Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty samochodowe

Kredyt na samochód używany – gdzie szukać najtańszego?

Kredyt na samochód używany pozwala pozyskać środki na wymarzony pojazd. Zobowiązanie to możesz zaciągnąć tylko na zakup auta, co daje Ci znacznie większe możliwości. Docenią je zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy. Sprawdź, czym charakteryzuje się kredyt na samochód używany i które banki oferują takie rozwiązanie.

W bankowym słowniku nie występują określenia spotykane w powszechnym obrocie samochodami osobowymi, jak “prawie nowy” czy „jak z salonu”. Z punktu widzenia banku sytuacja jest znacznie mniej skomplikowana – samochód jest albo nowy, albo używany. Dotyczy to również pojazdów demonstracyjnych, które sprzedawane są gwarancją prosto z salonu. Zakup używanego samochodu wiąże się z większym ryzykiem dla banków, ale zaciągnięcie kredytu na taki cel jest jak najbardziej możliwe.

Czym jest kredyt na samochód używany?

Kredyt na samochód używany jest kredytem celowym. Oznacza to, że pieniądze pożyczone w ten sposób możesz przeznaczyć tylko na konkretny cel – zakup pojazdu. Sama nazwa tego produktu wprowadza jednak w błąd sugerując, że w taki sposób możesz sfinansować wyłącznie zakup samochodu. Nic bardziej mylnego. W zależności od oferty konkretnego banku pieniądze z kredytu samochodowego możesz przeznaczyć na zakup m.in.:

 • samochodu osobowego
 • samochodu ciężarowego
 • pojazdu specjalnego
 • autobusu
 • motocykla
 • skutera
 • przyczepy
 • łodzi motorowej
 • każdego innego pojazdu, jeśli bank przewiduje taką możliwość.

Dla banków najbezpieczniejszym i najbardziej komfortowym scenariuszem jest udzielenie pożyczki na pojazd nowy oraz cieszący się dużą popularnością wśród kierowców. Takie podejście zwiększa szansę na jego szybką sprzedaż na rynku wtórnym w sytuacji, kiedy przestaniesz wywiązywać się z warunków zawartej umowy.

Mając jednak na uwadze potrzeby potencjalnych kredytobiorców, część banków oferuje również kredyty na samochody używane. Sam pojazd może być kupiony zarówno od osoby fizycznej, jak i z komisu samochodowego. Możliwy jest również zakup pojazdu z zagranicy. O kredyt samochodowy możesz wnioskować jako osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca.

Zaciągając kredyt na zakup samochodu używanego stajesz się właścicielem pojazdu. Nie oznacza to jednak, że możesz cieszyć się taką samą swobodą, jak w sytuacji, kiedy kupujesz pojazd za gotówkę – bez finansowego wsparcia banku. Musisz pogodzić się z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia na rzecz banku na kredytowanym pojeździe, a to oznacza to dodatkowe koszty i formalności. Oczywiście musisz ubezpieczyć taki pojazd na swój koszt.

Oprócz obowiązkowej polisy OC wymagana jest również polisa AC (autocasco) z cesją praw na rzecz banku udzielającego kredytu. W takiej sytuacji po wystąpieniu szkody lub kradzieży pojazdu, towarzystwo ubezpieczeniowe przeje pieniądze bezpośrednio na konto instytucji, która udzieliła Ci kredytu.

Po pozytywnej weryfikacji pojazdu przez bank (już na tym etapie możesz spotkać się z odrzuceniem wniosku) oraz skutecznym ustanowieniu zabezpieczeń następuje uruchomienie kredytu i naturalnie zaczyna się jego spłata. Okres spłaty kredytu samochodowego zaciągniętego na zakup pojazdu używanego, w zależności o oferty, może wynosić od kilku miesięcy do nawet ponad 12 lat. Banki często określają maksymalny wiek pojazdu na dzień spłaty ostatniej raty.

 

Przykład

Pan Andrzej planuje zaciągnąć kredyt na 6-letni samochód, który chciałby spłacać przez kolejne 8 lat. Bank, w którym złożył wniosek, udziela kredytów tego typu na okres maksymalnie 10 lat, ale zastrzega, że na dzień spłaty ostatniej raty auto nie może mieć więcej niż 12 lat. W takiej sytuacji Pan Andrzej może zaciągnąć zobowiązanie maksymalnie na 6 lat – o ile po przeliczeniu zdolności kredytowej bank stwierdzi, że stać go na spłatę takiego zobowiązania.

 

Kredyt samochodowy nie zawsze musi być spłacany w miesięcznych ratach równych. Banki oferują również inne modele spłaty, które mogą lepiej dopasować do sytuacji potencjalnego kredytobiorcy. Wśród dostępnych opcji wyróżniamy:

 • kredyt na samochód z ratą balonową (wysoka ostatnia rata) – pożyczony kapitał pomniejszony o wkład własny regulowany jest w miesięcznych ratach, jednak harmonogram spłaty zakończony jest wysoką ratą, która może wynosić nawet kilkadziesiąt procent wartości początkowej samochodu. Rozwiązanie to pozwala płacić stosunkowo niskie miesięczne raty i daje czas na zgromadzenie kapitału na pokrycie ostatniej płatności.
 • Kredyt na samochód 50/50 – przewiduje tylko 2 raty po 50% wartości pojazdu. Rozwiązanie to może być oferowane także w innych wariantach, zakładających inne proporcję i liczbę oczekiwanych płatności np. 30/30/30. Opcja ta przewiduje konieczność wpłaty 10% wkładu własnego, a następnie kredyt spłacany jest za pomocą 3 rat. Każda z nich odpowiada 30% wartości początkowej samochodu.

Powyższe warianty są jednak częściej stosowane w przypadku zakupu nowych samochodów niż używanych. Najczęściej spotykanym kredytem na samochód używany jest kredyt spłacany w ratach równych. Całkowita kwota kredytu zależy przede wszystkim od oferty konkretnego banku, jednak istotny wpływ na ten parametr ma również Twoja zdolność kredytowa oraz wartości pojazdu, który stanie się głównym zabezpieczeniem spłaty zobowiązania.

Kredyty na samochody używane są oferowane z oprocentowaniem stałym i zmiennym. Oprocentowanie zmienne oparte jest najczęściej o podlegającą wahaniom stawkę WIBOR i niezmienną marżę banku. Możesz też trafić na propozycje pozwalające zaciągnąć zobowiązanie, którego kwota będzie wyższa od wartości rynkowej auta np. 120% wartości. Wybrane banki oferują również kredyt samochodowy online, który zaciągnąć możesz bez konieczności wizyty w oddziale – wniosek kredytowy i wszystkie dokumenty przekazujesz są przez internet.

Kto może zaciągnąć kredyt na zakup samochodu używanego?

Kredyt samochodowy przyznawany jest osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym organizacjom. W taki sposób można sfinansować m.in. zakup samochodu miejskiego dla realizacji własnych potrzeb, zakup autokaru, który służyć będzie do przewozu pasażerów czy ciężarówki wykorzystywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z perspektywy banku procedury oceny wniosku, ustanowienia zabezpieczeń i uruchomienia kredytu są bardzo zbliżone – różnica polega przede wszystkim na rodzaju i wartości pojazdu.

Kredyt na samochód używany może zatem zaciągnąć każda osoba fizyczna i prawna, która ma odpowiednią zdolność kredytową. To najważniejszy punkt w drodze do ostatecznej decyzji kredytowej. Przeprowadzenie przez bank oceny kondycji finansowej klienta wymaga złożenia wniosku z szeregiem dokumentów, pozwalających zweryfikować m.in. osiągane dochody, koszty utrzymania oraz wartość potencjalnego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu na zakup samochodu używanego?

Lista dokumentów wymaganych do analizy wniosku o kredyt na samochód używany uzależniona jest m.in. od polityki banku obowiązującej w tym zakresie, źródeł osiąganych dochodów oraz od samego przedmiotu finansowania. W przypadku kredytu samochodowego najczęściej wymagany jest:

 • waży dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający wysokość i częstotliwość osiąganych dochodów,
 • dokumenty związane z kupowanym pojazdem np. faktura pro-forma i faktura ostateczna w przypadku zakupu nowego samochodu z salonu lub umowa kupna-sprzedaży i kserokopia dowodu rejestracyjnego w przypadku zakupu pojazdu używanego od osoby fizycznej.

Duży wpływ na rodzaj dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o kredyt na zakup używanego samochodu ma rodzaj zatrudnienia lub sposób osiągania dochodów. Sprawdźmy zatem najbardziej popularne oczekiwania banków w tym zakresie:

 • osoby osiągające dochody z tytułu umowy o pracę – zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia za wskazany okres (najczęściej 3 ostatnie miesiące),
 • emeryci – ostatni dowód wypłaty świadczenia lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia (bank może oczekiwać przedstawienia oryginałów dokumentów do wglądu),
 • renciści – ostatni dowód wypłaty świadczenia lub legitymacja rencisty lub kserokopia ostatniej waloryzacji lub kserokopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia (bank może oczekiwać przedstawienia oryginałów dokumentów do wglądu),
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • kserokopia wpisu do CEiDG (ewidencji działalności gospodarczej) lub kserokopia odpisu z KRS,
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego (US),
  • dokumenty finansowe w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania np. książka przychodów i rozchodów oraz deklaracje podatkowe z potwierdzeniem złożenia ich w urzędzie skarbowym w przypadku firm prowadzących księgowość uproszczoną lub bilans i rachunek wyników za wskazany okres w przypadku podmiotów na pełnej księgowości.

O kredyt na samochód używany wnioskować mogą również osoby prowadzące gospodarstwa rolne lub osiągające dochody z innych źródeł np. wynajmu nieruchomości. W takich sytuacjach lista dokumentów, wymaganych do oceny zdolności kredytowej, ustalana jest indywidualnie.

Porównaj najlepsze

Sprawdź oferty

Jak zabezpieczony jest kredyt na zakup samochodu używanego?

Jednym z głównych elementów odróżniających kredyt samochodowy od kredytu gotówkowego na dowolny cel, jest konieczność zabezpieczenia spłaty takiego zobowiązania. Przekłada się to na więcej formalności oraz dodatkowe koszty związane ze skutecznym ustanowieniem zabezpieczeń. Wysiłek ten może być jednak wynagrodzony korzystniejszymi warunkami kredytowania.

 

Uwaga!

Utarło się, że zabezpieczony kredyt samochodowy, jest tańszy niż kredyt gotówkowy na taką samą kwotę i okres, jednak nie jest to regułą. Jest to tylko jeden z powodów, dla których warto przed podjęciem ostatecznej decyzji porównać dostępne oferty banków.

 

Wracając do zabezpieczeń kredytu samochodowego – do najpopularniejszych rozwiązań w tym zakresie należy:

 • Cesja z praw polisy AC – to nic innego, jak zrzeczenie się przez klienta na rzecz banku odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia zdarzenia, które spowodowało uszkodzenie lub utratę kredytowanego pojazdu. Innymi słowy, jeśli samochód został uszkodzony lub skradziony, to bank ma pierwszeństwo przed kredytobiorcą w uzyskaniu odszkodowania wypłacanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • Przewłaszczenie i przewłaszczenie warunkowe – przewłaszczenie, jak sama nazwa sugeruje to przeniesienie części prawa własności na bank udzielający finansowania. Skutkiem takiej operacji jest wpisanie banku do dowodu rejestracyjnego pojazdu jako współwłaściciela. Wpis taki zostanie usunięty w chwili spłaty kredytu. Coraz częściej stosuje się jednak przewłaszczenie warunkowe, czyli brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym pod warunkiem regularnego spłacania kredytu – klient podpisuje tylko dokumenty uprawniające bank do przejęcia pojazdu w przypadku wystąpienia opóźnień w terminowym regulowaniu kredytu.
 • Zastaw rejestrowy – polega na wpisaniu w krajowym rejestrze zastawów oraz w dowodzie rejestracyjnym zastawu na rzecz banku na kredytowanym pojeździe. W przypadku zaprzestania spłaty zobowiązania bank będzie mógł zająć taki pojazd, a następnie go sprzedać.
 • Depozyt karty pojazdu – jak sama nazwa wskazuje zabezpieczenie to wymaga przekazania karty pojazdu do banku. Trwa to do czasu całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu. Procedura ta ma zabezpieczyć bank przed sprzedażą przedmiotu finansowania przez klienta w trakcie obowiązywania umowy. Może się zdarzyć, że na czas spłaty kredytu bank finansujący zostanie wpisany do karty, jako współwłaściciel pojazdu.

Jak zaciągnąć kredyt na samochód używany krok po kroku?

Kredyt na samochód używany to stosunkowo prosty i dostępny instrument finansowy, pozwalający pozyskać pieniądze na zakup pojazdu. Zobaczmy zatem, jak wygląda krok po kroku proces zakupu auta z kredytowym wsparciem banku:

 1. Znajdź samochód, który chcesz kupić – bank przyzna Ci kredyt tylko na określoną kwotę i na zakup konkretnego pojazdu, więc musisz wiedzieć jakie auto chcesz kupić i jaka jest jego cena.
 2. Przemyśl w jakim terminie jesteś w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie – kredyty 50/50 bardzo różnią się kosztami od kredytów z ratami równymi. Im szybciej spłacasz zobowiązanie, tym niższe poniesiesz całkowite koszty, ale wiąże się to z wyższą pojedynczą ratą.
 3. Porównaj oferty kredytów – na tym etapie przydadzą Ci się kalkulator kredytów samochodowych i ranking najlepszych ofert. Jeśli kupujesz auto marki, która ma własny bank, to sprawdź również jego ofertę w tym zakresie.
 4. Sprawdź, jaka jest oczekiwana wysokość wkładu własnego – przeważnie bank sfinansuje całą kwotę potrzebną na zakup samochodu używanego, ale zdarzają się wyjątki, więc lepiej sprawdzić to zanim wypełnisz wniosek. Wpłata własna to kwota, którą musisz zgromadzić, żeby zaciągnąć takie zobowiązanie.
 5. Wybierz formularz – najłatwiej jest wypełnić wniosek online lub ubiegać się o kredyt podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem banku. Wybierz opcję, która jest dla Ciebie najwygodniejsza. Oczywiście często wszystkie formalności załatwisz również w oddziale banku.
 6. Wypełnij wymagane dane – bank potrzebuje informacji na temat przedmiotu finansowania (model samochodu, marka, wiek pojazdu, wartość, wpłata własna) oraz wstępnych parametrów kredytu, jak rodzaj rat (równe, malejące) czy rodzaj oprocentowania (stałe, zmienne).
 7. Załącz dokumenty – bank będzie wymagać przedstawienia Twoich dokumentów dochodowych, dotyczących pojazdu, a także Twojej działalności gospodarczej, jeżeli taką prowadzisz. Często można dostarczyć je online – bez konieczności wychodzenia z domu.
 8. Zaczekaj na decyzję – w niektórych sytuacjach decyzja będzie bardzo szybka, ale może też zdarzyć się, że bank poprosi o dosłanie dodatkowych dokumentów.
 9. Podpisz umowę kredytową – często możesz zrobić to online.
 10. Kup samochód – oczywiście pamiętaj o takich szczegółach jak zarejestrowanie go, ubezpieczenie, dostarczenie do banku wymaganych dokumentów itp.

Od tego momentu możesz cieszyć się z pojazdu, ale pamiętaj też o spełnieniu wszystkich warunków określonych przez bank np. związanych z ustanowieniem zabezpieczeń. Przede wszystkim zadbaj jednak o terminową spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Jakie są alternatywy dla kredytów na samochody używane?

Rozwiązaniem, które możesz rozważyć nie mając środków własnych, aby kupić samochód za gotówkę, jest z leasing. Aktualnie mogą z niego korzystać zarówno przedsiębiorstwa (leasing finansowy, operacyjny) jak i osoby fizyczne (leasing konsumencki).

Oba rozwiązania (kredyt i leasing) mogą pełnić bardzo podobną funkcję. Osoba fizyczna kupująca samochód używany, z którego nie będzie korzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może po prostu porównać oferty banków oraz firm leasingowych i wybrać najkorzystniejszą dla siebie opcję. Natomiast przedsiębiorstwa i osoby korzystające z samochodów osobowych w celach zarówno prywatnych jak zawodowych, muszą wykonać głębszą analizę. Na opłacalność będą tu wpływać między innymi podatki i koszty ubezpieczenia pojazdu.

Często wskazywaną alternatywą dla kredytu na samochód używany jest kredyt gotówkowy. Wśród jego zalet można wymienić uproszczone procedury oceny wniosku kredytowego, ograniczoną liczbę wymaganych dokumentów, szeroki zakres oferowanych kwot i okresów finansowania oraz dużą dostępność – kredyt gotówkowy oferowany jest przez niemal wszystkie banki uniwersalne działające w Polsce.

Kredyt gotówkowy to także możliwość przeznaczenia pozyskanych pieniędzy na dowolny cel konsumpcyjny, w tym na samochód używany. Bank nie będzie oczekiwać przedstawienia żadnych dokumentów potwierdzających kierunek wydatkowania pożyczonych pieniędzy. Kredyt gotówkowy jest z reguły kredytem niezabezpieczonym. Nie trzeba zatem dołączać do wniosku dokumentów związanych z samym pojazdem. Odpada też warunek ustanawiania zabezpieczeń, co ostatecznie pochłania czas i generuje dodatkowe koszty.

Które banki oferują kredyty na samochody używane?

Kilka lat temu kredyty na samochody używane były podstawowymi produktami dostępnymi w ofercie większości banków uniwersalnych. Jednak bardziej skomplikowane procedury oraz brak znaczącej różnicy w kosztach, w porównaniu do niezabezpieczonych kredytów gotówkowych, przełożyły się na spadek zainteresowania taką formą finansowania. Aktualnie kredyty samochodowe, traktowane jako odrębny produkt, oferowane są m.in. przez:

Na rynku działalność prowadzą również wyspecjalizowane instytucje finansowe, często przyznające kredyty jedynie na zakup pojazdów koncernu, który reprezentują. Należą do nich:

 • Banque PSA Finance – Peugeot, Citroen
 • Toyota Bank – Toyota, Lexus
 • Volkswagen Bank – Volkswagen, Audi, Śkoda, Seat
 • Fiat Bank – Fiat, Lancia, Alfa Romeo
 • Renault Credit International Bank Polska – Renault.

Chcąc kupić auto używane konkretnej marki często warto udać się do salonu samochodowego lub przynajmniej sprawdzić ofertę powiązanego z nią banku. Oferty banków samochodowych na pojazdy np. poleasingowe bywają bardzo korzystne. Przewagą banków prowadzących ogólną działalność jest natomiast możliwość uzyskania kredytu na samochód dowolnej marki lub na inny pojazd. Pożyczek na zakup samochodu udzielają też SKOK-i i firmy pożyczkowe.

Gdzie znaleźć oferty kredytów na samochód używany?

Wybierając kredyt na samochód używany warto wesprzeć się aktualnym rankingiem kredytów samochodowych. Trzeba jednak pamiętać, że dostępne opcje mogą być ograniczone ze względu na zdolność kredytową kredytobiorcy lub maksymalny wiek pojazdu dopuszczalny przez bank. Parametry kredytów samochodowych w wybranych bankach prezentują się następująco (analiza ofert na podstawie reprezentatywnych przykładów przeprowadzona 08.04.2024 r.)..

Kredyt samochodowy w BNP Paribas Bank Polska przeznaczyć możesz na samochód nowy i używany, ale na zakończenie spłaty kredytu pojazd może mieć maksymalnie 20 lat. Pożyczone środki możesz przeznaczyć też na m.in. motocykl, skuter, jacht, żaglówkę, przyczepę kempingową czy autobus. Koszty kredytu na zakup używanego pojazdu w cenie 59 370 zł, z wpłatą własną 12 072 zł i z zabezpieczeniem w formie cesji praw do odszkodowania z polisy autocasco, przedstawione w reprezentatywnym przykładzie (kalkulacja przeprowadzona przez bank 22.06.2022 r.):

 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu): 47 298 zł
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 77 288,86 zł
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 19,61%
 • oprocentowanie stałe: 13,70%
 • całkowity koszt kredytu 29 990,86 zł w tym:
  • prowizja: 5 486,57 zł
  • odsetki: 24 504,29 zł
 • spłata: 69 miesięcznych rat równych w wysokości 1 104,13 zł i 70. rata wyrównująca w wysokości 1 103,89 zł.

Kredyt na samochód używany w Santander Bank Polska możesz przeznaczyć na zakup pojazdu od osoby fizycznej, z komisu i sprowadzone z zagranicy. Możesz zadecydować, czy chcesz spłacać zobowiązanie ze zmienną lub stałą stopą oprocentowania. Dla kredytu na kwotę 30.000 zł spłacanego w 24 miesięcznych ratach, zaciągniętego na pojazd w cenie 99.900 zł, z wpłatą własną na poziomie 69.900 zł, parametry wynikające z przykładu reprezentatywnego (kalkulacja przeprowadzona przez bank 12.02.2024 r.) prezentują się następująco:

 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 34.986,53 zł
 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 15,47%
 • oprocentowanie stałe: 11,09%
 • całkowity koszt kredytu 4.986,53 zł w tym:
  • prowizja: 927,84 zł
  • odsetki: 3 698,69 zł
  • miesięczna opłata za prowadzenie rachunku kredytowego: 15 zł
 • spłata: 23 miesięcznych rat równych w wysokości 1.457,77 zł i 24. rata wyrównująca w wysokości 1.457,82 zł.

Czy warto zaciągnąć kredyt na samochód używany?

Kredyt na samochód używany pozwala nabyć użyteczny pojazd, który choć nie jest nowy, w dalszym ciągu może mieć istotną wartość dla kupującego. Przydaje się zwłaszcza w przypadku konieczności zakupu pojazdu ciężarowego czy specjalnego, który mimo kilkuletniego przebiegu może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych.

Oferty kredytów na samochód używany można znaleźć z pomocą naszego kalkulatora kredytów samochodowych. Warto też porównać je z ofertami leasingu, wynajmu długoterminowego oraz z kredytami przygotowanymi przez banki samochodowe. Prowadząc działalność gospodarczą wskazane jest, aby przed zakupem pojazdu skontaktować się z doradcą podatkowym i wybrać opcję najbardziej korzystną pod względem podatkowym.

 

Źródła:

 1. https://www.santanderconsumer.pl/kredyty-samochodowe/kredyt-na-samochod-uzywany,10.html
 2. https://www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyt-samochodowy
 3. https://www.aaaauto.pl/pl/informacje-prasowe/duzy-wzrost-ofert-sprzedazy-aut-na-wtornym-rynku/article.html?id=47275

Warto wiedzieć

 • Jednym z zabezpieczeń kredytu na samochód używany jest polisa AC z cesją na rzecz banku. W przypadku wystąpienia szkody lub kradzieży pojazdu środki z ubezpieczenia autocasco zostaną przekazane bezpośrednio do banku.
 • Koszty kredytu samochodowego zależą m.in. oprocentowania nominalnego, prowizji, kwoty i okresu finansowania, ubezpieczeń, modelu samochodu oraz sposobu zabezpieczenia spłaty zobowiązania.
 • Czas na podjęcie decyzji kredytowej w dużej mierze zależy od kompletności złożonego w banku wniosku. Warto zatem sprawdzić wcześniej wymagania w tym zakresie.
 • Aby ograniczyć ryzyko kredytowe banki wymagają ustanowienia zabezpieczenia na kredytowanym pojeździe.
 • Niektóre banki pozwalają zaciągnąć kredyt na dowolny samochód używany. Dopuszczalne są auta pochodzące z komisu, od osób fizycznych, a także sprowadzone z zagranicy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest maksymalny wiek auta przy kredycie na samochód używany?

  Każdy bank posiada własny limit wieku pojazdu, na który może być przyznany kredyt. W przypadku samochodów używanych to przeważnie 7-12 lat, ale nawet 15 lat w przypadku samochodów ciężarowych.

 2. Na jak długo można rozłożyć spłatę kredytu?

  W zależności od kwoty i rodzaju kredytu (firmowy, dla osoby fizycznej) banki pozwalają rozłożyć spłatę na okres od 3 do 12 lat. Jeśli zamierzasz spłacać samochód przez 12 lat, upewnij się, że wciąż będziesz czerpać z jego posiadania korzyści po tym czasie.

 3. Co w przypadku gdy samochód zostanie skradziony lub zniszczony?

  Kredyt trzeba spłacać dalej. W wyjątkowych przypadkach trzeba go nawet od razu spłacić w całości, ale przeważnie banki komercyjne nie robią zbyt dużych kłopotów klientom, którzy chcą spłacić kredyt na dotychczasowych warunkach.

 4. Czy bank udzielający kredytu jest właścicielem pojazdu?

  Nie. Właścicielem lub współwłaścicielem jest kredytobiorca, ale bank często ma jakąś formę zabezpieczenia na pojeździe, którego zakup finansuje. Gdyby klient nie spłacał kredytu, bank może zażądać egzekucji z polisy i/lub sprzedaży samochodu.

 5. Czy warto brać kredyt na auto używane?

  Wszystko zależy od Twojej sytuacji finansowej i aktualnych potrzeb. Banki oferują kredyty na samochody używane, jednak trzeba wcześniej zweryfikować ograniczenia dotyczące ich maksymalnego wieku. Kredyty na samochody używane są zazwyczaj droższe niż kredyty na samochody nowe.

 6. Ile kosztuje samochód używany?

  Zgodnie z danymi AAA Auto w lutym 2024 roku mediana ceny samochodu używanego w Polsce wynosiła 32.900 złotych. Najwyższą medianę ceny we wskazanym okresie odnotowano w województwie mazowieckim (39.9000 zł), a najniższą w województwie opolskim (29.900 zł).

 7. Czy można zaciągnąć kredyt na samochód używany z zagranicy?

  Tak, część banków oferuje kredyty na samochody używane z zagranicy. Zakup takiego pojazdu może wymagać jednak przedstawienia dłuższej listy dokumentów oraz spełnienia dodatkowych warunków.

 8. Czy opłaca się brać kredyt na samochód?

  Wiele zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Jeśli samochód niezbędny jest do zapewnienia podstawowych potrzeb, jak dojazd do pracy czy przyczyni się do rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej i wzrostu przychodów, to zaciągniecie kredytu na taki cel jest zasadne.

 9. Gdzie najłatwiej dostać kredyt na samochód?

  Procedury związane z udzieleniem kredytu samochodowego są zbliżone we wszystkich bankach. Najmniej wymagającą opcją jest zaciągnięcie kredytu na samochód w banku, który prowadzi nasze podstawowe konto osobiste. W takiej sytuacji nie mamy jednak pewności czy korzystamy z najlepszej oferty.

Porównaj najlepsze

Sprawdź oferty
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
asd
asd
4 lat temu

ubezpieczenie kredytu haha już bank naciąga klienta hahaa