Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Dofinansowanie do budowy domu w 2023: Programy i Kwoty dotacji

Chcesz znaleźć dofinansowanie do budowy domu w 2023 roku, ale nie wiesz, gdzie szukać? Przygotowaliśmy zestawienie kilku programów, z których możesz skorzystać, aby obniżyć koszty budowy nowego domu. Zobacz w naszym artykule jak uzyskać dofinansowanie do budowy domu w 2023 krok po kroku.

W 2023 roku w Polsce znajdziesz szereg możliwości dofinansowania do budowy domu. Pomoc finansową na ten cel oferują programy rządowe oraz samorządowe. Wysokość dotacji zależy od wybranego programu. Najpopularniejsze są dofinansowania budowy domów energooszczędnych o niemal zerowym zużyciu energii.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW) to instytucja, która koordynuje programy dofinansowań. Właściciele wybudowanych domów jednorodzinnych lub mieszkań mogą dowiedzieć się np., czy można pozyskać środki na wymianę pieca.

Czy są dofinansowania do budowy domu?

Planujesz budowę domu i zastanawiasz się nad zewnętrznym źródłem finansowania choćby części inwestycji? W Polsce działają programy, dzięki którym możesz obniżyć koszty budowy domu. Dotacje dotyczą najczęściej racjonalnego zarządzania energią i zachęcają, aby wykorzystywać nowoczesne źródła ciepła.

Wysokość dofinansowania zależy od wybranego programu. Ważne jest także, czy budujesz budynek jednorodzinny (np. wybudowanie domu energooszczędnego może wiązać się z możliwością pozyskania dotacji) i czy są jacyś współwłaściciele nieruchomości.

Wybrane programy dotacji do budowy domu w 2023 roku.

ProgramKwota dotacji
Moje Ciepłodo 21 tys. zł
Mój Prąddo 16 tys. zł
Moja Wodado 5 tys. zł

Program Moje Ciepło w budynkach jednorodzinnych?

Moje Ciepło jest jedną z form dofinansowania budowy domu – funkcjonuje w ramach Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program pozwala uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Beneficjentem może być osoba fizyczna – właściciel lub współwłaściciel nowego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który zamierza zainwestować w pompę ciepła.

Założenie Mojego Ciepła jest takie, aby nie budować domów z instalacjami nieefektywnych źródeł ciepła – wykorzystujących paliwa kopalnych. Ma to też być zachęta w inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE). W budynku mieszkalnym nie może znajdować się (również w trakcie inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 do 31.12.2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Moje Ciepło w pigułce:

Dla kogo?Na co?Ile?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoDofinansowanie na montaż pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (CWU) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniające najwyższe normy.Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

 

Jakie dokumenty są potrzebne w ramach programu Moje Ciepło?

W ramach programu Moje Ciepło przygotuj następujące załączniki do wniosku:

 • pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – jeśli dotyczy;
 • charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej; w dokumencie tym źródłem ogrzewania musi być pompa ciepła i tym samym wskaźnik EP powinien być wyliczony dla wszystkich urządzeń grzewczych, w tym dla pompy ciepła.
 • protokół odbioru – załącznik nr 2;
 • faktura lub równorzędny dokument księgowy; należy przedstawić potwierdzenie płatności (KP, DW, potwierdzenie przelewu), które będzie można jednoznacznie powiązać z fakturą lub przedstawić oświadczenie wnioskodawcy/wystawcy faktury;
 • potwierdzenie dokonania płatności;
 • karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;
 • oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku – jeśli dotyczy;
 • skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie – jeśli dotyczy;
 • oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – jeśli dotyczy;
 • oświadczenie Wykonawcy do faktury – jeśli dotyczy;
 • inne dokumenty (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła).

Budowa domu a program Mój Prąd?

Program Mój Prąd powstał, aby zachęcić jak największą liczbę gospodarstw domowych do produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Program zakłada rozwój stacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, które wykorzystują odnawialne źródła energii.

Wysokość dotacji do samej mikroinstalacji PV wynosi do 6 tys. zł., czyli ma stanowić do 50% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
mikroinstalacje PV do 50% kwalifikowanych kosztów nie więcej niż 7 tys. zł;
magazyn energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;
magazyn ciepła do 50% kwalifikowanych kosztów nie więcej niż 5 tys. zł;
system EMS/HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł.

Czy program Mój Prąd może być wykorzystany jako dofinansowanie do budowy domu? Jeśli rozpocząłeś budowę domu i posiadasz przyłącze tymczasowe podłączone na okres wykonywania robót, to nie możesz ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd.

Natomiast jeśli posiadasz wykonane przyłącze docelowe i przedsiębiorstwo energetyczne może zamontować licznik dwukierunkowy (podpisana umowa kompleksowa) to możesz wnioskować o dofinansowanie.

Czy mogę dostać pieniądze w ramach programu Moja Woda?

Program Moja Woda jest kolejnym sposobem, aby pozyskać pewne środki na budowę domu, a właściwie otoczenia domu. Bowiem program dotyczy inwestycji, które zatrzymają wodę opadową lub roztopową w obrębie nieruchomości.

Dotacja może wynosić do 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, ale nie więcej niż 80% kwalifikowanych kosztów instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia.

Korzystając z Mojej Wody możesz pozyskać dofinansowanie na wykonanie systemów służących do retencji wody. Są to np.:

 • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien,
 • wpusty do zbiornika nadziemnego,
 • ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń,
 • zbiorniki retencyjne,
 • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Czy w ramach programu Moja Woda mogę otrzymać dofinansowanie w trakcie budowy domu Okazuje się, że dofinansowanie dotyczy także właścicieli działek, na których dopiero jest planowana budowa domu jednorodzinnego. Zastrzeżenie jest takie, że dom musi być oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Ulga termomodernizacyjna a budowa nowego domu?

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), to możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Maksymalna kwota odliczenia może wynosić nawet 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacji domów jednorodzinnych.

Niestety, nie możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej do budowy domu. Możesz natomiast odliczyć ponoszone wydatki, kiedy kupisz nieruchomość na rynku wtórnym i chcesz przeprowadzić remont domu.

Kto może dostać dofinansowanie do budowy domu w 2023 roku?

Kto może dostać dofinansowanie do budowy domu? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, który program dotacji wybierzesz i jakie są zasady w ramach programu.

Warunki uzyskania takiego dofinansowania mogą się różnić w zależności od programu, ale są dostępne dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Warto skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub powiatu, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje. Możesz również skontaktować się z bankiem, w którym planujesz finansowanie w postaci kredytu hipotecznego. Pracownicy banku powinni mieć wiedzę o dostępnych programach dofinansowania.

Możemy natomiast wyodrębnić grupy osób, które mają największe szanse na dofinansowanie do budowy domu.

 • Przyszli właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na budowę domów energooszczędnych. Dofinansownie budowy domu energooszczędnego ma być impulsem, który zapewni ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
 • Młodzi małżonkowie lub osoby o stosunkowo niskich dochodach, które planują budowę pierwszego domu.

Jakie rodzaje domów są uwzględniane przy udzielaniu dotacji?

Jeśli chcesz otrzymać uzyskać dofinansowanie do budowy, to większość programów dofinansowania zakłada efektywne wykorzystanie energii. Także największe szanse mają właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Czy warto skorzystać z dofinansowania do budowy domu?

W większości dotacji na budowę domu chodzi o efektywne wykorzystanie energii, czyli budowę domów energooszczędnych. Dofinansowanie budowy domu może w pewnym stopniu obniżyć koszty inwestycji – w zależności od konkretnego programu.

Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na budowę domu, sprawdź z jakich form dofinansowania możesz skorzystać. Zachęcamy do odwiedzania stron Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o dostępnych dotacjach na budowę domów energooszczędnych i innych. Opcje dotacji możesz poznać także w banku, w którym wnioskujesz o kredyt hipoteczny.

Warto wiedzieć

 1. W 2023 roku w Polsce znajdziesz szereg możliwości dofinansowania do budowy domu. Pomoc finansową na ten cel oferują programy rządowe oraz samorządowe.
 2. Wysokość dotacji do budowy domu zależy od wybranego programu lub rodzaju dotacji.
 3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) to instytucja, która koordynuje programy dofinansowań.
 4. Niezależnie od czasu budowy domu, warto pomyśleć o uzbieranie jak najwyższego wkładu własnego, co może znacznie obniżyć koszty inwestycji.
 5. Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na budowę domu, sprawdź z jakich form dofinansowania możesz skorzystać.
 6. Wybierając którąś formę dofinansowania na budowę domu sprawdź, jakie są terminy wypłaty dotacji, czy możesz otrzymać pieniądze przed, czy po zakończeniu inwestycji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie dofinansowanie do budowy domu 2023? 

  Przy nowych domach jednorodzinnych warto sprawdzić dostępne programy dofinansowań realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 2. Na jakie dofinansowanie można liczyć przy budowie domu? 

  Dofinansowanie do budowy domu może mieć różne formy i różną wysokość dofinansowania. Niektóre z nich to: Moje Ciepło do 21 tys. zł, Mój Prąd do 16 tys. zł, Moja Woda do 5 tys. zł.

 3. Z jakich ulg można skorzystać przy budowie domu? 

  Przy budowie domu możesz otrzymać dodatkowe środki, jeśli realizujesz przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Szczegółowe wytyczne są podane przy programach tj. Moje Ciepło lub Mój Prąd.

 4. Czy przy budowie nowego domu można skorzystać z programu Czyste Powietrze? 

  Program Czyste Powietrze dotyczy wyłącznie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w już istniejących budynkach. Z tego programu nie można skorzystać budując nowy dom.

 5. Ile kosztuje w 2023 budowa domu? 

  Szacunkowy koszt budowy domu o prostym projekcie i powierzchni około 100 m2 zaczyna się od 350 tys. zł netto (stan deweloperski). Wszystko zależy, na jaką technologię budowy się zdecydujesz. Inne koszty będą w przypadku budowy domu pasywnego, a inne metodą tradycyjną.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments