Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 8:00 - 19:00
Zadzwoń 22 417 11 63

Jaki to bank? Jak sprawdzić bank po numerze konta?

Numer konta bankowego to nieprzypadkowy zestaw liczb, ale unikalny i uporządkowany system, który pozwala m.in. określić, jaki bank prowadzi dany rachunek. Podpowiadamy jak sprawdzić instytucję po numerze konta bankowego.

OBLICZ ZDOLNOŚĆ

Aktualna liczba otwartych rachunków bankowych, które dają możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, wynosi w Polsce 37,59 mln – to dane za II kwartał 2020 r. Jednak, jak podaje raport przygotowany przez Związek Banków Polskich: [email protected] – bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe, liczba osób, które aktywnie korzystają z bankowości internetowej (czyli co najmniej raz w miesiącu logują się na swoje konto) jest niższa i wynosi 19,07 mln osób. Średnia wartość rozliczeń dla jednego aktywnego klienta to 5.409,96 zł, a średnia liczba przelewów to 5,96. Coraz więcej osób korzysta także z bankowości mobilnej – w II kwartale 2020 r. nastąpił wzrost aktywności klientów korzystających z tej formy dostępu do bankowości o 4,49 % w stosunku do I kwartału 2020 r. i wyniósł 12,933 mln osób.

Bankowość internetowa jest wygodna, szybka i bezpieczna. Korzystając z niej na co dzień zapewne niewielu zastanawia się nad zasadami, które określają sposób konstruowania numeru rachunku bankowego. A pozwala on precyzyjnie określić nie tylko adresata przelewu, ale także łatwo sprawdzić nazwę banku, który prowadzi konto bankowe.

Czytając ten tekst dowiesz się:

 • Jak sprawdzić do jakiego banku realizujemy przelew?
 • Co to jest NRB?
 • Jak skonstruowany jest NRB?
 • Jakie informacje zawiera NRB?
 • Co to jest i do czego potrzebny jest IBAN?
 • Jak wygląda IBAN?

Jak sprawdzić do jakiego banku realizujemy przelew?

Nazwę banku, który prowadzi rachunek bankowy, na który chcemy przelać pieniądze, można sprawdzić na co najmniej trzy sposoby.

Realizując przelew za pośrednictwem bankowości internetowej, wystarczy wpisać adresata przelewu i jego numer konta bankowego. Te dane wystarczą, aby pieniądze trafiły do właściwego odbiorcy i banku, który prowadzi rachunek, o ile oczywiście wszystkie informacje zostaną prawidłowo uzupełnione. W takiej sytuacji, w oknie realizacji przelewu bankowego online pod wpisanym numerem rachunku, powinna pojawić się nazwa banku, do którego mają trafić pieniądze.

Każdy numer rachunku bankowego jest unikalny, a ciąg liczb w nim zawartych ma określoną strukturę, która umożliwia też samodzielną identyfikację banku każdemu, kto zna budowę i znaczenie poszczególnych cyfr rachunku.

Wykaz numerów i identyfikatorów instytucji finansowych jest prowadzony przez Narodowy Bank Polski. Osoba, która chce poznać nazwę instytucji, która prowadzi dany rachunek bankowy, może skorzystać z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej na stronie NBP w ramach prowadzonego systemu EWIB 2.0 – wystarczy wpisać numer rachunku.

Co to jest NRB?

NRB to skrót nazwy Numer Rachunku Bankowego i oznacza polski standard zapisu numeru rachunku bankowego. Osoba, która dysponuje NRB może samodzielnie sprawdzić, jaki bank go prowadzi. NRB jest stosowany przy przelewach w Polsce, natomiast przy realizacji przelewów zagranicznych wykorzystywany jest numer IBAN.

Aktualnie obowiązujący standard polskiego numeru rachunku bankowego NRB o stałej długości dwudziestu sześciu cyfr został przyjęty w 2000 r. Obligatoryjność w zakresie stosowania standardu NRB i IBAN od 31 grudnia 2003 r. zostało wprowadzone Zarządzeniem nr 5/2002 Prezesa NBP. Natomiast pełne wykorzystanie NRB jako informacji wystarczającej do identyfikacji drugiej strony transakcji nastąpiło w 2011 r. – dzięki precyzyjnym przepisom ustawy o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r.

Jak skonstruowany jest NRB?

Każdy Numer Rachunku Bankowego jest unikatowy i składa się z 26 cyfr.

W elektronicznym systemie bankowym NRB jest zapisywany jako ciąg cyfr bez myślników czy spacji. Dla lepszej czytelności w wersji papierowej poszczególne sekcje oddzielone są spacją i zapisywane w schemacie:

AA BBB0 CCCD XXXX XXXX XXXX XXXX

Zarówno numery banków, numery ewidencyjne jednostek organizacyjnych oraz numery rozliczeniowe nadawane są przez Narodowy Bank Polski a właściwie Departament Systemu Płatniczego w Centrali NBP.

Numer Rachunku Bankowego – NRB
AABBB0CCCDXXXXXXXXXXXXXXXX
Liczba kontrolnaIdentyfikator BankuID oddziału

Cyfra kontrolna

Numer rachunku klienta

Przykład:

Numer Rachunku Bankowego – NRB
25102010282276727214385741
Liczba kontrolnaIdentyfikator BankuID oddziału

Cyfra kontrolna

Numer rachunku klienta

Dla określenia nazwy instytucji finansowej, do której ma być zrealizowany przelew bankowy, wystarczy sprawdzić identyfikator banku – w powyższym przykładzie jest on opisany cyframi: 102 co oznacza, że ten rachunek bankowy jest prowadzony przez bank PKO BP. Trzy cyfry są stosowane dla określenia banków komercyjnych, czwarta to zawsze będzie 0. Cztery cyfry są stosowane do identyfikacji banków spółdzielczych, np.:

 • dla Banku Spółdzielczego w Biszczy będzie to numer 9649,
 • a dla Banku Spółdzielczego w Mrozach numer 9227.

Jakie informacje zawiera NRB?

Struktura NRB, a także metody wyliczenia i sprawdzania liczby kontrolnej zostały określone Polską Normą PN-F-01102 “Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Numer Rachunku Bankowego (NRB) – Elementy i zasady tworzenia”.

Poszczególne liczby oznaczają:

 • liczbę kontrolną – czyli dwie pierwsze cyfry NRB, wyliczana jest przez bank prowadzący rachunek bankowy,
 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej – składa się łącznie z ośmiu cyfr umieszczonych po liczbie kontrolnej:

– cztery pierwsze służą identyfikacji banku – (w przypadku banków komercyjnych faktycznie będą to trzy pierwsze cyfry, bo ostatnią jest zawsze 0, natomiast cztery cyfry identyfikują banki spółdzielcze),

– trzy kolejne cyfry pozwalają na identyfikację oddziału bankowego,

– ostatnia cyfra numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej to cyfra kontrolna i służy do sprawdzenia czy NRB został poprawnie zapisany,

 • numer rachunku klienta – unikalny ciąg cyfr służy identyfikacji posiadacza rachunku bankowego i składa się z 16 cyfr.

W tabeli poniżej umieściliśmy numery identyfikacyjne banków komercyjnych prowadzących działalność w Polsce.

Cyfrowy Identyfikator BankuNazwa Banku
101Narodowy Bank Polski
102PKO BP
103Bank Handlowy (Citi Handlowy)
105ING Bank Śląski
109Santander Bank Polska
113Bank Gospodarstwa Krajowego
114mBank
116Bank Millennium
124Bank Pekao SA
132Bank Pocztowy
154Bank Ochrony Środowiska
158Mercedes-Benz Bank Polska
161SGB Bank
168Plus Bank
184Societe Generale
187Nest Bank
189Pekao Bank Hipoteczny
191Deutsche Bank Polska
193Bank Polskiej Spółdzielczości
194Credit Agricole Bank Polska
203BNP Paribas Polska
212Santander Consumer Bank
215mBank Hipoteczny
216Toyota Bank Polska
219DNB Bank Polska
248Getin Noble Bank
249Alior Bank
269PKO Bank Hipoteczny
278ING Bank Hipoteczny
287Bank Nowy BFG

Co to jest i do czego potrzebny jest IBAN?

IBAN z ang. International Bank Account Number czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego –  jest unikatowy i składa się z 28 znaków. IBAN jest stosowany w rozliczeniach międzynarodowych.

Standaryzacja struktury numerów rachunków bankowych umożliwiła wykorzystanie elektronicznych rozwiązań w zakresie obsługi rozliczeń płatności międzynarodowych. Europejski standard Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego IBAN został opracowany w 1996 r. i opublikowany przez Europejski Komitet Standardów Bankowych. Celem tego rozwiązania było umożliwienie automatycznego przetwarzania zleceń płatniczych w rozliczeniach transgranicznych. Jego wprowadzenie miało przyśpieszyć i ułatwić rozliczenia oraz wyeliminować problem z występowaniem różnych standardów bankowości w różnych państwach.

Jak wygląda IBAN?

Budowa i elementy Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego IBAN zostały określone w  Polskiej Normie PN ISO 13616-1 Usługi finansowe – Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) – Części 1: Struktura IBAN.

W odniesieniu do rachunków bankowych, które są prowadzone przez banki działające w Polsce, IBAN tworzy się poprzez poprzedzenie ciągu znaków Numeru Rachunku Bankowego (NRB) dwuliterowym kodem: PL.

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN
Kod krajuNumer Rachunku Bankowego – NRB
PLAABBB0CCCDXXXXXXXXXXXXXXXX
Oznaczenie krajuLiczba kontrolnaIdentyfikator BankuID oddziału

Cyfra kontrolna

Numer rachunku klienta

Odpowiedź na pytanie: jak przerobić NRB na IBAN? – jest prosta: wystarczy posiadany Numer Rachunku Bankowego (NRB) poprzedzić odpowiednim kodem kraju – w przypadku Polski będzie to PL.

Przykład:

 

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN

Kod krajuNumer Rachunku Bankowego – NRB
PL25102010282276727214385741
Liczba kontrolnaIdentyfikator BankuID oddziału

Cyfra kontrolna

Numer rachunku klienta

W tabeli podajemy przykłady oznaczeń kodów innych państw stosowanych w Międzynarodowym Numerze Rachunku Bankowego IBAN.

KodNazwa kraju
ALAlbania
ATAustria
BEBelgia
BGBułgaria
CHSzwajcaria
CYCypr
CZCzechy
DENiemcy
DKDania
FRFrancja
GBWielka Brytania
HUWęgry
ITWłochy
NONorwegia
RORumunia
SISłowenia
SKSłowacja
UAUkraina

Podsumowanie

Jednolity system określający sposób konstruowania rachunków bankowych pozwolił na wykorzystanie rozwijających się możliwości technologicznych do automatyzacji w zakresie obsługi przelewów bankowych. Znajomość struktury Numeru Rachunku Bankowego pozwala też każdemu na proste sprawdzenie do jakiego banku zostanie wysłany przelew, a także łatwo zbudować Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego IBAN.

Źródła:

 1. https://zbp.pl/getmedia/3a94c50d-83fc-451f-b6ea-d2e6d4617d15/Raport-Netbank_Q2-2020
 2. https://ewib.nbp.pl/
 3. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/regulacje/obwieszczenie-Prezesa-NBP-30-08-2019.pdf
 4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_numer_rachunku_bankowego
 5. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/numeracja-bankow/numeracja-bankow.pdf
PORÓWNAJ KREDYTY
avatar

Powiązane tematy

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments