Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finansowe ABC

Czym jest wiarygodność kredytowa i co na nią wpływa?

Wiarygodność kredytowa jest ważnym elementem wpływającym na nasze finansowe życie. To na jej podstawie bank podejmie decyzję o udzieleniu nam kredytu lub pożyczki. Warto zatem wiedzieć czym dokładnie jest wiarygodność kredytowa i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na zaciągnięcie zobowiązania.

Z pojęciem wiarygodności kredytowej najczęściej spotykają się osoby zaciągające zobowiązania w bankach. Jest to, zaraz obok zdolności kredytowej, jeden z kluczowych elementów wpływających na decyzję o udzieleniu finansowania. O wiarygodności kredytowej powinny jednak pamiętać także osoby, które nie mają potrzeb kredytowych, ponieważ mogą się one pojawić w przyszłości. Zaniedbania w tym zakresie mogą przekreślić szansę na pożyczenie pieniędzy lub przełożyć się na mniej atrakcyjną ofertę ze strony banku.

Czym jest wiarygodność kredytowa?

W najprostszym ujęciu wiarygodność kredytowa określa naszą terminowość i podejście do spłaty zaciągniętych zobowiązań. Dzięki temu banki są w stanie określić naszą rzetelność płatniczą i na tej podstawie podejmować bardziej świadome decyzje. Analiza historii kredytowej, uwzględniająca spłacone oraz w dalszym ciągu regulowane zobowiązania, pozwala instytucjom finansowym prognozować, jak podejdziemy do spłaty kolejnego kredytu lub pożyczki.

Rażące i powtarzające się opóźnienia w spłacie dotychczasowych zobowiązań wpływają negatywnie na naszą reputację. W efekcie bank może odrzucić nasz wniosek, zaostrzyć warunki finansowania lub zażądać dodatkowego zabezpieczenia np. poręczenia osoby posiadającej zdolność kredytową.

W weryfikacji wiarygodności kredytowej banki wykorzystują m.in. informacje zgromadzone w rejestrach Biura Informacji Kredytowej. Przed złożeniem wniosku możemy samodzielnie sprawdzić swoją historię kredytową zamawiając raport BIK.

Ocena odbywa się na podstawie tzw. ratingu lub scoringu kredytowego. Mówiąc wprost – los naszego wniosku w dużej mierze zależy od liczby punktów, które zdobyliśmy rzetelnie spłacając zaciągnięte zobowiązania, lub które straciliśmy dopuszczając się opóźnień w regulowaniu zadłużenia. Bank bierze pod uwagę nie tylko kredyty spłacane w comiesięcznych ratach, ale także zobowiązania o charakterze limitowym, jak debet na rachunku, kredyt odnawialny czy zadłużenie na karcie kredytowej.

Jak sprawdzić swoją wiarygodność kredytową?

Warto skorzystać z możliwości, jakie oferuje serwis internetowy Biura Informacji Kredytowej. Pobierając raport BIK możemy w szybki sposób zweryfikować swoją historię kredytową oraz status bieżących i spłaconych wcześniej zobowiązań. Dzięki temu będziemy także lepiej przygotowani na ewentualne pytania ze strony banku dotyczące ewentualnych opóźnień w spłacie zadłużenia. Możemy przy okazji sprawdzić, czy instytucje finansowe prawidłowo przekazują informacje do BIK – tak, pomyłki wpływające negatywnie na naszą zdolność kredytową się zdarzają.

Jak pobrać raport BIK?

Wystarczy założyć bezpłatne konto w serwisie internetowym prowadzonym przez BIK. W tym celu powinniśmy:

 1. Wypełnić formularz – wymagane będą dane osobowe, kontaktowe oraz dane naniesione na dokument tożsamości. Należy wyrazić również odpowiednie zgody.
 2. Potwierdzić swoją tożsamość. Jeśli posługujemy się dowodem osobistym zrobimy za pomocą przelewu identyfikacyjnego. Osoby posługujące się paszportem lub kartą pobytu potwierdzą swoją tożsamość za pomocą kodu przekazanego przez BIK listem poleconym.
 3. Ustawić hasło i zalogować się do serwisu – po otrzymaniu wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym.

Po zalogowaniu się do swojego konta możemy skorzystać z oferty przygotowanej przez BIK. Jedną z opcji jest możliwość pobrania pojedynczego raportu BIK. Koszt takiej usługi to 39 zł. Możemy skorzystać również z pakietu, który zawiera 6 raportów i alerty BIK na 12 miesięcy. Zestaw ten został wyceniony na 99 zł.

Raport BIK można zamówić również bezpośrednio przez bankowość internetową wybranych banków. Usługa ta jest płatna. Aktualnie rozwiązanie to oferuje:

Co znajduje się w raporcie BIK?

Raport BIK jest źródłem wielu cennych danych, pozwalających zweryfikować własną sytuację płatniczą oraz podjąć odpowiednie kroki, kiedy nasza wiarygodność kredytowa wymaga poprawy. W raporcie BIK znajdziemy:

 • Historię zobowiązań kredytowych zarejestrowaną przez Biuro Informacji Kredytowej.
 • Historię innych zobowiązań finansowych zarejestrowanych w bazie BIG InfoMonitor.
 • Ocenę punktową BIK, czyli tzw. scoring – im wyższa ocena tym lepiej.
 • Listę czynników wpływających na nasz scoring.
 • Wskaźnik sytuacji płatniczej pozwalający łatwo ocenić, jak radzimy sobie ze spłatą zobowiązań.

Co ma wpływ na wiarygodność kredytową?

Na ostateczną ocenę naszej wiarygodności wpływa wiele elementów. Dokładany zestaw czynników zależy od polityki konkretnego banku, w którym ubiegamy się o kredyt. Wiele zależeć może również od rodzaju zobowiązania i od jego kwoty. Można przyjąć, że im wyższa suma kredytu tym bardziej szczegółowa weryfikacja ze strony instytucji finansowej.

Jednym z kluczowych elementów jest dotychczasowa historia kredytowa. Na naszą korzyść działać będą wszystkie spłacane w terminie kredyty i pożyczki, które są widoczne w rejestrach prowadzonych przez BIK. Z kolei nieregularna spłata zobowiązań i dopuszczanie się rażących opóźnień w regulowaniu zadłużenia powoduje, że bank dostrzega większe ryzyko związane z udzieleniem nam kolejnego kredytu. Trzeba również pamiętać, aby nie przekraczać limitów kart kredytowych i debetów na rachunkach bankowych.

Na wiarygodność kredytową wpływa również dotychczasowa współpraca z instytucją finansową. Jeśli relacja jest bezproblemowa, a do tego korzystamy z wielu produktów i usług oferowanych przez bank, to zwiększa się szansa, że będziemy traktowani jako partnerzy godni zaufania. Może mieć to odzwierciedlenie m.in. w korzystniejszej ofercie czy bardziej uproszczonych procedurach kredytowych.

Co może być zaskakujące, negatywny wpływ na naszą wiarygodność może mieć brak historii kredytowej w BIK. Jeśli nie spłacaliśmy wcześniej żadnych kredytów i pożyczek, to bank nie może ocenić, jakie jest nasze podejście do terminowego regulowania zobowiązań. Może być to potraktowane jest jako dodatkowy element ryzyka. Zdarza się również, że w trakcie oceny wiarygodności kredytowej bank weźmie również pod uwagę czynniki tj. nasze źródło dochodu, wiek czy wykształcenie.

Jak budować wiarygodność kredytową?

Naczelną zasadą jest spłata wszystkich zobowiązań w terminie. Mowa tu nie tylko o kredytach i pożyczkach, ale także o płatnościach za energię, czynsz czy różnego rodzaju abonamenty. Niedotrzymywanie ustalonych w umowie terminów negatywnie odbije się na naszej wiarygodności kredytowej. Może być to tym bardziej bolesne, kiedy opóźnienia nie są efektem naszej trudnej sytuacji finansowej, tylko wynikają ze zwykłego roztargnienia.

Jeśli chcemy zbudować historię kredytową, aby przekonać bank, jak podchodzimy do spłaty zobowiązań, możemy zaciągać zobowiązania na drobne rzeczy. W tym celu można wykorzystać także niski limit karty kredytowej czy debet na koncie. Bez względu na rodzaj zobowiązania trzeba bezwzględnie pamiętać o terminowej spłacie zadłużenia. Wzorowa historia kredytowa będzie działać na naszą korzyść, kiedy pojawią się większe potrzeby związane np. z zakupem samochodu lub mieszkania.

Podczas budowy wiarygodności kredytowej warto od czasu do czasu sprawdzać swoją historię kredytową. Może się bowiem zdarzyć, że w wyniku pomyłki BIK zarejestruje zdarzenie, które negatywnie wpływa na nasz wizerunek rzetelnego dłużnika.

Przykładowo bank może pobierać opłatę za kartę kredytową, z której już dawno zrezygnowaliśmy. W takiej sytuacji należy zawnioskować do instytucji finansowej o skorygowanie danych i przekazanie właściwych informacji do BIK.

Regulując zobowiązania w terminie warto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie. Dzięki temu BIK będzie przekazywać historię spłaty takiego zobowiązania do wszystkich banków, co pozytywnie wpłynie na ocenę naszej wiarygodności. Z drugiej strony z historii można usunąć zobowiązania, które regulowane były z opóźnieniem. Jest to jednak możliwe dopiero po 5 latach od wygaśnięcia problematycznego kredytu lub pożyczki.

W sytuacji, kiedy przewidujemy przejściowe kłopoty finansowe bezzwłocznie skontaktujmy się z wierzycielem i spróbujmy wypracować plan działania, np. wakacje kredytowe mogą uchronić nas przed negatywnymi wpisami w historii kredytowej.

Jak banki sprawdzają wiarygodność kredytową?

Banki oceniają naszą wiarygodność kredytową na podstawie szeregu czynników ujętych w wewnętrznej polityce kredytowej. Jednym z kluczowych elementów jest weryfikacja historii kredytowej w BIK, która przeprowadzana jest na podstawie pobranego raportu. Nie jest to jednak jedyny oceniany rejestr.

Banki korzystają również z informacji zgromadzonych przez BIG InfoMonitor, ERIF BIG czy Krajowy Rejestr Dłużników BIG. Dzięki temu mogą sprawdzić czy nie mamy przeterminowanego zadłużenia wobec np. dostawców energii, zarządców nieruchomości czy operatorów telefonii komórkowej.

Na ocenę wiarygodności kredytowej klienta wpływa także historia współpracy z bankiem. Bezproblemowa relacja będzie czynnikiem działającym na naszą korzyść. Bank może wziąć pod lupę także inne cechy, jak nasz wiek czy wykonywany zawód. Istnieją bowiem branże, które uważane są za mniej ryzykowne z punktu widzenia terminowej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Jak odzyskać wiarygodność kredytową?

W przypadku budowy wiarygodności kredytowej trzeba pamiętać, że znacznie lepiej zapobiegać, niż leczyć. Zdarzają się jednak sytuacje, w których mogą pojawić się przejściowe problemy z terminową spłatą zobowiązań.

W takich przypadkach należy przede wszystkim poinformować wierzycieli i spróbować wypracować porozumienie dotyczące dalszej spłaty zadłużenia. W ten sposób ograniczymy skalę negatywnych wpisów w historii kredytowej i w rejestrach dłużników.

Po zażegnaniu problemów finansowych warto przeanalizować raport BIK i szczegółowo zweryfikować swoją historię kredytową. Jeśli we wpisach znajdują się obciążające nas błędy to zawnioskujmy o ich korektę. Możliwe, że zły wpływ na naszą wiarygodność kredytową mają kredyty lub pożyczki, które spłaciliśmy co najmniej 5 lat wcześniej.

W takiej sytuacji możemy złożyć wniosek o usunięcie problematycznych wpisów. Oferta “czyszczenia informacji w BIK” to chwyt marketingowy i nie ma możliwości usunięcia negatywnych wpisów przed upływem 5 lat od zamknięcia kredytu.

Odzyskiwanie wiarygodności kredytowej musi mieć podporę w postaci terminowej spłaty bieżących zobowiązań finansowych oraz redukcji ewentualnego zadłużenia. Wcześniejsze poinformowanie wierzycieli o problemach finansowych często pozwala na zachowanie prawidłowych relacji i powrót do standardowej współpracy. Jeśli czujemy się na siłach to możemy zaciągnąć kolejne zobowiązania i odbudowywać swoją wiarygodność finansową spłacając zadłużenie zgodnie z harmonogramem.

Czym różni się wiarygodność kredytowa od zdolności kredytowej?

Wiarygodność kredytowa często utożsamiana jest ze zdolnością kredytową. W rzeczywistości to dwa różne pojęcia. Czym zatem się różnią? Zdolność kredytowa odpowiada na pytanie czy w ogóle stać nas na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w określonej kwocie. W tym celu bank przeanalizuje m.in. wysokość osiąganych dochodów oraz ich źródła. Konieczne jest zatem załączenie dokumentów tj.:

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach,
 • wyciąg z konta bankowego za wskazany okres,
 • deklaracja podatkowa za rok poprzedni,
 • zaświadczenie o wysokości renty lub emerytury.

Następnie udokumentowane dochody pomniejszane są o przypadające na ten sam okres koszty wynikające m.in. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego czy samochodu. Bank weźmie także pod uwagę comiesięczne obciążenia generowane przez spłacane kredyty i pożyczki.

Dzięki temu kredytodawca dowie się, czy dysponujemy nadwyżką finansową pozwalającą na terminową spłatę dodatkowej miesięcznej raty.

Z kolei wiarygodność kredytowa pozwala ocenić bankom, jak podchodzimy do spłaty zobowiązań i do współpracy z instytucjami finansowymi. To istotny aspekt pozwalający trafniej ocenić ryzyko związane z nieterminową spłatą udzielonego kredytu lub pożyczki. Tłumaczy to, dlaczego tak ważne jest, aby regulować zaciągnięte zobowiązania w terminie. Jedno jest pewne – po złożeniu wniosku bank z pewnością zweryfikuje zarówno naszą zdolność, jak i wiarygodność kredytową.

Warto wiedzieć

 1. Wiarygodność kredytowa jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez banki — określa naszą terminowość i podejście do spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
 2. Regularne opóźnienia w spłacie swoich zobowiązań mogą przekreślić szansę na zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek.
 3. Historię kredytową można sprawdzić samodzielnie, zakładając konto w portalu Biura Informacji Kredytowej i pobierając raport BIK. Można to zrobić również za pośrednictwem bankowości internetowej ING Banku Śląskiego, PKO Banku Polskiego, Inteligo, Banku Pekao i Alior Banku.
 4. Negatywny wpis w historii kredytowej można usunąć najwcześniej po 5 latach od całkowitej spłaty problematycznego zobowiązania. Nie ma możliwości, żeby “wyczyścić BIK” wcześniej.
 5. Wiarygodność kredytowa i zdolność kredytowa to nie to samo. Zdolność kredytowa pozwala ocenić czy stać nas na zaciągnięcie zobowiązania. Wiarygodność kredytowa obrazuje, jak podchodzimy do spłaty zobowiązań.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co określa wiarygodność kredytowa?

  Wiarygodność kredytowa pozwala określić bankom, jaka jest nasza rzetelność w terminowej spłacie zobowiązań. Wiedza ta pozwala lepiej ocenić ryzyko związane z udzieleniem finansowania.

 2. Czy nieterminowa spłata zobowiązań przekreśla szansę na kredyt?

  Nie zawsze. Wiele zależy od częstotliwości i długości opóźnień, a także od kwoty zaległości. Sporadyczne opóźnienia nie zawsze przekreślają szansę na kredyt, ale mogą przełożyć się na mniej korzystne warunki finansowania np. wyższą marżę lub prowizję. Wyjaśnia to, dlaczego warto dbać o wiarygodność kredytową.

 3. Czy podczas oceny zdolności kredytowej bank sprawdza tylko bazy BIK?

  Nie. W zależności od prowadzonej polityki kredytowej banki mogą korzystać również z informacji zgromadzonych przez m.in. BIG InfoMonitor, ERIF BIG czy Krajowy Rejestr Dłużników BIG.

 4. Czy można samodzielnie pobrać raport BIK?

  Tak. W tym celu należy założyć konto w portalu internetowym Biura Informacji Kredytowej. Zamówienie pojedynczego raportu BIK kosztuje 39 zł. Można skorzystać również z pakietu obejmującego 6 raportów i Alerty BIK na 12 miesięcy za 99 zł.

 5. Jak zbudować swoją wiarygodność kredytową?

  Przede wszystkim zadbaj o spłatę zaciągniętych zobowiązań w terminie. Nie chodzi tu wyłącznie o kredyty i pożyczki, ale także o zobowiązania wobec dostawców mediów, wspólnot mieszkaniowych czy operatorów telekomunikacyjnych. Od czasu do czasu monitoruj swoją historię kredytową korzystając z raportu BIK – w przypadku niezgodnych ze stanem faktycznym wpisów wyjaśnij z bankiem obciążające Cię błędy. Jeśli chcesz zbudować historię kredytową korzystaj z kredytów na drobne kwoty i spłacaj je zgodnie z harmonogramem.

   

 6. Co wpływa na wiarygodność?

  Wśród czynników, które wpłyną na wiarygodność kredytową warto wskazać m.in. terminowość spłaty wcześniejszych zobowiązań – czyli pozytywna i najlepiej dość szeroka historia kredytowa (obejmująca spłatę różnych zobowiązań), a także dotychczasowa współpraca z aktualną instytucją finansową.

PORÓWNAJ KREDYTY
Bartłomiej Borucki
Oceń artykuł
5

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments