Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Kredyty hipoteczne

Zwrot ubezpieczenia pomostowego od kredytu hipotecznego

Co to jest zwrot ubezpieczenia pomostowego? Chociaż wiele osób posiada kredyt hipoteczny, to mało kto wie, że oprócz należności głównej i odsetek występują również inne elementy, które trzeba zapłacić. Czy dodatkowy koszt kredytu hipotecznego w postaci ubezpieczenia pomostowego jest niezbędny? Czym jest i jak długo musimy je płacić? O tym piszemy poniżej!

Kredyt hipoteczny i związane z nim decyzje to jedne z najważniejszych i często najbardziej wpływających na nasze życie wyborów, które mogą zdefiniować poziom i komfort naszej codzienności na przyszłe 20-30 lat. Warto więc przeanalizować:

 • z czego składa się umowa kredytowa,
 • co wpływa na ostateczne oprocentowanie,
 • na jakiej podstawie obliczana jest nasza miesięczna rata,
 • jak można ją zmniejszyć.

Jednym ze składników umowy, którego najprawdopodobniej nie uda nam się wyeliminować, jest ubezpieczenie pomostowe. Część kredytobiorców być może nie słyszała nawet takiego pojęcia, część być może je kojarzy, lecz nie wie, co dokładnie ono znaczy. Poniższy artykuł przybliży nam najważniejsze fakty dotyczące ubezpieczenia pomostowego i jego zwrotu. Po zapoznaniu się z nim będziemy wiedzieli, jaki wpływ na całość naszego kredytu ma ubezpieczenie, czy możemy mieć wpływ na wysokość marży podwyższenia i co musimy zrobić, żeby całość środków została nam zwrócona.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to jeden z czynników, które warto wziąć pod uwagę przy zaciąganiu kredytu hipotecznego, a który często jest przez nas pomijany. W perspektywie 20-30 lat spłaty zobowiązania zazwyczaj traktujemy ubezpieczenie pomostowe jako nic nieznaczący „dodatek” dla banku. Wielu kredytobiorców nierzadko jest mocno zaskoczonych, że ich miesięczna rata jest większa, niż wstępnie szacowali. Dopiero wtedy analizują każdy składnik wymieniony w umowie kredytowej i trafiają na być może tajemniczo jeszcze brzmiący zapis dotyczący ubezpieczenia pomostowego.

Z punktu widzenia banku pożyczanie pieniędzy rzędu kilkuset tysięcy, czy nawet miliona złotych musi być odpowiednio zabezpieczone. Jednym z atrybutów, którym instytucje finansowe to sobie gwarantują jest właśnie ubezpieczenie pomostowe. W efekcie tego klient co miesiąc spłaca dodatkowo koszt takiego ubezpieczenia, aż do czasu dokonania wpisu hipoteki.

W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia, klient, który jest jednocześnie kredytobiorcą, nie staje się stroną umowy ani nie czerpie realnej ochrony. Stanowi ono raczej zabezpieczenie, które bank, udzielający kredytu, uzyskuje od firmy ubezpieczeniowej. Kredytobiorca jest odpowiedzialny za opłacanie składki związaną z tym ubezpieczeniem, dlatego warto je postrzegać jako dodatkowy wydatek, związanym z podpisaniem umowy kredytowej.

Ile trzeba czekać na wpis do hipoteki do księgi wieczystej?

W ostatnich latach na taki wpis hipoteki w największych miastach trzeba było czekać od kilku do kilkunastu miesięcy, więc dodatkowe obciążenie finansowe potrafiło być dolegliwe dla kredytobiorców. Wynikało to z faktu, że był to złoty okres na rynku nieruchomości na co wpływ miały rekordowo niskie stopy procentowe oraz stosunkowo niskie ceny mieszkań. Obecnie sytuacja trochę się zmieniła ze względu na podniesione stopy procentowe, jednak w najbliższej przyszłości możemy być pewni, że duży wpływ na czas oczekiwania na wpis w księdze wieczystej może mieć Bezpieczny Kredyt 2%, który teoretycznie powinien zwiększyć zainteresowanie kredytami hipotecznymi, a co za tym idzie liczbą – osób oczekujących na wpis.

Jakie są zalety dla banku w dokonaniu wpisu hipoteki?

Jeżeli klient nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań wynikających z kredytu hipotecznego, to w takim przypadku bank za pomocą ubezpieczenia pomostowego gwarantuje sobie odszkodowanie z tytułu ewentualnej utraty praw do hipoteki. Jak wykażemy w dalszej części artykułu prawdopodobnym jest, że nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Każdy bank ustala wysokość ubezpieczenia pomostowego według własnych szacunków. Warto w tym wypadku skontaktować się także z pośrednikami kredytu hipotecznego, gdyż mogą oni mieć lepszą ofertę. Najczęściej ubezpieczenie pomostowe wyrażone jest w punktach procentowych wpływających na wysokość marży i oscyluje w zakresie 1 – 2,5%. Czasem zdarza się jednak, że stanowi określoną, jednorazową opłatę przedstawioną jako odsetki od całkowitej kwoty kredytu.

Jak obliczyć wysokość kapitału na poczet ubezpieczenia pomostowego?

Jeżeli chcemy dokładnie obliczyć, jak wysokie ubezpieczenie pomostowe może nas czekać w przypadku pożyczenia środków w ramach kredytu hipotecznego, to możemy skorzystać z wielu ogólnodostępnych w internecie kalkulatorów. Nie jest to jednak na tyle trudne, żeby nie spróbować tego samodzielnie.

Poniżej kilka przykładów:

 1. Pan Jan zaciągnął kredyt hipoteczny na 450 000 zł na okres 30 lat. Przy oprocentowaniu kredytu 9,84% jego miesięczna rata wynosi około 3900 zł. Dodatkowo bank zabezpieczył się ubezpieczeniem pomostowym podwyższającym marżę o 1%, przez co Pan Jan do czasu wpisu do księgi wieczystej płaci około 4300 zł.
 2. Angela i Daniel na własne mieszkanie pożyczyli od banku 250 000 zł na 30 lat. Oprocentowanie obecnie wynosi 9,5%, a dodatkowe 2% na czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej stanowi ubezpieczenie pomostowe. Po uzyskaniu wpisu rata będzie wynosiła około 2100 zł, jednak do tego czasu para będzie musiała spłacać do banku prawie 2300 zł. Zwiększona płatność będzie trwać do momentu, aż zostanie ustanowiony wpis hipoteki do księgi.
 3. Pani Janina na zakup kawalerki pod inwestycję pożyczyła w banku 100 000 zł. Przy obecnych stopach procentowych oprocentowanie kredytu hipotecznego wynosi 9,95%, natomiast rata miesięczna podwyższona jest o 1,5% w związku z oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej. Rata w tym okresie wynosi 986 zł, a po wpisie spadnie do 873 zł w przypadku, gdy zobowiązanie zostało rozłożone na 30 lat.

Co ma wpływ na wysokość ubezpieczenia pomostowego?

Na wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia pomostowego wpływ mają czynniki takie jak:

 • wysokość kredytu hipotecznego,
 • wysokość oprocentowania,
 • wysokość marży banku za „poniesione ryzyko”,
 • liczba rat.

Przed ostateczną decyzją dotyczącą wyboru banku, z którym chcemy związać się umową kredytu hipotecznego warto sprawdzić, jak wysokie marże stosuje każdy z nich w kontekście ubezpieczenia pomostowego. Mimo, że cała kwota, którą z tego tytuły przekażemy bankowi zostanie nam zwrócona, to z pewnością istnieją inne sposoby na zagospodarowanie różnicy, którą miesięcznie możemy zaoszczędzić poprzez odpowiedni wybór banku. Oczywiście, wysokość ubezpieczenia pomostowego jest tylko jednym z wielu czynników, które należy rozpatrywać. Banki często próbują podwyższać marżę w inny sposób – np. za brak umowy karty kredytowej w danej instytucji, brak konta osobistego itp.

Jak długo trzeba płacić ubezpieczenie?

Ubezpieczenie pomostowe należy opłacać od momentu podpisania umowy kredytu hipotecznego, aż do czasu, gdy uzyskamy odpowiedni wpis w księdze wieczystej. Sam proces skupia się na ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego na rzecz banku, zatem do czasu wpisu hipoteki taka płatność będzie wymagalna.

Niestety – w praktyce jeszcze do niedawna oznaczało to nawet kilka – kilkanaście miesięcy w największych miastach. Obecnie terminy te uległy skróceniu, jednak wciąż warto być przygotowanym finansowo na najgorszy wariant. Warto również wiedzieć, że jeśli bank pobierze nam pieniądze z tytułu ubezpieczenia pomostowego po dokonaniu wpisu, to takie działanie jest niezgodne z prawem, a środki powinny zostać zwrócone.

Czym jest zwrot ubezpieczenia pomostowego?

Do 2022 roku nie można było ubiegać się o zwrot ubezpieczenia pomostowego. Pieniądze, które z tego tytułu wpłacaliśmy do banku były swoistą rekompensatą za ryzyko udzielenia nam kredytu hipotecznego. Dopiero od niedawna na skutek zmiany ustawy zwrot kosztów stał się obligatoryjny. Wynika to z faktu, że w rzeczywistości praktycznie nie zdarzało się, aby wniosek o wpis w księdze wieczystej nie został rozpatrzony pozytywnie. Po prostu co do zasady i spełnienia podstawowych warunków formalnych, jest nierealne, że sąd odmówi dokonania wpisu.

Z tych powodów instytucje finansowe nie ponosiły żadnego ryzyka, a mimo to – uzyskiwały przychody z tego tytułu. Na podstawie tego kazusu 6 lipca 2022 do Sejmu trafił projekt zmieniający Ustawę o kredycie hipotecznym, a 16 sierpnia 2022 roku nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Następnie 30 dni po jej ogłoszeniu w dzienniku ustaw weszła ona w życie. Właśnie po wejściu nowych przepisów w życie wraz z wpisem do księgi wieczystej kredytobiorca nabywa prawo do ubiegania się o zwrot środków, które przekazał w ramach ww. ubezpieczenia. Warunkiem jest zawarcie umowy kredytowej po 17 września 2022 r. lub zawarcie umowy przed tą datą z jednoczesnym brakiem wpisu w księdze wieczystej do tego dnia.

Co zrobić, aby otrzymać zwrot ubezpieczenia pomostowego?

Należy wiedzieć, że banki powinny automatycznie dokonywać zwrotu ubezpieczenia pomostowego w terminie do 60 dni od dokonania wpisu w księdze wieczystej. Środki mogą być zaliczone na poczet spłaty kredytu hipotecznego lub zwrócone na rachunek bankowy kredytobiorcy.

Jeśli zależy nam na przyspieszeniu tego procesu (co nie zawsze może się udać), to na pewno warto jak najszybciej dostarczyć do banku odpis z księgi wieczystej w celu potwierdzenia, że stosowny wpis został w niej umieszczony. Mimo automatycznego procesu zwrotu środków z tytułu ubezpieczenia pomostowego warto w tym okresie obserwować, co z naszym zwrotem się dzieje i czy przypadkiem bank dalej nie nalicza bezpodstawnie składki z tego tytułu.

O czym jeszcze pamiętać przy zwrocie ubezpieczenia pomostowego?

Proces zwrotu ubezpieczenia pomostowego w każdym banku może nieco się różnić. Czasami mogą być od nas wymagane dodatkowe informacje, jak np. nr konta do zwrotu środków. Warto w okresie 60 dni od wpisu w księdze wieczystej trzymać rękę na pulsie i śledzić, co się dzieje z należnymi nam pieniędzmi. Ponadto w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej warto zorientować się w banku, w którym zawarliśmy umowę kredytu hipotecznego, jak w praktyce wygląda zwrot ubezpieczenia pomostowego. Pomoże nam to być gotowym w sytuacji, gdy już dany wpis zostanie dokonany i pozwoli zaoszczędzić sporo czasu i nerwów.

Warto wiedzieć

 1. Ubezpieczenie pomostowe w zdecydowanej większości przypadków jest obowiązkowe.
 2. Znaczna część banków w ramach ubezpieczenia pomostowego podwyższa marżę kredytu.
 3. Najwyższe wartości ubezpieczenia pomostowego wynoszą ok. 2-2,5% podwyższenia marży kredytu, jednak do niedawna można było znaleźć takie oferty, które podwyższały ją jedynie o 0,5%.
 4. Zwrot ubezpieczenia pomostowego dotyczy umów zawartych po 17 września 2022 r. lub zawartych przed tą datą, ale bez wpisu do księgi do tego dnia.
 5. Po wpisie dokonanym w księdze wieczystej bank jest zobowiązany do zwrotu całości kosztów w terminie do 60 dni od dnia dokonania wpisu.
 6. Zwrot odbywa się automatycznie na konto klienta lub w ramach spłaty kredytu odejmowany jest od kapitału pozostałego do spłaty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak odzyskać ubezpieczenie pomostowe?

  Ubezpieczenie pomostowe powinno zostać zwrócone automatycznie na konto kredytobiorcy lub zaliczone w poczet spłaty kredytu hipotecznego w terminie do 60 dni od dokonaniu wpisu do księgi wieczystej.

 2. Jak odebrać zwrot kosztów ubezpieczenia pomostowego? 

  Jeżeli dany bank zwraca klientom środki z tytułu ubezpieczenia pomostowego na konto, to czasami konieczne może być wskazanie na jaki nr konta mają być one przelane. Jeżeli bank przelewa na konto, z którego pobiera nam ratę kredytu hipotecznego, to prawdopodobnie nie będziemy musieli wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Podobnie w przypadku, gdy bank zalicza zwracane koszty na poczet spłaty kredytu hipotecznego.

 3. Czy bank zwraca ubezpieczenie pomostowe? 

  Tak, banki mają obowiązek zwrotu środków, które wpłaciliśmy w ramach ubezpieczenia pomostowego i mają na to 60 dni od daty dokonania wpisu do księgi wieczystej nieruchomości.

 4. Komu należy się zwrot ubezpieczenia pomostowego? 

  Zwrot ubezpieczenia pomostowego należy się każdemu kredytobiorcy, który zawarł umowę kredytową po 17 września 2022 r. lub zawarł ją po tej dacie, lecz nie uzyskał wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości do tego dnia.

 5. Ile czasu ma bank na zwrot ubezpieczenia pomostowego? 

  Bank na zwrot ubezpieczenia pomostowego ma 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

 6. Jak ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu? 

  Zwrot ubezpieczenia pomostowego powinien zostać dokonany przez bank automatycznie po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej. Bank, który udziela nam kredytu hipotecznego ma na to maksymalnie 60 dni. Jeżeli zależy nam na skróceniu tego czasu, to powinniśmy jak najszybciej przekazać odpis z księgi wieczystej w celu potwierdzenia odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej.

Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Dawid
Dawid
9 miesięcy temu

Czy bank będzie zobowiązany do zwrotu ubezpieczenia pomostowego również w przypadku wcześniejszej spłaty a przed wpisem zabezpieczenia?