Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Gdzie szukać dofinansowania na start firmy?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się często z istotnymi wydatkami. Część z nich możesz pokryć korzystając z zewnętrznego finansowania – dotacji, kredytów, funduszy unijnych i innych. W dalszej części wyjaśniamy jakie masz opcje dofinansowania w 2024 roku.

Najpierw znajdź środki na założenie działalności gospodarczej bez niczyjej pomocy, a potem sprawdź czy możesz skorzystać z dofinansowania. Pozwoli Ci to ograniczyć ryzyko, zmniejszyć stres związany z inwestowaniem własnych oszczędności i poprawi rentowność Twojej firmy w trudnych pierwszych miesiącach.

Jak działa dofinansowanie na otwarcie firmy?

Bez względu na formę dofinansowania, którą wybierzesz, zawsze mechanizm będzie wyglądał podobnie:

 • ubiegasz się o dofinansowanie przedstawiając biznesplan/model działalności
 • otrzymujesz dofinansowanie na otwarcie firmy na warunkach finansującego
 • wydajesz środki z dofinansowania na określone wcześniej cele
 • rozliczasz wydatki, potwierdzając tym samym, że prawidłowo korzystasz z dofinansowania
 • prowadzisz swoją firmę dalej, czasami musisz ją utrzymać przynajmniej do określonego terminu

Powyższe elementy będą się powtarzać zarówno przy dotacjach urzędowych, unijnych, jak i kredytach inwestycyjnych czy nawet crowdfundingu.

Udzielający finansowania zawsze chce osiągnąć w ten sposób własny cel, którym może być zarobek (bank), uzyskanie Twoich produktów (crowdfunding), zwiększenie zatrudnienia (Urząd Pracy) lub inna korzyść.

Dlatego korzystając z dofinansowania musisz ściśle przestrzegać reguł wyznaczonych przez podmiot finansujący, a jeśli tego nie zrobisz, prawdopodobnie wymusi on zwrot przekazanych Ci środków. Pamiętaj też, że organy ścigające przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu będą patrzyć Ci na ręce.

Mimo powyższych zastrzeżeń, jeśli możesz znaleźć dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej to prawdopodobnie warto z niego skorzystać.

Na co można przeznaczyć dofinasowanie?

Dofinansowanie na otwarcie firmy można przeznaczyć jedynie na działania/zakupy powiązane z jej prowadzeniem. Podjęcie działalności gospodarczej może wymagać zakupu urządzeń, towaru, licencji lub materiałów do produkcji. Do prowadzenia działalności są też potrzebne usługi innych firm, lokal, media, wsparcie księgowości i zatrudnienie pracowników.

Uwaga!

W praktyce nie wszystkie wydatki można sfinansować z dofinansowania. Każdy rodzaj takiego wsparcia oznacza konieczność wydania otrzymanej/pożyczonej kwoty wyłącznie na wskazane w umowie elementy działalności.

Przykładowo najbardziej typowej dotacji z Urzędu Pracy nie można przeznaczyć na wydatki cykliczne takie jak czynsz, opłaty za media czy wynagrodzenia.

Ubiegając się o dofinansowanie jakiegokolwiek typu, najpierw upewnij się czy pozwala ono sfinansować Twoje faktyczne potrzeby. Podjęcie działalności gospodarczej będzie od Ciebie wymagać dokładności, planowania i działania w systemie wysoce zbiurokratyzowanym. Możesz więc zacząć już teraz.

Kto może ubiegać się o pieniądze na otwarcie firmy?

Teoretycznie każdy kto otwiera firmę. Niektóre formy dofinansowania wymagają wkładu własnego (gospodarstwo w przypadku dofinansowania rolników), inne zbudowania grupy odbiorców (crowdfunding), bycia bezrobotnym lub zatrudnienia innych osób.

Elementy utrudniające (ale nie zawsze uniemożliwiające) otrzymanie finansowania to:

 • Karalność – zwłaszcza osoby skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, podatkowe i oszustwa finansowe mają ograniczone opcje.
 • Zła historia kredytowa – osoby widniejące w bazach dłużników, notorycznie spóźniające się ze spłatami lub te, które ogłosiły bankructwo mają odcięty dostęp do części finansowania.
 • Wykorzystanie limitu pomocy (de minimis) – mamy pewien limit pomocy państwowej/unijnej, z którego może skorzystać pojedyncza osoba.

Oprócz tego osoby, które nie potrafią przygotować biznesplanu lub zebrać dokumentów, muszą liczyć się z tym, że nie otrzymają zewnętrznego finansowania.

Porównaj najlepsze

konta firmowe

Sprawdź oferty

Gdzie szukać dofinansowania na start firmy?

Wśród dostępnych na rynku opcji możesz skorzystać z takich rozwiązań jak:

 • dotacje na założenie firmy z urzędu pracy
 • dotacje unijne
 • pożyczki, kredyty i poręczenia w inicjatywie JEREMIE
 • oferta Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)
 • pożyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • dofinansowania PARP
 • crowdfunding
 • dofinansowanie dla rolników na rozpoczęcie działalności
 • aniołowie biznesu
 • kredyty komercyjne

Jak uzyskać dotację na otwarcie działalności gospodarczej z urzędu pracy?

 • Należy najpierw zarejestrować się jako bezrobotny, a potem złożyć wniosek o dofinansowanie w lokalnym urzędzie pracy. Potrzebny będzie też poręczyciel lub zabezpieczenie materialne.
 • Po zgromadzeniu dokumentów i potwierdzeniu poręczenia, należy odczekać od tygodnia do miesiąca na decyzję.
 • Wówczas podpisuje się umowę o dofinansowanie i otrzymuje środki na konto.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać dotację z urzędu pracy?

Dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna (zarejestrowana jako bezrobotna). Podjęcie działalności gospodarczej ma w tym wypadku spowodować, że liczba bezrobotnych się zmniejszy.

Oznacza to, że na dotację z Urzędu Pracy nie mają szans pracownicy, ani osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadziły działalność gospodarczą. Występujący o dotacje nie mógł być też w ciągu poprzednich lat skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, ani nie otrzymał dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innego źródła.

Dodatkowo podjęcie działalności gospodarczej musi być trwałe. Korzystający z dotacji musi utrzymać firmę przez minimum 12 miesięcy, inaczej będzie musiał zwrócić pieniądze.

Uwaga!

Mimo iż dotacja jest bezzwrotna, trzeba zabezpieczyć jej zwrot na wypadek całkowitego nie spełnienia warunków, na jakich została przyznana. W tym celu zakładający działalność musi znaleźć poręczyciela (osobę zatrudnioną na etacie lub prowadzącą własną działalność gospodarczą) lub zaoferować inny rodzaj zabezpieczenia spłaty.

Kto może złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy?

Wniosek może złożyć osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna. W 2024 roku wniosek można złożyć już po jednym dniu od rejestracji. Wykluczone są osoby, które prowadziły działalność gospodarczą we własnym imieniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Urząd Pracy odrzuci też osoby skazane za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.

Przykład

Pan Jacek pracował w warsztacie samochodowym, a teraz otwiera własny. Zwalnia się z dotychczasowej pracy 3 marca 2024 roku, 4 marca rejestruje się jako bezrobotny i teoretycznie od razu może starać się o dotację na swoją firmę. Jeśli poczeka 1 dzień, będzie mieć pewność, że widnieje już w bazie bezrobotnych, a jego wniosek nie zostanie wstępnie odrzucony.

W jakiej wysokości można otrzymać dotację z urzędu pracy?

Wysokość dotacji wynosi maksymalnie (zawsze warto wnioskować o maksimum) 6-cio krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W styczniu 2024 roku było to 7.768 zł 35 gr brutto, co oznaczało, że maksymalna dotacja mogła wynieść 46.610 zł.

Jak widać kwota nie jest stała, lecz zmienia się wraz z średnim miesięcznym wynagrodzeniem. Można zawnioskować o mniejszą kwotę, ale nie bardzo ma to sens.

Co zawiera wniosek o dotację z urzędu pracy?

Wniosek najlepiej pobrać ze strony urzędu. Należy umieścić w nim:

 • dane osobowe wnioskującego (PESEL, nr dowodu, imię, nazwisko, adres do korespondencji)
 • podpisane oświadczenie poręczyciela
 • biznesplan, przynajmniej podstawowy
 • kopie certyfikatów i dokumentów potwierdzających kompetencje zawodowe

Wniosek najlepiej wypełnić korzystając z dostępnego w urzędzie szablonu, a w razie wątpliwości zadzwonić do urzędu i w ten sposób uzyskać informację.

Jak uzyskać dotację z Unii Europejskiej na otwarcie firmy?

Aby otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej, trzeba spełnić jeden z kilku warunków kwalifikujących do programu.

Warto pamiętać, że jest więcej niż jeden program unijny, który może w tym wypadku zadziałać, ale każdy z nich ma ograniczenia miejscowe, wiekowe lub inne. Prawdopodobnie więc początkujący przedsiębiorca kwalifikuje się tylko do jednego z nich, lub zupełnie do żadnego.

Niektóre programy europejskie działają tylko w kilku województwach lub specjalnych strefach ekonomicznych.

Kto może otrzymać dofinansowanie na otwarcie firmy z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich mogą otrzymać przede wszystkim osoby do 30-tego roku życia, które podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej po raz pierwszy. Muszą to być osoby, które w momencie ubiegania się o dotację nie uczą się, ani nie pracują.

Program jest dość elastyczny, można dzięki niemu otrzymać nie tylko dotację, ale też darmowe doradztwo zawodowe i szkolenia.

Oprócz tego są programy dla osób bezrobotnych po 45 roku życia, oraz lokalne programy, o które musisz spytać we właściwym urzędzie wojewódzkim/powiatowym. Są one finansowane z środków UE, ale nie obejmują całego kraju.

Jakie dotacje na założenie firmy oferuje Unia Europejska?

Można otrzymać maksymalnie od 25.000 do 44.000 zł dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu aktywizacji zawodowej. Warto też sprawdzić ofertę bezpłatnych szkoleń i doradztwa w tym zakresie – rozpoczynanie własnej działalności nie jest proste.

Jakie są warunki otrzymania dotacji unijnych?

Należy sprawdzić czy dla danej grupy wiekowej lub lokalizacji jest aktualny nabór wniosków o dofinansowanie. Jeśli możliwość uzyskania dotacji istnieje, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym oprócz danych osobowych zamieszcza się informacje na temat doświadczenia zawodowego i posiadanych kompetencji.

Formularz jest pierwszym etapem. Musi zostać zaakceptowany, by w ogóle móc składać wniosek o dofinansowanie i potrzebne przy nim dokumenty, takie jak biznesplan. Warto zauważyć, że urzędy stosunkowo często pomagają zarówno w ułożeniu biznesplanu, jak i wypełnieniu wniosku o dotację.

Jeśli wniosek zostanie przyjęty, ubiegającego czeka jeszcze rozmowa z doradcą zawodowym, który również oceni jego przygotowanie do prowadzenia własnej firmy.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku, podpisuje się z urzędem odpowiednią umowę, która zakłada podjęcie działalności gospodarczej. Środki trafiają na konto wnioskodawcy, który powinien w umówionym terminie założyć firmę i dokonać wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG). Potem pozostaje już tylko wydać środki zgodnie z przeznaczeniem, udokumentować to fakturami i rozliczyć dotację.

Na co można przeznaczyć dotację unijną?

Można z niej pokryć koszty działalności gospodarczej takie jak:

 • zakup wyposażenia sprzętu w tym komputerów, telefonów itp.,
 • działania reklamowe i marketingowe,
 • wykupienie licencji, subskrypcji, oprogramowania,
 • inne jednorazowe wydatki.

Podobnie jak w przypadku dotacji z PUP, nie można przeznaczać dotacji na wydatki stałe i cykliczne takie jak np. czynsz za lokal czy opłaty za internet.

Na czym polega Inicjatywa JEREMIE?

Inicjatywa JEREMIE pozwala zaciągnąć przedsiębiorcom preferencyjne kredyty na rozwój działalności gospodarczej. Fundusze Europejskie zasadniczo nie udzielają pożyczki, ale poręczają za przedsiębiorcę i finansują odsetki od kredytu, który faktycznie udzielany jest przez bank współpracujący z funduszami.

Inicjatywa działa tylko w niektórych województwach, prowadząc działalność w pozostałej części kraju nie można ubiegać się o poręczenie z JEREMIE.

W ramach programu można zaciągnąć kredyt na 250.000 zł do nawet 2.500.000 zł.

Kto może otrzymać pieniądze?

W ramach inicjatywy JEREMIE można zaciągnąć kredyt mając przynajmniej częściową zdolność kredytową, prowadząc działalność w odpowiednim województwie i nie wykraczając poza wielkość średniego przedsiębiorstwa. Należy przedstawić biznesplan i napisać wniosek o poręczenie. Zasadniczo program jest wsparciem dla startupów, ale skorzystać z niego można po założeniu firmy i raczej w ciągu pierwszego roku działalności niż od pierwszego jej dnia.

Więcej informacji można zasięgnąć w urzędach wojewódzkich, ponieważ każde województwo ma inne zasady przyznawania poręczeń.

Na czym polega pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego?

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udziela niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców, a także kredytów celowych i gwarancji do innych kredytów w innych bankach. Potencjalnie pomoc może być udzielona nawet dopiero powstającej firmie, a kwoty sięgają nawet 2 milionów zł. Faktycznie jednak gwarancje i pożyczki BGK obwarowane są szeregiem warunków i formalności.

Spróbuj tego

Przeważnie BGK godzi się jedynie udzielić poręczenia kredytu w banku komercyjnym, co znacznie zwiększa zdolność kredytową nowej firmy, ale nie wpływa na koszty finansowania. Warto jednak przyjrzeć się bliżej ofercie BGK zwłaszcza inwestując w nowe technologie lub odnawialne źródła energii.

Niestety jest to kolejny program zależny od regionu i w każdym województwie może działać inaczej. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co na start działalności oferuje PARP?

Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARP w pierwszej połowie 2024 roku nie ma żadnej oferty dla nowopowstających firm. Nie można za jego pośrednictwem uzyskać żadnej dotacji, ani wsparcia na start.

W przeszłości jednak takie oferty na stronie PARP się pojawiały i prawdopodobnie znów pojawią wraz ze zróżnicowanymi programami wsparcia i funduszami.

Ze stroną warto się zapoznać także dlatego, że czasem można na niej znaleźć na niej wsparcie projektu, którym się zajmujesz, nie zaś firmy.

Co to jest crowdfunding?

Crowdfundind, czyli dosłownie „finansowanie przez tłum” to sposób zdobywania funduszy od entuzjastów danego projektu. Składają się oni na zasadzie „co łaska” na finansowany projekt, w ten sposób wspierając jego powstanie i ukończenie.

Bardzo często korzysta się ze zbiórki internetowej organizowanej za pomocą wyspecjalizowanego portalu jak kickstarter.com lub wspieram.to gdzie można ustalić zasady zbiórki, dokonać rozliczeń i prowadzić komunikację ze wspierającymi. Pomagają oni sfinansować projekt albo z dobrej woli (rzadkość), albo dlatego, że chcą skorzystać z jego powodzenia (większość zbiórek).

Przeważnie wsparcie jest warunkowe. Jeśli uzbiera się odpowiednia kwota, pieniądze są przekazywane twórcy projektu. Jeśli to się nie uda, projekt nie rusza, a środki wracają do wspierających.

Przykład

Piotrek i Monika wymyślili ciekawą grę dla dzieci, ale nie mogą znaleźć producenta zabawek, który byłby nią zainteresowany. Chcą skorzystać z crowdfundingu, więc obiecują, że każdy kto wesprze ich odpowiednią kwotą, otrzyma gotowy egzemplarz gry. Ci którzy wesprą jeszcze większą kwotą, otrzymają personalizowane zabawki specjalnie dla swoich dzieci.

Kto może skorzystać z crowdfundingu?

Przeważnie po prostu osoba dorosła, która przygotuje kampanię crowdfundingową i zgodzi się na warunki portalu crowdfundingowego. Teoretycznie można by nawet pominąć portal, a pieniądze zebrać np. za pośrednictwem social mediów.

Znacznie większą trudnością jest przekonanie ludzi, by wsparli Twój projekt niż spełnienie warunków, by móc to wsparcie uzyskać.

Pamiętaj, że założenie własnej działalności gospodarczej w oparciu o crowdfunding musi zostać rozliczone pod względem podatkowym. Zebrana kwota będzie dla Twojej firmy przychodem, który trzeba opodatkować, jeśli nie wydasz całości na cele związane z prowadzeniem działalności.

Kredyt na otwarcie firmy – co oferują banki?

Większość banków nie udziela kredytów nowo otwartym firmom. Istnieje kilka wyjątków, ale chcąc sfinansować rozpoczęcie działalności gospodarczej prawdopodobnie musisz zaciągnąć kredyt jako osoba fizyczna.

Nawet kredyty inwestycyjne przeznaczone są przeważnie dla działających już firm, które zaczynają nowy projekt lub modernizują dotychczasową działalność. W momencie założenia firmy, przedsiębiorca ma znacznie większą osobistą zdolność kredytową niż jego firma może uzyskać przez najbliższe 6 miesięcy.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt dla nowej firmy w banku?

Przede wszystkim trzeba wybrać odpowiedni bank, ponieważ większość banków nie udziela kredytów firmom, które jeszcze nie zbudowały sobie zdolności kredytowej. Wyjątkiem jest np. mBank, ale nawet w nim kwota jaką można uzyskać jest bardzo niska.

W przypadku kredytów inwestycyjnych czasami można przekonać bank dobrym biznesplanem i ewentualnie solidnym zabezpieczeniem spłaty. W braku takich, należy zwrócić się do Banku Gospodarstwa Krajowego o poręczenie.

Ile można pożyczyć w banku?

Na wejście można pożyczyć do ok. 30.000 zł, ale kwota ta szybko rośnie i firma z kilkumiesięcznym stażem będzie już w stanie ubiegać się o 100.000 zł i więcej. Kredyty inwestycyjne mogą pozwalać na pożyczenie znacznie większej kwoty, nawet do 2.000.000 zł i więcej, ale trudno je uzyskać początkującym firmom bez gwarancji czy poręczenia z zewnątrz.

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu na start działalności gospodarczej?

Pieniądze z kredytu na start działalności gospodarczej można przeznaczyć na dowolny cel związany z jej prowadzeniem. Możliwości są znacznie szersze niż w przypadku dofinansowania z Funduszy Europejskich czy Urzędu Pracy, ponieważ oprócz jednorazowych wydatków można też wydać pieniądze na czynsz, wynagrodzenia, czy inne wydatki cykliczne.

Oczywiście, jeśli mówimy o kredycie inwestycyjnym, to warunki zostaną ustalone indywidualnie i zapisane w załączniku do umowy kredytowej. Przeważnie już na etapie starania się o taki kredyt musisz mieć konkretne oferty dotyczące zakupu sprzętu czy oprogramowania.

Który rodzaj dofinansowania wybrać?

Jeśli masz możliwość wybrać spośród kilku rodzajów dofinansowania, a nie jest to częsty przypadek, wybierz to, którego uzyskanie nie blokuje pozostałych i potem staraj się o kolejne.

Wypowiedź eksperta

W pierwszej kolejności warto sprawdzić dofinansowanie z PUP ponieważ jest bezzwrotne i jego uzyskanie wymaga od wnioskującego stosunkowo niewiele wysiłku. Jeśli Twój projekt jest fascynujący dla innych, pomyśl jednocześnie o kampanii crowdfundingowej. Pomoże Ci ona nie tylko zebrać fundusze, ale też wiele cennych informacji od grupy odbiorców. Ułatwi też z pewnością planowanie działań firmy na kolejne miesiące.
Izabela Stachura Izabela Stachura

O kredyty z poręczeniem BGK staraj się raczej z pomocą profesjonalnego doradcy. Nie zapomnij też zajrzeć do doradcy podatkowego i omówić takie kwestie jak wybór formy opodatkowania.

Gdy już wybierzesz rodzaj dofinansowania, z którego chcesz korzystać, pamiętaj by skwapliwie zbierać faktury i rozliczyć się z finansującym do ostatniej złotówki.

Źródła:

 • https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001008
 • https://www.parp.gov.pl/

Warto wiedzieć

 1. Zaczynając działalność gospodarczą możesz skorzystać z zewnętrznego finansowania, ale zawsze będzie to związane z koniecznością spełnienia szeregu warunków.
 2. Dotacje z PUP i funduszy unijnych oznaczają bezzwrotne dofinansowanie, ale jego kwota jest niewielka.
 3. Możesz skorzystać z kilku różnych źródeł finansowania jednocześnie.
 4. Większość banków nie jest gotowa udzielać kredytów nowo powstającej firmie, ale jej właścicielowi jako osobie fizycznej już tak.
 5. Kwoty dofinansowań bezzwrotnych wynoszą przeważnie w granicach 20.000 – 44.000 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Kto może dostać dotacje na otwarcie firmy?

  Ten kto założy ją i spełni warunki danej formy dofinansowania. To szeroka kategoria. 

 2. Ile można dostać z Unii na otwarcie firmy?

  Można otrzymać bezzwrotną dotację na maksymalnie 44.000 zł, a pożyczyć nawet teoretycznie do 2 milinów zł. 

 3. Jak otrzymać dotacje na otwarcie firmy w 2024r.?

  Najlepiej zacząć od PUP – tam pobrać wniosek, dowiedzieć się o warunkach dofinansowania na start działalności i wypełnić dane.

 4. Ile trzeba być bezrobotnym aby dostać dofinansowanie na działalność?

  Aktualnie tylko 1 dzień. Przepisy utrudniające otrzymanie dofinansowania osobom, które dopiero co straciły pracę zostały zniesione.

 5. Czy biznesplan jest konieczny do otrzymania dofinansowania na start firmy?

  Zależy od formy finansowania. Nawet jeśli teoretycznie nie jest, to lepiej go przygotować. Prowadzenie działalności bez planu to częsta przyczyna niepowodzenia biznesowego.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments