Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy – czy są takie oferty?

Oferta produktów finansowych skierowana do firm jest dość szeroka. Jednak uzyskanie pieniędzy przez przedsiębiorcę, który posiada krótki staż działalności, wcale nie jest proste. Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy zwykle wymaga spełnienia dodatkowych warunków, a liczba takich ofert dostępnych na rynku jest mocno ograniczona.

W 2022 roku powstało w Polsce ponad 360 tys. przedsiębiorstw, czyli o 4,7% więcej niż w 2021. Wiele z nich zapewne potrzebowało zewnętrznego finansowania już w pierwszym roku działalności. Czy jednak mogły znaleźć kredyt firmowy działając poniżej 12 miesięcy? Jesteśmy przekonani, że tak.

Czym jest kredyt firmowy

Kredyt dla firm, to forma wsparcia finansowego skierowana do przedsiębiorców. Na finansowanie mogą liczyć zarówno spółki, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo. Uzyskane środki można przeznaczyć zarówno na bieżące finansowanie prowadzonej działalności, zachowanie płynności finansowej czy inwestycje.

Rodzaje kredytów dla firm, które najczęściej można spotkać na rynku to:

 • kredyty obrotowe,
 • kredyty w rachunku bieżącym,
 • kredyty inwestycyjne,
 • kredyty konsolidacyjne,
 • kredyty na start.

Kredyty dla firm różnią się od tych skierowanych do konsumentów, przede wszystkim wysokością – są zwykle wyższe i obarczone koniecznością spełnienia większej liczby formalności. Klient indywidualny może zazwyczaj wykorzystać pożyczone pieniądze na dowolny cel (poza kredytem hipotecznym i kredytem samochodowym), natomiast w przypadku kredytów firmowych cel jest często ściśle określony.

Kredyt dla firm poniżej 12 miesięcy – dlaczego go potrzebują?

W pierwszych miesiącach działalności firma musi już:

 • płacić pracownikom,
 • posiadać lub wynajmować lokal,
 • korzystać z maszyn i urządzeń,
 • zapłacić za licencję i oprogramowanie,
 • zamówić towary, usługi dodatkowe,
 • inwestować w marketing i reklamę.

Do tego dochodzą też koszty, które w późniejszym etapie działalności nie będą już tak dotkliwe: urządzenie biura czy rekrutacja. Jednocześnie większość przedsiębiorstw w ciągu pierwszych miesięcy działalności przynosi bardzo ograniczone dochody lub nie przynosi ich wcale.

Jeżeli właściciel nie ma zgromadzonych przed założeniem firmy znacznych środków finansowych (swoich i pochodzących od inwestorów), to bardzo prawdopodobne, że będzie chciał sięgnąć po kredyt i to przed upływem 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Dlaczego tak trudno uzyskać kredyt dla firmy działającej mniej niż 12 miesięcy?

Każda firma ma zdolność kredytową liczoną bardzo podobnie do zdolności kredytowej osoby fizycznej. Tyle, że bank może tu dokonać znacznie dokładniejszych obliczeń opierając się na dokumentacji podatkowej przedsiębiorstwa. Dochody są w dalszym ciągu najważniejszym czynnikiem wpływającym na zdolność kredytową. Trzeba je jednak najpierw osiągnąć, tymczasem firmy dopiero założone przeważnie potrzebują czasu, by znaleźć odbiorców i uzyskać od nich wynagrodzenie za swoje produkty i usługi.

Firma zaczyna więc z czystą kartą, ale też zerową zdolnością kredytową – jak 18-sto latek, który właśnie zaczął pierwszą pracę i nie wiadomo jak długo się w niej utrzyma. Dopiero po pewnym czasie będzie można ocenić czy jego dopiero rozpoczęta kariera zawodowa nie skończy się równie nagle jak się zaczęła.
Podobnie jest w przypadku przedsiębiorstw, ale one nie zarabiają takiej samej pensji co miesiąc. Potrzeba więc więcej czasu, by ocenić ich zdolność i wiarygodność kredytową.

Czemu banki wymagają właśnie 12 miesięcy działalności?

Banki mają kilka dobrych powodów, by ufać bardziej firmom, które działają pełne 12 miesięcy. Konieczność prowadzenia działalności przez okrągły rok może wydawać się niektórym osobom symboliczna i oderwana od rzeczywistości, w praktyce jednak bardzo ułatwia ocenę zdolności kredytowej danej firmy.

 • 12 miesięcy działalności to pełny rok podatkowy. W takim okresie firma musiała złożyć wszystkie obowiązujące zeznania podatkowe i dopełnić każdego obowiązku księgowego, który ją reprezentuje. Jeśli po takim okresie może przedstawić dokument potwierdzający, że nie zalega z podatkami, to jej wiarygodność z pewnością będzie wyższa.
 • Roczny okres oczekiwania na zdolność kredytową jest też związany z sezonowością niektórych przedsięwzięć (np. branża turystyczna, ślubna, rolna). W ich wypadku uśredniony przychód z 12 miesięcy jest o wiele bardziej wiarygodny niż z 3 lub 6 miesięcy.
 • Wreszcie jest czysto praktyczny aspekt przeżywalności firm – wiele małych przedsiębiorstw zostaje zamkniętych lub zawiesza działalność w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności. Banki nie chcą udzielać kredytów, które nie zostaną spłacone, ani nawet takich, które po upadku firmy spłaci jej właściciel.

Jaka firma może ubiegać się o kredyt szybciej niż po 12 miesiącach?

Teoretycznie każda firma działająca krócej niż 12 miesięcy może ubiegać się o kredyt dla firm. Tylko niektóre z nich mają jednak szansę ominąć wymaganie dotyczące roku działalność w tych bankach, które je stawiają. Kredyt po mniej niż 12 miesiącach działalności mogą tam uzyskać firmy, które:

Mogą zaoferować odpowiednie zabezpieczenie – przedsiębiorstwa posiadające znaczny majątek, zwłaszcza w postaci nieruchomości mogą zaoferować zastaw lub hipotekę jako zabezpieczenie kredytu. Pozwala im to uzyskać finansowanie w granicach 70-80 % wartości zabezpieczenia.

Są prowadzone przez osoby z doświadczeniem w branży – okazjonalnie banki rezygnują z wymagania dotyczącego 12 miesięcy działalności wobec osób, które wcześniej pracowały na etacie w tej samej branży, a teraz założyły własną działalność. Dobrym przykładem mogą być np. fryzjerzy, rzemieślnicy, kosmetyczki.

Należą do tak zwanych wolnych zawodów – prawnicy, księgowi czy lekarze mają większe szanse na finansowanie przed upływem 12 miesięcy. Specyfika tych zawodów wiąże się ze stosunkowo niskim ryzykiem niepowodzenia inwestycji, a jednocześnie dużą motywacją do spłaty zobowiązań, więc banki traktują wolne zawody jako bardziej wiarygodne kredytowo.

Jakie warunki musi spełnić firma działająca mniej niż 12 miesięcy, aby uzyskać kredyt?

Procedura uzyskania kredytu dla firm, bez względu na okres prowadzenia działalności, rozpoczyna się od złożenia wniosku i oceny zdolności kredytowej. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można podzielić na:

 • identyfikujące kredytobiorcę: w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wystarczy dowód osobisty, a przy spółkach wymagana jest zwykle umowa spółki i decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • finansowe: w zależności od sposobu rozliczania firmy bank może wymagać np. przy Książce Przychodów i Rozchodów PIT 36/36L, przy ryczałcie PIT 28, przy karcie podatkowej – aktualną decyzję o wymiarze podatku i oświadczenie o wysokości przychodów i kosztów,
 • inne, potrzebne dla ustalenia zdolności kredytowej: np. zaświadczenie o dochodach w przypadku osiągania wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę czy wyciąg bankowy z innego banku, na który wpływa wynagrodzenie.

Dla uzyskania kredytu niekiedy będzie potrzebne zabezpieczenie spłaty zobowiązania – w szczególności przy wyższej kwocie kredytu i krótkim okresie prowadzenia działalności. Może być to np. zabezpieczenie na majątku trwałym, cesja z wartościowego z punktu widzenia banku kontraktu lub umowy albo poręczenie podmiotu posiadającego wystarczającą zdolność kredytową.

Bank może także wymagać otwarcia rachunku bankowego w swoim oddziale. Mogą się również pojawiać dodatkowe wymogi czy ograniczenia np. co do formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Kredyt na start działalności

Kredytowanie dostępne od 1 dnia działalności gospodarczej dostępne jest jedynie wyjątkowo i częściej w ramach pomocy państwowej lub kredytów dofinansowanych przez UE niż tradycyjnych produktów bankowych. Ofertę dla firm, które dopiero wchodzą na rynek opisaliśmy w osobnym artykule: Kredyt na otwarcie firmy.

Które banki przyznają kredyty wcześniej niż po 12 miesiącach działalności?

Lista banków, które są gotowe udzielić finansowania młodym firmom zmienia się wraz z rynkiem usług finansowych, ale też jest silnie zależna od tego czy w danym okresie banki w ogóle poszukują więcej kredytobiorców. Przykładowo, w roku 2020 i I połowie 2021 pandemia COVID-19 silnie wpływała na ocenę wiarygodności przedsiębiorstwa, a banki komercyjne przyjęły postawę asekuracyjną.
Znaleźliśmy jednak kilka banków, które chętnie udzielą kredytów firmom z nieco krótszym stażem.

Kredyt dla firmy poniżej 12 miesięcy w ING Bank Śląski

Pożyczka dla firm w ING Banku Śląskim jest skierowana do firm działających przynajmniej 12 miesięcy, ale firmy mogące zaoferować zabezpieczenie kredytu mogą z niej korzystać już po 6 miesiącach działalności. Skrócenie o połowę okresu oczekiwania może być ważnym argumentem dla firm, które powstały za pieniądze właściciela, ale rozwijają się szybko i potrzebują wsparcia finansowego zanim minie magiczne 12 miesięcy.

Kredyt dla firmy poniżej 12 miesięcy w mBank.

mBank oferuje kredyt dla firm już od pierwszego dnia prowadzenia przez nie działalności, ale pod pewnymi warunkami. Kredyt na start może otrzymać osoba, którą bank “zna” w związku z korzystaniem z innych produktów: konta osobistego z regularnymi wpływami od co najmniej 12 miesięcy, produktu hipotecznego dla osoby fizycznej od co najmniej 6 miesięcy lub kredytu bez zabezpieczenia od co najmniej 12 miesięcy.

Kredyt dla firmy poniżej 12 miesięcy w BNP Paribas

BNP Paribas oferuje Kredyt na dobry start, który można zaciągnąć już od pierwszego dnia działalności. Pozwala to zaciągnąć zobowiązanie na kwotę do 30 000 zł. Adresatem tej formy finansowania są osoby fizyczne, które przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, pracowały w tym samym sektorze gospodarki na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Takie rozwiązanie dotyczy profesjonalistów wykonujących określone zawody np. lekarza, adwokata, doradcy podatkowego, księgowego, notariusza.

Oferta banków aktualna na dzień 29.06.2023 r. 

Warto wiedzieć

 1. Kredyt dla firm, które prowadzą swoją działalność krócej niż 12 miesięcy jest dla banku obarczony większym ryzykiem.
 2. Brak pełnych danych finansowych za co najmniej rok prowadzonej działalności to większa niepewność co do dalszego rozwoju firmy i jej istnienia na rynku. Przekłada się to na mniejszą liczbę ofert kredytowych, niższą dostępną kwotę kredytu i dodatkowe wymagania w zakresie zabezpieczenia spłaty zobowiązania.
 3. Wartość pierwszego finansowania dla firm nie przekracza zwykle 30.000 zł.
 4. Wymóg prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy wiąże się z zamknięciem pełnego roku podatkowego, a co za tym idzie większą ilości danych finansowych i realną możliwością oceny ryzyka kredytowego.
 5. Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej mogą szybciej otrzymać kredyt na siebie, niż na dopiero założoną działalność.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy firma działająca poniżej 12 miesięcy może uzyskać kredyt komercyjny?

  Tak. Ma na to jednak mniejszą szansę niż firmy z dłuższym stażem.

 2. Ile musi działać firma, by uzyskać kredyt?

  Istnieją oferty uwzględniające pomoc państwową skierowane do firm, które dopiero zaczynają swoją działalność. Większość ofert ma jednak wymaganie prowadzenia przez 6 (wyjątkowo), 9, 12 lub 18 miesięcy.

   

 3. Czy bardziej opłaca się zaciągnąć kredyt na firmę czy na siebie?

  Właściciel jednoosobowej działalności ma w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności wyższą zdolność kredytową jako osoba fizyczna niż jako firma. Może być tak, że bardziej opłaci mu się zaciągnąć kredyt we własnym imieniu. 

 4. Czy nowa firma może dostać kredyt?

  Tak. Na rynku finansowym są produkty dostępne nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności, ale ich liczba jest dość ograniczona.

 5. Dlaczego bank wymaga zwykle co najmniej 12 miesięcy prowadzenia działalności przed udzieleniem kredytu?

  Wynika to m.in. z faktu zamknięcia pełnego roku podatkowego i możliwości uzyskania danych finansowych, które pozwolą oszacować zarówno szanse dalszego istnienia i rozwoju firmy, jak i ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments