Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Lokaty

Lokata strukturyzowana – jak działa? Czy warto założyć?

Lokata strukturyzowana postrzegana jest jako całkiem bezpieczny sposób inwestowania kapitału. Sprawdź jak działa, na czym polega, czym różni się od standardowej lokaty bankowej i jakie daje możliwości osiągnięcia zysku. 

Wyniki badania przygotowanego przez Grupę Assay wraz z agencją badawczą Maison & Partners pokazują, że tylko 57% Polaków posiada jakiekolwiek oszczędności, a ich średnia wartość nie przekracza 36.000 zł. Dla porównania, w przeliczeniu na złotówki,  Rumuni zgromadzili oszczędności w wysokości średnio 22.000 zł, natomiast Niemcy ponad 370.000 zł.  

Co więcej tylko 1/3 Polaków inwestuje posiadane środki – najczęściej w nieruchomości, metale szlachetne i obligacje. Co ciekawe 56% respondentów biorących udział w badaniu wskazało, że dla rozpoczęcia inwestycji trzeba posiadać dużą wiedzę ekonomiczno – finansową, 37% z nich natomiast wskazało jako konieczne posiadanie dużych pieniędzy, a  31% badanych uważa inwestycje za ryzykowne. Jeśli już podejmujemy działania w kierunku pomnażania oszczędności to zaczynamy od konta oszczędnościowego (tak odpowiedziało 39% badanych). Jak w zakresie ryzyka, sposobu skomplikowania produktu i możliwości zysku wypada lokata strukturyzowana?

Co to jest lokata strukturyzowana? 

Lokata strukturyzowana to produkt bankowy, który łączy w sobie cechy: stabilnej i bezpiecznej lokaty bankowej z inwestycją na rynku finansowym, która może przynieść większy zysk, ale wiąże się również z ryzykiem – przede wszystkim braku założonego zarobku. 

Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Powierzone środki zostaną zwykle zwrócone pod warunkiem, że inwestor nie zdecyduje się na ich wcześniejszą wypłatę (przed dniem określonym w umowie). Zwykle w takim przypadku  dostępne na rynku oferty gwarantują zwrot 100% wpłaconej kwoty. Dla pewności jednak warto sprawdzić szczegółowe zasady wypłaty zainwestowanych środków dla każdej oferty. 

Jak działa lokata strukturyzowana? 

Lokatę strukturyzowaną można potraktować jako alternatywę dla opcji standardowych lokat terminowych. Jednak o ile to drugie rozwiązanie daje możliwość wypracowania z góry określonego zysku, to w przypadku lokaty strukturyzowanej końcowa wartość zysku stanowi niewiadomą. 

Lokata strukturyzowana składa się z dwóch elementów:

 • części bezpiecznej, którą można uznać za odpowiednik standardowej lokaty terminowej,
 • części inwestycyjnej (opcja) – obejmującej większe ryzyko, ale też odpowiedzialnej za wypracowanie zakładanego zysku. Zakres możliwości inwestycji jest szeroki: mogą to być akcje spółek, waluty, fundusze inwestycyjne, opcje, indeksy giełdowe itp. Dzięki temu lokata strukturyzowana pozwala na rozpoczęcie inwestycji na rynkach finansowych.

Jednak o ile w przypadku standardowego oprocentowania lokat dokładnie wiemy, jaka jest jego wysokość przez cały okres powierzenia kapitału, to przy lokacie strukturyzowanej mamy jedynie założenie prognozowanego, możliwego do osiągnięcia oprocentowania i tym samym zysku za okres inwestycji. Może się zdarzyć, że poza odsetkami z części bezpiecznej, cała inwestycja nie przyniesie założonego zwrotu. 

Jak otworzyć lokatę strukturyzowaną? 

Sposób otwarcia lokaty uzależniony jest od konkretnej oferty i najłatwiej sprawdzić go na stronie internetowej banku. Najprościej oczywiście zrobić to przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Jeśli jesteśmy klientem banku, którego ofertę lokaty strukturyzowanej wybieramy, wówczas trzeba zalogować się do swojego konta, a następnie zlecić założenie lokaty. Jeśli ROR mamy otwarty w innym banku, wówczas może się okazać, że trzeba będzie taki rachunek otworzyć w instytucji, która oferuje lokatę strukturyzowaną. 

Drugie rozwiązanie zakłada wybranie się do placówki banku i otwarcie lokaty bezpośrednio po rozmowie z pracownikiem, który powinien wyjaśnić wszelkie wątpliwości w zakresie wybranej inwestycji. 

Ile trwa lokata strukturyzowana?

Okres trwania lokaty zależy od wybranej oferty. Dostępne mogą być zarówno produkty krótkoterminowe zawierane na okres 3 miesięcy, jak i długoterminowe, wymagające zamrożenia kapitału na okres od roku do nawet 48 miesięcy. 

Odmiennie niż w przypadku standardowej lokaty terminowej, do której można przystąpić w dowolnym momencie, dla lokaty strukturyzowanej ten termin jest ściśle wyznaczony  i określany okresem subskrypcji.    

Na czym polega okres subskrypcji na lokacie strukturyzowanej?

Okres subskrypcji to inaczej okres zapisu na lokatę strukturyzowaną w ramach danej edycji oferty. W okresie subskrypcji możemy podpisać z bankiem umowę i wpłacić wymagane środki – zwykle określona jest minimalna kwota inwestycji. Wpłacone pieniądze mogą już przynieść określony zysk – niektóre oferty zakładają niewielkie oprocentowanie zdeponowanych w tym czasie środków. 

O ile wypłata środków w trakcie trwania lokaty (okresie inwestycji) wiąże się z dodatkowymi kosztami (opłatą manipulacyjną), tak zakończenie lokaty na etapie okresu subskrypcji zwykle odbywa się dla inwestora bezkosztowo.   

Właściwym etapem lokaty strukturyzowanej jest okres inwestycji. 

Przykład:

W oparciu o ofertę lokaty strukturyzowanej Banku Millennium:

 • Okres subskrypcji (okres zapisu) – 01.09.2023 – 02.10.2023 r.
 • Okres inwestycji – 03.10.2023 r. – 03.10.2023 r. – wycofanie środków w tym okresie wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej.

Jakie są koszty i opłaty związane z lokatą strukturyzowaną? 

Opłata manipulacyjna to podstawowy koszt związany z ewentualnym rozwiązaniem umowy prowadzonego rachunku lokaty strukturyzowanej przez inwestora jeszcze w czasie trwania okresu inwestycji. Jej wysokość najczęściej jest uzależniona od momentu zerwania lokaty i będzie niższa im bliżej terminu zapadalności lokaty kapitał zostanie wycofany.

Przykład: 

W oparciu o ofertę lokaty strukturyzowanej Banku BNP Paribas:

 • opłata za zerwanie lokaty przed dniem jej zapadalności wynosi maksymalnie 3,11% kwoty lokaty i malej z każdym dniem liniowo do 0% ostatniego dnia lokaty.

Opłata subskrypcyjna – w zależności od oferty możliwa jest również dodatkowa opłata pobierana przez bank pod postacią prowizji od wpłaconego kapitału. 

Podatek od zysków kapitałowych – to obciążenie fiskalne, podatek pobrany zostanie w momencie zakończenia lokaty od kwoty wypracowanego zysku.

Jakie są zalety i wady lokaty strukturyzowanej? 

Lokata strukturyzowana to produkt finansowy, któremu warto przyjrzeć się bliżej jako opcji zainwestowania części posiadanego kapitału. Wśród zalet tego rozwiązania można wymienić:

 • szansa na osiągnięcie zysku wyższego niż na standardowej lokacie terminowej,
 • pełna lub częściowa ochrona zainwestowanego kapitału,
 • możliwość dostępu do krajowych i zagranicznych rynków finansowych,
 • brak opłat przy utrzymaniu środków na lokacie do momentu jej zapadalności,
 • ochrona kapitału do równowartości w złotówkach 100.000 euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wady lokaty strukturyzowanej to m.in.:

 • zamrożenie kapitału na długi czas bez możliwości korzystania z zainwestowanych pieniędzy bez ryzyka straty, 
 • brak ochrony przed inflacją – przy wysokiej inflacji istnieje realne zagrożenie utraty wartości zainwestowanego kapitału, nawet pomimo nominalnego wypracowania zysku,
 • zerwanie lokaty przed dniem zapadalności wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty manipulacyjnej, 
 • realnie niski zysk w odniesieniu do ryzyka
 • ryzyko płynności – brak możliwości dysponowania powierzonym kapitałem w razie pojawienia się takiej konieczności po stronie inwestora. 

Czy inwestycja w lokatę strukturyzowaną się opłaca?

Odpowiedź na takie pytanie jest trudna, bo tak naprawdę wymaga analizy konkretnego przypadku i cen aktywa bazowego, w które inwestuje bank.

Produkty inwestycyjne w tym każda lokata strukturyzowana może przynieść zysk mniejszy niż przewidywania inwestora. Dlatego przy ocenie opłacalności inwestycji warto wziąć pod uwagę wady i zalety takiego rozwiązania oraz konkretną ofertę banku.   

Ile można zyskać na lokacie strukturyzowanej? 

Potencjalny zysk zależy najczęściej od rodzaju instrumentu bazowego i konstrukcji oferty. Wyliczenia zysku podanego przez bank oparte są o dane historyczne, które jednak nie w pełni są w stanie oddać bieżącą sytuację na rynkach finansowych.

Przykład: 

Lokata strukturyzowana Srebrna Inwestycja podaje możliwe do uzyskania oprocentowanie w okresie inwestycji na poziomie od 9 % do 29.99% w skali inwestycji, która obejmuje okres od 01.12.2022 – 02.12.2024 r. 

 • Oprocentowanie gwarantowane wynosi 9% – również w skali inwestycji, a minimalną kwotę, którą trzeba zainwestować to 10.000 zł. 
 • Jeśli założymy negatywny scenariusz czyli otrzymanie tylko minimalnego gwarantowanego oprocentowania to zysk z lokaty strukturyzowanej wyniesie 900 zł, należy go jeszcze pomniejszyć o 19% podatku Belki (podatku od zysków kapitałowych). W praktyce na rachunek oprócz powierzonego kapitału otrzymamy 729 zł. 
 • Opcja najkorzystniejsza czyli oprocentowanie na maksymalnym zakładanym poziomie (29,99%), oznacza wypracowanie zysku na poziomie 2.999 zł, a po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych  2.429, 19 zł. Taka kwota już robi wrażenie. Pamiętajmy jednak o ewentualnych opłatach, których w związku z inwestycją wymaga bank, a także długim okresie zamrożenia kapitału i wysokości inflacji w tym czasie, która realnie obniży wartość zarobionych pieniędzy.   

Jakie jest ryzyko utraty zainwestowanego kapitału? 

Inwestując zakładamy przede wszystkim zarobek. Jednak poza inwestycjami uważanymi za bezpieczne typu obligacje skarbowe, standardowe lokaty bankowe czy konta oszczędnościowe pojawia się ryzyko braku zwrotu z inwestycji, a także utraty części wpłaconych środków. Jak pod tym kątem postrzegane są lokaty strukturyzowane? Raczej jako inwestycja bezpieczna. W szczególności dotyczy to ofert, które gwarantują 100% zwrot powierzonego kapitału pod warunkiem jego wypłaty dopiero w terminie zapadalności lokaty.

Czy środki zainwestowane na lokacie strukturyzowanej są bezpieczne?

 Bezpieczeństwo środków zainwestowanych w ramach lokaty strukturyzowanej dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze wysokości zwrotu zainwestowanego kapitału, o czym pisaliśmy powyżej. Druga kwestia dotyczy bezpieczeństwa środków w przypadku restrukturyzacji czy upadłości banku. 

Banki oferują lokatę strukturyzowaną w formie depozytu (rachunku bankowego), który jest objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Dla inwestora to ważna informacja. Bo w razie wystąpienia problemów finansowych banku, włączając w to upadłość, zyskuje on gwarancję odzyskania zdeponowanych środków. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu do kwoty o równowartości w złotówkach 100.000 euro. Zainwestowane środki przekraczające wskazaną wartość nie podlegają  już gwarancji BFG.

 Lokata strukturyzowana a podatek

Podatek od zysków kapitałowych potocznie nazywany podatkiem Belki to jedno z obciążeń, które trzeba wziąć pod uwagę szacując potencjalny zysk z inwestycji. Podatek wynosi 19% od wypracowanego zysku.

Przykład:

 • Kwota inwestycji: 10.000 zł 
 • Zysk: 500 zł
 • Podatek od zysków kapitałowych: 95 zł
 • Po zakończeniu okresu inwestycji inwestor otrzyma łącznie kwotę 10.405 zł. 

Podatek jest naliczany i odprowadzany przez bank. 

Ryzyka związane z inwestycją 

Inwestycje w produkty standaryzowane wiążą się z ryzykiem, które szczegółowo powinno zostać przedstawione przez bank. W szczególności może to być ryzyko:

 • rynkowe – przewidywany zysk może być mniejszy niż zakładany przez inwestora, 
 • kredytowe – związane z ewentualną upadłością banku,
 • płynności – czyli konieczności wypłaty kapitału w okresie inwestycji z uwagi na potrzeby własne inwestora, związane z utratą płynności finansowej i koniecznością poniesienia dodatkowego kosztu z tego tytułu (opłaty manipulacyjnej),
 • podatkowe – czyli ryzyko związane ze zmianą przepisów w taki sposób, że przewidywany w momencie rozpoczęcia inwestycji zysk, będzie niższy z uwagi na wprowadzone wyższe obciążenia fiskalne, 
 • związane ze złożonością oferowanego produktu – niestandardowy, trudny do zrozumienia dla potencjalnego inwestora produkt finansowy, utrudnia podjęcie świadomej decyzji o inwestycji kapitału.

Jak wybrać najlepszą ofertę? 

Strukturyzowane produkty finansowe to inwestycja kapitału wymagająca większej wiedzy finansowej, niż przy standardowych produktach oszczędnościowych. Oczywiście można w pełni zdać się na informacje udostępniane przez bank. Jednak indywidualna analiza i dopasowanie produktu do własnych oczekiwań daje większą szansę na wybór najlepszej opcji i pomaga świadomie ocenić ryzyko i ewentualny zysk. Dlatego w każdym przypadku warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak: 

 • rodzaj instrumentu bazowego – mogą to być akcje, indeksy giełdowe, surowce, waluty – każde z nich wiąże się z różnym poziomem ryzyka i potencjalną wysokością zwrotu z inwestycji,
 • stopień ochrony zainwestowanego kapitału – konstrukcja lokaty strukturyzowanej w zakresie wysokości gwarantowanego kapitału zakłada jego pełną lub częściową ochronę – w praktyce należy samodzielnie sprawdzić co w tym zakresie oferuje bank,
 • wysokość gwarantowanych odsetek – banki w ramach niektórych propozycji gwarantują oprocentowanie na określonym poziomie (zwykle niezbyt wysokie),  
 • czas trwania lokaty – dostępne na rynku oferty to najczęściej propozycja lokat długoterminowych, co wiąże się z zamrożeniem kapitału na dłuższy czas,
 • możliwość wcześniejszego zerwania lokaty i konsekwencje z tym związane – przede wszystkim trzeba sprawdzić wysokość opłat związanych z wcześniejszym wycofaniem zainwestowanych środków,
 • bez względu na rodzaj inwestycji warto założyć dywersyfikację portfela czyli korzystanie z kilku różnych produktów finansowych o różnym poziomie ryzyka, a także w ramach posiadanych oszczędności pozostawić wolną kwotę, którą można dysponować dowolnie i w każdym momencie.

W jakim banku można otworzyć lokatę strukturyzowaną? 

Chęć zainwestowania środków w ramach lokaty strukturyzowanej najlepiej rozpocząć od wcześniejszego rozpoznania rynku. Warto pamiętać, że możliwość przystąpienia do inwestycji jest uzależniona od okresu subskrypcji, stąd śledzenie na bieżąco aktualnych ofert będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. 

Dodatkowo poszczególne produkty będą różnić się między sobą rodzajem instrumentu bazowego, który pozwoli na określony zysk. Dlatego trudno bezpośrednio porównać oferty. Pomocne w tym zakresie będą parametry dotyczące gwarantowanego oprocentowania i możliwego przewidywanego oprocentowania za okres inwestycji. 

Przykładowa oferta lokaty strukturyzowanej (aktualna na dzień 27.09.2023 r.) poniżej:

Lokata strukturyzowana Internetowy Gigant I w Banku Millennium 

 • Instrument bazowy – akcje spółki Alphabet Inc.
 • Pełna ochrona zainwestowanego kapitału – tak
 • Minimalna kwota inwestycji – 10.000 zł
 • Okres subskrypcji – 01.09.2023 – 02.10.2023 r.
 • Okres inwestycji – 03.10.2023 – 03.10.2025 r.
 • Oprocentowanie w trakcie subskrypcji – 1,5% w skali roku
 • Możliwe oprocentowanie za okres inwestycji – od 4,2% do 29,99% w skali inwestycji
 • Oprocentowanie gwarantowane za okres inwestycji – 4,20% w skali inwestycji

Źródła:

 1. https://prnews.pl/polowa-polakow-boi-sie-jutra-inflacja-zjada-oszczednosci-wojna-krepuje-inwestycje-wyniki-badania

Warto wiedzieć

 1. Lokata strukturyzowana to produkt łączący w sobie cechy lokaty terminowej i inwestycji w rynki kapitałowe.
 2. Czas zapisu na lokatę strukturyzowaną nazywany jest okresem subskrypcji.
 3. Zainwestowany w ramach lokaty strukturyzowanej kapitał może być w zależności od oferty w części lub w całości chroniony. 
 4. W przypadku gwarancji na poziomie 100% osoby, które zdecydują się wypłacić pieniądze w momencie zapadalności lokaty otrzymają co najmniej wpłaconą kwotę.
 5. Zerwanie lokaty przed terminem zapadalności może wiązać się z dodatkowymi kosztami.   

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Czy warto inwestować w lokaty strukturyzowane?

  Odpowiedź na to pytanie zależy od bardzo wielu czynników. Rozpoczęcie inwestycji w produkty o wyższym ryzyku warto rozpocząć od zapoznania się z jego specyfiką, poznania jego działania oraz szacunku ryzyka do wysokości potencjalnego zysku. Ocena powinna dotyczyć indywidualnej oferty banku.  

 2. Czy inwestycja w lokatę strukturyzowaną chroni 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu depozytowego?

  Zwykle tak, ale nie musi to być regułą. Kwestia zwrotu wysokości zainwestowanego kapitału w szczegółach będzie określona w ofercie, a następnie w umowie.

 3. Z czego składa się lokata strukturyzowana?

  Lokata strukturyzowana składa się z części bezpiecznej, którą można uznać za odpowiednik standardowej lokaty bankowej i części opcyjnej (inwestycyjnej) czyli tej odpowiedzialnej za wypracowanie zakładanego zysku.

 4. Czy lokata strukturyzowana zapewnia zwrot całej wpłaconej kwoty na koniec inwestycji?

  Konstrukcja lokaty daje zwykle co najmniej możliwość odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty, o ile nie zdecydujemy się na wcześniejsze wypłacenie pieniędzy. Jednak w przypadku inwestycji bardziej ryzykownych oferta banku może przewidywać gwarancję kapitału na poziomie niższym niż 100%. Dlatego warto sprawdzić szczegółowe warunki proponowane przez bank w tym zakresie.  

 5. Czy na lokacie strukturyzowanej można stracić?

  Większość oferowanych lokat strukturyzowanych gwarantuje w 100% zwrot zainwestowanego kapitału. Dlatego patrząc pod kątem nominalnej kwoty, po jej zakończeniu otrzymamy co najmniej zainwestowaną kwotę. Jednak biorąc pod uwagę negatywny scenariusz: braku dodatkowego zysku wypracowanego w ramach inwestycji na rynkach finansowych i zamrożenia kapitału w ramach wysokiej inflacji, to realnie poniesienie straty jest jak najbardziej możliwe.

Porównaj lokaty
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Jarosław
Jarosław
1 miesiąc temu

Witam wszystkich. Dziś skończyła się moja 2 letnia lokata strukturyzowana potencjał srebra w Banku Millenium. Kwota lokaty 20 000 pln. Uzyskane odsetki – 0,00 pln. To nie żart. Zero złotych. Przestrzegam przed takimi produktami.