Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Konta

Jak zamknąć konto w banku? – 20 banków [analiza Rankomat]

Stało się – znalazłeś nie tylko tańsze, ale także lepiej dopasowane do Twoich oczekiwań konto. Zastanawiasz się jedynie jakie warunki musisz spełnić, aby szybko i bezboleśnie zamknąć konto w banku. Czy likwidacja konta w banku jest trudna? Sprawdziliśmy, jak zamknąć konto osobiste w jednym z 23 działających w Polsce banków.

Nie da się ukryć, że informacje dotyczące zakładania kont osobistych są znacznie lepiej wyeksponowane niż wskazówki pozwalające na ich szybkie zamknięcie. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż liczba klientów jest jedną z wartości, która często używana jest jako miara sukcesu konkretnego banku. Masowy odpływ klientów w najlepszym wypadku świadczyć o wątpliwej i niedopasowanej do rynkowych realiów ofercie. W najgorszym może być zwiastunem kłopotów z jakimi zmaga się instytucja finansowa.

Jak zamknąć konto w banku online?

Coraz więcej banków, w odpowiedzi na oczekiwania rynku, udostępnia kanały pozwalające na zdalne zamknięcie konta osobistego. Wypowiedzenie umowy rachunku dostarczyć można listem poleconym, wiadomością e-mail lub dzwoniąc na numer odpowiedniej infolinii. Niektóre z banków uprościły procedury rozwodowe do tego stopnia, że konto osobiste zamknąć można za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. To bez wątpienia najprostsza i najszybsza z wymienionych metod.

Jak zamknąć konto bankowe w oddziale?

Niestety na rynku wciąż natrafić można na skostniałe podejście, komplikujące życie klientów. Niektóre banki w dalszym ciągu akceptują wypowiedzenie umowy konta osobistego wyłącznie podczas wizyty w oddziale. Na szczęście lista instytucji oczekująca osobistego stawiennictwa klienta jest bardzo krótka. Być może banki stosujące tę metodę oczekują, że bezpośrednia rozmowa odwiedzie niektóre osoby od zamiaru zamykania konta. Bez względu na motywacje, pozbawianie klienta wyboru, skutkować może działaniem odwrotnym do zamierzonego.

Na co zwrócić uwagę przy zamykaniu konta?

Decydując się na likwidację dotychczasowego konta osobistego należy wskazać numer konta, na które przekazane mają zostać środki znajdujące się na rachunku lub przelać je samodzielnie. Korzystając z drugiej opcji warto zostawić na koncie niewielką kwotę na poczet potencjalnych opłat i prowizji, które mogą zostać pobrane od momentu złożenia wypowiedzenia do faktycznej likwidacji rachunku. Wszystko związane jest z okresem wypowiedzenia, który najczęściej wynosi 30 dni. Oczywiście niemożliwe jest zamknięcie konta na którym widnieje jakikolwiek debet (saldo ujemne).

Warto także upewnić się, czy wraz z rezygnacją z konta osobistego likwidowane są również podpięte do rachunku karty płatnicze. Wcześniejsza rezygnacja z “plastików” może znacznie przyspieszyć procedurę zamykania konta. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby wycofać wszystkie udzielone wcześniej zgody marketingowe. Zagwarantuje to spokój przed niechcianymi wiadomościami i telefonami ze strony porzuconego banku.

Jak zamknąć konto w 30 bankach:

Z myślą o osobach noszących się z zamiarem zlikwidowania dotychczasowego konta osobistego, prześwietliliśmy procedury stosowane przez 30 banków działających na terytorium Polski. Pozwala to w szybki sposób sprawdzić stopień ich skomplikowania, terminy związane z wypowiedzeniem umowy rachunku oraz przygotować odpowiednie dla tej czynności dokumenty.

Alior Bank

alior bank logo

Umowę można wypowiedzieć osobiście w placówce banku, za pośrednictwem poczty na adres Alior Bank SA ul. Postępu 18 B 02-676 Warszawa, na infolinii pod nr. tel. 19 502, lub przez system bankowości elektronicznej (Moje sprawy → Dyspozycje, opinie i potwierdzenia → Wypowiedzenie/zamknięcie konta → Złóż wniosek).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do skutecznej rezygnacji z konta potrzebny jest dowód osobisty i formularz wypowiedzenia umowy.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków z rachunku

Decydując się na zamknięcie konta, warto pozostawić drobne środki na rachunku. Posłużą one do wniesienia ewentualnych opłat. Pozostałe pieniądze zostaną przelane na konto wskazane we wniosku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Kartę można zastrzec wcześniej, ale można to również zrobić w trakcie likwidacji konta. Przy okazji można także wycofać udzielone zgody marketingowe. Alior Bank stosuje 30 dniowy okres wypowiedzenia.


Bank Polskiej Spółdzielczości

bank polskiej spółdzielczości logo

Wypowiedzenie umowy rachunku osobistego musi być złożone osobiście i w formie pisemnej w placówce banku. W treści wypowiedzenia należy zamieścić swoje dane oraz numer zamykanego konta. Jednocześnie można wskazać, na jakie konto mają zostać przelane środki, które są zgromadzone na zamykanym rachunku.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy niezbędny jest dowód osobisty posiadacza rachunku oraz formularz wypowiedzenia umowy.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie mogą zostać wypłacone na wskazane w wypowiedzeniu konto. Jeżeli klient nie wyda dyspozycji, to są one przekazywane na nieoprocentowany rachunek banku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie konta osobistego wiąże się automatycznie z wygaśnięciem ważności kart i czeków, które należy zwrócić do banku. Wyłączony zostaje również dostęp do bankowości elektronicznej. Jeżeli klient posiada niespłacone długi wobec banku, to z chwilą wypowiedzenia umowy jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności.


Millennium Bank

Millennium Bank logo

Umowę można wypowiedzieć przez internetowy system transakcyjny (Konta > Wnioski > Zamykanie konta w Millenet.), przez telefon (801 331 331 – dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych i (+48) 22 598 40 40 dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy) oraz podczas wizyty w oddziale.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia

Do wypowiedzenia umowy potrzebny jest jedynie dowód osobisty, a jeżeli dyspozycja realizowana jest przez telefon, wymagane są odpowiednie kody i dane potwierdzające tożsamość klienta.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Decydując się na zamknięcie konta w banku Millennium, warto pozostawić część środków na rachunku. Pozwolą one na pokrycie ewentualnych kosztów i opłat. Nadwyżka natomiast zostanie przelana na wskazane we wniosku konto.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie rachunku nie wymaga żadnych dodatkowych działań i nie trzeba z tego tytułu ponosić żadnych ekstra kosztów. Wycofanie zgód marketingowych następuje automatycznie. Karty można zastrzec przed zamknięciem rachunku, ale nie jest to konieczne.


Bank Pocztowy

Bank Pocztowy logo

Umowę o prowadzenie konta w Banku Pocztowym można wypowiedzieć na jeden z trzech sposobów:

 • Osobiście w placówce składając napisane odręcznie wypowiedzenie z własnoręcznym podpisem
 • Wysyłając maila na adres: [email protected]. W treści maila należy napisać prośbę o zamknięcie rachunku. Do wiadomości należy załączyć odręcznie napisane wypowiedzenie.
 • Listownie, wysyłając wypowiedzenie na adres: Bank Pocztowy S.A. ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku potrzebne jest tylko napisane własnoręcznie i podpisane wypowiedzenie. W treści wypowiedzenia należy zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz informację o zamykanym rachunku – jego numer i rodzaj. Warto również wskazać, na jakie konto mają zostać przesłane zgromadzone na rachunku środki.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na rachunku można wypłacić w okienku na poczcie lub wskazać numer konta, na który ma zostać zasilone kwotą nadwyżki.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Rezygnacja z prowadzenia konta w Banku Pocztowym pociąga za sobą likwidację kart i dostępu do bankowości internetowej. Warto dodatkowo wycofać złożone wcześniej zgody marketingowe.


BNP Paribas

Umowę o prowadzenie konta osobistego można rozwiązać na dwa sposoby. Jednym z nich jest wizyta w oddziale banku, a drugim przesłanie odpowiedniej korespondencji do centrali banku na adres BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. Jeżeli wypowiedzenie ma mieć skutek natychmiastowy można to zrobić również za pośrednictwem infolinii (nr. tel. 801 321 123 lub  +48 22 134 00 00 ).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Wypowiadając w banku umowę należy mieć przy sobie dowód osobisty. Wniosek o zamknięcie rachunku należy wypełnić na miejscu na specjalnym formularzu. Jeżeli wypowiedzenie wysyłane jest listownie, może mieć odręczną formę (nie ma konieczności korzystania z formularza).

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki można wypłacić bezpośrednio w kasie w banku lub wskazać numer rachunku na wypowiedzeniu, na który bank przeleje pozostałe środki finansowe.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Przed zamknięciem konta warto zastrzec w systemie transakcyjnym wszystkie karty. Taka procedura przyspiesza likwidację konta i usprawnia cały proces. Warto też zostawić jakieś środki na koncie, ponieważ okres wypowiedzenia to 30 dni i przez ten czas naliczane są opłaty za prowadzenie rachunku, a żaden bank nie zamknie konta, na którym jest debet. Zamykając konto należy również wycofać udzielone zgody marketingowe.


BOŚ Bank

BOŚ Bank logo

Wypowiedzenie umowy w BOŚ Bank można złożyć wyłącznie w formie pisemnej – osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem poczty na adres dowolnie wybranej placówki. Wysłanie wypowiedzenia zostanie przyjęte wyłącznie w sytuacji, kiedy bank dysponuje złożonym przez klienta wzorem podpisu.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta wymagane jest sporządzenie wypowiedzenia umowy oraz dowód osobisty posiadacza rachunku. W treści wypowiedzenia warto zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku. Warto też wskazać numer konta, na które mają być przelane pieniądze zgromadzone na rachunku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Zgromadzone na rachunku środki mogą zostać przelane na wskazane w wypowiedzeniu konto. Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia to 30 dni i w tym okresie zostaną naliczone opłaty za prowadzenie konta. Warto więc zostawić jakieś środki na rachunku, ponieważ konto z aktywnym debetem nie zostanie zamknięte.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie konta jest proste i nie wymaga wiele wysiłku. Warto zostawić na rachunku środki na ewentualne opłaty. Ich zwrócenie na wskazany numer rachunku będzie jednocześnie informacją, że wszystko zostało prawidłowo rozliczone. Nie trzeba osobno zamykać kart do konta, ale można to zrobić, ponieważ przyspiesza to znacznie całą procedurę.


Citi Handlowy

Citi Handlowy logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w banku Citi Handlowy można wykonać na cztery sposoby:

 • Telefonicznie przez CitiPhone (+48 22 362 24 84 lub +48 22 692 24 84)
 • Przez Internet, za pośrednictwem systemu transakcyjnego (Kontakt z bankiem -> Zapytaj/Złóż zlecenie -> Rachunki osobiste)
 • Listownie (Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Goleszowska 601-260 Warszawa)
 • Osobiście – podczas wizyty w oddziale banku

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Zamykając konto w banku potrzebny będzie dowód osobisty i wypowiedzenie umowy. Listownie wystarczy pismo, natomiast telefonicznie i przez Internet potrzebne są jedynie dane do logowania lub inne informacje służące do weryfikacji klienta. W treści wypowiedzenia należy wpisać swoje dane kontaktowe i numer zamykanego rachunku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w treści wypowiedzenia, dlatego też trzeba pamiętać o tym, by podać jego numer w czasie redagowania pisma.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. W tym czasie bank pobiera standardowe opłaty, dlatego warto zostawić część środków na koncie. Po zamknięciu i tak zostaną one przelane na wskazany rachunek, a jednocześnie będzie to informacja, że konto zostało ostatecznie zamknięte. Karty nie trzeba zamykać osobni, dzieje się to automatycznie wraz z likwidacją konta.


Credit Agricole

Credit Agricole logo

Wypowiedzenie umowy rachunku w Credit Agricole wymaga formy pisemnej. Trzeba je złożyć osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem poczty (Credit Agricole Bank Polska S.A. Departament Rozwoju Jakości Obsługi Klienta pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Wypowiadając umowę drogą listowną wystarczy sam dokument wypowiedzenia rachunku. Rezygnując z konta w placówce banku należy mieć przy sobie swój dowód osobisty.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Pieniądze z rachunku przelewane na numer konta wskazanego w we wniosku o wypowiedzenie.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie kart płatniczych odbywa się podczas zamykania konta. Nie trzeba ponosić żadnych opłat związanych z likwidacją rachunku. Okres wypowiedzenia to 30 dni, niezależnie od tego, w jaki sposób zostało złożone wypowiedzenie. Rezygnując z prowadzenia rachunku można od razu wycofać wszystkie zgody marketingowe.


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski logo

Umowę można wypowiedzieć na trzy sposoby.

 • Osobiście w oddziale banku
 • Listownie na adres ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
 • Drogą elektroniczną w Moim ING (Szczegóły konta -> Zamknij). Ta opcja dostępna jest tylko w przypadku kont złotówkowych.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

W celu rezygnacji z konta potrzebny jest dowód osobisty i formularz wypowiedzenia.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Zgromadzone na rachunku pieniądze wypłacane są w gotówce przez pracownika banku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamykanie konta naturalnie wiąże się z rezygnacją z dołączonej do niego karty.  Inne produkty podpięte do konta produkty również zostaną zamknięte, chyba że jest to debet. W takiej sytuacji należy najpierw go rozliczyć i spłacić, a dopiero później konto zostanie zamknięte. Nie ma okresu wypowiedzenia. Zgody marketingowe wycofane zostaną automatycznie.


Inteligo

Inteligo logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Inteligo możliwe jest wyłącznie na dwa sposoby:

 • Listownie (INTELIGO PKO BP SA, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa)
 • Mailowo ([email protected]) – wiadomość musi być podpisana bezpiecznym podpisem kwalifikowanym

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia, który można pobrać ze strony Inteligo. Jest on bardzo prosty do wypełnienia. Wystarczy podać swoje dane osobowe, numer zamykanego rachunku oraz numer konta, na który mają zostać przelane pieniądze zgromadzone na likwidowanym koncie.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na rachunek wskazany w formularzu wypowiedzenia. Warto zostawić niedużą kwotę na likwidowanym rachunku na poczet potencjalnych opłat, które mogą zostać naliczone w okresie zamykania konta.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Warto wycofać udzielone zgody marketingowe. Kart nie trzeba zastrzegać osobno, jest to załatwiane automatycznie. Wcześniejsze ich zastrzeżenie przyspiesza jednak wszystkie procedury.


Lion’s Bank

Lion's Bank logo

Lion’s Bank został przejęty przez Bank Pekao S.A. wraz z Idea Bankiem. Konta powinny zostać wkrótce przeniesione do Banku Pekao S.A. Aktualnie wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Lion’s Bank możliwe jest wyłącznie na dwa sposoby:

 • Listownie, wysyłając wypowiedzenie na adres banku (ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa)
 • Osobiście, w czasie wizyty w oddziale

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia. W jego treści należy zamieścić swoje dane osobowe i kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w formularzu wypowiedzenia. Warto zostawić niedużą kwotę na zamykanym rachunku na poczet potencjalnych opłat, które mogą zostać naliczone w okresie zamykania konta.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Warto wycofać udzielone zgody marketingowe. Kart nie trzeba zastrzegać osobno, gdyż odbywa się to automatycznie. Karty są bowiem powiązane bezpośrednio z kontem osobistym i wraz z jego zamknięciem przestają działać.


mBank

mBank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w mBanku można z powodzeniem:

 • złożyć przez Internet (Finanse -> Usługi -> Nowa usługa -> Wypowiedzenie umowy)
 • przekazać za pomocą   infolinii pod numerem 783 300 800 lub 801 300 800,
 • złożyć podczas osobistej wizyty w oddziale banku
 • wysłać pocztą na adres – mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Jeżeli umowa wypowiadana jest telefonicznie lub przez Internet potrzebne są aktualne dane identyfikujące klienta w banku. Rezygnując z umowy w oddziale banku, należy okazać dowód osobisty i uzupełniony wniosek wypowiedzenia konta osobistego.

Szczegółowe informacje dotyczące wypowiedzenia umowy konta osobistego znajdują się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Możliwe są różne sposoby wypłaty środków. Można zlecić przelew do innego banku. Numer konta należy podać wówczas w formularzu. Można też żądać wypłaty gotówki, jeżeli konto zamykane jest w placówce.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

W mBanku zaleca się samodzielne wcześniejsze zamknięcie kart przed zamknięciem konta. Spowodowane jest to faktem, że rezygnacja z rachunku nie pociąga za sobą likwidacji kart. Bank ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku i od tego momentu rozpoczyna się trzydziestodniowy okres wypowiedzenia. 


Nest Bank

Nest Bank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Nest Bank możliwe jest na cztery różne sposoby:

 • Mail na adres [email protected]
 • List polecony do centrali (Nest Bank SA Centrala – Warszawa 02-672, ul.Domaniewska 39A) lub konkretnego oddziału banku
 • Osobiście w placówce banku
 • Telefonicznie pod numerem infolinii 801-800-188 lub 22 438-41-41 (dla telefonów stacjonarnych)

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy. W czasie wizyty w oddziale może być też potrzebny dowód osobisty.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na rachunku bank przelewa na konto wskazane w formularzu wypowiedzenia. Ponieważ konto z debetem nie zostanie przez bank zamknięte, warto zostawić drobne środki na pokrycie należnych w czasie zamykania konta opłat.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są wraz z zamknięciem konta. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


Bank Pekao

Bank Pekao logo

Wypowiedzenie umowy w banku możliwe jest na dwa sposoby. Można to zrobić osobiście w placówce lub listownie, przesyłając na adres dowolnego oddziału lub centrali banku (Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa). Zdecydowanie lepiej jest skierować wypowiedzenie do oddziału, w którym złożony został wzór podpisu. Jeżeli konieczny będzie kontakt z placówką posiadającą wzór, cały proces znacznie się wydłuży.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy. Trzeba pamiętać, że musi być on podpisany zgodnie ze wzorem złożonym wcześniej w banku, w przeciwnym razie może zostać odrzucony. Decydując się na zamknięcie konta w oddziale należy wziąć ze sobą kartę płatniczą, jeżeli konto zamykane jest korespondencyjnie, należy ją dołączyć do przesyłki. W drugiej sytuacji należy pamiętać, aby karta była przecięta.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie można wypłacić w kasie w oddziale. Można też zlecić ich przelanie na inny rachunek. Trzeba jednak pamiętać, że PEKAO SA pobiera za taką transakcję opłatę. Jej wysokość waha się od 4,99 do 9,99 za przelew. Wszystko zależy od rodzaju zamykanego rachunku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są automatycznie. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski logo

Zamknięcie konta osobistego w banku PKO BP możliwe jest na dwa sposoby. Jednym z nich jest wizyta w placówce, drugim przesłanie listu poleconego na adres banku (PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala ul. Puławska 15 02-515 Warszawa).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy potrzebny jest formularz wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji z konta w oddziale banku wymagany jest również dowód osobisty.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Pieniądze zgromadzone na rachunku wypłacane są w kasie w banku. Nie praktykuje się przelewania pieniędzy między rachunkami. Chyba że następuje rezygnacja tylko z jednego z rachunków w PKO BP. Przelew pomiędzy rachunkami wewnątrz banku jest jak najbardziej możliwy.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Wraz z wnioskiem o zamknięcie konta następuje automatycznie zamknięcie kart. Nie trzeba składać osobnej dyspozycji. Bank nie pobiera opłat za zamknięcie konta, ale rozlicza bieżący okres rozliczeniowy i pobiera wszelkie należności. Okres wypowiedzenia można samodzielnie ustalić. Można wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym lub z określeniem momentu w czasie. Wraz z rezygnacją z konta można wnioskować o wycofanie wszystkich zgód marketingowych.


Plus Bank

Plus Bank logo

Wypowiedzenie umowy możliwe jest na dwa sposoby. Można to zrobić osobiście w placówce banku lub listownie, wysyłając wypowiedzenie na adres: Plus Bank S.A., Centrum Obsługi Dokumentów, ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy. Trzeba pamiętać, że musi być on podpisany zgodnie ze wzorem podpisu złożonym wcześniej w banku. W przeciwnym razie wniosek o zamknięcie konta może zostać odrzucony.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie można wypłacić w kasie w oddziale banku. Można także zlecić ich przekazanie na inny rachunek, należący do klienta rezygnującego z konta w Plus Banku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są automatycznie. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


T-mobile Usługi Bankowe

T-mobile Usługi Bankowe logo

T-mobile Usługi Bankowe został wchłonięty przez Alior Bank. Większość kont zostało przeniesione do Alior Banku. Jeśli wciąż masz konto w T-mobile, wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta możliwe jest na kilka różnych sposobów:

 • w placówce banku
 • listownie (Alior Bank S.A., Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B 02-676 Warszawa)
 • za pośrednictwem infolinii (19 506 lub 12 370 71 00)
 • za pośrednictwem bankowości internetowej (Skrzynka pocztowa > Utwórz nową wiadomość)
 • w Wirtualnym Oddziale w panelu audio lub wideo

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy lub odpowiednie dane weryfikacyjne.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

W wypowiedzeniu należy zaznaczyć, że środki zgromadzone na koncie powinny zostać przekazane na wskazany numer rachunku bankowego. Wpływ na wskazane konto będzie informacją, że proces zamykania rachunku zakończył się sukcesem.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty wydane do rachunku zamykane są automatycznie. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


Toyota Bank

Toyota Bank logo

Wypowiedzenie umowy możliwe jest wyłącznie korespondencyjnie. Na adres Banku (ul. Postępu 18b, budynek Orion, 02-676 Warszawa, dział Back Office) należy przesłać podpisane własnoręcznie wypowiedzenie, w którym zawarty jest numer zamykanego rachunku, dane klienta oraz informacja dotycząca rozdysponowania środków zgromadzonych na rachunku.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy, który należy przesyłać pocztą do centrali Banku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie Bank przelewa na rachunek, który wskazany został w treści wypowiedzenia. Przekazywana zostaje wyłącznie nadwyżka, która pozostanie po uiszczeniu wszystkich obowiązujących a niezapadłych jeszcze opłat.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zostają zamknięte automatycznie. Warto pamiętać by spłacić wszelkie swoje zobowiązania i zaległości (debety lub kredyty). Bank nie zamknie konta obciążonego długiem.


Santander Bank

Umowę w Santander Bank można rozwiązać na kilka sposobów, pojawiają się jednak informacje, że nie wszystkie z nich są zawsze skuteczne.

Dostępne opcje to:

 • Zamknięcie konta osobiście w oddziale banku
 • Skorzystanie z infolinii – nr 1 9999. Można też bezpośrednio dodzwonić się do działu likwidacji kont na nr 61 856 54 62
 • Wysłanie wypowiedzenia listownie na adres Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Niestety podpis musi zostać poświadczony notarialnie co rodzi dodatkowe koszty.
 • Zamknięcie konta drogą elektroniczną – pojawiają się informacje, że choć taka opcja pojawia się w panelu klienta, to może być nieskuteczna. Prawdopodobnie bank naprawi to w najbliższym czasie.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy potrzebny jest formularz wypowiedzenia (z podpisem poświadczonym notarialnie w przypadku wypowiedzenia listownego). W przypadku rezygnacji z konta w oddziale banku wymagany jest również dowód osobisty.
Wzór wypowiedzenia umowy rachunku można pobrać ze strony banku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie Bank przelewa na rachunek, który zostanie wskazany w treści wypowiedzenia.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia wynosi 28 dni, wyjątkiem są sytuacje gdy bank zmienia tabelę opłat – wtedy można zamknąć konto bez okresu wypowiedzenia. Wraz z rezygnacją z konta można wnioskować o wycofanie wszystkich zgód marketingowych.

Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank jest częścią Santander Banku, ale zachowuje odrębność organizacyjną i zamknięcie w nim konta wygląda nieco inaczej. Umowę w Santander Consumer Bank można rozwiązać poprzez:

 • Skorzystanie z drogi elektronicznej. Należy najpierw przygotować właściwy dokument (Wypowiedzenie umowy rachunku oszczędnościowego – do pobrania na stronie banku). Skan podpisanego dokumentu należy załączyć w formularzu kontaktowym. Po wysłaniu dyspozycji obsługa klienta banku skontaktuje się telefonicznie, by potwierdzić żądanie rozwiązania umowy.
 • Wysłanie wypowiedzenia listownie na adres Santander Consumer Bank S.A., ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy potrzebny jest formularz Wypowiedzenie umowy rachunku oszczędnościowego. Wzór wypowiedzenia umowy rachunku można pobrać ze strony banku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie Bank przelewa na rachunek, który zostanie wskazany w treści wypowiedzenia.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia wynosi 28 dni, wyjątkiem są sytuacje gdy bank zmienia tabelę opłat – wtedy można zamknąć konto bez okresu wypowiedzenia. Wraz z rezygnacją z konta można wnioskować o wycofanie wszystkich zgód marketingowych.


Jak zamknąć konto osobiste – dodatkowe informacje

Wyżej opisane zostały sposoby zamknięcia kont osobistych w poszczególnych bankach działających na terytorium Polski. Każdy bank ma swoje własne procedury i sposoby rozwiązywania umów. W większości z nich warto jednak pamiętać o kilku pobocznych sprawach powiązanych z zamknięciem konta osobistego.

Wycofaj zgody marketingowe

Banki nie należą do najbardziej uciążliwych “spamerów” reklamowych, wysyłają jednak swoim klientom informacje o nowościach ofertowych i newslettery. Przeważnie uzyskują zgody marketingowe na takie działanie w momencie, gdy zakładasz u nich konto bankowe.

Jeśli nie chcesz po zamknięciu konta otrzymywać informacji marketingowych od swojego byłego banku, to musisz to zgłosić. Zgody marketingowe nie wygasają automatycznie po rozwiązaniu umowy. Najlepiej odwołać je jednocześnie z wypowiedzeniem umowy, ale w praktyce można to zrobić w każdej chwili. 

Pamiętaj o okresie wypowiedzenia

Umowy prowadzenia konta bankowego mają zapisany okres wypowiedzenia, który przeważnie trwa 14 dni, 28 dni, lub miesiąc. Oznacza to, że bezpośrednio po złożeniu wypowiedzenia umowy, konto jest jeszcze aktywne. Bank nalicza za ten okres opłaty jeśli prowadzenie konta było płatne. Większość banków informuje SMS-ami (jeśli mają zgodę na taką formę komunikacji) o przyjęciu rozwiązania umowy i ostatecznym terminie jej zakończenia. 

Zostaw drobną kwotę na opłaty

W większości wypadków lepiej będzie jeśli pozostawisz niewielką kwotę na koncie, które zamykasz. Bank nie zamknie konta jeśli brakuje na nim choćby 1 grosza. Tymczasem opłata może zostać naliczona np. za okres wypowiedzenia, lub za usługi bankowe wykorzystywane przed zamknięciem konta. Zamykając konto za pośrednictwem infolinii można dowiedzieć się jakie opłaty zostaną pobrane do czasu ostatecznego zamknięcia konta. 

Jeżeli pozostawiona kwota będzie wyższa niż Twoje należności wobec banku, odzyskasz resztę w placówce banku lub zostanie ona przelana na Twoje nowe konto. Musisz tylko wskazać to konto w wypowiedzeniu dotychczasowej umowy. 

Zastrzeż plastiki (karty) i zrezygnuj z innych produktów bankowych

Jeśli z kontem bankowym były powiązane inne produkty bankowe, np. karta debetowa, musisz je zamknąć najpóźniej w dniu zakończenia umowy prowadzenia rachunku bankowego. Przeważnie lepiej jest zrobić to wcześniej. Spłać karty powiązane z kontem, zrezygnuj z innych produktów, które były do niego przypisane.

Jeśli przenosisz konto do innego banku tej samej grupy kapitałowej (np. Santander Bank Polska -> Santander Consumer Bank) prawdopodobnie możesz przenieść je do nowego konta, ale i tak łatwiej będzie jeśli zamkniesz stare, a o nowe wystąpisz przy zakładaniu kolejnego konta. Jeśli zapomnisz o zamknięciu jakiegoś produktu przy zamykaniu konta, bank przypomni Ci o tym, ale wydłuży to całą procedurę. 

Przygotuj się na potwierdzenie tożsamości

Podobnie jak przy założeniu konta, bank musi mieć pewność, że to Ty. Jeśli zamykasz konto w oddziale banku, będzie Ci potrzebny dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport). Przy rezygnacji listownej potrzebne będzie wypowiedzenie umowy podpisane zgodnie z wzorem podpisu, który posiada bank. Podczas zamykania konta drogą elektroniczną lub na infolinii zidentyfikujesz się w standardowy sposób, dokładnie tak samo jak przy dotychczasowych kontaktach z bankiem. Wiele banków dzwoni, by upewnić się, że na pewno chcesz zrezygnować z ich usług i przy okazji spróbować przekonać Cię do pozostania. 

Jak zamknąć konto osobiste – podsumowanie

Pomimo tego, że odpływ klientów jest zjawiskiem niepożądanym, zdecydowana większość banków oferuje możliwość zdalnego wypowiedzenia umowy konta osobistego. Mało tego – niektóre z instytucji udostępniają gotowe druki, pozwalające na znaczne przyspieszenie procedury rozwodowej. Wysyłając wypowiedzenie umowy konta osobistego pocztą, należy pamiętać, aby podpis był zgodny z tym złożonym na karcie wzorów podpisów. W przeciwnym wypadku likwidacja rachunku może okazać się nieskuteczna.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co jest potrzebne do zamknięcia konta w banku?

  Aby zamknąć konto osobiste w banku niezbędne jest sporządzenie wypowiedzenia umowy. Posiadacz rachunku powinien przyjść do banku z dowodem osobistym. W treści wypowiedzenia warto zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku. Niezbędne jest wskazanie numeru konta, na które mają być przelane pieniądze zgromadzone na rachunku.

 2. Ile czasu trwa zamykanie konta bankowego?

  Zamykanie konta bankowego trwa standardowo 30 dni. Wiele zależy od banku, w którym było otwarte konto. Niektóre instytucje zamykają konto nawet w 15 dni lub nawet ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Jak napisać pismo do banku o zamknięcie konta?

  W idealnej sytuacji w piśmie do banku o zamknięcie konta powinien się znaleźć komplet informacji, które pozwolą na zakończenie relacji z bankiem. Niezbędne są: pełne dane identyfikacyjne posiadacza rachunku, informacja o zamykanych rachunkach, termin zakończenia świadczenia usług, numer rachunku w innym banku, na który powinny zostać zwrócone środki z zamykanego konta.

PORÓWNAJ KONTA
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments