Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny a umowa na czas określony w 2024 r.

Kredyt hipoteczny jako zobowiązanie o wysokiej wartości i długim terminie spłaty wymaga posiadania dochodów na odpowiednim poziomie i stabilnego źródła zarobków. Sprawdź czy umowa na czas określony wystarczy do uzyskania kredytu hipotecznego.

Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków. Zarówno w zakresie posiadania wymaganego wkładu własnego, ustanowienia hipoteki na nieruchomości, jak i posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Na ten ostatni element składa się wiele czynników: wysokość zarobków, stałe miesięczne wydatki czy stabilność zatrudnienia. Powstaje zatem pytanie, czy umowa o pracę na czas określony wystarczy do otrzymania kredytu hipotecznego.  

Czy można otrzymać kredyt hipoteczny przy umowie na czas określony? 

Umowa o pracę, w szczególności na czas nieokreślony, jest postrzegana jako swego rodzaju przepustka do uzyskania kredytu w banku. Panuje bowiem przekonanie, że to właśnie ten rodzaj zatrudnienia, jako najbardziej stabilny, jest najbardziej ceniony przez banki. Warto jednak mieć na uwadze, że rynek pracy się zmienia, podobnie jak preferowane źródła zatrudnienia. Umowa zlecenie, o dzieło czy jednoosobowa działalność gospodarcza – dają większą elastyczność zatrudnienia i są doceniane zarówno przez pracodawców i pracowników. 

Natomiast osoby, które cenią bardziej tradycyjny stosunek pracy oparty na umowie o pracę, w początkowym okresie zatrudnienia muszą liczyć się z propozycją zawarcia umowy na czas określony. Co praktycznie ma miejsce przy okazji rozpoczęcia każdej nowej współpracy. Co zrobić, gdy w tym czasie zamierzamy kupić nieruchomość? Czy będąc na umowie o pracę na czas określony mamy szansę na otrzymanie kredytu hipotecznego?  

Aktualne podejście banków w zakresie otwarcia na różne formy zatrudnienia jest dużo większe niż kiedyś. Liczy się również całokształt czynników mający wpływ na zdolność kredytową. Źródło zatrudnienia jest tylko jednym z elementów podlegających ocenie w ramach wniosku o kredyt hipoteczny. Zatem zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, nie powinno być przeszkodą w uzyskaniu kredytu hipotecznego, jeśli pozostałe warunki kredytowe są spełnione na wystarczającym dla banku poziomie. Choć część banków może nadal preferować umowę na czas nieokreślony.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt hipoteczny przy umowie na czas określony? 

Bez względu na rodzaj umowy o pracę łączący osobę wnioskującą o kredyt hipoteczny ze swoim pracodawcą, bank będzie w każdym przypadku wymagał spełnienia określonych warunków, takich jak:

 • pełna zdolność do czynności prawnych – wiek co najmniej 18 lat,
 • pozytywna ocena zdolności kredytowej rozumianej jako zdolność do terminowej spłaty kwoty głównej wraz ze wszystkim kosztami z zachowaniem określonych w umowie terminów,
 • wkład własny – im wyższy tym lepiej – minimalnie 20% wartości nieruchomości lub 10% przy dodatkowym zabezpieczeniu spłaty np. ubezpieczeniu.

Uzyskanie zobowiązania zabezpieczonego hipoteką wymaga złożenia kompletu dokumentów wymaganych przez bank. Po pomoc w przygotowaniu dokumentacji, wypełnieniu wniosku i ocenie zdolności kredytowej można udać się bezpośrednio do banku albo skorzystać z usług doradcy kredytowego. 

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt hipoteczny przy umowie na czas określony?

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny znajdziemy na stronie internetowej banku. Standardowo jednak będą to trzy rodzaje dokumentów: 

 • ogólne – czyli wniosek o kredyt i dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – najczęściej będzie to dowód osobisty,
 • finansowe czyli związane z zatrudnieniem i wynagrodzeniem, 
 • dotyczące nieruchomości – uzależnione zwykle od celu zaciągnięcia zobowiązania – kupno mieszkania na rynku pierwotnym, wtórnym, budowa domu, remont nieruchomości – będą wymagać trochę innego pakietu dokumentów.

Wśród dokumentów finansowych wymaganych dla umowy o pracę na czas określony bank może oczekiwać przedstawienia:

 • oświadczenia o dochodach – ale zwykle tylko w przypadku posiadania konta w banku, w którym składamy wniosek o kredyt. Warto wspomnieć, że chodzi o rachunek z odpowiednio długą historią wpłat z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia.
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu od pracodawcy – przykładowy druk ze wskazówką jaki okres wypłat zaświadczenie powinno uwzględniać również można znaleźć na stronie internetowej banku, 
 • potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na konto – najczęściej będzie to po prostu wyciąg z rachunku bankowego obcego banku,
 • dokumenty potwierdzające osiąganie innych dochodów, jeśli takie mamy.

Jak już wcześniej wspomniano największe rozbieżności mogą pojawić się w zakresie dokumentów związanych z rodzajem inwestycji i przeznaczeniem kredytu. 

Dla przykładu: osoba kupująca mieszkanie na rynku wtórnym powinna przygotować m.in.:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, 
 • jeśli na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, wówczas należy przedstawić informację z banku, który udzielił kredytu, o wysokości kwoty pozostałej do spłaty,
 • potrzebna będzie również wycena nieruchomości – banki zwykle akceptują operat szacunkowy przygotowany wcześniej przez rzeczoznawcę – ważne, żeby dokument odpowiadał wytycznym określonym przez bank. Jeśli nie mamy takiego dokumentu, wówczas wycenę za odpowiednią opłatą przygotuje rzeczoznawca na zlecenie banku. 

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny przy umowie o pracę na czas określony?

Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny przy umowie o pracę na czas określony nie różni się zasadniczo od ścieżki, którą powinna przejść osoba zatrudniona w oparciu o inny rodzaj umowy. W zależności od oferty banku w pierwszej kolejności trzeba skontaktować się z doradcą w banku. Można to zrobić:

 • przez internet,
 • przez telefon, 
 • lub bezpośrednio w placówce bankowej.

Celem pierwszego kontaktu jest ocena zdolności kredytowej. Doradca pomoże również wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytu hipotecznego z określeniem:

 • rodzaju rat: stałe, malejące,
 • rodzaju oprocentowania: stałe, zmienne,
 • długości okresu spłaty,
 • możliwości skorzystania z dodatkowych produktów bankowych, które pozwolą obniżyć koszty kredytu (np. dodatkowe ubezpieczenie).

Podczas spotkania warto zapytać o symulację wysokości raty i całkowitego kosztu kredytu dla kilku różnych opcji. 

Kolejny krok to wypełnienie wniosku o kredyt i skompletowanie dokumentów. Wniosek można złożyć zarówno online, jak i bezpośrednio w placówce banku. Analiza dokumentacji przy wniosku o kredyt hipoteczny trwa dość długo. Dlatego na decyzję trzeba czasem poczekać nawet 3-4 tygodnie. Ostatni etap to podpisanie umowy i uruchomienie kredytu. 

Jak bank ocenia zdolność kredytową przy umowie na czas określony? 

Bez względu na podstawę wynagrodzenia, które otrzymuje wnioskodawca, ocena zdolności kredytowej prowadzona przez bank wygląda w każdym przypadku podobnie. Weryfikacja dzieli się na dwie części: analizę ilościową i analizę jakościową. 

Do elementów składających się na analizę ilościową, jak łatwo się domyślić, wpływ mają przede wszystkim liczby w zakresie:

 • wysokość miesięcznych dochodów,
 • stałe miesięczne koszty utrzymania – czynsz, opłaty za media itp., 
 • posiadane inne zadłużenie – inne zobowiązania kredytowe w banku i firmach pozabankowych (kredyty, pożyczki, debet w rachunku osobistym, posiadane karty kredytowe, poręczenie kredytu itp.). 

Analiza jakościowa obejmuje:

 • wiek wnioskodawcy,
 • stan cywilny,
 • liczbę osób na utrzymaniu,
 • staż pracy,
 • wykształcenie,
 • wykonywany zawód,
 • wartość posiadanego majątku.

Bank weźmie również pod uwagę dotychczasową historię kredytową, a przed udzieleniem kredytu na pewno sprawdzi raport BIK

Dodatkowo liczy się również okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy na podstawie umowy na czas określony (zwykle wymagane jest zatrudnienie przez co najmniej 3 miesiące) i okres obowiązywania umowy.

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową na umowie na czas określony? 

Wystarczy odrobinę wcześniej rozpocząć przygotowania do złożenia wniosku o kredyt, żeby poprawić swoją zdolność kredytową. Sposobów jest co najmniej kilka: 

 • ograniczenie stałych zobowiązań – warto przyjrzeć się dokładniej swoim finansom – czasem obniżenie abonamentu na telefon czy na internet pozwoli uzyskać spore oszczędności w skali miesiąca,  
 • terminowa spłata innych zobowiązań – dla zbudowania dobrej historii kredytowej,
 • wybór dłuższego okresu spłaty – obniży ratę, dzięki czemu jej wysokość będzie bardziej dopasowana do osiąganych dochodów,
 • korzystanie z dodatkowych produktów bankowych – czasem pozwala na obniżenie prowizji lub oprocentowania, 
 • rezygnacja z karty kredytowej i debetu – nawet niewykorzystywane produkty kredytowe obniżają zdolność kredytową, 
 • dobra historia kredytowa – terminowa spłata innych zobowiązań ułatwi pożyczenie pieniędzy w przyszłości,

Warto zawsze też porozmawiać z obecnym pracodawcą na temat możliwości zmiany umowy terminowej na czas nieokreślony.

Czy zmiana pracy w czasie trwania umowy ma wpływ na kredyt hipoteczny? 

Odpowiedź na to pytanie powinna zawierać umowa kredytowa. Czynniki, które mogą mieć wpływ na zagrożenie terminowej spłaty zobowiązania mogą być zgodnie z umową zgłaszane do banku. Jednak w ciągu 20 – 30 lat, bo na tak długi okres zwykle zawierana jest umowa o kredyt hipoteczny, życie na pewno przyniesie sporo niespodzianek zarówno w zakresie awansów, podwyżek, jak i zmiany pracy. 

Bank powinny interesować przede wszystkim tylko te zdarzenia, które mogą mieć realny wpływ na trudności ze spłatą zobowiązania. Zgłoszenia wymaga natomiast utrata pracy w razie spełnienia się przesłanek do otrzymania pieniędzy z zawartej wcześniej polisy na wypadek utraty pracy. 

Ile kosztuje kredyt hipoteczny przy umowie o pracę? 

Wstępny koszt kredytu można oszacować samodzielnie na podstawie ogólnej oferty banku lub w oparciu o dostępne w sieci kalkulatory czy porównywarki. Jednak ostateczne warunki, również w zakresie kosztów, mogą być inne niż te zakładane na początku. Końcowe warunki kredytu zależą bowiem od takich czynników jak:

 • zdolność kredytowa wnioskodawcy – im lepsza, tym korzystniejsze warunki w zakresie kosztów można wynegocjować,
 • okres spłaty – koszty kredytu będą wyższe, jeśli wybierzemy dłuższy okres spłaty. Decyzja o skróceniu okresu finansowania obniży koszty, ale będzie miała wpływ na podwyższenie raty,
 • wybór rat – raty malejące dają możliwość obniżenia kosztów kredytu, jednak w szczególności na początku spłaty mogą stanowić spore obciążenie dla domowych finansów. Raty równe będą na stałym poziomie przez cały okres umowy (przy założeniu stałej wysokości oprocentowania), ale w końcowym rozliczeniu będą bardziej kosztowne,
 • korzystanie z dodatkowych produktów bankowych – może wpłynąć na obniżenie prowizji lub oprocentowania, ale z drugiej strony same również mogą generować dodatkowe koszty, 
 • wysokość wkładu własnego – im wyższy, tym można wziąć mniejszy kredyt, dzięki czemu wysokość końcowych kosztów będzie niższa. 

Przykład:

 • Kredyt 240.000 zł

Okres spłaty zobowiązania: 20 lat

Oprocentowanie zmienne:

Oprocentowanie stałe przez okres 5 lat:

 • Rata kredytu: 1.931,69 zł

Okres spłaty zobowiązania: 25 lat

Oprocentowanie zmienne:

 • Rata kredytu: 1.888,91 zł

Oprocentowanie stałe przez okres 5 lat:  

 • Rata kredytu: 1.771,74 zł 

Okres spłaty zobowiązania: 30 lat

Oprocentowanie zmienne:

 • Rata kredytu: 1.799,50 zł

Oprocentowanie stałe przez okres 5 lat:

 • Rata kredytu: 1.676,18 zł

Symulację kosztów wykonano przy pomocy kalkulatora kredytu hipotecznego Banku PKO BP według parametrów obowiązujących na dzień 29.01.2024 r. 

W jakim banku można otrzymać kredyt hipoteczny przy umowie o pracę na czas określony? 

Wniosek o kredyt hipoteczny przy umowie o pracę można właściwie złożyć w każdym banku komercyjnym, który posiada w swojej ofercie taki produkt kredytowy. Warto wcześniej jednak porównać oferty w poszczególnych bankach i wybrać tą najkorzystniejszą zarówno pod względem kosztów, jak i indywidualnego dopasowania innych warunków. 

Kredyt hipoteczny oferuje m.in:

ING Bank Śląski:

 • Kwota od 70.000 zł
 • okres kredytowania do 35 lat
 • Minimalny wkład własny 20% wartości nieruchomości

PKO BP:

 • Okres kredytowania do 35 lat
 • Minimalny wkład własny 10% wartości nieruchomości

Santander Bank Polska

 • Kwota od 100.000 zł do 10 mln zł
 • Okres kredytowania do 30 lat
 • Minimalny wkład własny 10% wartości nieruchomości

Oferty aktualne na dzień 29.01.2024 r.

Warto wiedzieć

 1. Umowa o pracę na czas określony nie przekreśla możliwości otrzymania kredytu hipotecznego.
 2. Źródło zatrudnienia jest tylko jednym z elementów oceny możliwości spłaty zobowiązania przez klienta.
 3. Bank dokonując oceny zdolności kredytowej bierze pod uwagę m.in. stabilność dochodów. 
 4. Bank może wskazać preferowany minimalny staż pracy u danego pracodawcy – zatem ze złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny warto poczekać kilka miesięcy od momentu zatrudnienia (co najmniej 3 m-ce).
 5. Zdolność kredytową można zwiększyć m.in. spłacając inne zadłużenia, w tym również zamykając posiadane karty kredytowe.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy banki akceptują umowę o pracę na czas określony przy weryfikacji zdolności kredytowej klienta?

  Tak. Banki akceptują umowę na czas określony przy składaniu wniosku o kredyt hipoteczny. Choć najbardziej pożądaną formą zatrudnienia będzie umowa o pracę na czas nieokreślony, to inne źródła i formy zatrudnienia nie dyskwalifikują potencjalnego kredytobiorcy.

 2. Czy dostanę kredyt z umową na czas określony?

  Praca na umowę na czas określony nie przekreśla szansy na uzyskanie kredytu hipotecznego. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej wnioskodawcy czyli m.in. wysokości osiąganych dochodów, ich stabilności, wysokości stałych comiesięcznych kosztów czy dotychczasowej historii kredytowej. Umowa na czas określony może natomiast mieć wpływ na większe ryzyko związane z udzieleniem kredytu, co może mieć przełożenie na zaproponowane przez bank warunki.

 3. Jaką trzeba mieć umowę, żeby dostać kredyt hipoteczny?

  Weryfikując zdolność kredytową osoby wnioskującej o kredyt, bank oceni zarówno wysokość. jak i stabilność osiąganych dochodów. Weryfikacji podlegać będzie okres współpracy z aktualnym pracodawcą, jak i ewentualne luki w zatrudnieniu. Rodzaj umowy będzie miał mniejsze znaczenie – w konsekwencji może to być zarówno umowa o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, umowa cywilnoprawna czy jednoosobowa działalność gospodarcza, przy czym kredytodawca może wymagać określonego stażu w zakresie prowadzenia działalności czy trwania umowy.

 4. Czy trzeba powiadomić bank o zmianie pracy?

  Konieczność przekazania do banku informacji o zmianie pracy w trakcie spłaty kredytu może być wpisana do umowy kredytowej. Taki zapis może dotyczyć zwłaszcza przypadku, kiedy dotychczasowe dochody ulegną obniżeniu w związku ze zmianą pracy. W innym przypadku udzielenie takiej informacji raczej nie będzie konieczne.  

 5. Ile mogę pożyczyć przy umowie o pracę na czas określony?

  Kwota kredytu hipotecznego zależy w głównej mierze od zdolności kredytowej klienta czyli m.in.: wysokości osiąganych dochodów, wysokości stałych miesięcznych kosztów czy historii kredytowej i wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem spłaty kredytu. Rodzaj umowy będzie tylko jednym z elementów badania tej oceny i nie powinien mieć decydującego wpływu na kwotę kredytu. 

Porównaj kredyty hipoteczne
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments