Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Jak zamknąć konto w Crédit Agricole?

Obecnie banki prześcigają się w oferowaniu swoim klientom coraz lepszych rozwiązań. W takim wypadku często zdarza się, że wiele osób nie chce posiadać kilku rachunków bankowych w różnych firmach. W tym poradniku opiszę w jaki sposób można zamknąć konto w Credit Agricole. Dzięki niemu poznasz kilka możliwych rozwiązań, które z pewnością ułatwią Ci przejść ten proces, gdyż zamknięcie konta Credit Agricole wcale nie jest tak proste, jak się wydaje.

Credit Agricole to bank uniwersalny, który jest obecny na polskim rynku od blisko 20 lat. Bank swoje usługi kieruje do szerokiego wachlarza adresatów w ramach bankowości korporacyjnej, detalicznej, rolniczej czy małych i średnich przedsiębiorstw. Jako część Grupy Credit Agricole działa w 48 krajach na świecie.

Instytucja reklamuje się hasłem „bank w 100% cyfrowy, 100% ludzki”, co ma oznaczać inwestycje w nowoczesne technologie przy jednoczesnej dbałości o pracowników własnych i wysoką jakość obsługi klienta.

Jak zamknąć konto w Credit Agricole krok po kroku?

Jeśli chcesz zakończyć umowę dotyczącą prowadzenia konta, powinieneś to zrobić na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie możesz dostarczyć do dowolnego oddziału Credit Agricole lub przesłać pocztą na adres głównej siedziby banku:

ul. Legnicka 48 bud. C-D,

54-202 Wrocław.

W przypadku konta wspólnego, do anulowania umowy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego, czy konta oszczędnościowego wystarczy zgoda jednego z właścicieli. Dla osób poniżej 18 roku życia, konieczne jest uzyskanie zgody ich przedstawiciela prawnego.

Po złożeniu wypowiedzenia umowy konta bankowego w Credit Agricole, pamiętaj by:

 • wybrać lub przelać środki zgromadzone na koncie na inny rachunek,
 • spłacić istniejące zobowiązania na rachunkach konta Credit Agricole.

Możesz również dokonać tego w bankowości internetowej, bądź bezpośrednio w oddziale banku. Jak? O tym piszemy poniżej!

Jak zamknąć rachunek w Credit Agricle w oddziale?

Pomijając kwestię bankowości elektronicznej – prawdopodobnie najprostszym i najszybszym sposobem by zamknąć rachunek bankowy jest udanie się do placówki i konsultacja z doradcą bankowym. Dzięki temu będziemy pewni, że wszystko zostało zrobione dobrze i nie musimy czekać na wiadomość od banku w tym zakresie. To ważne, gdyż wiele osób przed zamknięciem konta Credit Agricole rozważa wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru (będzie to jednocześnie potwierdzenie złożenia wniosku).

Gdy jednak odwiedzimy fizycznie bank Credit Agricole, to powinniśmy podjąć następujące kroki:

 • Sporządź pismo wskazujące to, czego oczekujesz. Powinna to być prośba o zamknięcie konta. We wniosku zamieść nazwisko posiadacza rachunku, wskazanie rodzaju rachunku likwidowanego konta (czy np. jest to konto walutowe, konto osobiste), a także numer rachunku. Jeżeli nie chcesz tego robić – możesz skorzystać z formularza bankowego, który bezpośrednio zawiera treść dyspozycji zamknięcia konta.
 • Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub pytania dotyczące zamykania konta, nie bój się poprosić o pomoc pracownika, który cię obsługuje. On z pewnością pomoże zamknąć konto Agricole Bank. Jeżeli potwierdzi on poprawne złożenie dyspozycji, to poproś o potwierdzenie tej operacji.

Jak zamknąć konto w Credit Agricole korespondencyjnie?

Jak wspomnieliśmy możesz też zamknąć konto wysyłając po prostu list. Jeśli wybierzesz tę opcję, najlepiej wysłać wniosek o zamknięcie twojego konta listem poleconym.

Jaka powinna być treść dyspozycji zamknięcia konta Credit Agricole? Wskaż w piśmie, że składasz wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Zamieść w swoim dokumencie następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • PESEL i numer Twojego dowodu osobistego,
 • wszystkie produkty i usługi, z których nie chcesz już korzystać,
 • numer konta, na które mają trafić twoje pieniądze z konta, które zamykasz,
 • data,
 • miejsce i twój podpis (zgodnie ze wzorem podpisu, jaki złożyłeś przy zakładaniu konta)
 • Prośbę o zamknięcie konta należy wysłać na adres banku:

Credit Agricole Bank Polska S.A.

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 Wrocław

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się zamknąć konto w Credit Agricole korespondencyjnie, to by spełnić wszelki skutki prawne takiej czynności – musisz otrzymać zwrotne potwierdzenie odbioru. Ponadto bank w osobnym piśmie powinien poinformować Cię, że nastąpiła likwidacja konta.

Czy można zamknąć rachunek w Credit Agricole przez internet?

Bank nie przewidział możliwości rezygnacji z konta przez internet. Zamknięcie konta Credit Agricole odbywa się jedynie w formie fizycznego kontaktu w oddziale, bądź tradycyjną korespondencją. Niektórzy próbują dokonać tej czynności przez infolinię banku, jednak taka czynność z mocy prawa byłaby nieważna, gdyż najczęściej w zapisach umowy jest kwestia jej zmiany na piśmie pod rygorem nieważności (ad solemnitatem).

Jak napisać wypowiedzenie umowy rachunku bankowego w Credit Agricole?

List z wnioskiem o zamknięcie konta w Credit Agricole powinien mieć następujące elementy:

 • pełne imię i nazwisko właściciela rachunku,
 • PESEL i numer dowodu osobistego,
 • określenie produktów i usług, z których korzystanie chce się zakończyć,
 • numer konta, na który powinny trafić fundusze z zamykanego rachunku,
 • data, miejsce i podpis złożony ręcznie.

Treść takiego oświadczenia woli powinna brzmieć następująco:

[Data]

[Twoje pełne imię i nazwisko]

[Twoje pełne adres]

Credit Agricole Bank Polska S.A.

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 Wrocław

Szanowni Państwo,
Zwracam się z prośbą o zamknięcie mojego rachunku bankowego w Credit Agricole o numerze [numer Twojego rachunku]. Chciałbym zakończyć korzystanie z następujących produktów i usług: [Tutaj powinieneś określić, z których produktów i usług chcesz zrezygnować. Na przykład: karta debetowa, kredyt gotówkowy itp.] Proszę o przelanie pozostałych środków na moje inne konto o numerze [Numer konta, na który mają zostać przelane środki].

[Twoje pełne imię i nazwisko]

[Twój własnoręczny podpis]

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy rachunku bankowego w Credit Agricole?

W Credit Agricole istnieje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy o rachunek osobisty. Rozpoczyna się on od momentu, w którym bank akceptuje naszą rezygnację. To oznacza, że powinniśmy otrzymać odpowiednie potwierdzenie z datą, od której będzie liczyć się okres wypowiedzenia.

Czy można zamknąć rachunek w Banku Credit Agricole w trybie natychmiastowym?

Natychmiastowe zamknięcie konta w Credit Agricole jest możliwe głównie w przypadku, gdy bank dokonuje zmian w Taryfie Opłat lub Regulaminie. Jeżeli nie zgadzamy się na wprowadzone zmiany, posiadamy prawo do zgłoszenia zastrzeżeń na te modyfikacje i zamknąć konto.

Kiedy nie można zamknąć konta w Banku Credit Agricole?

Najczęściej ma to miejsce, gdy osoba starająca się o zamknięcie rachunku ma niespłacony limit kredytowy, związany z rachunkiem kredyt lub gdy zalega z opłatami za utrzymanie konta. Bank ma prawo odrzucić żądanie likwidacji rachunku także w sytuacji, gdy konto jest obciążone przez egzekucję komorniczą.

Zgodnie z art.730 kc rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów.

Niemniej jednak praktyka pokazuje, że pomimo istnienia powyższego artykułu bank nie zamknie konta i nie przekaże nam pozostałych środków na inny rachunek bankowy. Dlaczego? Gdyż zgodnie z treścią art. 54.1 prawa bankowego:

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Zatem jedyne środki, które możemy wybrać z konta bankowego stanowią 75% minimalnego wynagrodzenia (uwaga – w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych egzekucji podlega 100% środków z rachunku bankowego).

W przypadku egzekucji nie zamkniemy konta, jeżeli znajdują się na nim środki, które podlegają egzekucji, gdyż w takim wypadku bank naraziłby się na odpowiedzialność odszkodowawczą i karną wobec wierzycieli.

O czym jeszcze warto pamiętać zamykając konto w Credit Agricole?

Jeżeli zastanawiałeś się jak zamknąć konto w Credit Agricole, to ten poradnik powinien w zupełności wskazać Ci najlepsze sposoby na wykonanie tej czynności. Pamiętaj, że złożenie w innym banku wniosku będzie podlegać innym zasadom, gdyż każda firma posiada swoją odrębną politykę wobec klientów indywidualnych i firmowych.

Dodatkowo musisz mieć na uwadze, że otrzymane karty płatnicze zostaną w momencie zamknięcia konta zniszczone i dezaktywowane. Zatem jeżeli interesuje Cię zamknięcie konta w Credit Agricole – zrób to korespondencyjnie, bądź w placówce banku. Bezpieczniejsza i szybsza jest druga opcja, gdyż pracownik banku pomoże Ci spełnić wszelkie formalności i natychmiast nastąpi zamknięcie konta, a Ty otrzymasz stosowne potwierdzenie.

Warto wiedzieć

 1. Klienci mogą zamknąć konto w banku Credit Agricole korespondencyjnie lub w placówce banku.
 2. Okres wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego wynosi 30 dni.
 3. Zamknięcie konta bankowego w Credit Agricole jest bezpłatne.
 4. Bank może odmówić zamknięcia konta bankowego, które jest obciążone zajęciem komorniczym.
 5. Rachunku osobistego w Credit Agricole nie można zamknąć przez internet lub za pomocą infolinii.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Co jest potrzebne do zamknięcia konta w banku Credit Agricole?

  W praktyce wystarczy tylko dowód osobisty i poprawnie sformułowany wniosek. Dla osób poniżej 18 roku życia, konieczne jest uzyskanie zgody ich przedstawiciela prawnego 

 2. Czy można zamknąć konto w banku z kredytem?

  Co do zasady – najpierw powinno się spłacić kredyt. Warto również przypomnieć sobie warunki dotyczące umów kredytowych. Jeśli bank przy udzielaniu kredytu w swoich wymaganiach miał opcję, aby otworzyć konto, zamknięcie go teraz może być niemożliwe lub będzie skutkować zmianą warunków kredytu na mniej korzystne.

 3. Czy mogę zamknąć rachunek w Banku Credit Agricole, jeśli mam zajęcie komornicze?

  Jeśli zajęcie komornicze jest aktywne, a Ty posiadasz na nim środki podlegające egzekucji, to zamknięcie konta jest niemożliwe.

 4. Jak wypowiedzieć umowę wspólnego rachunku bankowego w Credit Agricole?

  Tak samo jak w przypadku konta indywidualnego. W przypadku konta wspólnego do zamknięcia konta potrzebna jest tylko zgoda jednej osoby.

 5. Ile kosztuje zamknięcie konta w Banku Credit Agricole?

  Zamknięcie konta Credit Agricole jest bezpłatne. Aby skutecznie zamknąć konto w Credit Agricole musisz tylko uregulować opłaty związane z jego utrzymaniem.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Adam
Adam
5 miesięcy temu

Konto zamknięte 2 Miesiące temu dzisiaj patrzę-20zł na koncie z aplikacji która powinła być nie aktywna
Czyżbym miał dwa konta

joanna
joanna
7 miesięcy temu

nie wspomnieliście o tym, że musi być to placówka, w której założyło się rachunek – oddziały mają „odgórny zakaz” zamykania kont z innych placówek

Anonim
Anonim
8 miesięcy temu

W piśmie o zamknięcie konta powinno jeszcze zawierać PESEL i numer dowodu osobistego.