Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny na lokal użytkowy – sprawdź warunki zaciągnięcia kredytu na lokal usługowy

Kupno lokalu użytkowego zwykle wymaga finansowania zewnętrznego. Warunki uzyskania kredytu hipotecznego będą się różnie kształtować w zależności od tego czy wnioskodawcą jest osoba fizyczna czy firma. W każdym przypadku bank ocenia zdolność kredytową i opłacalność inwestycji.

Lokal użytkowy to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Przeznaczenie lokalu może mieć charakter handlowy (np. sklep), usługowy (np. salon fryzjerski) lub biurowy. Przy ocenie wniosku kredytowego na lokal użytkowy banki oprócz standardowych wymagań finansowych stawianych wnioskodawcy, biorą również pod uwagę opłacalność inwestycji. Wpływ na ostateczną ocenę i możliwość zaciągnięcia kredytu ma m.in. lokalizacja lokalu.

Jakie są rodzaje kredytów na lokal użytkowy?

Sposób finansowania lokalu użytkowego nie musi ograniczać się do kredytu hipotecznego, choć jego warunki powinny być najkorzystniejsze, zarówno w zakresie kosztów, jak i długości okresu spłaty zobowiązania. Innym rozwiązaniem może być kredyt gotówkowy dla klienta indywidualnego. Pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć dowolnie, choć cel nie może być związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorcy mogą inwestycje w nieruchomości sfinansować za pomocą kredytów inwestycyjnych.

Czy na lokal użytkowy można zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Ofert kredytów hipotecznych, które pozwalają sfinansować lokal użytkowy jest niewiele. W przypadku klientów indywidualnych to zwykle dodatkowy cel, który bank pozwala zrealizować w ramach kredytu hipotecznego. Możliwe jest również zaciągnięcie zobowiązania na kupno mieszkania lub domu z planowanym wydzieleniem przestrzeni np. na biuro. Przy czym w takim przypadku kredytodawca może stawiać warunki w zakresie wielkości części mieszkalnej i części użytkowej w stosunku do całej powierzchni nieruchomości.

Czy osoba fizyczna ma szansę na kredyt na lokal użytkowy?

Rodzaj zobowiązania możliwy do sfinansowania za pomocą kredytu hipotecznego określa bank. Największa liczba ofert dostępnych na rynku dla klientów indywidualnych umożliwia przede wszystkim realizację własnych potrzeb mieszkaniowych: kupno mieszkania, domu, działki pod budowę nieruchomości, remont. Jednak oferta może być szersza. Coraz częściej kredyt hipoteczny może służyć także refinansowaniu czyli spłacie kredytu w innym banku, w zamian za korzystniejsze warunki, a także realizacji celów komercyjnych, w tym również kupna lokalu użytkowego przez osobę fizyczną.

Kto może ubiegać się o kredyt na lokal usługowy?

Kredyt na lokal usługowy to zobowiązanie dla:
– osoby fizycznej o odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, która spełni wymagania formalne stawiane przez bank,
– firmy – kredyt może uzyskać firma, która oprócz odpowiedniej zdolności kredytowej posiada wymagany przez bank staż prowadzenia działalności oraz spełni wymagania formalne stawiane przez bank.

Jakie są wymagania banku podczas ubiegania się o kredyt na lokal użytkowy?

Podstawowy warunek przy każdej ofercie kredytowej, który odnosi się zarówno do osób fizycznych, jak i firm, to odpowiednio wysoka zdolność kredytowa, która pozwala na terminową spłatę zobowiązania. Dodatkowym warunkiem stawianym przedsiębiorcy będzie odpowiednio długi staż obecności na rynku. Bank nie udzieli kredytu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy. Wymagany okres prowadzenia działalności może być też dłuższy i wynieść co najmniej 18 lub 24 miesiące. Inne warunki stawiane przedsiębiorcy: to brak zaległości podatkowych i przedstawienie biznes planu związanego z inwestycją. Oferta kredytowa dla biznesu może również zawierać inne ograniczenia np. możliwość zaciągnięcia zobowiązania tylko przez firmy prowadzące pełną księgowość.

Ocenie banku podlega również sama inwestycja i jej opłacalność. Bank chętniej udzieli finansowania, jeśli lokalizacja lokalu użytkowego daje szansę wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Uzyskanie kredytu w razie położenia lokalu w małej miejscowości, jeśli ryzyko osiągnięcia wysokich dochodów jest niskie, będzie trudniejsze.

Jakie dokumenty potrzebne są do zaciągnięcia kredytu na lokal użytkowy?

Szczegółowy wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku o kredyt hipoteczny na lokal użytkowy może się różnić w zależności od oferty. Zwykle jednak należy przedstawić:
dokumenty identyfikujące wnioskodawcę:
– dowód osobisty – w przypadku osoby fizycznej
– zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub CEiDG – w zależności od formy prowadzonej działalności
– zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON
– zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego
– zaświadczenie o niezaleganiu w zakresie płatności składek wobec ZUS
– umowa spółki, statut, uchwała dotycząca możliwości zaciągnięcia zobowiązania

dokumenty finansowe uzależnione od formy podatkowej prowadzonej działalności:
– zaświadczenie o dochodach i zatrudnieniu lub wyciąg z rachunku bankowego za wymagany przez bank okres – dla osoby fizycznej osiągającej dochody w oparciu o umowę o pracę
– bilans, rachunek zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy
– deklaracja podatkowa PIT lub CIT
– deklaracja VAT

dokumenty związane z nieruchomością, mogą się różnić w zależności od tego, czy lokal kupujemy na rynku wtórnym czy pierwotnym, najczęściej wymagany będzie:
– aktualny odpis z księgi wieczystej
– operat szacunkowy
– umowa przedwstępna
– dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości

Dodatkowo konieczne może być przedstawienie biznes planu w zakresie możliwości wykorzystania lokalu użytkowego i opłacalności takiej inwestycji.

Na jakich warunkach zaciągnę kredyt na lokal usługowy?

Warunki kredytowe zależą od tego czy o kredyt występuje osoba fizyczna czy firma. Standardowe warunki kredytu hipotecznego na lokal usługowy dla klienta indywidualnego obejmują:
– okres spłaty – maksymalnie do 35 lat (w zależności od wieku wnioskodawcy)
– waluta kredytu uzależniona od waluty dochodów
– zabezpieczenie spłaty zobowiązania: hipoteka na nieruchomości
– wymagane ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją na rzecz banku
– wkład własny – od 20% wartości nieruchomości

Warunki kredytu hipotecznego dla firmy mogą się różnić:
– okres spłaty zobowiązania będzie krótszy – około 15 – 20 lat
– waluta kredytu uzależniona od możliwości spłaty przez klienta
– wymagane zabezpieczenie spłaty zobowiązania to oprócz hipoteki na nieruchomości m.in.: weksel własny in blanco, cesja z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji i inne zabezpieczenia ustalone indywidualnie
– wkład własny – ustalany indywidualnie, najczęściej od 20% wartości nieruchomości
Które banki oferują kredyt na lokal usługowy?
Kredyt hipoteczny na lokal usługowy dla klienta indywidualnego oferuje m.in.

Alior Bank – Kredyt hipoteczny Megahipoteka

Uzyskane w ramach kredytu środki można przeznaczyć zarówno na cele mieszkaniowe, refinansowanie, konsolidację czy cel komercyjny – w tym lokal usługowy.

Warunki:
– kredyt z okresowo stałą stopą procentową – to gwarancja, że przez 7 lat wysokość rat ani oprocentowanie nie zmienią się, nawet w przypadku wzrostu stóp procentowych
– okres kredytowania – do 35 lat,
– waluta kredytu – PLN lub EUR – waluta kredytu uzależniona jest od waluty dochodów osiąganych przez wnioskodawcę,
– marża kredytu od 1,7%,
RRSO: 8,40%,
– sposób złożenia wniosku – w oddziale banku.

Kredyt hipoteczny na lokal użytkowy dla klienta biznesowego oferuje m.in.

mBank – Kredyt hipoteczny dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji

Kredyt umożliwia inwestycje w nieruchomości.

Warunki:
– wysokość kredytu hipotecznego może wynieść do 80% wartości nieruchomości
– okres spłaty – do 15 lat
– możliwość wyboru oprocentowania – zmienne, stałe, ze stawką maksymalną (stopa stop)
– waluta kredytu – dostosowana do możliwości spłat klienta

Wymagania:
– oferta przeznaczona dla klientów, którzy prowadzą pełną rachunkowość
– okres prowadzenia działalności – co najmniej 18 miesięcy
– posiadanie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej

Zabezpieczenia:
– hipoteka na nieruchomości
– cesja praw z polisy nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
– weksel własny in blanco z deklaracją wekslową

Ile kosztuje kredyt hipoteczny na zakup lokalu użytkowego?

Podstawowa oferta kredytowa banku może różnić się od końcowych warunków umownych. Ostateczna wysokość kosztów zależy m.in. od:
– zdolności kredytowej wnioskodawcy
– wysokości kredytu
– okresu spłaty zobowiązania
– wysokości wkładu własnego

Oferta kredytowa skierowana do klientów indywidualnych musi określać wszystkie koszty zobowiązania i RRSO. Dzięki temu parametry takiego kredytu łatwo porównać, choćby korzystając z dostępnych w sieci porównywarek i kalkulatorów. W przypadku ofert kredytów skierowanych do firm, banki nie mają obowiązku przedstawienia wszystkich kosztów. Ostateczna oferta zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorcy i charakteru inwestycji. Najczęściej też marża banku będzie nieznacznie wyższa, niż ta stosowana przy zobowiązaniach zaciągniętych przez konsumentów.

Standardowe koszty związane z kredytem hipotecznym na lokal użytkowy to:
– ewentualna opłata przygotowawcza
– prowizja z tytułu udzielenia finansowania
– oprocentowanie: WIBOR plus marża banku
– koszty wymaganego ubezpieczenia
– koszty związane z przygotowaniem operatu szacunkowego

W jakiej sytuacji nie dostanę kredytu na lokal użytkowy?

Uzyskanie kredytu na lokal użytkowy wymaga spełnienia szeregu warunków. Podstawą jest oczywiście odpowiednio wysoka zdolność kredytowa, jednak powodem decyzji o odmowie przyznania finansowania może być m.in.:
– negatywna historia kredytowa – zaległości w spłacie wcześniejszych zobowiązań mogą przekreślić szansę na uzyskanie kredytu,
– brak historii kredytowej – posiadanie dobrej historii kredytowej liczy się w szczególności w przypadku zobowiązań na wysoką kwotę, takich jak kredyt hipoteczny, brak historii kredytowej zwiększa ryzyko udzielenia finansowania dla banku,
– brak odpowiedniego stażu prowadzenia działalności gospodarczej – ten czynnik odnosi się do firm, dla uzyskania kredytu wymagane jest prowadzenie działalności przez okres co najmniej 12, 18 lub 24 miesięcy – w zależności od oferty banku,
– negatywna ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy – czyli brak wystarczających dochodów lub inne zadłużenie, które obniża zdolność kredytową i uniemożliwia zaciągnięcie kolejnego zobowiązania – może dotyczyć zarówno firmy, jak i osoby fizycznej,
– powody dotyczące nieruchomości – np. z uwagi na ryzyko dot. opłacalności samej inwestycji, nieatrakcyjnej lokalizacji, która nie rokuje odpowiednio wysokiej stopy zwrotu.

Warto wiedzieć

 1. O kredyt hipoteczny na lokal użytkowy może ubiegać się zarówno osoba fizyczna, jak i firma.
 2. Okres spłaty kredytu hipotecznego dla firm na lokal użytkowy wynosi około 15 – 20 lat.
 3. Podstawą uzyskania kredytu hipotecznego jest posiadanie przez wnioskodawcę odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej oraz pozytywna ocena opłacalności planowanej inwestycji. Dodatkowe wymagania kierowane do firm dotyczą prowadzenia działalności przez określony czas – zwykle minimum 12, 18 lub 24 miesiące.
 4. Liczba ofert kredytowych przeznaczonych na sfinansowania lokalu użytkowego jest niewielka.
 5. Podstawą decyzji o odmowie przyznania finansowania może być zarówno brak zdolności kredytowej, jak i nieopłacalność inwestycji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można zaciągnąć kredyt hipoteczny na lokal użytkowy?

  Tak. Możliwy do zrealizowania cel kredytu hipotecznego zależy przede wszystkim od oferty banku. W przypadku ofert skierowanych dla klientów indywidualnych będzie to zwykle kredyt hipoteczny. z możliwością przeznaczenie na własne cele mieszkaniowe, a także na dowolny cel komercyjny w tym na lokal użytkowy.

 2. Czy firma może zaciągnąć kredyt na lokal użytkowy?

  Tak, choć liczba ofert kredytów hipotecznych z przeznaczeniem na lokal użytkowy dostępnych na rynku finansowym jest ograniczona. Inwestycje w nieruchomości przedsiębiorcy mogą realizować również za pomocą kredytów inwestycyjnych. 

 3. Czy wymagane jest ubezpieczenie kredytu na lokal użytkowy?

  Rodzaj wymaganych zabezpieczeń, w tym ubezpieczenia spłaty kredytu, zależy od oferty banku. W przypadku ofert dla osób fizycznych wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu może wpłynąć na obniżenie kosztów: marży banku lub prowizji. W każdym przypadku konieczne natomiast może się okazać ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją na rzecz banku.

 4. Ile wynosi wkład własny przy kredycie na lokal usługowy?

  Dla kredytów hipotecznych udzielanych klientom indywidualnym minimalny wymagany wkład własny to 20% wartości nieruchomości, choć oczywiście bank może mieć wyższe wymagania w tym zakresie. Ponadto warto pamiętać, że im wyższy wkład własny posiadany przez wnioskodawcę, tym korzystniejsze mogą być warunki kredytu.

 5. Czy można przekształcić lokal użytkowy na mieszkalny?

  Tak przekształcenie lokalu użytkowego na mieszkalny jest możliwe. Szczegółową procedurę zmiany użytkowania obiektu lub jego części określa art. 71 ustawy Prawo budowlane. 

PORÓWNAJ KREDYTY
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments