Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Standard IBAN – przelewy bez granic

Era zakupów internetowych i międzynarodowej współpracy biznesowej związana jest koniecznością transferowania środków poza granice kraju. Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie jest standard IBAN.

banknoty różnych krajów - EUR, GBP, USD
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

 

Zgodnie z raportem PWC „Polacy na zakupach”, tylko 10% Polaków dokonuje zakupów online w sklepach zagranicznych, podczas gdy średnia europejska wynosi 30%. Przewiduje się jednak, że w najbliższym czasie odsetek ten będzie sukcesywnie wzrastał. Polacy najchętniej korzystają ze sklepów niemieckich (25%), chińskich (20%) i holenderskich (14%).

Jedną z możliwości płatności za zakupione towary są przelewy zagraniczne. Rozwiązanie to może być stosowane także w wielu innych przypadkach np. do rozliczeń pomiędzy kontrahentami czy jako narzędzie służące wsparciu finansowemu osoby przebywającej poza granicami kraju. Z przelewami zagranicznymi nierozerwalnie wiążą się dwa pojęcia – IBAN i SWIFT.

Co to jest IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) jest międzynarodowym standardem numeracji kont bankowych pozwalającym na przelew środków finansowych na zagraniczne rachunki oraz na otrzymywanie przelewów od podmiotów zagranicznych na krajowe konta bankowe. Założeniem wprowadzenia standardu było uproszczenie systemu przelewów transgranicznych. IBAN jest więc unikalnym numerem opisującym bank i właściciela konta wykorzystywanym przy przelewach międzynarodowych.

Aktualnie numerami rachunków w formacie IBAN posługuje się kilkadziesiąt krajów i terytoriów zależnych. Polskie rachunki bankowe zgodne są z systemem IBAN, ale aby lepiej poznać konstrukcję i funkcjonowanie standardu, skupmy się najpierw na budowie krajowego rachunku bankowego.

Numer Rachunku Bankowego (NRB)

NRB jest polskim standardem definiującym sposób numeracji rachunków bankowych. Rachunek składa się zawsze z ciągu 26 cyfr. Konstrukcję NRB prezentuje poniższy schemat:

 

KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB

 

gdzie:

 • KK (2 cyfry) to suma kontrolna całego numeru rachunku, określona na podstawie pozostałych cyfr ciągu.
 • AAAAAAAA (8 cyfr) to numer rozliczeniowy banku lub jego placówki, pozwalający na identyfikację konkretnej instytucji.
 • BBBBBBBBBBBBBBBB (16 cyfr) to numer rachunku klienta.

W systemach bankowych rachunek w formacie NRB zapisywany jest w jednym ciągu, jednak w formie papierowej, w celu poprawy czytelności i ograniczenia ryzyka potencjalnych błędów, poszczególne sekcje rozdzielone są spacją, zgodnie z poniższym wzorem:

 

KK AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB

 

Przy okazji analizy budowy numeru rachunku bankowego, warto wrócić do ciągu cyfr oznaczonych literą „A”, który definiuje konkretną instytucję finansową oraz jej oddział. Identyfikację banku po numerze konta przedstawiliśmy w artykule „Co nam mówi numer konta?”.

IBAN – konstrukcja Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego

Stosowane w Polsce oznaczenia rachunków bankowych zgodne są ze standardem IBAN, ale co to właściwie oznacza? Zasadniczo ciąg znaków składających się numer rachunku nie ulega diametralnej zmianie. Jedyną różnicą jest wstawienie kodu PL przed ciąg 26 cyfr składających się na NRB. Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego obrazuje poniższy schemat:

 

PL KKAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB

 

gdzie:

 • PL to kod kraju w którym prowadzony jest rachunek bankowy. Stąd wszystkie rachunki w formacie IBAN prowadzone na terenie Polski, poprzedzone są właśnie tym oznaczeniem. Kod kraju zgodny jest z standardem ISO 3166-1 alfa-2, wprowadzającym dwuliterowe oznaczenia poszczególnych krajów i terytoriów.
 • KK (2 cyfry) to suma kontrolna całego ciągu cyfr – analogicznie do NRB.
 • Pozostałe (24 cyfry) składają się na tzw. BBAN (Basic Bank Account Number). W obrębie Podstawowego Numeru Rachunku Bankowego stosowanego w Polsce wyróżniamy:
  • AAAAAAA (8 cyfr) – numer rozliczeniowy banku.
  • BBBBBBBBBBBBBBBB (16 cyfr) – numer rachunku klienta.

przezentacja konstrukcji numeru IBAN

Reasumując, długość numeru IBAN zmienia się w zależności od kraju w którym prowadzony jest rachunek bankowy, jednocześnie ciąg musi posiadać taką sama liczbę znaków w obrębie danego terytorium. Przykładowo dla Polski będzie to zawsze 28, dla Austrii 20, a dla Norwegii zaledwie 15 pozycji.

Czy możemy zweryfikować poprawność numeru IBAN?

Tak. W tym przypadku z pomocą przychodzi omawiany wcześniej dwuliterowy kod kraju oraz suma kontrolna, stanowiąca trzeci i czwarty znak rachunku płatniczego. W sieci znaleźć można narzędzia pozwalające na automatyczną weryfikację numeru IBAN. Weźmy jednak pod lupę działanie algorytmu kontrolującego poprawność ciągu alfanumerycznego.

Na potrzeby weryfikacji wykorzystujemy pełny numer IBAN przypisany dla kontrahenta z Polski, przedstawiony w formie ciągłej tzn. nie rozdzielonej spacjami. Należy zwrócić uwagę na adekwatną ilość pozycji – dla polskich rachunków będzie to zawsze 28 znaków. Odcinamy cztery pierwsze znaki i przenosimy je na koniec rachunku, aby otrzymać zapis w formie:

 

AAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBPLKK

 

Następnie, według przyjętej zasady, dokonujemy zamiany kodu kraju na postać liczbową tj. korzystamy z alfabetu, gdzie literze „A” odpowiada liczba 10, literze „B” liczba 11, aż do litery „Z” której odpowiada liczba 35. Z uwagi na fakt, że weryfikujemy polski numer rachunku w standardzie IBAN, kod dla PL w formie liczbowej powinien wynosić 2521 – kolejno literze „P” odpowiada liczba 25, a literze „L” liczba 21. Zgodnie z przeprowadzoną weryfikacją numer powinien wyglądać w ten sposób:

 

AAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB2521KK

 

Dysponując pełnym numerem rachunku, uzupełniamy wszystkie cyfry ciągu, otrzymując liczbę, którą następnie dzielimy przez 97. W przypadku kiedy reszta z przeprowadzonego działania wynosi 1, suma kontrolna jest prawidłowa, a co za tym idzie sam numer IBAN jest poprawny.

Czym jest i do czego służy kod SWIFT (BIC)?

Transferowi środków na rachunek w formacie IBAN towarzyszyć może konieczność posiadania kodu SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Służy on identyfikacji instytucji finansowej, do której trafić ma przelew. Kod SWIFT nazywany jest również kodem BIC (Business Identifier Code). Warto zapamiętać, że pojęcia mogą być używane zamiennie.

Posługiwanie się dodatkowym kodem ma ułatwić i przyspieszyć transfer środków do banku beneficjenta. Zdarza się bowiem, że pieniądze w drodze na rachunek docelowy „przechodzą” przez sieć banków pośredniczących wchodzących w skład międzynarodowej struktury finansowej. Nieprawidłowe lub niepełne dane powodują, że transakcja nie może być obsłużona przez automat, co opóźnia przelew i zwiększa jego koszt. W skrajnym przypadku pieniądze mogą wrócić na rachunek nadawcy.

Konstrukcja kodu SWIFT

Kod SWIFT jest zazwyczaj ciągiem 8 znaków (cyfr i liter) dzięki którym możliwa jest identyfikacja instytucji, do której trafić ma przelew. Niektóre banki opisywane są kodem składającym się z 11 znaków. W takiej sytuacji wskazywany jest konkretny oddział, do którego adresowany jest przelew. Listę banków i aktualnych kodów SWIFT prezentuje poniższa tabela.

 

BankKod SWIFT
Alior BankALBPPLPW
Bank Ochrony ŚrodowiskaEBOSPLPW
Bank PocztowyPOCZPLP4
BNP ParibasPPABPLPK
Citi HandlowyCITIPLPX
Credit AgricoleAGRIPLPR
EurobankEBSAPLPW
Getin BankGBGCPLPK
Idea Bank IEEAPLPA
ING Bank ŚląskiINGBPLPW
mBankBREXPLPWMBK
NeoBANKGBWCPLPP
Nest BankNESBPLPW
Pekao SAPKOPPLPW
Plus BankIVSEPLPP
PKO Bank PolskiBPKOPLPW
Santander Bank PolskaWBKPPLPP
T-Mobile Usługi BankoweALBPPLPW

Konstrukcję kodu SWIFT przeanalizujmy na przykładzie wspomnianego wcześniej oznaczenia mBanku. Poszczególne elementy ciągu zawierają poniższe informacje:

 • BREX – czteroznakowy ciąg identyfikujący konkretny bank lub instytucję,
 • PL – oznaczenie kraju, w którym działa bank,
 • PW – lokalizacja banku lub instytucji,
 • MBK – lokalizacja oddziału (pojawia się opcjonalnie).

O czym warto pamiętać?

Wprowadzenie międzynarodowego formatu IBAN, przyczyniło się ujednolicenia struktury rachunków bankowych w obrębie danego kraju, co pozwala na łatwiejszą i wygodniejszą ich weryfikację. Warto pamiętać, że podstawowe Numery Rachunków Bankowych niektórych krajów np. Wielkiej Brytanii czy Holandii, zbudowane są w oparciu o ciągi alfanumeryczne i składają się zarówno z liter jak i z cyfr. Przykładowo IBAN Banku Barclays (UK) wygląda tak – GB29 BUKB 6016 1331 9268 19.

Ważne, aby przed wysłaniem środków pieniężnych za granicę, poprawnie zweryfikować numer rachunku beneficjenta przelewu. Oszczędzi to niepotrzebnego stresu oraz ograniczy potencjalne koszty związane ze zwrotem środków na nasz rachunek. Z drugiej strony prawidłowe zdefiniowanie i przekazanie naszego numeru IBAN i kodu SWIFT, skróci oczekiwanie na przelew. Oczywiście zakładając terminowość i uczciwość naszego partnera w biznesie.

 

Czytaj też: Sesje ELIXIR – w oczekiwaniu na przelew

Czytaj też: Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET – przelewy natychmiastowe

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments