Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty

Kredyty dla lekarzy – co trzeba o nich wiedzieć?

Wykonujesz zawód lekarza albo inny medyczny i potrzebujesz dodatkowej gotówki np. na zakup mieszkania? Pożycz pieniądze na preferencyjnych warunkach dla Twojej grupy zawodowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak zaciągnąć kredyt hipoteczny lub gotówkowy dla lekarzy.

Wg danych GUS w Polsce w 2022 r. było 410 tys. osób wykonujących wolny zawód medyczny. Najliczniejszą grupę stanowiły pielęgniarki i położne – 243,5 tys. Lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem było 132,5 tys. a lekarzy stomatologów – 35 tys. Ze względu na specyfikę tych zawodów, którą charakteryzuje np. stabilność zatrudnienia, ich przedstawiciele mają szansę na kredyt na korzystniejszych warunkach.

Na czym polega kredyt dla lekarzy?

Kredyt dla lekarzy to potoczna nazwa specjalnego rodzaju finansowania przeznaczona dla niektórych pracowników służby zdrowia i innych branż. Możesz ubiegać się o taki kredyt, jeżeli wykonujesz zawód lekarza, pielęgniarki (w tym położnej), stomatologa, rehabilitanta, farmaceuty lub inny medyczny.

Kredyty dla lekarzy charakteryzują:

 • niższe oprocentowanie i inne koszty,
 • wysoka maksymalna kwota kredytu,
 • uproszczone procedury ubiegania się,
 • preferencyjne warunki oceny zdolności kredytowej,
 • długi okres kredytowania,
 • indywidualne podejście

w stosunku do kredytów komercyjnych, tj. przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych osób.

Kredyty są dostępne zarówno dla pracowników zatrudnionych na etatach, kontraktach, jak i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Nie ma znaczenia też status placówki, w której pracuje medyk – może to być instytucja publiczna lub prywatna.

Kredyt dla lekarzy to, w zależności od rodzaju, kredyt hipoteczny albo konsumpcyjny. Obowiązują wobec niego warunki przewidziane ustawą, czyli np. możliwa jest wcześniejsza spłata zobowiązania.

Jakie kredyty dla lekarzy oferują banki?

W bankach funkcjonuje kilka rodzajów kredytów podzielonych, przede wszystkim, na różne cele finansowania. Tak samo jest z kredytami skierowanymi do lekarzy. Pracownicy służby zdrowia mogą wybierać pomiędzy różnymi formami kredytu w zależności od celu, na który go zaciągają.

W ofertach banków skierowanych do medyków znajdują się przede wszystkim:

Spróbuj tego

Nie każdy rodzaj kredytu można znaleźć w bezpośredniej ofercie banku. W niektórych instytucjach preferencyjne warunki są enigmatycznie opisane lub kryją się pod zwrotami do indywidualnej negocjacji. Wobec tego, jeżeli wykonujesz zawód medyczny i interesuje Cię konkretny typ kredytu, skontaktuj się z wybranym bankiem nawet, jeżeli bank nie komunikuje wprost, że posiada ofertę dla lekarzy.

Kto może skorzystać z kredytu dla lekarza?

Choć na zobowiązanie mawiamy kredyt dla lekarzy, w rzeczywistości mogą go zaciągnąć przedstawiciele wszystkich wolnych zawodów. Zwyczajowa nazwa „kredyty dla lekarzy” wzięła się zapewne stąd, że to medycy najczęściej się o niego ubiegają.

Wolne zawody, czyli jakie?

Co mówi prawo?

Definicję wolnych zawodów znajdziemy w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (art. 4 ust. 1 pkt 11). Jednak w wykazie wolnych zawodów nie ma lekarzy ani innych medyków. Dlaczego? Ponieważ zostali z niej usunięci wraz z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2022 r. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że lekarze nie przynależą już do wolnych zawodów, ale tylko w rozumieniu przepisów podatkowych. Tym samym banki mają prawo klasyfikować medyków do wolnych zawodów.

Dokładając do medyków wolne zawody (w rozumieniu ustawy), kredyty są przeznaczone dla:

 • lekarzy wszystkich specjalności (w tym lekarzy stomatologów),
 • pielęgniarek i położnych,
 • fizjoterapeutów,
 • farmaceutów,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • notariuszy,
 • doradców podatkowych,
 • księgowych.

Tak naprawdę kredyt dla lekarzy to pożyczka skierowana do pewnych uprzywilejowanych grup zawodowych. Banki nie mają prawnego wymogu udzielać jej tylko przedstawicielom wolnych zawodów (w rozumieniu przepisów). Mogą np. dołożyć zawód nauczyciela, który wolnym zawodem nie jest, ale bank ma prawo uznać, że może pożyczyć nauczycielom pieniądze na preferencyjnych warunkach.

Np. w mBank S.A. funkcjonuje pakiet „Ja Profesjonalista” reklamowany na stronie internetowej jako skierowany do wolnych zawodów. W ramach pakietu można zaciągnąć kredyt na specjalnych warunkach. Czytając jednak regulamin, widzimy, że jest on dostępny także dla branży IT, która nie należy i nigdy nie należała do wolnych zawodów.

Czy kredyt dla lekarzy dotyczy również weterynarzy?

Zawód weterynarza znajdował się do końca 2021 r. na liście wolnych zawodów i część banków wciąż go tak klasyfikuje. Jeżeli zatem jesteś weterynarzem, masz prawo w większości instytucji ubiegać się o kredyt hipoteczny lub gotówkowy na warunkach jak dla lekarzy.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt dla lekarza?

Cały proces kredytowy dla lekarzy jest uproszczony, ale mimo wszystko muszą oni spełnić pewne wymogi, aby uzyskać kredyt.

Lekarz zainteresowany kredytem musi wykazać zdolność kredytową – tzn. jego zarobki powinny być adekwatne do wnioskowanej sumy. Ze względu na stabilność zatrudnienia medyków i ich dobre zarobki banki przychylniej oceniają zdolność lekarzy niż osób wykonujących inne zawody.

Oceniając zdolność kredytową lekarza bank bierze pod uwagę:

 • wysokość dochodu,
 • wydatki na codzienne potrzeby i regularne zobowiązania (np. opłaty za czynsz, alimenty, raty innego kredytu itp.),
 • liczbę osób na utrzymaniu – im więcej osób (np. dzieci) medyk utrzymuje, tym maleje jego zdolność kredytowa, czyli bank jest w stanie pożyczyć mu coraz niższą kwotę.

Ważna jest też dobra historia kredytowa, czyli potwierdzenie (za pośrednictwem baz typu BIK), że lekarz sumiennie spłacał swoje dotychczasowe zobowiązania. Kilkudniowe opóźnienia w spłacie nie dyskwalifikują w otrzymaniu nowego kredytu, ale kilkumiesięczne mogą być przyczyną odmowy.

Osoba starająca się o kredyt na preferencyjnych warunkach musi udowodnić, że ma do niego prawo, czyli wykonuje wolny zawód. Takim dowodem może być wpis w stosowanym rejestrze (np. Centralnym Rejestrze Lekarzy) lub odpowiedni dokument.

Czas oczekiwania na decyzję kredytową zależy od banku i rodzaju kredytu. Wnioski o kredyty gotówkowe rozpatrywane są czasem już po kilku minutach od ich złożenia. Przy większych kwotach czy bardziej skomplikowanych sprawach trzeba poczekać kilka dni.

Co mówi prawo?

Jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, banki potrzebują zazwyczaj 2-3 tygodni. Nie mogą jednak przeciągać decyzji do ponad 21 dni od złożenia wniosku, ponieważ taki limit czasu daje ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (art. 14 ust. 2).

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o kredyt dla lekarza?

W przypadku kredytów dla lekarzy obowiązuje standardowy zestaw dokumentów, czyli:

 • dowód osobisty,
 • dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu.

Ponadto wymagane są dokumenty finansowe potwierdzające dochody:

 • zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach w przypadku wnioskodawców zatrudnionych w placówkach,
 • wyciąg z KPiR albo inny dokument potwierdzający osiągane dochody oraz zaświadczenia o braku zaległości w ZUS i US – dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

W niektórych przypadkach zamiast wymienionych wyżej dokumentów finansowych honorowane są wyciągi bankowe lub deklaracje roczne PIT.

Czy lekarz może uzyskać kredyt na oświadczenie?

Niektóre banki oferują lekarzom kredyty na oświadczenie. Taki rodzaj finansowania można dostać np. w Plus Bank S.A. Jest to kredyt firmowy, więc wnioskodawca musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Spróbuj tego

Kredyt na oświadczenie polega na pisemnym oświadczeniu o wysokości uzyskiwanego dochodu bez konieczności potwierdzania wpływów oficjalną dokumentacją. Oświadczenie podpisuje się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jak banki liczą zdolność kredytową lekarzy?

Lekarze, w kwestii zdolności kredytowej, mogą liczyć na preferencyjne warunki. Instytucje finansowe są w stanie pożyczyć lekarzowi wyższą kwotę niż np. sprzedawcy, który osiąga porównywalne dochody. Dlaczego tak się dzieje?

 • Zawód lekarza należy do zawodów zaufania publicznego. Ich przedstawiciele chcą być krystalicznie czyści w każdej sferze życia, także w relacjach z bankiem. Rzadko się zdarza, aby lekarze spłacali swoje zobowiązania z opóźnieniem lub nie spłacali ich w ogóle.
 • Łatwa możliwość dorobienia do pensji – lekarz, który ma przejściowe trudności finansowe, może wziąć więcej dyżurów albo zatrudnić się dodatkowo w innej placówce i z tych pieniędzy spłacić ratę.
 • Stabilność zatrudnienia – przedstawiciele zawodów medycznych bardzo rzadko tracą pracę, a jeżeli tak się zdarzy, szybko znajdują nową.
 • Lekarz to dla banku atrakcyjny klient – medycy na ogół dobrze zarabiają i są aktywni zawodowo do późnego wieku. Taki klient jest atrakcyjny dla banku – można go skusić ofertą produktów inwestycyjnych, ubezpieczeniowych itp. Instytucje finansowe starają się przyciągać taki format klientów poprzez związanie ich umową kredytową. A żeby taką umowę podpisali, muszą otrzymać coś, czego nie dostaną w innym miejscu – np. kredyt hipoteczny w niespotykanie wysokiej kwocie.

Na jakie preferencyjne warunki kredytowe może liczyć lekarz?

Lekarz (albo inny przedstawiciel wolnego zwodu), który ma potrzebę wzięcia kredytu, raczej nie skorzysta z oferty kredytów komercyjnych, tzn. przeznaczonych dla wszystkich. Dlatego, że specjalne kredyty dla lekarzy opierają się na korzystniejszych warunkach.

Do najczęściej spotykanych udogodnień należą:

 • niskie oprocentowanie i pozostałe koszty,
 • wysoka maksymalna kwota kredytu,
 • długi okres kredytowania,
 • brak zabezpieczeń,
 • uproszczone procedury.

Jakie są warunki kredytu gotówkowego dla lekarzy?

Dokładne warunki zależą oczywiście od banku, ale porównajmy, jak się to przedstawia w BNP Paribas S.A. Bank ten ma w swojej ofercie naturalnie zwykły kredyt gotówkowy (dla każdego) oraz specjalny, przeznaczony dla lekarzy i lekarzy stomatologów.

Przy obu rodzajach pożyczek czas trwania umowy kredytowej wynosi do 84 miesięcy (7 lat). Jednak osoba, która nie jest lekarzem, może pożyczyć najwyżej 100 tys. zł a lekarz – 350 tys. zł. Znacząco różni się także stałe oprocentowanie – przy zwykłym kredycie gotówkowym wynosi 11,49%, a przy kredycie dla lekarzy – 7,9%. (Oferta aktualna na dzień 23.04.2024 r.)

Jakie są warunki kredytu hipotecznego dla lekarzy?

Oferta kredytów dla lekarzy i innych wolnych zawodów skupia się przede wszystkim na kredytach gotówkowych. Jednakże pomimo braku bezpośredniej oferty lekarze i medycy mają lepsze możliwości negocjacyjne, dzięki czemu mogą podpisać umowę o kredyt hipoteczny na lepszych warunkach niż przedstawiciele innych zawodów.

Na co można przeznaczyć kredyt dla lekarzy?

Cel kredytu zależy od jego rodzaju.

 • Dowolny cel kredytu to cecha charakterystyczna kredytów gotówkowych. Lekarz otrzymuje pieniądze na swoje konto bankowe i może przeznaczyć je na bieżące potrzeby, konkretny cel (np. samochód) lub zakup środków trwałych do gabinetu, jeżeli zamierza otworzyć indywidualną praktykę (przy kredycie firmowym).
 • Kredyty hipoteczne udzielane są na zakup mieszkania, domu (lub wyremontowanie ich) albo gruntu. Pieniądze z kredytu bank przekazuje bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy.
 • Kredyt konsolidacyjny – to rodzaj finansowania przeznaczony do spłaty innych zobowiązań. W przypadku kredytu konsolidacyjnego dla lekarza możliwa jest spłata za jego pośrednictwem wierzytelności prywatnych i firmowych.
 • Kredyt na samochód – specjalny rodzaj kredytu finansujący zakup nowego lub używanego samochodu.

Jak złożyć wniosek o kredyt dla lekarza?

Formy złożenia wniosku zależą od banku, ale najczęściej wnioski przyjmowane są:

 • online – poprzez formularz na stronie internetowej lub w aplikacji bankowej (jeżeli wnioskodawca jest równocześnie klientem danego banku),
 • telefonicznie,
 • w oddziale banku.

Lekarze mogą korzystać właściwie ze wszystkich możliwych dróg na złożenie wniosku. Dobrym wyjściem jest też kalkulator kredytowy, który, po podaniu kilku informacji, wyświetli oferty kilkunastu banków. Za pomocą kalkulatora możliwe jest także złożenie wniosku kredytowego w wybranej instytucji.

Kredyt dla lekarza – jakie są alternatywy?

Zawód lekarza jest bardzo ceniony przez rynek finansowy. Banki zdają sobie sprawę, że przyciągnięcie do siebie takiego klienta w perspektywie czasu może być dla nich korzystne. Dlatego są skore negocjować z lekarzami warunki kredytów kierowanych do wszystkich.

Jeżeli przyjrzymy się reklamom produktów finansowych, często zobaczymy tam dopisek typu: informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zabezpiecza ona bank w razie, gdyby w reklamie pojawił się błąd np. związany z oprocentowaniem, ale też otwiera furtkę do negocjacji. Okres kredytowania, stopa procentowa i inne istotne warunki zobowiązania zawsze są negocjowalne, a zawód medyczny stanowi mocną kartę przetargową.

Jakie inne produkty banki oferują lekarzom?

Banki mają nie tylko oferty kredytów dla lekarzy, ale i:

 • oferty leasingu,
 • ubezpieczenia OC.

Santander Bank Polska proponuje lekarzom wszystkich specjalności i weterynarzom leasing na preferencyjnych warunkach. Finansowanie trwa od 12 do 72 miesięcy, a pierwsza wpłata wynosi od 1% wartości pojazdu. Leasingobiorcy mają dostęp do ubezpieczeń (np. Assistance) i możliwość skorzystania z rabatów na zakup samochodu.

Z kolei w PKO BP lekarze mogą wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gwarantuje wypłatę odszkodowania poszkodowanemu przez błąd lekarza.

Źródła:

 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981440930/U/D19980930Lj.pdf
 • https://www.mbank.pl/firmy/segmenty/wolne-zawody/
 • https://www.santander.pl/santander-leasing/leasing/leasing-pojazdow-dla-lekarzy-i-weterynarzy

Warto wiedzieć

 1. Kredyty dla lekarzy to specjalne kredyty przeznaczone dla służby zdrowia: lekarzy (w tym lekarzy stomatologów), pielęgniarek, farmaceutów itp. Obejmują one także weterynarzy i osoby wykonujące inne wolne zawody, np. adwokatów, notariuszy.
 2. Lekarze mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny, gotówkowy, konsolidacyjny na specjalnych warunkach.
 3. Kredyty dla lekarzy charakteryzują korzystniejsze warunki: niskie koszty, wysoka kwota minimalna i wydłużenie okresu spłaty względem kredytów na komercyjnych warunkach.
 4. Kredyt dla lekarzy mają w ofercie Plus Bank S.A., BNP Paribas S.A. i mBank S.A. (według danych na dzień 23.04.2024 r.).
 5. Wymagane dokumenty do wniosku obejmują, oprócz obowiązujących standardowo, dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. W jakim banku lekarz uzyska kredyt?

  Kredyty dla lekarzy i przedstawicieli innych wolnych zawodów oferują m.in. mBank S.A., BNP Paribas S.A. i Plus Bank S.A.

 2. Z jakich przywilejów lekarz korzysta w banku?

  Lekarze i inni medycy mogą liczyć na niższe oprocentowanie kredytów, dłuższy okres spłaty, wyższą kwotę maksymalną, którą można pożyczyć i uproszczone procedury ubiegania się o pożyczkę.

 3. Jaka jest zdolność kredytowa lekarzy?

  Zdolność kredytowa lekarzy może być wyższa niż przedstawicieli innych zawodów przy porównywalnych dochodach. 

 4. Czy kredyty dla lekarzy mają lepsze warunki?

  Tak. Kredyty gotówkowe, hipoteczne i inne przygotowane z myślą o lekarzach mają korzystniejsze warunki. Wynika to z faktu, że przedstawiciele tej grupy zawodowej są wypłacalni i sumienni przy spłacaniu swoich zobowiązań. Wobec czego banki ponoszą mniejsze ryzyko i mogą oferować lekarzom tańsze kredyty.

 5. Czy lekarz może przeznaczyć kredyt na działalność gospodarczą?

  Tak. Lekarze, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą wziąć kredyt firmowy i przeznaczyć go na rozwój działalności. Ci, którzy dopiero chcą zarejestrować firmę, mogą wziąć zwykły kredyt gotówkowy i zgodnie z definicją tego kredytu przeznaczyć go na dowolny cel.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Nefrol
Nefrol
6 lat temu

Rzeczowe zestawienie, ale nie jest do końca tak kolorowo jak jest napisane. Potrzebowałem 800.000 zł. W Idea – kredyty drogie jak leczenie mukopolisacharydozy. Byłem już prawie dogadany w BGŻ, ale przy finalizacji okazało się, że bez zabezpieczenia się nie obejdzie, więc zrezygnowałem. Ostatecznie padło na Medikfinance – bez zabezpieczeń i na samo oświadczenie.