Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Wszystko, czego nie może zająć nam komornik

Komornicy nie cieszą się w Polsce zbyt dobrą opinią. Nowa ustawa, a właściwie dwie ustawy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku mają to zmienić. Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądać teraz praca komornika, a przede wszystkim co może, a czego nie może zająć w postępowaniu egzekucyjnym.

 

– Ma być lepiej – komentuje wprowadzenie nowych ustaw minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. – Od początku 2019 roku pracy komorników nie powinny towarzyszyć nieprawidłowości, więc ludzie będą mieć większe poczucie bezpieczeństwa – dodaje Ziobro.

Minister sprawiedliwości mówi o dwóch ustawach, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku:

 • ustawa z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych – z wyjątkiem przepisu określającego tryb powoływania komorników przez ministra sprawiedliwości, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Komornik na granicy świata przestępczego

– Dziś komornik kojarzy się przede wszystkim z bezwzględnym urzędnikiem państwowym, a nawet z kimś z pogranicza świata przestępczego. Nowe ustawy mają w pierwszej kolejności chronić interesy wierzycieli. Chcemy też zmienić postrzeganie komorników przez społeczeństwo. To bardzo ważne, aby system prawno-finansowy w Polsce działał sprawnie – tłumaczy minister sprawiedliwości.

Prawo musiało zostać zmienione, bo ustawa z 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji była nowelizowana ponad 50 razy, więc jej wewnętrzna spójność została poważnie nadszarpnięta. Główne zmiany w prawie o komornikach:

 • Szybszy i skuteczniejszy nadzór
  Nadzór ma być sprawowany tam, gdzie rzeczywiście komornik działa, aby poszkodowane osoby mogły szybko znaleźć pomoc ze strony instytucji państwowych. Dlatego prezesi sądów rejonowych otrzymali nowe uprawnienia. Mogą osunąć komornika od wykonywanych czynności na 30 dni i wnioskować bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie komornika ze stanowiska. Ustawa obliguje też prezesów sądów do działań wobec komorników, którzy naruszają prawo lub zasady etyki zawodowej. Jeśli prezes sądu dopuści się rażącego zaniechania, sam może stracić swoje stanowisko.
 • Większa kontrola
  Kancelarie komornicze będą teraz kontrolowane raz na dwa lata – dotychczas było to raz na cztery lata. Dodatkowo Minister Sprawiedliwości będzie mógł zainicjować dodatkową kontrolę, jeśli zajdzie podejrzenie nieprawidłowości. Kontrole finansowe mają przeprowadzać naczelnicy urzędów skarbowych. Każdy komornik jest też zobligowany do nagrywania czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie.
 • Wykształcenie, wiek i rewir
  Każdy komornik musi mieć teraz ukończone studia prawnicze. Podniesiono wiek, w którym można zostać komornikiem z 26 do 28 lat i jednocześnie obniżono górną granicę wykonywania zawodu z 70 do 65 lat. Komornik będzie teraz przypisany przede wszystkim do swojego rewiru. Jeśli nie będzie miał zaległości w prowadzeniu spraw co najmniej przez 6 miesięcy, wtedy będzie mógł przyjmować sprawy spoza rewiru, ale tylko w granicach apelacji.

Ilu jest w Polsce komorników i jak pracują?

Wykorzystując dane Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Komorniczej przygotowaliśmy zestawienie obrazujące liczbę komorników, przydzielonych im spraw czy liczbę wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (dotyczy także asesorów i asystentów).

Rok
Liczba komorników
Liczba prowadzonych spraw
Średnia liczba spraw na komornika w miesiącu
Liczba wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
2010
885
3.205.032
302
30
2011
1.012
4.224.918
348
46
2012
1.084
5.049.992
388
46
2013
1.295
5.150.000
330
78
2014
1.334
5.607.163
350
79
2015
1.432
7.958.864
463
102
2016
1.455
4.445.528
254
99
2017
1.590
4.948.587
259
92

Co, według nowego prawa, może, a czego nie może zająć komornik?

Niestety, komornik w postępowaniu egzekucyjnym może zająć praktycznie wszystko, czym włada dłużnik. Mogą to być też przedmioty, które nie są własnością dłużnika, a z których jedynie korzysta. Zakres i ograniczenia egzekucji komorniczej szczegółowo wylicza Kodeks postępowania cywilnego.

Co może zająć komornik

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komornik może zająć:

 • konto bankowe;
 • wynagrodzenie za pracę;
 • nieruchomości (tu potrzebny jest wniosek wierzyciela);
 • ruchomości (samochód, sprzęty, cenne przedmioty itd.);
 • wierzytelności;
 • prawa autorskie czy inne prawa majątkowe, które mają wartość finansową i można je sprzedać;
 • środki zawarte w akcjach, papierach wartościowych itd.

Czego nie może zająć nam komornik

Komornik nie może zająć poniższych składników majątku dłużnika, ale trudno tu mówić o przeciwwadze dla aktywów, które mogą zostać odebrane w toku postępowania egzekucyjnego:

 • Niektórych wpływów na rachunek bankowy: alimentów, 500+, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, dodatków porodowych, dodatków dla sierot, świadczeń wychowawczych i integracyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń od pomocy społecznej.
 • Niektórych urządzeń i przedmiotów domowych: bielizny i codziennych ubrań, ubrań służących do wykonywania zawodu, pościeli, niezbędnych przedmiotów i urządzeń domowych (lodówka, pralka, odkurzacz, łóżko, kuchenka służąca do przygotowywania posiłków).
 • Zapasów żywności oraz opału, które są niezbędne dłużnikowi i jego rodzinie na miesiąc.
 • Narzędzi i przedmiotów służących do pracy zarobkowej czy produkcji wystarczającej na tydzień (z wyłączeniem pojazdów mechanicznych: w praktyce wygląda to tak, że komornik nie może zabrać np. maszyny do szycia krawcowej, ale już samochód kierowcy może. Tu bardzo wiele zależy od indywidualnego podejścia komornika.
 • Przedmiotów potrzebnych do nauki, dokumentów osobistych, odznaczeń, przedmiotów niezbędnych do praktyk religijnych oraz przedmiotów o codziennego użytku, które mają dla dłużnika dużą wartość użytkową, a mogłyby być sprzedane tylko poniżej ich rzeczywistej wartości.
 • Produktów oraz sprzętów rehabilitacyjnych i służących do leczenia.
 • Jeśli dłużnik jest rolnikiem to jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec (wraz z zapasem paszy do kolejnych zbiorów) niezbędnych do utrzymania siebie i rodziny.

Warto pamiętać, że komornika obowiązują limity zajęć

Komornik ma prawo zająć środki finansowe otrzymywane tytułem wykonywanej pracy, emerytury czy pieniądze znajdujące się na rachunku bankowym. Na szczęście nie wszystkie. Aktualnie sytuacja wygląda następująco:

 • Wynagrodzenie
  Praca na etat – komornik musi zostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęcia komorniczego, która jest równowartością minimalnego wynagrodzenia (w 2019 roku to 2250 zł brutto). To oznacza, że nie może też zająć najniższego wynagrodzenia. Wyjątkiem są egzekucje alimentacyjne, w których nie ma kwoty wolnej od zajęcia, a komornik może zająć 50% lub 60% każdej pensji.
  Umowa cywilnoprawna – komornik może zająć całość. Jest jednak wyjątek, jeśli tego typu umowy są jedynym źródłem utrzymania dłużnika, wtedy stosuje się te same zasady, co w przypadku umów o pracę.
 • Rachunek bankowy
  Na rachunku musi pozostać kwota wolna od zajęcia, czyli równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia.
 • Emerytury i renty
  W tym przypadku komornik nie może zająć kwoty będącej równowartością 75% najniższej emerytury lub renty. Choć, podobnie jak w innych przypadkach egzekucji komorniczych, tu też istnieją progi uzależnione od rodzaju zaległości.

Czy w 2019 roku komornicy będą pracować inaczej?

Według zapewnień polityków nowe zapisy mają przysłużyć się przede wszystkim dłużnikom i sprawić, aby egzekucje komornicze i związane z nimi procedury były przejrzyste i uczciwe. Każdy może popaść w długi, więc komornik nie może być tylko bezwzględnym egzekutorem należności, ale osobą, która także wczuje się w sytuację dłużnika.

 

Czytaj też: 5 sposobów na wyjście z zadłużenia

Czytaj też: SIM swap – jak (nie) dać się złowić na przestępczy haczyk

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czego nie może zająć komornik?

  Komornik nie może zająć przedmiotów, które są niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb dłużnika i jego rodziny, takich jak żywność, ubrania, podstawowe meble czy sprzęt AGD niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego. W praktyce oznacza to, że komornik nie ma prawa zabrać Ci np. lodówki czy łóżka.

 2. Czego komornik nie może zająć z konta?

  Na koncie bankowym dłużnika komornik nie może zająć tzw. środków wolnych od egzekucji – to minimalne kwoty, które są zabezpieczone przed egzekucją i mają na celu zapewnienie dłużnikowi możliwości utrzymania na minimalnym poziomie. W Polsce taką kwotą jest tzw. kwota niezajęta wynosząca równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

 3. Czy komornik może zabrać telefon komórkowy?

  Komornik może zająć telefon komórkowy, ale tylko wtedy, gdy jest on przedmiotem luksusu, czyli na przykład jest to najnowszy model telefonu o wysokiej wartości. Standardowy telefon, który służy do codziennej komunikacji, jest zwykle traktowany jako dobro niezbędne i jest chroniony przed egzekucją.

 4. Co jest wolne od zajęć komorniczych?

  Do rzeczy wolnych od zajęć komorniczych zaliczają się również przedmioty o małej wartości, niezbędne do wykonywania zawodu, renty i emerytury do wysokości minimalnej renty lub emerytury, świadczenia rodzinne, zasiłki i stypendia. Również większość środków zgromadzonych na kontach emerytalnych jest wolna od egzekucji.

 5. Czy komornik może zająć lodówkę?

  Komornik nie może zająć lodówki, jeśli jest ona niezbędna do prowadzenia gospodarstwa domowego. Jednak, gdybyś posiadał drugą, luksusową lodówkę, mogłaby ona paść ofiarą egzekucji.

 6. Kiedy komornik może wejść do mieszkania?

  Komornik może wejść do mieszkania, ale musi to zrobić w godzinach od 7:00 do 21:00 i musi być towarzyszony przez świadka. Jeśli dłużnik odmówi wpuszczenia komornika do mieszkania, ten ma prawo wezwać policję i dokonać egzekucji z jej pomocą.

Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

8 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata
Małgorzata
11 miesięcy temu

Dostałam kwotę 914 zł za szkolenie zawodowe (obecnie jestem bez pracy)i to było jedyne moje źródło utrzymania a komornik za alimenty zabrał z tego 640 zł czy miał takie prawo by zostawić mnie bez środków do życia w momencie gdy to nie są dodatkowe pieniądze oprócz pensji?

Justyna
Justyna
1 rok temu

Czy komornik może zabrać ;Prócz wynagrodzenia ,zapomogi z funduszu socjalnego??

So N
So N
1 rok temu

miałam na koncie 700zł. Komornik zabrał mi z tego 500 zł. Dlaczego. Mam emeryturę zajętą przez komornika i co miesiąc zabiera mi z niej 800zł. Pracuję na 1/8 etatu z minimalnym wynagrodzeniem tj.376,25 zł, też chciał mi to zająć Czy ma do tego prawo

Gość
Gość
1 rok temu

Czy komornik może zająć telewizor mojego konkubenta? Faktura jest na niego, abonament ale ze mną mieszka.

Barbara
Barbara
2 lat temu

Czy komornik może zabrać pieniądze z odszkodowania za córkę nogi