Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Kredyt dla firm na oświadczenie – czy banki oferują takie rozwiązanie?

Kredyt firmowy, do którego wystarczy oświadczenie właściciela o dochodach nie istnieje. Istnieją za to kredyty, których uzyskanie nie wiąże się z koniecznością dostarczania biznesplanów, zaświadczeń z ZUS i US, ani skomplikowaną procedurą kredytową. Taki kredyt dla firm na oświadczenie można uzyskać w ciągu 24-48 godzin, a wyjątkowych wypadkach nawet w ciągu godziny od złożenia wniosku.

W 2022 roku liczba nowych kredytów udzielonych firmom sektora MSP zdecydowanie spadła w stosunku do roku 2021 roku. Mniejsze zainteresowanie wiąże się przede wszystkim z wyższymi niż w latach ubiegłych kosztami takich kredytów.

Czy banki oferują kredyt dla firm na oświadczenie?

Kredyt dla firm na oświadczenie, to raczej slogan reklamowy niż rzeczywista możliwość zaciągnięcia zobowiązania jedynie na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy. Banki zawsze sprawdzają bazy dłużników, wymagają przedstawienia przynajmniej minimalnej dokumentacji i upewniają się, że firma będzie w stanie spłacić kredyt.

W niektórych wypadkach ograniczają jednak procedurę do minimum, rezygnując z dokumentów, których przygotowanie lub zdobycie zajęłoby dużo czasu: biznesplanu, zaświadczeń z ZUS i US. Ponieważ przedsiębiorcy stosują dla takich produktów określenie “kredyt na oświadczenie”, my również zdecydowaliśmy się go używać.

Tak rozumiane kredyty na oświadczenie istnieją i pozwalają uzyskać finansowanie firmy nawet w ciągu 48 godzin w banku, dla którego firma jest nowym klientem. W przypadku mniejszych kwot i zawierania umowy kredytowej ze “swoim” bankiem, czas ten może zostać ograniczony nawet do mniej niż godziny.

Czym jest kredyt na oświadczenie dla firm?

Kredyt na oświadczenie dla firm, to kredyt przyznawany przedsiębiorstwom na podstawie uproszczonej procedury kredytowej. Produkty bankowe określane w ten sposób mogą znacząco różnić się między sobą, więc precyzyjne zdefiniowanie pojęcia “kredyt na oświadczenie dla firmy” nie jest możliwe.

Zawsze będzie to kredyt z mniejszą liczbą formalności niż w przypadku standardowego kredytu dla firm, ale na mniejszą kwotę. Na pewno banki nie wymagają przedstawienia biznesplanu, gdy firma ubiega się o taki kredyt.

Jako kredyty należące do tej kategorii określamy produkty bankowe pozwalające na uzyskanie finansowania w ciągu 2 dni roboczych, w przypadku których większość lub całą procedurę można przeprowadzić online.

Warto pamiętać, że krótki okres pomiędzy złożeniem wniosku, a otrzymaniem decyzji kredytowej i środków na konto dotyczy jedynie firm, które mają przygotowane odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej. Będzie to przede wszystkim dokumentacja podatkowa za ostatni rok i wyciąg z konta firmowego.

Jakich dokumentów wymagają banki przy kredycie dla firm na oświadczenie?

Nawet przyznając kredyt na uproszczonych zasadach, banki chcą mieć pewność, że zostanie on spłacony. Firma jest jednak mniej wiarygodnym płatnikiem rat niż osoba fizyczna, ponieważ może zostać zamknięta lub ogłosić upadłość. Dlatego banki przyznają kredyty firmowe na oświadczenie, wymagają przeważnie:

 • wyciągu z konta z ostatnich 6 miesięcy (czasami 10 lub 12),
 • upoważnienia do działania w imieniu firmy (w spółkach),
 • zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami (czasami),
 • zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS (czasami),
 • zeznania podatkowego za ostatni rok,
 • zaświadczenie o wpisaniu przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG),
 • oświadczenia o posiadanych przez firmę zobowiązaniach (leasing, zaległe płatności),
 • dokumentów księgowych firmy (przykładowo księga przychodów i rozchodów).

Konkretne wymagania zależą od polityki banku, a nawet od konkretnego produktu dostępnego dla firm. Jak wspomnieliśmy wyżej, nie ma jednego “kredytu na oświadczenie”. Potencjalnie wymagane mogą też być dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia (spłaty kredytu, majątku firmowego).

Aktualnie wiele z tych dokumentów możliwych jest do zdobycia lub wygenerowania automatycznie w formie elektronicznej. W tej formie można pobrać:

 • Zaświadczenie z ZUS,
 • Zaświadczenie z US,
 • Zaświadczenie z CEiDG,
 • Wyciąg z konta bankowego,
 • Dokumentację podatkową.

Jakie są warunki kredytów dla firm na oświadczenie?

Podstawowym warunkiem udzielenia kredytu bankowego zawsze pozostaje zdolność kredytowa, a więc realna możliwość spłaty zobowiązań w danym czasie. W przypadku przedsiębiorstw wynika ona przede wszystkim z dochodów firmy, a w dalszym stopniu także z wartości jej majątku.

Ponieważ stan finansów firmy można ocenić dopiero po pewnym czasie od jej założenia, przeważnie banki są gotowe udzielić finansowania przedsiębiorstwom, które istnieją przynajmniej 12 miesięcy (wyjątkiem jest mBank z ofertą kredytu od pierwszego dnia działalności). Także przedsiębiorstwo, które wykazywało znaczną stratę może mieć trudności z uzyskaniem kredytu.

Istotna będzie także historia kredytowa firmy. Jeżeli firma widnieje w bazach danych jako dłużnik zalegający ze spłatami, prawdopodobnie nie uzyska kredytu firmowego na oświadczenie. Trudniej będzie też na pewno firmom prowadzonym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, jeśli właściciel ma złą historię kredytową. Osobista historia spłat wpływa na wiarygodność firmy, natomiast historia kredytowa firmy nie powinna wpływać na osobistą wiarygodność kredytową.

Ostatnim warunkiem jest prawidłowe wypełnienie wniosku o kredyt bankowy. To na szczęście zawsze można zrobić online, nawet w tych bankach, gdzie podpisanie umowy będzie wymagało wizyty w oddziale.

Na jaką maksymalną kwotę i okres można zaciągnąć kredyt firmowy na oświadczenie?

Kredyty firmowe mogą być przyznawane na znacznie większe kwoty niż kredyty konsumenckie. Standardowa oferta może być limitowana do miliona złotych lub nawet kilku milionów. Trudno jednak oczekiwać, że bank udzieli takiej pożyczki firmie, która nie przedstawiła odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zdolność kredytową.

Oferty kredytów, które można określić jako “kredyty na oświadczenie” mogą być limitowane do kwot rzędu 100 000 zł, ale każdy bank będzie mieć pod tym względem własną politykę. Teoretycznie największą kwotę oferuje Nest Bank, którego oferta kończy się na 450 000 zł. Zwiększyć dostępną kwotę może z pewnością ustanowienie zabezpieczenia, ale z pewnością przedłuży to całą procedurę.

Maksymalne okresy spłaty tego typu kredytów często zawierają się w przedziale 48-72 miesiące (czyli 4-6 lat). Można je oczywiście zaciągnąć też na krótszy termin.

Ile kosztuje kredyt dla firm na oświadczenie?

Koszty kredytu uzależnione są oczywiście od jego kwoty i okresu spłaty. Aktualne oprocentowanie kredytów firmowych wynosi kilkanaście procent w skali roku. Do tego mogą dojść koszty prowizji, ubezpieczenia spłaty kredytu i przygotowania wniosku.

Ponieważ kredyty dla firm na oświadczenie są przyznawane na stosunkowo niskie kwoty i przy ograniczonej procedurze, ich oprocentowanie może być nieco wyższe niż standardowych kredytów firmowych. Nie jest to jednak reguła i w niektórych bankach nie będzie różnicy między kredytami firmowymi w takim ujęciu.

Wszystkie koszty kredytu możesz obliczyć korzystając z kalkulatorów na stronach finanse.rankomat.pl i kalkulatorach wewnętrznych banków. Wpisując odpowiednie dane, uzyskasz też wysokość pojedynczej raty i porównasz koszt takiego kredytu z innymi.

Które banki oferują kredyty dla firm na oświadczenie?

Ze względu na trudności ze zdefiniowaniem kredytu dla firmy na oświadczenie, nie jest też łatwo wymienić banki, które na pewno taki kredyt oferują. Mamy jednak kilka przykładów tego typu ofert aktualnych pod koniec 2022 roku.

Nest Bank – Wygodny kredyt dla firm

Nest Bank oferuje kredyty firmowe przy skróconej procedurze. Dostępne są one jedynie dla firm działających od przynajmniej 2 lat. Uzyskanie kredytu wymaga przedstawienia rachunku bankowego z ostatnich 12 miesięcy i ostatniego zeznania podatkowego. Kredyt udzielany jest na dowolny cel. Dokumenty można przesłać online.

Alior Bank – kredyt firmowy

Bank ten oferuje aktualnie promocyjne warunki kredytu dla firm (Kredyt Firmowy Promocja) i chwali się procedurą skróconą do 20 minut. Faktycznie stawia jednak wymagania w postaci dostarczenia dokumentacji podatkowej z ostatniego roku, nie udziela też tego kredytu firmom, które działają zbyt krótko. Spośród dużych banków komercyjnych procedura w Alior Banku faktycznie może być najszybsza.

mBank – kredyt dla nowych przedsiębiorstw

mBank nie oferuje kredytów na oświadczenie dla firm, ale ma w swojej ofercie kredyt dla nowych przedsiębiorstw do 30 000 zł. Jest oczywiste, że do jego otrzymania nie jest potrzebne przedstawienie deklaracji podatkowych czy wyciągu z konta. Właściciel firmy będzie jednak osobiście odpowiedzialny za spłatę takiego kredytu.

ING Bank Śląski – kredyt online dla firm prowadzących pełną księgowość

ING Bank Śląski oferuje szybkie kredyty online dla firm prowadzących pełną księgowość (np. spółek) pod warunkiem przedstawienia dokumentacji finansowej i podatkowej. Oferta jest przeznaczona dla węższego grona odbiorców (prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać, ale decyzja nie będzie tak szybka), ale warta rozważenia.

Do grona banków, które oferują kredyt “na oświadczenie” prawdopodobnie możesz też dopisać swój bank. Jeśli posiadasz konto firmowe w danym banku i prowadzi on pełną obsługę finansową Twojej firmy od przynajmniej 12 miesięcy, bardzo możliwe, że możesz zaciągnąć kredyt w ciągu 24-48 godzin, nawet nie dostarczając dodatkowych dokumentów. Na pewno jednak nie zaszkodzi mieć przygotowane dokumenty podatkowe w wersji elektronicznej.

Pamiętaj, że oferta banków jest dynamiczna, a wszystkie banki dążą do skrócenia procedur weryfikacyjnych. Jeśli czytasz ten artykuł w 2023 roku lub później, możesz skontaktować się z naszym konsultantem i poprosić o przedstawienie aktualnej oferty banków.

Czy jest alternatywa dla kredytu dla firmy na oświadczenie?

Istnieje przynajmniej kilka alternatywnych sposobów szybkiego uzyskania finansowania dla firmy na podobnych warunkach co w przypadku kredytu na oświadczenie.

Pożyczka pozabankowa

Firmy inne niż banki mogą udzielać pożyczek przedsiębiorstwom i chętnie to robią. Pożyczki takie przeważnie są droższe od kredytów bankowych, ale procedura ich przyznawania na pewno jest uproszczona. Pożyczkę może zaciągnąć firma, która przedstawi dowód swojej wypłacalności, lub której właściciel podpisze osobiste zobowiązanie do spłaty kredytu. Warto pamiętać, że firmy pozabankowe zawsze sprawdzają dostępne bazy dłużników i jeśli właściciel firmy widnieje w nich jako osoba fizyczna, to nie uzyska pożyczki także w ramach działalności gospodarczej.

Kredyt gotówkowy dla osoby fizycznej

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą miewają lepszą zdolność kredytową niż ich firmy. Mogą też uzyskać kredyt gotówkowy całkowicie online. Potencjalnie mogą więc zaciągnąć kredyt we własnym imieniu i wykorzystać go na cele powiązane z działalnością gospodarczą. Nie jest to optymalne ze względów podatkowych, ponieważ odsetek od takiego kredytu nie można umieścić po stronie kosztów uzyskania przychodu. W wyjątkowych sytuacjach osobisty kredyt może być jednak sposobem na uratowanie firmy.

Standardowy kredyt dla firm

Wbrew pozorom procedura uzyskania standardowego kredytu dla firm nie jest szczególnie długa ani uciążliwa. Dokumenty warto aktualnie dostarczać zdalnie. Nawet zaświadczenie z ZUS można uzyskać za pomocą PUE (Platformy Usług Elektronicznych). Firma, która ma odpowiednią zdolność kredytową jest w stanie zaciągnąć kredyt w ciągu kilku dni, nie pomijając żadnego niezbędnego elementu standardowej procedury. W przypadku banku, który prowadzi obsługę wszystkich kont danej firmy może to być nawet tylko 48 godzin od rozpoczęcia procedury do otrzymania środków.

Kredyt odnawialny

Przed koniecznością zaciągania szybkich kredytów może uchronić wcześniejsze zawarcie umowy kredytu odnawialnego lub debetu na koncie firmowym. W takiej sytuacji przedsiębiorca może skorzystać z dodatkowych środków natychmiast. Wiąże się to jednak z koniecznością wnoszenia opłat za niewykorzystany limit kredytowy.

Kredyt dla firmy na oświadczenie jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa, które musi szybko znaleźć środki na duży wydatek – inwestycję, zapłacenie głównemu dostawcy itp. Jeśli jednak firma ma czas na przygotowanie się, powinna poświęcić go na przygotowanie biznesplanu i dzięki temu mieć szansę na lepsze warunki kredytowania.

Zabezpieczenie spłaty kredytu na oświadczenie

Kredyty firmowe, które można uzyskać przy skróconej procedurze przeważnie nie wymagają od przedsiębiorstwa ustanowienia żadnego zabezpieczenia. Konieczność dokonania wyceny mogłaby zdecydowanie wydłużyć cały proces, a ze względu na kwoty kredytów niższe niż w przypadku kredytów inwestycyjnych, nie ma też potrzeby opierać się na zabezpieczeniu materialnym.

Może natomiast występować możliwość lub konieczność ubezpieczenia spłaty kredytu. Umowa ubezpieczenia w takiej sytuacji jest zawierana wraz z samą umową kredytową, a składka ubezpieczeniowa pobierana jest jednocześnie z ratą.

Firmy, które mają możliwość by zaoferować zabezpieczenie i czas konieczny na dopełnienie formalności powinny jednak z tej możliwości skorzystać. Banki udzielają kredytów hipotecznych i zabezpieczonych na majątku firmowym. Ponieważ ryzyko kredytowe jest w takiej sytuacji ograniczone do minimum, lepsze też mogą być warunki takich kredytów. Firma ma też możliwość negocjowania warunków umowy kredytowej, przynajmniej w ograniczonym zakresie.

Czy warto zaciągnąć kredyt firmowy na oświadczenie?

Kredyt firmowy na oświadczenie jest szybkim sposobem na sfinansowanie działalności, ale jeśli go potrzebujesz to prawdopodobnie coś poszło bardzo niezgodnie z planem lub planu nie było wcale. Obie sytuacje powinny dać Ci do myślenia. Może prowadzisz działalność w niepewnej branży i warto przygotować sobie opcję szybkiego pożyczania pieniędzy od banku?

Da się to zrobić decydując się na kredyt odnawialny lub ustanowienie limitu debetu na koncie firmowym. Banki oferują też szereg rozwiązań kredytowych i pomocniczych dla firm, które są ich stałymi klientami. Jeśli przyczyną zaciągania kredytu są faktury, których nie zapłacili Ci odbiorcy, alternatywą dla kredytu firmowego na oświadczenie będzie np. faktoring.

Kredyt na oświadczenie dla firm nie jest złym produktem, natomiast Ty zdecydowanie nie chcesz znajdować się w sytuacji, gdy go potrzebujesz. Warto go zaciągnąć, gdy wiesz, że dodatkowe środki są Ci potrzebne w ciągu mniej niż tygodnia.

Warto wiedzieć

 1. Banki nie udzielają kredytów bez sprawdzania zdolności kredytowej firmy. Zawsze będą wymagać dokumentacji potwierdzającej dochody/przychody.
 2. Większość banków komercyjnych oferuje kredyty odnawialne i obrotowe dla firm – korzystając z takich rozwiązań, nie trzeba martwić się koniecznością zaciągania szybkiego kredytu.
 3. Bank, który prowadzi konta danej firmy jest w stanie udzielić kredytu najszybciej, ponieważ dysponuje większością potrzebnych danych o sytuacji finansowej firmy.
 4. Zdecydowana większość ofert pozwala na przejście procedury kredytowej online, a także dosłanie dokumentów w wersji elektronicznej. Samo zawarcie umowy może jednak wymagać przesłania dokumentacji kurierem. Zależy to od banku.
 5. Żeby ubiegać się o kredyt ze skróconą procedurą, firma powinna działać przynajmniej 12 miesięcy i móc przedstawić dokumentację podatkową.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Które banki dają kredyt na oświadczenie?

  Warto sprawdzić oferty Alior Banku, Nest Banku i ING Banku Śląskiego.

 2. Jaka jest maksymalna kwota kredytu na oświadczenie?

  Teoretycznie istnieją oferty pozwalające zaciągnąć kredyt dla firm na oświadczenie do kwoty 450 000 zł.

 3. Co to jest kredyt na oświadczenie?

  Jest to kredyt o uproszczonej procedurze, nie wymagający biznesplanu, a często też zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US. Wciąż trzeba przedstawić wyciąg z konta i/lub zeznanie podatkowe.

 4. Gdzie można dostać kredyt bez zaświadczeń o dochodach?

  Żadna firma nie uzyska kredytu nie potwierdzając swoich dochodów.

 5. Jak wziąć kredyt na otwarcie firmy?

  Kredyt taki można zaciągnąć z pomocą BGK, w ramach programu państwowego Wsparcie Na Starcie.

PORÓWNAJ KREDYTY
Michał Mucha
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments