Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Jak zamknąć konto osobiste – 30 banków [analiza Rankomat]

Stało się – znalazłeś nie tylko tańsze, ale także lepiej dopasowane do Twoich oczekiwań konto. Zastanawiasz się jedynie jakie warunki musisz spełnić, aby w miarę szybko i bezboleśnie rozstać się ze swoim dotychczasowym bankiem. Sprawdziliśmy jak dokonać skutecznej likwidacji konta w jednym z 30 działających w Polsce banków.

kobieta w białej koszuli siedząca przed laptopem z telefonem w dłoni
Źródło obrazka: depositphotos
OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Nie da się ukryć, że informacje dotyczące zakładania kont osobistych są znacznie lepiej wyeksponowane niż wskazówki pozwalające na ich szybkie zamknięcie. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż liczba klientów jest jedną z wartości, która często używana jest jako miara sukcesu konkretnego banku. Masowy odpływ klientów w najlepszym wypadku świadczyć o nienajlepszej i niedopasowanej do rynkowych realiów ofercie. W najgorszym może być zwiastunem lub potwierdzeniem kłopotów z jakimi zmaga się instytucja finansowa.

Zdalne wypowiedzenie umowy konta

Coraz więcej banków, w odpowiedzi na oczekiwania rynku, udostępnia kanały pozwalające na zamknięcie konta osobistego bez konieczności wychodzenia z domu. To pozytywny trend biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej konsekwencje wizerunkowe związane z utratą dotychczasowych klientów. Wypowiedzenie umowy rachunku dostarczyć można listem poleconym, wiadomością e-mail lub dzwoniąc na numer odpowiedniej infolinii. Niektóre z banków uprościły procedury rozwodowe do tego stopnia, że konto osobiste zamknąć można za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. To bez wątpienia najprostsza i najszybsza z wymienionych metod.

Wypowiedzenie wyłącznie w oddziale

Niestety na rynku wciąż natrafić można na dosyć skostniałe podejście, komplikujące często życie klientów. Niektóre banki w dalszym ciągu akceptują wypowiedzenie umowy konta osobistego wyłącznie podczas wizyty w oddziale. Na szczęście lista instytucji oczekująca osobistego przybycia klienta jest bardzo krótka. Być może banki stosujące tę metodę oczekują, że bezpośrednia rozmowa odwiedzie niektóre osoby od zamiaru zamykania konta. Bez względu na motywacje, pozbawianie klienta wyboru, skutkować może działaniem odwrotnym do zamierzonego

Na co zwrócić uwagę

Decydując się na likwidację dotychczasowego konta osobistego należy wskazać numer konta, na które przekazane mają zostać środki znajdujące się na rachunku lub przelać je samodzielnie. Korzystając z drugiej opcji warto zostawić na koncie niewielką kwotę na poczet potencjalnych opłat i prowizji, które mogą zostać pobrane od momentu złożenia wypowiedzenia do faktycznej likwidacji rachunku. Wszystko związane jest z okresem wypowiedzenia, który najczęściej wynosi 30 dni. Oczywiście niemożliwe jest zamknięcie konta na którym widnieje jakikolwiek debet (saldo ujemne).

Warto także upewnić się, czy wraz z rezygnacją z konta osobistego likwidowane są również podpięte do rachunku karty płatnicze. Wcześniejsza rezygnacja z “plastików” może znacznie przyspieszyć procedurę zamykania konta. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby wycofać wszystkie udzielone wcześniej zgody marketingowe. Zagwarantuje to spokój przed niechcianymi wiadomościami i telefonami ze strony porzuconego banku.

Jak zamknąć konto – procedury w 30 bankach:

Z myślą o osobach noszących się z zamiarem zlikwidowania dotychczasowego konta osobistego, prześwietliliśmy procedury stosowane przez 30 banków działających na terytorium Polski. Pozwala to w szybki sposób sprawdzić stopień ich skomplikowania, terminy związane z wypowiedzeniem umowy rachunku oraz przygotować odpowiednie dla tej czynności dokumenty.

Alior Bank

alior bank logo

Umowę można wypowiedzieć osobiście w placówce banku, za pośrednictwem poczty (Alior Bank SA ul. Postępu 18 B 02-676 Warszawa) lub przez system bankowości elektronicznej.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do skutecznej rezygnacji z konta potrzebny jest dowód osobisty i formularz wypowiedzenia umowy.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków z rachunku

Decydując się na zamknięcie konta, warto pozostawić drobne środki na rachunku. Posłużą one do wniesienia ewentualnych opłat. Pozostałe pieniądze zostaną przelane na konto wskazane we wniosku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Kartę można zastrzec wcześniej, ale można to również zrobić w trakcie likwidacji konta. Przy okazji można także wycofać udzielone zgody marketingowe. Alior Bank stosuje 30 dniowy okres wypowiedzenia.


Bank Polskiej Spółdzielczości

bank polskiej spółdzielczości logo

Wypowiedzenie umowy rachunku osobistego musi być złożone osobiście i w formie pisemnej w placówce banku. W treści wypowiedzenia należy zamieścić swoje dane oraz numer zamykanego konta. Jednocześnie można wskazać, na jakie konto mają zostać przelane środki, które są zgromadzone na zamykanym rachunku.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy niezbędny jest dowód osobisty posiadacza rachunku oraz formularz wypowiedzenia umowy.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie mogą zostać wypłacone na wskazane w wypowiedzeniu konto. Jeżeli klient nie wyda dyspozycji, to są one przekazywane na nieoprocentowany rachunek banku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie konta osobistego wiąże się automatycznie z wygaśnięciem ważności kart i czeków, które należy zwrócić do banku. Wyłączony zostaje również dostęp do bankowości elektronicznej. Jeżeli klient posiada niespłacone długi wobec banku, to z chwilą wypowiedzenia umowy jest zobowiązany do uregulowania wszelkich należności.


Millennium Bank

Millennium Bank logo

Umowę można wypowiedzieć przez internetowy system transakcyjny, przez telefon (801 331 331 – dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych i (+48) 22 598 40 40 dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy) oraz podczas wizyty w oddziale.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia

Do wypowiedzenia umowy potrzebny jest jedynie dowód osobisty, a jeżeli dyspozycja realizowana jest przez telefon, wymagane są odpowiednie kody i dane potwierdzające tożsamość klienta.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Decydując się na zamknięcie konta w banku Millennium, warto pozostawić część środków na rachunku. Pozwolą one na pokrycie ewentualnych kosztów i opłat. Nadwyżka natomiast zostanie przelana na wskazane we wniosku konto.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie rachunku nie wymaga żadnych dodatkowych działań i nie trzeba z tego tytułu ponosić żadnych ekstra kosztów. Wycofanie zgód marketingowych następuje automatycznie. Karty można zastrzec przed zamknięciem rachunku, ale nie jest to konieczne.


Bank BPH

Bank BPH logo

Umowę z Bankiem BPH można wypowiedzieć osobiście podczas wizyty w oddziale. Można to również przesyłając pismo z rezygnacją do centrali (Alior Bank SA, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa) lub przesyłając odpowiednią wiadomość na bankowego maila (kontakt1@alior.pl). Adres banku Alior podany jest nieprzypadkowo – banki te zostały połączone pod szyldem Alior Banku.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Wypowiadając umowę w oddziale należy mieć ze sobą dowód osobisty i wniosek o rezygnację z konta. Rezygnując z konta listownie lub przez system transakcyjny, nie trzeba okazywać żadnych dokumentów, wystarczy samo pismo. W jego treści powinny się znaleźć dane osobowe klienta oraz numer zamykanego konta. Dodatkowo można przekazać dyspozycje dotyczące przelewu pozostałych na rachunku środków.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki można wypłacić w kasie bankowej – w przypadku rezygnacji osobistej. W każdym z pozostałych przypadków wystarczy wskazać konto, na które pieniądze mają zostać przelane.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Przede wszystkim, przed zamknięciem konta należy zamknąć dołączone do niego karty. W czasie wypowiadania umowy, można również wycofać udzielone wcześniej zgody marketingowe. Wystarczy taką informację zamieścić w treści wypowiedzenia.


Bank Pocztowy

Bank Pocztowy logo

Umowę o prowadzenie konta w Banku Pocztowym można wypowiedzieć na jeden z trzech sposobów:

 • Osobiście w placówce składając napisane odręcznie wypowiedzenie z własnoręcznym podpisem
 • Wysyłając maila na adres: informacja@pocztowy.pl. W treści maila należy napisać prośbę o zamknięcie rachunku. Do wiadomości należy załączyć odręcznie napisane wypowiedzenie.
 • Listownie, wysyłając wypowiedzenie na adres: Bank Pocztowy S.A. ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku potrzebne jest tylko napisane własnoręcznie i podpisane wypowiedzenie. W treści wypowiedzenia należy zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz informację o zamykanym rachunku – jego numer i rodzaj. Warto również wskazać, na jakie konto mają zostać przesłane zgromadzone na rachunku środki.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na rachunku można wypłacić w okienku na poczcie lub wskazać numer konta, na który ma zostać zasilone kwotą nadwyżki.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Rezygnacja z prowadzenia konta w Banku Pocztowym pociąga za sobą likwidację kart i dostępu do bankowości internetowej. Warto dodatkowo wycofać złożone wcześniej zgody marketingowe.


BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas logo

Umowę o prowadzenie konta osobistego można rozwiązać na dwa sposoby. Jednym z nich jest wizyta w oddziale banku, a drugim przesłanie odpowiedniej korespondencji do centrali banku na adres BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. Jeżeli wypowiedzenie ma mieć skutek natychmiastowy można to zrobić również za pośrednictwem infolinii (nr. tel. 801 321 123 lub  +48 22 134 00 00 ).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Wypowiadając w banku umowę należy mieć przy sobie dowód osobisty. Wniosek o zamknięcie rachunku należy wypełnić na miejscu na specjalnym formularzu. Jeżeli wypowiedzenie wysyłane jest listownie, może mieć odręczną formę (nie ma konieczności korzystania z formularza).

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki można wypłacić bezpośrednio w kasie w banku lub wskazać numer rachunku na wypowiedzeniu, na który bank przeleje pozostałe środki finansowe.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Przed zamknięciem konta warto zastrzec w systemie transakcyjnym wszystkie karty. Taka procedura przyspiesza likwidację konta i usprawnia cały proces. Warto też zostawić jakieś środki na koncie, ponieważ okres wypowiedzenia to 30 dni i przez ten czas naliczane są opłaty za prowadzenie rachunku, a żaden bank nie zamknie konta, na którym jest debet. Zamykając konto należy również wycofać udzielone zgody marketingowe.


BGŻ Optimas

BGŻ Optima logo

Zamknięcie konta w BGŻ Optima możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku. W zakładce „wnioski” znajduje się opcja „zamknięcie rachunków”, z której należy skorzystać.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia w ten sposób konta nie są potrzebne żadne dokumenty. Możliwość zalogowania się do systemu transakcyjnego stanowi wystarczające potwierdzenie tożsamości osoby zamykającej rachunek.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Zgromadzone na koncie pieniądze zostaną automatycznie przelane na ustawiony podczas otwierania konta rachunek powiązany. Należy jedynie pamiętać, by w formularzu zamykania konta, zaznaczyć opcję, że rachunek powiązany jest aktywny.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia trwa 30 dni. Ponieważ do konta nie są wydawane karty płatnicze, nie ma więc konieczności, by je zamykać. Pieniądze są automatycznie przelewane na rachunek powiązany, a dotychczasowy właściciel zamykający konto nie musi dopełniać żadnych dodatkowych formalności.


BOŚ Bank

BOŚ Bank logo

Wypowiedzenie umowy w BOŚ Bank można złożyć wyłącznie w formie pisemnej – osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem poczty na adres dowolnie wybranej placówki. Wysłanie wypowiedzenia zostanie przyjęte wyłącznie w sytuacji, kiedy bank dysponuje złożonym przez klienta wzorem podpisu.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta wymagane jest sporządzenie wypowiedzenia umowy oraz dowód osobisty posiadacza rachunku. W treści wypowiedzenia warto zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku. Warto też wskazać numer konta, na które mają być przelane pieniądze zgromadzone na rachunku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Zgromadzone na rachunku środki mogą zostać przelane na wskazane w wypowiedzeniu konto. Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia to 30 dni i w tym okresie zostaną naliczone opłaty za prowadzenie konta. Warto więc zostawić jakieś środki na rachunku, ponieważ konto z aktywnym debetem nie zostanie zamknięte.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie konta jest proste i nie wymaga wiele wysiłku. Warto zostawić na rachunku środki na ewentualne opłaty. Ich zwrócenie na wskazany numer rachunku będzie jednocześnie informacją, że wszystko zostało prawidłowo rozliczone. Nie trzeba osobno zamykać kart do konta, ale można to zrobić, ponieważ przyspiesza to znacznie całą procedurę.


Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK logo

Umowę można wypowiedzieć osobiście w placówce lub za pośrednictwem poczty na adres wybranej placówki. W drugim przypadku rezygnacja musi być potwierdzona notarialnie, co rodzi dodatkowe koszty.  

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Decydując się na wypowiedzenie umowy prowadzenia rachunku trzeba mieć przy sobie dowód osobisty i wniosek o wypowiedzenie konta.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Można zlecić wykonanie przelewu na wskazany numer konta, ale trzeba za to zapłacić 8zł. Jeżeli środki będą wypłacone w kasie, klient nie poniesienie dodatkowych kosztów.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem rachunku

Zamykając rachunek można przy okazji zamknąć karty i wycofać zgody marketingowe. Z tego tytułu nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli karta płatnicza została zamknięta wcześniej, to okres wypowiedzenia umowy rachunku wynosi 14 dni. Jeżeli karta i rachunek zamykane są razem, czas ten wydłuża się do 30 dni.


Citi Handlowy

Citi Handlowy logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w banku Citi Handlowy można wykonać na cztery sposoby:

 • Telefonicznie przez CitiPhone (+48 22 362 24 84 lub +48 22 692 24 84)
 • Przez Internet, za pośrednictwem systemu transakcyjnego
 • Listownie (Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Goleszowska 601-260 Warszawa)
 • Osobiście – podczas wizyty w oddziale banku

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Zamykając konto w banku potrzebny będzie dowód osobisty i wypowiedzenie umowy. Listownie wystarczy pismo, natomiast telefonicznie i przez Internet potrzebne są jedynie dane do logowania lub inne informacje służące do weryfikacji klienta. W treści wypowiedzenia należy wpisać swoje dane kontaktowe i numer zamykanego rachunku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w treści wypowiedzenia, dlatego też trzeba pamiętać o tym, by podać jego numer w czasie redagowania pisma.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. W tym czasie bank pobiera standardowe opłaty, dlatego warto zostawić część środków na koncie. Po zamknięciu i tak zostaną one przelane na wskazany rachunek, a jednocześnie będzie to informacja, że konto zostało ostatecznie zamknięte. Karty nie trzeba zamykać osobni, dzieje się to automatycznie wraz z likwidacją konta.


Credit Agricole

Credit Agricole logo

Wypowiedzenie umowy rachunku w Credit Agricole wymaga formy pisemnej. Trzeba je złożyć osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem poczty (Credit Agricole Bank Polska S.A. Departament Rozwoju Jakości Obsługi Klienta pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Wypowiadając umowę drogą listowną wystarczy sam dokument wypowiedzenia rachunku. Rezygnując z konta w placówce banku należy mieć przy sobie swój dowód osobisty.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Pieniądze z rachunku przelewane na numer konta wskazanego w we wniosku o wypowiedzenie.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie kart płatniczych odbywa się podczas zamykania konta. Nie trzeba ponosić żadnych opłat związanych z likwidacją rachunku. Okres wypowiedzenia to 30 dni, niezależnie od tego, w jaki sposób zostało złożone wypowiedzenie. Rezygnując z prowadzenia rachunku można od razu wycofać wszystkie zgody marketingowe.


Deutsche Bank

Deutsche Bank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Deutsche Bank można wykonać na dwa sposoby:

 • Listownie (adres: Deutsche Bank Polska S.A. Zespół Obsługi Rachunków i Procesów Monitorujących ul. Lubicz 23 31-503 Kraków)
 • Osobiście, podczas wizyty w oddziale banku

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta osobistego potrzebny jest dowód osobisty, jeżeli planowane jest zamknięcie w oddziale. Jeżeli wykonywane jest to korespondencyjnie, wystarczy pamiętać, by pismo było podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w treści wypowiedzenia, dlatego też trzeba pamiętać o tym, by podać jego numer w czasie sporządzania pisma.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. W tym czasie bank pobiera standardowe opłaty, dlatego warto zostawić część środków na koncie. Po zamknięciu i tak zostaną one przelane na wskazany rachunek, a jednocześnie będzie to informacja, że konto zostało ostatecznie zamknięte. Karty nie trzeba osobno zamykać, dzieje się to automatycznie wraz z likwidacją konta.


Eurobank

Eurobank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego Eurobank można wykonać na trzy sposoby:

 • Listownie (Euro Bank S.A. Ul. Św. Mikołaja 72 50-126 Wrocław)
 • Osobiście – podczas wizyty w oddziale
 • Za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta osobistego potrzebny jest dowód osobisty, jeżeli planowane jest zamknięcie w oddziale. Jeżeli wykonywane jest to korespondencyjnie, wystarczy pamiętać, by pismo było podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku. Jeżeli umowa wypowiadana jest metodą elektroniczną to poprawne zalogowanie jest formą potwierdzenia tożsamości.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w treści wypowiedzenia, dlatego też trzeba pamiętać o tym, by podać jego numer w czasie redagowania pisma. Jeżeli konto zamykane jest przez system transakcyjny, należy samodzielnie przelać zgromadzone na nim środki.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. W tym czasie bank pobiera standardowe opłaty, dlatego warto zostawić część środków na koncie. Po zamknięciu i tak zostaną one przelane na wskazany rachunek, a jednocześnie będzie to informacja, że konto zostało ostatecznie zamknięte. Karty nie trzeba zamykać osobno, dzieje się to automatycznie wraz z likwidacją konta.


Getin Bank

Getin Bank logo

Konto w Getin Banku można zamknąć na trzy sposoby. Można wysłać wypowiedzenie pocztą (Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa), złożyć osobiście w placówce banku lub załatwić zdalnie za pośrednictwem systemu transakcyjnego.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy potrzebny jest wyłącznie dowód osobisty.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Wszystkie pieniądze zgromadzone na rachunku zostaną przelane na wskazane we wniosku konto. Należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo wprowadzić jego numer.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamknięcie konta nie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Należy tylko uregulować wcześniej swoje zobowiązania. Na wniosku należy też zaznaczyć, że zlikwidowana ma być również karta. Okres wypowiedzenia to 30 dni i po tym czasie konto zostanie automatycznie zamknięte.


Idea Bank

Idea Bank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Idea Bank można wykonać na dwa sposoby:

 • Listownie (Idea Bank SA ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa z dopiskiem Departament Operacji)
 • Podczas osobistej wizyty w oddziale

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta osobistego potrzebny jest dowód osobisty, jeżeli planowane jest zamknięcie w oddziale. Jeżeli wykonywane jest to korespondencyjnie, wystarczy pamiętać, by pismo było podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w treści wypowiedzenia, dlatego też trzeba pamiętać o tym, by podać jego numer w czasie tworzenia pisma. Przelew wykonywany jest nieodpłatnie.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. W tym czasie bank pobiera standardowe opłaty, dlatego warto zostawić część środków na koncie. Po zamknięciu i tak zostaną one przelane na wskazany rachunek, co jednocześnie będzie informacją, że konto zostało ostatecznie zamknięte. Warto również wycofać udzielone zgody marketingowe. Dostęp do bankowości elektronicznej pozostaje aktywny nawet po zamknięciu konta. O jego zamknięcie należy wnioskować osobno.


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski logo

Umowę można wypowiedzieć wyłącznie osobiście w oddziale banku. Nie musi to być ten oddział, w którym było zakładane konto. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej z podpisem złożonym w obecności pracownika.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

W celu rezygnacji z konta potrzebny jest dowód osobisty i formularz wypowiedzenia.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Zgromadzone na rachunku pieniądze wypłacane są w gotówce przez pracownika banku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Zamykanie konta naturalnie wiąże się z rezygnacją z dołączonej do niego karty.  Inne produkty podpięte do konta produkty również zostaną zamknięte, chyba że jest to debet. W takiej sytuacji należy najpierw go rozliczyć i spłacić, a dopiero później konto zostanie zamknięte. Nie ma okresu wypowiedzenia. Zgody marketingowe wycofane zostaną automatycznie.


Inteligo

Inteligo logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Inteligo możliwe jest wyłącznie na dwa sposoby:

 • Listownie (INTELIGO PKO BP SA, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa)
 • Mailowo (inteligo@inteligo.pl) – wiadomość musi być podpisana bezpiecznym podpisem kwalifikowanym

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia, który można pobrać ze strony Inteligo. Jest on bardzo prosty do wypełnienia. Wystarczy podać swoje dane osobowe, numer zamykanego rachunku oraz numer konta, na który mają zostać przelane pieniądze zgromadzone na likwidowanym koncie.

Wzór wypowiedzenia umowy konta osobistego znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na rachunek wskazany w formularzu wypowiedzenia. Warto zostawić niedużą kwotę na likwidowanym rachunku na poczet potencjalnych opłat, które mogą zostać naliczone w okresie zamykania konta.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Warto wycofać udzielone zgody marketingowe. Kart nie trzeba zastrzegać osobno, jest to załatwiane automatycznie. Wcześniejsze ich zastrzeżenie przyspiesza jednak wszystkie procedury.


Lion’s Bank

Lion's Bank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Lion’s Bank możliwe jest wyłącznie na dwa sposoby:

 • Listownie, wysyłając wypowiedzenie na adres banku (ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa)
 • Osobiście, w czasie wizyty w oddziale

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia. W jego treści należy zamieścić swoje dane osobowe i kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w formularzu wypowiedzenia. Warto zostawić niedużą kwotę na zamykanym rachunku na poczet potencjalnych opłat, które mogą zostać naliczone w okresie zamykania konta.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Warto wycofać udzielone zgody marketingowe. Kart nie trzeba zastrzegać osobno, gdyż odbywa się to automatycznie. Karty są bowiem powiązane bezpośrednio z kontem osobistym i wraz z jego zamknięciem przestają działać.


mBank

mBank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w mBanku można z powodzeniem:

 • złożyć przez Internet.
 • przekazać za pomocą   infolinii pod numerem 783 300 800 lub 801 300 800,
 • złożyć podczas osobistej wizyty w oddziale banku
 • wysłać pocztą na adres – mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Jeżeli umowa wypowiadana jest telefonicznie lub przez Internet potrzebne są aktualne dane identyfikujące klienta w banku. Rezygnując z umowy w oddziale banku, należy okazać dowód osobisty i uzupełniony wniosek wypowiedzenia konta osobistego.

Szczegółowe informacje dotyczące wypowiedzenia umowy konta osobistego znajdują się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Możliwe są różne sposoby wypłaty środków. Można zlecić przelew do innego banku. Numer konta należy podać wówczas w formularzu. Można też żądać wypłaty gotówki, jeżeli konto zamykane jest w placówce.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

W mBanku zaleca się samodzielne wcześniejsze zamknięcie kart przed zamknięciem konta. Spowodowane jest to faktem, że rezygnacja z rachunku nie pociąga za sobą likwidacji kart. Bank ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku i od tego momentu rozpoczyna się trzydziestodniowy okres wypowiedzenia. Do dnia 24.07.2017 r. istnieje możliwość zamknięcia konta w trybie natychmiastowym. Wraz z likwidacją konta warto również wycofać udzielone wcześniej zgody marketingowe.


NEO Bank

NEO Bank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w NEO Bank możliwe jest wyłącznie w formie pisemnej. Może być złożone osobiście w oddziale lub też listownie na adres centrali banku (Wielkopolski Bank Spółdzielczy ul. Grochowe Łąki 4 61-752 Poznań) lub dowolnej placówki.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do zamknięcia konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia. W jego treści należy zamieścić swoje dane osobowe i kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku.

Wzór wypowiedzenie umowy konta znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w formularzu wypowiedzenia. Warto na zamykanym rachunku zostawić niedużą kwotę na poczet opłat, które mogą zostać naliczone w okresie likwidacji konta. Konto z debetem nie zostanie przez bank zamknięte.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są wraz z zamknięciem konta. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


Nest Bank

Nest Bank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Nest Bank możliwe jest na cztery różne sposoby:

 • Mail z adresu wskazanego podczas zawierania umowy
 • List polecony do centrali (Nest Bank SA Centrala – Warszawa 02-672, ul.Domaniewska 39A) lub konkretnego oddziału banku
 • Osobiście w placówce banku
 • Telefonicznie pod numerem infolinii 801-800-188 lub 22 438-41-41 (dla telefonów stacjonarnych)

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy. W czasie wizyty w oddziale może być też potrzebny dowód osobisty.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na rachunku bank przelewa na konto wskazane w formularzu wypowiedzenia. Ponieważ konto z debetem nie zostanie przez bank zamknięte, warto zostawić drobne środki na pokrycie należnych w czasie zamykania konta opłat.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są wraz z zamknięciem konta. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


Orange Finanse

Orange Finanse logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w Orange Finanse możliwe jest na trzy różne sposoby:

 • Telefon na infolinię (+48 42 19 300)
 • Złożenie wniosku w systemie transakcyjnym
 • Wysłanie pisma pocztą (Orange Finanse mBank S.A. Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi Wydział Obsługi Klientów Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź 2)

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy. Trzeba pamiętać, że musi być on podpisany zgodnie ze wzorem podpisu składanym w salonie Orange. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie bank przelewa na konto wskazane w formularzu wypowiedzenia. Warto zostawić nadwyżkę na rachunku na wypadek konieczności uregulowania opłat za prowadzenie konta w okresie jego ostatecznego zamknięcia. Konto z debetem nie zostanie zamknięte.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są wraz z zamknięciem konta. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


Bank Pekao

Bank Pekao logo

Wypowiedzenie umowy w banku możliwe jest na dwa sposoby. Można to zrobić osobiście w placówce lub listownie, przesyłając na adres dowolnego oddziału lub centrali banku (Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa). Zdecydowanie lepiej jest skierować wypowiedzenie do oddziału, w którym złożony został wzór podpisu. Jeżeli konieczny będzie kontakt z placówką posiadającą wzór, cały proces znacznie się wydłuży.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy. Trzeba pamiętać, że musi być on podpisany zgodnie ze wzorem złożonym wcześniej w banku, w przeciwnym razie może zostać odrzucony. Decydując się na zamknięcie konta w oddziale należy wziąć ze sobą kartę płatniczą, jeżeli konto zamykane jest korespondencyjnie, należy ją dołączyć do przesyłki. W drugiej sytuacji należy pamiętać, aby karta była przecięta.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie można wypłacić w kasie w oddziale. Można też zlecić ich przelanie na inny rachunek. Trzeba jednak pamiętać, że PEKAO SA pobiera za taką transakcję opłatę. Jej wysokość waha się od 4,99 do 9,99 za przelew. Wszystko zależy od rodzaju zamykanego rachunku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są automatycznie. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski logo

Zamknięcie konta osobistego w banku PKO BP możliwe jest na dwa sposoby. Jednym z nich jest wizyta w placówce, drugim przesłanie listu poleconego na adres banku (PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala ul. Puławska 15 02-515 Warszawa).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Do wypowiedzenia umowy potrzebny jest formularz wypowiedzenia. W przypadku rezygnacji z konta w oddziale banku wymagany jest również dowód osobisty.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku

Pieniądze zgromadzone na rachunku wypłacane są w kasie w banku. Nie praktykuje się przelewania pieniędzy między rachunkami. Chyba że następuje rezygnacja tylko z jednego z rachunków w PKO BP. Przelew pomiędzy rachunkami wewnątrz banku jest jak najbardziej możliwy.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Wraz z wnioskiem o zamknięcie konta następuje automatycznie zamknięcie kart. Nie trzeba składać osobnej dyspozycji. Bank nie pobiera opłat za zamknięcie konta, ale rozlicza bieżący okres rozliczeniowy i pobiera wszelkie należności. Okres wypowiedzenia można samodzielnie ustalić. Można wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym lub z określeniem momentu w czasie. Wraz z rezygnacją z konta można wnioskować o wycofanie wszystkich zgód marketingowych.


Plus Bank

Plus Bank logo

Wypowiedzenie umowy możliwe jest na dwa sposoby. Można to zrobić osobiście w placówce banku lub listownie, wysyłając wypowiedzenie na adres: Plus Bank S.A., Centrum Obsługi Dokumentów, ul. Zwierzyniecka 18, 60-814 Poznań.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy. Trzeba pamiętać, że musi być on podpisany zgodnie ze wzorem podpisu złożonym wcześniej w banku. W przeciwnym razie wniosek o zamknięcie konta może zostać odrzucony.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie można wypłacić w kasie w oddziale banku. Można także zlecić ich przekazanie na inny rachunek, należący do klienta rezygnującego z konta w Plus Banku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są automatycznie. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta możliwe jest na kilka różnorodnych sposobów:

 • W dowolnej placówce banku
 • Listownie (adres: Raiffeisen Bank Polska S.A., Centrum Operacyjne, Oświęcimska 9, 41-707 Ruda Śląska)
 • Za pośrednictwem infolinii (801 180 801 lub 22 549 99 99)
 • Za pośrednictwem bankowości elektronicznej (R-Online)

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy. Trzeba pamiętać, że musi być on podpisany zgodnie ze wzorem podpisu złożonym wcześniej w banku, w przeciwnym razie może zostać odrzucony.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie można wypłacić w kasie w oddziale. Można też zlecić ich przekazanie na wskazany przez klienta rachunek. Takie rozwiązanie może być jednocześnie potwierdzeniem, że proces zamykania konta przebiegł prawidłowo.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są automatycznie. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


T-mobile Usługi Bankowe

T-mobile Usługi Bankowe logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta możliwe jest na kilka różnorodnych sposobów:

 • w placówce banku
 • listownie (Alior Bank S.A., Oddział T-Mobile Usługi Bankowe, ul. Postępu 18B 02-676 Warszawa)
 • za pośrednictwem infolinii (19 506 lub 12 370 71 00)
 • za pośrednictwem bankowości internetowej (Skrzynka pocztowa > Utwórz nową wiadomość)
 • w Wirtualnym Oddziale w panelu audio lub wideo

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy lub odpowiednie dane weryfikacyjne.

Wzór wypowiedzenia umowy rachunku znajduje się w tym miejscu.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

W wypowiedzeniu należy zaznaczyć, że środki zgromadzone na koncie powinny zostać przekazane na wskazany numer rachunku bankowego. Wpływ na wskazane konto będzie informacją, że proces zamykania rachunku zakończył się sukcesem.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty wydane do rachunku zamykane są automatycznie. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.


Toyota Bank

Toyota Bank logo

Wypowiedzenie umowy możliwe jest wyłącznie korespondencyjnie. Na adres Banku (ul. Postępu 18b, budynek Orion, 02-676 Warszawa, dział Back Office) należy przesłać podpisane własnoręcznie wypowiedzenie, w którym zawarty jest numer zamykanego rachunku, dane klienta oraz informacja dotycząca rozdysponowania środków zgromadzonych na rachunku.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy, który należy przesyłać pocztą do centrali Banku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie Bank przelewa na rachunek, który wskazany został w treści wypowiedzenia. Przekazywana zostaje wyłącznie nadwyżka, która pozostanie po uiszczeniu wszystkich obowiązujących a niezapadłych jeszcze opłat.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zostają zamknięte automatycznie. Warto pamiętać by spłacić wszelkie swoje zobowiązania i zaległości (debety lub kredyty). Bank nie zamknie konta obciążonego długiem.


VW Bank

VW Bank logo

Wypowiedzenie  umowy prowadzenia konta osobistego można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej w wyznaczonej do tego celu zakładce. Można też przesłać swoje wypowiedzenie do centrali banku (Volkswagen Bank Polska S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa) lub zjawić tam osobiście z przygotowanym wypowiedzeniem.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy, który przekazywany jest do centrali VW Bank. W przypadku osobistego stawiennictwa warto mieć ze sobą również dowód osobisty.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie Bank przelewa na rachunek, który powinien zostać wskazany w treści wypowiedzenia umowy. Jeżeli na koncie znajdują się jakieś pieniądze, to w dniu faktycznego zamknięcia konta zostaną one przesłane na podany numer rachunku.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty do konta można zastrzec wcześniej, ale nie ma takiej konieczności, ponieważ zamykane są automatycznie z kontem. Aż do dnia zamknięcia rachunku można korzystać z bankowości internetowej.


Noble Bank

Noble Bank logo

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie rachunku można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, osobiście podczas wizyty w oddziale oraz listownie, przesyłając wypowiedzenie na adres: Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

Podczas zamykania konta potrzebny jest wyłącznie formularz wypowiedzenia umowy, który można stworzyć samodzielnie. Można go również pobrać go ze strony internetowej Banku.

Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie

Środki zgromadzone na koncie Bank przelewa na rachunek, który zostanie wskazany w treści wypowiedzenia. Przedstawione konto musi należeć do osoby, która wypowiada umowę w Noble Bank.

Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty do konta można zastrzec wcześniej, ale nie ma takiej konieczności, ponieważ zamykane są automatycznie z kontem. Ich wcześniejsze zastrzeżenie przyspiesza jednak proces zamykania konta.


Jak założyć konto osobiste – podsumowanie

Pomimo tego, że odpływ klientów jest zjawiskiem niepożądanym, zdecydowana większość banków oferuje możliwość zdalnego wypowiedzenia umowy konta osobistego. Mało tego – niektóre z instytucji udostępniają gotowe druki, pozwalające na znaczne przyspieszenie procedury rozwodowej. Z koniecznością osobistej wizyty w oddziale liczyć się muszą klienci BPS i ING Banku Śląskiego. Pozostałe instytucje oferują także kanały zdalne. Wysyłając wypowiedzenie umowy konta osobistego pocztą, należy pamiętać, aby podpis był zgodny z tym złożonym na karcie wzorów podpisów. W przeciwnym wypadku likwidacja rachunku może okazać się nieskuteczna.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments