Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Kredyt gotówkowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Kredyt gotówkowy może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak też przedsiębiorstwo. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) mogą wybrać pomiędzy zaciągnięciem kredytu na siebie i na firmę. Sprawdzamy dla Ciebie tę drugą opcję.

Zgodnie z informacjami Biura Informacji Kredytowej w 2023 roku mikroprzedsiębiorstwa zaciągały więcej kredytów gotówkowych i na większe kwoty niż w roku 2022 roku. Było to powiązane z trudnościami finansowymi, z którymi zetknęły się niektóre sektory małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Dla potrzeb poniższego artykułu przyjmujemy następującą definicję kredytu gotówkowego dla osób prowadzących JDG: jest to pożyczka udzielana przez bank, niezabezpieczona hipoteką, zaciągana przez przedsiębiorcę prowadzącego JDG w ramach tej działalności, przeznaczona na dowolny cel, wypłacana kredytobiorcy w całości i spłacana przez niego w ratach.

Czy możliwy jest kredyt gotówkowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak najbardziej. Kredyt gotówkowy dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest standardowym produktem bankowym oferowanym przez wszystkie większe banki w kraju, a także znaczną część banków spółdzielczych. Osoby fizyczne prowadzące JDG zaciągają kredyty na firmę, by mieć możliwość wpisania odsetek i prowizji bankowych po stronie kosztów uzyskania przychodu.

Pozwala to obniżyć podstawę opodatkowania dla potrzeb PIT. Oczywiście sama kwota pożyczonego kapitału nie wlicza się ani do przychodów, ani do kosztów, ale wszystkie pozostałe opłaty już tak.

W praktyce kredyt gotówkowy dla jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest jednak tak dostępny, jak w ten dla osób fizycznych. Wynika to przede wszystkim z odmiennego obliczania zdolności kredytowej dla firm i osób fizycznych.

Bank uwzględnia jedynie dochody uzyskane w ramach działalności gospodarczej, a więc ignoruje zarówno te, które przedsiębiorca miał przed założeniem firmy, jak i osiągane obecnie z innych źródeł. Z drugiej jednak strony bierze pod uwagę wydatki, osoby na utrzymaniu, czy zobowiązania kredytowe, które właściciel firmy zaciągnął jako osoba fizyczna. Takie asymetryczne liczenie zdolności kredytowej powoduje, że wiele osób ma wyższą zdolność kredytową jako osoby fizyczne niż jako przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

W dodatku kredyty zaciągnięte na firmę nie korzystają z ochrony konsumenckiej ani nie podlegają pod przepisy o kredycie konsumenckim. Prawo zakłada więc, że ten sam przedsiębiorca działa jako w pełni rozumiejący umowę z bankiem partner handlowy, gdy pożycza pieniądze w ramach działalności i jako wymagający ochrony konsument, gdy robi to poza nią. W tym drugim przypadku wciąż może przeznaczyć pożyczone środki na cele firmowe.

Zaciągnięcie kredytu w ramach działalności gospodarczej nie uprawnia do ochrony konsumenckiej.

Właściwe pytanie nie brzmi więc, czy kredyt firmowy dla JDG jest możliwy (bo na pewno jest), tylko czy w danym momencie jest osiągalny i opłacalny dla Twojej firmy. Zaciąganie kredytów w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej warto konsultować też z księgowym lub doradcą podatkowym.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zaciągnąć kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i chcąc zaciągnąć kredyt gotówkowy, trzeba spełnić nieco więcej warunków, niż gdy zaciąga się go jako osoba fizyczna. Może taki kredyt uzyskać przedsiębiorca, który:

 • Prowadzi działalność gospodarczą przynajmniej 12 miesięcy – tak na prawdę często chodzi o cały rok podatkowy, więc wymaganie może się wydłużyć. Niektóre banki są gotowe udzielić niewielkich kredytów na start czy po 6 miesiącach działalności, ale większość odmówi młodym firmom kredytu.
 • Nie ma zaległości podatkowych ani w ZUS-ie – zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS są koniecznym wymaganiem przy większości kredytów dla firm. Banki zdają sobie sprawę, że w przypadku niewypłacalności firmy, w pierwszej kolejności będą regulowane zaległości skarbowe, a dopiero kredyt.
 • Posiada odpowiednią zdolność kredytową – jest ona liczona wyłącznie z dochodów osiąganych w ramach przedsiębiorstwa. Dlatego osoby mające własną działalność i etat mają lepszą zdolność do zaciągania zobowiązań jako osoby fizyczne niż przedsiębiorcy.
 • Dostarczy wszystkie wymagane dokumenty – lista potrafi być długa, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca działa w niestabilnej i mało zrozumiałej dla pracowników banku branży. Bank będzie wymagał potwierdzenia, że działalność firmy jest niezagrożona, a przedsiębiorca spłaci zadłużenie.
 • Prawidłowo wypełnić wniosek kredytowy – nie jest to bardzo trudne. W części banków można zrobić to online. Niestety samą umowę kredytową na ogół należy podpisać osobiście w oddziale banku.

Na ogół nie jest natomiast wymagane:

 • posiadanie rachunku bankowego w tym samym banku,
 • przedstawienie biznesplanu i podobnych dokumentów,
 • ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego,
 • uzyskanie zgody współmałżonka.

Wymagania mogą różnić się pomiędzy bankami, a nawet ofertami kredytowymi w tym samym banku.

Jakie dokumenty wymagane są do kredytu gotówkowego przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Zawsze musisz potwierdzić swoją zdolność kredytową za pomocą odpowiednich dokumentów, żeby uzyskać kredyt gotówkowy w charakterze osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Przeważnie bank zażąda zaświadczeń z urzędów, zeznania podatkowego za poprzedni rok i wyciągu z konta.

Do najważniejszych dokumentów, które mogą Ci być potrzebne, gdy chcesz zaciągnąć kredyt w ramach działalności gospodarczej należą:

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – pozwala ocenić sytuację finansową Twojej firmy. Jeśli rozliczasz się na podstawie ksiąg rachunkowych, to bank może poprosić Cię o przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat.
 • Zeznanie PIT 36 za poprzedni rok – zeznanie podatkowe jest podstawowym dokumentem dla banku pod względem określania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Są w nim wyszczególnione przychody przedsiębiorstwa i poniesione przez nie koszty, co pozwala dokonać założeń jego wypłacalności na kolejny rok.
 • Wyciąg z firmowego konta bankowego – jeśli przedsiębiorca zaciąga kredyt gotówkowy w innym banku niż ten, który standardowo obsługuje transakcje jego firmy, może być poproszony o dostarczenie wyciągu z rachunku firmowego. Jeśli firma posiada kilka kont, bank poprosi o wyciągi z nich wszystkich.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami – można je uzyskać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Banki potrzebują takiego potwierdzenia, ponieważ długi skarbowe mają pierwszeństwo ściągalności przed kredytami gotówkowymi.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS – kolejne zaświadczenie wymagana w celu potwierdzenia, że przedsiębiorca nie ma długów, które mogłyby być ściągane i mieć pod tym względem pierwszeństwo przed kredytami. Można je uzyskać w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Potwierdzenie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – bank może wymagać zaświadczenia o wpisaniu przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej czy nadania numeru NIP, mimo iż pracownik banku mógłby bez problemu sprawdzić te dane.
 • Dowód osobisty – potrzebne będzie też potwierdzenie tożsamości. Jeśli w imieniu przedsiębiorcy występuje pełnomocnik, będzie musiał przedstawić pełnomocnictwo i własny dowód osobisty.

Bank może zażądać dodatkowych dokumentów. Przykładowo, jeśli cała działalność firmy opiera się na współpracy z jednym dostawcą lub odbiorcą, bank może zażądać umowy, która potwierdzi, że współpraca ta będzie kontynuowana, a przynajmniej w dalszym ciągu ma miejsce. Tak samo z dokumentacją potwierdzającą istotne dla biznesu dofinansowanie z Funduszy Europejskich, Skarbu Państwa lub od lokalnej administracji.

Lista formalności w przypadku kredytu firmowego jest niestety dłuższa niż w przypadku kredytu, który możesz zaciągnąć jako osoba fizyczna.

Ile kosztuje kredyt gotówkowy dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

Oprocentowanie kredytów gotówkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą waha się w granicach 10% – 16% + ewentualna prowizja za przyznanie kredytu. Nie ma dużych różnic pomiędzy oprocentowaniem kredytów gotówkowych dla osób fizycznych, a oprocentowaniem kredytów gotówkowych dla firm. Na pewno kredyty gotówkowe są i będą nieco droższe od hipotecznych.

Ostateczny koszt kredytu gotówkowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej zależy od wysokości pożyczanej kwoty, okresu spłaty i oferty konkretnego banku. Praktycznie zawsze stosowane jest oprocentowanie zmienne, którego wysokość może zależeć od np. stopy WIBOR.

Odsetki od kredytu, prowizje za jego przygotowanie i przyznanie są kosztami uzyskania przychodu i mogą spowodować obniżenie podstawy podatku dochodowego. Jest to główny powód zaciągania kredytów na firmę, zamiast na siebie. Warto jednak przemyśleć obie opcje, ponieważ czasami bardziej opłacalny będzie tańszy kredyt dla osoby fizycznej niż droższy, ale możliwy do rozliczenia kredyt dla firmy. Za spłatę obu przedsiębiorca i tak odpowiada całym swoim majątkiem.

W których bankach można zaciągnąć kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą?

Kredyt gotówkowy dla małej firmy prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej można zaciągnąć niemal w każdym dużym banku (oferty zweryfikowane w styczniu 2024 roku).

mBank – pożyczka dla firm

W ofercie mBanku znajdziesz kilka różnych kredytów dla firm, w tym także standardowy kredyt gotówkowy. Maksymalnie możesz pożyczyć do 200 000 zł na maksymalnie 84 miesiące (7 lat). W styczniu 2024 oprocentowanie wynosi 12,33%, a jeśli skorzystasz z warunków promocyjnych, jedynie 11,73%. Prowizja za przyznanie kredytu to odpowiednio 2% i 1%.

Bank Pekao S.A. – Pożyczka Przekorzystna Biznes

Bank Pekao S.A. oferuje całą gamę produktów dla firm, w tym kredyt gotówkowy do 300 000 zł.
Pojawia się on pod nazwą Pożyczka Przekorzystna Biznes. Można ją zaciągnąć nawet na 7 lat pod warunkiem, że prowadzi się biznes przynajmniej od 18 miesięcy. Bank nie podaje bezpośrednio w ofercie, jakie jest oprocentowanie kredytu ani nie udostępnia kalkulatora kosztów kredytowych. Przedsiębiorca może więc obliczyć ten ostatni jedynie korzystając z tabeli opłat i prowizji lub kontaktując się z pracownikiem banku.

PKO BP – pożyczka dla firm

W ofercie banku PKO BP znajdziesz kredyt gotówkowy dla firm do 500 000 zł. Do 300 000 zł możesz zawnioskować nawet przez aplikację IKO, jeśli masz konto firmowe w tym banku. Możesz pożyczyć pieniądze na maksymalnie 5 lat, pod warunkiem, że prowadzisz firmę od minimum 18 miesięcy. Niestety na stronie banku nie jest udostępniony kalkulator kosztów kredytowych, ani nawet nie ma tam wprost określonego aktualnego oprocentowania kredytów. Obliczysz je na podstawie tabeli opłat i prowizji.

Credit Agricole – Pożyczka Biznes

W Credit Agricole znajdziesz kredyt gotówkowy dla firm na maksymalnie 10 lat i z kwotą do pół miliona zł. Musisz prowadzić działalność przynajmniej 12 miesięcy, chyba że Twoja działalność gospodarcza polega na wykonywaniu obowiązków lekarza, komornika, dentysty lub notariusza.

Nest Bank – kredyt dla firm

Bardzo ciekawą ofertę dla firm jednoosobowych ma niewielki Nest Bank. Możesz w nim pożyczyć nawet do 650 000 zł i przy nominalnym oprocentowaniu 8,35%. Oczywiście faktyczne RRSO jest nieco wyższe, ale bank gwarantuje obniżenie swojej marży, jeśli znajdziesz tańszy kredyt. Kredyt w tym banku możesz spłacać maksymalnie przez 8 lat.

Tak na prawdę masz do wyboru kilkanaście banków komercyjnych, z których każdy jest gotowy udzielić Ci kredytu gotówkowego lub zaoferować alternatywne rozwiązanie finansowe. Banki nie oferują kredytów gotówkowych przedsiębiorcom z taką namiętnością, jak ma to miejsce w przypadku osób fizycznych, jednak linia kredytowa dla firm jest dla nich istotnym źródłem przychodów, więc można liczyć na szeroki wybór ofert.

Jak zwiększyć szansę na kredyt gotówkowy przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Chcąc zwiększyć szansę na kredyt przy jednoosobowej działalności gospodarczej warto prowadzić firmę dłużej (minimum pełny rok podatkowy/obrotowy) i wykazywać dochody. Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku dłuższy czas, są dla banku bardziej wiarygodni. Także sama wysokość przychodów (nawet przy wysokich wydatkach) zwiększa kwotę o jaką można się starać.

Dochodzi do tego historia kredytowa samego przedsiębiorcy. Jeśli ma on niespłacone zobowiązania jako osoba fizyczna, lub w ciągu ostatnich kilku lat ogłaszał bankructwo konsumenckie, raczej nie uzyska kredytu. Jeśli natomiast solidnie spłacał swoje zobowiązania, jego szanse na pewno wzrosną.

Dodatkowym atutem jest prowadzenie działalności w stabilnej branży, która jest zrozumiała dla pracowników banku. Przykładowo prowadzący własną działalność gospodarczą lekarz lub weterynarz nie powinni mieć problemów z uzyskaniem kredytu. Osoba zarabiająca dzięki popularności w mediach społecznościowych będzie już mniej wiarygodna.

Posiadanie konta osobistego w tym samy banku może, ale nie musi podnosić wiarygodności płatniczej przedsiębiorcy.

Brak konta firmowego (jakiegokolwiek) nie uniemożliwia zaciągnięcia kredytu, ale na pewno poważnie utrudnia. Bez konta mogą działać jedynie bardzo małe firmy, które nie przeszły na VAT. Dla banku są one mało wiarygodne.

Jaki jest minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej przy staraniu się o kredyt gotówkowy?

W większości banków możesz uzyskać kredyt firmowy po 12 miesiącach prowadzenia działalność i gospodarczej. Czasami jest to 18 miesięcy lub pełny rok podatkowy/obrotowy. Wyjątkowo banki są gotowe przyznać niewielki kredyt po 6 miesiącach działalności. Kredyty na start są związane albo z programami pomocowymi dla mikroprzedsiębiorstw, albo są zarezerwowane dla niektórych zawodów.

Minimalny okres prowadzenia firmy
BankWymagany okresWyjątkowe przypadki
Alior12 miesięcy
BNP Paribas12 miesięcy0 miesięcy*
BOŚ12 miesięcy
Citi Handlowyrok podatkowy
Credit Agricole12 miesięcy0 miesięcy*
ING12 miesięcy6 miesięcy
mBankrok kalendarzowy6 miesięcy
Millennium12 miesięcy
Pekao SA18 miesięcy12 miesięcy
PKO BP18 miesięcy
Santander12 miesięcy
* wybrane branże

Pamiętaj, że im dłużej prowadzisz firmę tym większą masz wiarygodność w oczach banku. Jeśli Twoja działalność jest zbyt świeża, a Ty potrzebujesz dla niej finansowania, możesz zaciągnąć kredyt jako osoba fizyczna i wydać go na potrzeby działalności gospodarczej. Nie rozliczysz odsetek w podatku dochodowym, ale jest szansa, że znajdziesz bardziej atrakcyjną ofertę kredytową.

Czym różni się kredyt firmowy od kredytu gotówkowego na działalność gospodarczą?

Kredyt gotówkowy zaciągnięty w ramach działalności gospodarczej jest jednym z kredytów firmowych. Oprócz niego w tej kategorii mieszczą się produkty takie jak:

 • Pożyczka hipoteczna dla firm – pożyczka lub kredyt (jeśli udzielającym jest bank), która zostaje zabezpieczona przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do firmy. Ze względu na silniejsze zabezpieczenie, można w ten sposób pożyczyć większą kwotę, rozłożyć spłatę na dłuższy termin i uzyskać niższe oprocentowanie niż w przypadku kredytu gotówkowego. Takie same pozostają natomiast podstawowe założenia: przedsiębiorca pożycza jednorazowo większą kwotę, a potem spłaca ją w miesięcznych ratach wraz z odsetkami. Firmy w ramach pożyczki hipotecznej mogą zazwyczaj pożyczyć maksymalnie 60-70% wartości nieruchomości.
 • Kredyt w rachunku bieżącym – odnawialny kredyt dla firm na dowolny cel działający na takiej samej zasadzie co debet na koncie dla osób fizycznych. Pozwala finansować bieżącą działalność i nie powodować zatorów płatniczych, ale niespłacony limit jest dość wysoko oprocentowany. Sprawdza się najlepiej w przypadku firm, które go nie wykorzystują, ale też nie mają zbyt dużych oszczędności. Pozwala to częściowo uniezależnić się od terminowości kontrahentów i działać w myśl zasady: zapłać teraz, spłać w ciągu miesiąca.
 • Kredyt inwestycyjny – typowo biznesowy kredyt na rozwój działalności. Można go wykorzystać tylko na cel wskazany we wniosku o kredyt inwestycyjny, a bank sprawdzi, czy pieniądze zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Uzyskanie go na ogół wymaga przedstawienia biznesplanu i udowodnieniu, że firma faktycznie wykona działania zwiększające jej wartość (zakup maszyn, nieruchomości, pojazdów, technologii; restrukturyzacja przedsiębiorstwa, zakup innej spółki, automatyzacja itp.). Uzyskanie takich kredytów wymaga więcej wysiłku, także przy rozliczeniu kosztów, ale pozwala pożyczyć większe kwoty i na lepszych warunkach.
 • Kredyt dofinansowany – zdarzają się kredyty korzystające z pomocy państwowej lub wspierane przez Fundusze Unijne. Są one specyficzną formą kredytu celowego (inwestycyjnego). Przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych warunków (np. brak odsetek, gwarancje BGK, ułatwienia w otrzymaniu kredytu) pod warunkiem, że spożytkuje go na cel zgodny z programem dofinansowań. Pomoc taka wlicza się w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej do limitu pomocy de minimis.
 • Kredyt konsolidacyjny dla firm – kredyt przyznawany na spłatę innych zobowiązań. Środki z niego nigdy nie trafiają do kredytobiorcy, zamiast tego są przelewane bezpośrednio jego wierzycielom. Pozwala pozbyć się wyjątkowo kosztownych kredytów lub rozłożyć w dłuższym czasie ich spłatę. Pożyczki konsolidacyjne również dostępne są w większości banków, ale nie są tak reklamowane jak standardowe kredyty gotówkowe. Warto korzystać z nich przede wszystkim w celu rozłożenia na raty zadłużenia odnawialnego (firmowe karty kredytowe, kredyt w rachunku bieżącym).
 • Firmowe karty kredytowe – banki oferują karty kredytowe dla przedsiębiorstw na takiej samej zasadzie jak dla osób fizycznych. Przeważnie przedsiębiorcy wykorzystują je nie tyle do zaciągania kredytu, co ułatwienia obsługi np. wyjazdów pracowniczych i zakupów biurowych. Można jednak wykorzystać limit karty firmowej w charakterze kredytu odnawialnego, tylko nie jest to zbyt tanie.

Lista produktów kredytowych dla firm jest nawet dłuższa i może różnić się pomiędzy bankami. Występują też różnice w nazewnictwie i zasadach przyznawania kredytów dla firm różnych typów. Czasami banki mają wyjątkową ofertę tylko dla spółek prawa handlowego, rolników lub firm danego sektora.

Warto wiedzieć

 • Niemal wszystkie duże banki udzielają kredytów gotówkowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Kredyty gotówkowe dla firm trudno porównać, ponieważ banki nie publikują prostych informacji na temat oprocentowania i nie udostępniają kalkulatorów kredytowych dla firm.
 • Zaciągnięcie kredytu w ramach działalności gospodarczej nie uprawnia do ochrony konsumenckiej.
 • Kredyt gotówkowy dla firm można przeznaczyć na dowolny cel powiązany z działalnością gospodarczą, bank nie wymaga sprawozdania ani potwierdzenia wydatków.
 • Przez pierwsze kilkanaście miesięcy prowadzenia działalności masz wyższą zdolność kredytową jako osoba fizyczna niż firma.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak liczona jest zdolność kredytowa przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Zdolność kredytowa dla osób prowadzących działalność gospodarczą liczona jest inaczej, gdy przedsiębiorca zaciąga kredyt jako osoba fizyczna, a inaczej, gdy ubiega się o kredyt firmowy. W pierwszym wypadku uwzględniane są dochody inne niż z działalności gospodarczej, w obu bank uwzględnia wydatki i sytuację rodzinną.

 2. Czy kredyt gotówkowy osoby na etacie jest droższy niż kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą?

  Źródło dochodów nie ma znaczenia dla potrzeb określania oprocentowania kredytu, natomiast to czy zaciąg się go jako osoba fizyczna, czy w ramach działalności gospodarczej może już wypływać na koszty kredytu. Większość promocji bankowych dotyczy kredytów gotówkowych dla osób fizycznych.

 3. W którym banku najłatwiej jest dostać kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą?

  Nie ma pod tym względem wyraźnego lidera. Mając odpowiednią zdolność kredytową, można dostać kredyt na działalność w każdym banku, a nie mając jej należałoby przemyśleć, czy kredyt jest dobrym pomysłem. W końcu właściciel JDG odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.

 4. Czy warto zaciągnąć kredyt gotówkowy na jednoosobową działalność gospodarczą?

  Zdecydowanie warto najpierw sprawdzić, czy nie ma odpowiedniej oferty kredytów inwestycyjnych (celowych) lub kredytów dofinansowanych z Funduszy Europejskich, lub Skarbu Państwa. Jeśli brak takich opcji, kredyt gotówkowy jest solidnym wyjściem awaryjnym, ale na pewno nie należy zaciągać go bez zastanowienia.

 5. Co z kredytem gotówkowym po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Trzeba go spłacić już jako osoba fizyczna. Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, nie może więc uciec od kredytu zamykając działalność.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments