Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

Pożyczki pod zastaw lub na poręczenie. Sprawdź, gdzie je dostaniesz!

Pożyczki pod zastaw lub na poręczenie to jedne z licznych opcji dostępnych na polskim rynku pożyczkowym. Czym się od siebie różnią? W jaki sposób działa zastaw, a jak poręczenie? Czy któraś z tych opcji jest korzystniejsza? Sprawdźmy! 

Pożyczkodawca zawsze chce mieć pewność, że dłużnik będzie w stanie zwrócić środki, które otrzymał. Najczęściej, aby upewnić się, że tak się stanie, prześwietla sytuację finansową klienta. Niekiedy jednak dopuszcza skorzystanie z innych sposobów. Poręczenie i zastaw to dwie formy zabezpieczenia pożyczki mające zagwarantować mu, że zaciągnięte zobowiązanie zostanie w całości spłacone w terminie. Dzięki temu rozwiązaniu osoby pilnie potrzebujące pieniędzy mogą niekiedy pożyczyć więcej, niż wskazywałaby na to ich zdolność kredytowa. 

Czym są pożyczki pod zastaw?

Pożyczki pod zastaw to jedna z bardziej znanych form pożyczania pieniędzy, która – mimo że kojarzy się głównie z lombardami – ma stałe miejsce zarówno w ofercie banków, jak i firm pożyczkowych. Udzielają ich także inwestorzy prywatni. Jej zabezpieczeniem jest przedmiot lub nieruchomość, a ostateczna kwota udzielonego zobowiązania zależy od ich wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę lub samego pożyczkodawcę. W zależności od przedmiotu zastawu mają zastosowanie różne przepisy prawne: 

 • zastaw na rzeczach ruchomych – kodeks cywilny, art. 303-326,
 • zastaw na nieruchomościach – ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r.

Co może być przedmiotem zastawu?

Przedmiotem zastawu może być każda wartościowa rzecz, od biżuterii, przez sprzęt AGD i samochód, aż po nieruchomości. Rodzaje pożyczek pod zastaw udzielane na polskim rynku to: 

 1. pożyczki pod zastaw samochodu – dla firm i klientów indywidualnych,
 2. pod zastaw nieruchomości – dla firm, i osób fizycznych będących jej właścicielami, 
 3. pożyczki pod zastaw pozostałych przedmiotów – świadczone przez lombardy dla klientów indywidualnych.

Najczęściej spotykane rzeczy pod zastaw to:

 • biżuteria, 
 • sprzęt elektroniczny 
 • dzieła sztuki, 
 • sprzęt sportowy, 
 • sprzęty grające, 
 • sprzęty AGD, 
 • narzędzia (zwłaszcza elektronarzędzia), 
 • przedmioty kolekcjonerskie, 
 • papiery wartościowe, obligacje i akcje, 
 • samochody i inne pojazdy, 
 • nieruchomości. 

Wycena przedmiotów pod zastaw często może być niższa, niż ich rynkowa wartość. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku braku spłaty pożyczki, przedmioty zostaną sprzedane, by pokryć koszty zobowiązania.

Mieszkania, domy, działki budowlane, grunty oraz lokale komercyjne są przedmiotem szczególnej regulacji – hipoteki. Dzięki wpisowi do Księgi Wieczystej posiadana nieruchomość może stanowić zabezpieczenie pożyczki pozabankowej, kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką. Udzielaniem kredytów hipotecznych zajmują się jednak wyłącznie banki (na mocy Ustawy o kredycie hipotecznym z 22 lipca 2017 roku). 

Więcej o pożyczkach pod zastaw samochodu piszemy w artykule pt. “Gotówka na czterech kółkach, czyli pożyczki pod zastaw samochodu”.

Kto może skorzystać z pożyczki pod zastaw? 

Jedną z ważniejszych cech pożyczek pod zastaw jest niewielka liczba formalności, które się z nimi wiążą. W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci zastawu stanowi konkretny przedmiot, pożyczkodawca nie sprawdza zdolności kredytowej klienta. Oznacza to, że z pożyczki pod zastaw może skorzystać właściwie każda pełnoletnia osoba posiadająca ważny dokument tożsamości, która ma w posiadaniu wystarczająco cenną rzecz. 

Nieco inaczej wygląda to w przypadku, gdy zabezpieczeniem w postaci zastawu ma być nieruchomość. Wówczas, poza dowodem osobistym, będzie potrzebny również dokument poświadczający, że przyszły pożyczkobiorca jest właścicielem nieruchomości. 

Dodatkowo, jeżeli wnioskuje się o taką pożyczkę w banku, niezbędne będzie również posiadanie odpowiedniej zdolności do terminowej spłaty zobowiązania. Żaden bank nie zdecyduje się na udzielenie finansowania komuś, kto z dużym prawdopodobieństwem może mieć problemy z regulowaniem zadłużenia. 

Jak wziąć pożyczkę pod zastaw? 

Osoba, która chce wziąć pożyczkę pod zastaw, powinna wykonać następujące czynności: 

 1. znaleźć firmę, bank lub lombard, gdzie udzielane są pożyczki pod zastaw, 
 2. sprawdzić, która z należących do niej ruchomości lub nieruchomości może być przedmiotem zastawu i zlecić wykonanie jej wyceny (zrobi to rzeczoznawca majątkowy współpracujący z dana instytucją lub pożyczkodawca osobiście – w przypadku np. wizyty w lombardzie), 
 3. przedstawić dokument tożsamości i podpisać wymagane dokumenty, 
 4. odebrać pożyczkę, 
 5. spłacić pożyczkę terminowo i w całości, 
 6. odebrać przedmiot, który był przedmiotem zastawu. 

Ile kosztuje pożyczka pod zastaw? 

Koszty pożyczki pod zastaw zależą m.in. od tego, czy zaciąga się ją w firmie pożyczkowej (wówczas zastosowanie mają zapisy Kodeksu cywilnego, które stawiają sprawę jasno: „Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych” (art. 359 § 2 kodeksu cywilnego). 

Jeśli natomiast chce się skorzystać z usług lombardu, trzeba zachować szczególną ostrożność. Dlaczego? Bo zaciągane tam pożyczki nie podlegają przepisom obowiązujących np. pożyczkodawców ze sektora pozabankowego. Mało tego, właściciele lombardów często omijają obowiązujące prawo i ustalają stawki wg własnego „widzimisię”. Oprócz tego, że naliczają wysokie odsetki i prowizje, notorycznie zaniżają wartość oferowanych pod zastaw przedmiotów. 

Oczywiście nie muszą być to jedyne koszty, jakie będzie zmuszony ponieść pożyczkobiorca. Warto także pamiętać, że jeśli dług nie zostanie spłacony we wskazanym terminie, pożyczkodawca może sprzedać zastawioną rzecz albo wszcząć postępowanie egzekucyjne (w przypadku zastawu w formie samochodu lub nieruchomości). 

Czym jest poręczenie pożyczki? 

Zabezpieczeniem pożyczki może być nie tylko ocena zdolności kredytowej i zastaw, ale także poręczenie. Polega ono na tym, że poręczyciel (zwany także żyrantem lub gwarantem) ręczy za pożyczkobiorcę własnym majątkiem i – w razie jego niewypłacalności – przejmuje obowiązek spłaty zadłużenia. 

Kto może skorzystać z poręczenia pożyczki? 

Z pożyczki z poręczeniem często korzystają osoby, które nie mają wystarczająco wysokich lub regularnych dochodów lub ich historia kredytowa jest negatywna. Aby wziąć pożyczkę, potrzebują zabezpieczenia, którym może być poręczenie od kogoś, kogo wiarygodność finansowa nie budzi wątpliwości. 

Kto może udzielić poręczenia pożyczki? 

Poręczycielem, czyli gwarantem pożyczki, może zostać osoba, która: 

 • jest pełnoletnia, 
 • jest obywatelem Polski, 
 • ma pozytywną historię kredytową, 
 • ma zdolność kredytową umożliwiającą wzięcie pożyczki o określonej wysokości. 

Gwarant i pożyczkobiorca nie muszą być ze sobą spokrewnieni, jednak poręczyciela najczęściej szuka się właśnie wśród członków rodziny. Niewiele osób „z zewnątrz”, nawet tych należących do kręgu bliskich znajomych, decyduje się na taki krok. Dzieje się tak dlatego, że żyrant odpowiada własnym majątkiem za zaciągnięte zobowiązanie. 

Jak wziąć pożyczkę z poręczeniem? 

Aby wziąć pożyczkę z poręczeniem, trzeba wykonać kilka prostych kroków: 

 1. znaleźć firmę lub bank, który udziela tego typu pożyczek, 
 2. znaleźć osobę, która będzie gwarantem pożyczki, 
 3. wypełnić wszystkie wymagane dokumenty i złożyć wniosek o pożyczkę, 
 4. w przypadku pozytywnej decyzji podpisać umowę pożyczkową. 

Warto pamiętać, że otrzymanie potrzebnej kwoty to dopiero początek. Trzeba zrobić wszystko, by regularnie spłacać zobowiązanie i nie dopuścić do finansowego obciążenia poręczyciela, który zgodził się na oddanie przysługi. 

Ile kosztuje pożyczka z poręczeniem? 

Pożyczka z gwarantem nie wymaga żadnych dodatkowych opłat w porównaniu do innych form pożyczania pieniędzy, a te są regulowane przepisami prawa. 

Ustawa o kredycie konsumenckim (zwana potocznie antylichwiarską) reguluje pozaodsetkowe koszty pożyczki, które przedstawiają się następująco: 

 • Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru:
  MPKK = (K × 10%) + (K × n/R × 10%)
  w którym poszczególne symbole oznaczają:
  MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
  K – całkowitą kwotę kredytu,
  n – okres spłaty wyrażony w dniach,
  R – liczbę dni w roku.
  – Maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni oblicza się według wzoru:
  MPKK = K x 5% 

Kto udziela pożyczek pod zastaw lub na poręczenie? 

O ile pożyczkę pod zastaw można wziąć w banku, firmie pożyczkowej, w lombardzie czy nawet od osoby prywatnej (inwestora), pożyczka na poręczenie nie jest aż tak popularnym produktem finansowym.  

Po pierwsze, znalezienie gwaranta nie należy do najłatwiejszych. Istnieją co prawda działające lokalnie firmy zewnętrzne (tzw. fundusze poręczeń kredytowych) zajmujące się udzielaniem poręczeń klientom banków i instytucji pożyczkowych, z którymi bezpośrednio współpracują, jednak z ich usług mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy potrzebujący środków na prowadzenie własnej działalności.  

Po drugie, istotą działalności firm pozabankowych, które specjalizują się w udzielaniu chwilówek i pożyczek ratalnych, jest oferowanie tego typu produktów bez zaświadczeń i poręczeń. 

Czy pożyczki pod zastaw i na poręczenie są bezpieczne? 

Klient, który korzysta z usług banku lub uczciwej instytucji pożyczkowej, a oprócz tego regularnie spłaca zadłużenie – raczej nie ma się czego obawiać. Schody zaczynają się jednak w momencie, gdy na horyzoncie pojawiają się problemy z płynnością finansową. 

Bezpieczeństwo pożyczki pod zastaw 

W przypadku pożyczki pod zastaw opóźnienie w spłacie powoduje, że wierzyciel (bank, firma pożyczkowa, lombard lub osoba prywatna) może przejąć ruchomość lub nieruchomość będącą przedmiotem zastawu. Decydując się na tę opcję, trzeba mieć świadomość, że ryzykuje się utratą części lub nawet całości swojego majątku. 

Bezpieczeństwo pożyczki na poręczenie 

Jeśli chodzi o pożyczkę na poręczenie, głównym problemem jest tutaj perspektywa związana z finansowym obciążeniem gwaranta. W końcu to właśnie on będzie musiał „nadstawić karku” za nierzetelnego dłużnika, za którego pożyczkę osobiście poręczył. Oczywiście, jeśli ktoś zgodził się na taki krok, prawdopodobnie była to przemyślana decyzja. Czasem jednak nie ma sensu ryzykować pogorszenia wzajemnych relacji.  

Koniecznie trzeba w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym ryzyku, z jakim wiąże się poręczenie dla żyranta. Mianowicie: obniża jego zdolność kredytową. Dla instytucji finansowych nie ma znaczenia, że to nie on jest pożyczkobiorcą – przez cały okres spłaty zobowiązania będą traktowały poręczoną pożyczkę tak, jak jego własne zadłużenie. A to prawdopodobnie mocno obniży szansę na wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę przez dłuższy czas. 

Jakie są zalety i wady pożyczki pod zastaw lub na poręczenie? 

Pora na krótkie podsumowanie, czyli szybki przegląd wad i zalet pożyczek pod zastaw i na poręczenie. 

Zalety pożyczek pod zastaw: 

 • Możliwość otrzymania pożyczki na wyższą kwotę dzięki ustanowieniu zastawu 
 • Przedmiotem zastawu może być zarówno dowolna wartościowa ruchomość, jak i nieruchomość 
 • Konsekwencje braku terminowej spłaty ponosi wyłącznie pożyczkobiorca 
 • Możliwość wykorzystania pożyczki pod zastaw na dowolny cel (nawet jeśli jest to pożyczka hipoteczna) 
 • Możliwość uzyskania pożyczki bez sprawdzania zdolności kredytowej (jeśli składa się wniosek w instytucji pożyczkowej z sektora pozabankowego lub pożycza środki od prywatnego inwestora) 

Wady pożyczek pod zastaw: 

 • Nieuczciwe praktyki pożyczkodawców (np. zaniżanie cen rzeczy będących przedmiotem zastawu w lombardzie lub bardzo wysokie koszty pożyczki od osób prywatnych) 
 • Ryzyko utraty ruchomości lub nieruchomości będącej przedmiotem zastawu w przypadku nieterminowej spłaty 

Zalety pożyczek na poręczenie: 

 • Możliwość pożyczenia potrzebnych środków nawet w trudnej sytuacji finansowej (brak dochodów, wpisy w rejestrach dłużników) 

Wady pożyczek na poręczenie: 

 • Konieczność znalezienia gwaranta, który spełni wymagania pod kątem finansowym 
 • Ryzyko obarczenia żyranta koniecznością spłaty poręczonego zobowiązania (a w efekcie pogorszenie relacji z nim) 
 • Obniżenie zdolności kredytowej poręczyciela przez cały okres obowiązywania umowy 

Poręczenie czy zastaw – co wybrać? 

Tym, co różni pożyczkę na poręczenie od pożyczki pod zastaw jest m.in. sposób zabezpieczenia. Którą z nich wybrać? To zależy od tego, czy: 

 • Posiada się wartościowy przedmiot, który może służyć jako zastaw (jeśli tak, warto rozważyć tę opcję), 
 • Zna się kogoś, kto zgodzi się podżyrować pożyczkę – wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by wziąć pożyczkę z poręczeniem. 

Jeśli natomiast spełnia się oba warunki, warto kierować się przede wszystkim kosztem pożyczki i wybrać tę ofertę, która będzie najkorzystniejsza. Istotne jest również sprawdzenie wiarygodności firmy i korzystanie jedynie z bezpiecznych źródeł pożyczania pieniędzy. 

Co zamiast pożyczki pod zastaw lub na poręczenie? 

Pożyczka z poręczycielem albo pod zastaw to raczej rozwiązanie dla osób, które nie mają szans na otrzymanie środków od firm oferujących chwilówki i pożyczki na raty online. Czy istnieje alternatywa dla kogoś, kto sytuacja finansowa nie wzbudza zaufania firm pożyczkowych, a tym bardziej banków? Oto kilka przykładowych opcji: 

 • Pożyczka od rodziny lub znajomych (na pewno będzie łatwiej dopasować elastyczny termin i sposób spłaty, obejdzie się też bez weryfikacji sytuacji finansowej, jednak – w razie kłopotów – wzajemne relacje mogą ulec pogorszeniu). 
 • Pożyczka społecznościowa (to zobowiązanie zaciągane u osoby prywatnej, jednak – np. w przeciwieństwie do pożyczki na weksel – pożyczkobiorca ma wpływ na ostateczny kształt umowy). 
 • Pożyczka dla zadłużonych/pożyczka bez baz/pożyczka bez BIK (chociaż tego typu hasła to wyłącznie czysty marketing, można trafić na pożyczkodawcę, który nieco bardziej przychylnym okiem spojrzy na indywidualną sytuację klienta lub nie sprawdza akurat baz dłużników, w której widnieją wpisy na jego temat – jest to jednam ryzykowne rozwiązanie, które może skutkować jeszcze większymi problemami finansowymi) 

Warto wiedzieć

 1. Pożyczka pod zastaw i pożyczka na poręczenie to dwa różne produkty finansowe, różniące się od siebie m.in. rodzajem zabezpieczenia zaciąganego zobowiązania. 
 2. Przedmiotem zastawu mogą być zarówno ruchomości (np. samochód, cenny przedmiot lub sprzęt), jak i nieruchomości (dom, mieszkanie, grunt budowlany, działka rolna, lokal komercyjny). 
 3. Pożyczka na poręczenie wymaga znalezienia gwaranta, który w przypadku niewywiązania się dłużnika z umowy zgodzi się odpowiadać własnym majątkiem i przejąć spłatę zobowiązania. 
 4. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki pod zastaw pożyczkobiorca ryzykuje wyłącznie składnikiem własnego majątku. 
 5. Powinno się zdecydowanie unikać pożyczek pod zastaw i na poręczenie od nieznajomych osób prywatnych – nie regulują ich żadne obowiązujące przepisy prawa, a to niestety bardzo duże pole do nadużyć. 
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments