Skorzystaj z pomocy jednego z 200 naszych Konsultantów.
Finanse
Pracujemy:
pn. - pt. 9:00 - 19:00
Zadzwoń 22 270 00 00
Finanse osobiste

Jaki to bank? Jak sprawdzić bank po numerze konta?

Numer konta bankowego to nieprzypadkowy, unikalny i uporządkowany zestaw liczb, który pozwala m.in. określić, jaki bank prowadzi dany rachunek. Podpowiadamy jak sprawdzić instytucję po numerze konta bankowego.

Bankowość internetowa jest wygodna, szybka i bezpieczna. Korzystając z niej na co dzień zapewne niewielu zastanawia się nad zasadami, które określają sposób konstruowania numeru rachunku bankowego. A pozwala on precyzyjnie określić nie tylko adresata przelewu, ale także łatwo sprawdzić nazwę banku, który prowadzi konto bankowe.

Czym jest numer rachunku bankowego?

Numer Rachunku Bankowego (w skrócie NRB) oznacza polski standard zapisu numeru rachunku bankowego. Osoba, która dysponuje NRB może samodzielnie sprawdzić, jaki bank go prowadzi. NRB jest stosowany przy przelewach w Polsce, natomiast przy realizacji przelewów zagranicznych wykorzystywany jest numer IBAN.

Aktualnie obowiązujący standard polskiego numeru rachunku bankowego NRB o stałej długości dwudziestu sześciu cyfr został przyjęty w 2000 r. Obligatoryjność w zakresie stosowania standardu NRB i IBAN od 31 grudnia 2003 r. zostało wprowadzone Zarządzeniem nr 5/2002 Prezesa NBP. Natomiast pełne wykorzystanie NRB jako informacji wystarczającej do identyfikacji drugiej strony transakcji nastąpiło w 2011 r. – dzięki precyzyjnym przepisom ustawy o usługach płatniczych z 19 sierpnia 2011 r.

 Z ilu cyfr składa się numer konta bankowego?

Każdy Numer Rachunku Bankowego jest unikatowy i składa się z 26 cyfr.

W elektronicznym systemie bankowym NRB jest zapisywany jako ciąg cyfr bez myślników czy spacji. Dla lepszej czytelności w wersji papierowej poszczególne sekcje oddzielone są spacją i zapisywane w schemacie:

AA BBBO CCCD XXXX XXXX XXXX XXXX

Zarówno numery banków, numery ewidencyjne jednostek organizacyjnych oraz numery rozliczeniowe nadawane są przez Narodowy Bank Polski a właściwie Departament Systemu Płatniczego w Centrali NBP.

Numer konta bankowego – wzór

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wzór rachunku bankowego będzie wyglądał następująco:

Numer Rachunku Bankowego – NRB
AABBB0CCCDXXXXXXXXXXXXXXXX
Liczba kontrolnaIdentyfikator BankuID oddziału

Cyfra kontrolna

Numer rachunku klienta

Z czego składa się numer konta bankowego?

Cyfry w numerze rachunku bankowego ujęte w grupy mają swoje konkretne znaczenie. Numer konta bankowego składa się zatem z:

 • liczby kontrolnej (2 pierwsze cyfry),
 • identyfikatora banku (4 kolejne cyfry),
 • id oddziału/cyfry kontrolnej (4 następne cyfry)
 • numeru rachunku klienta (16 ostatnich cyfr).

Jakie informacje zawiera numer konta bankowego?

Struktura NRB, a także metody wyliczenia i sprawdzania liczby kontrolnej zostały określone Polską Normą PN-F-01102 “Bankowość i pokrewne usługi finansowe – Numer Rachunku Bankowego (NRB) – Elementy i zasady tworzenia”.

Poszczególne liczby oznaczają:

 • liczbę kontrolną – czyli dwie pierwsze cyfry NRB, wyliczane przez bank prowadzący rachunek bankowy,
 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej – składa się łącznie z ośmiu cyfr umieszczonych po liczbie kontrolnej; cztery pierwsze służą identyfikacji banku – (w przypadku banków komercyjnych faktycznie będą to trzy pierwsze cyfry, bo ostatnią jest zawsze 0, natomiast cztery cyfry identyfikują banki spółdzielcze), trzy kolejne cyfry pozwalają na identyfikację oddziału bankowego. Ostatnia cyfra numeru rozliczeniowego jednostki organizacyjnej to cyfra kontrolna i służy do sprawdzenia czy NRB został poprawnie zapisany,
 • numer rachunku klienta – unikalny ciąg cyfr służy identyfikacji posiadacza rachunku bankowego i składa się z 16 cyfr.

[H2] Przykładowy numer konta bankowego

Poniżej prezentujemy przykładowy numer rachunku bankowego:

Numer Rachunku Bankowego – NRB
25102010282276727214385741
Liczba kontrolnaIdentyfikator BankuID oddziału

Cyfra kontrolna

Numer rachunku klienta

Dla określenia nazwy instytucji finansowej, do której ma być zrealizowany przelew bankowy, wystarczy sprawdzić identyfikator banku – w powyższym przykładzie jest on opisany cyframi: 102 co oznacza, że ten rachunek bankowy jest prowadzony przez bank PKO BP. Trzy cyfry są stosowane dla określenia banków komercyjnych, czwarta to zawsze będzie 0. Cztery cyfry są stosowane do identyfikacji banków spółdzielczych, np.:

 • dla Banku Spółdzielczego w Biszczy będzie to numer 9649,
 • dla Banku Spółdzielczego w Mrozach numer 9227.

Jak rozpoznać bank po numerze konta?

Aby sprawdzić w jakim banku prowadzone jest dane konto, wystarczy spojrzeć na cyfry numeru rachunku widniejące na pozycjach od 3 do 6, będące jednocześnie numerem identyfikacyjnym rachunku. W tabeli poniżej umieściliśmy numery identyfikacyjne banków komercyjnych prowadzących działalność w Polsce.

Cyfrowy Identyfikator BankuNazwa Banku
101Narodowy Bank Polski
102PKO BP
103Bank Handlowy (Citi Handlowy)
105ING Bank Śląski
109Santander Bank Polska
113Bank Gospodarstwa Krajowego
114mBank
116Bank Millennium
124Bank Pekao SA
132Bank Pocztowy
154Bank Ochrony Środowiska
158Mercedes-Benz Bank Polska
161SGB Bank
168Plus Bank
184Societe Generale
187Nest Bank
189Pekao Bank Hipoteczny
191Deutsche Bank Polska
193Bank Polskiej Spółdzielczości
194Credit Agricole Bank Polska
203BNP Paribas Polska
212Santander Consumer Bank
215mBank Hipoteczny
216Toyota Bank Polska
219DNB Bank Polska
248Getin Noble Bank
249Alior Bank
269PKO Bank Hipoteczny
278ING Bank Hipoteczny
287Bank Nowy BFG

Narzędzie do identyfikacji banku po numerze rachunku

Choć identyfikacji banku na podstawie numeru konta można dokonać samodzielnie, w internecie dostępne są specjalne kalkulatory, które dokonają tego o wiele szybciej. Wystarczy podać pełny numer rachunku, a kalkulator na podstawie odpowiednich cyfr w tym numerze wskaże do jakiego banku należy dany rachunek. 

Międzynarodowy Numer Konta (IBAN)

IBAN z ang. International Bank Account Number czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego –  jest unikatowy i składa się z 28 znaków. IBAN jest stosowany w rozliczeniach międzynarodowych.

Standaryzacja struktury numerów rachunków bankowych umożliwiła wykorzystanie elektronicznych rozwiązań w zakresie obsługi rozliczeń płatności międzynarodowych. Europejski standard Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego IBAN został opracowany w 1996 r. i opublikowany przez Europejski Komitet Standardów Bankowych. Celem tego rozwiązania było umożliwienie automatycznego przetwarzania zleceń płatniczych w rozliczeniach transgranicznych. Jego wprowadzenie miało przyśpieszyć i ułatwić rozliczenia oraz wyeliminować problem z występowaniem różnych standardów bankowości w różnych państwach.

Format kodu IBAN w Polsce

Budowa i elementy Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego IBAN zostały określone w Polskiej Normie PN ISO 13616-1 Usługi finansowe – Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) – Części 1: Struktura IBAN.

W odniesieniu do rachunków bankowych, które są prowadzone przez banki działające w Polsce, IBAN tworzy się poprzez poprzedzenie ciągu znaków Numeru Rachunku Bankowego (NRB) dwuliterowym kodem: PL.

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN
Kod krajuNumer Rachunku Bankowego – NRB
PLAABBB0CCCDXXXXXXXXXXXXXXXX
Oznaczenie krajuLiczba kontrolnaIdentyfikator BankuID oddziału

Cyfra kontrolna

Numer rachunku klienta

Odpowiedź na pytanie: jak przerobić NRB na IBAN? – jest prosta: wystarczy posiadany Numer Rachunku Bankowego (NRB) poprzedzić odpowiednim kodem kraju – w przypadku Polski będzie to PL.

Przykład:

 

Międzynarodowy numer rachunku bankowego IBAN

Kod krajuNumer Rachunku Bankowego – NRB
PL25102010282276727214385741
Liczba kontrolnaIdentyfikator BankuID oddziału

Cyfra kontrolna

Numer rachunku klienta

Jaki to bank? Transakcje zagraniczne

Aby zrealizować przelew zagraniczny, należy znać numer IBAN stosowany w danym kraju. Podobnie jak w Polsce, tak i poza granicami naszego kraju numer IBAN tworzy się poprzez dodanie do numeru rachunku liter identyfikujących dany kraj.

Aby prawidłowo wykonać przelew zagraniczny, jego nadawca musi także poprawnie wprowadzić takie dane jak:

 • imię i nazwisko właściciela konta
 • adres odbiorcy
 • kod BIC/SWIFT

W przypadku przelewów zagranicznych ważne jest również wskazanie, kto zapłaci za taką transakcję. Do wyboru są następujące opcje:

 1. OUR – koszty przelewu pokrywa tylko jego nadawca.
 2. BEN – wszystkie koszty przelewu pokrywa odbiorca.
 3. SHA – koszty pokrywają zarówno odbiorca, jak i nadawca.

Przed zatwierdzeniem przelewu zagranicznego, należy dokładnie sprawdzić zarówno numer rachunku do przelewu, jak i dane odbiorcy. W przypadku pomyłki w którymkolwiek z tych pól, transakcja nie zostanie anulowana, a jej nadawca może ponieść koszty z tytułu zwrotu środków na konto.

Numery IBAN w innych krajach

W tabeli podajemy przykłady oznaczeń kodów innych państw stosowanych w Międzynarodowym Numerze Rachunku Bankowego IBAN.

KodNazwa kraju
ALAlbania
ATAustria
BEBelgia
BGBułgaria
CHSzwajcaria
CYCypr
CZCzechy
DENiemcy
DKDania
FRFrancja
GBWielka Brytania
HUWęgry
ITWłochy
NONorwegia
RORumunia
SISłowenia
SKSłowacja
UAUkraina

Kod BIC/SWIFT – co to takiego?

W przypadku przelewów zagranicznych należy także wskazać wspomniany powyżej kod  SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Służy on identyfikacji instytucji finansowej, do której trafić ma przelew. Kod SWIFT nazywany jest także kodem BIC (Business Identifier Code). 

Dodatkowy kod ma za zadanie ułatwić i przyspieszyć przekazanie środków do banku adresata. Może się bowiem zdarzyć, że pieniądze podczas podróży na rachunek docelowy „przechodzą” przez siatkę banków pośredniczących wchodzących w skład międzynarodowej struktury finansowej.

Michał Mucha Michał Mucha

Tym samym, nieprawidłowe lub niepełne dane spowodują, że transakcja nie będzie mogła być obsłużona przez automat, co nie tylko opóźni przelew, ale i zwiększy jego koszt. W najgorszym przypadku pieniądze mogą także wrócić na rachunek nadawcy.

Więcej na temat kodu SWIFT/BIC piszemy w artykule “Numer IBAN – co to jest i do czego służy?

Źródła:

 1. https://ewib.nbp.pl/
 2. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/regulacje/obwieszczenie-Prezesa-NBP-30-08-2019.pdf
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_numer_rachunku_bankowego
 4. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/numeracja-bankow/numeracja-bankow.pdf

Warto wiedzieć:

 1. Numer rachunku bankowego to unikatowy ciąg cyfr, który składa się z 26 znaków.
 2. Na podstawie konkretnej grupy cyfr w numerze rachunku bankowego można zidentyfikować bank, który prowadzi dany rachunek.
 3. W internecie dostępne są specjalne kalkulatory, które na podstawie podanego numeru konta, określają bank, do którego należy wskazany rachunek.
 4. Aby wykonać przelew zagraniczny należy podać numer rachunku w formacie IBAN.
 5. Do wykonania przelewu zagranicznego trzeba znać imię i nazwisko właściciela konta, jego adres, a także kod BIC/SWIFT banku, który prowadzi dane konto.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 1. Gdzie znajdę kod SWIFT/BIC swojego banku?

  Kod SWIFT/BIC można znaleźć w swojej bankowości elektronicznej bądź na stronie internetowej danego banku.

 2. Gdzie mogę sprawdzić swój numer konta?

  Numer konta jest zapisany w umowie zawartej z bankiem. Szybciej, bez konieczności sięgania do umowy, można go także sprawdzić po zalogowaniu się do swojej bankowości elektronicznej bądź aplikacji mobilnej banku.

 3. Czy wykonując transakcje krajowe należy poprzedzić numer konta symbolem PL?

  W przypadku transakcji krajowych nie ma konieczności wstawiania identyfikatora PL przed numerem konta.

 4. Co zrobić jeśli w danych do przelewu wpisałem błędny numer konta?

  W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i powiadomić go o popełnionym błędzie. Może się również okazać, że system sam wykryje błąd już na etapie wpisywania numeru i poinformuje o błędzie przed wysłanie przelewu. W takiej sytuacji numer trzeba po prostu poprawić.

 5. Co się stanie jeśli w danych do przelewu podam numer konta krótszy niż 26 znaków?

  W przypadku przelewów internetowych, system banku wyświetli komunikat o nieprawidłowym numerze rachunku i nie pozwoli na zatwierdzenie takiej transakcji.

Porównaj konta osobiste
Izabela Stachura-Adamczyk
Oceń artykuł
4.9

Komentarze:

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments