Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty firmowe

Kredyt konsolidacyjny dla firm – co trzeba o nim wiedzieć?

Przedsiębiorstwa i organizacje mogą wystąpić o kredyt konsolidacyjny na spłatę wcześniejszych zobowiązań tak samo jak osoby fizyczne. Banki udzielają tego typu kredytów, zwłaszcza jeśli uzyskają zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości należącej do firmy.

W drugiej połowie 2023 roku mikroprzedsiębiorstwa miały ponad 5 miliardów zł niespłaconych zaległości. Te, spośród zadłużonych firm, które kontynuowały swoją działalność, często decydowały się na kredyt konsolidacyjne widząc w nich możliwość wyjścia z długów.

Czym jest kredyt konsolidacyjny dla firm?

Kredyt konsolidacyjny dla firm, to bankowa pożyczka zaciągana na spłatę innych zobowiązań. Pożyczone pieniądze nie trafiają na konta przedsiębiorstwa, ale bezpośrednio do jego wierzycieli, którymi są przede wszystkim banki i instytucje pożyczkowe. Ideą kredytu konsolidacyjnego jest przede wszystkim pozbycie się wysokooprocentowanych zobowiązań lub wydłużenie okresu spłaty.

Konieczność szukania kredytów konsolidacyjnych jest sygnałem słabej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale też gotowości do wyjścia z niej w sposób systematyczny i planowany.

Kredyt konsolidacyjny dla firm zadłużonych może być elementem restrukturyzacji przedsiębiorstwa i jego powrotu do sprawnego działania. Bywa też sposobem na przedłużenie działalności w celu pozamykania istotnych spraw nim przedsiębiorstwo ogłosi upadłość. Oczywiście banki unikają udzielania kredytów firmowych w tym drugim przypadku.

O kredyt konsolidacyjny mogą starać się głównie firmy, które dysponują odpowiednim zabezpieczeniem i mają perspektywy na terminową spłatę zadłużenia.

Jakie są rodzaje kredytów konsolidacyjnych dla firm?

Już sam kredyt konsolidacyjny dla firm jest dość specyficznym i często indywidualnie dopasowanym produktem. Występuje jednak istotna różnica w zabezpieczeniu tego typu kredytów.

Kredyty hipoteczne – są zabezpieczone na nieruchomościach należących do przedsiębiorstwa (lub rzadziej: do właściciela firmy jako osoby fizycznej). Pozwalają skonsolidować większe kwoty i przyznawane są przeważnie na znacznie lepszych warunkach niż pozostałe. Ponieważ bank ma bardzo dużą szansę, że kredyt taki zostanie spłacony, to jest bardziej skłonny zgodzić się na konsolidację. Firma, w skład której wchodzą nieruchomości znajduje finansowanie o wiele łatwiej. Oczywiście tu także są limity – wskaźnik LTV może przeważnie wynosić maksymalnie 70%. Mając budynek za 1 000 000 firma może więc skonsolidować kredyty za 700 000 zł.

Kredyty zabezpieczone na majątku firmy – konsolidowanie zobowiązań jest łatwiejsze, gdy firma może ustanowić zastaw na części swojego majątku, nawet jeśli nie jest to nieruchomość. Zdarzają się zabezpieczenia na udziałach, prawach majątkowych, majątku ruchomym, a nawet zobowiązaniach stron trzecich. Nie są jednak tak prostym rozwiązaniem jak zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego hipoteką.

Konsolidacja kredytów w kredyt gotówkowy – oczywiście wciąż będzie to kredyt konsolidacyjny, ale pozbawiony dodatkowego zabezpieczenia. Może taki dostać firma, która ogólnie ma dobrą sytuację i zdolność kredytową. De facto zamienia ona kilka zobowiązań kredytowych, które wcześniej udało się jej zaciągnąć na jedno. Wymagana zdolność kredytowa nie musi więc być wyższa niż była, ale na pewno nie mogła też spaść od czasu zaciągnięcia konsolidowanych kredytów.

Możliwość zaoferowania solidnego zabezpieczenia obniża wymagania dotyczące zdolności kredytowej i pozwala uzyskać kredyt konsolidacyjny na lepszych warunkach. Różnice w kwotach dostępnych dla mikroprzedsiębiorstw mogą być np. między 300 000 – 400 000 zł dla kredytów gotówkowych, a 1 500 000 – 2 000 000 zł dla kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipoteką.

Warto zauważyć, że nazwy kredyt konsolidacyjny używa się okazjonalnie w niektórych sytuacjach, gdy nie występuje konsolidacja wielu zobowiązań. Bardziej właściwe w przypadku pojedynczego kredytu byłoby refinansowanie kredytu (w tym samym banku) lub przeniesienie kredytu konsolidacyjnego dla firm (do innego banku). Bez względu na nazwę na pewno występują możliwości restrukturyzacji zadłużenia.

Jakie zobowiązania firmowe można skonsolidować?

Najbardziej typowe zobowiązania przedsiębiorców, które ulegają konsolidacji to:

 • Kredyty obrotowe i w rachunku bieżącym
 • Pożyczki pozabankowe,
 • Kredyty gotówkowe dla firm,
 • Limity na firmowych kartach kredytowych,
 • Zobowiązania wobec Skarbu Państwa (niektóre).

Bank może zgodzić się, ale niekoniecznie to zrobi w przypadku:

 • Zaległych zobowiązań kredytowych,
 • Spraw podatkowych i celnych,
 • Zobowiązań wobec innych przedsiębiorców,
 • Zalegania z ZUS-em, pensjami itp.

Specyficznym zobowiązaniem, które może ulegać konsolidacji, ale często nie jest brane pod uwagę jest leasing.

Najłatwiej jest skonsolidować produkty bankowe. Często jedynie taką konsolidację banki oferują jako produkt standardowy. Pozostałe zobowiązania można konsolidować za pomocą tak zwanego dobrania kredytu, czyli zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na kwotę większą niż suma dotychczasowych zobowiązań bankowych.

Przykład 1

Pani Ala prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) w ramach, której ma kredyt gotówkowy w mBanku, debet na koncie firmowym w Pekao S.A. i kredyt inwestycyjny dofinansowany przez BGK. Decyduje się skonsolidować zadłużenie. Występuje w Banku Pekao S.A., gdzie ma konto firmowe o kredyt konsolidacyjny, w którym chce zawrzeć także debet w tym samym banku. Może się uda.

Przykład 2

Pan Błażej ma długi wobec pracowników, ZUS-u, urzędu skarbowego i firm trzecich. Bardzo możliwe, że nie uzyska na nie kredytu konsolidacyjnego. Jeśli jednak ma zdolność kredytową, może zaciągnąć (hipoteczny) kredyt firmowy i spłacić nim pozostałe zobowiązania. Nie występuje tu konsolidacja, ponieważ nie ma żadnych kredytów do skonsolidowania.

Przykład 3

Pani Celina jest właścicielką spółki z o.o. Ma wysokooprocentowany kredyt w rachunku bieżącym w Banku Pocztowym. Znajduje ofertę kredytów konsolidacyjnych w Alior Banku i decyduje się złożyć wniosek o konsolidację. Mimo iż chodzi jej tylko o 1 kredyt może go „skonsolidować”, choć dałoby się też użyć nazwy „przeniesienie kredytu”.

Przykład 4

Spółka zaciągnęła kilka kredytów w różnych bankach. Z jednego z nich jest zadowolona, pozostałe 3 zarząd chciałby skonsolidować i wydłużyć okres spłaty. Jest to jak najbardziej możliwe, jeśli w majątku firmy znajdzie się nieruchomość, na której można ustanowić hipotekę zabezpieczającą kredyt konsolidacyjny.

Kto może wnioskować o kredyt konsolidacyjny dla firm?

Wnioskować może osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa, które posiada możliwe do skonsolidowania zobowiązania. Będzie to więc:

 • Właściciel przy jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • Wspólnicy łącznie w przypadku spółki osobowej,
 • Osoba uprawniona na podstawie umowy spółki (np. prezes, prokurent),
 • Syndyk w przypadku spółek postawionych w stan upadłości.

Potencjalnie rozwiązania dla firm mogą dotyczyć też innych osób prawnych takich jak spółdzielnie. organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego itp. W ich imieniu ubiegać się o kredyty konsolidacyjne mogą osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Bez względu na osobę decyzyjną, firma będzie musiała wykazać pewną zdolność kredytową, a także przedstawić bankowi wszystkie umowy dotyczące zobowiązań, które miałby spłacić kredyt konsolidacyjny. Podczas konsolidacji kredytów, przedsiębiorca nie otrzymuje gotówki ani nie ma żadnej kontroli nad pożyczaną kwotą. Bank przelewa ją bezpośrednio wierzycielom firmy.

Jak wnioskować o kredyt konsolidacyjny dla firm krok po kroku?

Kredyt konsolidacyjny dla firm jest produktem dość wyspecjalizowanym i wnioskowanie o niego warto zacząć od kontaktu z przedstawicielem banku i przedstawieniem mu pokrótce sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Pozwoli to uniknąć wysyłania wniosków do banków nie zainteresowanych udzieleniem kredytu konsolidacyjnego w tej konkretnej sytuacji.

Przedsiębiorca może skontaktować się z kilkoma bankami i poprosić o informację na temat kosztów kredytu konsolidacyjnego. Wybierając kredyt konsolidacyjny dla firm trzeba liczyć się z koniecznością odbycia kilku rozmów telefonicznych.

Po dokonaniu wyboru, wróć do banku, który zaproponował Ci najlepsze warunki i optymalnie – znów zadzwoń na infolinię. Wypełnij wniosek z pomocą pracownika banku. We wniosku wskaż kwotę jakiej potrzebujesz, okres na jaki chcesz rozłożyć spłatę, wszystkie zobowiązania, które chcesz skonsolidować, dzień miesiąca, gdy chcesz dokonywać spłaty.

Załącz odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej. Usprawni to procedurę, mimo iż ostateczną umowę kredytu konsolidacyjnego prawdopodobnie trzeba będzie podpisać osobiście. Na pewno będzie to konieczne w przypadku kredytów firmowych zabezpieczonych hipoteką.

Na decyzję poczekasz od kilku do kilkunastu dni (nawet dłużej w przypadku hipotecznego kredytu konsolidacyjnego). Jeśli chcesz wcześniej przygotować się do zaciągnięcia kredytu zabezpieczonego hipoteką, postaraj się o aktualną wycenę nieruchomości (operat szacunkowy) i uwzględnij, że bank pod zastaw nieruchomości pożyczy Ci nie więcej niż 60%-70% jej wartości.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu konsolidacyjnego dla firm?

Pierwszy typ niezbędnych dokumentów to te potwierdzające Twoje prawo do reprezentowania przedsiębiorstwa i zaciągania w jego imieniu zobowiązań kredytowych. Właściciele działalności jednoosobowych mogą pokazać dowód osobisty i wyciąg z CEIDG (który pracownik banku też może sobie sprawdzić). Decydenci spółek, spółdzielni i organizacji muszą dysponować odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia.

Następnie należy dostarczyć dokumenty potwierdzające płynność finansową firmy i jej zdolności płatnicze. Będą to przede wszystkim zeznania PIT/CIT za poprzedni rok, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i kolejne z ZUS. Bardzo możliwe, że konieczne będzie dostarczenie innych dokumentów, nawet potwierdzenia konkretnych umów B2B, jeśli na nich opiera się finansowy plan przedsiębiorstwa. Może, ale nie musi, być wymagany biznesplan.

Potrzebne będą umowy potwierdzające dotychczasowe zobowiązania, które miałyby ulec konsolidacji, a więc przede wszystkim umowy kredytów i pożyczek pozabankowych, w wyjątkowych przypadkach też umowy B2B i leasingowe.

Dodatkowe dokumenty będą potrzebne, jeśli kredyt konsolidacyjny ma zostać zabezpieczony hipoteką. Należy wówczas dostarczyć wycenę nieruchomości i potwierdzić prawo do dysponowania nią.

Kredyt konsolidacyjny dla firm może wymagać także innych dokumentów i jest to kolejny powód, by ubiegając się o niego skontaktować się z przedstawicielem banku. Przedsiębiorca próbuje wyjść z zadłużenia, ale bank nie zamierza zostać z niespłaconym kredytem.

Gdzie szukać kredytów konsolidacyjnych dla firm?

Kredytów konsolidacyjnych dla firm najlepiej szukać w dużych bankach komercyjnych. Niektóre z nich mają wyszczególniony taki produkt w swojej ofercie, inne są gotowe udzielić go w niektórych warunkach, nawet jeśli na stronie banku trudno znaleźć informację na ten temat. Kredyt konsolidacyjny dla firm możesz znaleźć w m.in.:

 • BNP Paribas Bank Polska – w podstawowej ofercie tego banku dla małych przedsiębiorstw znajdują kredyty konsolidacyjne i inne opcje restrukturyzacji zadłużenia. Można zaciągnąć kredyt restrukturyzacyjny do 2 000 000 zł, jeśli ma się odpowiednie zabezpieczenie. BNP Paribas jest dosyć dobrze przygotowany do współpracy z przedsiębiorstwami sektora MSP.
 • Alior Bank – bank proponuje różne opcje refinansowania kredytu lub przeniesienia go z innego banku do Alior. Pozwala na kredyty konsolidacyjne dla mikroprzedsiębiorstw do 1 000 000 zł. Jest dobrze przygotowany do udzielenia kredytu konsolidacyjnego.
 • PKO BP – jeden z tych banków, które nie chwalą się głośno ofertą restrukturyzacji zobowiązań, ale są gotowe przyznać kredyt konsolidacyjny, gdy dostaną o niego pytanie. Ze względu na skalę banku, ma on duże doświadczenie w obsłudze tego typu kredytów. Mając zabezpieczenie hipoteczne można uzyskać kredyt konsolidacyjny do 2 000 000 zł (maksymalne LTV 60%).
 • Bank Pekao S.A. – bank może udzielić kredytu konsolidacyjnego dla małej firmy, ale nie traktuje tego jako podstawowej oferty. Mimo to warto włożyć wniosek i zapytać o decyzję kredytową.

Oczywiście inne duże banki takie jak mBank, Bank Handlowy, Credit Agricole czy Bank Millenium też udzielają kredytów konsolidacyjnych dla przedsiębiorstw. Po prostu traktują konkretne przypadki bardziej indywidualnie, zamiast tworzyć dobrze widoczną, ustandaryzowaną ofertę kredytu konsolidacyjnego dla firm.

Ile kosztuje kredyt konsolidacyjny dla firm?

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego w styczniu 2024 roku waha się w granicach 12%-16%. Jest więc jak najbardziej zbliżone do oprocentowania standardowych kredytów firmowych w tych samych bankach. Trzeba się też liczyć się z koniecznością zapłaty prowizji za przygotowanie/przyznanie kredytu, ponieważ kredyt konsolidacyjny dla firm wymaga solidnego sprawdzenia zdolności kredytowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Sama rata kredytu konsolidacyjnego zależy oczywiście od pożyczanej/konsolidowanej kwoty i okresu spłaty. Całkowity koszt będzie więc tym wyższy im dłużej zamierzasz spłacać kredyt konsolidacyjny dla firm.

Oprocentowanie kredytów konsolidacyjnych jest zmienne, wysokość rat może więc ulegać wahaniom na podstawie ogólnych wskaźników ekonomicznych (np. WIBOR). Dodatkowym, choć niewysokim kosztem, może być ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek np. zamknięcia działalności.

Jakie są zalety kredytu konsolidacyjnego dla firm?

Największą zaletą kredytu konsolidacyjnego dla firm jest możliwość zamiany wysokooprocentowanych pożyczek takich jak nigdy niespłacony limit kredytu obrotowego na tańszy od nich kredyt. Kolejny powód, który skłania przedsiębiorców do złożenia wniosku o kredyt konsolidacyjny to możliwość wydłużenia okresu spłaty.

Jest to oczywiście bardzo ryzykowne dla firmy, ale niekiedy konieczne by zachować płynność finansową. Kredyt konsolidacyjny dla firm może też być rozwiązaniem awaryjnym w przypadku konieczności przedterminowej spłaty danego zobowiązania (np. firma utraciła prawo do kredytu dofinansowanego z funduszy UE).

Warto pamiętać, że kredyt konsolidacyjny dla firm jest rozwiązaniem awaryjnym, po które warto sięgnąć jedynie nie mając bezpiecznej możliwości spłaty dotychczasowych zobowiązań. Konsolidacja kredytów firmowych raczej nie zdarza się w przedsiębiorstwach, które mają dobrą sytuację finansową. Może być natomiast sposobem na planowe, długofalowe wyjście z kryzysu.

Jakie są wady kredytu konsolidacyjnego dla firm?

Kredyt konsolidacyjny dla firm kosztuje, a koszty rosną wraz z wydłużeniem okresu spłaty. Przeważnie i tak jest to tańsze niż opóźnianie się ze spłatami dotychczasowych zobowiązań. W praktyce największa wadą kredytu na spłatę zadłużenia jest nie jego koszt, a związane z nim silne ograniczenie zdolności kredytowej.

Dla banków konsolidacja zadłużenia jest jasnym sygnałem słabej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Z drugiej strony spłacenie takiego kredytu bez zaciągania nowych zobowiązań zbuduje wiarygodność kredytową firmy jako rzetelnego płatnika, który potrafi własnymi siłami wyjść z kryzysu.

Warto tez zauważyć, że konsolidacja kredytów dla firm do dość czasochłonny i wymagający złożenia wielu dokumentów proces.

Warto wiedzieć

 • Kredyt konsolidacyjny dla firm dostępny jest w dużych bankach komercyjnych, nawet jeśli nie chwalą się one jego ofertą.
 • Oprocentowanie kredytów firmowych konsolidacyjnych, jest bardzo podobne jak w przypadku innych kredytów dla przedsiębiorstwa i niemal zawsze niższe niż kredytów odnawialnych/debetów na kartach.
 • Rodzaj kredytu konsolidacyjnego bardzo zależy, od jakiej kwoty potrzebujesz. Powyżej kilkuset tysięcy złotych konieczne będzie zabezpieczenie hipoteczne.
 • Instytucje finansowe sprawdzają zdolność kredytową firmy, ale uwzględniają w niej, że pozostałe zobowiązania zostaną spłacone.
 • Konsolidacja kredytów może nie obejmować zobowiązań podatkowych, niezapłaconych faktur, ZUS i wynagrodzeń.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można skonsolidować kredyt firmowy?

  Można, jak najbardziej, choć nie zawsze jest tak proste jak w przypadku osoby fizycznej. Dostępne są zarówno opcje refinansowania/przeniesienia pojedynczego kredytu jak i konsolidacji kilku zobowiązań w jeden kredyt.

 2. Czy do konsolidacji kredytu firmowego trzeba mieć zdolność kredytową?

  Tak, ale niekoniecznie większą niż miało się w momencie zaciągania konsolidowanych zobowiązań. Bank nie przesyła żadnych środków bezpośrednio kredytobiorcy, a jedynie spłaca jego dotychczasowe zobowiązania, wystarczy, że zdolność kredytowa firmy nie spadła od ich zaciągnięcia. Nawet przy tak zwanym „dobraniu kredytu” nie potrzeba aż tak wysokiej zdolności kredytowej jak mogłoby się wydawać, jeśli firma ma nieruchomości, na których bank może ustanowić hipotekę.

 3. Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny dla firm?

  W dużych bankach komercyjnych, zwłaszcza tych, które specjalizują się w obsłudze przedsiębiorstw. Wymienić tu można m.in. PKO BP, BNP Paribas, Alior Bank, Pekao S.A. mają gotową ofertę kredytów firmowych, w tym kredytów konsolidacyjnych. W praktyce jednak pozostałe banki też ich udzielają, niekiedy na lepszych warunkach.

 4. Czy można zaciągnąć kredyt konsolidacyjny dla firm w tym samym banku?

  Często nie. Wiele banków odmawia konsolidacji zobowiązań, które się u nich zaciąga. Czasami można wystąpić o restrukturyzację zadłużenia lub zamianę drogiego kredytu obrotowego, na tańszy gotówkowy.

 5. Czy można negocjować z bankiem warunki kredytu konsolidacyjnego?

  Czasami tak. Bardzo zależy od tego o jakich kwotach mowa i jakie inne możliwości ma przedsiębiorstwo. Kredyt konsolidacyjny dla firm jest dość specyficznym i elastycznym produktem, warto więc omówić z pracownikiem banku swoją sytuację finansową.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments