Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Kredyt obrotowy – co to jest i jak go dostać?

Kredyt obrotowy dla firm to jeden ze sposobów na utrzymanie płynności finansowej. Ten rodzaj finansowania nie jest jednak dostępny dla każdego przedsiębiorcy. Banki wymagają nie tylko dość wysokiej zdolności kredytowej, ale także odpowiedniego stażu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

W I kwartale 2023 r. banki zaostrzyły kryteria stawiane przedsiębiorcom starającym się o uzyskanie kredytu firmowego. Zmiany dotyczyły podniesienia wymagań dotyczących zabezpieczeń, obniżenia maksymalnej kwoty kredytu oraz podniesienia pozaodsetkowych kosztów kredytowych – tak wynika z analizy sytuacji na rynku kredytowym przygotowanej przez Narodowy Bank Polski na podstawie wyników ankiet skierowanych do przewodniczących komitetów kredytowych.

Ponadto w tym okresie zanotowano spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorców – w szczególności ze strony sektora MSP. Powody tej sytuacji, to przede wszystkim niższe zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji.

Co to jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp.

Jakie są rodzaje kredytów obrotowych?

Firma, która poszukuje najlepszej dla siebie formy finansowania działalności, powinna mieć na uwadze rodzaje kredytów obrotowych. Podstawowy podział to:

 • kredyt w rachunku bieżącym (overdraft),
 • kredyt w rachunku kredytowym.

Dodatkowo kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny. Bank może udzielić finansowania bez dodatkowych zabezpieczeń albo z dodatkowym zabezpieczeniem kredytu – najczęściej stosowane to: hipoteka, zastaw czy klauzula potrącenia wierzytelności z konta.

Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt obrotowy wykorzystywany jest dla zwiększenia środków obrotowych kredytobiorcy i utrzymania płynności finansowej. Pozwala na bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej, szczególnie przy wystawianiu faktur z długimi terminami płatności, ale także daje możliwość poradzenia sobie z przejściowymi kłopotami finansowymi np. w przypadku nieterminowych płatności ze strony kontrahentów. Polega na udostępnieniu przez bank określonego limitu, który może być najczęściej wykorzystany dowolnie, ale w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na wykorzystanie środków finansowych udostępnionych przez bank w ramach konta bankowego do określonego limitu wskazanego w umowie. Zwykle wymaga założenia rachunku w banku, który udziela finansowania.

Przedsiębiorca może swobodnie korzystać z dostępnego limitu przeznaczając środki na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Każda wpłata na rachunek bieżący w pierwszej kolejności pokrywa aktualne zadłużenie i zwiększa wysokość dostępnego limitu – tak działa kredyt odnawialny. Pieniądze z limitu wykorzystywane są dopiero w momencie, jeśli przedsiębiorca nie posiada na rachunku bankowym już środków własnych.

Na czym polega kredyt w rachunku kredytowym?

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym to zwykle finansowanie, które przedsiębiorca może przeznaczyć na określony cel np. na wynagrodzenia dla pracowników czy zakup materiałów potrzebnych do prowadzonej działalności.

W ramach kredytu w rachunku kredytowym można wyróżnić kredyt rewolwingowy, który polega na możliwości wielokrotnego korzystania z dostępnej kwoty i kredyt płatniczy realizowany jednorazowo, do pełnej przyznanej kwoty.

Kto może skorzystać z kredytu obrotowego?

Adresatem ofert w zakresie kredytu obrotowego są przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy nie jest produktem dla firm, które dopiero wchodzą na rynek – jednym z wymogów uzyskania finansowania jest najczęściej prowadzenie działalności przez określony czas, zwykle co najmniej 12 miesięcy.

Dla uzyskania kredytu obrotowego konieczne jest posiadanie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej. Oprocentowanie zmienne kredytu składa się stawka WIBOR (czy EURIBOR lub LIBOR w zależności od waluty kredytu) oraz negocjowanej indywidualnie marży banku. Firma, która posiada wysoką zdolność kredytową może wynegocjować lepsze warunki kredytu, dzięki czemu finansowanie będzie tańsze.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu obrotowego?

Środki uzyskane z kredytu obrotowego firma może przeznaczyć na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Może to być m.in.:

 • spłata zaległości,
 • zakup towarów i usług,
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników,
 • bieżące finansowanie zawartych kontraktów itp.

Pieniądze uzyskane z kredytu obrotowego mają z reguły służyć utrzymaniu płynności finansowej i zapobiegać zatorom płatniczym, ale także mogą zostać przeznaczone na inwestycje i rozwój. W przypadku kredytu w rachunku kredytowym, bank może również udzielić finansowania na realizację ściśle określonego celu: np. zakup maszyn potrzebnych do prowadzenia działalności.

Jakie dokumenty są wymagane przez bank?

Bank będzie wymagał dokumentów identyfikujących firmę – mogą to być m.in.:

 • dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • wypis z KRS – dla podmiotów prowadzących działalność w formie spółki prawa handlowego,
 • umowę czy statut spółki,

oraz dokumentów finansowych – w zależności od prowadzonej formy rozliczeń mogą to być m.in.:

 • bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy,
 • deklaracje podatkowe za poprzedni rok obrotowy,
 • księga przychodów i rozchodów,
 • deklaracja VAT.

Oferty kredytów obrotowych dla firm

Kredyt obrotowy dla firm to dość popularny produkt, który pozwala na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i poprawę bieżącej płynności finansowej. Poniżej prezentujemy oferty poszczególnych banków (zweryfikowane na dzień 22.06.2023 r.) w tym obszarze.

Kredyt obrotowy dla firm w ING Banku Śląskim

Bank ING oferuje kredyt obrotowy, który pozwala na regulowanie płatności związanych z funkcjonowaniem firmy – zarówno zobowiązań podatkowych, jak i wobec kontrahentów firmy. Dodatkowe warunki:

 • okres kredytowania do 5 lat,
 • kredyt może być udzielony w złotówkach lub innej walucie zgodnie z aktualną ofertą banku,
 • kredytobiorca może skorzystać z opcji automatycznej spłaty kredytu – opcja dostępna dla kredytu w rachunku bankowym,
 • kredyt może mieć charakter odnawialny, co oznacza, że każda spłata odnowi przyznany limit kredytowy.

Dostępne formy kredytu obrotowego:

 • w rachunku bieżącym,
 • w rachunku kredytowym – linia odnawialna,
 • w rachunku kredytowym nieodnawialny.

Wniosek o kredyt obrotowy można złożyć online.

Kredyt obrotowy dla firm w BNP Paribas

Bank BNP Paribas oferuje:

 • kredyt w rachunku bieżącym – pozwala na zachowanie płynności i finansowanie bieżącej działalności firmy. To kredyt odnawialny – każda spłata zobowiązania zwiększa saldo dostępnego kredytu,
 • wielocelowa linia kredytowa – pozwala działać dwutorowo: finansować bieżące wydatki, jak i prowadzić transakcje handlowe. Pomaga utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa,
 • kredyt rewolwingowy czyli obrotowy odnawialny – uzyskane środki można przeznaczyć m.in. na zakup towarów i usług, rozwój firmy, finansowanie bieżącej działalności czy inne cele związane z prowadzeniem firmy,
 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym – nieodnawialny, uzyskane środki można przeznaczyć na zakup towarów lub usług czy realizację zawartych kontraktów.

Kredyt obrotowy to rozwiązanie dla firm, które prowadzą działalność co najmniej 12 miesięcy. Dodatkowe warunki:

 • okres kredytowania do 36 miesięcy,
 • kredyt może być udzielony w złotówkach, euro lub dolarach.

Wniosek można złożyć telefonicznie kontaktując się z doradcą banku. Kwota kredytu zależy od osiąganych przychodów i zdolności kredytowej wnioskodawcy. Oprocentowanie zmienne oparte o WIBOR, EURIBOR lub LIBOR (w zależności od waluty kredytu) oraz o marżę banku.

Kredyt obrotowy dla firm w PKO BP

Kredyt obrotowy może być wykorzystany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dodatkowe warunki finansowania:

 • wysokość kredytowania: do 500.000 bez zabezpieczeń rzeczowych pod warunkiem prowadzenia działalności minimum 18 miesięcy i braku zobowiązań kredytowych w PKO BP przekraczających 1.000.000 zł,
 • okres kredytowania: do 36 miesięcy,
 • wysokość prowizji to tylko 1%,
 • kredyt może być udzielony w złotówkach lub euro.

Wniosek o kredyt można złożyć online, przez telefon czy w oddziale banku.

Kredyt obrotowy dla firm w Banku Millennium

Uzyskane środki pozwolą na finansowanie bieżącej działalności firmy. Kredyt obrotowy w ofercie Banku Millennium jest kredytem nieodnawialnym. Okres spłaty finansowania ustalany jest indywidualnie, w z góry określonych terminach: ratalnie co miesiąc lub kwartał, albo jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Dodatkowe warunki finansowania:

 • okres kredytowania do 36 miesięcy,
 • kredyt może być udzielony w złotówkach, euro lub dolarach – lub w razie potrzeby w innej walucie.

Wniosek o kredyt obrotowy można złożyć telefonicznie, w oddziale banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej.

Kredyt obrotowy dla firm w mBanku

Oferta jest skierowana do firm, które mają zdolność kredytową. Uzyskane środki można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności.

Dodatkowe warunki finansowania:

 • okres kredytowania do 36 miesięcy,
 • bank akceptuje różne formy zabezpieczeń, również gwarancje de minimis,
 • terminy spłaty kredytu ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem cyklu produkcyjnego i okresu finansowania danego przedsięwzięcia.

Wniosek można złożyć telefonicznie u doradcy finansowego banku.

Kredyt obrotowy w BGK

Oferta jest skierowana do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Uzyskane środki można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności. Warunkiem uzyskania kredytu obrotowego jest posiadanie rachunku bieżącego w BGK lub 6 – miesięczną historię obrotów z innego banku. Wysokość dostępnego limitu jest uzależniona od obrotów realizowanych na rachunku bieżącym lub pomocniczym.

Dodatkowe warunki finansowania:

 • okres kredytowania: do 24 miesięcy,
 • kredyt może być udzielony w złotówkach, euro lub dolarach,
 • limit ma charakter odnawialny,
 • środki, które wpłyną na rachunek automatycznie spłacają aktualne zadłużenie – bank nie ustala harmonogramu spłaty zadłużenia,
 • bank oferuje możliwość przedłużenia limitu na kolejny okres bez konieczności spłaty zadłużenia.

Źródła:

 • https://nbp.pl/wp-content/uploads/2023/05/ASRK_II_2023_Publikacja_PL.pdf

Warto wiedzieć

 1. Warunki i możliwość uzyskania kredytu obrotowego dla firm, zależą od sytuacji finansowej przedsiębiorcy.
 2. Dobra zdolność kredytowa pozwoli wynegocjować niższe koszty i uzyskać pieniądze na prowadzenie bieżącej działalności taniej.
 3. Na kredyt obrotowy większą szansę ma podmiot, który prowadzi działalność co najmniej rok, a uzyskiwane przez niego przychody są stabilne i na wysokim poziomie.
 4. Kredyt obrotowy może być zwykle przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 5. Kredyt obrotowy sprawdzi się jako sposób na utrzymanie płynności finansowej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Kto może wziąć kredyt obrotowy?

  Kredyt obrotowy może uzyskać firma, która posiada odpowiednio wysoką zdolność kredytową i wymagany staż działalności – zwykle to co najmniej 12 miesięcy.

 2. Co to jest kredyt obrotowy?

  Kredyt obrotowy to oferta finansowania bieżącej działalności firm. Pomaga zachować płynność i może być przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może być odnawialny lub nieodnawialny.

 3. Jakie jest oprocentowanie kredytu obrotowego dla firm?

  Wysokość oprocentowania kredytu zależy od poziomu stawki WIBOR, LIBOR czy EURIBOR i marży banku. Wpływ na wysokość oprocentowanie będzie mieć również zdolność kredytowa przedsiębiorcy i jego możliwości negocjacyjne z bankiem.

 4. Jaki jest koszt kredytu obrotowego?

  Do podstawowych kosztów związanych z udzieleniem kredytu obrotowego dla firm zaliczamy: oprocentowanie i prowizję.

 5. Czy kredyt obrotowy się opłaca?

  Ocena opłacalności zaciągniętego zobowiązania zależy od indywidualnych potrzeb kredytobiorcy i wynegocjowanych warunków kredytu.

PORÓWNAJ KREDYTY
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments