Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 17:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Poradniki

5 sposobów na wyjście z długów

Wyjście z długów jest możliwe, ale wymaga podjęcia określonych działań. Podpowiadamy, jak w pięciu krokach poradzić sobie ze spłatą zadłużenia i uregulować swoją sytuację finansowo-ekonomiczną.

 

Jak wynika z raportu przygotowanego przez BIK, tylko w trzecim kwartale 2018 roku przybyło w Polsce 33 tys. niesolidnych dłużników, a suma samych zaległości zwiększyły się o 2,4 mld zł. Łącznie jesteśmy zadłużeni na olbrzymią kwotę 73 mld zł. Powodem do refleksji powinna być przede wszystkim dynamika zmian w określonych kategoriach. W ciągu ostatnich trzech miesięcy aż o 1,94 mld zł zwiększyło się zadłużenie z tytułu nieterminowego opłacania rachunków, rat pożyczek i długów zgłoszonych przez firmy windykacyjne. Oto pięć sposobów na poradzenie sobie z jego spłatą.

 

zadłużenie Polaków w liczbach - infografika

 

Zawarcie ugody z wierzycielem

Unikanie kontaktu z wierzycielem lub bagatelizowanie kolejnych wezwań do zapłaty to najgorszy sposób na radzenie sobie z długami. W wielu sytuacjach właśnie bierność dłużnika generuje dodatkowe koszty. Nie należy przede wszystkim demonizować wierzyciela – niezależnie od tego, czy jest nim bank, urząd państwowy, czy firma windykacyjna, istnieje wiele sposobów na ułatwienie spłaty zobowiązania.

W wielu przypadkach można np. rozłożyć zadłużenie na kilka mniejszych rat, pomniejszyć jego kwotę lub ubiegać się o umorzenie części zobowiązania. Zawarcie ugody leży zarówno w interesie dłużnika, jak i wierzyciela. Może również doprowadzić do wycofania pozwu z sądu, jeżeli sprawa trafiła już przed jego oblicze. Ugodę można zawrzeć zarówno w trybie polubownym, jak i sądowym. Warto postarać się zwłaszcza o to pierwsze rozwiązanie, ponieważ nie daje ono automatycznej możliwości wszczęcia egzekucji komorniczej w przypadku niewywiązywania się z postanowień porozumienia.

Kontakt z prawnikiem

W przypadku wątpliwości dotyczących zadłużenia warto skonsultować się z prawnikiem. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której wierzyciel skierował sprawę do sądu lub elektronicznego postępowania upominawczego (EPU). Umiejętne wykorzystanie ścieżki prawnej może dać więcej czasu na zebranie potrzebnych środków albo wykazać brak zasadności spłaty części zobowiązań. Należy pamiętać, że długi ulegają przedawnieniu, i w takim przypadku, jako zobowiązania naturalne, nie podlegają rozpatrzeniu przez sąd. Dłużnik zyskuje natomiast możliwość wnioskowania o ustalenie nieistnienia roszczenia.

Skonsoliduj długi

Spłata zadłużeń pochodzących z wielu źródeł jest trudna i kosztowna. W takim przypadku warto zastanowić się nad ich konsolidacją. Kredyty konsolidacyjne zwykle charakteryzują się stosunkowo niskim oprocentowaniem, dają także możliwość restrukturyzacji długu i wydłużenia okresu jego spłaty, a więc również obniżenia wysokości comiesięcznych rat. W ten sposób można znacznie uprościć spłatę swoich bieżących zobowiązań wobec banków. Należy przy tym pamiętać, że zabieg ten zwiększa całkowity koszt kredytu.

Coraz więcej banków posiada także w swojej ofercie kredyty konsolidacyjne połączone z atrakcyjnymi kredytami gotówkowymi, które mogą dodatkowo ułatwić spłatę innych zobowiązań. Na znacznie atrakcyjniejszą ofertę mogą liczyć klienci, którzy mogą zabezpieczyć kredyt konsolidacyjny nieruchomością. Oczywiście banki skrupulatnie analizują zdolność i historię kredytową osób, które ubiegają się o kredyt tego typu, więc warto zdecydować się na to rozwiązanie jak najszybciej, zanim informacja o zaległościach trafi do BIK.

Uporządkowanie finansów osobistych

Niezależnie od tego, jaką formę przybrała spłata zadłużenia, przede wszystkim należy uregulować osobiste finanse. Najgorszym rozwiązaniem, odpowiadającym najczęściej za powstawanie efektu spirali długów, jest zaciąganie kolejnych zobowiązań, zwłaszcza, jeżeli udzielają ich instytucje spoza sektora bankowego. Pozornie atrakcyjne pożyczki mogą wprawdzie na krótką metę polepszyć sytuację finansową, ale w dłuższej perspektywie zwykle doprowadzają do jej gwałtownego pogorszenia. Oszczędności należy szukać wszędzie, gdzie to możliwe. Oczywiście najważniejsza okaże się profilaktyka: warto korzystać z usług doradcy finansowego, który przygotuje długofalowy plan zarządzania finansami.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Chociaż sam termin wzbudza negatywne konotacje, w wielu przypadkach może okazać się najbardziej skutecznym mechanizmem regulującym sytuację finansową konsumenta. Sąd nie uwzględni wniosku o ogłoszenie upadłości jedynie wtedy, kiedy uzna, że jest ono rezultatem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W przypadku dojścia do porozumienia z wierzycielami, dłużnik może zachować część swojego majątku, zyskuje także trzyletni okres na spłatę zobowiązań.

Jeżeli jest to niemożliwe, traci wprawdzie cały majątek, który przechodzi w ręce syndyka, jednak pozbywa się długów. Z chwilą prawomocnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej dochody stają się wolne od postępowań egzekucyjnych, nie wchodzą również do masy upadłościowej. Można więc rozpocząć pracę, inwestować lub prowadzić własną działalność bez obaw o utratę uzyskanych w ten sposób środków.

Jak wyjść ze spirali zadłużenia?

Wyjście z długów jest możliwe. Wymaga jednak zdecydowanych działań i racjonalnej oceny swojej sytuacji. W przypadku mniejszych zobowiązań wystarczające okaże się sprawne zarządzanie finansami. Jeżeli długi urosły do niebezpiecznych rozmiarów, zawsze warto próbować porozumieć się z wierzycielem.

W wielu przypadkach udaje się wypracować możliwie najmniej bolesną ścieżkę spłaty zobowiązań. W ostateczności zawsze można skorzystać z najbardziej radykalnego rozwiązania, czyli ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 

Czytaj też: Czym są zapowiadane Pracownicze Plany Kapitałowe?

Czytaj też: Zastrzeżenie kredytowe w BIK – realne zabezpieczenie czy zwykła proteza?

PORÓWNAJ KREDYTY
Adam Rogoz
Oceń artykuł

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments