Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

ERIF – co to jest i jak sprawdzić swoje dane? 

Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF) działa w ramach Biura Informacji Gospodarczej BIG S.A. Jakie dane zawarte są w bazach ERIF, kto ma do nich dostęp i czy konsumenci mogą pobrać informacje z własnej inicjatywy? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej o udostępnianiu informacji gospodarczych przez ERIF.

Europejski Rejestr Informacji Finansowej (ERIF) to polskie biuro informacji gospodarczej, które powstało w 2003 roku. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG, od 2009 roku jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, a od września 2016 roku zmieniło nazwę na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Od 2007 roku biuro należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

ERIF jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki.

Czym jest ERIF Biuro Informacji Gospodarczej?

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej jest instytucją zajmującą się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych na temat przedsiębiorstw i osób fizycznych. Ma to na celu ułatwienie podejmowania decyzji kredytowych i inwestycyjnych.

Dane o ERIF – stan na 2 stycznia 2023 roku:

 • 162 mln – liczba informacji gospodarczych,
 • 67.1 mld zł – wartość informacji gospodarczych,
 • 158 mln – wpisów pozytywnych,
 • 3,1 mln – wpisów negatywnych,
 • 12.9 mln – udostępnionych raportów do 31 grudnia 2022 roku.

Na stronie internetowej ERIF możemy przeczytać, że misją tej instytucji jest budowanie wiarygodności i odpowiedzialności w relacjach między uczestnikami obrotu gospodarczego. Przy jednoczesnym wzmacnianiu bezpieczeństwa zawieranych transakcji finansowych.

ERIF jest członkiem międzynarodowej grupy BIG, która zrzesza podobne instytucje z całej Europy.

ERIF pełni trzy główne funkcje:

 1. Funkcja prewencyjna: pobieranie informacji z rejestru na temat przedsiębiorców i konsumentów, dzięki czemu możliwe jest zweryfikowanie ich wiarygodności kredytowej i zabezpieczenie się przed ewentualną współpracą z nierzetelnym partnerem. Istnieje również możliwość pobierania danych z innych rejestrów publicznych czy zamówienie analizy wiarygodności płatniczej w postaci oceny scoringowej.
 2. Funkcja antyfraudowa: szybkie i proste wdrożenie nowoczesnych technologii, które pozwalają zgromadzić i przetwarzać dane niezbędne do wyłapania wśród transakcji on-line możliwych fraudów.
 3. Funkcja windykacyjna: wsparcie procesu odzyskiwania od dłużników pieniędzy za zaległe zobowiązania, skuteczna mobilizacja dzięki możliwym konsekwencjom opublikowania negatywnej informacji gospodarczej o zadłużeniu podmiotów czy konsumentów.

Jakie dane gromadzi ERIF?

Baza ERIF gromadzi różnego rodzaju informacje gospodarcze na temat przedsiębiorstw i osób fizycznych, w tym m.in.:

 • dane kontaktowe i identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres, numer telefonu, adres e-mail),
 • dane dotyczące działalności gospodarczej (np. forma prawna, data rozpoczęcia działalności, branża, numery NIP i REGON),
 • informacje o sytuacji finansowej (np. historia płatności, zadłużenie, wynik finansowy),
 • dane o postępowaniach sądowych i egzekucyjnych dotyczących danego przedsiębiorstwa czy osoby fizycznej,
 • informacje o właścicielach i kadrze kierowniczej.

Gromadzone w ERIF informacje pochodzą z różnych źródeł, takich jak rejestry gospodarcze, sądy, komornicy, władze skarbowe, czy też sami przedsiębiorcy.

Dwa rodzaje informacji zawartych w bazie danych gospodarczych ERIF BIG.

Informacje pozytywneInformacje negatywne
Dane o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania (przedsiębiorcach i konsumentach). Dane te mogą zostać przekazane do BIG przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności."Dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach nieregulujących w terminie swoich zobowiązań. Informacja negatywna zawiera datę jej ujawnienia, tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, dane dotyczące postępowań w sprawie oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika.

 

Kto może trafić do rejestru ERIF?

Do rejestru ERIF mogą trafić przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które nie regulują swoich zobowiązań finansowych w terminie. Mówimy o nieregulowaniu swoich zobowiązań wobec różnych podmiotów, np. kontrahentów, dostawców, banków, czy też władz skarbowych.

Zgodnie z ustawą, do bazy ERIF BIG S.A. może zostać dopisany każdy konsument, który nie spłacił na czas zobowiązania o wartości min. 200 zł, a opóźnienie w spłacie wynosi min. 30 dni. Dodatkowo, co najmniej miesiąc przed planowanym wpisem, dłużnik powinien otrzymać wezwanie do zapłaty wraz z informacją o zamiarze umieszczenia jego danych w ERIF BIG S.A.

Warto jednak pamiętać, że dane w rejestrze są aktualizowane i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorstwo czy osoba fizyczna, która ureguluje swoje zobowiązania, może być usunięta z rejestru po spełnieniu warunków określonych przez ERIF.

Kto może korzystać z bazy ERIF?

Korzystanie z bazy ERIF możliwe jest dla wszystkich podmiotów, które chcą podejmować decyzje biznesowe na podstawie rzetelnych danych gospodarczych.

Z systemu ERIF korzystają np.:

 • Przedsiębiorstwa, które chcą sprawdzić historię płatności swoich kontrahentów lub potencjalnych klientów (często przed podjęciem współpracy).
 • Banki, które chcą sprawdzić historię kredytową swoich klientów przy udzielaniu kredytów różnego typu – hipotecznych, gotówkowych, samochodowych itd.
 • Firmy leasingowe, które chcą sprawdzić historię płatności swoich klientów przy udzielaniu leasingu.
 • Firmy windykacyjne, które chcą sprawdzić informacje dotyczące dłużników.
 • Władze skarbowe, które chcą sprawdzić informacje dotyczące płatności podatków przez przedsiębiorstwa.
 • Osoby prywatne, które chcą sprawdzić historię kredytową swoich dłużników.
 • Inwestorzy, którzy chcą sprawdzić sytuację finansową potencjalnych inwestycji.
 • Firmy pożyczkowe, które najczęściej sprawdzają pożyczkobiorców składających wniosek o pożyczę pozabankową.
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe, które chcą sprawdzić, czy potencjalny klient regularnie opłaca składki ubezpieczeniowe.

Czym ERIF różni się od Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej to jedno z Biur Informacji Gospodarczej (BIG), które działa na terenie Polski.

W Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u. Aktualnie w naszym kraju działa pięć biur informacji gospodarczej:

 1. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 2. BIG InfoMonitor,
 3. Krajowy Rejestr Długów BIG,
 4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).

Jak krok po kroku sprawdzić swoje dane w ERIF?

Aby sprawdzić swoje dane w ERIF, wy następujące kroki:

 1. Przejdź na stronę internetową ERIF.
 2. Wybierz zakładkę Dla konsumentów. Jeśli nie posiadasz konta, to wybierz zakładkę Załóż konto.
 3. Zaloguj się na swoje konto i wybierz opcję raportu, który chcesz wygenerować.

Warto pamiętać, że ERIF udostępnia informacje tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw, które nie regulują swoich zobowiązań finansowych w terminie. Jeśli twoje przedsiębiorstwo reguluje swoje zobowiązania w terminie, w ERIF nie będzie o nim informacji.

Czy można usunąć swoje dane z bazy ERIF?

Tak, aby usunąć wpis z bazy trzeba spłacić dług. Po uregulowaniu zobowiązania, wierzyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt. W rejestrze dłużników ERIF przestaną być widoczne wpisy dotyczące tego konkretnego długu. Usunięcie danych dłużnika trwa do 14 dni.

Czy kredyt bez weryfikacji w ERIF jest możliwy?

Nie jest możliwe uzyskanie kredytu bez weryfikacji w bazie ERIF. ERIF jest bazą danych zawierającą informacje o historii kredytowej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Banki i inne instytucje finansowe przed udzieleniem kredytu sprawdzają historię kredytową w bazach dłużników, w tym w ERIF.

Jeśli w bazie ERIF znajdują się negatywne informacje na temat danej osoby lub firmy, może to mieć wpływ na decyzję o udzieleniu kredytu.

ERIF – o czym jeszcze pamiętać?

Myślisz o kredycie hipotecznym lub chcesz sprawdzić wiarygodność przedsiębiorcy, który może zostać Twoim kontrahentem? Przed podjęciem konkretnych zobowiązań warto skorzystać z rejestru zapytań, aby upewnić się co do wiarygodności np. przedsiębiorców. Pamiętaj też, że istnieje taki produkt, jak kredyt oddłużeniowy, który może pomóc pozbyć się długów.

Warto wiedzieć

 1. ERIF Biuro Informacji Gospodarczej jest instytucją zajmującą się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych na temat przedsiębiorstw i osób fizycznych.
 2. W Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u.
 3. ERIF jest członkiem międzynarodowej grupy BIG, która zrzesza podobne instytucje z całej Europy.
 4. Korzystanie z bazy ERIF możliwe jest dla wszystkich podmiotów, które chcą podejmować decyzje biznesowe na podstawie rzetelnych danych gospodarczych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co to jest ERIF? 

  ERIF to skrót od „Economic Information Bureau” co oznacza Biuro Informacji Gospodarczej. ERIF jest jedną z trzech najważniejszych baz danych zawierających informacje o historii kredytowej osób fizycznych i przedsiębiorstw w Polsce.

 2. Czy ERIF to to samo co BIG? 

  ERIF jest jednym z Biur Informacji Gospodarczej, które działa na terenie Polski.

 3. Ile kosztuje ERIF? 

  Koszty dostępu do bazy ERIF różnią się w zależności od rodzaju i zakresu informacji, jakie chcesz uzyskać. Dla konsumentów założenie i prowadzenie konta oraz pobranie raportu na własny temat raz na 6 miesięcy są bezpłatne.

 4. Jak sprawdzić siebie w ERIF? 

  Aby sprawdzić swoje dane w bazie, załóż konto i złóż wniosek o wydanie raportu w serwisie. Wniosek powinien zawierać Twoje podstawowe dane.

 5. Czy ERIF jest bezpieczny? 

  Funkcjonowanie ERIF reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Instytucja działa zatem zgodnie z przepisami prawa, które zapewniają ochronę danych osobowych i poufności informacji.

 6. Jak sprawdzić, ile ma się długów?

  Istnieje kilka sposobów, aby sprawdzić, ile ma się długów. Możesz prześledzić informacje na swój temat w bazach tj. BIK, ERIF. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z każdym z wierzycieli, aby uzyskać informacje o swoich długach.

PORÓWNAJ KREDYTY
Wojciech Piesta
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
drifter
drifter
1 rok temu

Żeby spać spokojnie – sprawdzam bazę Krajowego Rejestru Długów, mają sporo dużo przydatnych narzędzi dzięki którym można z łatwością zabezpieczyć swoje finanse.