Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Konta

Nieużywane konto bankowe – co warto wiedzieć?

Masz konto w banku, którego od dawna nie używasz? Albo wydaje Ci się, że kiedyś złożyłeś wniosek o konto, ale nie pamiętasz dokładnie, do której instytucji został wysłany? Możliwe, że w którymś banku masz otwarty rachunek i nawet o tym nie wiesz. Warto zamknąć konto, które nie jest używane, aby nie ponosić niepotrzebnych opłat. Przeczytaj artykuł i dowiedz jak sprawdzisz, w którym banku masz konto osobiste i jak je zlikwidować.

W zależności od raportu szacuje się, że od 90 do 96% dorosłych Polaków ma otwarty rachunek w banku. Zapewne wiele osób jest posiadaczami konta, którego nie używa. Do założenia rachunku skłania np. promocja obniżająca marżę kredytową. Kredyt spłacamy, o rachunku zapominamy, ale bank nie zapomina pobierać opłat za niego. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem jest zamknąć konto.

Co to znaczy, że konto bankowe jest nieużywane lub martwe?

Pojęcie nieużywanego konta bankowego można zdefiniować dwojako. Potocznie jest to rachunek, na którym przez określony czas nie są rejestrowane żadne operacje bankowe. Czyli nie wpływają na nie środki, ani też z niego nie schodzą.

Na mocy ustawy prawo bankowe, martwe konto jest to rachunek, na którym przez 5 lat nie odnotowano żadnej dyspozycji. Bank ma obowiązek sprawdzić w bazie PESEL, czy jego właściciel żyje i podjąć stosowne kroki prawne.

Tzn. z punktu widzenia przepisów martwym kontem nie jest rachunek danej osoby, która np. 2 lata temu aktywowała na nim polecenie zapłaty. Ale jako posiadacz takiego rachunku masz prawo uważać, że takie konto jest nieużywane. Zwłaszcza, gdy na koncie nie masz żadnych środków, w rzeczywistości nie korzystasz z niego i faktycznie dyspozycja polecenia zapłaty nie jest realizowana. Taki rachunek nie jest Ci potrzebny, a może generować opłaty.

Nieużywane konto bankowe – jakie są konsekwencje?

Mimo że nie używasz aktywnie rachunku, to obowiązuje Cię umowa z bankiem. Twoje konto w banku wciąż funkcjonuje i może je np. zająć komornik, pomimo że nie masz na nim żadnych środków. Jednak – co częściej spotykane – instytucja finansowa ma prawo naliczać opłaty za usługi, które przewiduje umowa rachunku bankowego.

Opłaty pomniejszają Twoje saldo, jeżeli masz na koncie środki. W przypadku, gdy Twój rachunek jest na zero, opłaty wytworzą debet, który prędzej czy później trzeba spłacić.

Jakie opłaty bank naliczy za nieużywane konto bankowe?

Martwe konta generują opłaty za:

 • prowadzenie rachunku,
 • kartę płatniczą,
 • wyciągi papierowe (jeżeli z nich korzystasz).

Możliwe, że zakładając konto w banku tych opłat nie było, czyli de facto, żadne opłaty się nie naliczały. Ale wystarczy, że bank zmienił cennik, poinformował Cię o tym e-mailem (na nieaktualny adres, na który nie zaglądasz od dłuższego czasu) i opłaty zaczęły funkcjonować. Możliwe też, że umowa przewiduje naliczanie opłat po jakimś czasie od założenia konta, ale Ty o tym nie pamiętasz.

Przykład

Marcin w wieku 24 lat założył konto w banku, w którym opłaty za kartę i prowadzenie konta nie są pobierane do ukończenia 26 lat przez użytkownika. Marcin z rachunku nie korzysta i zapomniał, że go ma, a wkrótce skończy 26 lat. Jeżeli do tego czasu nie zamknie konta, bank zacznie naliczać opłaty zgodnie z cennikiem.

Jak znaleźć nieużywane konto bankowe?

Nie musisz pamiętać o wszystkich założonych przez Ciebie rachunkach. Oczywiście zalecamy gromadzić umowy z banku i inną dokumentację, ale może się zdarzyć, że dokumenty się zgubią, a człowiek w natłoku obowiązków o czymś zapomni.

Na szczęście nie musisz składać oddzielnego wniosku w każdym banku, aby upewnić się, czy nie masz w nim ma w nim martwego rachunku. Jeżeli przypuszczasz, że masz w jakimś banku konto, ale nie pamiętasz dokładnie gdzie, możesz to sprawdzić. Zrobisz to składając wniosek w Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych (CIoRB) prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR). W dalszej części naszego artykułu przeczytasz, w jaki sposób skorzystasz z bazy CIoRB.

Kiedy warto zamknąć konto bankowe?

Konto w banku warto zamknąć zawsze wtedy, kiedy z niego nie korzystasz. Nieużywane konto bankowe generuje tylko niepotrzebne opłaty. Nawet, jeżeli w tej chwili jest darmowe, to za pół roku czy za rok bank ma prawo zmienić cennik i zacząć naliczać opłaty. Jeżeli przegapisz ten moment i w porę nie zamkniesz konta, zapłacisz za coś, co w rzeczywistości było Ci zbędne.

Utrzymujesz konto „na zaś”, ponieważ uważasz, że kiedyś może być Ci potrzebne? Pamiętaj, że aktualnie otworzysz konto przez internet w ciągu kilku minut. Założenie rachunku online znajduje się w ofertach m.in. Alior Bank S.A., mBank S.A. i Santander Bank Polska S.A. Dlatego dodatkowy rachunek, który może się przydać, nie będzie Ci potrzebny.

Jak zamknąć nieużywane konto bankowe?

Nieużywane konto bankowe możesz zamknąć:

 • osobiście w oddziale,
 • listownie,
 • telefoniczne,
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W każdym banku mogą obowiązywać inne metody i procedury związane z zamknięciem rachunku bankowego.

Jak wygląda wniosek o zamknięcie nieużywanego konta bankowego?

Zamknięcie konta w systemie bankowości elektronicznej jest najprostsze i najszybsze. Wniosek to tak naprawdę odklikanie kilku informacji. Poniżej instrukcja, jak wygląda złożenie wniosku o zamknięcie konta przez internet w Millenium Bank S.A.

 1. Zaloguj się do serwisu Millenet, najedź kursorem myszki na swoje imię i nazwisko (prawy górny róg ekranu) i kliknij Wnioski i umowy.
 2. W zakładce Wnioski wybierz Zamykanie konta.
 3. Zaznacz, które konto ma zostać zamknięte.
 4. Wpisz nazwę odbiorcy i numer rachunku, na który Millenium Bank S.A. przeleje środki z zamykanego konta i wybierz powód zamknięcie konta.
 5. Potwierdź dyspozycję.

Pamiętaj, że do czasu realizacji dyspozycji, czyli do zamknięcia konta minie określony umową czas (najczęściej jest to 30 dni). W tym okresie bank będzie naliczał i pobierał opłaty, ale też przyjmował płatności skierowane do Ciebie.

Czy nieużywany zagraniczny rachunek bankowy trzeba zamknąć?

Co do zasady nie ma obowiązku zamknięcia konta zagranicznego, o ile konto założone jest w kraju należącym do:

 • Unii Europejskiej,
 • Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Mówiąc krócej – jeżeli masz otwarty rachunek w którymś z państw unijnych, Islandii, Norwegii, Liechtenstein lub np. w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Japonii (kraje zrzeszone w OECD) nie musisz zamykać martwego rachunku. Jednak dobrze, jeżeli to zrobisz, ponieważ instytucja może naliczać różnego rodzaju opłaty.

Inaczej sytuacja przedstawia się, kiedy masz konto osobiste w kraju niewymienionym wyżej i powrócisz do Polski. Niezależnie, czy jest to uśpione konto, czy takie, z którego aktywnie korzystasz, musisz mieć zezwolenie dewizowe na utrzymywanie rachunku po 2 miesiącach po powrocie do kraju. Kwestie te reguluje prawo dewizowe.

Jak sprawdzić czy konto bankowe zostało zamknięte?

Okres wypowiedzenia to (najczęściej) 30 dni. Zatem składając dyspozycję zamknięcia konta, nie jest ono zamykane w czasie rzeczywistym czy tego samego dnia, ale przez 30 dni jeszcze działa i przez ten czas naliczane są opłaty.

Jeżeli chcesz się upewnić, czy po 30 dniach konto zostało rzeczywiście zamknięte, możesz:

 • sprawdzić to w placówce lub na infolinii – pracownik banku udzieli Ci takiej odpowiedzi; możesz też poprosić o pisemne potwierdzenie zamknięcia rachunku, ale za to bank ma prawo pobrać opłatę,
 • przelać na zlikwidowany rachunek symboliczny 1 gr – jeżeli konto nie istnieje, kwota wróci na rachunek, z którego została wysłana,
 • sprawdzić to CIoRB – tej opcji nie polecamy, ponieważ złożenie wniosku jest płatne. Jeżeli decydujesz się zamknąć konto, to wiesz której instytucji dotyczy wniosek, a zatem bezpośrednio w tym banku możesz sprawdzić, czy zostało ono zlikwidowane.

Czy bank może sam zamknąć nieużywane konto bankowe?

Bank na mocy prawa bankowego ma obowiązek zamknąć uśpiony rachunek. Nie dzieje się to jednak po roku czy dwóch nieużywania konta, lecz znacznie później.

Poniżej opis procedury.

 1. Po 5 latach braku dyspozycji dotyczącej rachunku klienta, bank występuje o udostępnienie danych z rejestru PESEL i sprawdza, czy posiadacz rachunku żyje.
 2. Jeżeli właściciel konta nie żyje – bank wszczyna procedurę rozwiązania umowy.
 3. W przypadku, kiedy właściciel rachunku żyje – konto pozostaje otwarte przez kolejne 5 lat i dopiero po ich upływie (czyli po 10 latach od ostatniej dyspozycji) bank zamyka konto.

Zamknięcie konta musi zostać poprzedzone informacją do właściciela. Co najmniej 6 miesięcy przed faktyczną likwidacją konta, bank musi Cię o tym poinformować.

Co mówi prawo?

Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez bank pieniędzy, chyba że stan środków na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.

Wraz z zamknięciem konta musisz spłacić ewentualny debet, który się na nim wytworzył przez 10 lat naliczania różnych opłat. Jeżeli w systemach banku widnieje Twój nieaktualny adres, wiadomości mogą do Ciebie nie dochodzić. W razie braku spłaty, bank rozpoczyna procedurą windykacyjną. To oznacza naliczanie kolejnych opłat za windykację, a w skrajnych sytuacjach – sprawę sądową i komornika.

Co się dzieje z kontem bankowym po śmierci właściciela rachunku?

ZUS ani inna instytucja nie zawiadamia banku o śmierci jego klienta. Takiego obowiązku nie ma też rodzina zmarłego, choć zdarza się, że to robi przy uzgadnianiu spraw spadkowych.

Jednak, jeżeli bliscy nie powiadomią instytucji, bank dowie się o śmierci klienta dopiero po 5 latach od ostatniej jego dyspozycji. Kiedy bank otrzyma potwierdzenie, że właściciel rachunku zmarł, likwiduje konto, a zgromadzone na rachunku środki przekazuje spadkobiercom, a gdy nie jest możliwe ich ustalenie – przechodzą na własność gminy oraz Skarbu Państwa.

Jakie informacje o kontach można uzyskać w Centralnej Informacji o Rachunkach?

Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych umożliwia dostęp do danych o kontach w bankach i SKOK-ach. Uzyskana informacja obejmuje:

 • wskazanie instytucji prowadzących rachunek wraz z numerami kont bankowych,
 • informację, czy rachunek jest wspólny z inną osobą,
 • informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych lub wygasłych z przyczyn określonych w prawie bankowym.

Uwaga!

W informacji z CIoRB nie sprawdzisz, jakie jest saldo na rachunku, ani kiedy wykonywano ostatnie operacje bankowe.

Kto może złożyć wniosek do Centralnej informacji o rachunkach?

Baza CIoRB służy pozyskiwaniu informacji na temat własnych rachunków i kont spadkodawców. Dowiesz się zatem z niej w jakim banku, Ty masz otwarte konto lub zmarła osoba, która zostawiła Ci spadek. Nie sprawdzisz w niej konta osoby trzeciej, a nawet bliskiego krewnego.

Jak złożyć wniosek do Centralnej informacji o rachunkach?

Aby uzyskać dane z bazy, musisz złożyć wniosek. Możesz to zrobić w każdym banku lub placówce SKOK-u.

Jeżeli składasz wniosek o informacje na swój temat, wystarczy Twój dowód osobisty. Natomiast, jeżeli poszukujesz danych dotyczących kont osobistych spadkodawców, oprócz dowodu potrzebujesz prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Te dokumenty przedstawiasz pracownikowi banku, a on proceduje złożenie wniosku.

Ile kosztuje wniosek do Centralnej informacji?

Wniosek o wyszukanie informacji w CIoRB jest płatny. Przepisy nie przewidują sztywnego taryfikatora, mówią tylko, że opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji. W praktyce wysokość opłaty zależy od banku i wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych.

Źródła:

 • https://rf.gov.pl/baza-wiedzy/co-z-pieniedzmi-po-smierci-porady/
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971400939/U/D19970939Lj.pdf
 • https://www.centralnainformacja.pl/

Co warto wiedzieć?

 1. Warto złożyć wniosek o zamknięcie konta, które nie jest używane, aby nie ponosić opłat, do których zobowiązuje umowa.
 2. Po 5 latach od ostatniej dyspozycji bank sprawdza w bazie PESEL, czy właściciel rachunku żyje. Jeżeli nie żyje – instytucja wszczyna procedurę rozwiązania rachunku. Jeśli żyje – bank dopiero po kolejnych 5 latach (czyli razem 10) zamyka konto.
 3. Aby odnaleźć uśpiony rachunek swój własny lub spadkodawcy należy złożyć wniosek do Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych. Wniosek można złożyć w placówce każdego banku i kosztuje to kilkanaście złotych.
 4. Rachunek można zamknąć w oddziale, listownie czy składając odpowiednią dyspozycję w aplikacji mobilnej.
 5. Bank nie zamknie konta, na którym znajduje się debet (wytworzony np. z tytułu pobierania opłat za rachunek).

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Po jakim czasie bank sam zamyka nieużywane konto?

  Instytucja zlikwiduje rachunek po 10 latach od ostatniej dyspozycji. Do tego czasu może naliczać opłaty zgodnie z cennikiem.

   

 2. Czy można nie używać konta bankowego?

  Żadne przepisy ani warunki umowy nie nakazują aktywnego korzystania z konta. Jednak nawet za nieużywane konto bank ma prawo pobierać opłaty, dlatego w niektórych przypadkach zamknięcie rachunku jest to po prostu opłacalne.

 3. Co się dzieje z nieaktywnym kontem bankowym?

  Nic się nie dzieje. Do 10 lat od ostatniej dyspozycji umowa obowiązuje i, jeżeli właściciel nie złoży wniosku o zamknięcie konta bankowego, naliczane są opłaty.

 4. Czy konto w banku samo wygasa?

  Zgodnie z przepisami prawa bankowego umowa ulega rozwiązaniu, ale dopiero po 10 latach od zlecenia ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku. Posiadacz rachunku otrzymuje informacje o planowanym zamknięciu konta na pół roku wcześniej.

 5. Czy bank może odmówić zamknięcia rachunku bankowego?

  Tak. Jeżeli znajduje się na nim niespłacony limit kredytowy lub wytworzył się debet w związku z naliczaniem opłat i brakiem środków, aby je pobrać.

Porównaj konta osobiste
Justyna Czerwińska
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments