Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Kredyt w rachunku bieżącym – czym jest i gdzie go dostać?

W zachowaniu płynności finansowej firmy może pomóc finansowanie zewnętrzne. Wśród różnych rozwiązań, które mają w swojej ofercie banki dla firm, jest kredyt w rachunku bieżącym. Sprawdź na czym polega ten rodzaj finansowania, czym się wyróżnia i jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać. 

Firma może potrzebować finansowania zewnętrznego na każdym etapie swojej działalności. Opóźnienia w płatności faktur przez kontrahentów, finansowanie nowych inwestycji, trudności w zachowaniu płynności finansowej czy rozwój firmy – to typowe powody, dla których potrzebne będzie złożenie wniosku o kredyt w banku. Z uwagi na różne potrzeby przedsiębiorców, w ofercie banków znajdziemy różne produkty finansowe, które umożliwią ich zaspokojenie.

Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym to produkt finansowy, który polega na udostępnieniu przedsiębiorcy określonej kwoty pieniędzy w ramach prowadzonego rachunku bankowego. Odsetki naliczane są tylko od kwoty wykorzystanego limitu, a każda wpłata na konto w pierwszej kolejności przeznaczona jest na spłatę kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala przedsiębiorcy na zachowanie płynności finansowej bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Przyznany limit może być wykorzystany wielokrotnie w razie potrzeby i odnawia się przez cały okres trwania umowy. Przedsiębiorca może przeznaczyć uzyskane środki na dowolny cel: zarówno na finansowanie bieżącej działalności jak i np. inwestycje. Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia również zachować płynność finansową.

Kto może złożyć wniosek o kredyt w rachunku bieżącym?

Określenie kto może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym zależy od oferty banku. Z reguły warunki uprawniające do złożenia wniosku o kredyt są następujące:

 • prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub
 • działalność prowadzona w formie spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej

rozliczenia prowadzone na zasadach:

 • pełnej księgowości – czyli rachunek zysków i strat oraz bilans
 • uproszczonej księgowości – książka przychodów i rozchodów
 • ryczałtu ewidencjonowanego

Na jakich warunkach można dostać kredyt w rachunku bieżącym?

Poszukując oferty kredytu w rachunku bieżącym dla firm warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Kwota

Wysokość oferty kredytowej skierowanej do przedsiębiorców jest wyższa niż do klientów indywidualnych. Bank może również wskazać minimalną kwotę, którą można pożyczyć w ramach określonego produktu finansowego. W każdym przypadku kwota kredytu w rachunku bieżącym zależy od kilku czynników:

 • potrzeb przedsiębiorcy
 • oferty banku
 • zdolności kredytowej przedsiębiorcy

Zwykle wymagane zabezpieczenie spłaty umożliwia uzyskanie wyższej kwoty.

Przykład:

Zgodnie z ofertą mBanku aktualną na dzień 09.11.2023 r. przedsiębiorca może minimalnie pożyczyć 30.000 zł, do maksymalnie 500.000 zł. Do kwoty 200.000 zł bank nie wymaga zabezpieczeń spłaty. Powyżej tej kwoty wymagane jest zabezpieczenie gwarancją de minimis BGK.

Gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego to jedna z form dopuszczalnej pomocy publicznej realizowana w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”. Oferowane wsparcie ma zwiększyć dostęp do finansowania dla firm z sektora MŚP. Zabezpieczenie spłaty wykorzystywane jest przy kredycie obrotowym lub inwestycyjnym.

Okres spłaty

Okres kredytowania wynosi zwykle 12 miesięcy lub 24 miesiące z możliwością odnowienia na kolejny okres. Każda wpłata na konto firmowe oznacza w pierwszej kolejności spłatę wykorzystanej linii kredytowej, zmniejsza zadłużenie i pozwala znów korzystać z kredytu w pełnej wysokości.

Koszty

Wśród standardowych kosztów kredytu w rachunku bieżącym możemy wymienić:

 • Oprocentowanie – odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty limitu
 • Prowizja z tytułu udzielenie finansowania
 • Prowizja z tytułu odnowienia kredytu – zwykle po 12 miesiącach
 • Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu – w zależności od oferty banku koszt ten może być uzależniony np. od wartości wykorzystanego limitu (np. prowizja zostanie naliczona, jeśli przyznany limit będzie wykorzystany w wartości mniejszej niż 50% przyznanej kwoty)

Z kosztami może również wiązać się samo rozpatrzenie wniosku – zwykle jednak ta operacja jest darmowa. Banki mogą też wprowadzić inne opłaty np. prowizję z tytułu podwyższenia kwoty kredytu, już po jego udzieleniu.

Waluta kredytu w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym można uzyskać w różnych walutach, innych walutach PLN. Wśród tych najczęściej proponowanych można wymienić EUR, USD, CHF.

Zabezpieczenia spłaty

Ewentualne wymagania co do zabezpieczenia spłaty zobowiązania zależą od polityki prowadzonej przez bank i kwoty zaciągniętego zobowiązania. W praktyce zwykle przy niskiej kwocie kredytu zabezpieczenia nie są wymagane. W ofercie banków znajduje się też kredyt obrotowy z gwarancją de minimis BGK dla zobowiązań powyżej określonej kwoty np. 200.000 zł lub 300.000 zł.

Cel finansowania

Dowolny związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jak wziąć kredyt w rachunku bieżącym?

Wniosek o dodatkowe środki na działalność gospodarczą można złożyć na kilka różnych sposobów:

 • w placówce banku – można również umówić się na spotkanie z przedstawicielem banku w firmie – taka praktyka jest możliwa zwłaszcza w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu na większą kwotę
 • przez internet – bez tracenia czasu na osobiste spotkania
 • za pośrednictwem infolinii

Wybór optymalnej opcji zależy od decyzji przedsiębiorcy, ale również od ścieżki, którą oferuje bank.

Jakie są zalety i wady kredytu w rachunku bieżącym?

Każdy z produktów finansowych ma wady i zalety. Bez względu na wybór rodzaju finansowania, warto uwzględnić potrzeby własne przedsiębiorcy i wybrać rozwiązanie w tym zakresie najbardziej optymalne.

Wśród zalet kredytu w rachunku bieżącym można wymienić:

 • środki można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • przedsiębiorca ma możliwość korzystania za środków pieniężnych bez konieczności składania dodatkowych wniosków – środki dostępne są przez cały okres umowy (zwykle 12 miesięcy),
 • swoboda w korzystaniu z pieniędzy – kredyt uruchomiony w ramach konta, powiększa po prostu saldo dostępnych środków i może być wykorzystany w razie potrzeby
 • funkcjonuje jako kredyt odnawialny
 • spłata realizowana jest bez ustalonego z góry harmonogramu, a więc bez narzuconych z góry terminów
 • możliwość uzyskania kredytu online – bez wychodzenia z domu

Wadą kredytu w rachunku bieżącym mogą być koszty w tym prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym w ofercie banków

Kredyt w rachunku bieżącym to popularne rozwiązanie, które przedsiębiorcy mogą znaleźć w większości banków komercyjnych. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm mają w swojej ofercie takie banki jak:

PKO BP

Wysokość udzielonego kredytu zależy od posiadanej przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej. Kredyt dostępny jest w różnych walutach: PLN, EUR, USA i CHF. Maksymalny okres kredytowania to 12 miesięcy z możliwością jego przedłużenia na kolejny okres. Jednym z warunków przedłużenia jest całkowita spłata zadłużenia na koniec okresu na jaki została zwarta umowa.

Alior Bank

Dodatkowe, dostępne w ramach limitu, środki przedsiębiorca może wykorzystać dowolnie zarówno na bieżące, jak i przyszłe płatności czy rozliczenia z kontrahentami. Bank nie wymaga zabezpieczeń materialnych. Standardowo każdy wpływ na rachunek bieżący oznacza zmniejszenie zadłużenia. Mikrofirma może pożyczyć kwotę do 1 mln zł (od 300.000 zł wymagane jest zabezpieczenie w formie gwarancji de minimis). Mała firma może pożyczyć maksymalnie do 5 mln.

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego

Adresatem oferty BGK są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także instytucje publiczne. Zaciągnięte zobowiązanie można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności firmy. Podstawowe waluty kredytu to: PLN, EUR i USD. Limit ma charakter odnawialny. Okres kredytowania wynosi 24 miesiące z możliwością przedłużenia i to bez wymogu spłaty całkowitego zadłużenia.

BNP Paribas

Oferta kredytu w rachunku firmowym jest kierowana dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość oraz podlegających ustawie o rachunkowości. Maksymalna wysokość linii kredytowej to 1.300.000 zł.

mBank

Wysokość linii kredytowej to maksymalnie 500.000 zł. Przedsiębiorca musi być przygotowany na prowizję z tytułu udzielenia (od 0 do 8%), jak i odnowienia kredytu (3%) oraz dodatkowo 3% w skali roku od niewykorzystanej kwoty limitu (przy wykorzystaniu mniej niż 50% przyznanego limitu).

Santander Bank Polska

Wysokość linii kredytowej jest obliczana indywidualnie, zgodnie z potrzebami i zdolnością kredytową przedsiębiorcy. Kredyt jest dostępny dla małych i średnich firm obecnych na rynku co najmniej 12 miesięcy, które mają dane finansowe za pełny rok obrachunkowy.

Millennium Bank

Millennium Bank oferuje przedsiębiorcom w ramach kredytu w rachunku bieżącego do 570.000 zł bez zabezpieczeń rzeczowych, ale z gwarancją de minimis BGK. Oferta jest skierowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy. Limit jest odnawiany co 12 miesięcy.

Wszystkie przedstawione oferty banków są aktualne na dzień 09.11.2023 r.

Jakie są alternatywy dla kredytu w rachunku bieżącym?

Wśród alternatyw dla kredytu w rachunku bieżącym dla firm można wskazać kredyt gotówkowy z określonym z góry harmonogramem spłat. Rozwiązaniem może być też inne finansowanie bezpośrednio związane z potrzebami przedsiębiorcy. Przykładem może tu być kredyt inwestycyjny, przeznaczany na realizację określonego celu, ale też factoring, jeśli główną bolączką przedsiębiorcy są wydłużone okresy spłaty oferowane kontrahentom, które jednak negatywnie wpływają na zachowanie płynności firmy.

Warto wiedzieć

 1. Wybór najlepszej oferty kredytu w rachunku bieżącym dla firm, zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Najtańszy produkt nie zawsze będzie satysfakcjonujący pod względem wysokości limitu.
 2. Kredyt w rachunku bieżącym pozwala utrzymać przedsiębiorcy płynność finansową, bez względu na powód potrzeby dodatkowego finansowania.
 3. Kryterium, które zawsze warto sprawdzić to potencjalne koszty związane z niewykorzystaniem pełnej kwoty kredytu czy wysokość prowizji za gotowość.
 4. Każda wpłata na konto firmowe, w ramach którego kredyt jest dostępny, oznacza w pierwszej kolejności spłatę zadłużenia (wykorzystanej kwoty kredytu).
 5. Z dodatkowych pieniędzy można skorzystać w razie potrzeby. Jednak uruchomiony, ale niewykorzystywany kredyt może generować dodatkowe koszty, pod postacią prowizji od niewykorzystanej kwoty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Co to znaczy kredyt w rachunku bieżącym?

  Kredyt w rachunku bieżącym to zobowiązanie, które polega na możliwości zadłużenia do określonej w umowie wysokości. 

 2. Czy kredyt w rachunku bieżącym to kredyt obrotowy?

  Tak. Ten rodzaj zobowiązania to kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym, co oznacza, że każda wpłata na konto jest zaliczana na poczet spłaty wykorzystanej kwoty, a limit może być wykorzystany wielokrotnie w ramach potrzeb przedsiębiorcy.

 3. Co to jest kredyt w rachunku bieżącym?

  Kredyt w rachunku bieżącym to rodzaj finansowania, z którego mogą korzystać przedsiębiorcy. Przyznany limit udostępniany jest w ramach konta bieżącego. Odsetki naliczane są tylko od kwoty wykorzystanej. Korzystanie z kredytu jako rezerwy niekoniecznie musi się opłacać, bo bank może naliczyć prowizję od niewykorzystanej kwoty. 

 4. Jak zrezygnować z kredytu w rachunku bieżącym?

  Wystarczy wypowiedzieć umowę zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments