Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

500 plus dla seniora 2024. Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie?

Od marca 2024 zmieni się próg dochodowy uprawniający do skorzystania z tzw. 500 plus dla seniora. Tym samym zwiększy się też grupa osób, które będą mogły ubiegać się o pieniądze z tego świadczenia. Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia i jakie są warunki jej przyznania.

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego, które przysługuje osobom niesamodzielnym. Choć prawie połowa osób korzystających z tej formy wsparcia to seniorzy po 75. roku życia, z dodatku tego mogą skorzystać także osoby młodsze, które spełniają wymienione niżej warunki.

Kto może otrzymać 500 plus dla seniora w 2024?

O 500 zł, czyli pełną wysokość świadczenia uzupełniającego możesz ubiegać się jeśli:

 1. masz co najmniej 18 lat,
 2. posiadasz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 3. nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (nie dotyczy jednorazowych świadczeń) i nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych

albo

jesteś uprawniony do emerytury, renty lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, a ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł.

 1. mieszkasz w Polsce,
 2. posiadasz polskie obywatelstwo lub prawo pobytu/stałego pobytu w Polsce (lub zalegalizowany pobyt w przypadku obywateli państw spoza UE/EFTA).

Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające dla osób posiadających orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz spełniających pozostałe wymienione wyżej warunki wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Pełną kwotę otrzymają jednak wyłącznie osoby, u których łączna kwota pobieranych świadczeń nie przekracza 1657,80 zł brutto.

Wypowiedź eksperta

W przypadku seniorów pobierających emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, których łączna kwota brutto wynosi więcej niż 1657,80 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 2157,80 zł, świadczenie uzupełniające będzie niepełne, czyli niższe niż 500 zł. Mówiąc ściślej, będzie to różnica między kwotą 2157,80 zł i łączną kwotą przysługujących danej osobie świadczeń.
Katarzyna Gaweł, Redaktor Katarzyna Gaweł, Redaktor

500 plus dla seniora w 2024. Jakie zaszły zmiany?

Na podstawie danych podanych przez GUS 9 lutego 2024 wiemy już, że świadczenia dla emerytów i rencistów wzrosną w tym roku o 12,1%. Z uwagi na ten wskaźnik, limit dochodowy uprawniający do otrzymania 500 plus dla seniora również zostanie podwyższony.

Uwaga!

W komunikacie z dnia 14 lutego 2024 (Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - Dz. U. z 2023 r. poz. 156, 535, 1429 i 2760) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że świadczenie uzupełniające wzrośnie z 2 157,80 zł do 2 419,33 zł brutto. Tym samym pełne 500 plus dostaną osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz spełniające pozostałe wymienione wyżej warunki, których emerytury lub renty (oraz ewentualne inne świadczenia finansowane ze środków publicznych) nie przekraczają 1 914 zł 58 gr.

500 plus dla seniora. Jak ubiegać się świadczenie uzupełniające?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające musisz złożyć wniosek. Jeśli nie jesteś w stanie zrobić tego samodzielnie, o 500 plus dla seniorów może wystąpić w Twoim imieniu przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające?

We wniosku o 500 plus dla seniora musisz podać takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • imię ojca,
 • PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć,
 • adres zameldowania,
 • adres zamieszkania – jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • rodzaj świadczenia (np. emerytura, jeśli masz przyznane takie prawo), jego wysokość oraz nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba,
 • nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie (masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie),
 • oświadczenie czy aktualnie przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
 • dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i daty graniczne tego prawa (jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa),
 • nazwa instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba (jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające 500+ złożyłeś jeszcze w innym niż ZUS organie rentowym).

Na końcu wniosku powinien znajdować się Twój podpis.

500 plus dla seniora. Kiedy decyzja o wypłacie świadczenia uzupełniającego?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o przyznaniu świadczenia w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Przykładową okolicznością może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Kiedy otrzymasz świadczenie uzupełniające?

500 plus dla seniora zostanie przyznane od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki – jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożysz wniosek o to świadczenie.

Jak odebrać 500 plus dla seniora?

Najwygodniejszą i zarazem bezpieczną formą wypłaty 500 plus dla seniora jest przelew na konto bankowe. Wybierając taką opcję wypłaty tego świadczenia masz pewność, że pieniądze zawsze znajdą się u Ciebie na czas (Zakład Ubezpieczeń Społecznych robi wypłaty w określonym terminie), co pozwoli Ci swobodnie zaplanować wydatki i uniknąć opóźnień np. w płatnościach za rachunki.

Jeśli nie masz jeszcze swojego rachunku bankowego, sprawdź nasz ranking kont osobistych. Znajdziesz w nim konta bankowe, które można otworzyć bez wychodzenia z domu i bez konieczności ponoszenia opłat z tytułu ich posiadania.

 

Źródła:

 1. https://www.zus.pl/-/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji
 2. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/9406378,500-plus-dla-seniora-2024-dla-kogo-swiadczenie-uzupelniajace-czy-bedzie-800-plus-dla-emeryta-kryteria.html

Warto wiedzieć:

 1. O pełną kwotę (500 zł) świadczenia uzupełniającego mogą ubiegać się osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub mają takie świadczenia, jednak ich kwota nie przekracza 1 657,80 zł brutto.
 2. Świadczenie niepełne (niższe niż 500 zł) przysługuje osobom, które pobierają emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, a łączna kwota tych świadczeń wynosi więcej niż 1 657,80 zł brutto i nie przekracza 2 157,80 zł brutto. W takiej sytuacji wysokość tego wsparcia będzie różnicą między kwotą 2 157,80 zł i łączną kwotą przysługujących danej osobie świadczeń.
 3. Aby uzyskać 500 plus dla seniora należy złożyć wniosek w ZUS. Można to zrobić w formie tradycyjnej lub elektronicznie.
 4. O marca 2024 planowane jest zwiększenie progu dochodowego, uprawniającego do uzyskania świadczenia uzupełniającego.
 5. Świadczenie 500 plus dla seniora zostanie wypłacone na wskazane przez świadczeniobiorcę konto osobiste.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Komu przysługuje świadczenie uzupełniające z ZUS?

  Świadczenie uzupełniające (czyli 500 plus dla seniora) przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, nie mają prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2 157,80 zł.

 2. Ile wynosi dodatek do samodzielnej egzystencji?

  Dodatek do samodzielnej egzystencji wynosi obecnie 500 zł.

 3. Ile wynosi świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 2024?

  Maksymalna kwota świadczenia uzupełniającego wynosi 500 zł. W przypadku osób, których dochody od marca 2024 przekroczą kwotę 1 914,58 brutto i jednocześnie nie przekracza kwoty 2414,58 zł brutto, świadczenie uzupełniające będzie niższe niż 500 zł. Mówiąc ściślej, będzie to różnica między kwotą 2414,58 zł i łączną kwotą przysługujących danej osobie świadczeń.

 4. Czy będzie waloryzacja 500 plus dla emerytów od marca 2024?

  Od marca 2024 zmieni się próg dochodowy uprawniający do otrzymania 500 plus dla seniora. Pełną kwotę, czyli 500 zł dostaną osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz spełniające inne wymagane warunki, których emerytury lub renty (oraz ewentualne inne świadczenia finansowane ze środków publicznych) nie przekraczają kwoty 1 914 58 zł.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Anna
Anna
4 miesięcy temu

Spełniam wszystkie warunki i otrzymalam wsparcie w kwocie 2zl 33 gr a po waloryzacji 2zl65 gr przy emeryturze po waloryzacji wynoszącej 2530 zł. Dziękuję ZUS owi za wsparcie.Jak klepalo się biedę tak klepie.