Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63
Poradniki

Kredyt studencki – będzie szybciej i łatwiej

Kredyt studencki to sposób na sfinansowanie utrzymania studentów i doktorantów w czasie trwania nauki. Dzięki nowym zasadom ma być szybciej i łatwiej. Wnioski można już składać elektronicznie, a o kredyt można ubiegać się przez cały rok. Co najważniejsze kredyt studencki jest tani, bo do jego spłaty dokłada się państwo.

Kredyt studencki to rozwiązanie, które stanowi atrakcyjną alternatywę dla finansowania oferowanego na standardowych warunkach. Niskie oprocentowanie i odroczony na dwa lata po ukończeniu studiów termin spłaty to atuty, które nie są dostępne dla beneficjentów popularnych kredytów gotówkowych.

A zalet kredytu studenckiego jest znacznie więcej. Dlatego dzięki takiemu wsparciu, trudna sytuacja życiowa nie musi być już przeszkodą w uzyskaniu upragnionego dyplomu magistra. Dodatkowo uzyskane pieniądze mogą pomóc w osiągnięciu samodzielności i pozwolić studentowi na szybsze opuszczenie rodzinnego domu.

Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 1998 -2017 z kredytów studenckich skorzystało 398 tys. studentów i doktorantów. Szacuje się, że dzięki wprowadzonym ułatwieniom, trend wzrostowy w zakresie liczby beneficjentów kredytów studenckich w kolejnych latach zostanie utrzymany.

Czym właściwie jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to forma materialnego wsparcia dla studentów oraz doktorantów. O finansowanie może również wystąpić osoba, która dopiero ubiega się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej.

Zasady związane z udzieleniem kredytu studenckiego reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

O atrakcyjności kredytu studenckiego świadczy przede wszystkim możliwość rozpoczęcia jego spłaty po upływie dwóch lat po ukończeniu studiów oraz niski koszt. Wysokość oprocentowania kredytu wynosi 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP, przy czym wartość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi tylko 0,5 stopy redyskontowej weksli NBP czyli aktualnie 0,275 %. Pozostała część odsetek jest spłacana przez budżet państwa.

W ramach kredytu studenckiego można ubiegać się o uzyskanie miesięcznej transzy w wysokości 400, 600, 800 lub 1000 zł.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

Od stycznia 2019 r. kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

To spora zmiana, bo wcześniej jednym z warunków formalnych było rozpoczęcie studiów wyższych przed ukończeniem 25 roku życia. Dodatkowo, jak już wcześniej wspomniano, wniosek o kredyt może również złożyć kandydat na studenta lub doktoranta – musi jednak przed podpisaniem umowy kredytowej przedłożyć w banku zaświadczenie, które potwierdzi, że jest studentem lub doktorantem.

Kredyt mogą uzyskać tylko osoby, które nie przekraczają określonego progu dochodowego. W roku akademickim 2019/2020 maksymalny dochód na osobę, który uprawnia do otrzymania finansowania to 2.500 zł.

Na jaki okres można uzyskać kredyt studencki?

Kredyt może zostać udzielony na okres 6 lat w przypadku studentów i na okres 4 lat w przypadku doktorantów. Wypłacany jest w miesięcznych transzach przez okres 10 miesięcy roku akademickiego z wyłączeniem okresu urlopów czy innych przerw określonych regulaminem studiów. Instytucja kredytująca zaprzestanie również wypłaty miesięcznych transz kredytu w przypadku:

 • skreślenia z listy studentów,
 • zawieszenia w prawach studenta,
 • ukończenia studiów,
 • ujawnienia zatajonych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu lub jego wysokość.

Lista dokumentów niezbędna do złożenia wniosku o kredyt studencki

Do wniosku o kredyt studencki należy dołączyć:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej, że wnioskodawca jest studentem lub doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu.

Wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej jak i online – wcześniej forma składania wniosku była ograniczona do wersji papierowej. Dodatkowo wnioski są rozpatrywane przez cały rok. To również zmiana na plus, bo przed nowelizacją złożenie wniosku było możliwe tylko w okresie od 15 lipca do 20 października.

Aktualnie obowiązujące zasady są bardziej przyjazne i umożliwiają zdobycie pieniędzy osobom, których sytuacja finansowa pogorszyła się na przestrzeni roku akademickiego. Instytucja kredytująca rozpatrzy wniosek w ciągu 30 dni od jego złożenia.

Poręczenie kredytu studenckiego

Kolejnym wymogiem dla uzyskania kredytu studenckiego jest znalezienie poręczyciela, który zobowiąże się do spłaty zadłużenia w razie problemów finansowych kredytobiorcy. Najczęściej takiej formy wsparcia studentom udzielają rodzice czy inna bliższa rodzina. W określonych przypadkach poręczenia może udzielić również:

Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • w wysokości 100% wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów dla:
  • studentów których dochód w rodzinie nie przekracza 1500 zł na osobę,
  • studentów, którzy zostali całkowicie pozbawieni opieki rodzicielskiej lub jako całkowicie lub częściowo pozbawieni opieki rodzicielskiej zostali umieszczeni w placówce zapewniającej opiekę zastępczą (np. rodzina zastępcza, placówka opiekuńczo wychowacza rodzinna i inna) – bez względu na dochód,
 • w wysokości 90% wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek i innych kosztów związanych z udzieleniem kredytu, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2.000 zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • w wysokości do 100% wykorzystanej kwoty kredytu dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł,
 • w innych przypadkach do 80% wykorzystanej kwoty kredytu.

O poręczenie z ARiMR mogą ubiegać się osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Umorzenie spłaty kredytu studenckiego

Taka opcja jest dostępna w dwóch przypadkach. Po pierwsze instytucja kredytująca może umorzyć część kredytu najlepszym studentom. Wysokość umorzenia zależy od tego z jakim wynikiem student ukończył studia wyższe albo kształcenie w szkole doktorskiej. Dla najlepszych umorzenie może sięgnąć nawet 50% wartości kredytu.

Drugą opcją jest umorzenie kredytu w całości i dotyczy osób, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Umorzenia dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Te banki udzielają kredytów studenckich

 • PKO BP – rozpatrzenie wniosku 0 zł dla posiadaczy ROR w PKO BP SA, oraz dla klientów którzy otworzą konto najpóźniej w dniu zawarcia umowy – pozostałe osoby muszą liczyć się z koniecznością zapłaty 400 zł. Dodatkowo za udzielenie kredytu bank naliczy prowizję (od każdej wypłaconej transzy) 2 % dla posiadaczy ROR w banku PKO BP SA i 5 % dla pozostałych klientów.
 • Bank Pekao SA – prowizji od każdej wypłaconej transzy kredytu nie zapłaci posiadacz RORu w banku, inni klienci – 0,5%. Prowizja jest również naliczana za wypłatę każdej transzy kredytu poręczonego przez BGK – 1,5% kwoty. W przypadku przelewu pieniędzy na inne konto, bank pobierze opłatę w wysokości 4 zł.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA – udzielenie kredytu łączy się z prowizją w wysokości 1 % wysokości każdej transzy. Pozostałe opłaty związane są przede wszystkim ze zmianą umowy.
 • SGB – Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) – opłaty są określone w regulaminach banków, które przystąpiły do programu.

Warunki udzielania kredytów studenckich zostały określone przepisami prawnymi. Oferta banków może różnić się wysokością dodatkowych opłat związanych z udzieleniem kredytu lub rodzajem dokumentów koniecznych dla potwierdzenia dochodu kredytobiorcy czy ustanowienia poręczenia.

Czy kredyt studencki jest właściwą opcją?

Kredyt studencki to najtańsza opcja w porównaniu do rozwiązań oferowanych przez banki na warunkach komercyjnych. Grono adresatów jest co prawda ograniczone, jednak ideą tego rozwiązania jest uzyskanie wyższego wykształcenia pomimo trudnych warunków finansowych. Wydaje się, że kredyt studencki to potrzebne rozwiązanie, pomocne w rozwoju i nauce – w szczególności teraz, kiedy uzyskanie finansowania jest prostsze.

PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Gosia
Gosia
4 lat temu

Pomimo poręczeń 100% kredytu przez ARiMR lub BGK banki nie udzielają kredytów dla studentów jeśli ci nie przedstawią dodatkowego poręczyciela posiadającego zdolność kredytową (umowa na czas nieokreślony z dochodem co najmniej 1800 zł netto na osobę) . Jaki więc sens mają poręczenia tych instytucji jeśli student, który jest uprawniony do poręczenia 100 % kredytu przez nie (a więc nie posiada innych możliwości poręczenia kredytu) niestety nie może otrzymać kredytu. To po prostu paranoja i obłuda – bo niby instytucje te poręczają 100 % kredytu dla studentów którzy nie mają innej możliwości poręczenia a student i tak nie otrzyma pożyczki gdyż nie posiada poręczyciela. Jestem z terenów wiejskich z rodziny wielodzietnej i dochód na osobę nie przekracza 800 zł jednak bank BPS w Kielcach zażądał dodatkowego poręczyciela pomimo poręczenia przez ARiMR. Czy jest jakieś wyjście z tego błędnego koła?

Bart
Bart
4 lat temu
Reply to  Gosia

Myślę, że warto złożyć wniosek również w pozostałych bankach, oferujących kredyt studencki. Być może PKO BP czy PEKAO SA wykażą się bardziej sprzyjającą postawą i dodatkowy poręczyciel nie będzie wymagany.