Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Wkład własny 2024 (minimalny) – co może być wkładem własnym do kredytu mieszkaniowego?

Wkład własny to kwota, którą musisz posiadać, kiedy wnioskujesz o kredyt hipoteczny. Sprawdź, ile wynosi minimalny wkład własny w 2024 roku i jakie wymagania stawiają w tym zakresie poszczególne banki.

Dawniej, czyli jeszcze 15 lat temu, w Polsce można było znaleźć oferty banków, które udzielały klientom kredytów hipotecznych w wysokości 100% wartości nieruchomości. Zdarzały się również sytuacje, w których w ramach kredytu hipotecznego dało się dobrać dodatkowe środki na wykończenie domu lub mieszkania. Banki prześcigały się w ofertach, które miały zachęcić kredytobiorców. Dziś to już przeszłość.

Instytucje finansowe nie udzielają kredytów hipotecznych bez wkładu własnego. Dlaczego? O tym napiszemy niżej w tym tekście. Wcześniej sprawdźmy, co z tym własnym wkładem i ile trzeba mieć pieniędzy w 2024 roku, żeby starać się o kredyt na mieszkanie lub dom.

Co to jest wkład własny?

Wkład własny to nic innego, jak suma pieniędzy, którą bank wymaga od kredytobiorcy na poczet zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Musimy dysponować kapitałem, aby udowodnić bankowi, że jesteśmy wiarygodnymi partnerami przy staraniu się o wsparcie finansowe na kupno mieszkania lub budowę domu.

Wartość wkładu własnego nie jest ustalana kwotowo, ale procentowo – wysokość zależy od wartości nieruchomości, a nie kwoty kredytu. Wielkość wkładu własnego została określona przez Komisję Nadzoru Finansowego w procentach. Jeśli decydujemy się na kupno mieszkania, wkład własny stanowi część jego ceny. W przypadku budowy domu jest to część kosztów wynikająca ze sporządzonego kosztorysu. Dodajmy, że kosztorys budowy domu zwykle przygotowuje firma budowlana.

Warto też pamiętać, że określenie sposobu wniesienia wkładu własnego jest wymagane przez instytucję finansową. Nie zawsze własnym wkładem jest gotówka. Sposób wniesienia wkładu własnego wchodzi w skład dokumentów pozwalających zweryfikować i skutecznie ustanowić zabezpieczenia.

Szacunkowy wkład własny w wysokości 20%:

 • cena mieszkania: 500 tys. zł,
 • wkład własny: 100 tys. zł.

Czy banki wymagają wkładu własnego?

Tak, dziś banki wymagają wkładu własnego. Minimalny wkład własny jest ustalony w Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dokument to zbiór dobrych praktyk skierowanych bezpośrednio do banków – podstawą jest ustawa Prawo bankowe z sierpnia 1997 roku. Pierwsza wersja tego aktu ujrzała światło dzienne w 2006 roku, a kolejna w 2013, po globalnym kryzysie finansowym, spowodowanym krachem na rynku nieruchomości.

Nowa wersja Rekomendacji S obowiązuje od grudnia 2019 roku, ale KNF dała czas na wprowadzenie jej w życie do 30 czerwca 2021 roku dla banków komercyjnych oraz do końca 2022 roku dla banków spółdzielczych.

Dlaczego musimy mieć wkład własny?
Komisja Nadzoru Finansowego chce w ten sposób dbać, aby rynek kredytowy działał prawidłowo i płynnie. Chodzi o to, aby banki nie udzielały kredytów osobom, których w rzeczywistości nie stać na spłatę takiego zobowiązania. Wymóg ten z jednej strony ogranicza ryzyko banków, a z drugiej chroni samych kredytobiorców przed podjęciem niewłaściwej i kosztownej decyzji.

Jak Rekomendacja S wpływa na minimalny wkład własny?

Rekomendacji S wprowadziła do polskiego prawa bankowego zasadę, że każdy klient ubiegający się o kredyt hipoteczny obowiązkowo musi dysponować na ten cel tzw. wkładem własnym. W 2014 roku kwota wkładu własnego wynosiła 5% wartości nabywanej nieruchomości. W 2015 minimalny wkład własny wzrósł do 10%, a w 2016 roku do 15%.

Od 2017 roku potencjalni kredytobiorcy powinni uzbierać wkład własny na poziomie 20% wartości nieruchomości, którą zamierzają nabyć. Oczywiście banki informują, że często wystarczy im 10% własnego wkładu, ale wtedy wymagają dodatkowych zabezpieczeń, o czym piszemy niżej.

W związku z podwyżkami stóp procentowych i rosnącą inflacją Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wydał stanowisko skierowane do Prezesów Zarządów Banków oraz Dyrektorów oddziałów instytucji kredytowych w sprawie działań mających na celu ograniczenie poziomu ryzyka kredytowego. Dokument to taki podręcznik dla instytucji finansowych, jak w praktyce stosować Rekomendację S.

W związku z rosnącymi w ostatnich miesiącach kosztami obsługi zadłużenia przez kredytobiorców i wynikającym stąd możliwym wzrostem ryzyka kredytowego, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zidentyfikował potrzebę podjęcia pilnych działań, mających na celu ograniczenie poziomu tego ryzyka zarówno dla nowo udzielanych kredytów, jak i już istniejących portfeli kredytowych.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Jaki jest minimalny wkład własny w różnych bankach?

Podczas analizowania zdolności kredytowej możemy spodziewać się, że banki zastosują ogólną zasadę – im więcej gotówki klient jest w stanie wyłożyć na zakup nieruchomości z własnej kieszeni, tym większa jest szansa, że otrzyma kredyt.

Przygotowaliśmy tabelę, która pokazuje, ile wkładu własnego trzeba mieć, aby wnioskować o kredyt hipoteczny. Pamiętajmy jednak o tym, że banki, które godzą się na 10% wkładu własnego, robią to dopiero po spełnieniu określonych warunków. Klienci, którzy spełnią dodatkowe wymagania, np. zdecydują się na ubezpieczenie kredytu, mogą starać się o kredyt hipoteczny z wkładem własnym na poziomie 10%.

Nazwa bankuMinimalny wkład własny
Alior Bank10%
Bank Pocztowy20%
BNP Paribas20%
Bank Ochrony Środowiska20%
Bank Polskiej Spółdzielczości10%
Citi Handlowy20%
Credit Agricole10%
ING Bank Śląski20%
mBank10%
Bank Millennium10%
Pekao SA10%
PKO Bank Polski10%
Santander Bank Polska10%

 

Wydaje się, że w 2024 roku w wielu bankach można ubiegać się o kredyt hipoteczny z 10-procentowym wkładem własnym. To prawda. Wspomnieliśmy wcześniej, że minimalny wkład własny o takiej wysokości wiąże się ze spełnieniem dodatkowych założeń. Banki najczęściej indywidualnie oceniają sytuację finansową swoich klientów, a po tym wydają decyzję o udzieleniu lub nie kredytu na mieszkanie lub dom.

Jak obliczyć wkład własny?

Pamiętajmy, że wkład własny oblicza się nie od kwoty kredytu, a od wartości nieruchomości, na której zabezpieczy się bank. Banki ustalają jego wysokość, biorąc pod uwagę cenę mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym, niższą wartość oszacowanego kosztorysu w przypadku budowy domu, a także cenę działki.

Przy wyliczaniu wysokości wkładu własnego bierzemy pod uwagę wartość nieruchomości, a nie kwotę kredytu. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy sporządzając operat szacunkowy. Pamiętaj, że banki współpracują z konkretnymi rzeczoznawcami majątkowymi i mogą nie zaakceptować wyceny sporządzonej przez specjalistę spoza swojego rejestru.

Obliczenie przykładowej wysokości wkładu własnego przy zakupie mieszkania

 • Wartość mieszkania: 500 tys. zł
 • Minimalny wkład własny 10% wynosi 50 tys. zł
 • Minimalny wkład własny 20% wynosi 100 tys. zł

Obliczenie przykładowej wysokości wkładu własnego przy budowie domu

 • Wartość domu: 700 tys. zł
 • Minimalny wkład własny 10% wynosi 70 tys. zł
 • Minimalny wkład własny 20% wynosi 140 tys. zł

W przypadku budowy domu o wartości 700 tys. zł pamiętajmy, że działka może wchodzić w skład wkładu własnego. Rzeczoznawca banku obliczył, że dom będzie mieć wartość 700 tys. zł, a działka 100 tys. zł. W tym przypadku klient banku musi wnieść 40 tys. zł wkładu własnego, bo resztę pokrywa wartość działki.

Co może stanowić wkład własny?

Myśląc o wkładzie własnym, w pierwszej chwili w naszych głowach najczęściej pojawia się gotówka lub oszczędności zgromadzone na koncie. Fakt, gotówka jest najpopularniejszą formą gromadzenia wkładu własnego. Banki także lubią ten sposób, bo jest on najprostszy i zwykle nie wymaga dotykowych formalności.

Kredyt hipoteczny oparty o własny wkład finansowy to jednak tylko jeden z wielu sposobów na pozyskanie finansowania.

Co może stanowić wkład własny w 2024 roku?

Poniższa tabela prezentuje, co może stanowić wkład własny. Pamiętajmy o ogólnej zasadzie, która mówi, że warto zbierać wszystkie faktury i paragony, bo bank zaakceptuje tylko udokumentowane wydatki.

 • Pieniądze na koncie

  Najpopularniejsza forma gromadzenia wkładu własnego. Tu sprawa jest prosta. Są to zwykle nasze pieniądze, które trzymamy na koncie w banku. Jednak gotówka musi pochodzić z własnych środków kredytobiorcy. Bank może żądać od klienta złożenia oświadczenia, że pieniądze przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu, pożyczki czy dotacji.

 • Grunt lub inna nieruchomość

  W przypadku budowy domu sprawa jest najczęściej prosta. Wartość działki pokryje wkład własny w całości lub w dużej części. Co więcej, zdarza się, że banki biorą pod uwagę wartość zrealizowanych już prac budowlanych na działce, zakup materiałów budowlanych lub zaliczkę wpłaconą firmie budowlanej.

  Nie tylko działka może stanowić wkład własny. Może to być też np. mieszkanie, które posiadamy. Na tej nieruchomości jednak nie może być ustanowiona hipoteka na rzecz innego kredytodawcy i nie może mieć ona również służebności osobistej, czyli inna osoba ma ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości.
  W tym przypadku, aby dokładniej obliczyć wkład własny sugerujemy zatrudnić rzeczoznawcę majątkowego. Budownictwo mieszkaniowe jest dziedziną złożoną i lokal mieszkalny w jednej części miasta może mieć bardziej atrakcyjną ofertę niż nam się wydaje.

 • Darowizna

  Wsparcie od najbliższych może być dobrym pomysłem na zgromadzenie wkładu własnego. Tu warto pamiętać, że darowizny w obrębie zerowej grupy podatkowej (między najbliższą rodziną, czyli rodzicami, dziećmi, małżonkami, dziadkami itd.) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Wystarczy w ciągu 6 miesięcy od daty przekazania pieniędzy złożyć w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2 – możesz go pobrać tutaj. Bank będzie prawdopodobnie wymagał udokumentowania kwoty darowizny – może być potwierdzenie przelewu. Dodatkowo będzie potrzebna umowa darowizny.

 • Zadatek

  Zadatek wpłacony deweloperowi może stanowić wkład własny. Zwykle banki uznają go w całości. Tu może być potrzebna umowa przedwstępna, aby udowodnić, że zadatek ten został uiszczony przez kupującego.

 • Obligacje lub papiery wartościowe

  Część banków akceptuje obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje korporacyjne, a nawet akcje. Jednak w przypadku bardziej ryzykownych instrumentów finansowych (np. akcje spółek giełdowych) bank prawdopodobnie uzna za wkład własny maksymalnie 50-60% ich wartości. Obligacje emitowane przez Skarb Państwa mogą zostać uznane nawet w 100% ich wartości.

 • Środki na koncie emerytalnym IKE lub IKZE

  Banki zaliczają oszczędności zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) do wkładu własnego. Takie rozwiązanie nie wiąże się z koniecznością wypłaty środków i utraceniem zabezpieczenia emerytalnego. Ważne, aby umowa z bankiem nie zakładała, że oszczędności te mogą w różnych sytuacjach zostać przeznaczone na spłatę kredytu.

 • Środki zgromadzone w PPK

  Ustawa o PPK, czyli Pracowniczych Planach Kapitałowych, zakłada, że pracownik oszczędzający w ten sposób na emeryturę może wypłacić pieniądze z PPK w celu pokrycia wkładu własnego. O wypłatę pieniędzy z PPK może wnioskować uczestnik przed 45. rokiem życia. Zwrot powinien nastąpić pomiędzy 5. a 15. rokiem od daty wypłaty.

 • Książeczka mieszkaniowa z PRL

  Być może mamy w domu książeczkę mieszkaniową z PRL. Zgromadzone tam środki mogą zostać zaliczone do wkładu własnego. Właściciele książeczek mieszkaniowych założonych do 23 października 1990 roku mają prawo do tzw. premii gwarancyjnej. Premia gwarancyjna wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 763). Pamiętajmy, że wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej trzeba złożyć w terminie 90 dni od nabycia prawa do wypłaty środków z książeczki.

Co nie może być wkładem własnym w 2024 roku?

Banki nie przyjmą jako własny wkład pieniędzy, które pochodzą z kredytu gotówkowego lub innej pożyczki. Pamiętajmy też, że branie kredytu na wkład własny obniża naszą pozycję w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). BIK to największa polska baza danych kredytach bankowych i pożyczkach pozabankowych. W rejestrach BIK znajdują się  informacje pozwalające ocenić rzetelność płatniczą potencjalnych kredytobiorców.

Co z dobrami luksusowymi, które np. odziedziczyliśmy po przodkach lub trzymamy w domu? Kamienie szlachetne? Luksusowy zegarek? Tego typu przedmioty nie mogą niestety być uznane jako wkład własny. Choć zawsze warto wspomnieć o tym swojemu doradcy kredytowemu, który być może znajdzie sposób, jak je wykorzystać.

Nieruchomość, która ma wielu właścicieli, nie zawsze może być brana pod uwagę jako wkład własny. Podobnie sprawa ma się z mieszkaniami bezczynszowymi. Takie nieruchomości mają często skomplikowane prawa własności, np. w razie sprzedaży przedmiotem obrotu może być spółdzielcze prawo do lokalu.

Do ustalenia, co nie może być wkładem własnym w 2024 roku, może przydać się konsultacja z doradcą kredytowym. Warto też zapoznać się z ofertą konkretnego banku, w którym zamierzamy złożyć wniosek o kredyt hipoteczny.

Wkład własny 2024 – kiedy przelać pieniądze?

Wkład własny wpłacamy stornie sprzedającej mieszkanie lub budującej dom: deweloperowi, spółdzielni mieszkaniowej, firmie budowlanej, osobie prywatnej, jeżeli nabywamy nieruchomość na rynku wtórnym. Wkładu własnego nie przelewamy do banku, który udziela nam kredytu hipotecznego.

Kiedy przelać pieniądze? To zależy od ustaleń pomiędzy nami a sprzedającym. Część wkładu możemy zapłacić wraz z podpisywaniem umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości. Pozostałą część zapłacić przy umowie kupna i sprzedaży, w gotówce lub przelewem na konto sprzedającego.

Ważne, aby wkład własny był wpłacony w całości w chwili podpisania aktu notarialnego. Dopiero na podstawie tego dokumentu bank uruchomi kredyt. Jeżeli pojawią się wątpliwości, bank może poprosić nas o dodatkowe dokumenty potwierdzające, że rzeczywiście dysponujemy wkładem własnym.

Kredyt z niskim wkładem własnym — na co uważać?

Kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym to oferta, która najczęściej jest mniej korzystna niż ta, która wymaga od nas 20% zabezpieczenia. Dlaczego? Im większy kapitał własny przeznaczymy na budowę domu lub kupno mieszkania, tym niższa będzie suma zaciągniętego zobowiązania, a co za tym idzie koszt kredytu hipotecznego. .

Decydując się na kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym, warto uważać na:

 • kwotę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
 • wysokość marży baku – ta rośnie zwykle tymczasowo o ok. 0,2-0,3 punktu procentowego,
 • całkowitą kwotę kredytu hipotecznego do spłaty.

Czym jest ubezpieczenie wkładu własnego?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to obowiązkowa opłata, która jest dodawana klientom decydującym się na kredyt z niskim wkładem własnym. Bank zabezpiecza się w ten sposób przed ewentualnymi nieprawidłowościami po stronie kredytobiorcy. Wysokość ubezpieczenia jest ustalana indywidualnie.

Kredyt z niskim wkładem może być rozwiązaniem, jeśli nie dysponujemy odpowiednimi środkami. Jednak zachęcamy do dokładnej analizy, czy nie lepiej np. odłożyć staranie się o kredyt hipoteczny na kilka miesięcy, a w tym czasie spróbować zgromadzić brakujący kapitał.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego obowiązuje do momentu, aż wskaźnik LtV (ang. Loan to Value) znajdzie się na poziomie 80%.

Czy można kupić mieszkanie bez wkładu własnego?

Mieszkanie bez wkładu własnego to rozwiązane przygotowane przez rząd w ramach Polskiego Ładu – weszło w życie 26 maja 2022 roku. Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Co ważne, oferta nie jest instrumentem kierowanym do gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Główne zasady Mieszkania bez wkładu własnego:

 • Zakres gwarancji – nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt.
 • Kredyt będzie udzielony na minimum 15 lat.
 • Kredyt będzie mógł być udzielony w walucie polskiej.

Procedura korzystania z Mieszkania bez wkładu własnego zależy od konkretnego banku udzielającego kredytu. Najczęściej jest to taki sam kredyt hipoteczny, jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu.

Szczegóły programu można poznać w bankach, które zdecydowały udzielać się tego typu kredytów i które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy o współpracy w tym zakresie. W 2024 roku są to:

 • Alior Bank
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Pekao S.A. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS)
 • Santander Bank Polska
 • PKO Bank Polski.

Wkład własny 2024 – na co jeszcze zwrócić uwagę?

Wkład własny to główny filar starania się o kredyt hipoteczny. Pamiętajmy, że im więcej własnych środków przeznaczymy na zakup lub budowę, tym mniej będziemy musieli pożyczyć w banku. To sprawi, że koszty całej inwestycji będą niższe. Warto także zacząć staranie się o kredy w banku, w którym mamy konto osobiste, bo dzięki temu możemy otrzymać korzystniejszą ofertę.

Pokrycie wkładu własnego jest ważnym elementem, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny. Im wyższy wkład własny posiadamy, tym oferty na kredyty mieszkaniowe będą atrakcyjniejsze.

 

Źródła:

Warto wiedzieć

 1. Wkład własny to suma pieniędzy, którą bank wymaga od kredytobiorcy na poczet zaciągnięcia kredytu hipotecznego.
 2. Wysokość wkładu własnego nie jest ustalana kwotowo, ale procentowo – zależy od wartości nieruchomości, a nie od wysokości kredytu.
 3. Rekomendacji S wprowadziła do polskiego prawa bankowego zasadę, że każdy klient ubiegający się o kredyt hipoteczny obowiązkowo musi dysponować wkładem własnym.
 4. Im więcej gotówki jesteśmy w stanie wyłożyć na zakup nieruchomości z własnej kieszeni, tym większa jest szansa, że otrzymamy kredyt.
 5. Kredyt z niskim wkładem własnym jest zwykle mniej korzystny niż ten, w którym trzeba uzbierać 20% zabezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Ile wkładu własnego na kredyt w 2024?

  Obecnie część banków wymaga pokrycia przez klientów 20% wartości nieruchomości. Można też skorzystać z kredytu z niskim wkładem własnym (10%), ale trzeba liczyć się z wyższymi kosztami całkowitymi takiego rozwiązania. Wynika to z konieczności zastosowania dodatkowych zabezpieczeń np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. 

 2. W jaki sposób bank sprawdza, czy mam wkład własny?

  Bank chce, aby udokumentować wkład własny. Może być to potwierdzenie zrealizowanego przelewu, opłacona faktura zakupu, oświadczenie podpisane przez strony umowy lub inne dokumenty. Warto sprawdzić wcześniej, w jaki sposób konkretny bank sprawdza wkład własny.

 3. Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt 500 tys.?

  Kwota 500 tys. zł kredytu hipotecznego może być dostępna dla osób, które zarabiają co najmniej 5800 zł brutto miesięcznie. Najlepiej, gdyby to były zarobki wynikające z umowy o pracę podpisanej na czas nieokreślony.

 4. Jak ominąć wkład własny?

  Najłatwiej ominąć wkład własny dzięki znalezieniu innego sposobu zabezpieczenia kredytu. Może to być np..: inna nieruchomość (np. działka, mieszkanie), działka budowlana, środki zebrane na IKE lub IKZE, zadatek dla sprzedającego, zastaw na obligacjach lub papierach wartościowych, deklaracja sprzedaży nieruchomości, wykonane prace budowlane na działce pod budowę domu.

 5. Czy wkład własny przepada?

  Wkład własny nie przepada. To jest kapitał, który kredytobiorca jest w stanie wyłożyć na poczet kupna nieruchomości już w chwili zawierania umowy kredytowej. Po zawarciu umowy kredytowej własny wkład staje się częścią zapłaty za nieruchomość.

 6. Czy warto brać kredyt na mieszkanie w 2024 roku?

  Odpowiedź zależy od indywidualnej sytuacji finansowej. Stabilna praca dwojga małżonków z perspektywą rozwoju, awansu lub podwyżki; posiadanie dodatkowego zabezpieczenia (np. mieszkania lub innej nieruchomości); potrzeba powiększenia przestrzeni życiowej – to wszystko może sprawiać, że warto wziąć kredyt na mieszkanie w 2024 roku.

 7. Ile trzeba mieć na wkład własny?

  W 2024 roku na wkład własny trzeba mieć 10 lub 20% wartości finansowanej nieruchomości. Komisja Nadzoru Finansowego sugeruje, żeby to było raczej 20%, ale banki oferują też 10%, ale to oferta obciążona dodatkowymi kosztami.

 8. Skąd wziąć pieniądze na wkład własny?

  Pieniądze na wkład własny muszą być własnością kredytobiorcy. Jeśli nie posiadamy wymaganej kwoty, darowizna od najbliższych członków rodziny może być dobrym pomysłem na zgromadzenie wkładu własnego. Bank może żądać od klienta złożenia oświadczenia, że pieniądze przeznaczone na wkład własny nie pochodzą z kredytu, pożyczki czy dotacji.

 9. Co się dzieje z wkładem własnym przy kredycie?

  Wkład własny w kontekście kredytu, szczególnie kredytu hipotecznego, to kwota, którą osoba starająca się o kredyt wpłaca na początku transakcji, zwykle wyrażona jako procent całkowitej kwoty kredytu. W przypadku kredytu na zakup nieruchomości, wkład własny jest częścią pieniędzy, które kupujący wnosi z własnych środków, zamiast pożyczać je od banku. Reszta kwoty, która jest potrzebna do sfinansowania zakupu, jest zazwyczaj pokrywana przez kredyt hipoteczny.

 10. Co daje większy wkład własny w 2024 roku?

  Większy wkład własny przekłada się na niższy wskaźnik LTV, który obrazuje relację kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia. Niższe LTV to z kolei mniejsze ryzyko dla banku, dzięki czemu możesz wynegocjować lepsze warunki finansowania. Wyższy wkład własny to również niższa kwota pożyczona od banku, a w rezultacie niższy całkowity koszt kredytu. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Wojciech Piesta
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments