy mogą być nowe i używane, jednak te drugie nie mogą być starsze niż 5 lat. Bank deklaruje na swojej stronie internetowej brak wymogu tzw. pierwszej wpłaty własnej. Koszty kredytu wynikające z przykładu reprezentatywnego prezentują się następująco:

 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 40 200,00 zł
 • całkowita kwota do zapłaty: 52 229,30 zł
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 13,76%
 • oprocentowanie stałe: 9,30%
 • całkowity koszt kredytu: 12 029,30 zł w tym:
 • prowizja: 2 962,74 zł
  • odsetki: 9 066,56 zł
  • koszt ubezpieczenia: 0 zł
 • spłata: 49 miesięcznych rat równych rat w wysokości 1 044,58 zł i 50. rata wyrównująca w wysokości 1 044,88 zł.

Czy warto zaciągnąć kredyt na samochód używany?

Kredyt na samochód używany pozwala nabyć użyteczny pojazd, który choć nie jest nowy, w dalszym ciągu może mieć istotną wartość dla kupującego. Przydaje się zwłaszcza w przypadku konieczności zakupu pojazdu ciężarowego czy specjalnego, który mimo kilkuletniego przebiegu może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych.

Oferty kredytów na samochód używany można znaleźć z pomocą naszego kalkulatora kredytów samochodowych. Warto też porównać je z ofertami leasingu, wynajmu długoterminowego oraz z kredytami przygotowanymi przez banki samochodowe. Prowadząc działalność gospodarczą wskazane jest, aby przed zakupem pojazdu skontaktować się z doradcą podatkowym i wybrać opcję najbardziej korzystną pod względem podatkowym.

 

Źródło:

 • https://www.aaaauto.pl/pl/informacje-prasowe/w-polsce-wciaz-sa-najtansze-samochody-uzywane-ale-gonia-nas-wegry/article.html?id=46884

Warto wiedzieć

 • Jednym z zabezpieczeń kredytu na samochód używany jest polisa AC z cesją na rzecz banku. W przypadku wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu środki z ubezpieczenia autocasco zostaną przekazane bezpośrednio do banku.
 • Koszty kredytu samochodowego zależą m.in. oprocentowania nominalnego, prowizji, kwoty i okresu finansowania, ubezpieczeń, modelu samochodu oraz sposobu zabezpieczenia spłaty zobowiązania.
 • Czas na podjęcie decyzji kredytowej w dużej mierze zależy od kompletności złożonego w banku wniosku. Warto zatem sprawdzić wcześniej wymagania w tym zakresie.
 • Aby ograniczyć ryzyko kredytowe banki wymagają ustanowienia zabezpieczenia na kredytowanym pojeździe.
 • Niektóre banki pozwalają zaciągnąć kredyt na dowolny samochód używany. Dopuszczalne są auta pochodzące z komisu, od osób fizycznych, a także sprowadzone z zagranicy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest maksymalny wiek auta przy kredycie na samochód używany?

  Każdy bank posiada własny limit wieku pojazdu, na który może być przyznany kredyt. W przypadku samochodów używanych to przeważnie 7-12 lat, ale nawet 15 lat w przypadku samochodów ciężarowych.

 2. Na jak długo można rozłożyć spłatę kredytu?

  W zależności od kwoty i rodzaju kredytu (firmowy, dla osoby fizycznej) banki pozwalają rozłożyć spłatę na okres od 3 do 8 lat. Jeśli zamierzasz spłacać samochód przez 8 lat, upewnij się, że wciąż będziesz czerpać z jego posiadania korzyści po tym czasie.

 3. Co w przypadku gdy samochód zostanie skradziony lub zniszczony?

  Kredyt trzeba spłacać dalej. W wyjątkowych przypadkach trzeba go nawet od razu spłacić w całości, ale przeważnie banki komercyjne nie robią zbyt dużych kłopotów klientom, którzy chcą spłacić kredyt na dotychczasowych warunkach.

 4. Czy bank udzielający kredytu jest właścicielem pojazdu?

  Nie. Właścicielem jest kredytobiorca, ale bank często ma jakąś formę zabezpieczenia na pojeździe, którego zakup finansuje. Gdyby klient nie spłacał kredytu, bank może zażądać egzekucji z polisy i/lub sprzedaży samochodu.

 5. Czy warto brać kredyt na auto używane?

  Wszystko zależy od naszej sytuacji finansowej i aktualnych potrzeb. Banki oferują kredyty na samochody używane, jednak trzeba wcześniej zweryfikować ograniczenia dotyczące ich maksymalnego wieku. Kredyty na samochody używane są zazwyczaj droższe niż kredyty na samochody nowe.

 6. Ile kosztuje samochód używany?

  Zgodnie z danymi AAA Auto w grudniu 2022 roku mediana ceny samochodu używanego w Polsce wynosiła 30.900 złotych. Dla porównania w grudniu 2021 roku mediana ceny samochodu używanego w Polsce wynosiła 23.900 zł.

 7. Czy można zaciągnąć kredyt na samochód używany z zagranicy?

  Tak, część banków oferuje kredyty na samochody używane z zagranicy. Zakup takiego pojazdu może wymagać jednak przedstawienia dłuższej listy dokumentów oraz spełnienia dodatkowych warunków.

 8. Czy opłaca się brać kredyt na samochód?

  Wiele zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Jeśli samochód niezbędny jest do zapewnienia podstawowych potrzeb, jak dojazd do pracy czy przyczyni się do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej i wzrostu przychodów, to zaciągniecie kredytu na taki cel jest dobrze umotywowane.

 9. Gdzie najłatwiej dostać kredyt na samochód?

  Procedury związane z udzieleniem kredytu samochodowego są zbliżone we wszystkich bankach. Najmniej wymagającą opcją jest zaciągnięcie kredytu na samochód w banku, który prowadzi nasze podstawowe konto osobiste. W takiej sytuacji nie mamy jednak pewności czy korzystamy z najlepszej oferty.

PORÓWNAJ KREDYTY
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
asd
asd
4 lat temu

ubezpieczenie kredytu haha już bank naciąga klienta hahaa