Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00

Ranking kredytów firmowych - czerwiec 2024

Oferta Alior Banku skierowana jest do mikro i małych firm. Decyzja kredytowa podejmowana jest w 20 minut. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze mogą trafić na konto przedsiębiorcy w ciągu 24 godzin. Z uwagi na skalę działalności, firmy mogą wnioskować o finansowanie w następujących kwotach:

 • do 1 mln zł dla mikrofirm,
 • do 5 mln zł dla małych firm.

O finansowanie mogą ubiegać się firmy, które prowadzą działalność w ramach tej samej branży przez co najmniej 24 miesiące. Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie księgowości uproszczonej (KPiR / ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) powinni wraz z wnioskiem załączyć:

 • deklarację PIT wraz z potwierdzeniem złożenia w US za ostatni i przedostatni zamknięty rok obrachunkowy;
 • KPiR / ewidencję przychodów za okres bieżący.

Z kolei przedsiębiorcy rozliczający się na pełnej księgowości powinni załączyć do wniosku kredytowego bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni i przedostatni zamknięty rok obrachunkowy oraz za okres bieżący.

Promocja „0% prowizji przygotowawczej za przyznanie Kredytu w rachunku bieżącym oraz Biznes Kredytu” dotyczy mikrofirm i małych firm i trwa do 30.06.2024 r.

Max. kwota kredytu:
do 5 000 000 zł
Rodzaj kredytu:
cele obrotowe, inwestycyjne, ekologiczne
Dodatkowe atuty:
decyzja kredytowa w 20 minut! do 1 mln zł dla mikrofirm, do 5 mln zł dla małych firm

Nest Bank oferuje szybki i wygodny kredyt dla firm. Wniosek można złożyć w 100% online. Kredyt adresowany jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy. Pożyczone środki można przeznaczyć na dowolny cel firmowy. Maksymalna kwota zobowiązania to 1.000.000 zł. Nest Bank gwaratnuje również obniżenie marży, jeśli przedstawisz tańszy kredyt z innego banku.

Kredyt dla przedsiębiorców w Nest Banku to szybka decyzja kredytowa i wypłata pieniędzy nawet w 24 godziny od złożenia wniosku. Bank nie wymaga zabezpieczeń majątkowych i poręczycieli. Nie trzeba również przedstawiać faktur potwierdzających sposób wykorzystania pożyczonych środków finansowych. Do zaciągnięcia kredytu wymagany jest najczęściej:

 • dokument tożsamości,
 • wyciąg z rachunków bankowych za ostatnie 12 miesięcy,
 • dokumenty finansowe firmy.

Spłacając kredyt firmowy w Nest Banku można m.in. zmienić datę płatności raty, zawiesić spłatę rat kapitałowych na 3 miesiące, obniżyć wysokość raty na określony czas, wydłużyć czas kredytowania nawet o 6 miesięcy łącznie. Spłatę kredytu można zabezpieczyć ubezpieczeniem na życie oraz gwarancją PLD de minimis.

Max. kwota kredytu:
do 1 000 000 zł
Rodzaj kredytu:
dowolny cel firmowy
Dodatkowe atuty:
pieniądze otrzymasz na konto do 24h od podpisania umowy

Firma pozabankowa VISSET oferuje pożyczkę gotówkową dla przedsiębiorców na kwotę do 200 000 zł z 12-miesięcznym okresem spłaty. Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą  w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) i spółek. Mowa tu o m.in.:

 • wypłatach dla pracowników,
 • zakupie towarów,
 • opłaceniu kosztów marketingu,
 • spłacie zaległości w ZUS i US,
 • zakupie środków trwałych.

Dzięki usłudze Elastyczny Plan Spłat można wybrać dowolną datę płatności rat. Po zapłacie przynajmniej 3 rat można ustalić nowy harmonogram dostosowany do bieżących potrzeb i możliwości finansowych firmy. Natomiast usługa Flexi Spłata chroni przedsiębiorców przez przed dodatkowymi kosztami i utratą korzyści w przypadku opóźnienia w płatności każdej raty o maksymalnie 7 dni.

W ramach pożyczki gotówkowej w VISSET przedsiębiorcy mogą skorzystać również z Programu Ochrony Płatności – smart money. Rozwiązanie to pozwala zabezpieczyć przychody z faktur za pomocą profesjonalnego programu do ich monitoringu.

Max. kwota kredytu:
do 200 000 zł
Rodzaj kredytu:
dowolny
Dodatkowe atuty:
szybka wypłata gotówki

Pożyczka dla firm

Prowadzenie firmy to szansa na rozwój i realizację własnej wizji biznesu. Z drugiej strony to również przeciwności: niespodziewane wydatki, zatory płatnicze, zamrożone pieniądze z uwagi na odroczone terminy płatności czy nierzetelni kontrahenci. Lekarstwem na finansowe problemy w prowadzeniu działalności może być pożyczka lub kredyt dla firm.

Pożyczka dla firm to pieniądze na dowolny cel: inwestycje lub bieżącą działalność. Okres spłaty zadłużenia jest długi i może wynieść nawet 10 lat. Wniosek można złożyć przez internet, a w razie pytań porozmawiać ze specjalistą banku na czacie lub przez telefon. Oczywiście wszelkie formalności można też załatwić tradycyjnie podczas wizyty w banku.

Kto może skorzystać z pożyczki dla firm?

Oferta jest skierowana do klienta biznesowego. O pożyczkę dla firm mogą ubiegać się zwykle:

 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki osobowe,
 • rolnicy.

Warunkiem uzyskania finansowania jest obecność firmy na rynku przez określony czas – zwykle co najmniej 12 miesięcy – łagodniejsze wymagania w tym zakresie mogą wiązać się np. z dodatkowym zabezpieczeniem spłaty. Wysokość pożyczki dla firm jest uzależniona od zdolności kredytowej przedsiębiorcy i jego historii kredytowej.

Jak działa pożyczka dla firm?

Wystarczy wypełnić wniosek i dołączyć potrzebne dokumenty – najczęściej:

 • potwierdzające status prawny ( zaświadczenie z CEIDG lub KRS),
 • finansowe określone przez bank,
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnością zobowiązań podatkowych i składek.

Środki finansowe można otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku.

Kredyt dla firm – szansa na rozwój biznesu

Kredyt dla firmy to produkt bankowy, który umożliwia zarówno rozwój firmy jak i jej bieżące finansowanie. Oferta na rynku kredytów dla firm jest szeroka. Wybór rozwiązania zależy zwykle od celu, na który chcemy przeznaczyć pieniądze, a także stażu firmy – podmioty, które są dłużej obecne na rynku mogą liczyć na więcej.

Do najbardziej popularnych sposobów finansowania można zaliczyć:

 • Kredyt na start – to propozycja dla firm, które stawiają pierwsze kroki w biznesie. Finansowanie kosztów prowadzenia działalności można uzyskać już od pierwszego dnia prowadzenia firmy. Jednak trzeba przygotować się na przedstawienie dobrego biznesplanu, który uzasadni finansowanie i da gwarancję spłaty zobowiązania.
 • Kredyt obrotowy – to sposób finansowania bieżącej działalności firmy. Pozwala na utrzymanie płynności pomimo zamrożonych pieniędzy.
 • Kredyt inwestycyjny – to pieniądze na rozwój firmy. Wymaga zazwyczaj zabezpieczenie pod postacią zastawu, przewłaszczenia czy hipoteki na przedmiocie inwestycji. Przeznaczony dla firm , które prowadzą działalność co najmniej 12 miesięcy. W zależności od oferty banku, kredyt inwestycyjny pozwala na finansowanie do 100% wysokości nakładów inwestycyjnych, choć czasem trzeba się liczyć z koniecznością przygotowania wkładu własnego na poziomie od 10 do 20 procent wartości inwestycji. Kredyt inwestycyjny to wysoka kwota finansowania – nawet do kilku milionów.
 • Kredyt w rachunku bieżącym – to określona kwota oddana do dyspozycji przedsiębiorcy, dostępna w ramach prowadzonego rachunku bankowego. Limit pozostanie nienaruszony do momentu posiadania własnych środków pieniężnych. Brak własnych funduszy uruchomi pieniądze dostępne w ramach kredytu w rachunku bieżącym.
 • Kredyt pomostowy – to wsparcie dla przedsiębiorcy, który uzyskał dotację unijną do prowadzonej inwestycji, ale jeszcze nie otrzymał pieniędzy. Uzyskanie finansowania w ramach kredytu pomostowego nie jest proste. Wymaga przedstawienia rzetelnego biznesplanu i wysokiej zdolności kredytowej przedsiębiorcy.
 • Kredyt hipoteczny – to kredyt, którego spłata jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Za jego pomocą przedsiębiorca może przeprowadzić remont lub modernizację posiadanych nieruchomości jak i np. kupić działkę budowlaną konieczną dla rozwoju firmy.
 • Kredyt konsolidacyjny – to rozwiązanie, które pozwala ograniczyć kilka zobowiązań finansowych do jednej mniejszej raty. Taki kredyt umożliwia odciążenie budżetu firmy – jednak całkowite koszt kredytu będą wyższe z uwagi na wydłużony okres spłaty zobowiązania.

Kredyt obrotowy dla firm – sposób na płynność finansową

Kredyt obrotowy dla firm to produkt, który pozwala na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Oferta skierowana jest do klienta biznesowego. Wysokość przyznanego kredytu zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Okres, na który można zawrzeć umowę jest krótki – zwykle od 12 do 36 miesięcy zwykle z możliwością odnowienia. Kredyt obrotowy może być udzielony w ramach rachunku bieżącego lub odrębnego rachunku kredytowego.

Fundusze pozyskane w ramach kredytu obrotowego dla firm można przeznaczyć m.in. na pokrycie:

 • kosztów administracyjnych,
 • kosztów zatrudnienia pracowników,
 • składek,
 • kosztów zakupów wyposażenia biura,
 • bieżących faktur związanych z prowadzoną działalnością.

Kredyt obrotowy umożliwia utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w przypadku zamrożenia środków pieniężnych np. w ramach wystawionych faktur z odroczonym terminem płatności. Zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych i pomaga budować obraz rzetelnego przedsiębiorcy, który reguluje swoje zobowiązania na czas.

Jak wnioskować o kredyt obrotowy? Sposobów jest kilka: wniosek można złożyć online, a także skontaktować się z bankiem telefonicznie lub odwiedzić najbliższą placówkę.

Rodzaje kredytów obrotowych dla firm

Wyróżniamy dwa rodzaje kredytów obrotowych:

 • kredyt w rachunku bieżącym,
 • kredyt w rachunku kredytowym.

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)

Polega na oddaniu do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty w ramach rachunku bieżącego. Uzyskanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym wymaga posiadania przez firmę rachunku bankowego przez okres wskazany przez bank – zwykle co najmniej 3 miesiące.

Okres kredytowania to zazwyczaj 12 miesięcy z możliwością odnowienia, pod warunkiem rzetelnej spłaty dotychczasowego zadłużenia. Wysokość kredytu obrotowego w rachunku bieżącym jest ustalana indywidualnie i zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz jego potrzeb.

Linia kredytowa jest dostępna w każdym momencie trwania umowy i może być wykorzystana na dowolny cel. Pozwala na realizowanie płatności do łącznej wysokości posiadanych środków własnych i limitu określonego umową. Kredyt w rachunku bieżącym nie ma określonego harmonogramu spłaty. Wpływy na konto w pierwszej kolejności pokrywają wykorzystaną kwotę kredytu, aż do pełnego uzupełnienia.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym – zalety

Odsetki naliczane są miesięcznie tylko od wysokości faktycznie wykorzystanego limitu – to największa zaleta kredytu w rachunku bieżącym. Uruchomienie kredytu wiąże się niewielką liczbą formalności – bank zna wysokość wpływów na konto czy miesięcznych obrotów, dlatego szybko oceni możliwości finansowe przedsiębiorcy bez konieczności przedstawiania dodatkowych zaświadczeń – z urzędu skarbowego czy ZUS.

Dodatkowo warto również wspomnieć, że kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:

 • pozwala na utrzymanie płynności finansowej,
 • to elastyczna forma spłaty – bez sztywnego harmonogramu rat,
 • to odsetki tylko od wykorzystanej kwoty,
 • to brak opłaty za niewykorzystany limit,
 • można wykorzystać na dowolny cel – nie trzeba dokumentować na co zostały wydane pieniądze,
 • to dostęp do pieniędzy zawsze wtedy, kiedy taka potrzeba pojawi się po stronie przedsiębiorcy.

Kredyt w rachunku bieżącym – oferta nie dla każdego

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to propozycja dla firm, które prowadzą działalność już od dłuższego czasu – zwykle co najmniej 12 miesięcy. Jedynie stabilna pozycja firmy daje możliwość negocjacji z bankiem i obniżenia oprocentowania.

Niektóre banki jako zabezpieczenie stosują wymóg deklaracji negatywnej – co oznacza, że przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie, że nie zaciągnie kredytu w innym banku.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Dla uzyskania funduszy wymagane jest otwarcie odrębnego rachunku. Kredyt w rachunku kredytowym ma na celu ewidencję wykorzystania środków i spłaty kredytu. Najczęściej pozyskane środki można wykorzystać:

 • na pokrycie wymagalnych zobowiązań,
 • jako kredyt docelowy czyli związany z pokryciem kosztów konkretnej inwestycji,
 • jako kredyt kasowy – pieniądze zostaną przeznaczone na uzupełnienie gotówki w kasie.

Kredyt w rachunku kredytowym wiąże się z większą liczbą formalności. Ważny jest cel kredytu i plan spłaty zadłużenia. Przedsiębiorca, który zobowiązał się do przeznaczenia funduszy na zakup określonych środków musi wywiązać się z umowy. Kredyt trzeba spłacić zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

Podobnie jak w przypadku kredytu w rachunku bieżącym, fundusze uzyska tylko firma z odpowiednim stażem na rynku oraz odpowiednio wysoką zdolnością kredytową.

Kredyt obrotowy – warunki, które musisz spełniać

Każdy bank indywidualnie określa warunki, które przedsiębiorca musi spełnić, żeby otrzymać finansowanie. Można jednak wymienić kilka wspólnych elementów, które powtarzają się w ofercie różnych podmiotów:

 • wymagany przez bank staż na rynku przedsiębiorców – co najmniej 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej.
 • konto bankowe – co najmniej 3 miesiące w banku, który udziela finansowania,
 • dobra historia kredytowa – brak zaległości w spłacie dotychczasowych zobowiązań,
 • zabezpieczenie spłaty zadłużenia w przypadku wyższej kwoty finansowania,
 • stałe wpływy na konto.

Kredyt obrotowy a faktoring

To, co stanowi przewagę przedsiębiorcy – czyli np. możliwość zastosowania dłuższego terminu płatności za fakturę, może być również zagrożeniem dla jego działalności. Zamrożone pieniądze hamują rozwój firmy i bardzo często mogą prowadzić do jej niewypłacalności. Na szczęście jest rozwiązanie – faktoring.

Usługa faktoringu polega na kupnie wierzytelności przez faktora w zamian za określone wynagrodzenie. Faktorant – czyli firma, która potrzebuje finansowania, zyskuje pieniądze na prowadzenie bieżącej działalności – zwykle od 50 do 90 % wartości faktury.

Zaletą faktoringu jest prosta procedura – praktycznie cała obsługa odbywa się online. Finansowanie jest dostępne już od pierwszego dnia prowadzonej działalności i nie obejmuje typowego dla banków badania zdolności kredytowej.

Kredyt obrotowy to coś więcej niż odblokowanie pieniędzy z wystawionych faktur. Pieniądze z kredytu są dostępne bez względu czas realizowanej usługi dla klienta czy kwotę wystawionej faktury. Kwota kredytu obrotowego będzie wyższa niż kwota pojedynczej faktury. Dodatkowo kredyt obrotowy w rachunku bieżącym pozwala na elastyczną spłatę zadłużenia – w zależności od posiadanych środków firmy.

W przypadku faktoringu zwykle, jeśli kontrahent spóźni się przelewem lub zaprzestanie płatności, pieniądze trzeba zwrócić faktorowi – a za dodatkowe usługi np. windykację trzeba zapłacić. Minusem kredytu obrotowego jest trudniejsza dostępność – ta forma finansowania przeznaczona jest dla klientów z dłuższym – co najmniej 12 miesięcznym stażem na rynku.

Co wybrać: kredyt obrotowy czy faktoring?

Zarówno kredyt obrotowy jak i faktoring dają możliwość utrzymania płynności finansowej firmy. Wybór oferty zależy od potrzeb przedsiębiorcy, zdolności kredytowej i spełnienia warunków formalnych każdego z rozwiązań.

Kredyt dla firm przez internet – sprawdź jakie to proste

Czas to niewątpliwie jeden z cenniejszych zasobów – w szczególności dla osoby, która chce rozwijać swój biznes. Na szczęście banki dostrzegają potrzeby przedsiębiorców i wychodzą im naprzeciw. Kredyt dla firm przez internet to rozwiązanie szyte na miarę.

Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić wniosek udostępniony na stronie banku, załączyć wymagane dokumenty i czekać na decyzję.

Najprościej uzyskać kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Wymóg posiadania konta bankowego pozwala na poznanie przez bank wysokości ponoszonych przez przedsiębiorcę kosztów i wpływów na konto i na tej podstawie określenie zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Oczywiście wysokość udzielonego finansowania jest zależna też od innych elementów – jak czas prowadzenia firmy czy terminowe regulowanie zobowiązań. Jednak w przypadku wniosku o kredyt obrotowy liczba formalności jest ograniczona do minimum.

Trzeba pamiętać, że nie wszystkie banki pozwalają na załatwienie wszystkich formalności przez internet. Czasem podpisanie umowy wiąże się z koniecznością wizyty w banku. Z reguły chodzi o produkty bardziej zaawansowane: jak kredyt inwestycyjny czy konsolidacyjny, gdzie podjęcie decyzji o przyznaniu finansowania zależy od wielu czynników i dokumentów, które trzeba przedłożyć.

Kredyt dla firm – ile trwają formalności?

Złożenie wniosku o kredyt dla firm w większości banków jest dostępne przez internet. W niektórych przypadkach o finansowanie można ubiegać się również telefonicznie. Wizyta w banku nie zawsze będzie konieczna – co zdecydowanie wpływa na szybkość obsługi.

Wpływ na termin rozpatrzenia wniosku ma również stopień skomplikowania produktu i liczba wymaganych dokumentów. Kredyt na start wymaga przedstawienia biznesplanu, który będzie podlegał analizie pracowników banku – a to może potrwać dłużej. Podobnie w przypadku kredytu inwestycyjnego, gdzie ocenie będzie poddana rentowność inwestycji. W takim przypadku czas oczekiwanie na decyzję o przyznaniu finansowania może się wydłużyć.

Jak szybko pieniądze pojawią się na koncie?

Tu banki działają szybko. Środki z kredytu uruchamiane są zwykle w ciągu 24 godzin od pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku kredytu obrotowego w rachunku bieżącym pojawia się limit w koncie, w wysokości określonej umową. Przedsiębiorca korzysta z dodatkowych pieniędzy tylko wtedy, jest nie posiada na koncie już środków własnych.

Termin płatności raty kredytów dla firm

Zastanawiasz się: czy mogę wybrać termin płatności raty kredytu? Wszystko zależy od polityki prowadzonej przez bank. Niektóre instytucje pozwalają wybrać termin płatności raty, który jest dla klienta najwygodniejszy. Większy problem jest ze zmianą terminu, kiedy umowa już trwa – bank może żądać opłaty za zmianę, tym bardziej jeśli wiąże się to z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Oferta kredytów de minimis

Gwarancja de minimis to jeden ze sposobów dozwolonej pomocy publicznej dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Gwarant – Bank Gospodarstwa Krajowego daje zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla banku komercyjnego w razie gdyby przedsiębiorca utracił płynność finansową i miał problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań.

Kredyt z pomocą de minimis to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, który posiada krótką historię kredytową lub jego majątek nie wystarcza na pokrycie zabezpieczenia spłaty kredytu. Dzięki pomocy de minimis przedsiębiorca może uzyskać kredyt, który w normalnych warunkach byłby dla niego niedostępny.

Aktualne warunki gwarancji de minimis z pakietu pomocowego BGK, które mają obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. to:

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • długi okres gwarancji – do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • wysoki zakres gwarancji – do 80 procent kwoty kredytu.

Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu dla firm

Podstawą jest rejestracja działalności gospodarczej. Nawet w przypadku kredytu na start, który można otrzymać już od pierwszego dnia prowadzonej działalności, wymagana jest rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Potwierdzeniem wpisu jest wydruk ze strony CEIDG, który ma moc zaświadczenia – podobnie jak wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółek. Dodatkowo niezbędny będzie dowód osobisty osoby, która składa wniosek o kredyt. W zależności od rodzaju kredytu dla firm bank może również wymagać, aby kredytobiorca przedstawił:

 • wyciąg z konta bankowego,
 • zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości w opłacaniu podatków,
 • biznesplan – zawsze w przypadku kredytu na start,
 • dokumenty finansowe potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową, przedsiębiorcy.

Liczba dokumentów uzależniona jest również od kwoty, o którą ubiega się klient. Niższy kredyt to niższe ryzyko dla banku, dlatego uzyskanie finansowania będzie prostsze i mniej sformalizowane.

Koszty kredytów dla firm

Typowe koszty kredytów dla firm to:

 • oprocentowanie – określone w skali roku ustalane indywidualnie,
 • prowizja za rozpatrzenie wniosku – zwykle określana kwotowo – coraz częściej 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu – od około 2 do 8% wartości kredytu – zwykle nie mniej niż np. 200 zł,
 • prowizja za odnowienie kredytu – około 2 – 4 % liczone od kwoty kredytu,
 • opłata za przedterminową spłatę – zazwyczaj 0 zł,
 • prowizja za podwyższenie lub obniżenie limitu w rachunku bieżącym – około 2 %,
 • opłata za aneks do umowy na wniosek klienta – zwykle stała kwota np. 60 zł,
 • zabezpieczenie spłaty kredytu – zależne od oferty banku.

Ubezpieczenie kredytu nie jest obowiązkowe, jednak zwykle pozwala obniżyć wysokość oprocentowania.

Jaka jest wartość RRSO kredytu dla firm?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) według ustawy to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Przedsiębiorca nie jest konsumentem, a RRSO jest określane tylko dla kredytów konsumenckich udzielanych osobom fizycznym. Dlatego bank nie ma obowiązku obliczenia i podawania do wiadomości przedsiębiorcy wysokości RRSO.

Kredyt dla firm bez BIK

Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która została powołana przez Związek Banków Polskich i prywatne banki w celu gromadzenia wiedzy na temat historii kredytowej klientów. Informacje przekazywane są przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe oraz firmy pożyczkowe. Wbrew obiegowej opinii BIK nie jest “karą” za nieterminową spłatę zobowiązań.

W rejestrze widnieją zarówno negatywne informacje – w zakresie opóźnień w płatnościach, jak i pozytywne – dotyczące terminowej spłaty kredytów czy pożyczek. Dobra historia kredytowa to nie tylko sposób na łatwiejsze uzyskanie finansowania od banku, ale też na bycie wiarygodnym przedsiębiorcą. Firmy bardzo często sprawdzają swoich kontrahentów w BIK zanim podejmą współpracę.

BIK to dla banku źródło wiedzy, które pozwala sprawdzić sposób spłaty dotychczasowych zobowiązań przez kredytobiorcę i oszacować ryzyko związane z udzielanym kredytem. Pozytywna historia kredytowa zwiększa szansę na uzyskanie finansowania. Kredyt dla firm bez BIK? Marne szanse. Jednak zamiast bać się rejestru, warto wcześniej świadomie zadbać o dobrą historię kredytową.

Oceń stronę
4.9